logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: PR NAUK KAT INFORM STOS POLITECH ŁÓDZ
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/24
Nr opisu: 0000005698
Autorzy: Dominik Sankowski, Krzysztof Strzecha, Sławomir Jeżewski.
Tytuł: Algorytmy przetwarzania i analizy obrazów w wysokotemperaturowych pomiarach własności fizyczno-chemicznych wybranych materiałów.
Tytuł równoległy: Image processing and analysis algorithms in high temperature measurement of physico-chemical properties of choosen materials.
Czasopismo: Pr. Nauk. Kat. Inform. Stos. Politech. Łódz. 2005 Zesz. jubil. s.51-70, sum.
Uwagi:X lat KIS
Lokalizacja dokumentu: 99441
Uwagi wewnętrzne: ISBN 83-7283-156-4 błędny, ISBN 83-7283-160-2. W NUKAT opisane jako książka.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
2/24
Nr opisu: 0000005703
Autorzy: Krzysztof Grudzień, Andrzej Romanowski, Tomasz Dyakowski.
Tytuł: Analiza i interpretacja sygnałów tomograficznych przy zastosowaniu klasycznych i zaawansowanych technik statystycznych.
Tytuł równoległy: The analysis and interpretation of the tomography signals by applying classic and advanced statistical techniques.
Czasopismo: Pr. Nauk. Kat. Inform. Stos. Politech. Łódz. 2005 Zesz. jubil. s.113 -124, sum.
Uwagi:X lat KIS
Lokalizacja dokumentu: 99441
Uwagi wewnętrzne: ISBN 83-7283-156-4 błędny, ISBN 83-7283-160-2. W NUKAT opisane jako książka.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
3/24
Nr opisu: 0000005710
Autorzy: Włodzimierz Mosorow, Tomasz Kowalski.
Tytuł: Definiowanie "najbardziej-znaczącej" informacji obrazu na podstawie redukcji drzewa komponentów.
Tytuł równoległy: "The most meaningful" image information definition based on component tree reduction.
Czasopismo: Pr. Nauk. Kat. Inform. Stos. Politech. Łódz. 2005 Zesz. jubil. s.171-176, sum.
Uwagi:X lat KIS
Lokalizacja dokumentu: 99441
Uwagi wewnętrzne: ISBN 83-7283-156-4 błędny, ISBN 83-7283-160-2. W NUKAT opisane jako książka.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
4/24
Nr opisu: 0000005696
Autorzy: Dominik Sankowski, Joanna Sekulska-Nalewajko, Roman Krzeszewski.
Tytuł: Dodatkowe formy kształcenia w ofercie edukacyjnej Katedry Informatyki Stosowanej.
Tytuł równoległy: Supplementary education forms in the offer of Computer Engeneering Departament.
Czasopismo: Pr. Nauk. Kat. Inform. Stos. Politech. Łódz. 2005 Zesz. jubil. s.33-40, sum.
Uwagi:X lat KIS
Lokalizacja dokumentu: 99441
Uwagi wewnętrzne: ISBN 83-7283-156-4 błędny, ISBN 83-7283-160-2. W NUKAT opisane jako książka.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
5/24
Nr opisu: 0000005694
Autorzy: Dominik Sankowski, Jacek Nowakowski.
Tytuł: Dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Katedry Informatyki Stosowanej.
Tytuł równoległy: Scientific, didactic and organization achievements of the Computer Engineering Departament.
Czasopismo: Pr. Nauk. Kat. Inform. Stos. Politech. Łódz. 2005 Zesz. jubil. s.7-16, sum.
Uwagi:X lat KIS
Lokalizacja dokumentu: 99441
Uwagi wewnętrzne: ISBN 83-7283-156-4 błędny, ISBN 83-7283-160-2. W NUKAT opisane jako książka.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
6/24
Nr opisu: 0000005697
Autorzy: Roman Krzeszewski, Artur Sierszeń, Łukasz Sturgulewski.
Tytuł: E-learning - wyzwanie i konieczność w nowoczesnym systemie nauczania.
Tytuł równoległy: E-learning - the challenge and the necessity in modern learning system.
Czasopismo: Pr. Nauk. Kat. Inform. Stos. Politech. Łódz. 2005 Zesz. jubil s.41-50, sum.
Uwagi:X lat KIS
Lokalizacja dokumentu: 99441
Uwagi wewnętrzne: ISBN 83-7283-156-4 błędny, ISBN 83-7283-160-2. W NUKAT opisane jako książka.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
7/24
Nr opisu: 0000005701
Autorzy: Łukasz Mazurkiewicz, Robert Banasiak, Radosław Wajman, Tomasz Dyakowski.
Tytuł: Horikografia pojemnościowa - nowe podejście do tomografii.
Tytuł równoległy: Capacitance horikography - new approach to process tomography.
Czasopismo: Pr. Nauk. Kat. Inform. Stos. Politech. Łódz. 2005 Zesz. jubil. s.91-102, sum.
Uwagi:X lat KIS
Lokalizacja dokumentu: 99441
Uwagi wewnętrzne: ISBN 83-7283-156-4 błędny, ISBN 83-7283-160-2. W NUKAT opisane jako książka.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
8/24
Nr opisu: 0000005711
Autorzy: Kamil Kuliberda, Tomasz Serafiński, Jacek Wiślicki, Kazimierz Subieta.
Tytuł: Inżynieria oprogramowania, bazy danych i systemy gridowe.
Tytuł równoległy: Software engineering, databases and grid sysytems.
Czasopismo: Pr. Nauk. Kat. Inform. Stos. Politech. Łódz. 2005 Zesz. jubil. s.177-192, sum.
Uwagi:X lat KIS
Lokalizacja dokumentu: 99441
Uwagi wewnętrzne: ISBN 83-7283-156-4 błędny, ISBN 83-7283-160-2. W NUKAT opisane jako książka.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
9/24
Nr opisu: 0000005713
Autorzy: Sławomir Jeżewski, Dominik Sankowski.
Tytuł: Kaskadowy cykl życia projektu informatycznego a projekty naukowo-techniczne średniej wielkości.
Tytuł równoległy: Waterfall life cycle of software projekt in medium sized scientific and technical project.
Czasopismo: Pr. Nauk. Kat. Inform. Stos. Politech. Łódz. 2005 Zesz. jubil. s.199-204, sum.
Uwagi:X lat KIS
Lokalizacja dokumentu: 99441
Uwagi wewnętrzne: ISBN 83-7283-156-4 błędny, ISBN 83-7283-160-2. W NUKAT opisane jako książka.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
10/24
Nr opisu: 0000005709
Autorzy: Artur Sierszeń.
Tytuł: Kondensacja zbioru w aspekcie sterowania pomiędzy szybkością a jakością klasyfikacji.
Tytuł równoległy: Condensation set of steering time and quality of classifications.
Czasopismo: Pr. Nauk. Kat. Inform. Stos. Politech. Łódz. 2005 Zesz. jubil. s.165-169, sum.
Uwagi:X lat KIS
Lokalizacja dokumentu: 99441
Uwagi wewnętrzne: ISBN 83-7283-156-4 błędny, ISBN 83-7283-160-2. W NUKAT opisane jako książka.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
11/24
Nr opisu: 0000005693
Autorzy: Dominik Sankowski.
Tytuł: 10 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Czasopismo: Pr. Nauk. Kat. Inform. Stos. Politech. Łódz. 2005 zesz. jubil. s.5
Uwagi:X lat KIS
Lokalizacja dokumentu: 99441
Uwagi wewnętrzne: ISBN 83-7283-156-4 błędny, ISBN 83-7283-160-2. W NUKAT opisane jako książka.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
12/24
Nr opisu: 0000005705
Autorzy: Jarosław Włodarczyk, Sławomir Lewandowski, Włodzimierz Mosorow.
Tytuł: Metoda Monte Carlo - opis i przykładowe zastosowania.
Tytuł równoległy: The Monte Carlo method - description and examples of the use.
Czasopismo: Pr. Nauk. Kat. Inform. Stos. Politech. Łódz. 2005 Zesz. jubil. s.137-142, sum.
Uwagi:X lat KIS
Lokalizacja dokumentu: 99441
Uwagi wewnętrzne: ISBN 83-7283-156-4 błędny, ISBN 83-7283-160-2. W NUKAT opisane jako książka.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
13/24
Nr opisu: 0000005707
Autorzy: Adam Jóźwik, Szymon Grabowski.
Tytuł: Metody konstrukcji szybkich klasyfikatorów do analizy obrazów optycznych.
Tytuł równoległy: Methods of fast classifier construction for optical image analysis.
Czasopismo: Pr. Nauk. Kat. Inform. Stos. Politech. Łódz. 2005 Zesz. jubil. s.149-154, sum.
Uwagi:X lat KIS
Lokalizacja dokumentu: 99441
Uwagi wewnętrzne: ISBN 83-7283-156-4 błędny, ISBN 83-7283-160-2. W NUKAT opisane jako książka.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
14/24
Nr opisu: 0000005704
Autorzy: Dominik Sankowski, Włodzimierz Mosorow, Krzysztof Grudzień, Łukasz Mazurkiewicz.
Tytuł: Pomiar i monitorowanie przepływu przy użyciu tomografii pojemnościowej.
Tytuł równoległy: Capacitance tomography and image processing for mass flow measurement and monitoring.
Czasopismo: Pr. Nauk. Kat. Inform. Stos. Politech. Łódz. 2005 Zesz. jubil. s.125-136, sum.
Uwagi:X lat KIS
Lokalizacja dokumentu: 99441
Uwagi wewnętrzne: ISBN 83-7283-156-4 błędny, ISBN 83-7283-160-2. W NUKAT opisane jako książka.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
15/24
Nr opisu: 0000005699
Autorzy: Dominik Sankowski, Andrzej Albrecht, Hubert Kołodziejski, Rafał Wojciechowski, Marcin Bąkała.
Tytuł: Skomputeryzowany system pomiaru lutowności w wysokich temperaturach.
Tytuł równoległy: Computerized brazeability analyzing system.
Czasopismo: Pr. Nauk. Kat. Inform. Stos. Politech. Łódz. 2005 Zesz. jubil. s.71-80, sum.
Uwagi:X lat KIS
Lokalizacja dokumentu: 99441
Uwagi wewnętrzne: ISBN 83-7283-156-4 błędny, ISBN 83-7283-160-2. W NUKAT opisane jako książka.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
16/24
Nr opisu: 0000005715
Autorzy: Lidia Jackowska-Strumiłło.
Tytuł: Sztuczne sieci neuronowe w modelowaniu i identyfikacji czujników termometrycznych.
Tytuł równoległy: Artifical neural networks in modelling and identification of temperature sensors.
Czasopismo: Pr. Nauk. Kat. Inform. Stos. Politech. Łódz. 2005 Zesz. jubil. s.211-219, sum.
Uwagi:X lat KIS
Lokalizacja dokumentu: 99441
Uwagi wewnętrzne: ISBN 83-7283-156-4 błędny, ISBN 83-7283-160-2. W NUKAT opisane jako książka.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
17/24
Nr opisu: 0000005712
Autorzy: Radosław Adamus, Kazimierz Subieta.
Tytuł: Warstwowy model aspektów.
Tytuł równoległy: Tier aspect model.
Czasopismo: Pr. Nauk. Kat. Inform. Stos. Politech. Łódz. 2005 Zesz. jubil. s.193-198, sum.
Uwagi:X lat KIS
Lokalizacja dokumentu: 99441
Uwagi wewnętrzne: ISBN 83-7283-156-4 błędny, ISBN 83-7283-160-2. W NUKAT opisane jako książka.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
18/24
Nr opisu: 0000005708
Autorzy: Wojciech Bieniecki, Szymon Grabowski.
Tytuł: Wybrane zagadnienia przetwarzania i analizy obrazów mikroskopowych w diagnostyce medycznej.
Tytuł równoległy: Selected problems of microscopic image processing and analysis in medical diagnostics.
Czasopismo: Pr. Nauk. Kat. Inform. Stos. Politech. Łódz. 2005 Zesz. jubil. s.155-164, sum.
Uwagi:X lat KIS
Lokalizacja dokumentu: 99441
Uwagi wewnętrzne: ISBN 83-7283-156-4 błędny, ISBN 83-7283-160-2. W NUKAT opisane jako książka.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
19/24
Nr opisu: 0000005706
Autorzy: Łukasz Tomczak, Włodzimierz Mosorow.
Tytuł: Wykorzystanie analizy głównych składowych do oceny stopnia homogeniczności mieszanin materiałów sypkich.
Tytuł równoległy: Homogeneity analysis of friable materials mixture with use of principle component analysis.
Czasopismo: Pr. Nauk. Kat. Inform. Stos. Politech. Łódz. 2005 Zesz. jubil. s.143-147, sum.
Uwagi:X lat KIS
Lokalizacja dokumentu: 99441
Uwagi wewnętrzne: ISBN 83-7283-156-4 błędny, ISBN 83-7283-160-2. W NUKAT opisane jako książka.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
20/24
Nr opisu: 0000005702
Autorzy: Zbigniew Chaniecki, Dominik Sankowski.
Tytuł: Wykorzystanie pojemnościowej tomografii procesowej w procesach transportu i składowania materiałów sypkich.
Tytuł równoległy: Application of electical capacitance tomography in selected processes of transport and storing of friable materials.
Czasopismo: Pr. Nauk. Kat. Inform. Stos. Politech. Łódz. 2005 Zesz. jubil. s.103-112, sum.
Uwagi:X lat KIS
Lokalizacja dokumentu: 99441
Uwagi wewnętrzne: ISBN 83-7283-156-4 błędny, ISBN 83-7283-160-2. W NUKAT opisane jako książka.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
21/24
Nr opisu: 0000005716
Autorzy: Jacek Nowakowski, Daniel Kaczorowski.
Tytuł: Zastosowanie systemów wizyjnych w nawigacji robotów mobilnych.
Tytuł równoległy: Application of vision systems for mobile robots navigation.
Czasopismo: Pr. Nauk. Kat. Inform. Stos. Politech. Łódz. 2005 Zesz. jubil. s.221-230, sum.
Uwagi:X lat KIS
Lokalizacja dokumentu: 99441
Uwagi wewnętrzne: ISBN 83-7283-156-4 błędny, ISBN 83-7283-160-2. W NUKAT opisane jako książka.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
22/24
Nr opisu: 0000005714
Autorzy: Dominik Sankowski, Andrzej Albrecht, Hubert Kołodziejski, Rafał Wojciechowski.
Tytuł: Zastosowanie systemu czasu rzeczywistego QNX do celów automatycznej identyfikacji własności dynamicznych pieców komorowych.
Tytuł równoległy: Application of real-time operating system QNX for automatic determination of resistance furnaces dynamic properties.
Czasopismo: Pr. Nauk. Kat. Inform. Stos. Politech. Łódz. 2005 Zesz. jubil. s.205-210, sum.
Uwagi:X lat KIS
Lokalizacja dokumentu: 99441
Uwagi wewnętrzne: ISBN 83-7283-156-4 błędny, ISBN 83-7283-160-2. W NUKAT opisane jako książka.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
23/24
Nr opisu: 0000005700
Autorzy: Sławomir Jeżewski.
Tytuł: Zastosowanie wysokorozdzielczych kamer CCD/CMOS w pomiarach procesów przemysłowych.
Tytuł równoległy: Applying high resolution CCD cameras in measurement processes.
Czasopismo: Pr. Nauk. Kat. Inform. Stos. Politech. Łódz. 2005 Zesz. jubil. s.81-89, sum.
Uwagi:X lat KIS
Lokalizacja dokumentu: 99441
Uwagi wewnętrzne: ISBN 83-7283-156-4 błędny, ISBN 83-7283-160-2. W NUKAT opisane jako książka.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
24/24
Nr opisu: 0000005695
Autorzy: Dominik Sankowski.
Tytuł: Zintegrowana polityka kształcenia informatycznego dla studentów wyższych uczelni.
Tytuł równoległy: Integrated informatics education policy for high school students.
Czasopismo: Pr. Nauk. Kat. Inform. Stos. Politech. Łódz. 2005 Zesz. jubil. s.17-32, sum.
Uwagi:X lat KIS
Lokalizacja dokumentu: 99441
Uwagi wewnętrzne: ISBN 83-7283-156-4 błędny, ISBN 83-7283-160-2. W NUKAT opisane jako książka.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ