logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: SCI BULL TECH UNIV LODZ PHYS
Liczba odnalezionych rekordów: 47Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/47
Nr opisu: 0000033045
Autorzy: Sylwester Kania, Janusz Kuliński.
Tytuł: Absorbtion enhaced currents in thin layers of low dimension organics.
Tytuł równoległy: Prądy wzmocnione wpływem absorbcji w cienkich warstwach niskowymiarowych związków organicznych.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2011 Vol.32 nr 1105 s.23-30, streszcz.
forma: W serii gł. nr 1105
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
2/47
Nr opisu: 0000034599
Autorzy: Sylwester Kania, Janusz Kuliński.
Tytuł: Absorption enhanced currents in thin layers of low dimension organics.
Tytuł równoległy: Prądy wzmocnione wpływem absorbcji w cienkich warstwach niskowymiarowych związków organicznych.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2011 Vol.32 s.23-30, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1105.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
3/47
Nr opisu: 0000034604
Autorzy: Marek Wojciechowski, Marzena Tykarska.
Tytuł: Dielectric properties of antiferroelectric liquid crystal 4F5Bi(2F).
Tytuł równoległy: Własności dielektryczne antyferroelektrycznego ciekłego kryształu 4F5Bi(2F).
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2011 Vol.32 s.75-86, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1105.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
4/47
Nr opisu: 0000034595
Autorzy: Grzegorz Derfel, Mariola Buczkowska, Bartłomiej Pietrzyk.
Tytuł: Direct current electric field induced deformations of dielectrically isotropic flexoelectronic nematic layers.
Tytuł równoległy: Deformacje warstw izotropowego dielektrycznie nematyka fleksoelektrycznego wywołane stałym polem elektrycznym.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2011 Vol.32 s.5-12, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1105.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódź.
p-ISSN: 1505-1013

Uwagi wewnętrzne: Jeden z Autorów, Bartłomiej Pietrzyk występuje z afiliacją PŁ, choć nie ma go w bazie Osobowe.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
5/47
Nr opisu: 0000034596
Autorzy: Sylwester Kania.
Tytuł: Electron drift mobility in anthrone layers.
Tytuł równoległy: Dryftowa ruchliwość elektronów w warstwach antronu.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2011 Vol.32 s.13-22, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1105.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódź.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
6/47
Nr opisu: 0000034603
Autorzy: Marian Szurgot, Krzysztof Polański, Janusz Kosiński.
Tytuł: Microscopic studies of Al Haggounia 001 meteorite.
Tytuł równoległy: Badania mikroskopowe meteorytu Al Haggounia 001.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2011 Vol.32 s.65-74, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1105.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
7/47
Nr opisu: 0000034601
Autorzy: Włodzimierz Kucharczyk, Piotr Górski, Marek Izdebski, Rafał Ledzion.
Tytuł: On the possibility of measurements of nonlinear electrooptic effects in 432 symmetry crystals.
Tytuł równoległy: Analiza możliwości pomiaru nieliniowych efektów elektrooptycznych w kryształach o symetrii 432.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2011 Vol.32 s.45-52, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1105.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
8/47
Nr opisu: 0000034600
Autorzy: Katarzyna Klemm, Krzysztof Pieszyński, Kazimierz Rożniakowski.
Tytuł: Propagation of laser beam in air stream colliding with non streamlined obstacle.
Tytuł równoległy: Propagacja wiązki światła lasera w strudze powietrza zderzającej się z nieopływową przeszkodą.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2011 Vol.32 s.31-43, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1105.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
9/47
Nr opisu: 0000034602
Autorzy: Adam K. Sokół, Robert Piotr Sarzała.
Tytuł: Thermal problems in arsenide VECSELs.
Tytuł równoległy: Zagadnienia cieplne w arsenkowych laserach typu VECSEL.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2011 Vol.32 s.53-63, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1105.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
10/47
Nr opisu: 0000030587
Autorzy: Magdalena Włodarska, Marek Izdebski, Grzegorz Bąk, Beata Mossety-Leszczak, Henryk Galina.
Tytuł: Conductivity in cured epoxy resins containing a biphenyl unit.
Tytuł równoległy: Przewodnictwo usieciowanych żywic epoksydowych zawierających grupę bifenylową.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2010 Vol.31 s.87-95, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1082.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódź.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
11/47
Nr opisu: 0000030588
Autorzy: Marek Wojciechowski.
Tytuł: Dielectric properties of ferrielectric phase induced in liquid crystal mixture.
Tytuł równoległy: Dielektyczne własności fazy ferrielektrycznej indukowanej w mieszaninie ciekłych kryształów.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2010 Vol.31 s.97-111, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1082.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódź.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
12/47
Nr opisu: 0000030580
Autorzy: Grzegorz Derfel, Mariola Buczkowska, Jakub Guzowski.
Tytuł: Dielectric and flexoelectric deformations induced by ac electric field in insulating nematic layers.
Tytuł równoległy: Dielektryczne i fleksoelektryczne odkształcenia warstw nematycznych wywołane zmiennym polem elektrycznym.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2010 Vol.31 s.13-23, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1082.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódź.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
13/47
Nr opisu: 0000030585
Autorzy: Krzysztof Pieszyński.
Tytuł: Effect of light beam deviation from Bragg angle on the intensity of light diffracted on acoustic wave.
Tytuł równoległy: Wpływ odchylenia wiązki światła od kąta Bragga na natężenie ugiętego światła na fali akustycznej.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2010 Vol.31 s.63-73, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1082.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódź.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
14/47
Nr opisu: 0000030583
Autorzy: Sylwester Kania.
Tytuł: Electron drift mobility in amorphous anthrahinone layers.
Tytuł równoległy: Ruchliwość dryftowa elektronów w amorficznych warstwach antrachinonu.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2010 Vol.31 s.43-50, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1082.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódź.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
15/47
Nr opisu: 0000030586
Autorzy: Marian Szurgot.
Tytuł: Growth velocities and sectorial and zonal distributions of impurities in crystals.
Tytuł równoległy: Prędkości wzrostu i sektoralne oraz zonalne rozkłady zanieczyszczeń w kryształach.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2010 Vol.31 s.75-86, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1082.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódź.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
16/47
Nr opisu: 0000030579
Autorzy: Mariola Buczkowska, Michał Machlowski.
Tytuł: Influence of strong flaxoelectric properties on deformations of nematic liquid layers induced by DC electric field.
Tytuł równoległy: Wpływ silnych właściwości fleksoelektrycznych na deformacje warstw nematyka wywołane stałym polem elektrycznym.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2010 Vol.31 s.5-12, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1082.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódź.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
17/47
Nr opisu: 0000030581
Autorzy: Marek Izdebski.
Tytuł: Modification of Bragg-Williams approximation applied in Jackson's model of crystal growth.
Tytuł równoległy: Modyfikacja przybliżenia Bragga-Williamsa w modelu Jacksona wzrostu kryształów.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2010 Vol.31 s.25-36, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1082.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódź.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
18/47
Nr opisu: 0000030582
Autorzy: Włodzimierz Kucharczyk, Rafał Ledzion, Piotr Górski, Marek Izdebski.
Tytuł: On the nature temperature dependence of intrinsic quadratic electrooptic coefficients in KDP-type crystals.
Tytuł równoległy: Analiza mechanizmu zależności temperaturowej współczynników właściwego kwadratowego efektu elektrooptycznego w kryształach grupy KDP.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2010 Vol.31 s.37-42, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1082.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódź.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
19/47
Nr opisu: 0000030584
Autorzy: Sylwester Kania, Janusz Kuliński.
Tytuł: Transport processes in thin films induced with absorption for two aromatic hydrocarbons.
Tytuł równoległy: Transport ładunku w cienkich warstwach indukowany absorbcją dla dwu aromatycznych węglowodorów.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2010 Vol.31 s.51-61, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1082.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódź.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
20/47
Nr opisu: 0000025276
Autorzy: Sylwester Kania, Janusz Kuliński.
Tytuł: Activation processes for two chosen aromatic hydrocarbon materials.
Tytuł równoległy: Mechanizm przewodnictwa ładunku w aktywowanych warstwach tetracenu i p-czterofenylu.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2009 Vol.30 s.47-64, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1057.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
21/47
Nr opisu: 0000025275
Autorzy: Marek Izdebski.
Tytuł: Application of electrooptic modulators for divergent light beam.
Tytuł równoległy: Zastosowanie modulatorów elektrooptycznych do rozbieżnych wiązek światła.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2009 Vol.30 s.35-46, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1057.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
22/47
Nr opisu: 0000025282
Autorzy: Marek Wojciechowski.
Tytuł: Dielectric relaxation modes in liquid crystalline mixture.
Tytuł równoległy: Procesy relaksacji dielektrycznych w ciekłokrystalicznej mieszaninie.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2009 Vol.30 s.85-95, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1057.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
23/47
Nr opisu: 0000025263
Autorzy: Piotr Górski, Rafał Ledzion, Marcin Sadowski, Włodzimierz Kucharczyk.
Tytuł: Effect of temperature on the refractive index and Kerr effect of the transformer oil Nynas Nytro Taurus.
Tytuł równoległy: Wpływ temperatury na współczynnik załamania światła i efekt Kerra oleju transformatorowego Nynans Nytro Taurus.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2009 Vol.30 s.29-34, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1057.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
24/47
Nr opisu: 0000025277
Autorzy: Sylwester Kania.
Tytuł: Electron drift mobility in amorphous anthrone layers.
Tytuł równoległy: Ruchliwość dryftowa elektronów w amorficznych warstwach antronu.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2009 Vol.30 s.65-72, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1057.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
25/47
Nr opisu: 0000025280
Autorzy: Marian Szurgot, Krzysztof Polański, Maciej Burski.
Tytuł: Microscopic investigations of Shisr 007 meteorite.
Tytuł równoległy: Badania mikroskopowe meteorytu Shishr 007.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2009 Vol.30 s.73-83, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1057.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
26/47
Nr opisu: 0000025260
Autorzy: Mariola Buczkowska, Katarzyna Grzelczak.
Tytuł: Numerical studies of significance of anchoring strength energy for behaviour of flexoelectric homeotropic nematic layer subjected to DC electric field.
Tytuł równoległy: Numeryczne badania wpływu energii kotwiczenia na odkształcenia homeotropowej warstwy nematyka fleksoelektrycznego wywołane stałym polem elektrycznym.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2009 Vol.30 s.5-18, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1057.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
27/47
Nr opisu: 0000025261
Autorzy: Grzegorz Derfel, Paweł Opioła.
Tytuł: Numerical study of ionic current in a dielectric liquid layer subjected to square wave voltage.
Tytuł równoległy: Numeryczne badania prądu jonowego w warstwie cieczy dielektrycznej poddanej działaniu napięcia w formie fali prostokątnej.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2009 Vol.30 s.19-28, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1057.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
28/47
Nr opisu: 0000019907
Autorzy: Sylwester Kania, Janusz Kuliński.
Tytuł: Charge carrier conductivity mechanism for activated tetracene layers.
Tytuł równoległy: Mechanizm przewodnictwa ładunku w aktywowanych warstwach tetracenu.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2008 Vol.29 s.45-56, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1030.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
29/47
Nr opisu: 0000019910
Autorzy: Marek Wojciechowski.
Tytuł: Dielectric characteristics of antiferroelectric liquid crystalline mixture.
Tytuł równoległy: Dielektryczne statystyki antyferroelektrycznej mieszaniny ciekłokrystalicznej.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2008 Vol.29 s.85-93, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1030.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
30/47
Nr opisu: 0000019906
Autorzy: Marek Izdebski.
Tytuł: Electrooptic modulation of light beams deviated far from normal incidence.
Tytuł równoległy: Elektrooptyczna modulacja wiązek światła odchylonych znacznie od normalnej do płaszczyzny padania.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2008 Vol.29 s.35-43, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1030.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
31/47
Nr opisu: 0000018582
Autorzy: Krzysztof Pieszyński.
Tytuł: Gaussian light beam propagation in inhomogeneous medium.
Tytuł równoległy: Propagacja wiązki gausowskiej w ośrodku niejednorodnym.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2008 Vol.29 s.65-74, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1030.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
32/47
Nr opisu: 0000019908
Autorzy: Rafał Ledzion, Stefan Karolczak, Piotr Górski, Włodzimierz Kucharczyk.
Tytuł: Kerr constant of Fomblin Z.
Tytuł równoległy: Stała Kerra Fomblinu Z.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2008 Vol.29 s.57-63, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1030.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
33/47
Nr opisu: 0000019909
Autorzy: Marian Szurgot, Krzysztof Polański.
Tytuł: Microstructure of NWA 4435 meteorite.
Tytuł równoległy: Mikrostruktura meteorytu NWA 4435.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2008 Vol.29 s.75-83, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1030.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
34/47
Nr opisu: 0000019905
Autorzy: Mariola Buczkowska, Grzegorz Wasilewski.
Tytuł: Numerical investigation of deformations of planar flexoelectric nematic layers containing ions.
Tytuł równoległy: Numeryczne badanie odkształceń planarnych warstw fleksoelektrycznych nematyków zawierających jony.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2008 Vol.29 s.25-34, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1030.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
35/47
Nr opisu: 0000019904
Autorzy: Mariola Buczkowska, Grzegorz Derfel.
Tytuł: Role of ions mobility in flexoelectric deformations of conductive homeotropic nematic layers.
Tytuł równoległy: Rola ruchliwości jonów w fleksoelektrycznych odkształceniach przewodzących homeotropowych warstw nematycznych.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2008 Vol.29 s.5-24, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1030.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
36/47
Nr opisu: 0000016658
Autorzy: Magdalena Włodarska, Beata Mossety-Leszczak, Grzegorz Bąk, Henryk Galina.
Tytuł: Curing process and the curing product of a nematic epoxy resin containing ester groups.
Tytuł równoległy: Proces sieciowania i produkt reakcji nematycznego materiału epoksydowego zawierającego grupy estrowe.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2007 Vol.28 s.95-102, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1010.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
37/47
Nr opisu: 0000016659
Autorzy: Marek Wojciechowski.
Tytuł: Dielectric relaxation modes in antiferroelectric liquid crystal mixture.
Tytuł równoległy: Procesy relaksacji dielektrycznych w antyferroelektrycznej mieszaninie ciekłokrystalicznej.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2007 Vol.28 s.103-111, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1010.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
38/47
Nr opisu: 0000016651
Autorzy: Dagmara Jarzyńska, Elżbieta Staryga, Zbigniew Znamirowski, Kazimierz Fabisiak, Teodor Gotszalk, Mirosław Woszczyna, Włodzimierz Strzelecki, Maciej Dłużniewski.
Tytuł: Field emission and microstructural characterization of diamond films deposited by HF CVD method.
Tytuł równoległy: Emisja polowa i charakterystyka mikrostruktury warstw diamentowych nanoszonych przy użyciu metody HF CVD.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2007 Vol.28 s.13-26, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1010.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: USA
Język: eng
39/47
Nr opisu: 0000016652
Autorzy: Sylwester Kania.
Tytuł: Hole drift mobility in antrachinon layers.
Tytuł równoległy: Ruchliwość dziur w warstwach antrachinonu.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2007 Vol.28 s.27-32, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1010.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
40/47
Nr opisu: 0000016655
Autorzy: Kazimierz Rożniakowski.
Tytuł: Laser surface melting of cobalt monocrystal.
Tytuł równoległy: Laserowe topnienie powierzchniowe monokryształu kobaltu.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2007 Vol.28 s.55-67, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1010.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
41/47
Nr opisu: 0000016657
Autorzy: Marian Szurgot, Krzysztof Polański.
Tytuł: Microscopic investigations of Gold Basin and El Hammani chondrites.
Tytuł równoległy: Badania mikroskopowe chondrytów Gold Basin i El Hammami.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2007 Vol.28 s.79-94, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1010.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
42/47
Nr opisu: 0000016650
Autorzy: Marek Izdebski, Włodzimierz Kucharczyk.
Tytuł: On the contribution of the quadratic electrooptic effect to the nonlinear response proportional to the fourth power of modulating field.
Tytuł równoległy: Pozorny elektrooptyczny efekt czwartego rzędu mający swoje źródło w kwadratowym efekcie elektrooptycznym.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2007 Vol.28 s.9-12, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1010.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
43/47
Nr opisu: 0000016653
Autorzy: Cecylia Malinowska-Adamska, Piotr Słoma.
Tytuł: Self-consistent calculations of the dynamic, thermodynamic and elastic properties of a lattice of atomic crystals.
Tytuł równoległy: Właściwości dynamiczne, termodynamiczne i sprężyste kryształów pierwiastków w teorii pola samouzgodnionego.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2007 Vol.28 s.33-44, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1010.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
44/47
Nr opisu: 0000016654
Autorzy: Krzysztof Pieszyński.
Tytuł: Some of the photothermal properties of one- and two-layer structures.
Tytuł równoległy: Wybrane własności fototermiczne struktur jedno- i dwuwarstwowych.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2007 Vol.28 s.45-51, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1010.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
45/47
Nr opisu: 0000016656
Autorzy: Janusz Tomaszewski, Cecylia Malinowska-Adamska, Piotr Słoma.
Tytuł: Thermodynamic properties of solid neon in the reduced all-neighbours approximation of the self-consistent phonon theory.
Tytuł równoległy: Właściwości termodynamiczne kryształu neonu w aproksymacji wszystkich sąsiadów teorii pola samouzgodnionego.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2007 Vol.28 s.69-77, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1010.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
46/47
Nr opisu: 0000016649
Autorzy: Piotr Górski, Łukasz Kilański, Rafał Ledzion, Włodzimierz Kucharczyk.
Tytuł: What is the true order of magnitude of the quadratic electrooptic coefficient /g1111-g1122/ in RDP crystal?
Tytuł równoległy: Jaki jest prawdziwy rząd wielkości kwadratowego współczynika elektrooptycznego g1111-g1122 w krysztale RDP?
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2007 Vol.28 s.5-8, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1010.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
47/47
Nr opisu: 0000017728
Autorzy: Krzysztof Pieszyński.
Tytuł: Wolny - artykuł Some thermal properties of one-and-two layer structure.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2007 Vol.28 s.45-52, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1010.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: eng
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ