logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: PROC ECOPOLE
Liczba odnalezionych rekordów: 36Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/36
Nr opisu: 0000045910
Autorzy: Elwira Tomczak, Anna Dominiak.
Tytuł: Historyczne zmiany struktury sieci wodociągowej na tle utrzymania standardów wody pitnej dla miasta Łodzi.
Tytuł równoległy: Historical changes in the water supply system and maintenance of drinking water quality standards in the city of Lodz.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2014 Vol.8 nr 1 s.312-318, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
2/36
Nr opisu: 0000045902
Autorzy: Ewa Badowska, Dawid Bandzierz.
Tytuł: The possibilities of local stormwater management in the context of its quality and quantity.
Tytuł równoległy: Możliwości miejscowego zagospodarowania ścieków odpadowych w kontekście jakościowym i ilościowym.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2014 Vol.8 nr 1 s.13-20, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
3/36
Nr opisu: 0000045908
Autorzy: Władysław Kamiński, Elwira Tomczak.
Tytuł: Zastosowanie tanich adsorbentów do uzdatniania wody.
Tytuł równoległy: Low-cost sorbents applications for water treatment.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2014 Vol.8 nr 1 s.189-194, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
4/36
Nr opisu: 0000044201
Autorzy: Artur Kubiczek, Władysław Kamiński.
Tytuł: Ciecze jonowe w ekstrakcji n-butanolu z roztworów wodnych.
Tytuł równoległy: Ionic liquids for the extraction of n-butanol from aqueous solutions.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2013 Vol.7 nr 1 s.125-131, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
5/36
Nr opisu: 0000042932
Autorzy: Elwira Tomczak, Władysław Kamiński, Dominika Szczerkowska.
Tytuł: Zastosowanie pochodnych ułamkowych do matematycznego opisu kinetyki sorpcji dla układu sorbent roślinny - jony metali ciężkich
Tytuł równoległy: Application of fractional derivatives for mathematical description of sorption kinetics in the plant sorbent - heavy metal ions system.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2013 Vol.7 nr 1 s.266-272, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
6/36
Nr opisu: 0000038717
Autorzy: Stanisław Ledakowicz, Lucyna Bilińska.
Tytuł: Application of Fenton reagent in the textile wastewater treatment under industrial conditions.
Tytuł równoległy: Zastosowanie odczynnika Fentona do oczyszczania ścieków włókienniczych w warunkach przemysłowych.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2012 Vol.6 nr 1 s.13-20, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
7/36
Nr opisu: 0000038720
Autorzy: Joanna Marszałek, Władysław Kamiński.
Tytuł: Concentration of butanol-ethanol-acetone-water using pervaporation.
Tytuł równoległy: Zatężanie układu butanol-etanol-aceton-woda za pomocą perwaporacji.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2012 Vol.6 nr 1 s.31-36, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
8/36
Nr opisu: 0000038721
Autorzy: Marta Gmurek, Magdalena Olak, Jacek S. Miller.
Tytuł: Endocrine disrupting compounds (EDCs) - environmental hazards and their photochemical degradation.
Tytuł równoległy: Ksenoestrogeny - środowiskowe zagrożenia i ich fotochemiczna degradacja.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2012 Vol.6 nr 1 s.85-90, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
9/36
Nr opisu: 0000039227
Autorzy: Aleksandra Perek, Adam Socha, Lidia Osiewała, Jacek Rynkowski.
Tytuł: Optymalizacja reakcji fotoelektrochemicznego unieszkodliwiania benzylidenoacetonu.
Tytuł równoległy: Optimization of the photoelectrochemical treatment of benzylideneacetone.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2012 Vol.6 nr 2 s.647-653, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
10/36
Nr opisu: 0000037963
Autorzy: Lidia Osiewała, Adam Socha, Aleksandra Perek, Jacek Rynkowski.
Tytuł: Optymalizacja reakcji unieszkodliwiania soli sodowej kwasu p-metylobenzenosulfonowego.
Tytuł równoległy: Optimalization of p-metylbenzenesulfonate degradation.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2012 Vol.6 nr 1 s.367-373, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
11/36
Nr opisu: 0000039226
Autorzy: Magdalena Olak, Marta Gmurek, Jacek S. Miller.
Tytuł: Phenolic compounds in the environment - occurrence and effect on living organisms.
Tytuł równoległy: Związki fenolowe w środowisku - występowanie i wpływ na organizmy żywe.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2012 Vol.6 nr 2 s.459-465, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
12/36
Nr opisu: 0000037962
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Marcin Zaborowski, Zbigniew Gorzka, Marek Kaźmierczak.
Tytuł: Utilization of light ends of chloroorganic wastes from PVC production with application of ferric-chromic catalyst.
Tytuł równoległy: Utylizacja frakcji lekkiej odpadów chloroorganicznych z produkcji PVC z udziałem katalizatora żelazowo-chromowego.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2012 Vol.6 nr 1 s.129-133, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
13/36
Nr opisu: 0000038722
Autorzy: Elwira Tomczak, Dominika Szczerkowska.
Tytuł: Wpływ modyfikacji chemicznej włókna kokosowego na zdolność sorpcyjną wybranych metali ciężkich.
Tytuł równoległy: Effect of coir chemical modification on sorption of selected heavy metals.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2012 Vol.6 nr 1 s.357-365, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
14/36
Nr opisu: 0000039228
Autorzy: Elwira Tomczak, Władysław Kamiński.
Tytuł: Zastosowanie SSN w modelowaniu równowagi sorpcyjnej jonów metali ciężkich na klinoptylolicie.
Tytuł równoległy: Applications of ANN to the sorption equilibrium modelling of heavy metal ions on clinoptilolite.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2012 Vol.6 nr 2 s.663-669, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
15/36
Nr opisu: 0000032242
Autorzy: Zbigniew Gorzka, Marcin Zaborowski, Marek Kaźmierczak, Andrzej Żarczyński, Tadeusz Paryjczak, Adam Kędziora, Radosław Ciesielski, M. Pisarek.
Tytuł: Determination of ammonia and other pollutants in air and the area of poultry keeping farms.
Tytuł równoległy: Oznaczanie amoniaku i innych zanieczyszczeń na terenie fermy hodowli drobiu.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2011 Vol.5 nr 1 s.41-45, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódź.
p-ISSN: 1898-617X

Uwagi wewnętrzne: Autorka: M. Pisarek występuje z afiliacją PŁ, choć nie ma jej w bazie Osobowe.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
16/36
Nr opisu: 0000032243
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Piotr Witczak.
Tytuł: Development and activation of the second technological pipe in the wastewater treatment plant in Dobroń.
Tytuł równoległy: Rozbudowa i uruchomienie drugiej linii technologicznej w oczyszczalni ścieków w Dobroniu.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2011 Vol.5 nr 1 s.139-143, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódź.
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
17/36
Nr opisu: 0000034830
Autorzy: Elwira Tomczak.
Tytuł: Jakość wód studziennych w Starej Wsi w powiecie piotrkowskim.
Tytuł równoległy: Quality of wells water in Stara Wies in Piotrkow district.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2011 Vol.5 nr 2 s.629-633, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
18/36
Nr opisu: 0000034829
Autorzy: Kinga Skalska, Jacek Miller, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Reactions of nitrogen oxides and ozone in the gas phase followed by absorption process.
Tytuł równoległy: Reakcje tlenków azotu i ozonu w fazie gazowej oraz absorpcja produktów reakcji.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2011 Vol.5 nr 2 s.425-429, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
19/36
Nr opisu: 0000034828
Autorzy: Iwona Puczyńska, Jerzy Skrzypski, Mirosław Imbierowicz, Maria Troszkiewicz.
Tytuł: Study of heat effect measurement method during oxidation of organic compounds in subcritical water.
Tytuł równoległy: Opracowanie metodyki pomiaru efektów cieplnych utleniania związków organicznych w środowisku wody podkrytycznej.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2011 Vol.5 nr 2 s.419-424, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
20/36
Nr opisu: 0000028966
Autorzy: Maciej Słowikowski.
Tytuł: Application of microfiltration membrane module for ammonia removal process.
Tytuł równoległy: Zastosowanie mikrofiltracyjnego modułu membranowego do procesu usuwania amoniaku.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2010 Vol.4 nr 1 s.79-83, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódź.
p-ISSN: 1898-617X

Uwagi wewnętrzne: DIG_028966
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
21/36
Nr opisu: 0000031025
Autorzy: Władysław Kamiński, Elwira Tomczak, Andrzej Górak.
Tytuł: Biobutanol - metody wytwarzania i oczyszczania.
Tytuł równoległy: Biobutanol - production and purification methods.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2010 Vol.4 nr 2 s.409-411, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódź.
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
22/36
Nr opisu: 0000031024
Autorzy: Aleksandra Ziemińska-Stolarska, Jerzy Skrzypski.
Tytuł: Evaluation of the content of chlorophenols and their derivatives in water supply systems.
Tytuł równoległy: Ocena zawartości chlorofenoli i ich pochodnych w wodach wodociągowych i rzecznych.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2010 Vol.4 nr 2 s.297-304, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódź.
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
23/36
Nr opisu: 0000022365
Autorzy: Hanna Kierzkowska-Pawlak.
Tytuł: Absorpcja i desorpcja ditlenku węgla z przesyconych roztworów węglanu propylenu.
Tytuł równoległy: Pressure swing absorption of carbon dioxide in propylene carbonate solutions.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2009 Vol.3 nr 1 s.153-157, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-542
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
24/36
Nr opisu: 0000025545
Autorzy: Iwona Puczyńska, Jerzy Skrzypski, Mirosław Imbierowicz, Maria Troszkiewicz.
Tytuł: Determination of heat effects during the oxidation of biomass in subcritical water.
Tytuł równoległy: Wyznaczanie efektów cieplnych reakcji utleniania biomasy w środowisku wody podkrytycznej.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2009 Vol.3 nr 2 s.365-371, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-542
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
25/36
Nr opisu: 0000022599
Autorzy: Alicja Zawadzka, Jerzy Skrzypski.
Tytuł: Estimation of influence of some waste deposits located in nearby of Lodz.
Tytuł równoległy: Ocena wpływu niektórych składowisk odpadów z okolic Łodzi.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2008 Vol.2 nr 2 s.397-402, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: M-542
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
26/36
Nr opisu: 0000022598
Autorzy: Krzysztof Słowiński, Marek Stelmachowski.
Tytuł: Thermal degradation of plastics and waste rubber in the molten metal bed reactor.
Tytuł równoległy: Rozkład termiczny tworzyw sztucznych i odpadów gumowych w reaktorze ze stopionym złożem metalicznym.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2008 Vol.2 nr 2 s.385-391, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: M-542
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
27/36
Nr opisu: 0000022367
Autorzy: Roman Zarzycki, Zofia Modrzejewska, Hanna Kierzkowska-Pawlak, Witold Sujka.
Tytuł: Mechanizm sorpcji jonów metali w hydrożelu chitozanowym - badania kalometryczne.
Tytuł równoległy: Mechanism of metal ion sorption in chitosan hydrogel - calorimetric studies.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2009 Vol.3 nr 1 s.221-227, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-542
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
28/36
Nr opisu: 0000022366
Autorzy: Elwira Tomczak, Dominika Szczerkowska.
Tytuł: Sorpcja z roztworów wieloskładnikowych na chitozanie suszonym sublimacyjnie.
Tytuł równoległy: Sorption from multicomponent solutions on lyophilizated chitosan.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2009 Vol.3 nr 1 s.215-220, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-542
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
29/36
Nr opisu: 0000018953
Autorzy: Lech Nowicki, Tomasz Bedyk, Paweł Stolarek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Effect of type of gaseous atmosphere on sewage sludge gasification.
Tytuł równoległy: Wpływ rodzaju atmosfery gazowej na zgazowanie osadów ściekowych.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2008 Vol.2 nr 1 s.77-83, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: M-542
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
30/36
Nr opisu: 0000019505
Autorzy: Joanna Marszałek, Władysław Kamiński.
Tytuł: Environmental impact of bioethanol production.
Tytuł równoległy: Wpływ produkcji bioetanolu na środowisko.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2008 Vol.2 nr 1 s.65-70, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: M-542
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
31/36
Nr opisu: 0000019504
Autorzy: Władysław Kamiński, Elwira Tomczak.
Tytuł: Local and global changes imposed by human activity.
Tytuł równoległy: Lokalne i globalne zmiany klimatu wywołane przez człowieka.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2008 Vol.2 nr 1 s.35-40, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: M-542
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
32/36
Nr opisu: 0000017978
Autorzy: Elwira Tomczak.
Tytuł: Równowaga sorpcyjna na modyfikowanych kulkach chitozanowych.
Tytuł równoległy: Sorption equilibrium on modified chitosan beads.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2007 Vol.1 nr 1/2 s.259-264, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-542
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: pol
33/36
Nr opisu: 0000017977
Autorzy: Iwona Puczyńska, Jerzy Skrzypski.
Tytuł: Różnorodność biologiczna fauny dennej i jej rola w kształtowaniu szlaków biogenów w zbiorniku sulejowskim.
Tytuł równoległy: Biodiversity of benthos and its role in creating of biogens' trails in Sulejów reservoir.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2007 Vol.1 nr 1/2 s.211-219, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-542
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: pol
34/36
Nr opisu: 0000017976
Autorzy: Tomasz Bedyk, Lech Nowicki, Paweł Stolarek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Tlenek wapnia jako katalizator w procesie pirolizy osadów ściekowych.
Tytuł równoległy: CaO as a catalyst for pyrolysis of sewage sludge.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2007 Vol.1 nr 1/2 s.85-90, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-542
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
35/36
Nr opisu: 0000017980
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Zbigniew Gorzka, Marcin Zaborowski, Marek Kaźmierczak, Radosław Ciesielski.
Tytuł: Utlenianie kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego z udziałem katalizatora monolitycznego.
Tytuł równoległy: Oxidation of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid with application of monolithic catalyst.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2007 Vol.1 nr 1/2 s.283-287, sum.
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: pol
36/36
Nr opisu: 0000017979
Autorzy: Elwira Tomczak, Dominika Szczerkowska, Mariusz Manios.
Tytuł: Zastosowanie wypełnienia chitozanowego w kolumnie do sorpcji jonów Cu(II), Ni(II) i Zn(II).
Tytuł równoległy: Application of column chitosan packing for sorption Cu(II), Ni(II) and Zn(II) ions.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2007 Vol.1 nr 1/2 s.265-270, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-542
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: pol
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ