logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: POMIARY AUTOM KONTR
Liczba odnalezionych rekordów: 113Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/113
Nr opisu: 0000047252
Autorzy: Krzysztof Pacholski, Bartosz Dominikowski.
Tytuł: Minimalizacja błędu trakcyjnego licznika energii elektrycznej.
Tytuł równoległy: Minimization of error traction watt-hour meter.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2014 Vol.60 nr 11 s.957-959, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
2/113
Nr opisu: 0000047254
Autorzy: Zygmunt Lech Warsza, Marian Jerzy Korczyński.
Tytuł: Statystyki skośności i kurtozy małych próbek pomiarowych z populacji o rozkładzie normalnym i kilku innych.
Tytuł równoległy: Statistics of skewness and kurtosis of small measurement samples from populations of normal and few other distributions.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2014 Vol.60 nr 12 s.1119-1123, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
3/113
Nr opisu: 0000044057
Autorzy: Ryszard Nowicz, Michał Kaczmarek.
Tytuł: Wymagania normalizacyjne dla przekładników małej mocy dotyczące dokładności transformacji wyższych harmonicznych oraz sygnałów sinusoidalnych wyższych częstotliwości.
Tytuł równoległy: Standardization requirements for low-power transformers concerning the transformation accuracy of higher harmonics and sinusoidal signals of higher frequency.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2014 Vol.60 nr 3 s.183-187, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
4/113
Nr opisu: 0000040187
Autorzy: Danuta Adamczewska, Iwonna Borowska-Banaś, Wiesław Jałmużny.
Tytuł: Aplikacyjne programy komputerowe do projektowania przekładników.
Tytuł równoległy: Computer software application for designing instrument transformers.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2013 Vol.59 nr 7 s.733-735, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
5/113
Nr opisu: 0000040374
Autorzy: Bogusław Więcek, Maria Strąkowska, Gilbert De Mey, Vasilis Chatziathanasiou, Panagiotis Chatzipanagiotou.
Tytuł: Application of thermal impedance to inverse heat transfer modeling of power cables.
Tytuł równoległy: Zastosowanie impedancji termicznej do modelowania cieplnych problemów odwrotnych kabli energetycznych.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2013 Vol.59 nr 9 s.946-949, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
6/113
Nr opisu: 0000039436
Autorzy: Małgorzata Matusiak.
Tytuł: Badania materiałów włókienniczych w zakresie ich zdolności do transportu wilgoci.
Tytuł równoległy: Investigations of moisture transport of textile materials.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2013 R.59 nr 5 s.481-484, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
7/113
Nr opisu: 0000040373
Autorzy: Wacław Wittchen, Mariusz Borecki, Bogusław Więcek, Krzysztof Pacholski, Robert Olbrycht, Robert Strąkowski.
Tytuł: Ilościowe aspekty zastosowania termowizji w podczerwieni w hutnictwie.
Tytuł równoległy: Qualitative aspects of thermal vision applications in steelworks.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2013 Vol.59 nr 9 s.916-919, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
8/113
Nr opisu: 0000040371
Autorzy: Bartosz Ostrowski, Mariusz Felczak, Krzysztof Tomalczyk.
Tytuł: Optymalizacja termiczna położenia elementów elektronicznych w interfejsie wizyjno-akustycznym systemu wspomagania niewidomego w samodzielnym poruszaniu się.
Tytuł równoległy: Thermal optimization of electronic device placement in a video-and-sound interface of the system assisting the blind in independent mobility.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2013 Vol.59 nr 9 s.882-884, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
9/113
Nr opisu: 0000039611
Autorzy: Małgorzata Gizelska, Dorota Kozanecka, Zbigniew Kozanecki.
Tytuł: Procedury diagnostyczne dla układu wirującego z aktywnym łożyskiem magnetycznym.
Tytuł równoległy: Diagnostic procedures for the rotating system with an active magnetic bearing.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2013 R.59 nr 1 s.66-69
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
10/113
Nr opisu: 0000040375
Autorzy: Dariusz Rzeszotarski.
Tytuł: Procedury rekonstrukcji scen trójwymiarowych ze stereoskopii.
Tytuł równoległy: Reconstruction methods for 3D scenes from stereoscopy.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2013 Vol.59 nr 9 s.977-980, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
11/113
Nr opisu: 0000040376
Autorzy: Robert Strąkowski, Krzysztof Pacholski, Bogusław Więcek, Robert Olbrycht, Wacław Wittchen, Mariusz Borecki.
Tytuł: Program do wyznaczania statystycznych cech promiennych żużla stalowniczego.
Tytuł równoległy: Software for steel slag statistical analysis.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2013 Vol.59 nr 9 s.985-988, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
12/113
Nr opisu: 0000040372
Autorzy: Zbigniew Gmyrek, Robert Olbrycht, Bogusław Więcek, Maria Strąkowska, Krzysztof Tomalczyk.
Tytuł: Termowizyjna metoda szacowania składników strat w miękkich materiałach ferromagnetycznych.
Tytuł równoległy: A thermovision method for estimating components of losses in soft ferromagnetic materials.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2013 Vol.59 nr 9 s.885-887, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
13/113
Nr opisu: 0000040186
Autorzy: Artur Szczęsny, Krzysztof Pacholski, Adam Graczyk.
Tytuł: Układ kondycjonowania sygnału pomiarowego cyfrowego miernika migotania światła.
Tytuł równoległy: Conditioning system the measurement signal of digital flickermeter.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2013 Vol.59 nr 7 s.636-639, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
14/113
Nr opisu: 0000042091
Autorzy: Tomasz Piotrowski.
Tytuł: Weryfikacja skuteczności rozpoznawania defektów transformatorów olejowych przez wybrane metody DGA.
Tytuł równoległy: Effectiveness verification of recognition of oil-filled transformer defects by selected DGA methods.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2013 Vol.59 nr 2 s.129-132, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
15/113
Nr opisu: 0000039671
Autorzy: Artur Szczęsny.
Tytuł: Wpływ temperatury pracy na właściwości metrologiczne elektronicznych przekładników prądowych z uwzględnieniem właściwości rdzenia magnetycznego.
Tytuł równoległy: The influence of operating temperature on metrological properties of electronic current transducers, including the magnetic core.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2013 Vol.59 nr 6 s.537-541, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
16/113
Nr opisu: 0000035225
Autorzy: Konrad Przygoda, Tomasz Poźniak, Damian Kacperski.
Tytuł: Oparta o układy Spartan 6 wielokanałowa karta pomiarowo-sterująca w systemach sterowania piezoelektrycznych elementów wykonawczych.
Tytuł równoległy: Spartan 6 based multichannel measurement-control board for piezoelectric actuator control systems.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2012 Vol.58 nr 7 s.668-670, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
17/113
Nr opisu: 0000034877
Autorzy: Marcin Jastrzębski, Jacek Król.
Tytuł: Realizacja adaptacyjnego algorytmu wstecznego całkowania w układzie sterowania poziomem cieczy.
Tytuł równoległy: Realization of adaptive backstepping algorithm in level control system.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2012 Vol.58 nr 3 s.284-287, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
18/113
Nr opisu: 0000034639
Autorzy: Paweł Deka, Wojciech Zabierowski.
Tytuł: The system supporting project management as an example of web technologies.
Tytuł równoległy: System wspierający zarządzanie projektami jako przykład wykorzystania technologii webowych.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2012 Vol.58 nr 2 s.218-221, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
19/113
Nr opisu: 0000033683
Autorzy: Jacek Gołębiowski, Roman Gozdur, Andrzej Majocha.
Tytuł: Szybka korekcja statycznych charakterystyk termometrycznych termistorów.
Tytuł równoległy: Fast static correction of thermometric NTC thermistor characteristics.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2012 Vol.58 nr 1 s.19-22, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
20/113
Nr opisu: 0000031243
Autorzy: Wojciech Zabierowski.
Tytuł: Accord sequences generation in agreement with harmony tonal rules using cascade artifical neutral networks.
Tytuł równoległy: Generacja sekwencji akordowych w zgodzie z zasadami harmonii tonalnej przy użyciu kaskadowego użycia sieci neuronowych.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2011 Vol.57 nr 11 s.1394-1396, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
21/113
Nr opisu: 0000030997
Autorzy: Maria Strąkowska, Michał Strzelecki.
Tytuł: Algorytm automatycznej detekcji kącików oczu w obrazach termowizyjnych.
Tytuł równoległy: Algorithm of automatic eye canthis detection in thermographic images.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2011 Vol.57 nr 10 s.1165-1168, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
22/113
Nr opisu: 0000030996
Autorzy: Dariusz Rzeszotarski.
Tytuł: Algorytmy kalibracji stereoskopowego układu kamer i rekonstrukcji sceny trójwymiarowej na podstawie obrazów termowizyjnych.
Tytuł równoległy: Calibration methods for stereoscopic cameras used in 3D scene reconstruction.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2011 Vol.57 nr 10 s.1138-1141, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
23/113
Nr opisu: 0000031001
Autorzy: Tomasz Świątczak, Mariusz Tomczyk, Bogusław Więcek, Ryszard Pawlak.
Tytuł: Badania mikropołączeń spawanych laserem metodą termowizji aktywnej.
Tytuł równoległy: Investigations of laser welded joints using active thermography.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2011 Vol.57 nr 10 s.1214-1217, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
24/113
Nr opisu: 0000031006
Autorzy: Gilbert De Mey, Bogusław Więcek, Marcin Kałuża, Robert Olbrycht, Robert Strąkowski, Maria Strąkowska.
Tytuł: Importance of radiative heat transfer for infrared thermography measurements.
Tytuł równoległy: Znaczenie radiacyjnej wymiany ciepła w pomiarach termowizyjnych.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2011 Vol.57 nr 10 s.1112-1115, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: BEL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
25/113
Nr opisu: 0000030998
Autorzy: Gilbert De Mey, Bogusław Więcek, Ioannis Papagiannopoulos, Vasilis Chatziathanasious.
Tytuł: Influence of geometrical effects on the wall corner temperature in buildings.
Tytuł równoległy: Wpływ efektów geometrycznych na rozkład temperatury w narożnikach ścian budynków.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2011 Vol.57 nr 10 s.1180-1182, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
26/113
Nr opisu: 0000030994
Autorzy: Robert Strąkowski, Maria Strąkowska, Bogusław Więcek.
Tytuł: Metrologiczna kamera termowizyjna z detektorem mikrobolometrycznym VOx.
Tytuł równoległy: Metrological thermovision camera with VOx microbolometer.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2011 Vol.57 nr 10 s.1104-1107, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
27/113
Nr opisu: 0000031000
Autorzy: Krzysztof Tomalczyk.
Tytuł: Modelowanie obwodowe transformatora piezoelektrycznego w warunkach podwyższonych napięć i temperatur.
Tytuł równoległy: Circuit modelling of a piezoelectric transformer under elevated voltage and temperature conditions.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2011 Vol.57 nr 10 s.1206-1209, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
28/113
Nr opisu: 0000030999
Autorzy: Marcin Kałuża, Krzysztof Napiórkowski.
Tytuł: Obrazowanie termiczne stanów przejściowych przy załączaniu tyrystora.
Tytuł równoległy: Thermal imaging of thyristor turn-on transients.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2011 Vol.57 nr 10 s.1199-1201, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
29/113
Nr opisu: 0000031241
Autorzy: Roman Gozdur, Andrzej Majocha, Jacek Gołębiowski.
Tytuł: Pomiary mocy strat w niskostratnych rdzeniach nanokrystalicznych.
Tytuł równoległy: Measurements of power losses in low loss nanocrystalline cores.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2011 Vol.57 nr 11 s.1272-1275, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
30/113
Nr opisu: 0000031003
Autorzy: Marcin Kałuża.
Tytuł: Problem nagrzewania pierścieni pośrednich stosowanych w badaniach termowizyjnych.
Tytuł równoległy: Problem of heating-up extension tubes used for thermographic measurements.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2011 Vol.57 nr 10 s.1238-1241, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
31/113
Nr opisu: 0000031242
Autorzy: Przemysław Szewczyk.
Tytuł: Stereovision system with active vergence and gaze control mechanism.
Tytuł równoległy: System stereowizyjny z aktywnym mechanizmem zmiany kąta widzenia oraz zbieżności osi optycznych kamer.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2011 Vol.57 nr 11 s.1344-1347, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
32/113
Nr opisu: 0000030952
Autorzy: Konrad Przygoda, Tomasz Poźniak.
Tytuł: Układy Virtex i Spartan w systemach kompensacji sił Lorentza w akceleratorach.
Tytuł równoległy: Virtex and Spartan based Lorentz force compensation systems in accelerators.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2011 Vol.57 nr 8 s.917-919, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
33/113
Nr opisu: 0000030995
Autorzy: Robert Olbrycht, Bogusław Więcek.
Tytuł: Wpływ rodzaju promiennika podczerwieni na skuteczność korekcji wzmocnienia matryc mikrobolometrycznych.
Tytuł równoległy: Influence of infrared emitter on efficiency of gain correction in microbolometer detectors.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2011 Vol.57 nr 10 s.1127-1129, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
34/113
Nr opisu: 0000030993
Autorzy: Wiesław Jałmużny, Danuta Adamczewska, Iwonna Borowska-Banaś.
Tytuł: Wspomagane komputerem obliczanie jednorazowego układu kaskadowego indukcyjnego przekładnika napięciowego wysokiego napięcia.
Tytuł równoległy: Computer aided computation of one-core cascade circuit of HV voltage transformer.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2011 Vol.57 nr 9 s.1097-1099, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
35/113
Nr opisu: 0000031004
Autorzy: Krzysztof Pacholski, Bogusław Więcek, Wacław Wittchen, Mariusz Borecki.
Tytuł: Wyznaczanie parametrów promiennych żużla stalowniczego do oceny jego właściwości metalurgicznych.
Tytuł równoległy: IR radiation parameters for estimating metallurgical properties of steel slag.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2011 Vol.57 nr 10 s.1245-1248, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
36/113
Nr opisu: 0000031002
Autorzy: Mariusz Felczak, Marina Michalak, Bogusław Więcek.
Tytuł: Wyznaczanie przewodności cieplnej materiałów tekstylnych przy użyciu termowizji.
Tytuł równoległy: Thermal conductivity evaluation of textile materials using infrared measurements.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2011 Vol.57 nr 10 s.1223-1226, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
37/113
Nr opisu: 0000027929
Autorzy: Wojciech Zabierowski.
Tytuł: Accord generation in agreement with harmony tonal rules using artificial neural networks.
Tytuł równoległy: Generacja akordów w zgodzie z zasadami harmonii tonalnej z wykorzystaniem sieci neuronowych.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2010 Vol.56 nr 12 s.1551-1553, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
38/113
Nr opisu: 0000026706
Autorzy: Agnieszka Cedrowska.
Tytuł: Analiza zachowania dynamicznego układu wstęgi papierniczej z wykorzystaniem pomiaru optycznego.
Tytuł równoległy: Dynamic analysis of paper web with utilization of optical measurement.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2010 Vol.56 nr 8 s.905-906, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
39/113
Nr opisu: 0000026524
Autorzy: Adrian Romiński, Dariusz Makowski, Andrzej Napieralski.
Tytuł: Cyfrowy synchroniczny układ ASIC, jako detektor promieniowania neutronowego.
Tytuł równoległy: Synchronous digital ASIC as a neutron radiation detector.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2010 Vol.56 nr 7 s.652-655, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
40/113
Nr opisu: 0000027334
Autorzy: Franciszek Strzelczyk, Wiesław Gosk.
Tytuł: Granice możliwości pomiarowej strumienia objętości w stanowiskach wzorcowych dużych przepływów wody.
Tytuł równoległy: Limits of the flow rate measurment capability for test rigs of large water flow.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2010 Vol.56 nr 11 s.1298-1301, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
41/113
Nr opisu: 0000026365
Autorzy: Piotr Ostalczyk.
Tytuł: A graphical interpretation of a fractional-order backward-difference/Sum.
Tytuł równoległy: Interpretacja graficzna różnico-sumy wstecznej niecałkowitego rzędu.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2010 Vol.56 nr 5 s.418-422, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
42/113
Nr opisu: 0000026743
Autorzy: Jacek Rymaszewski, Marcin Lebioda.
Tytuł: Metodyka wyznaczania gęstości krytycznej prądu materiałów nadprzewodnikowych.
Tytuł równoległy: Methods of determination of critical current density of superconducting materials.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2010 Vol.56 nr 9 s.1047-1050, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
43/113
Nr opisu: 0000027177
Autorzy: Ryszard Pawlak, Leszek Klimek, Ryszard Kawczyński, Mariusz Tomczyk, Maria Walczak.
Tytuł: Ocena dokładności pomiarów w mikrotechnologiach materiałowych.
Tytuł równoległy: Estimation of measurement accuracy in materials microtechnologies.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2010 Vol.56 nr 10 s.1213-1216, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
44/113
Nr opisu: 0000027179
Autorzy: Krzysztof Pacholski, Artur Szczęsny, Andrzej Buczyński, Małgorzata Lewicka.
Tytuł: Ocena wpływu pola elektromagnetycznego emitowanego przez monitory ekranowe LCD na organizm ludzki.
Tytuł równoległy: Estimation of the influence of electromagnetic filed emited by LCD monitors on human organism.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2010 Vol.56 nr 10 s.1221-1224, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
45/113
Nr opisu: 0000026741
Autorzy: Marian Jerzy Korczyński, Zygmunt Lech Warsza.
Tytuł: Podniesiona cosinusoida jako rozkład gęstości prawdopodobieństwa - właściwości i przykłady zastosowań.
Tytuł równoległy: Shifted up cosine as probability density function - properties and application examples.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2010 Vol. 56 nr 9 s.1006-1011, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
46/113
Nr opisu: 0000026742
Autorzy: Krzysztof Gniotek, Janusz Zięba, Michał Frydrysiak, Magdalena Tokarska.
Tytuł: Pomiary rezystancji przejścia między dwiema nitkami elektroprzewodniczącymi.
Tytuł równoległy: Measurements of transition resitance between two electroconductive threads.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2010 Vol.56 nr 9 s.1020-1023, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
47/113
Nr opisu: 0000026745
Autorzy: Jacek Leśnikowski.
Tytuł: Stanowisko do pomiarów wybranych parametrów elektrycznych linii transmisyjnej.
Tytuł równoległy: Stand for measurement of selected parameters of electrical transmission line.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2010 Vol.56 nr 9 s.1085-1088, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
48/113
Nr opisu: 0000027930
Autorzy: Renata Krasowska, Iwona Frydrych, Marian Rybicki, Jacek Leśnikowski.
Tytuł: Stanowisko do pomiaru napięć dynamicznych powstających w nici szwalnej w procesie szycia maszynowego.
Tytuł równoległy: A stand for measurements of dynamic tensions arising in a sewing thread in the process of machine sewing.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2010 Vol.56 nr 12 s.1575-1577, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
49/113
Nr opisu: 0000026744
Autorzy: Zbigniew Stempień.
Tytuł: System do szybkiej rejestracji stożka odkształcenia podczas uderzenia pocisku w pakiet balistyczny kamizelki kuloodpornej.
Tytuł równoległy: High-speed digital imaging system for analyzing of ballistic body armour deformation during bullet stroking.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2010 Vol.56 nr 9 s.1051-1054, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
50/113
Nr opisu: 0000027931
Autorzy: Dariusz Witkowski, Jan Ciepłucha, Krzysztof Jóźwik.
Tytuł: System pomiarowy niekontrolowanego napięcia mięśni nóg.
Tytuł równoległy: A system for measuring lower limb spasticity.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2010 Vol.56 nr 12 s.1578-1581, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
51/113
Nr opisu: 0000027180
Autorzy: Andrzej Rosiak, Roman Gozdur, Andrzej Majocha.
Tytuł: Ultradźwiękowy system pomiarowy do detekcji przemian fazowych i postaciowych wody.
Tytuł równoległy: Ultrasonic measurment system for detection of water phase and form transitions.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2010 Vol.56 nr 10 s.1225-1227, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
52/113
Nr opisu: 0000026746
Autorzy: Krzysztof Pacholski, Wojciech Pierzgalski, Michał Szawelko, Artur Szczęsny.
Tytuł: Wieloparametrowy tester elektrycznych parametrów bezpieczeństwa sprzętu elektromechanicznego.
Tytuł równoległy: Multiparameter tester of electric safety of electromechanical equipment.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2010 Vol.56 nr 9 s.1104-1106, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
53/113
Nr opisu: 0000027932
Autorzy: Władysław Kryłłowicz, Waldemar Olczyk, Tomasz Fijałkowski.
Tytuł: Wybrane aspekty metrologiczne ruchów testowych sprężarek przepływowych.
Tytuł równoległy: Selected metrological aspects of the compressor initial test operation.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2010 Vol.56 nr 12 s.1582-1584, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
54/113
Nr opisu: 0000025767
Autorzy: Michał Kaczmarek, Ryszard Nowicz.
Tytuł: Analiza pracy przekładników napięciowych podczas pomiaru napięć odkształconych.
Tytuł równoległy: Measurements of non-sinusoidal voltages with a voltage transformer.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2009 Vol.55 nr 1 s.5-7, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4110

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
55/113
Nr opisu: 0000025375
Autorzy: Bogusław Więcek, Tomasz Świątczak, Robert Olbrycht, Wacław Wittchen, Mariusz Borecki.
Tytuł: Badania emisyjności żużla stalowniczego w zakresie podczerwieni MWIR i LWIR.
Tytuł równoległy: Steel slag emissivity research in MWIR and LWIR infrared ranges.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2009 Vol.55 nr 11 s.914-918, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4110

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
56/113
Nr opisu: 0000025377
Autorzy: Grzegorz Gralewicz, Bogusław Więcek.
Tytuł: Badanie wpływu sygnału wymuszenia energetycznego na wynik analizy częstotliwościowej w technikach termografii aktywnej.
Tytuł równoległy: Impact of energy excitation on frequency analysis for active thermography techniques.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2009 Vol.55 nr 11 s.902-905, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4110

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
57/113
Nr opisu: 0000025374
Autorzy: Robert Olbrycht, Bogusław Więcek.
Tytuł: Korekcja dryftu temperaturowego detektorów mikrobolometrycznych.
Tytuł równoległy: Correction of microbolometer detector temperature drift (offset).
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2009 Vol.55 nr 11 s.890-893, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4110

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
58/113
Nr opisu: 0000031219
Autorzy: Krzysztof Tomalczyk, Bogusław Więcek.
Tytuł: Modelowanie transformatora piezoelektrycznego z uwzględnieniem samonagrzewania.
Tytuł równoległy: Modeling of a piezoelectric transformer when taking into consideration the self-heating.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2009 Vol.55 nr 11 s.973-9757, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4110

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
59/113
Nr opisu: 0000025093
Autorzy: Hieronim Korzeniewski.
Tytuł: Pomiar płaskich części maszyn przez skanowanie komputerowe.
Tytuł równoległy: Measurement of flat machine elements by computer scanning.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2009 Vol.55 nr 6 s.368-370, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Obrab. i Tech. Bud. Masz.
p-ISSN: 0032-4140

Uwagi wewnętrzne: DIG_025093
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
60/113
Nr opisu: 0000024684
Autorzy: Maciej Borzęcki, Bartłomiej Świercz, Andrzej Napieralski.
Tytuł: SEU - the phenomenon omitted by modern operating systems.
Tytuł równoległy: SEU - zjawisko pomijane przez współczesne systemy operacyjne.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2009 Vol.55 nr 7 s.534-536, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
61/113
Nr opisu: 0000025378
Autorzy: Marcin Kałuża, Bogusław Więcek, Alkis Hatzopoulos, Vasilis Chatziathanasious, Ioannis Papagiannopoulos, Gilbert De Mey.
Tytuł: Termowizyjne badania spiralnych cewek scalonych w technologiach krzemowych.
Tytuł równoległy: Thermal measurements of silicon integrated spiral inductors.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2009 Vol.55 nr 11 s.954-957, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4110

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
62/113
Nr opisu: 0000025376
Autorzy: Marcin Kałuża, Bogusław Więcek.
Tytuł: Zastosowanie pierścieni pośrednich w badaniach termowizyjnych.
Tytuł równoległy: Application of extension tubes to thermographic measurements.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2009 Vol.55 nr 11 s.898-901, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4110

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
63/113
Nr opisu: 0000021367
Autorzy: Krzysztof Pacholski, Artur Szczęsny, Tadeusz Pierzgalski.
Tytuł: Modułowy tester elektrycznych parametrów bezpieczeństwa elektromechnicznego sprzętu do użytku domowego i przemysłowego.
Tytuł równoległy: Modular tester of electric safety parameters of electromechanical equipment for home and industry use.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2008 Vol.54 nr 12 s.812-814, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
64/113
Nr opisu: 0000019246
Autorzy: Konrad Przygoda, Tomasz Poźniak.
Tytuł: Oparty o cyfrowe układy reprogramowalne i analogowe wzmacniacze mocy system kompensacji odkształceń wnęk nadprzewodzących w akceleratorach liniowych.
Tytuł równoległy: Compensation system based on FPGA devices and analog power amplifiers for correction of superconducting cavities' deformations in linacs.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2008 Vol.54 nr 8 s.598-601, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
65/113
Nr opisu: 0000018241
Autorzy: Bogusław Bocheński, Filip Lutkowski.
Tytuł: Oszacowanie zawilgocenia izolacji celulozowej na podstawie zawartości wody w oleju.
Tytuł równoległy: Estimation of moisture content in cellulose insulation on the basis of moisture content in oil.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2008 Vol.54 nr 11 s.773-776, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
66/113
Nr opisu: 0000018049
Autorzy: Krzysztof Gniotek, Janusz Zięba, Michał Frydrysiak.
Tytuł: Pomiary rezystancji styku nitek elektroprzewodzącego
Tytuł równoległy: Measurements of contact resistance of electro conductive yarns.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2008 Vol.54 nr 9 s.653-657, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
67/113
Nr opisu: 0000019244
Autorzy: Wojciech Jałmużna, Adrian Antoniewicz.
Tytuł: Rozproszona architektura systemu pomiarowo-sterującego opartego na układach FPGA dla eksperymentu FLASH.
Tytuł równoległy: The distributed architecture of the control and measurement system based on FPGA chips for FLASH experiment.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2008 Vol.54 nr 8 s.546-549, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
68/113
Nr opisu: 0000021362
Autorzy: Jacek Gołębiowski.
Tytuł: System do pomiaru ugięcia belek krzemowych stosowanych w mikroczujnikach.
Tytuł równoległy: System for the silicon beam deflection measurements in microsensor.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2008 Vol.54 nr 9 s.631-633, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
69/113
Nr opisu: 0000019245
Autorzy: Szymon Tarnowski, Adam Piotrowski.
Tytuł: Uniwersalny modulator wektorowy syntezowalny do układu FPGA.
Tytuł równoległy: Universal vector modulator for FPGA device.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2008 Vol.54 nr 8 s.582-584, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
70/113
Nr opisu: 0000013504
Autorzy: Janusz Zięba, Michał Frydrysiak.
Tytuł: Badania doświadczalne i symulacyjne światłowodowego czujnika rytmu oddechu.
Tytuł równoległy: The experimental and simulation investigations of the optical sensor to breathing rythm measurement.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2007 Vol.53 nr 9 s.83-87, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
71/113
Nr opisu: 0000017273
Autorzy: Jan Ciepłucha.
Tytuł: Eksperymentalne badania oscylacyjnych przepływów w pneumatycznych liniach pomiarowych.
Tytuł równoległy: Experimental investigations of oscillatory flows in pneumatic signal lines.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2007 Vol.53 Bis nr 9 s.454-457, sum.
Uwagi:Kongress Metrologii. Metrologia - narzędzie poznania i droga rozwoju. Kraków 9-13 września 2007.
Lokalizacja dokumentu: P-1495
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
72/113
Nr opisu: 0000012828
Autorzy: Jarosław Wojciechowski.
Tytuł: From formal methods to implementation based on Petri Nets model of concurrent systems.
Tytuł równoległy: Od metod formalnych do implementacji na przykładzie modelu w sieci Petriego systemu współbieżnego.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2007 Vol.53 nr 5 s.132-134, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
73/113
Nr opisu: 0000013501
Autorzy: Jacek Leśnikowski.
Tytuł: Komputerowe stanowisko do badania czujników temperatury.
Tytuł równoległy: Computer stand for testing temperature sensors
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2007 Vol.53 nr 9 s.42-43, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
74/113
Nr opisu: 0000013558
Autorzy: Aleksander Olczyk.
Tytuł: Koncepcja pomiaru szybkozmiennej temperatury gazu z uwzględnieniem dynamicznej składowej temperatury.
Tytuł równoległy: Concept of the unsteady gas temperature measurement, including the dynamic component of temperature.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2007 Vol.53 Bis nr 9 s.576-579, sum.
Uwagi:Kongres Metrologii. Metrologia - narzędzie poznania i droga rozwoju. Kraków 9-13 września 2007. T.2.
Lokalizacja dokumentu: P-1495
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
75/113
Nr opisu: 0000013502
Autorzy: Marzanna Lesiakowska-Jabłońska.
Tytuł: Metoda rejestracji, przetwarzania i analizy obrazu do cyfrowego opisu powierzchni manekina.
Tytuł równoległy: The method of recording, converting and images analysis for digital model of phantom surface.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2007 Vol.53 nr 9 s.44-47, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
76/113
Nr opisu: 0000013506
Autorzy: Krzysztof Pacholski, Artur Szczęsny, Jakub Piwowarczyk, Marcin Petliński.
Tytuł: Minimalizacja wpływu przesterowania szybkościowego na właściwości pojemnościowego dzielnika aktywnego.
Tytuł równoległy: Minimisation of transient intermodulation distortion influence on capacitive high-voltage active divider dynamic properties.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2007 Vol.53 nr 9 s.95-97, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
77/113
Nr opisu: 0000013503
Autorzy: Tomasz Prohuń, Marcin Rybak.
Tytuł: Model mikrokrzemowego czujnika z cewką planarną do pomiaru indukcji pola magnetycznego.
Tytuł równoległy: Microsilicon sensor with planar coil for magnetic flux den sity measurements.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2007 Vol.53 nr 9 s.78-80, sub.
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
78/113
Nr opisu: 0000013559
Autorzy: Marcin Rybak, Jacek Gołębiowski.
Tytuł: Model przetwornika elektromagnetycznego zastosowanego w krzemowym czujniku drgań mechanicznych.
Tytuł równoległy: Modelling of the electromagnetic transducer for silicons vibrations sensor.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2007 Vol.53 Bis nr 9 s.605-608, sum.
Uwagi:Kongres Metrologii. Metrologia - narzędzie poznania i droga rozwoju. Kraków 9-13 września 2007. T.2
Lokalizacja dokumentu: P-1495
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
79/113
Nr opisu: 0000013556
Autorzy: Tomasz Prohuń, Jacek Gołębiowski.
Tytuł: Modelowanie przestrzennego rozkładu pola magnetycznego przetwornika elektromagnetycznego do pomiaru indukcji zewnętrznego pola magnetycznego.
Tytuł równoległy: Modelling 3D magnetic field of magnetic flux density sensor.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2007 Vol.53 Bis nr 9 s.265-268, sum.
Uwagi:Kongress Metrologii. Metrologia - narzędzie poznania i droga rozwoju. Kraków 9-13 września 2007. T.1
Lokalizacja dokumentu: P-1495
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
80/113
Nr opisu: 0000013560
Autorzy: Jakub Piwowarczyk, Krzysztof Pacholski.
Tytuł: Nowy model elektronicznego przekładnika prądowego z kompensacją strumienia magnetycznego w rdzeniu.
Tytuł równoległy: A new electronic transducer model with magnetic flux compensation in magnetic core.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2007 Vol.53 Bis nr 9 s.669-672, sum.
Uwagi:Kongres Metrologii. Metrologia - narzędzie poznania i droga rozwoju. Kraków 9-13 września 2007. T.2
Lokalizacja dokumentu: P-1495
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
81/113
Nr opisu: 0000013885
Autorzy: Artur Szczęsny, Krzysztof Pacholski.
Tytuł: Nowy sposób minimalizacji błędów przetwarzania elektronicznych przekładników prądowych.
Tytuł równoległy: New method, of the minimalization of the electronic current transducer processing errors.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2007 Vol.53 nr 12 s.18-20, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1495
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
82/113
Nr opisu: 0000013555
Autorzy: Krzysztof Sobczak.
Tytuł: Numeryczna analiza transmisji oscylacyjnego sygnału ciśnienia w pneumatycznych liniach pomiarowych.
Tytuł równoległy: Numerical analysis of the pressure oscillating signal transmission in pneumatic measurement lines.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2007 Vol.53 Bis nr 9 s.224-227, sum.
Uwagi:Kongress Metrologii. Metrologia - narzędzie poznania i droga rozwoju. Kraków 9-13 września 2007. T.1
Lokalizacja dokumentu: P-1495
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
83/113
Nr opisu: 0000013557
Autorzy: Bogumił Gajdzicki, Krzysztof Gniotek.
Tytuł: Pomiar barwy powierzchni płaskich wyrobów włókienniczych.
Tytuł równoległy: Colour measurements of flat textile surfaces.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2007 Vol.53 Bis nr 9 s.572-575, sum.
Uwagi:Kongres Metrologii. Metrologia - narzędzie poznania i droga rozwoju. Kraków 9-13 września 2007. T.2
Lokalizacja dokumentu: P-1495
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
84/113
Nr opisu: 0000012085
Autorzy: Marian Jerzy Korczyński, Paweł Fotowicz, Andrzej Hetman, Artur Hłobaż, Daniel Lewandowski.
Tytuł: Sieciowy system informatyczny do obliczania niepewności pomiaru.
Tytuł równoległy: Informatical network system to calculate the measurement uncertainty.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2007 nr 2 s.25-27, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
85/113
Nr opisu: 0000013883
Autorzy: Mykhaylo Dorozhovets, Zygmunt Warsza, Marian Jerzy Korczyński.
Tytuł: Udoskonalenie metody typu A wyznaczania niepewności pomiarów. Wykrywanie i eliminacja wpływu dryftu i oscylacji przy równomiernym próbkowaniu.
Tytuł równoległy: Methods of upgrading the uncertainty of type A evaluation. Discovering and elimination the influence of drift and harmonic components for regular sampling.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2007 Vol.53 nr 12 s.8-11, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1495
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
86/113
Nr opisu: 0000013505
Autorzy: Michał Frydrysiak, Stefan Ziegler.
Tytuł: Wpływ umieszczenia elementów elektronicznych w pakiecie odzieżowym, na zmianę jego właściwości termoizolacyjnych.
Tytuł równoległy: The influence of electronic elements in clothing packet on the change of packet thermoinsulation properties.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2007 Vol.53 nr 9 s.92-94, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
87/113
Nr opisu: 0000017393
Autorzy: Jan Ciepłucha.
Tytuł: Z żałobnej karty. Prof. dr inż. Władysław Rudolf Gundlach (1921-2007).
Tytuł równoległy: Mourning card.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2007 Vol.53 nr 12 s.115
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
88/113
Nr opisu: 0000011403
Autorzy: Wiesław Jałmużny, Danuta Adamczewska, Iwonna Borowska-Banaś.
Tytuł: Analiza pracy układu różnicowego do pomiaru błędów przekładników prądowych klasy TP.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2006 nr 10 bis s.102-107
forma: odb.
Uwagi:XVI Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych. Krynica, 17-21 września 2006 r.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Elektrotech. Og. i Przekł.
p-ISSN: 0032-4110

Uwagi wewnętrzne: DIG_011403 nr spec.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
89/113
Nr opisu: 0000013035
Autorzy: Adam Graczyk.
Tytuł: Analiza właściwości metrologicznych toru przetwarzania cyfrowego miernika migotania światła.
Tytuł równoległy: An analysis of metrological properties of a digital flickermeter processing line.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2006 nr 9 bis s.77-79, sum.
forma: odb.
Uwagi:MKM'06. XXXVIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. Warszawa, 4-6 września 2006.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Elektrotech. Teor., Metrol. i Materiałozn.
p-ISSN: 0032-4110

Uwagi wewnętrzne: DIG_013035. Wydanie specjalne dodatkowe, które nie jest objęte prenumeratą przez BPŁ.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
90/113
Nr opisu: 0000011404
Autorzy: Wiesław Jałmużny.
Tytuł: Charakterystyka właściwości eksploatacyjnych przekładników napięciowych za pomocą badań symulacyjnych.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2006 nr 10 bis s.108-113
forma: odb.
Uwagi:XVI Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych. Krynica, 17-21 września 2006 r.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Elektrotech. Og. i Przekł.
p-ISSN: 0032-4110

Uwagi wewnętrzne: DIG_011404
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
91/113
Nr opisu: 0000010627
Autorzy: Katarzyna Kramm, Krzysztof Jóźwik, Kisdhan Narine, Patrick Segers.
Tytuł: Hydrodynamiczne badania porównawcze biologicznych zastawek serca odzwierzęcych - świńskich i kangurzych.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2006 nr 5 bis s.176-179
Uwagi:XVI Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie. Krynica, 14-18 maja 2006.
p-ISSN: 0032-4110

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
92/113
Nr opisu: 0000013034
Autorzy: Adam Graczyk.
Tytuł: Komputerowy system pomiarowy do wyznaczania wskaźników migotania światła.
Tytuł równoległy: A computer measurement system for calculation of the short term flicker indicator Pst.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2006 nr 10 bis s.114-118, sum.
forma: odb.
Uwagi:XVI Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych. Krynica, 17-21 września 2006 r.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Elektrotech. Teor., Metrol. i Materiałozn.
p-ISSN: 0032-4110

Uwagi wewnętrzne: DIG_013034. Wydanie specjalne dodatkowe, które nie jest objęte prenumeratą przez BPŁ.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
93/113
Nr opisu: 0000011408
Autorzy: Wiesław Jałmużny, Danuta Adamczewska, Iwonna Borowska-Banaś.
Tytuł: Metoda symulacyjna oceny jakości metrologicznej przekładników prądowych do stanów przejściowych.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2006 nr 10 bis s.96-101
forma: odb.
Uwagi:XVI Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych. Krynica, 17-21 września 2006 r.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Elektrot. Og. i Przekład.
p-ISSN: 0032-4110

Uwagi wewnętrzne: DIG_011408
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
94/113
Nr opisu: 0000013033
Autorzy: Marcin Rybak, Jacek Gołębiowski.
Tytuł: Modelowanie i symulacja mikrokrzemowej struktury elektromagnetycznego przetwornika z wykorzystaniem metody elementów skończonych.
Tytuł równoległy: Fine element method to modeling and simulation of the microsilicon structure with electromagnetic transducer.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2006 nr 10 bis s.8-11, sum.
forma: odb.
Uwagi:XVI Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych. Krynica, 17-21 września 2006 r.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Elektrotech. Teor., Metrol. i Materiałozn.
p-ISSN: 0032-4110

Uwagi wewnętrzne: DIG_013033. Wydanie specjalne dodatkowe, które nie jest objęte prenumeratą przez BPŁ.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
95/113
Nr opisu: 0000010363
Autorzy: Andrzej Radecki.
Tytuł: Możliwości obliczeniowe i zastosowania programu AutoKorel.
Tytuł równoległy: Numerical features and applications of AutoKorel program.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2006 nr 9 bis s.130-133, sum.
forma: odb.
Uwagi:MKM'06. XXXVIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. Warszawa, 4-6 września 2006.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Autom.
p-ISSN: 0032-4110

Uwagi wewnętrzne: DIG_010363. Wydanie specjalne dodatkowe, które nie jest objęte prenumeratą przez BPŁ.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
96/113
Nr opisu: 0000012239
Autorzy: Tomasz Szymański, Rafał Kiełbik.
Tytuł: Realizacja sprzętowa kwantowej bramki fazowej.
Tytuł równoległy: Hardware implementation of the quantum phase gate.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2006 R.52 nr 7 bis s.26-28, sum.
forma: odb.
Uwagi:RUC 2006. Reprogramowalne Układy Cyfrowe. Szczecin, 18-19 maja 2006.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Mikroelektron. i Tech. Inform.
p-ISSN: 0032-4110

Uwagi wewnętrzne: DIG_012239 (poprzedni DIG dla tego dokumentu to 9868, poprawiłam w folderze 2006).
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
97/113
Nr opisu: 0000012240
Autorzy: Rafał Kiełbik, Tomasz Szymański, Andrzej Napieralski.
Tytuł: Rozmieszczanie przerzutników w procesie partycjonowania pod kątem układów dynamicznie rekonfigurowalnych.
Tytuł równoległy: Flip-flops distribution during a partitioning process dedicated to dynamically reconfigurable devices.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2006 R.42 nr 7 bis s.46-48, sum.
Uwagi:RUC 2006. Reprogramowalne Układy Cyfrowe. Szczecin, 18-19 maja 2006.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Mikroelektron. i Tech. Inform.
p-ISSN: 0032-4110

Uwagi wewnętrzne: DIG_012240 (poprzedni DIG dla tego dokumentu to 9867, poprawiłam w folderze 2006).
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
98/113
Nr opisu: 0000013037
Autorzy: Alicja Polińska.
Tytuł: System pomiarowy do oceny zawartości biokomponentów w paliwach przy wykorzystaniu metody spektrofotometrii w podczerwieni.
Tytuł równoległy: Measurement system for determine the content of biocomponents of diesel energines fuels used infrared absorption spectroscopy IR.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2006 nr 9 bis s.35-37, sum.
forma: odb.
Uwagi:MKM'06. XXXVIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. Warszawa, 4-6 września 2006.
p-ISSN: 0032-4110

Uwagi wewnętrzne: DIG_013037
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
99/113
Nr opisu: 0000013036
Autorzy: Krzysztof Pacholski, Jakub Piwowarczyk, Artur Szczęsny.
Tytuł: System pomiarowy do wyznaczania błędów elektronicznych przekładników prądowych.
Tytuł równoległy: Measuring system for determining errors of electronic current transformers.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2006 nr 9 bis s.158-161, sum.
forma: odb.
Uwagi:MKM'06. XXXVIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. Warszawa, 4-6 września 2006.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Elektrotech. Teor., Metrol. i Materiałozn.
p-ISSN: 0032-4110

Uwagi wewnętrzne: DIG_013036. Wydanie specjalne dodatkowe, które nie jest objęte prenumeratą przez BPŁ.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
100/113
Nr opisu: 0000010624
Autorzy: Krzysztof Jóźwik, Dariusz Witkowski.
Tytuł: Wpływ krzywizny dysku zastawki mechanicznej na parametry przepływu w łuku aorty.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2006 nr 5 bis s.173-178
Uwagi:XVI Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie. Krynica, 14-18 maja 2006.
p-ISSN: 0032-4110

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
101/113
Nr opisu: 0000010628
Autorzy: Aleksander Olczyk, Jacek Kucharski, Piotr Urbanek.
Tytuł: Wyznaczanie chwilowej temperatury gazu w przepływie nieustalonym za pomocą dwóch równoległych torów pomiarowych.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2006 nr 10 bis s.29-34
Uwagi:XVI Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych. Krynica, 17-21 września 2006 r.
p-ISSN: 0032-4110

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
102/113
Nr opisu: 0000010622
Autorzy: Longin Horodko.
Tytuł: Zastosowanie ciągłej transformacji falkowej sygnału ciśnienia do oceny odległości punktu pracy sprężarki od obszau niestabilności.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2006 nr 10 bis s.166-173
Uwagi:XVI Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych. Krynica, 17-21 września 2006.
p-ISSN: 0032-4110

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
103/113
Nr opisu: 0000009207
Autorzy: Paweł Fotowicz, Marian Jerzy Korczyński, Andrzej Hetman.
Tytuł: Zastosowanie probabilistycznego modelu obliczania niepewności pomiaru przy wzorcowaniu omomierza i woltomierza.
Tytuł równoległy: Application of probabilistic model for calculating measurement uncertainty in calibration of ohmmeter and voltmeter.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2006 nr 11 s.20-24
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
104/113
Nr opisu: 0000008709
Autorzy: Alicja Polińska.
Tytuł: Zastosowanie siatki dyfrakcyjnej do pomiaru zawartości biokomponentów w paliwach.
Tytuł równoległy: Applied diffraction grating for determine the content of biocomponents of fuels.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2006 nr 7-8 s.13-15, sum.
Uwagi:Zeszyt związany z V Konferencją Naukowo-Techniczną Podstawowe Problemy Metrologii PPM'06. 14-17 maja 2006, Ustronie.
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
105/113
Nr opisu: 0000006448
Autorzy: Bogusław Więcek, Maria Poksińska.
Tytuł: Zastosowanie termografii w konserwacji zabytków.
Tytuł równoległy: Thermovision applications for conservation of monuments.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2006 nr 3 s.7-10, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
106/113
Nr opisu: 0000001040
Autorzy: Marian Jerzy Korczyński, Paweł Fotowicz, Andrzej Hetman, Roman Gozdur, Artur Hłobaż.
Tytuł: Metody obliczania niepewności pomiaru.
Tytuł równoległy: Methods of calculation uncertainty in measurement.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2005 nr 2 s.13-16, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
107/113
Nr opisu: 0000008269
Autorzy: Piotr Szczepaniak, Krzysztof Sasiak.
Tytuł: Zastosowanie adaptacyjne sieci logicznych do diagnostyki transformatorów.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2005 nr 9 spec. s.206-209
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Inform.
p-ISSN: 0032-4140

Uwagi wewnętrzne: DIG_008269
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
108/113
Nr opisu: 0000005914
Autorzy: Jan Koszlaga, Paweł Strumiłło.
Tytuł: Zastosowanie metod odkrywania wiedzy do lokalizacji uszkodzeń katastroficznych w analogowych układach elektronicznych.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2005 nr 9 bis wyd. spec. dod. s.154-156
forma: odb.
Uwagi:VII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Diagnostyka Procesów Przemysłowych. Rajgród, 12-1 września 2005.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Elektron.
p-ISSN: 0032-4140

Uwagi wewnętrzne: DIG_005914
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
109/113
Nr opisu: 0000004926
Autorzy: Bogusław Więcek, Krzysztof Tomalczyk, Marcin Lis, Mariusz Felczak, Bartosz Ostrowski, Tomasz Wajman.
Tytuł: Zastosowanie termografii do badań stanu izolacji cieplnej budynków.
Tytuł równoległy: Application of thermography for investigation of thermal insulation of buildings.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2005 R.50 nr 11 s.25-30, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
110/113
Nr opisu: 0000000936
Autorzy: Jan Ciepłucha.
Tytuł: Metrologia mikroklimatu pomieszczenia i środowiskowych wielkości fizycznych.
Tytuł równoległy: Rec. pracy: Metrologia mikroklimatu pomieszczenia i środowiskowych wielkości fizycznych / Kabza Zdzisław, Kostryko Krystyna. Opole : Ofic. Wydaw. Politech. Opol., 2003/2004. 432 s.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2004 nr 12 s.44
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
111/113
Nr opisu: 0000000254
Autorzy: Andrzej Frączyk, Marek Orzyłowski.
Tytuł: Model wielosekcyjnych pieców dla celów sterowania.
Tytuł równoległy: Model of multi-section furnaces for control purpose.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2004 nr 7-8 s.28-31
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
112/113
Nr opisu: 0000000116
Autorzy: Ludwik Michalski, Jacek Kucharski.
Tytuł: 400 lat pomiarów temperatury, pierwszy termometr - Galileusz, 1602 r.
Tytuł równoległy: 400 years of temperature measurement, first thermometer - Galileo Galilei, 1602.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2004 nr 4 s.29-31, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1496
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
113/113
Nr opisu: 0000037184
Autorzy: Bogusław Więcek.
Tytuł: Wybrane problemy współczesnej termografii i termometrii w podczerwieni.
Tytuł równoległy: Rec. pracy: Wybrane problemy współczesnej termografii i termometrii w podczerwieni / Red. Minkina Waldemar. Częstochowa: Wydaw. Politech. Częst., 2011. 149 s. ISBN 978-83-7193-512-1. ISSN 0860-5017.
Czasopismo: Pomiary Autom. Kontr. 2012 Vol.58 nr 2 s.179
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-4140

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ