logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: STUD INFORM
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/22
Nr opisu: 0000039905
Autorzy: Wanda Gryglewicz-Kacerka, Jarosław Kacerka.
Tytuł: Model hurtowni danych zasilanej w czasie rzeczywistym, na podstawie technologii Oracla.
Tytuł równoległy: Oracle based model of a data warehause fed in real-time.
Czasopismo: Stud. Inform. 2013 Vol.34 nr 2B s.119-138, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1642-0489

Uwagi wewnętrzne: Kontynuacja Zesz. Nauk. Pol. Śl. Inform. ISSN 0208-7286.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
2/22
Nr opisu: 0000042655
Autorzy: Dorota Kamińska, Tomasz Sapiński, Dominik Niewiadomy, Adam Pelikant.
Tytuł: Porównanie wydajności współczynników perceptualnych na potrzeby automatycznego rozpoznawania emocji w sygnale mowy.
Tytuł równoległy: Comparison of perceptual features efficiency for automatic identification of emotional states from speech signal.
Czasopismo: Stud. Inform. 2013 Vol.34 nr 2B s.59-66, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1642-0489

Uwagi wewnętrzne: Kontynuacja Zesz. Nauk. Pol. Śl. Inform. ISSN 0208-7286.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
3/22
Nr opisu: 0000037591
Autorzy: Dominik Niewiadomy, Anna Kowalczyk-Niewiadomy, Adam Pelikant.
Tytuł: Automatyczne wyzwalacze audio dla mowy polskiej na bazodanowej platformie Oracle.
Tytuł równoległy: Automatic audion triggers for Polish speech at database platform.
Czasopismo: Stud. Inform. 2012 Vol.33 nr 2B s.77-90, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz
p-ISSN: 1642-0489

Uwagi wewnętrzne: Kontynuacja Zesz. Nauk. Pol. Śl. Inform. ISSN 0208-7286.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
4/22
Nr opisu: 0000037593
Autorzy: Paweł Drzymała, Henryk Welfle.
Tytuł: Mechanizmy wsparcia uruchamiania aplikacji Oracle w środowisku wersji IBM DB2 9.7.5 Express-C, przeznaczonej dla społeczności.
Tytuł równoległy: Mechanisms of support for Oracle applications in version 9.7.5 IBM DB2 Express-C environment intended for community.
Czasopismo: Stud. Inform. 2012 Vol.33 nr 2B s.187-199, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1642-0489

Uwagi wewnętrzne: Kontynuacja Zesz. Nauk. Pol. Śl. Inform. ISSN 0208-7286.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
5/22
Nr opisu: 0000030828
Autorzy: Adam Pelikant, Anna Kowalczyk-Niewiadomy, Dominik Niewiadomy.
Tytuł: Algorytm etykietowania analizujący rozmyte zapytania w metajęzyku naturalnym.
Tytuł równoległy: Labeling method for metalanguage queries analysis.
Czasopismo: Stud. Inform. 2011 Vol.32 nr 2 B s.179-187, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1642-0489

Uwagi wewnętrzne: Kontynuacja Zesz. Nauk. Pol. Śl. Inform. ISSN 0208-7286.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
6/22
Nr opisu: 0000030830
Autorzy: Kacper Pabjańczyk, Adam Pelikant.
Tytuł: Implementacja parsera protokołu DICOM, przy użyciu języka T-SQL na platformie SQL Server 2008.
Tytuł równoległy: Implementation of DICOM parser using T-SQL on SQL Server 2008.
Czasopismo: Stud. Inform. 2011 Vol.32 nr 2 B s.547-559, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1642-0489

Uwagi wewnętrzne: Kontynuacja Zesz. Nauk. Pol. Śl. Inform. ISSN 0208-7286.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
7/22
Nr opisu: 0000034676
Autorzy: Teresa Podsiadły-Marczykowska, Rafał Zawiślak.
Tytuł: Ocena narzędzia do wspomagania interpretacji mammogramów oparta na dziedzinowej ontologii wiedzy.
Tytuł równoległy: Experimental evaluation of the mammogram interpretation aiding tool supported by the domain knowledge ontology.
Czasopismo: Stud. Inform. 2011 Vol. 32 nr 2 B s.637-652, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1642-0489

Uwagi wewnętrzne: Kontynuacja Zesz. Nauk. Pol. Śl. Inform. ISSN 0208-7286.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
8/22
Nr opisu: 0000030829
Autorzy: Paweł Drzymała, Henryk Welfle.
Tytuł: Przetwarzanie zapytań rozproszonych w środowisku InfoSphere Federation Server stowarzyszonym z bazami danych Oracle.
Tytuł równoległy: Distributed query processing in an InfoSphere Federation Server associated with Oracle databases.
Czasopismo: Stud. Inform. 2011 Vol.32 nr 2 B s.359-372, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1642-0489

Uwagi wewnętrzne: Kontynuacja Zesz. Nauk. Pol. Śl. Inform. ISSN 0208-7286.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
9/22
Nr opisu: 0000030831
Autorzy: Jakub Cieślewicz, Adam Pelikant.
Tytuł: Zastosowanie sieci językowych w reprezentacji dokumentów tekstowych.
Tytuł równoległy: Using language network for text document representation.
Czasopismo: Stud. Inform. 2011 Vol.32 nr 2 A s.517-526, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1642-0489

Uwagi wewnętrzne: Kontynuacja Zesz. Nauk. Pol. Śl. Inform. ISSN 0208-7286.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
10/22
Nr opisu: 0000026592
Autorzy: Rafał Kubiak, Dominik Niewiadomy, Adam Pelikant.
Tytuł: Automatyczne znakowanie danych audio na platformie serwera baz danych ORACLE.
Tytuł równoległy: Automated audio data tagging system for ORACLE database platform.
Czasopismo: Stud. Inform. 2010 Vol.31 nr 2 A s.363-374, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz
p-ISSN: 1642-0489

Uwagi wewnętrzne: Kontynuacja Zesz. Nauk. Pol. Śl. Inform. ISSN 0208-7286.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
11/22
Nr opisu: 0000027741
Autorzy: Grzegorz Nowak.
Tytuł: Graficzna analiza programów SAS.
Tytuł równoległy: Graphical analysis of SAS programs.
Czasopismo: Stud. Inform. 2010 Vol.31 nr 3 s.95-105, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1642-0489

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
12/22
Nr opisu: 0000028569
Autorzy: Grzegorz Zwoliński (elektronika).
Tytuł: Mobilny rejestrator tekstur dla obiektów urbanistycznych pracujący w warunkach ścisłej zabudowy miejskiej.
Tytuł równoległy: A portable recorder of urban buildings textures working in the congested city areas.
Czasopismo: Stud. Inform. 2010 Vol.31 nr 2 B s.245-251, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz
p-ISSN: 1642-0489

Uwagi wewnętrzne: Kontynuacja Zesz. Nauk. Pol. Śl. Inform. ISSN 0208-7286.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
13/22
Nr opisu: 0000026594
Autorzy: Anna Kowalczyk-Niewiadomy, Adam Pelikant.
Tytuł: Przetwarzanie zapytań w metajęzyku naturalnym za pomocą algorytmów rozmytych.
Tytuł równoległy: Fuzzy queries processing by means of meta-natural language using fuzzy algorithms.
Czasopismo: Stud. Inform. 2010 Vol.31 nr 2 A s.479-488, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz
p-ISSN: 1642-0489

Uwagi wewnętrzne: Kontynuacja Zesz. Nauk. Pol. Śl. Inform. ISSN 0208-7286.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
14/22
Nr opisu: 0000026591
Autorzy: Paweł Drzymała, Łukasz Sobczak, Henryk Welfle, Sławomir Wiak.
Tytuł: System gromadzenia i analizy danych korporacyjnych z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence i baz danych.
Tytuł równoległy: Corporate data acquisition and analysing system based on Business Intelligence tools and database.
Czasopismo: Stud. Inform. 2010 Vol.31 nr 2 B s.483-504, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz
p-ISSN: 1642-0489

Uwagi wewnętrzne: Kontynuacja Zesz. Nauk. Pol. Śl. Inform. ISSN 0208-7286.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
15/22
Nr opisu: 0000026589
Autorzy: Paweł Drzymała, Krzysztof Smółka, Henryk Welfle, Sławomir Wiak.
Tytuł: System kart przedmiotów w ramach programu ECTS na Politechnice Łódzkiej.
Tytuł równoległy: System card courses under ECTS programme at Technical University of Lodz.
Czasopismo: Stud. Inform. 2010 Vol.31 nr 2 B s.323-334, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1642-0489

Uwagi wewnętrzne: Kontynuacja Zesz. Nauk. Pol. Śl. Inform. ISSN 0208-7286.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
16/22
Nr opisu: 0000026593
Autorzy: Krzysztof Myszkorowski.
Tytuł: Zależnosci funkcyjne między atrybutami rozmytymi poziomu drugiego z interwałową funkcją przynależności.
Tytuł równoległy: Functional dependencies in databases with atributes represented by interval-valued level-2 fuzzy sets.
Czasopismo: Stud. Inform. 2010 Vol.31 nr 2 A s.457-468, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz
p-ISSN: 1642-0489

Uwagi wewnętrzne: Kontynuacja Zesz. Nauk. Pol. Śl. Inform. ISSN 0208-7286.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
17/22
Nr opisu: 0000026590
Autorzy: Danuta Zakrzewska.
Tytuł: Zastosowanie technik eksploracji danych do budowania grup studenckich.
Tytuł równoległy: Data mining techniques for building student groups.
Czasopismo: Stud. Inform. 2010 Vol.31 nr 2 B s.335-346, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz
p-ISSN: 1642-0489

Uwagi wewnętrzne: Kontynuacja Zesz. Nauk. Pol. Śl. Inform. ISSN 0208-7286.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
18/22
Nr opisu: 0000022268
Autorzy: Kacper Pabjańczyk, Adam Pelikant.
Tytuł: Implementacja algorytmów użytkownika w środowisku Business Intelligence SQL Server 2008.
Tytuł równoległy: User algorithms implementation at the Business Inteligence SQL Server 2008 Platform.
Czasopismo: Stud. Inform. 2009 Vol. 30 nr 2 B s. 309-321, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3164
p-ISSN: 1642-0489

Uwagi wewnętrzne: Kontynuacja Zesz. Nauk. Pol. Śl. Inform. ISSN 0208-7286.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
19/22
Nr opisu: 0000022271
Autorzy: Krzysztof Myszkorowski.
Tytuł: Interwałowe rozklady możliwości i ich zastosowanie w rozmytych bazach danych.
Tytuł równoległy: Interval possibility distributions and their use in fuzzy databases.
Czasopismo: Stud. Inform. 2009 Vol. 30 nr 2 A s. 107-120, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3164
p-ISSN: 1642-0489

Uwagi wewnętrzne: Kontynuacja Zesz. Nauk. Pol. Śl. Inform. ISSN 0208-7286.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
20/22
Nr opisu: 0000022269
Autorzy: Michał Kwapisz, Tomasz Spaleniak, Adam Pelikant.
Tytuł: Migracja schematów baz danych z zastosowaniem warstwy transportowej XML.
Tytuł równoległy: The database schema migration with use XML transporting layer.
Czasopismo: Stud. Inform. 2009 Vol. 30 nr 2 B s. 347-357, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3164
p-ISSN: 1642-0489

Uwagi wewnętrzne: Kontynuacja Zesz. Nauk. Pol. Śl. Inform. ISSN 0208-7286.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
21/22
Nr opisu: 0000022272
Autorzy: Jakub Cieslewicz, Adam Pelikant.
Tytuł: Reprezentacja i wyszukiwanie dokumentów tekstowych w bazach danych.
Tytuł równoległy: Text documents representation and retrieval at databases systems.
Czasopismo: Stud. Inform. 2009 Vol. 30 nr 2 A s. 259-271, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3164
p-ISSN: 1642-0489

Uwagi wewnętrzne: Kontynuacja Zesz. Nauk. Pol. Śl. Inform. ISSN 0208-7286.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
22/22
Nr opisu: 0000022270
Autorzy: Paweł Drzymała, Henryk Welfle, Sławomir Wiak, Jakub Rutkowski.
Tytuł: System przetwarzania i analizy danych procesowych z wykorzystaniem baz danych.
Tytuł równoległy: The industry data analysis system by database.
Czasopismo: Stud. Inform. 2009 Vol. 30 nr 2 B s. 359-383, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3164
p-ISSN: 1642-0489

Uwagi wewnętrzne: Kontynuacja Zesz. Nauk. Pol. Śl. Inform. ISSN 0208-7286.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ