logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004




Zapytanie: SCI BULL LODZ UNIV TECHNOL PHYS
Liczba odnalezionych rekordów: 25



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/25
Nr opisu: 0000047754
Autorzy: Sylwester Kania, Janusz Kuliński, Bernard Marciniak, Ewa Różycka-Sokołowska.
Tytuł: Bipolar transport of charge carriers in thin films of 9,10-dimethylanthracene and 1-acenaphthenol.
Tytuł równoległy: Transport bipolarny w cienkich warstwach 9,10 dimetyloantracenu i 1-acenaftolu.
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2014 Vol.35 s.33-39, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1192
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
2/25
Nr opisu: 0000047751
Autorzy: Sylwester Kania, Janusz Kuliński.
Tytuł: Correlated networks in the adsorption enhanced currents.
Tytuł równoległy: Skorelowane sieci w prądach wzmocnionych adsorpcją.
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2014 Vol.35 s.25-32, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1192
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
3/25
Nr opisu: 0000047760
Autorzy: Magdalena Marciniak, Klaudia Hillebrand, Anna Komenda, Rafał Ledzion, Piotr Górski.
Tytuł: The effect of the molecular weight on the electrooptic Kerr phenomenon of metyl silicon oil.
Tytuł równoległy: Badanie zależności stałej Kerra i współczynnika kwadratowego efektu elektrooptycznego w olejach metylosilikonowych od ich masy cząsteczkowej.
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2014 Vol.35 s.41-49, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1192
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
4/25
Nr opisu: 0000047747
Autorzy: Sylwester Kania.
Tytuł: Hole drift mobility in anthrone and anthrachinone layers with different structure.
Tytuł równoległy: Dryftowa ruchliwości dziur w warstwach antronu i antrachionu o różnej strukturze.
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2014 Vol.35 s.17-23, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1192
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
5/25
Nr opisu: 0000047765
Autorzy: Artur Perek, Rafał Ledzion, Marek Izdebski, Krystian Nowakowski, Piotr Górski.
Tytuł: Influence of electrode material spacing between electrodes on measurement of Kerr constant in castor oil.
Tytuł równoległy: Wpływ materiału elektrod oraz odległości pomiędzy elektrodami na pomiar stałej Kerra w oleju rycynowym.
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2014 Vol.35 s.65-72, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1192
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
6/25
Nr opisu: 0000047745
Autorzy: Marek Izdebski, Rafał Ledzion.
Tytuł: Modulation technique used for measurement of very weak linear birefringence and dichroism in liquids on the example of castor oil between metal electrodes.
Tytuł równoległy: Modulacyjna metoda pomiaru bardzo słabej dwójłoności liniowej i dichroizmu w cieczach na przykładzie oleju rycynowego pomiędzymetalowymi elektrodami.
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2014 Vol.35 s.5-15, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1192
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
7/25
Nr opisu: 0000047763
Autorzy: Krystian Nowakowski, Artur Perek, Marek Izdebski, Rafał Ledzion, Piotr Górski.
Tytuł: Optimization of measurement conditions of Kerr constant in optical active liquids on the example of castor oil.
Tytuł równoległy:
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2014 Vol.35 s.51-64, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1192
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
8/25
Nr opisu: 0000043428
Autorzy: Sylwester Kania, Janusz Kuliński.
Tytuł: Adsorption of ethanol to thin layer of acenes as a process of interconnected networks.
Tytuł równoległy: Adsorpcja etanolu do cienkich warstw acenów jako proces wzajemnego oddziaływania sieci.
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2013 Vol.34 s.27-33, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1183.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
9/25
Nr opisu: 0000043426
Autorzy: Marek Izdebski, Rafał Ledzion, Włodzimierz Kucharczyk.
Tytuł: Analysis of measurement of quadratic electro-optic effect in castor oil.
Tytuł równoległy: Analiza pomiaru kwadratowego efektu elektrooptycznego w oleju rycynowym.
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2013 Vol.34 s.5-17, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1183.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
10/25
Nr opisu: 0000043431
Autorzy: Magdalena Włodarska, Bartosz Skurpel.
Tytuł: Curing conditions and dielectric observation of an epoxy system based on Epidian 6.
Tytuł równoległy: Warunki sieciowania i obserwacje dielektryczne układu epoksydowego opartego na Epidianie 6.
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2013 Vol.34 s.49-56, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1183.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Uwagi wewnętrzne: Autor, Bartosz Skurpel występuje z afiliacją PŁ, choć nie ma tego nazwiska w bazie Osobowe.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
11/25
Nr opisu: 0000043432
Autorzy: Marek Wojciechowski, Marzena Tykarska, Grzegorz W. Bąk.
Tytuł: Dielectric properties of ferrielectric subphase of liquid crystal MHPOPB.
Tytuł równoległy: Własności dielektryczne fazy ferrielektrycznej związku ciekłokrystalicznego MHPOPB.
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2013 Vol.34 s.57-64, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1183.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
12/25
Nr opisu: 0000043430
Autorzy: Rafał Ledzion, Marek Izdebski, Piotr Górski, Włodzimierz Kucharczyk.
Tytuł: Estimations of the magnitude of the fourth-order electrooptic effect in KDP-type crystals.
Tytuł równoległy: Próba wyznaczenia wielkości elektrooptycznego efektu czwartego rzędu w kryształach grupy KDP.
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2013 Vol.34 s.43-48, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1183.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
13/25
Nr opisu: 0000043427
Autorzy: Sylwester Kania.
Tytuł: Hole drift mobility for different structures of anthrone and antrachinone layers.
Tytuł równoległy: Dryftowa ruchliwość dziur w warstwach antronu i antrachinonu o różnej strukturze.
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2013 Vol.34 s.19-25, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1183.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
14/25
Nr opisu: 0000043429
Autorzy: Sylwester Kania, Janusz Kuliński, Bernard Marciniak, Ewa Różycka-Sokołowska.
Tytuł: Some electrical properties of thin layer of 9,10-dimethylanthracene and 1-acenaphtenol.
Tytuł równoległy: Pewne własności elektryczne cienkich warstw 9,10-dimetyloantracenu i 1-acenaftolu.
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2013 Vol.34 s.35-42, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1183.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
15/25
Nr opisu: 0000039202
Autorzy: Sylwester Kania, Janusz Kuliński.
Tytuł: Conductivity due to active collisions channel of adsorption of ethanol to thin layer of acenes.
Tytuł równoległy: Przewodnictwo zależne od kanału zderzeń aktywnych w adsorpcji etanolu do cienkich warstw acenów.
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2012 Vol.33 s.65-72, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1139.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Uwagi wewnętrzne: Jeden z Autorów artykułu, Sylwester Kania ma podwójną afiliację: I3 oraz CMF w obrębie Uczelni.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
16/25
Nr opisu: 0000039207
Autorzy: Marek Wojciechowski, Marzena Tykarska, Grzegorz Bąk.
Tytuł: Dielectric and optical properties of liquid crystal 1H6Bi.
Tytuł równoległy: Dielektryczne i optyczne właściwości ciekłego kryształu 1H6Bi.
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2012 Vol.33 s.113-123, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1139.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
17/25
Nr opisu: 0000039198
Autorzy: Grzegorz Bąk.
Tytuł: Dispersive charge transport in hopping systems under open-circuit conditions: computer simulation.
Tytuł równoległy: Dyspersyjny transport ładunku w układach przeskokowych w warunkach obwodu otwartego: symulacja komputerowa.
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2012 Vol.33 s.5-17, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1139.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
18/25
Nr opisu: 0000039205
Autorzy: Maja Stępień, Rafał Ledzion, Piotr Górski, Włodzimierz Kucharczyk.
Tytuł: Effect of ageing on the magnitude and temperature dependence of the Kerr constant in the castor oil used in pharmacy.
Tytuł równoległy: Wpływ procesów starzenia na wielkość oraz zależność temperaturową stałej Kerra w oleju rycynowym stosowanym w farmacji.
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2012 Vol.33 s.89-95, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1139.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
19/25
Nr opisu: 0000039206
Autorzy: Magdalena Włodarska, Michał Partyka, Grzegorz Bąk, Beata Mossety-Leszczak, Henryk Galina, Zbigniew Florjańczyk, Krzysztof Łokaj.
Tytuł: Electric conductivity in epoxy matrix with nanoparticles.
Tytuł równoległy: Przewodnictwo elektryczne w matrycach epoksydowych z nanocząsteczkami.
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2012 Vol.33 s.107-112, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1139.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
20/25
Nr opisu: 0000039201
Autorzy: Sylwester Kania.
Tytuł: Hole drift mobility in anthrone and antrachinone layers.
Tytuł równoległy: Dryftowa ruchliwość dziur w warstwach antronu i antrachinonu.
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2012 Vol.33 s.55-63, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1139.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Uwagi wewnętrzne: Autor artykułu ma podwójną afiliację: I3 oraz CMF w obrębie Uczelni.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
21/25
Nr opisu: 0000039203
Autorzy: Włodzimierz Kucharczyk, Piotr Górski, Rafał Ledzion.
Tytuł: Matrices of the tensor with the internal symmetry [V2] [V5].
Tytuł równoległy: Macierze tensora o symetrii wewnętrznej [V2] [V5].].
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2012 Vol.33 s.73-80, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1139.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
22/25
Nr opisu: 0000039199
Autorzy: Grzegorz Bąk.
Tytuł: Space-charge-limited currents as an indicator of non-uniform charge traps distribution in thin film dielectrics: numerical solutions.
Tytuł równoległy: Prądy ograniczone ładunkiem przestrzennym jako wskaźnik przestrzennie niejednorodnego rozkładu pułapek w cienkich warstwach dielektryków: rozwiązanie numeryczne.
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2012 Vol.33 s.20-29, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1139.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
23/25
Nr opisu: 0000039204
Autorzy: Krzysztof Pieszyński.
Tytuł: Spatial frequency filtering of images using the diffraction in acousto-optic cell.
Tytuł równoległy: Filtrowanie częstotliwości przestrzennych obrazu z wykorzystaniem dyfrakcji w komórce akustooptycznej.
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2012 Vol.33 s.81-88, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1139.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
24/25
Nr opisu: 0000039213
Autorzy: Grzegorz Derfel, Mariola Buczkowska.
Tytuł: Temporal characteristics of DC electric field induced deformations of flexoelectric nematic layers.
Tytuł równoległy: Czasowe charakterystyki indukowanych polem elektrycznym odkształceń warstw nematyka o własnościach fleksoelektrycznych.
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2012 Vol.33 s.31-37, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1139.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
25/25
Nr opisu: 0000039200
Autorzy: Marek Izdebski, Rafał Ledzion, Piotr Górski.
Tytuł: What is the symmetry of castor oil between metal electrodes?
Tytuł równoległy: Jaka jest symetria oleju rycynowego pomiędzy metalowymi elektrodami?
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2012 Vol.33 s.39-53, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1139.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ