logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: ZESZ NAUK POLITECH ŁÓDZ ELEKTR
Liczba odnalezionych rekordów: 237Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/237
Nr opisu: 0000039578
Autorzy: Andrzej Frączyk, Jacek Kucharski.
Tytuł: Algorytm regulacji dwuwymiarowego pola temperatury powierzchni obracającego się walca stalowego.
Tytuł równoległy: The algorithm for 2D temperature field control of the surface of a rotating steel cylinder.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2013 z.125 s.63-70, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1169. II Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0371-4817

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
2/237
Nr opisu: 0000040005
Autorzy: Piotr Urbanek, Jacek Kucharski.
Tytuł: Identyfikacja wsadu w dwuczęstotliwościowym nagrzewaniu indukcyjnym.
Tytuł równoległy: Charge identification in dual-frequency induction heating.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2013 z.125 s.139-146, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1169. II Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
3/237
Nr opisu: 0000039944
Autorzy: Witold Kobos, Jerzy Zgraja.
Tytuł: Pasywne układy dopasowania impedancji obciążenia indukcyjnie nagrzewanego wsadu.
Tytuł równoległy: Passive load impedancy matching circuit for induction heating.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2013 z.125 s.71-78, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1169. II Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
4/237
Nr opisu: 0000039391
Autorzy: Andrzej Frączyk, Tomasz Jaworski.
Tytuł: Stanowisko dwuczęstotliwościowego generatora do nagrzewania indukcyjnego.
Tytuł równoległy: Experimental set-up of two-frequency generator for inducting heating.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2013 z.125 s.51-62, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1169. II Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
5/237
Nr opisu: 0000040363
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Współpraca indukcyjnego układu grzejnego z szeregowym falownikiem rezonansowym.
Tytuł równoległy: Coooperation of induction heating system with series inverter.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2013 z.125 s.175-184, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1169. II Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
6/237
Nr opisu: 0000040277
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Wstęp.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2013 z.125 s.7
Uwagi:W serii gł. nr 1169. II Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
7/237
Nr opisu: 0000040280
Autorzy: Adam Cieślak, Jerzy Zgraja.
Tytuł: Wykorzystanie impulsowej metody Flash do określania dyfuzyjności cieplnej indukcyjnie nagrzewanych próbek wsadu.
Tytuł równoległy: Pulse method for estimation thermal properties on induction heated charge.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2013 z.125 s.9-16, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1169. II Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
8/237
Nr opisu: 0000035505
Autorzy: Tomasz Jaworski, Jacek Kucharski.
Tytuł: Algorytm rekonstrukcji mapy rozkładu temperatury na powierzchni obracającego się walca ze strumienia video kamery telewizyjnej.
Tytuł równoległy: An algorithm for full temperature map reconstruction from IR image stream of rotating steel cylinder.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2012 z.124 s.149-158, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1124. Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
9/237
Nr opisu: 0000035480
Autorzy: Andrzej Frączyk, Jacek Kucharski, Piotr Urbanek.
Tytuł: Algorytmy dwustawnej regulacji temperatury powierzchni walca stalowego z zastosowaniem ruchomych wzbudników.
Tytuł równoległy: On-off control algorithms for temperature control of steel cylinder with moving inductors.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2012 z.124 s.113-123, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1124. Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
10/237
Nr opisu: 0000035503
Autorzy: Witold Kobos, Jacek Kucharski.
Tytuł: Bezprzewodowe zasilanie ruchomych wzbudników w nagrzewaniu indukcyjnym obracającego się walca.
Tytuł równoległy: Wireless power supply of moving inductors for induction heating of rotating cylinder.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2012 z.124 s.137-147, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1124. Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
11/237
Nr opisu: 0000035513
Autorzy: Piotr Urbanek, Jacek Kucharski, Andrzej Frączyk.
Tytuł: Korekcja zmiennej emisyjności powierzchni nagrzewanego indukcyjnie wirującego walca dla potrzeb pomiarów kamerą termowizyjną.
Tytuł równoległy: Correction of changing emmisivity of induction heated rotating steel cylinder.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2012 z.124 s.215-222, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1124. Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
12/237
Nr opisu: 0000035501
Autorzy: Jacek Kucharski, Andrzej Frączyk, Piotr Urbanek.
Tytuł: Regulacja PI temperatury w układzie nagrzewania indukcyjnego z ruchomymi wzbudnikami.
Tytuł równoległy: PI temperature control in induction heating with moving inductors.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2012 z.124 s.125-135, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1124. Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
13/237
Nr opisu: 0000035479
Autorzy: Piotr Borkowski.
Tytuł: Symulacja procesów cieplnych w stykach elektrycznych z kompozytu Ag-W.
Tytuł równoległy: Computer simulation of thermal processes in contacts of silver-tungsten composite materials.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2012 z.124 s.15-25, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1124. Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
14/237
Nr opisu: 0000035514
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Wpływ częstotliwości na intensywność nagrzewania wzbudnikiem cylindrycznym krawędzi wklęsłych i wypukłych fragmentów wsadu.
Tytuł równoległy: Influence of the frequency on the intensity of heating the edges of concave-convex of charge in cylindrical inductor.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2012 z.124 s.251-259, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1124. Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
15/237
Nr opisu: 0000035509
Autorzy: Marcin Lefik, Krzysztof Komęza.
Tytuł: Zastosowanie obliczeniowej mechaniki płynów do wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła na drodze konwekcji dla obudowy silnika indukcyjnego.
Tytuł równoległy: Application of the computational fluid dynamics in convctive heat transfer coefficient calculations for induction motor housing.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2012 z.124 s.167-175, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1124. Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
16/237
Nr opisu: 0000035474
Autorzy: Grzegorz Wasiak.
Tytuł: Algorytm przekształcania schematów blokowych w programie AutoCAD.
Tytuł równoległy: Algorithm for the transform of block diagrams in AutoCAD.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2011 z.123 s.51-65, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1080.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
17/237
Nr opisu: 0000035471
Autorzy: Krzysztof Kuźmiński, Maciej Krawiecki.
Tytuł: Dyskusja warunków przesuwalności biegunów układów liniowych za pomocą statycznych sprzężeń zwrotnych od wyjścia.
Tytuł równoległy: Discussion of pole assignability conditions for linear systems using static output feedback.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2011 z.123 s.27-37, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1080.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
18/237
Nr opisu: 0000035473
Autorzy: Zbigniew Nowacki.
Tytuł: File duplicator for the Microsoft Windows operating system.
Tytuł równoległy: Powielacz plików: przykład usług systemu Windows.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2011 z.123 s.39-50, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1108.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
19/237
Nr opisu: 0000035477
Autorzy: Cezary Maj.
Tytuł: Modelling and optimization of electrostatic membrane-based actuators.
Tytuł równoległy: Modelowanie i optymalizacja mikrosystemów sterowanych siłą elektrostatyczną opartych na membranie.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2011 z.123 s.78-83, streszcz.
Uwagi:Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich. W serii gł. nr 1080.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
20/237
Nr opisu: 0000035468
Autorzy: Paweł Adamczyk.
Tytuł: Optimal sliding mode control of an electrohydraulic servomechanism.
Tytuł równoległy: Optymalne ślizgowe sterowanie elektrohydraulicznym serwomechanizmem pozycyjnym.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2011 z.123 s.5-15, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1080.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
21/237
Nr opisu: 0000035475
Autorzy: Kamil Grabowski.
Tytuł: Person identification based on iris image analysis with special emphasis on hardware implementation - statistical analysis.
Tytuł równoległy: Identyfikacja osób na podstawie analizy obrazu tęczówki oka ze szczególnym uwzględnieniem możliwości implementacji sprzętowej.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2011 z.123 s.67-75, streszcz.
Uwagi:Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich. W serii gł. nr 1080.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
22/237
Nr opisu: 0000035469
Autorzy: Wojciech Błasiński, Zbigniew Nowacki.
Tytuł: Układ hamowania elektrycznego do badania napędów.
Tytuł równoległy: Electric brake system for drive testing.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2011 z.123 s.17-26, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1080.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
23/237
Nr opisu: 0000027198
Autorzy: Robert Banasiak, Tomasz Jaworski, Radosław Wajman.
Tytuł: Aplikacja dla potrzeb kompleksowego przetwarzania tomograficznych danych pomiarowych - TomoKIS Studio.
Tytuł równoległy: TomoKIS Studio - application for tomographic data processing.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.145-158, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
24/237
Nr opisu: 0000027217
Autorzy: Kamil Kuliberda, Radosław Adamus, Tomasz Kowalski, Jacek Wiślicki.
Tytuł: Architektura gridu bazodanowego oparta o podejście peer-to-peer.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.349-372, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
25/237
Nr opisu: 0000030742
Autorzy: Jakub Chłapiński.
Tytuł: Automatic morphologic filter design for image processing.
Tytuł równoległy: Automatyczne projektowanie filtrów morfologicznych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.122 s.5-11, streszcz.
Uwagi:Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich. W serii gł. nr 1080.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
26/237
Nr opisu: 0000027193
Autorzy: Bartosz Matusiak, Jakub Betiuk, Andrzej Romanowski, Henryk Fidos.
Tytuł: Bezinwazyjne badania zjawisk dynamicznych zachodzących w przemysłowych procesach przepływów dwufazowych gaz-ciecz.
Tytuł równoległy: Nondestructive investigating of dynamic phenomena in gas liquid two-phase flows in industry processes.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.77-88, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
27/237
Nr opisu: 0000027195
Autorzy: Zbigniew Chaniecki, Krzysztof Grudzień, Andrzej Romanowski, Jakub Betiuk, Bartosz Matusiak, Dominik Sankowski.
Tytuł: Bezinwazyjne monitorowanie i diagnozowanie przemysłowych procesów transportu pneumatycznego.
Tytuł równoległy: Noninvasive monitoring and diagnosis of pneumatic transport industrial processes.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.107-118, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
28/237
Nr opisu: 0000027225
Autorzy: Maciej Szmit.
Tytuł: Biegły informatyk w postępowaniu cywilnym.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.487-501
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
29/237
Nr opisu: 0000027176
Autorzy: Laurent Babout, Dominik Sankowski.
Tytuł: DENIDIA project: a Marie Curie action to increase excellence in hardware and software development related to tomography applications.
Tytuł równoległy: Projekt DENIDIA: program Marie Curie w celu uzyskania doskonałości w zastosowaniach naukowych i przemysłowych przy wykorzystaniu tomografii procesowej dla bezinwazyjnych systemów diagnostycznych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.45-53, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
30/237
Nr opisu: 0000027206
Autorzy: Radosław Wajman, Jacek Nowakowski, Darius Styra.
Tytuł: Imrovement of electrical capacitance tomography hardware.
Tytuł równoległy: Modyfikacja układu pomiarowego w elektrycznym tomografie pojemnościowym.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.201-221, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Uwagi wewnętrzne: Jeden z Autorów, Darius Styra występuje z afiliacją PŁ.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
31/237
Nr opisu: 0000027178
Autorzy: Dominik Sankowski.
Tytuł: International collaboration of Computer Engineering Department in process tomography field.
Tytuł równoległy: Współpraca międzynarodowa Katedry Informatyki Stosowanej w dziedzinie tomografii procesowej.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.55-66, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
32/237
Nr opisu: 0000027171
Autorzy: Dominik Sankowski, Jacek Nowakowski.
Tytuł: 15 lat katedry - osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Katedry Informatyki Stosowanej.
Tytuł równoległy: 15 years anniversary - scientific, didactic and organization acievements of the Computer Engineering Department.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.9-27, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
33/237
Nr opisu: 0000027170
Autorzy: Dominik Sankowski.
Tytuł: 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.7
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
34/237
Nr opisu: 0000027224
Autorzy: Marcin Raniszewski.
Tytuł: Klasyfikacja danych, algorytmy redukcji i edycji zbiorów wykorzystujące miarę reprezentatywności.
Tytuł równoległy: Data classification, data set reduction and editing algorithms using the representative measure.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.463-486, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
35/237
Nr opisu: 0000027214
Autorzy: Jacek Kucharski, Dominik Sankowski.
Tytuł: Komputerowe metody identyfikacji obiektów elektrotermicznych.
Tytuł równoległy: Computer-based identification of electroheat plants.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.301-310, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
36/237
Nr opisu: 0000027215
Autorzy: Jarosław Gocławski, Joanna Sekulska-Nalewajko.
Tytuł: Komputerowe przetwarzanie i analiza obrazów w ocenie zjawisk zachodzących w komórkach i tkankach roślin.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.311-331
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
37/237
Nr opisu: 0000027175
Autorzy: Dominik Sankowski, Joanna Sekulska-Nalewajko, Rafał Wojciechowski.
Tytuł: Koncepcja i rozwój studiów podyplomowych w Katedrze Informatyki Stosowanej.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.9-27, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
38/237
Nr opisu: 0000027218
Autorzy: Tomasz Kowalski, Radosław Adamus, Kamil Kuliberda, Jacek Wiślicki.
Tytuł: Koncepcja przezroczystego indeksowania dla rozproszonej obiektowej bazy danych opartej na architekturze stosowej SBA.
Tytuł równoległy: Concept of transparent indexing for distributed object database based on stack-based architecture.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.373-387, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
39/237
Nr opisu: 0000027181
Autorzy: Dominik Sankowski.
Tytuł: Laboratorium tomografii procesowej im. prof. Tomasza Dyakowskiego w Katedrze Informatyki Stosowanej.
Tytuł równoległy: Process tomography laboratory named prof. Tom Dyakowski in the Computer Engineering Department.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.67-75, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
40/237
Nr opisu: 0000030746
Autorzy: Grzegorz Raniszewski.
Tytuł: Methods of strong reduction and edition of a reference set for the nearest neighbour rule.
Tytuł równoległy: Metody silnej redukcji i edycji zbioru odniesienia dla reguły typu najbliższy sąsiad.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.122 s.37-46, streszcz.
Uwagi:Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich. W serii gł. nr 1080.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
41/237
Nr opisu: 0000027210
Autorzy: Lidia Jackowska-Strumiłło, Jacek Kucharski.
Tytuł: Metody sztucznej inteligencji w modelowaniu i identyfikacji obiektów elektrotermicznych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.255-266
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
42/237
Nr opisu: 0000027223
Autorzy: Szymon Grabowski.
Tytuł: Nowe algorytmy wyszukiwania dokładnego i przybliżonego.
Tytuł równoległy: New algorithms for exact and approximate text matching.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.451-462, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
43/237
Nr opisu: 0000027194
Autorzy: Robert Banasiak, Radosław Wajman.
Tytuł: Nowe techniki rekonstrukcji trójwymiarowych obrazów i kształtów dla tomografii pojemnościowej.
Tytuł równoległy: New reconstruction techniques for 3D images and shapes in capacitance process tomography.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.89-106, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
44/237
Nr opisu: 0000027197
Autorzy: Jacek Nowakowski, Dominik Sankowski, Robert Banasiak, Radosław Wajman.
Tytuł: Opracowanie wielomodalnego systemu tomograficznego (gamma, ECT, ERT) do wizualizacji wielofazowych procesów przepływowych.
Tytuł równoległy: Design of multimodality tomography system (gamma, ECT, ERT) for multi phase. Flow visualisation.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.135-144, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
45/237
Nr opisu: 0000027203
Autorzy: Konstantin Bradinsky, Dominik Sankowski, Robert Banasiak.
Tytuł: Optimization of ECT sensor using genetic algorithm.
Tytuł równoległy: Optymalizacja czujnika ECT z wykorzystaniem algorytmów genetycznych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.183-189, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1078.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Uwagi wewnętrzne: Jeden z Autorów, Konstantin Brandisky występuje z afiliacją PŁ. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
46/237
Nr opisu: 0000030743
Autorzy: Kamil Grabowski.
Tytuł: Person identification based on iris image analysis with special emphasis on hardware implementation.
Tytuł równoległy: Identyfikacja osób na podstawie analizy obrazu tęczówki oka ze szczególnym uwzględnieniem możliwości implementacji sprzętowej.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.122 s.13-18, streszcz.
Uwagi:Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich. W serii gł. nr 1080.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
47/237
Nr opisu: 0000027196
Autorzy: Krzysztof Grudzień, Zbigniew Chaniecki, Dominik Sankowski, Maciej Niedostatkiewicz.
Tytuł: Pomiar zjawisk dynamicznych występujących podczas opróźniania silosów przy zastosowaniu tomografii ECT.
Tytuł równoległy: Application of the electrical capacitance tomography to the measurement of the dynamic effects of the bulk solid flow during silo emptying.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.107-118, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
48/237
Nr opisu: 0000027216
Autorzy: Radosław Adamus, Tomasz Kowalski, Kamil Kuliberda, Jacek Wiślicki.
Tytuł: Projekt ODRA - założenia i rezultaty.
Tytuł równoległy: Odra Project - assumptions and results.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.333-348, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
49/237
Nr opisu: 0000027222
Autorzy: Szymon Grabowski, Grzegorz Nowak, Marcin Raniszewski, Cezary Draus.
Tytuł: Przegląd zagadnień algorytmiczno-inżynierskich w aplikacji wspomagającej tłumaczenie przy tworzeniu wielojęzycznych wersji dokumentów DTP.
Tytuł równoległy: Review of algorithmic and engineering problems in a computer-aided translation application handling multi-language DTP documents.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.423-450, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Uwagi wewnętrzne: Jeden z Autorów, Cezary Draus występuje z afiliacją PŁ, choć nie występuje w bazie Osobowe.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
50/237
Nr opisu: 0000027219
Autorzy: Jacek Wiślicki, Radosław Adamus, Tomasz Kowalski, Kamil Kuliberda.
Tytuł: Przezroczysta integracja zasobów relacyjnych do obiektowego wirtualnego repozytorium.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.389-403, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
51/237
Nr opisu: 0000027201
Autorzy: Kevin Tan, Laurent Babout, Marcin Janaszewski.
Tytuł: Public engagement in science - education through the use of 3D technology applied in tomography.
Tytuł równoległy: Społeczna edukacja techniczna poprzez technologie 3D stosowane w tomografii.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.173-181, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1078.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Uwagi wewnętrzne: Jeden z Autorów, Kevin Tan występuje z afiliacją PŁ. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
52/237
Nr opisu: 0000030747
Autorzy: Paweł Rózga.
Tytuł: Role of insulation wrapping on HV electrode in the mechanism of electrical in transformer oil.
Tytuł równoległy: Rola otuliny izolacyjnej na elektrodzie WN w mechanizmie rozwoju wyładowań elektrycznych w oleju trasformatorowym.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.122 s.47-54, streszcz.
Uwagi:Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich. W serii gł. nr 1080.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
53/237
Nr opisu: 0000027221
Autorzy: Artur Sierszeń, Łukasz Sturgulewski.
Tytuł: Symulacja komunikacji w sieciach bezprzewodowych typu ad-hoc w środowisku OMNeT++.
Tytuł równoległy: Wireless ad-hoc computer network communication simulation using OMNeT++.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.413-421, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
54/237
Nr opisu: 0000027212
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: System pomiarowo-symulacyjny do pośredniego określania parametrów materiałowych wsadów nagrzewanych indukcyjnie.
Tytuł równoległy: Experimental-simulation system for indirect determining of material characteristics of induction heated charge.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.267-278, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
55/237
Nr opisu: 0000027208
Autorzy: Krzysztof Strzecha, Anna Fabijańska, Dominik Sankowski, Marcin Bąkała, Tomasz Koszmider.
Tytuł: THERMO-WET - skomputeryzowany system pomiarowy własności fizyko-chemicznych wybranych materiałów w wysokich temperaturach.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.223-240
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
56/237
Nr opisu: 0000030744
Autorzy: Michał Kaczmarek.
Tytuł: Transfer of disturbances through the voltage transformers.
Tytuł równoległy: Transfer zaburzeń przez przekładniki napięciowe.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.122 s.19-28, streszcz.
Uwagi:Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich. W serii gł. nr 1080.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
57/237
Nr opisu: 0000030745
Autorzy: Aleksandra Królak.
Tytuł: Vision-based eye-blink detection system for mental fatigue monitoring and human-computer interfacing.
Tytuł równoległy: Wizyjny system analizy mrugnięć do oceny zmęczenia psychicznego i komunikacji z komputerem.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.122 s.29-36, streszcz.
Uwagi:Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich. W serii gł. nr 1080.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
58/237
Nr opisu: 0000027220
Autorzy: Artur Sierszeń, Łukasz Sturgulewski.
Tytuł: Wykorzystanie Cisco Packet Tracer do nauczania podstawowych zagadnień transmisji danych głosowych w sieciach komputerowych.
Tytuł równoległy: Use of Cisco Packet Tracer environment for voice transmission in computer networks.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.405-412, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
59/237
Nr opisu: 0000027213
Autorzy: Andrzej Frączyk, Piotr Urbanek, Jacek Kucharski.
Tytuł: Wykorzystanie technik informatycznych w indukcyjnym nagrzewaniu obracającego się walca stalowego.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.279-300, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
60/237
Nr opisu: 0000027209
Autorzy: Rafał Wojciechowski, Marcin Bąkała, Dominik Sankowski.
Tytuł: Wykorzystanie zautomatyzowanego systemu "tester lutowności" do określania wybranych parametrów lutowania na przykładzie lutu bezołowiowego.
Tytuł równoległy: Application of automated solderability tester for determining of selected parameters of lead-free solders.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.241-254, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
61/237
Nr opisu: 0000027204
Autorzy: Włodzimierz Mosorow.
Tytuł: Wyznaczanie prędkości przepływu metodą analizy widma fazowego funkcji korelacji wzajemnej obrazów tomograficznych.
Tytuł równoległy: Flow velocity estimation method utilizing the phase of the cross spectral density of tomographic images.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.191-199, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
62/237
Nr opisu: 0000027199
Autorzy: Marcin Janaszewski, Laurent Babout, Michał Postolski.
Tytuł: Zastosowanie algorytmów zamykania i wypełniania tuneli w komputerowej analizie materiałów na bazie tomograficznych obrazów 3D.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.145-158, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Uwagi wewnętrzne: Jeden z Autorów, Michał Postolski występuje m. in. z afiliacją K-24, PŁ, choć nie pojawia się w bazie danych Osobowych.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
63/237
Nr opisu: 0000022548
Autorzy: Tomasz Wajman.
Tytuł: Analysis and design of capillary pumps for applications in electronic components systems.
Tytuł równoległy: Analiza i projektowanie pomp kapilarnych do zastosowań w systemach chłodzenia układów elektronicznych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z.117 s.55-61, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1045.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
64/237
Nr opisu: 0000026083
Autorzy: Adam Wawrzyniak.
Tytuł: Analysis of the traction drive work with permanent magnet synchronous motor.
Tytuł równoległy: Analiza pracy napędu trakcyjnego z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z.119 s.17-27, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1050.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
65/237
Nr opisu: 0000022547
Autorzy: Mariusz Tomczyk.
Tytuł: Analysis of thermo kinetic processes in laser bonding, conducting great electric current density.
Tytuł równoległy: Analiza procesów termokinetycznych w obszarze połączeń, przewodzących prądy o dużych gęstościach, wykonanych techniką laserową.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z.117 s.55-61, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1045.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
66/237
Nr opisu: 0000022544
Autorzy: Sebastian Łacheciński.
Tytuł: Application of mixed algorithms of optimization in designing of big power low voltage induction motors.
Tytuł równoległy: Zastosowanie mieszanych algorytmów optymalizacji w projektowaniu niskonapięciowych silnuków indukcyjnych dużej mocy.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z. 117 s.23-33, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1045.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
67/237
Nr opisu: 0000022540
Autorzy: Jarosław Kacerka.
Tytuł: Application of swarm intelligence algorithms in control problems.
Tytuł równoległy: Zastosowanie algorytmów wykorzystyjących inteligrncję roju w problemach sterowania.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z.117 s.13-21, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1045.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
68/237
Nr opisu: 0000022539
Autorzy: Przemysław Ignaciuk.
Tytuł: Congestion control in connection-oriented data transmission networks.
Tytuł równoległy: Sterowanie przepływem danych w połączeniowych sieciach teleinformatycznych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z.117 s.5-12, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1045.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
69/237
Nr opisu: 0000022556
Autorzy: Z. Liu, Laurent Babout, Robert Banasiak, Dominik Sankowski.
Tytuł: Design of a new sensor to improve accuracy of ECT images.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z.114 Spec. s.93-97
Uwagi:W serii gł. nr 1023.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
70/237
Nr opisu: 0000022533
Autorzy: Tomasz Teodorczyk, Jerzy Zgraja.
Tytuł: Estymacja współczynnika konwencji dla wsadu walcowego nagrzewanego indukcyjnie.
Tytuł równoległy: Estimation of convection coefficient of induction heated cylindrical charge.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z. 118 s.157-161, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1046. IV Konferencja Naukowo-Techniczna Generowanie i Wymiana Ciepła w Urządzeniach Elektrycznych.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
71/237
Nr opisu: 0000026510
Autorzy: Elżbieta Leśniewska, Wiesław Jałmużny, Danuta Adamczewska, Iwonna Borowska-Banaś.
Tytuł: Hybrydowa metoda projektowania przekładników prądowych klasy TPZ.
Tytuł równoległy: The hybrid method of design of TPZ class protective current transformens.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z.120 z.120 spec. s.19-28, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1054. XXIV Krajowe Sympozjum Przekładnikowe. VI Sympozjum EMC '09. [Tworzyjanki k/Brzezin, 24-26 czerwca 2009].
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
72/237
Nr opisu: 0000026087
Autorzy: Grzegorz Raniszewski.
Tytuł: Influence of gaseous mineral components on DC electric arc parameters.
Tytuł równoległy: Wpływ gazowych składników mineralnych na właściwości wyładowania łukowego prądu stałego.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z.119 s.51-56, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1050.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Uwagi wewnętrzne: Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
73/237
Nr opisu: 0000026086
Autorzy: Jakub Piwowarczyk.
Tytuł: The mathematical models of compensated electronic current and voltage transducers.
Tytuł równoległy: Modele matematyczne skompensowanych elektronicznych przekładników prądowych i napięciowych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z.119 s.45-50, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1050.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Uwagi wewnętrzne: Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
74/237
Nr opisu: 0000022550
Autorzy: Krzysztof Grudzień, Zbigniew Chaniecki, Maciej Niedostatkiewicz, Andrzej Romanowski, Dominik Sankowski.
Tytuł: Measurement of dynamic pulsations in bulk solid during silo discharging using ECT method.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z.114 Spec. s.35-40
Uwagi:W serii gł. nr 1023.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
75/237
Nr opisu: 0000022546
Autorzy: Artur Sierszeń.
Tytuł: Methods of reference set condensation for decision rules based on distance functions.
Tytuł równoległy: Metody kondensacji zbioru odniesienia dla reguł decyzyjnych na funkcji odległości.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z.117 s.45-53, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1045.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
76/237
Nr opisu: 0000026511
Autorzy: Dariusz Brodecki, Andrzej Kasprzak, Marek Orlikowski.
Tytuł: Model świetlówki kompaktowej w środowisku PSPICE.
Tytuł równoległy: Model of compact fluorescent lamp (CFL) in PSPICE enviroment.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z.120 spec. s.49-54, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1054. XXIV Krajowe Sympozjum Przekładnikowe. VI Sympozjum EMC '09. [Tworzyjanki k/Brzezin, 24-26 czerwca 2009].
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
77/237
Nr opisu: 0000022553
Autorzy: Maciej Niedostatkiewicz, Zbigniew Chaniecki, Krzysztof Grudzień, Andrzej Romanowski, Robert Banasiak, Jakub Betiuk.
Tytuł: Monitoring of solids behaviour during gravitional flow in rectangular silo.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z.114 Spec. s.63-68
Uwagi:W serii gł. nr 1023.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
78/237
Nr opisu: 0000022552
Autorzy: Volodymyr Mosorov, Dominik Sankowski.
Tytuł: Non-flow-pattern dependent method study for velocity profile estimation using a electrical capacitance tomography.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z.114 Spec. s.57-61
Uwagi:W serii gł. nr 1023.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
79/237
Nr opisu: 0000025779
Autorzy: Wiesław Jałmużny, Danuta Adamczewska, Iwonna Borowska-Banaś.
Tytuł: Ocena porównawcza właściwości metrologicznych modelu cyfrowego i fizycznego dwurdzeniowego przekładnika napięciowego.
Tytuł równoległy: Comparative assessment of metrological characteristics of physical dual-core voltage transformer with its digital model.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z.120 s.9-18, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1054. XXIV Krajowe Sympozjum Przekładnikowe. VI Sympozjum EMC '09. [Tworzyjanki k/Brzezin, 24-26 czerwca 2009].
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
80/237
Nr opisu: 0000026084
Autorzy: Piotr Błaszczyk.
Tytuł: Optimization of shaded-pole micromotor using evolutionary algorithms.
Tytuł równoległy: Optymalizacja strefy szczelinowej silnika indukcyjnego z fazą zwartą przy wykorzystaniu algorytmów ewolucyjnych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z.119 s.29-38, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1050.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Uwagi wewnętrzne: Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
81/237
Nr opisu: 0000022545
Autorzy: Przemysław Markiewicz.
Tytuł: Power station grounding grid design using field methods.
Tytuł równoległy: Modelowanie uziomu stacji elektroenergetyzcnej z wykorzystaniem metod polowych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z.117 s.35-44, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1045.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
82/237
Nr opisu: 0000022530
Autorzy: Krzysztof Januszkiewicz.
Tytuł: Profesor Bronisław Sochor - twórca łódzkiej szkoły naukowej elektrochemii.
Tytuł równoległy: Professor Bronisław Sochor - creator of the scool of electroheat in Lodz.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z.118 s.9-21, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1046. IV Konferencja Naukowo-Techniczna Generowanie i Wymiana Ciepła w Urządzeniach Elektrycznych.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
83/237
Nr opisu: 0000022558
Autorzy: Maciej Niedostatkiewicz, Zbigniew Chaniecki, Dominik Sankowski.
Tytuł: Silo emptying in aspect of the non-desctructive detection methods application.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z.114 Spec. s.155-159
Uwagi:W serii gł. nr 1023.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
84/237
Nr opisu: 0000026082
Autorzy: Andrzej Gocek.
Tytuł: A simulation of the influence of a track circuit on sequence time of underground trains.
Tytuł równoległy: Symulacja wpływu układu torowego na czas następstwa pociągów w metrze.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z.119 s.5-15, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1050.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
85/237
Nr opisu: 0000022531
Autorzy: Krzysztof Januszkiewicz.
Tytuł: Symulacja numeryczna pomieszczeń ogrzewanych elektrycznie.
Tytuł równoległy: Numerical simulation of electrically heated rooms.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z. 118 s.9-21, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1046. IV Konferencja Naukowo-Techniczna Generowanie i Wymiana Ciepła w Urządzeniach Elektrycznych.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
86/237
Nr opisu: 0000022557
Autorzy: Bartosz Matusiak, Krzysztof Grudzień, Andrzej Romanowski, Lidia Jackowska-Strumiłło.
Tytuł: Tomography MCMC method exploration software package.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z.114 Spec. s.127-133
Uwagi:W serii gł. nr 1023.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
87/237
Nr opisu: 0000026085
Autorzy: Tomasz Kowalski.
Tytuł: Transparent indexing in distributed object-oriented databases.
Tytuł równoległy: Przezroczyste indeksowanie w rozproszonych obiektowych bazach danych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z.119 s.39-44, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1050.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Uwagi wewnętrzne: Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
88/237
Nr opisu: 0000024674
Autorzy: Laurent Babout, Łukasz Jopek, Marcin Janaszewski, Michael Preuss, Jean-Yves Buffiere.
Tytuł: Wavelet-based texture segmentation of titanium based alloy lamellar microstructure: application to images from optical microscope and X-ray microtomography.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z.114 Spec. s.181-187
Uwagi:W serii gł. nr 1023.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
89/237
Nr opisu: 0000026136
Autorzy: Ryszard Nowicz.
Tytuł: Wstęp.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z.120 s.7
Uwagi:Opis na podstawie z.120, zeszytu specjalnego: XXIV Krajowe Sympozjum Przekładnikowe. VI Sympozjum EMC '09. [Tworzyjanki k/Brzezin, 24-26 czerwca 2009]. W serii gł. nr 1054.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
90/237
Nr opisu: 0000022532
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Wykorzystanie deterministycznej techniki optymalizacji do określenia parametrów materiałówych indukcyjnie nagrzewanych wsadów.
Tytuł równoległy: Using the deterministic technique in the optimisation of determinining the properties of induction heated charge.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z. 118 s.127-134, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1046. IV Konferencja Naukowo-Techniczna Generowanie i Wymiana Ciepła w Urządzeniach Elektrycznych.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
91/237
Nr opisu: 0000026137
Autorzy: Jakub Piwowarczyk.
Tytuł: Wykorzystanie środowiska MATLAB do oceny dokładności elektronicznych przekładników prądowych i napięciowych.
Tytuł równoległy: Utilisation of MATLAB program for errors assessment of electronic current and voltage transducers.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z.120 spec. s.39-48, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1054. XXIV Krajowe Sympozjum Przekładnikowe. VI Sympozjum EMC '09. [Tworzyjanki k/Brzezin, 24-26 czerwca 2009].
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
92/237
Nr opisu: 0000018205
Autorzy: Paweł Pawlik.
Tytuł: Accelerating electric field strength amplitude and phase calibration based on particle beam induced electric field strength transient detection in linear particle accelerators.
Tytuł równoległy: Kalibracja amplitudy i fazy natężenia przyspieszającego pola elektrycznego w liniowych akceleratorach cząstek w oparciu o detekcję zmian natężenia pola elektrycznego wywołanych wiązką cząstek.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.113 s.81-90, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1011. Oprócz dwóch artykułów na ss.5-16 i 17-27, wszystkie pozostałe to autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
93/237
Nr opisu: 0000018260
Autorzy: Łukasz Sturgulewski.
Tytuł: Algorithms for investigation of strict linear separability of two sets.
Tytuł równoległy: Algorytmy badania ścisłej rozdzielności liniowej dwóch zbiorów.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.115 s.139-146, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1024. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
94/237
Nr opisu: 0000018250
Autorzy: Bogusław Kosęda.
Tytuł: Analysis and design of correct real-time safety-critical software.
Tytuł równoległy: Analiza i projektowanie poprawnych systemów czasu rzeczywistego o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.115 s.59-67, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1024. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
95/237
Nr opisu: 0000018245
Autorzy: Mariusz Felczak.
Tytuł: Analysis and design of electronic device cooling system elements in forced convection conditions.
Tytuł równoległy: Analiza i projektowanie elementów systemu chłodzenia układów elektronicznych w warunkach konwekcji wymuszonej.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.115 s.19-25, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1024. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
96/237
Nr opisu: 0000018261
Autorzy: Artur Szczęsny.
Tytuł: Analysis of frequency proprieties of electronic compensated current transducers.
Tytuł równoległy: Analiza właściwości częstotliwościowych skompensowanych elektronicznych przekładników prądowych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.115 s.147-153, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1024. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
97/237
Nr opisu: 0000018262
Autorzy: Przemysław Tabaka.
Tytuł: Analysis of spatial distribution of the light reflected by selected materials.
Tytuł równoległy: Analiza rozkładu przestrzennego światła odbitego od wybranych materiałów.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.115 s.155-161, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1024. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
98/237
Nr opisu: 0000018253
Autorzy: Hubert Nowak.
Tytuł: Application of deformable grids and Hidden Markov Models for isolated word recognition from facial image sequences of a speaking person
Tytuł równoległy: Wykorzystanie modeli deformowalnych i Niejawnych Modeli Markova do rozpoznawania słów na podstawie sekwencji obrazów twarzy osoby mówiącej.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.115 s.87-93, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1024. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
99/237
Nr opisu: 0000018264
Autorzy: Rafał Wojciechowski.
Tytuł: Application of distributed computing for modeling and optimal past-correction of linear time-invariant systems in real-time.
Tytuł równoległy: Zastosowanie obliczeń rozproszonych do celów modelowania i optymalnej korekcji końcowej stacjonarnych systemów liniowych w czasie rzeczywistym.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.115 s.169-175, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1024. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
100/237
Nr opisu: 0000018204
Autorzy: Łukasz Mazurkiewicz.
Tytuł: Application of process tomography for monitoring and controlling industrial processes.
Tytuł równoległy: Tomograficzna rekonstrukcja obrazów i jej zastosowanie do pomiaru i diagnostyki wybranych procesów przemysłowych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.113 s.75-80, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1011. Oprócz dwóch artykułów na ss.5-16 i 17-27, wszystkie pozostałe to autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
101/237
Nr opisu: 0000018207
Autorzy: Bartosz Sakowicz.
Tytuł: Application of stochastic models and genetic algorithms for finding optimal investment strategies for large industrial machines and systems.
Tytuł równoległy: Zastosowanie algorytmów genetycznych i modeli stochastycznych do optymalizacji polityki remontowej dużych maszyn i urządzeń.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.113 s.99-105, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1011. Oprócz dwóch artykułów na ss.5-16 i 17-27, wszystkie pozostałe to autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
102/237
Nr opisu: 0000018266
Autorzy: Wojciech Zabierowski.
Tytuł: Comparative effectiveness study of automatic harmonization methods in music with respect to the formal rules of tonal harmony.
Tytuł równoległy: Studium komparatywne efektywności metod automatycznej harmonizacji w muzyce w odniesieniu do formalnych zasad harmonii tonalnej.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.115 s.183-189, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1024. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
103/237
Nr opisu: 0000018244
Autorzy: Krzysztof Feja.
Tytuł: Control of manipulators having joints with more than one degree of freedom and driven by pneumatic muscles.
Tytuł równoległy: Sterowanie manipulatorów z przegubami posiadającymi więcej niż jeden stopień swobody i wyposażonymi w napędy mięśniowe.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.115 s.13-18, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1024. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
104/237
Nr opisu: 0000018249
Autorzy: Ewa Korzeniewska.
Tytuł: The critical state model of high temperature superconductor.
Tytuł równoległy: Model stanu krytycznego nadprzewodnika wysokotemperaturowego.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.115 s.51-57, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1024. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
105/237
Nr opisu: 0000018200
Autorzy: Robert Banasiak.
Tytuł: 3D visualisation algorithms in industrial electrical process tomography systems.
Tytuł równoległy: Algorytmy wizualizacji 3D w przemysłowych systemach elektrycznej tomografii procesowej.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.113 s.29-37, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1011. Oprócz dwóch artykułów na ss.5-16 i 17-27, wszystkie pozostałe to autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
106/237
Nr opisu: 0000018248
Autorzy: Andrzej Kaźmierczak.
Tytuł: Design and characterization of passive integrated photonic structures.
Tytuł równoległy: Konstrukcja i właściwości zintegrowanych biernych struktur fotonicznych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.115 s.39-49, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1024. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
107/237
Nr opisu: 0000018206
Autorzy: Andrzej Radecki.
Tytuł: Designing of robust discrete regulators.
Tytuł równoległy: Projektowanie dyskretnych regulatorów odpornych na zmiany parametrów obiektu regulacji.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.113 s.91-97, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1011. Oprócz dwóch artykułów na ss.5-16 i 17-27, wszystkie pozostałe to autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
108/237
Nr opisu: 0000018203
Autorzy: Marek Korzybski.
Tytuł: Fault diagnosis of analog circuits using evolutionary algorithms.
Tytuł równoległy: Opracowanie metod diagnostyki układów elektronicznych z wykorzystaniem technik ewolucyjnych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.113 s.69-74, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1011. Oprócz dwóch artykułów na ss.5-16 i 17-27, wszystkie pozostałe to autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
109/237
Nr opisu: 0000018258
Autorzy: Mariusz Stolarski.
Tytuł: Fractional order differentiation in control of a mobile robot.
Tytuł równoległy: Różniczka niecałkowitego rzędu w sterowaniu robota mobilnego.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.115 s.127-132, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1024. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
110/237
Nr opisu: 0000018251
Autorzy: Jarosław Legierski.
Tytuł: Heat pipes in electronics cooling - modelling and experiments.
Tytuł równoległy: Rury cieplne w systemach chłodzenia układów elektronicznych - modelowanie i eksperymenty.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.115 s.69-78, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1024. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
111/237
Nr opisu: 0000018243
Autorzy: Marcin Byczuk.
Tytuł: Human-computer interface with detection of brain electrical signals evoked by alternate visual fields stimulation.
Tytuł równoległy: Interfejs człowiek-komputer z detekcją elektrycznych sygnałów mózgowych wywołanych nadprzemiennym pobudzaniem pól wzrokowych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.115 s.7-12, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1024. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
112/237
Nr opisu: 0000018201
Autorzy: Anna Fabijańska.
Tytuł: Image enchancement algorithms for high-temperature measurements of surface properties of selected metals and alloys.
Tytuł równoległy: Algorytmy poprawy jakości obrazów w wysokotemperaturowych pomiarach właściwości fizyko-chemicznych wybranych metali i ich stopów.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.113 s.45-55, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1011. Oprócz dwóch artykułów na ss.5-16 i 17-27, wszystkie pozostałe to autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
113/237
Nr opisu: 0000018259
Autorzy: Maciej Stopczyk.
Tytuł: Methods of optimization of maintenance policy by means of Markov processes and stochastic optimization algorithms.
Tytuł równoległy: Metody optymalizacji polityki remontowej maszyn i urządzeń przy użyciu procesów Markowa i algorytmów optymalizacji stochastycznej.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.115 s.133-138, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1024. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
114/237
Nr opisu: 0000018208
Autorzy: Radosław Wajman.
Tytuł: New image reconstruction method for capacitance process tomography.
Tytuł równoległy: Nowa metoda rekonstrukcji obrazów dla potrzeb pojemnościowej tomografii komputerowej.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.113 s.107-113, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1011. Oprócz dwóch artykułów na ss.5-16 i 17-27, wszystkie pozostałe to autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
115/237
Nr opisu: 0000018263
Autorzy: Jacek Wiślicki.
Tytuł: An object-oriented wrapper to relational databases with query optimisation.
Tytuł równoległy: Obiektowa osłona do relacyjnych baz danych z uwzględnieniem optymalizacji zapytań.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.115 s.163-168, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1024. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
116/237
Nr opisu: 0000021199
Autorzy: Dariusz Brodecki, Ryszard Nowicz.
Tytuł: Określenie błędów przekładnika prądowego średniej częstotliwości o przekładni 250A/5A.
Tytuł równoległy: The errors of medium frequency current transformers for 250A/5A current ration.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.116 s.73-80, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1034. XXIII Krajowe Sympozjum Przekładnikowe. [Tworzyjanki, 18-20 czerwca 2008].
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
117/237
Nr opisu: 0000018198
Autorzy: Piotr Ostalczyk, Arkadiusz Kwapisz.
Tytuł: On a fractional-order backward difference microprocessor evaluation problems.
Tytuł równoległy: O problemach obliczania róźnicy wstecznej ułamkowych rzędów w układach mikroprocesorowych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.113 s.5-16, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1011. Oprócz dwóch artykułów na ss.5-16 i 17-27, wszystkie pozostałe to autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
118/237
Nr opisu: 0000018199
Autorzy: Piotr Ostalczyk, Janusz Kacerka.
Tytuł: Partial fractional-order backward difference and its properties.
Tytuł równoległy: Cząstkowa różnica wsteczna ułamkowych rzędów i jej zastosowania. Cz.1.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.113 s.17-27, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1011. Oprócz dwóch artykułów na ss.5-16 i 17-27, wszystkie pozostałe to autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
119/237
Nr opisu: 0000018256
Autorzy: Maciej Sibiński.
Tytuł: Polycrystalline solar cells based on CdTe.
Tytuł równoległy: Polikrystaliczne ogniwa słoneczne na bazie CdTe.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.115 s.111-116, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1024. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
120/237
Nr opisu: 0000018246
Autorzy: Artur Hłobaż.
Tytuł: Protection of data transmission in measurement systems.
Tytuł równoległy: Bezpieczeństwo transmisji danych w systemach pomiarowych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.115 s.27-32, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1024. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
121/237
Nr opisu: 0000021195
Autorzy: Marek Orlikowski.
Tytuł: Przekładnik prądowy z elektronicznym układem pomiarowym - zagadnienia zasilania.
Tytuł równoległy: Current transformer with a microwave bluetooth link - the power supply problems.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.116 s.41-46, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1034. XXIII Krajowe Sympozjum Przekładnikowe. [Tworzyjanki, 18-20 czerwca 2008].
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
122/237
Nr opisu: 0000018254
Autorzy: Adam Olszewski.
Tytuł: Quantitive evaluation of subsurface defects with passive and active infrared thermography.
Tytuł równoległy: Ilościowa ocena obiektów podpowierzchniowych za pomocą metod termografii pasywnej i aktywnej.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.115 s.95-104, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1024. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
123/237
Nr opisu: 0000018257
Autorzy: Dariusz Smugała.
Tytuł: Research into the dynamic parameters of air double-break electromagnetic contactors at switching-on.
Tytuł równoległy: Analiza dynamiki załączania dwuprzerwowych styczników elektromagnesowych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.115 s.117-125, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1024. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
124/237
Nr opisu: 0000018202
Autorzy: Krzysztof Grudzień.
Tytuł: The segmentation algorithms for diagnosis parameters visualization of multiphase flows in chosen industrial systems.
Tytuł równoległy: Algorytmy segmentacji dla potrzeb wizualizacji parametrów diagnostycznych przepływów wielofazowych w wybranych systemach przemysłowych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.113 s.57-67, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1011. Oprócz dwóch artykułów na ss.5-16 i 17-27, wszystkie pozostałe to autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
125/237
Nr opisu: 0000018255
Autorzy: Andrzej Romanowski.
Tytuł: Spatial and temporary modelling algorithms for electrical capacitance tomography data processing.
Tytuł równoległy: Algorytmy modelowania przestrzennego i czasowego dla potrzeb przetwarzania danych pomiarowych w systemach procesowej tomografii pojemnościowej.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.115 s.105-110, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1024. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
126/237
Nr opisu: 0000018247
Autorzy: Marcin Kałuża.
Tytuł: Spiral inductors integrated in VLSI technologies: modelling and simulation.
Tytuł równoległy: Spiralne cewki scalone w technologiach VLSI-modelowanie i symulacja.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.115 s.33-38, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1024. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
127/237
Nr opisu: 0000018252
Autorzy: Aleksandra Nowacka-Leverton.
Tytuł: Time-varying switching planes in SMC of third order dynamic system.
Tytuł równoległy: Zastosowanie niestacjonarnych płaszczyzn przełączeń w układzie ślizgowego sterowania ciągłym obiektem dynamicznym trzeciego rzędu.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.115 s.79-86, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1024. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
128/237
Nr opisu: 0000018265
Autorzy: Sławomir Wróblewski.
Tytuł: Vibration diagnostics of the technical condition of a synchronous machine.
Tytuł równoległy: Diagnostyka wibracyjna stanu technicznego maszyny synchronicznej.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.115 s.177-182, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1024. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
129/237
Nr opisu: 0000021196
Autorzy: Artur Szczęsny, Krzysztof Pacholski.
Tytuł: Wpływ parametrów geometrycznych rdzenia magnetycznego na właściwości metrologiczne elektronicznych przekładników prądowych.
Tytuł równoległy: The influence of low frequency conductive disturbances on current error of the current transformer with toroidal core.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.116 s.47-54, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1034. XXIII Krajowe Sympozjum Przekładnikowe. [Tworzyjanki, 18-20 czerwca 2008].
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
130/237
Nr opisu: 0000021197
Autorzy: Michał Kaczmarek.
Tytuł: Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych uzwojeń przekładników napięciowych na transfer zakłóceń przewodzonych małej częstotliwości.
Tytuł równoległy: The influence of chosen construction parameters of the windings of the voltage transformers with frame core on transfer of low frequency conductive disturbances.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.116 s.55-64, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1034. XXIII Krajowe Sympozjum Przekładnikowe. [Tworzyjanki, 18-20 czerwca 2008].
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
131/237
Nr opisu: 0000021198
Autorzy: Michał Kaczmarek, Artur Szczęsny.
Tytuł: Wpływ zakłóceń przewodzonych małej częstotliwości na wartość błędu prądowego przekładników prądowych z rdzeniem toroidalnym.
Tytuł równoległy: The influence of low frequency conductive disturbances on current error of the current transformer with toroidal core.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.116 s.65-72, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1034. XXIII Krajowe Sympozjum Przekładnikowe. [Tworzyjanki, 18-20 czerwca 2008].
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
132/237
Nr opisu: 0000021193
Autorzy: Ryszard Nowicz.
Tytuł: Wstęp.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.116 s.7
Uwagi:W serii gł. nr 1034. XXIII Krajowe Sympozjum Przekładnikowe. [Tworzyjanki, 18-20 czerwca 2008].
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
133/237
Nr opisu: 0000021194
Autorzy: Agnieszka Łącka.
Tytuł: Zastosowanie metody polowej do analizy rozkładu pola magnetycznego w transformatorze parametrycznym.
Tytuł równoległy: Analysis of magnetic field in parametric transformer.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2008 z.116 s.31-40, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1034. XXIII Krajowe Sympozjum Przekładnikowe. [Tworzyjanki, 18-20 czerwca 2008].
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
134/237
Nr opisu: 0000015941
Autorzy: Zbigniew Chaniecki.
Tytuł: Algorithms of data processing and analysis in electrical capacitance tomography for diagnosis of selected industrial processes.
Tytuł równoległy: Algorytmy przetwarzania i analizy danych pomiarowych elektrycznej tomografii pojemnościowej w diagnostyce wybranych procesów przemysłowych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2007 z.111 s.5-12, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1004. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
135/237
Nr opisu: 0000015963
Autorzy: Agnieszka Łącka.
Tytuł: Analiza rozkładu pola magnetycznego w transformatorze jednofazowym.
Tytuł równoległy: Analysis of magnetic field in transformer.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2007 z.112 s.49-58, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1006. XXII Krajowe Sympozjum Przekładnikowe. [Tworzyjanki k/Brzezin, 21-23 czerwca 2007].
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
136/237
Nr opisu: 0000015960
Autorzy: Wiesław Jałmużny, Elżbieta Leśniewska.
Tytuł: Analiza układów pomiarowych do wyznaczania błędów dynamicznych przekładników prądowych klasy TPZ.
Tytuł równoległy: The analysis of test arrangements for determination of dynamic errors of class TPZ current transformers.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2007 z.112 s.27-36, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1006. XXII Krajowe Sympozjum Przekładnikowe. [Tworzyjanki k/Brzezin, 21-23 czerwca 2007].
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
137/237
Nr opisu: 0000015943
Autorzy: Mariusz Jabłoński.
Tytuł: The analysis of functional parameters and modification of steering algorithms in vector control converter drive with and induction motor.
Tytuł równoległy: Analiza parametrów funkcyjnych oraz modyfikacja algorytmów sterowania polowo-zorientowanego napędu falownikowego z silnikiem indukcyjnym.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2007 z.111 s.19-24, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1004. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
138/237
Nr opisu: 0000015951
Autorzy: Piotr Korbel.
Tytuł: Application of cellular neural networks and deformable models to object recognition.
Tytuł równoległy: Wykorzystywanie sieci neuronowych komórkowych i modeli deformowalnych do rozpoznawania obiektów dwuwymiarowych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2007 z.111 s.65-72, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1004. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
139/237
Nr opisu: 0000015954
Autorzy: Maciej Piotrowicz.
Tytuł: Application of formal methods for hardawre/software co-design of embedded systems.
Tytuł równoległy: Zastosowanie metod formalnych do wspomagania ko-projektowania poprawnych sterowników wbudowanych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2007 z.111 s.89-94, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1004. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
140/237
Nr opisu: 0000015953
Autorzy: Piotr Pietrzak.
Tytuł: Application of micromachined accelerometers for vibration measurements in condition evaluation systems for large rotating machines.
Tytuł równoległy: Aplikacja akcelerometrów mikromaszynowych do badań wibracji w systemach oceny stanu technicznego dużych maszyn wirujących.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2007 z.111 s.81-87, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1004. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
141/237
Nr opisu: 0000015957
Autorzy: Beata Wawrzyniak.
Tytuł: The application of the family of orthogonal functions for modelling the generators with permanent magnets.
Tytuł równoległy: Zastosowanie rodzinnych funkcji ortogonalnych do modelowania prądnic z magnesami trwałymi.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2007 z.111 s.113-122, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1004. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
142/237
Nr opisu: 0000015949
Autorzy: Artur Klepaczko.
Tytuł: Applying cluster analysis to feature selection for data classification.
Tytuł równoległy: Zastosowanie algorytmów analizy skupień do selekcji cech dla zadań klasyfikacji wektorów danych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2007 z.111 s.55-63, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1004. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
143/237
Nr opisu: 0000015942
Autorzy: Krzysztof Dura.
Tytuł: Applying techniques that are used in a multidimensional data analysis for creating calculation models by end users.
Tytuł równoległy: Zastosowanie technik wykorzystywanych w wielowymiarowej analizie danych do budowania modeli obliczeniowych przez użytkowników końcowych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2007 z.111 s.13-18, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1004. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
144/237
Nr opisu: 0000015944
Autorzy: Marcin Jastrzębski.
Tytuł: Bacterial algorithm and its application for tuning of Takagi-Sugeno-Kang fuzzy models used in control systems.
Tytuł równoległy: Algorytmy bakteryjne w zadaniach strojenia modeli rozmytych typu Takagi-Sugeno-Kanga stosowanych w układach sterowania.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2007 z.111 s.25-30, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1004. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
145/237
Nr opisu: 0000015967
Autorzy: Robert Chmielecki.
Tytuł: Badanie rozkładu pola magnetycznego w przekładnikach napięciowych z otwartym obwodem magnetycznym.
Tytuł równoległy: Research of the magnetic field distribution in the voltage transformer with open magnetic circuit.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2007 z.112 s.87-95, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1006. XXII Krajowe Sympozjum Przekładnikowe. [Tworzyjanki k/Brzezin, 21-23 czerwca 2007].
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
146/237
Nr opisu: 0000015965
Autorzy: Ryszard Nowicz, Dariusz Brodecki.
Tytuł: Błędy przekładników prądowych średniej częstotliwości.
Tytuł równoległy: The errors of current transformers of medium frequency.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2007 z.112 s.69-75, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1006. XXII Krajowe Sympozjum Przekładnikowe. [Tworzyjanki k/Brzezin, 21-23 czerwca 2007].
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
147/237
Nr opisu: 0000015945
Autorzy: Tomasz Jeżyński.
Tytuł: Diagnostic systems for backing calorimeter and low level FR of VUV-FEL.
Tytuł równoległy: Metody testowania i predykcji uszkodzeń systemów elektronicznych w detektorze BAC i liniowym akceleratorze cząstek elementarnych VUV-FEL.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2007 z.111 s.31-36, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1004. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
148/237
Nr opisu: 0000015952
Autorzy: Dariusz Makowski.
Tytuł: The impact of radiation on electronic devices with the special consideration of neutron and gamma radiation monitoring.
Tytuł równoległy: Wpływ promieniowania na pracę układów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru promieniowania neutronowego i gamma.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2007 z.111 s.73-80, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1004. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
149/237
Nr opisu: 0000015956
Autorzy: Lech Szafran.
Tytuł: Method of the preliminary self-adjustment in the controller with an auto-tunning function.
Tytuł równoległy: Metoda wstępnego samoczynnego doboru nastaw regulatora z autotunnigiem.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2007 z.111 s.103-112, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1004. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
150/237
Nr opisu: 0000015946
Autorzy: Marek Kamiński.
Tytuł: The modeling of thermal and electrothermal phenomenon in power semiconductor and VLSI circuits.
Tytuł równoległy: Modelowanie zjawisk termicznych i elektrotermicznych w przyrządach półprzewodnikowych mocy i układach scalonych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2007 z.111 s.37-46, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1004. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
151/237
Nr opisu: 0000015961
Autorzy: Danuta Adamczewska, Iwonna Borowska-Banaś, Wiesław Jałmużny.
Tytuł: Projektowanie przekładników napięciowych kaskadowych z wykorzystaniem współczesnych narzędzi programowania.
Tytuł równoległy: Computer-aided design of cascade voltage transformers.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2007 z.112 s.37-44, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1006. XXII Krajowe Sympozjum Przekładnikowe. [Tworzyjanki k/Brzezin, 21-23 czerwca 2007].
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
152/237
Nr opisu: 0000015962
Autorzy: Marek Orlikowski.
Tytuł: Przekładnik z łączem mikrofalowym Bluetooth - rozwój konstrukcji.
Tytuł równoległy: Measuring transformer with a microwave Bluetooth link - the model's development.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2007 z.112 s.45-48, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1006. XXII Krajowe Sympozjum Przekładnikowe. [Tworzyjanki k/Brzezin, 21-23 czerwca 2007].
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
153/237
Nr opisu: 0000015955
Autorzy: Przemysław Sękalski.
Tytuł: Smart materials as sensors and actuators for Lorentz force tunning system.
Tytuł równoległy: Zastosowanie materiałów inteligentnych w stroiku do kompensacji siły Lorentza.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2007 z.111 s.95-101, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1004. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
154/237
Nr opisu: 0000015947
Autorzy: Jacek Karpiński.
Tytuł: Statistical analyses of gases dissolved in oil insulation of power apparatus.
Tytuł równoległy: Statystyczne metody analizy gazów rozpuszczonych w oleju izolacyjnym urządzeń wysokonapięciowych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2007 z.111 s.47-53, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1004. Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
155/237
Nr opisu: 0000015964
Autorzy: Michał Kaczmarek.
Tytuł: Wpływ zmian napięcia i obciążenia na reaktancje rozproszenia uzwojeń przekładnika napięciowego.
Tytuł równoległy: The influence of the voltage and load changes on leakage reactances of the windings of the voltage transformer.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2007 z.112 s.59-68, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1006. XXII Krajowe Sympozjum Przekładnikowe. [Tworzyjanki k/Brzezin, 21-23 czerwca 2007].
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
156/237
Nr opisu: 0000015966
Autorzy: Danuta Adamczewska.
Tytuł: Wybrane zagadnienia z ultrasonografii.
Tytuł równoległy: Selected issues in ultrasonography.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2007 z.112 s.77-86, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1006. XXII Krajowe Sympozjum Przekładnikowe. [Tworzyjanki k/Brzezin, 21-23 czerwca 2007].
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
157/237
Nr opisu: 0000015959
Autorzy: Andrzej Koszmider.
Tytuł: Zamiast wstępu.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2007 z.112 s.7
Uwagi:W serii gł. nr 1006. XXII Krajowe Sympozjum Przekładnikowe. [Tworzyjanki k/Brzezin, 21-23 czerwca 2007].
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
158/237
Nr opisu: 0000011441
Autorzy: Michał Kaczmarek.
Tytuł: Analiza charakterystyk błędów przekładnika kombinowanego JUK123.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 nr 110 s.39-50
Uwagi:W serii gł. nr 988. XXI Krajowe Sympozjum Przekładnikowe Tworzyjanki 2006, 14-16 września.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
159/237
Nr opisu: 0000011446
Autorzy: Andrzej Koszmider, Marek Orlikowski.
Tytuł: Analiza możliwości wykorzystania łącz Bluetooth w przekładnikach.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 nr 110 s.77-82
Uwagi:W serii gł. nr 988. XXI Krajowe Sympozjum Przekładnikowe Tworzyjanki 2006, 14-16 września.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
160/237
Nr opisu: 0000010143
Autorzy: Jan Koszlaga.
Tytuł: Application of artificial intelligence methods for fault detection in analogue electronic circuits.
Tytuł równoległy: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do wykrywania uszkodzeń w analogowych układach elektronicznych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 z.109 s.41-50, streszcz.
Uwagi:Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich. W serii gł. nr 979.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
161/237
Nr opisu: 0000010150
Autorzy: Jerzy Ziemnicki.
Tytuł: Application of the field-and-circuit methods in the estimation of measurement properties of current transformers at transient states.
Tytuł równoległy: Zastosowanie metod polowo-obwodowych do oceny właściwości metrologicznych przekładników prądowych w stanach dynamicznych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 z.109 s.101-108, streszcz.
Uwagi:Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich. W serii gł. nr 979.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
162/237
Nr opisu: 0000008906
Autorzy: Marcin Kwapisz.
Tytuł: Application of universal systolic array simulator for digital signal processing problems.
Tytuł równoległy: Uniwersalny symulator tablic systolicznych w zastosowaniach do wybranych problemów cyfrowego przetwarzania sygnałów.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 z.107 s.33-42, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 974
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
163/237
Nr opisu: 0000010146
Autorzy: Marcin Lebioda.
Tytuł: The description and modeling of dynamic electromagnetic phenomena in high-Tc superconductors.
Tytuł równoległy: Opis i modelowanie dynamicznych zjawisk elektomagnetycznych w masywnych nadprzewodnikach wysokotemperaturowych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 z.109 s.63-72, streszcz.
Uwagi:Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich. W serii gł. nr 979.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
164/237
Nr opisu: 0000010149
Autorzy: Krzysztof Szaniawski.
Tytuł: Design and simulation of integrated vibration and acceleration sensors.
Tytuł równoległy: Projektowanie i symulacja scalonych czujników wibracji i przyspieszenia.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006$ z.109 s.83-91, streszcz.
Uwagi:Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich. W serii gł. nr 979.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
165/237
Nr opisu: 0000010139
Autorzy: Bogusław Bocheński.
Tytuł: Effect of voltage and current distortion on power transformers loadability.
Tytuł równoległy: Wpływ odkształcenia napięcia i prądu na obciążalność transformatorów energetycznych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 z.109 s.15-24, streszcz.
Uwagi:Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich. W serii gł. nr 979.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
166/237
Nr opisu: 0000010141
Autorzy: Rafał Kiełbik.
Tytuł: Efficient methods of resource managemnet in re-programmable systems.
Tytuł równoległy: Efektywne metody wykorzystywania zasobów systemów reprogramowalnych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 z.109 s.35-40, streszcz.
Uwagi:Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich. W serii gł. nr 979.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
167/237
Nr opisu: 0000008905
Autorzy: Ryszard Szczerbanowski.
Tytuł: Generalization of optimising function for reactors with shell formed magnetic circuits.
Tytuł równoległy: Uogólnienie funkcji optymalizacyjnej dla dławików o konstrukcji płaszczowej.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 z.107 s.25-31, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 974.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
168/237
Nr opisu: 0000010144
Autorzy: Witold Kubiak.
Tytuł: Identification of magnetostriction vibrations in power transformers.
Tytuł równoległy: Identyfikacja drgań magnetostrykcyjnych transformatorów energetycznych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 z.109 s.51-61, streszcz.
Uwagi:Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich. W serii gł. nr 979.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
169/237
Nr opisu: 0000010148
Autorzy: Magdalena Stasiak.
Tytuł: Impedance tomography method in the identification of the inside of the 3D object.
Tytuł równoległy: Identyfikacja wnętrza obiektów trójwymiarowych metodą tomografii impedancyjnej.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 z.109 s.73-82, streszcz.
Uwagi:Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich. W serii gł. nr 979.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
170/237
Nr opisu: 0000011447
Autorzy: Andrzej Koszmider, Marek Orlikowski.
Tytuł: Konstrukcja i właściwości układu pomiarowego mikrofalowego przekładnika prądowego.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 nr 110 s.61-68
Uwagi:W serii gł. nr 988. XXI Krajowe Sympozjum Przekładnikowe Tworzyjanki 2006, 14-16 września.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
171/237
Nr opisu: 0000011438
Autorzy: Wiesław Jałmużny, Danuta Adamczewska, Iwonna Borowska-Banaś.
Tytuł: Metody symulacyjne w projektowaniu przekładników napięciowych indukcyjnych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 nr 110 s.27-38
Uwagi:W serii gł. nr 988. XXI Krajowe Sympozjum Przekładnikowe Tworzyjanki 2006, 14-16 września.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
172/237
Nr opisu: 0000008924
Autorzy: Piotr Urbanek.
Tytuł: Model numeryczny zjawisk cieplnych w nagrzewanym indukcyjnie wibrującym walcu.
Tytuł równoległy: Numerical model of heat phenomena of induction heated rotating cylinder.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 z.108 s.97-106, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 978; III Konferencja Naukowo-Techniczna Generowanie i Wymiana Ciepła w Urządzeniach Elektrycznych.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
173/237
Nr opisu: 0000008917
Autorzy: Jacek Kucharski.
Tytuł: Modelowanie rozmyte rezystancyjnych pieców komorowych.
Tytuł równoległy: Fuzzy modelling of chamber resistance furnaces.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 z.108 s.77-88, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 978; III Konferencja Naukowo-Techniczna Generowanie i Wymiana Ciepła w Urządzeniach Elektrycznych.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
174/237
Nr opisu: 0000008916
Autorzy: Jacek Kucharski, Piotr Urbanek.
Tytuł: Modelowanie właściwości dynamicznych nagrzewanego indukcyjnie obracającego się walca stalowego.
Tytuł równoległy: Dynamic properties modelling of induction heated steel cylinder.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 z.108 s.61-68, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 978; III Konferencja Naukowo-Techniczna Generowanie i Wymiana Ciepła w Urządzeniach Elektrycznych.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
175/237
Nr opisu: 0000008918
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Modelowanie zblachowanych boczników magnetycznych wzbudników pętlowych, zagadnienia elektromagnetyczne.
Tytuł równoległy: Modelling of magnetic shunts of loop inductors; magnetic aspects.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 z.108 s.117-126, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 978; III Konferencja Naukowo-Techniczna Generowanie i Wymiana Ciepła w Urządzeniach Elektrycznych.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
176/237
Nr opisu: 0000008920
Autorzy: Jerzy Bereza, Jerzy Sadowski, Tomasz Teodorczyk.
Tytuł: Nagrzewanie rezystencyjne bezpośrednie wsadów stalowych.
Tytuł równoległy: Direct resistance heating of steel elements.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 z.108 s.143-150, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 978; III Konferencja Naukowo-Techniczna Generowanie i Wymiana Ciepła w Urządzeniach Elektrycznych.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
177/237
Nr opisu: 0000010137
Autorzy: Wojciech Bieniecki.
Tytuł: New image processing algorithms in computer vision systems for pathomorphologic diagnostics.
Tytuł równoległy: Nowe algorytmy przetwarzania obrazów w wizyjnych systemach komputerowych wspomagających diagnostykę patomorfologiczną.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 z.109 s.5-14, streszcz.
Uwagi:Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich. W serii gł. nr 979.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
178/237
Nr opisu: 0000011443
Autorzy: Andrzej Kasprzak.
Tytuł: "Nowa" dyrektywa EMC 2004/108/WE.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 nr 110 s.77-82
Uwagi:W serii gł. nr 988. XXI Krajowe Sympozjum Przekładnikowe Tworzyjanki 2006, 14-16 września.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
179/237
Nr opisu: 0000008919
Autorzy: Krzysztof Januszkiewicz.
Tytuł: Numeryczna identyfikacja właściwości dynamicznych pomieszczeń ogrzewanych elektrycznie.
Tytuł równoległy: Numerical identification of the dynamical properties of electrically heated rooms.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 z.108 s.135-142, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 978; III Konferencja Naukowo-Techniczna Generowanie i Wymiana Ciepła w Urządzeniach Elektrycznych.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
180/237
Nr opisu: 0000008904
Autorzy: Ryszard Nowicz, Regina Rajchert.
Tytuł: Phenomena of resonance's in an inductive voltage transformer models.
Tytuł równoległy: Zjawiska rezonansowe w modelowym przekładniku napięciowym indukcyjnym.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 z.107 s.13-23, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 974
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
181/237
Nr opisu: 0000008914
Autorzy: Krzysztof Januszkiewicz.
Tytuł: Pięćdziesiąt lat Katedry Elektrotermii Politechniki Łódzkiej.
Tytuł równoległy: Fifty years of Electroheat Department of Technical University of Lodz.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 z.108 s.9-22, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 978; III Konferencja Naukowo-Techniczna Generowanie i Wymiana Ciepła w Urządzeniach Elektrotechnicznych.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
182/237
Nr opisu: 0000011434
Autorzy: Iwonna Borowska-Banaś.
Tytuł: Projektowanie przekładników napięciowych z wykorzystaniem współczesnych narzędzi programowania.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 nr 110 s.21-26
Uwagi:W serii gł. nr 988. XXI Krajowe Sympozjum Przekładnikowe Tworzyjanki 2006, 14-16 września.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
183/237
Nr opisu: 0000011436
Autorzy: Dariusz Brodecki.
Tytuł: Przekładniki prądowe średniego napięcia w Polsce i na świecie.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 nr 110 s.83-92
Uwagi:W serii gł. nr 988. XXI Krajowe Sympozjum Przekładnikowe Tworzyjanki 2006, 14-16 września.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
184/237
Nr opisu: 0000008903
Autorzy: Włodzimierz Kucharczyk, Ryszard Nowicz.
Tytuł: Some aspects of applications of electrooptic effects.
Tytuł równoległy: Niektóre aspekty zastosowań efektów elektrooptycznych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 z.107 s.5-12, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 974.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
185/237
Nr opisu: 0000011440
Autorzy: Wiesław Jałmużny.
Tytuł: Stała czasowa obwodu pierwotnego w badaniach laboratoryjnych przekładników prądowych klasy TP - możliwości i ograniczenia.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 nr 110 s.51-60
Uwagi:W serii gł. nr 988. XXI Krajowe Sympozjum Przekładnikowe Tworzyjanki 2006, 14-16 września.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
186/237
Nr opisu: 0000008907
Autorzy: Grzegorz Szymański.
Tytuł: Theory and application of adaptive predictors for computer speech and text recognition.
Tytuł równoległy: Teoria i zastosowanie predyktorów adaptacyjnych do komputerowego przetwarzania mowy i tekstu.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 z.107 s.51-55, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 974
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
187/237
Nr opisu: 0000008915
Autorzy: Jerzy Sadowski, Tomasz Teodorczyk.
Tytuł: Uproszczona metoda obliczania charakterystyk statystycznych elektrycznych pieców komorowych.
Tytuł równoległy: The simplifed method of steady-state characteristics calculation of electrical chamber furnaces.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 z.108 s.45-52, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 978; III Konferencja Naukowo-Techniczna Generowanie i Wymiana Ciepła w Urządzeniach Elektrotechnicznych.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
188/237
Nr opisu: 0000010140
Autorzy: Adam Graczyk.
Tytuł: Working out a model and an analysis of metrological properties of a digital flickermeter.
Tytuł równoległy: Opracowanie modelu i analiza właściwości metrologicznych cyfrowego miernika migotania światła.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 z.109 s.25-34, streszcz.
Uwagi:Global summaries of PhD theses. Autoreferaty prac doktorskich. W serii gł. nr 979.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
189/237
Nr opisu: 0000008952
Autorzy: Krzysztof Januszkiewicz.
Tytuł: Wstęp.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 z.108 s.7-8
Uwagi:W serii gł. nr 978; III Konferencja Naukowo-Techniczna Generowanie i Wymiana Ciepła w Urządzeniach Elektrotechnicznych.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
190/237
Nr opisu: 0000013901
Autorzy: Andrzej Koszmider.
Tytuł: Zamiast wstępu.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 z.110 s.7
Uwagi:W serii gł. nr 988. XXI Krajowe Sympozjum Przekładnikowe Tworzyjanki 2006, 14-16 września.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
191/237
Nr opisu: 0000007551
Autorzy: Marcin Jastrzębski.
Tytuł: Application of Kirsch Operator and pseudo-bacterial genetic algorithm for fuzzy modeling of discontinuous phenomena.
Tytuł równoległy: Zastosowanie operatora Kirscha i algorytmu pseudo-bakteryjnego do rozmytego modelowania zjawisk nieciągłych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.106 s.5-13, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 971.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
192/237
Nr opisu: 0000008105
Autorzy: Jarosław Kacerka.
Tytuł: Application of Particle Swarm Optimization (PSO) in adaptive control system.
Tytuł równoległy: Zastosowanie metody inteligencji roju (PSO) w adaptacyjnych układach sterowania.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.106 s.51-63, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 971.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
193/237
Nr opisu: 0000004903
Autorzy: Kazimierz Kamuda, Włodzimierz Kalita, Jerzy Kołodziejski.
Tytuł: Aspekty kompatybilności elektromagnetycznej w systemach transmisji danych z magistralą CAN.
Tytuł równoległy: Electromagnetic compatibility aspects in data transmission systems with CAN-bus.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.103 s.189-196, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 962. IV Krajowe Sympozjum Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice. EMC'05.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
194/237
Nr opisu: 0000007554
Autorzy: Jacek Kabziński.
Tytuł: Avoiding parameter growth of TSK fuzzy models.
Tytuł równoległy: Redukowanie liczby parametrów w rozmytych modelach Takagi-Sugeno-Kanga.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.106 s.25-36, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 971.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
195/237
Nr opisu: 0000007142
Autorzy: Ryszard Nowicz, Dariusz Brodecki.
Tytuł: Badania przekładnika prądowego średniej częstotliwości.
Tytuł równoległy: The investigations of current transformer of medium frequency.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.104 s.67-76, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 964. XX Jubileuszowe Krajowe Sympozjum Przekładnikowe.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
196/237
Nr opisu: 0000004917
Autorzy: Sławomir Wiak.
Tytuł: Computer modelling of intelligent comb microactuators - survey.
Tytuł równoległy: Mikroaktuatory (inteligentne mikro-elektro-mechaniczne systemy) - modelowanie komputerowe (przegląd metod).
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.105 s.123-143, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 965.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
197/237
Nr opisu: 0000004907
Autorzy: Jan Anuszczyk.
Tytuł: The core loss of an induction motor under special conditions of magnetization.
Tytuł równoległy: Straty w rdzeniu silnika indukcyjnego w specjalnych warunkach przemagnesowywania.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.105 s.9-18, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 965.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
198/237
Nr opisu: 0000007560
Autorzy: Tomasz Rybicki.
Tytuł: Dynamical properties of a closed-loop system with modified CRONE controller.
Tytuł równoległy: Właściwości dynamiczne układu zamkniętego ze zmodyfikowanym regulatorem CRONE.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.106 s.87-98, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 971.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
199/237
Nr opisu: 0000007555
Autorzy: Jacek Kabziński.
Tytuł: Experimental identification of disturbance forces effecting permanent magnet linear motors.
Tytuł równoległy: Identyfikacja sił zakłócających pracę liniowych silników z magnesami trwałymi.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.106 s.37-49, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 971.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
200/237
Nr opisu: 0000004906
Autorzy: Kazimierz Zakrzewski.
Tytuł: Foreword.
Tytuł równoległy: Przedmowa
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.105 s.5,7
Uwagi:W serii gł. nr 965.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: engpol
201/237
Nr opisu: 0000004913
Autorzy: Ryszard Szczerbanowski.
Tytuł: Generalization of an optimising function for reactors with core formed magnetic circuit.
Tytuł równoległy: Uogólnienie funkcji optymalizacyjnej dla dławików o konstrukcji kolumnowej.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.105 s.97-103, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 965.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
202/237
Nr opisu: 0000007552
Autorzy: Marcin Jastrzębski.
Tytuł: A generalized Takagi-Sugeno-Kang model designed for approximation of discontinuous dependences.
Tytuł równoległy: Uogólniony model Takagi-Sugeno-Kang do aproksymacji nieciągłych zależności.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.106 s.15-24, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 971.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
203/237
Nr opisu: 0000007561
Autorzy: Piotr Woźniak.
Tytuł: Genetic algorithm for university timetabling problem.
Tytuł równoległy: Zastosowanie algorytmu genetycznego do planowania zajęć na wyższej uczelni.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.106 s.99-111, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 971.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
204/237
Nr opisu: 0000004911
Autorzy: Krzysztof Majer.
Tytuł: Influence of electromagnetic vibrations of windings and saturation of core on the noise emitted by rectifier transformer.
Tytuł równoległy: Wpływ wibracji elektromagnetycznych uzwojeń i nasycenia rdzenia na hałas emitowany przez transformator przekształtnikowy.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.105 s.77-84, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 965.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
205/237
Nr opisu: 0000004908
Autorzy: Maria Dems, Krzysztof Komęza.
Tytuł: Influence of mathematical model simplifications on dynamic calculations of induction motors.
Tytuł równoległy: Wpływ uproszczeń modeli matematycznych na charakterystyki dynamiczne silników indukcyjnych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.105 s.37-53, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 965.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
206/237
Nr opisu: 0000007138
Autorzy: Andrzej Koszmider.
Tytuł: 60 lat przekładników.
Tytuł równoległy: 60 years of instrument transformers.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.104 s.9-32, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 964. XX Jubileuszowe Krajowe Sympozjum Przekładnikowe.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
207/237
Nr opisu: 0000007559
Autorzy: Piotr Ostalczyk, Janusz Kacerka, Tomasz Rybicki.
Tytuł: Linear controller synthesis by a use of a "quasi" non-integer continuous-time integrator.
Tytuł równoległy: Synteza regulatora w oparciu o ciągły element quasi całkujący niecałkowitego rzędu.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.106 s.65-86, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 971.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
208/237
Nr opisu: 0000007140
Autorzy: Ryszard Nowicz.
Tytuł: Łódzka szkoła przekładnikowa.
Tytuł równoległy: Lodz instrument transformer school.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.104 s.33-52, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 964. XX Jubileuszowe Krajowe Sympozjum Przekładnikowe.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
209/237
Nr opisu: 0000004919
Autorzy: Kazimierz Zakrzewski.
Tytuł: Modelling and simulation of magnetic and electric fields in transformers.
Tytuł równoległy: Modelowanie i symulacja pól magnetycznych i elektrycznych w transformatorach.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.105 s.157-175, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 965.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
210/237
Nr opisu: 0000007145
Autorzy: Wiesław Jałmużny.
Tytuł: Modelowanie i symulacja przekładników prądowych klasy TPZ.
Tytuł równoległy: Modelling and simulation of TPZ current transformers.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.104 s.97-108, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 964. XX Jubileuszowe Krajowe Sympozjum Przekładnikowe.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
211/237
Nr opisu: 0000004900
Autorzy: Marta Zawieja.
Tytuł: Modelowanie wybranych impulsowych zaburzeń przewodzonych w języku VHDL-AMS.
Tytuł równoległy: Numerical modeling of ESD and burst simulators in VHDL-AMS language.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.103 s.61-68, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 962. IV Krajowe Sympozjum Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice. EMC'05.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
212/237
Nr opisu: 0000004909
Autorzy: Zbigniew Gmyrek.
Tytuł: The new methodology of the power loss calculation under distorted flux condition.
Tytuł równoległy: Nowa metodologia obliczania strat mocy w warunkach odkształconego strumienia magnetycznego.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.105 s.55-66, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 965.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
213/237
Nr opisu: 0000004904
Autorzy: Andrzej Kasprzak, Marek Orlikowski, Dariusz Brodecki.
Tytuł: O pomiarach emisji harmonicznych prądu zasilaczy komputerowych z układami PFC.
Tytuł równoległy: About measurements of input current harmonics in computer power supplies with PFC controls.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.103 s.211-220, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 962. IV Krajowe Sympozjum Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice. EMC'05.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
214/237
Nr opisu: 0000007144
Autorzy: Wiesław Jałmużny, Danuta Adamczewska, Iwonna Borowska-Banaś.
Tytuł: Ocena właściwości dynamicznych przekładników prądowych klasy TPX za pomocą wybranych modeli symulacyjnych.
Tytuł równoległy: Evaluation of dynamic properties of TPX current transformers with selected computer simulation models.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.104 s.87-96, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 964. XX Jubileuszowe Krajowe Sympozjum Przekładnikowe.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
215/237
Nr opisu: 0000004901
Autorzy: Łukasz Starzak, Sławomir Bek, Adam Olszewski.
Tytuł: Poprawa parametrów energetycznych układów zasilania lamp fluorescencyjnych.
Tytuł równoległy: Improving power quality parameters of fluorescent lamp ballasts.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.103 s.129-138, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 962. IV Krajowe Sympozjum Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice. EMC'05.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
216/237
Nr opisu: 0000007141
Autorzy: Marek Orlikowski.
Tytuł: Przekładnik z łączem mikrofalowym bluetooth - badania modelu.
Tytuł równoległy: Measuring transformer with a microwave bluetooth link - the model's research.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.104 s.63-66, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 964. XX Jubileuszowe Krajowe Sympozjum Przekładnikowe.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
217/237
Nr opisu: 0000004914
Autorzy: Janusz Turowski.
Tytuł: Rapid calculation of stray fields and losses in power transformers.
Tytuł równoległy: Szybkie obliczanie pól i strat rozproszeniowych w transformatorach.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.105 s.105-121, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 965.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
218/237
Nr opisu: 0000004912
Autorzy: Adam Pelikant.
Tytuł: Recent investigations on data base at Institute of Mechatronics and Information Systems.
Tytuł równoległy: Bieżące badania nad problematyką baz danych w Instytucie Mechatroniki i Systemów Informatycznych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.105 s.85-95, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 965.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
219/237
Nr opisu: 0000004910
Autorzy: Michał Jabłoński, Stefan Sieradzki.
Tytuł: Single phase measuring of inductance of three phase reactors.
Tytuł równoległy: Jednofazowy pomiar indukcyjności dławika trójfazowego.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.105 s.67-75, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 965.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
220/237
Nr opisu: 0000004918
Autorzy: Paweł Witczak, Maciej Kacperski.
Tytuł: Vibration modeling of a large power induction motor.
Tytuł równoległy: Modelowanie drgań silnika indukcyjnego wielkiej mocy.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.105 s.145-156, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 965.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
221/237
Nr opisu: 0000007143
Autorzy: Elżbieta Leśniewska-Komęza, Jerzy Ziemnicki.
Tytuł: Weryfikacja eksperymentalna modeli polowo-obwodowych przekładników prądowych w stanach nieustalonych.
Tytuł równoległy: Experimental verification of the field-circuit models of current transformers at transient state.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.104 s.77-86, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 964. XX Jubileuszowe Krajowe Sympozjum Przekładnikowe.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
222/237
Nr opisu: 0000007146
Autorzy: Ryszard Nowicz, Antoni Zieliński.
Tytuł: Wpływ zmiany temperatury na błędy przekładników prądowych.
Tytuł równoległy: The impact of temperature change on current transformers errors.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.104 s.109-122, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 964. XX Jubileuszowe Krajowe Sympozjum Przekładnikowe.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
223/237
Nr opisu: 0000004898
Autorzy: Andrzej Koszmider.
Tytuł: Wstęp. 60 lat Politechniki Łódzkiej.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.103 s.7-8
Uwagi:W serii gł. nr 962. IV Krajowe Sympozjum Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice. EMC'05.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
224/237
Nr opisu: 0000007147
Autorzy: Danuta Adamczewska.
Tytuł: Wybrane zagadnienia metod pomiarowych stosowanych w medycynie nuklearnej.
Tytuł równoległy: Selected issues in nuclear medicine.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.104 s.123-133, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 964. XX Jubileuszowe Krajowe Sympozjum Przekładnikowe.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
225/237
Nr opisu: 0000004899
Autorzy: Jerzy Kołodziejski.
Tytuł: Wyładowania elektrostatyczne ESD - zagadnienia techniczne i normalizacyjne.
Tytuł równoległy: ESD - technical and standardization problems.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.103 s.17-28, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 962. IV Krajowe Sympozjum Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice. EMC'05.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
226/237
Nr opisu: 0000004902
Autorzy: Sławomir Bek, Tomasz Poźniak, Łukasz Starzak, Grzegorz Jabłoński.
Tytuł: Zagadnienia filtracji harmonicznych w układach aktywnej korekcji współczynnika mocy.
Tytuł równoległy: Problems of harmonics filtration in active PFC circuits.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.103 s.155-164, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 962. IV Krajowe Sympozjum Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice. EMC'05.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
227/237
Nr opisu: 0000007139
Autorzy: Andrzej Koszmider.
Tytuł: Zamiast wstępu.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2005 z.104 s.7
Uwagi:W serii gł. nr 964. XX Jubileuszowe Krajowe Sympozjum Przekładnikowe.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
228/237
Nr opisu: 0000003378
Autorzy: Andrzej Koszmider, Dariusz Brodecki.
Tytuł: Analiza sposobu określania transferu zaburzeń wielkiej częstotliwości przez przekładniki prądowe.
Tytuł równoległy: How to define the transfer of RF disturbances through current transformers.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2004 z.102 s.43-52, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 945. XIX Krajowe Sympozjum Przekładniki i Kompatybilność Elektromagnetyczna.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
229/237
Nr opisu: 0000003373
Autorzy: Jerzy Ziemnicki.
Tytuł: Analiza stanów przejściowych w toroidalnym zabezpieczeniowym przekładniku prądowym przy różnych wartościach wymuszenia.
Tytuł równoległy: Transient states analysis in a toroidal protective current transformer with different primary current values.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2004 z.102 s.9-18, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 945. XIX Krajowe Sympozjum Przekładniki i Kompatybilność Elektromagnetyczna.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
230/237
Nr opisu: 0000003374
Autorzy: Wiesław Jałmużny, Danuta Adamczewska, Iwonna Borowska-Banaś.
Tytuł: Elementy stanowiska pomiarowego do badania przekładników prądowych klasy TPZ.
Tytuł równoległy: Elements of the measuring stand for testing TPZ current transformers.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2004 z. 102 s.19-26, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 945. XIX Krajowe Sympozjum Przekładniki i Kompatybilność Elektromagnetyczna.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
231/237
Nr opisu: 0000003381
Autorzy: Iwonna Borowska-Banaś.
Tytuł: Prąd przemienny jedno- i trójfazowy - programy edukacyjne.
Tytuł równoległy: Single phase and 3 phase AC circuits - educational software.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2004 z.102 s.85-92, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 945. XIX Krajowe Sympozjum Przekładniki i Kompatybilność Elektromagnetyczna.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
232/237
Nr opisu: 0000003382
Autorzy: Danuta Adamczewska.
Tytuł: Problemy inżynierii medycznej przy odbiorze elektrycznych sygnałów biologicznych - elektrokardiografia.
Tytuł równoległy: The problems of medical engineering while receiving the electrical biological signals - electrocardiography.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2004 z.102 s.93-104, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 945. XIX Krajowe Sympozjum Przekładniki i Kompatybilność Elektromagnetyczna.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
233/237
Nr opisu: 0000003376
Autorzy: Marek Orlikowski.
Tytuł: Realizacja techniczna łącza mikrofalowego w przekładniku wysokonapięciowym.
Tytuł równoległy: Technical structure of microvawe link in hv instrument transformer.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2004 z.102 s.27-34, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 945. XIX Krajowe Sympozjum Przekładniki i Kompatybilność Elektromagnetyczna.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
234/237
Nr opisu: 0000003380
Autorzy: Ryszard Nowicz, Regina Rajchert.
Tytuł: Wpływ rozproszeń przekładników prądowych na ich pracę w zakresie częstotliwości do 300 kHz.
Tytuł równoległy: Impact of current transformers leakage on their operation within the range of up to 300 kHz.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2004 z.102 s.65-76, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 945. XIX Krajowe Sympozjum Przekładniki i Kompatybilność Elektromagnetyczna.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
235/237
Nr opisu: 0000003377
Autorzy: Andrzej Koszmider, Dariusz Brodecki.
Tytuł: Wpływ szybkości narastania impulsu na współczynnik transferu zakłóceń w przekładnikach prądowych.
Tytuł równoległy: The influence of pulse growth speed on transfer distrurbances in current transformers.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2004 z.102 s.35-42, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 945. XIX Krajowe Sympozjum Przekładniki i Kompatybilność Elektromagnetyczna.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
236/237
Nr opisu: 0000003383
Autorzy: Ryszard Nowicz, Regina Rajchert.
Tytuł: Zagadnienia cieplne przekładników prądowych w obwodach o podwyższonej częstotliwości w warunkach przetężeniowych.
Tytuł równoległy: Heat-related hazard of current transformers in the circuits of higher frequency with overcurrent state.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2004 z.102 s.77-84, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 945. XIX Krajowe Sympozjum Przekładniki i Kompatybilność Elektromagnetyczna.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
237/237
Nr opisu: 0000003375
Autorzy: Andrzej Koszmider.
Tytuł: Zamiast wstępu.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2004 z.102 s.[7]
Uwagi:W serii gł. nr 945. XIX Krajowe Sympozjum Przekładniki i Kompatybilność Elektromagnetyczna.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ