logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: PR MATER WYDZ ZARZ UNIW GDAŃ
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/18
Nr opisu: 0000032558
Autorzy: Andrzej Pomykalski.
Tytuł: Model otwartej innowacji a zarządzanie sieciowe organizacją.
Tytuł równoległy: Open innovation model in network management.
Czasopismo: Pr. Mater. Wydz. Zarz. Uniw. Gdań. 2011 4/3 s.139-148, sum.
forma: odb.
Uwagi:Strategie sukcesu organizacji.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Syst. Zarz. Innow.
p-ISSN: 1732-1565

Uwagi wewnętrzne: DIG_032558
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
2/18
Nr opisu: 0000027721
Autorzy: Anna Walecka, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska.
Tytuł: Determinanty zachowań menadżerów w sytuacji kryzysu.
Tytuł równoległy: Determinants of managerial behavior in crisis situations.
Czasopismo: Pr. Mater. Wydz. Zarz. Uniw. Gdań. 2010 4/1 s.287-296, sum.
forma: odb.
Uwagi:Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Zarz.
p-ISSN: 1732-1565

Uwagi wewnętrzne: DIG_027721
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
3/18
Nr opisu: 0000027874
Autorzy: Anna Walecka, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska.
Tytuł: Determinanty zachowań menedżerów w sytuacji kryzysu.
Tytuł równoległy: Determinants of managerial behavior in crisis situations.
Czasopismo: Pr. Mater. Wydz. Zarz. Uniw. Gdań. 2010 4/1 s.287-296
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Zarz.
p-ISSN: 1732-1565

Uwagi wewnętrzne: DIG_027874
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
4/18
Nr opisu: 0000028164
Autorzy: Katarzyna Boczkowska, Konrad Niziołek.
Tytuł: Działalność instytucji edukacyjnych dla kadr bhp.
Tytuł równoległy: The activities of educational institutions face new regulatory challenges for the health and safety personnel.
Czasopismo: Pr. Mater. Wydz. Zarz. Uniw. Gdań. 2010 4/1 s.389-399
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Syst. Zarz. Innow.
p-ISSN: 1732-1565

Uwagi wewnętrzne: DIG_028164
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
5/18
Nr opisu: 0000027711
Autorzy: Iwona Staniec, Jacek Stańdo.
Tytuł: Identyfikacja ryzyka w projekcie informatycznym e-matura.
Tytuł równoległy: Risk identification IT project e-matura.
Czasopismo: Pr. Mater. Wydz. Zarz. Uniw. Gdań. 2010 4/2 s.235-244, sum.
forma: odb.
Uwagi:Dylematy kreowania wartości przedsiębiorstw w okresie wychodzenia z kryzysu.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Zarz.
p-ISSN: 1732-1565

Uwagi wewnętrzne: DIG_027711
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
6/18
Nr opisu: 0000028162
Autorzy: Konrad Niziołek, Katarzyna Boczkowska.
Tytuł: Polscy przedsiębiorcy wobec nowych regulacji prawnych dotyczących służb BHP.
Tytuł równoległy: Polish entrepreneurs in view of new regulations concerning services HSW.
Czasopismo: Pr. Mater. Wydz. Zarz. Uniw. Gdań. 2010 4/1 s.205-215
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Syst. Zarz. Innow.
p-ISSN: 1732-1565

Uwagi wewnętrzne: DIG_028162
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
7/18
Nr opisu: 0000027668
Autorzy: Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Bernard Ziębicki.
Tytuł: Redukcja kosztów IT poprzez zastosowanie modelu SaaS (Softwere as a Service).
Tytuł równoległy: A company's IT cost reduction by using SaaS model (Software as a Service).
Czasopismo: Pr. Mater. Wydz. Zarz. Uniw. Gdań. 2010 4/1 s.173-186, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Zarz.
p-ISSN: 1732-1565

Uwagi wewnętrzne: DIG_027668
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
8/18
Nr opisu: 0000027720
Autorzy: Anna Adamik.
Tytuł: Społeczna odpowiedzialność Biznesu - strategią wspierania konkurencyjnosci przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego.
Tytuł równoległy: Corporate Social Responsibility - strategy for supporting enterprises competitiveness during economic crisis.
Czasopismo: Pr. Mater. Wydz. Zarz. Uniw. Gdań. 2010 4/2 s.317-329, sum.
forma: odb.
Uwagi:Dylematy kreowania wartości przedsiębiorstw w okresie wychodzenia z kryzysu.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Zarz.
p-ISSN: 1732-1565

Uwagi wewnętrzne: DIG_027720
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
9/18
Nr opisu: 0000027961
Autorzy: Bożyna Pomykalska, Andrzej Pomykalski.
Tytuł: Zarządzanie biznesem w warunkach kryzysu otoczenia.
Tytuł równoległy: Business management in a crisis environment.
Czasopismo: Pr. Mater. Wydz. Zarz. Uniw. Gdań. 2010 2/2 s.479-487, sum.
forma: odb.
Uwagi:Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Syst. Zarz. Innow.
p-ISSN: 1732-1565

Uwagi wewnętrzne: DIG_027961
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
10/18
Nr opisu: 0000023645
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska, Robert Stanisławski.
Tytuł: Euroregiony i klastry narzędziami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości w warunkach kryzysu.
Czasopismo: Pr. Mater. Wydz. Zarz. Uniw. Gdań. 2009 3/1 s.187-196, (Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego).
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 1732-1565

Uwagi wewnętrzne: DIG_023645
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
11/18
Nr opisu: 0000023808
Autorzy: Sebastian Bakalarczyk.
Tytuł: Kryzys subprime i załamanie rynków finansowych jako efekt ekspansywnej polityki kredytowej ostatnich trzydziestu lat.
Czasopismo: Pr. Mater. Wydz. Zarz. Uniw. Gdań. 2009 nr 3/2 s.113-127, Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Innow. i Mark.
p-ISSN: 1732-1565

Uwagi wewnętrzne: DIG_023808
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
12/18
Nr opisu: 0000023121
Autorzy: Ryszard Grądzki, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska.
Tytuł: Przyczyny i objawy kryzysu w polskich przedsiębiorstwach.
Tytuł równoległy: Factors and symptoms of crisis in Polish enterprises.
Czasopismo: Pr. Mater. Wydz. Zarz. Uniw. Gdań. 2009 nr 3/2 s.11-21, sum. (Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu).
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Podst. Tech. i Ekol. Przem.
p-ISSN: 1732-1565

Uwagi wewnętrzne: DIG_023121
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
13/18
Nr opisu: 0000023123
Autorzy: Anna Walecka, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska.
Tytuł: Przywództwo w obliczu kryzysu przedsiębiorstwa.
Tytuł równoległy: Leadership in crisis of enterprise.
Czasopismo: Pr. Mater. Wydz. Zarz. Uniw. Gdań. 2009 nr 3/2 s.381-391, sum. (Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu).
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Podst. Tech. i Ekol. Przem.
p-ISSN: 1732-1565

Uwagi wewnętrzne: DIG_023123
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
14/18
Nr opisu: 0000023122
Autorzy: Anna Walecka, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska.
Tytuł: Strategie antykryzysowe i modele zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie.
Tytuł równoległy: Anti-crises strategies and models of crisis management.
Czasopismo: Pr. Mater. Wydz. Zarz. Uniw. Gdań. 2009 nr 3/2 s.57-67, sum. (Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu).
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Podst. Tech. i Ekol. Przem.
p-ISSN: 1732-1565

Uwagi wewnętrzne: DIG_023122
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
15/18
Nr opisu: 0000023646
Autorzy: Magdalena Grębosz.
Tytuł: Zarządzanie marką firmy w warunkach globalnego kryzysu na przykładzie firm międzynarodowych i polskich.
Tytuł równoległy: Brand management in the global crisis on example of Polish and international companies.
Czasopismo: Pr. Mater. Wydz. Zarz. Uniw. Gdań. 2009 nr 3/2, sum. (Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu).
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 1732-1565

Uwagi wewnętrzne: DIG_023646
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
16/18
Nr opisu: 0000023991
Autorzy: Iwona Staniec.
Tytuł: Zarządzanie ryzykiem jako metoda identyfikacji sytuacji kryzysowych.
Tytuł równoległy: Risk management as a identification method of crises.
Czasopismo: Pr. Mater. Wydz. Zarz. Uniw. Gdań. 2009 nr 3/1 s.269-279, sum. Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Zarz.
p-ISSN: 1732-1565

Uwagi wewnętrzne: DIG_023991
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
17/18
Nr opisu: 0000014517
Autorzy: Iwona Staniec.
Tytuł: Zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach jako przejaw dążenia do sukcesu.
Tytuł równoległy: Enterprise risk management as diplay aspirations for progress.
Czasopismo: Pr. Mater. Wydz. Zarz. Uniw. Gdań. 2007 nr 2 s.435-445, sum. Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Zarz.
p-ISSN: 1732-1565

Uwagi wewnętrzne: DIG_014517
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
18/18
Nr opisu: 0000006962
Autorzy: Andrzej Pomykalski.
Tytuł: Innowacyjność podstawą sukcesu organizacji.
Tytuł równoległy: Innovation as the basis for the success if the organization.
Czasopismo: Pr. Mater. Wydz. Zarz. Uniw. Gdań. 2005 nr 4 seria Sukces organizacji. Strategie i innowacje. s.441-448, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Innow. i Mark.
p-ISSN: 1732-1565

Uwagi wewnętrzne: DIG_006962
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ