logo BPŁ logo PŁ

Statystyka i analiza bibliometryczna
Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004


Baza opracowywana przez Bibliotekę PŁ

Wydziały Instytuty Typy publikacji Ranking Dorobek 2004-... Dorobek ...-2003

Sposób wyszukiwania:

  • dane dla całej uczelni: zaznaczyć rok i nacisnąć Szukaj; nie wybierać nic z indeksu Przykład
  • dane dla wybranego wydziału: zaznaczyć rok i wybrać wydział z indeksu Przykład
  • dane dla jednostki organizacyjnej: zaznaczyć rok i wybrać jednostkę z indeksu Przykład
  • dane dla autora: zaznaczyć rok i wybrać autora z indeksu Przykład

Prezentacja danych:

  • dane, które mają być wyświetlone zaznacza się w polach poniżej (np. Impact Factor, punktacja MNiSW
  • w tabelach można stosować pełne nazwy lub kody nazw publikacji (wybór u dołu strony)


Rok publikacji:    wszystkie lata   wybrany rok   zakres lat   Analiza dotyczy danych od 2002 r.
Dane są rejestrowane na bieżąco.

Zakres analizy:

Zasięg czasopisma/publikacji/pracy: dowolny   międzynarodowy   krajowy   lokalny
tylko prace wykonane we współpracy międzynarodowej;
Zawężaj do wskazanych języków publikacji [dowolny kongresowy] [polski] [angielski] [rosyjski] [niemiecki] [francuski] [hiszpański] [włoski] [czeski]
Prace: z czasopism
z czasopism z tzw. Listy Filadelfijskiej (tj. ISI Master Journal List)
z czasopism z Impact Factor (wg bazy Journal Citation Reports)
z punktacją MNiSW (zasady punktacji)

Wyświetlaj liczbę publikacji oraz:

liczbę prac z: Impact Factor punktacją MNiSW Index Copernicus
procentowy udział prac z: Impact Factor punktacją MNiSW Index Copernicus
łączną wartość: Impact Factor punktacji MNiSW Index Copernicus
średnią wartość: Impact Factor punktacją MNiSW Index Copernicus

W tabelach stosuj