logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: PR NAUK AKAD EKON OSKARA LANGEGO WROC
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/18
Nr opisu: 0000014414
Autorzy: Filip Chybalski.
Tytuł: Analiza podobieństwa portfeli inwestycyjnych OFE z wykorzystaniem metod taksonomicznych.
Tytuł równoległy: Analysis of the similarity of open pension funds portfolios using taxonomical methods.
Czasopismo: Pr. Nauk. Akad. Ekon. Oskara Langego Wroc. 2007 nr 1159 s.56-68, sum. Zarządzanie finansami firmy - teoria i praktyka.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Zarz.
p-ISSN: 0324-8445

Uwagi wewnętrzne: DIG_014414
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
2/18
Nr opisu: 0000014732
Autorzy: Agnieszka Zakrzewska-Bielawska.
Tytuł: Determinanty struktury organizacyjnej na przykładzie dużych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych.
Tytuł równoległy: Determinants of the organizational structure on the example of polish productive enterprises.
Czasopismo: Pr. Nauk. Akad. Ekon. Oskara Langego Wroc. 2007 nr 1184 s.99-108, sum.
forma: odb.
Uwagi:Zmiana warunkiem sukcesu przeobrażenia systemu zarządzania przedsiębiorstwem.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Zarz.
p-ISSN: 0324-8445

Uwagi wewnętrzne: DIG_014732
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
3/18
Nr opisu: 0000015053
Autorzy: Urszula Wójcikowska, Rafał Wójcikowski.
Tytuł: Model Lintnera - dywidenda a struktura akcjonariatu.
Czasopismo: Pr. Nauk. Akad. Ekon. Oskara Langego Wroc. 2007 nr 1176 s.525-530, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek.
p-ISSN: 0324-8445

Uwagi wewnętrzne: odbitka pierwszej strony
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
4/18
Nr opisu: 0000014986
Autorzy: Małgorzata Golińska-Pieszyńska.
Tytuł: Nauka a konkurencyjność małej firmy.
Tytuł równoległy: Science and competitiveness of small firms.
Czasopismo: Pr. Nauk. Akad. Ekon. Oskara Langego Wroc. 2007 nr 1161, Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Innow. i Mark.
p-ISSN: 0324-8445

Uwagi wewnętrzne: DIG_014986
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
5/18
Nr opisu: 0000015094
Autorzy: Zbigniew Leszczyński.
Tytuł: Projektowanie i wdrażanie rachunku kosztów działań (ABC) w przedsiębiorstwie produkcyjnym ISKRA CNS Sp. z o.o.
Czasopismo: Pr. Nauk. Akad. Ekon. Oskara Langego Wroc. 2007 nr 1174 s.344-354, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Ekon.
p-ISSN: 0324-8445

Uwagi wewnętrzne: DIG_015094
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
6/18
Nr opisu: 0000011272
Autorzy: Tomasz Pietrzak, Rafał Wójcikowski.
Tytuł: Model Lintnera na polskim rynku kapitalowym.
Tytuł równoległy: The Lintner model on the polish market.
Czasopismo: Pr. Nauk. Akad. Ekon. Oskara Langego Wroc. 2006 nr 1133 s.384-391, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Ekon.
p-ISSN: 0324-8445

Uwagi wewnętrzne: DIG_011272
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
7/18
Nr opisu: 0000011006
Autorzy: Filip Chybalski.
Tytuł: Prognozowanie transferów na rynku otwartych funduszy emerytalnych.
Tytuł równoległy: Forecasting transfers on the market of open pension funds.
Czasopismo: Pr. Nauk. Akad. Ekon. Oskara Langego Wroc. 2006 nr 1112, sum. Prognozowanie w zarządzaniu firmą.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Zarz.
p-ISSN: 0324-8445

Uwagi wewnętrzne: DIG_011006
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
8/18
Nr opisu: 0000011010
Autorzy: Filip Chybalski.
Tytuł: Ranking otwartych funduszy emerytalnych.
Tytuł równoległy: Open pension funds ranking.
Czasopismo: Pr. Nauk. Akad. Ekon. Oskara Langego Wroc. 2006 nr 1109 s.124-131, sum. Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Zarz.
p-ISSN: 0324-8445

Uwagi wewnętrzne: DIG_011010
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
9/18
Nr opisu: 0000010532
Autorzy: Agnieszka Zakrzewska-Bielawska.
Tytuł: Rola i podstawa kadry kierowniczej w procesie radykalnych zmian (na przykładzie przedsiębiorstw regionu łódzkiego).
Tytuł równoległy: The role and attitudes of the managers in the process of frame-breaking changes in Polish enterprises.
Czasopismo: Pr. Nauk. Akad. Ekon. Oskara Langego Wroc. 2006 nr 1141 s.665-676, sum.
Uwagi:Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Zarz.
p-ISSN: 0324-8445

Uwagi wewnętrzne: DIG_010532
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
10/18
Nr opisu: 0000011944
Autorzy: Konstanty Owczarek.
Tytuł: Rola sieci innowacji w racjonalizacji cyklu innowacyjnego.
Tytuł równoległy: Rola of innovation networks in innovation cycle rationalization.
Czasopismo: Pr. Nauk. Akad. Ekon. Oskara Langego Wroc. 2006 nr 1116 s.315-323, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Innow. i Mark.
p-ISSN: 0324-8445

Uwagi wewnętrzne: DIG_011944
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
11/18
Nr opisu: 0000010529
Autorzy: Marek Matejun.
Tytuł: Wydzielanie kontraktowe funkcji jako przekład zmiany w przedsiębiorstwie.
Tytuł równoległy: Contracted outsourcing of function as an example of change in enterprise.
Czasopismo: Pr. Nauk. Akad. Ekon. Oskara Langego Wroc. 2006 nr 1141 s.472-481, sum.
Uwagi:Zmiana warunkiem sukcesu dynamiki zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Zarz.
p-ISSN: 0324-8445

Uwagi wewnętrzne: DIG_010529
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
12/18
Nr opisu: 0000007210
Autorzy: Iwona Staniec.
Tytuł: Drzewa klasyfikacyjne w ocenie wiarygodnosci kredytobiorców.
Tytuł równoległy: Classifying trees in evaluation of the inborrower's creditworthiness.
Czasopismo: Pr. Nauk. Akad. Ekon. Oskara Langego Wroc. 2005 nr 1076 s.547-555, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Zarz.
p-ISSN: 0324-8445

Uwagi wewnętrzne: DIG_007210
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
13/18
Nr opisu: 0000004385
Autorzy: Maria Stolarska.
Tytuł: Bilans kompetencji - niewykorzystany element zarządzania kadrami.
Czasopismo: Pr. Nauk. Akad. Ekon. Oskara Langego Wroc. 2004 nr 969 s.723-732
p-ISSN: 0324-8445

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
14/18
Nr opisu: 0000001201
Autorzy: Andrzej Pomykalski.
Tytuł: Innowacyjność przedsiębiorstw w kształtowaniu profilu konkurencyjnego.
Tytuł równoległy: Innovation of companies in the creation of competitive profile.
Czasopismo: Pr. Nauk. Akad. Ekon. Oskara Langego Wroc. 2004 nr 1025 s.250-257, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Ekon. i Mark.
p-ISSN: 0324-8445

Uwagi wewnętrzne: DIG_001201
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
15/18
Nr opisu: 0000001199
Autorzy: Przemysław Pomykalski.
Tytuł: Stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej w Polsce.
Tytuł równoległy: Stimulation of r and d activity in Poland.
Czasopismo: Pr. Nauk. Akad. Ekon. Oskara Langego Wroc. 2004 nr 1025 s.61-70, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Ekon. i Mark.
p-ISSN: 0324-8445

Uwagi wewnętrzne: DIG_001199
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
16/18
Nr opisu: 0000001168
Autorzy: Andrzej Pomykalski.
Tytuł: Zarządzanie innowacyjne przedsiębiorstwem.
Tytuł równoległy: innovation management in enterprises.
Czasopismo: Pr. Nauk. Akad. Ekon. Oskara Langego Wroc. 2004 nr 1014 s.483-489, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Ekon. i Mark.
p-ISSN: 0324-8445

Uwagi wewnętrzne: DIG_001168
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
17/18
Nr opisu: 0000001193
Autorzy: Bożyna Pomykalska, Andrzej Pomykalski.
Tytuł: Zmiany i konkurencyjność przedsiębiorstw w branży.
Tytuł równoległy: Changes and business competitiveness.
Czasopismo: Pr. Nauk. Akad. Ekon. Oskara Langego Wroc. 2004 nr 1045 s.116-123, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Ekon. i Mark.
p-ISSN: 0324-8445

Uwagi wewnętrzne: DIG_001193
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
18/18
Nr opisu: 0000001194
Autorzy: Bożyna Pomykalska, Przemysław Pomykalski.
Tytuł: Zmiany przesłanką tworzenia potencjału rozwoju przedsiębiorstwa.
Tytuł równoległy: Changes enablingthe creation of business potential.
Czasopismo: Pr. Nauk. Akad. Ekon. Oskara Langego Wroc. 2004 nr 1045 s.124-134
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Ekon. i Mark.
p-ISSN: 0324-8445

Uwagi wewnętrzne: DIG_001194
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ