logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: POLIMERY
Liczba odnalezionych rekordów: 89Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/89
Nr opisu: 0000048510
Autorzy: Agnieszka Pająk, Przemysław Rybiński, Renata Dobrzyńska, Grażyna Janowska, Szymon Żaczek.
Tytuł: Barwne kompozyty elastomerowe o ograniczonej palności.
Tytuł równoległy: Pigmented elastomeric composites with limited flammability.
Czasopismo: Polimery 2015 T.60 nr 6 s.396-401, sum.
Uwagi:POLYMAT60. Silesian Meetings on Polymer Materials. Zabrze, 30th June-1st July 2014.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
2/89
Nr opisu: 0000047226
Autorzy: Aleksandra Smejda-Krzewicka, Władysław M. Rzymski, Damian Kowalski.
Tytuł: Sieciowanie kauczuku chloroprenowego tlenkiem cyny.
Tytuł równoległy: Tin oxide cross-linking of chloroprene rubber.
Czasopismo: Polimery 2015 T.60 nr 3 s.186-191, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
3/89
Nr opisu: 0000048216
Autorzy: Marcin Masłowski, Marian Zaborski.
Tytuł: Wpływ procesów starzenia termo- i fotooksydacyjnego na właściwości mechaniczne magnetoreologicznych kompozytów elastomerowych.
Tytuł równoległy: Effect of thermooxidative and photooxidative aging processes on mechanical properties of magnetorheological elastomer composites.
Czasopismo: Polimery 2015 T.60 nr 4 s.264-271, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
4/89
Nr opisu: 0000044192
Autorzy: Dariusz M. Bieliński, Urszula Ostaszewska, Jacek Jagielski.
Tytuł: Application of ion bombardment to modify tribological properties of elastomers.
Czasopismo: Polimery 2014 T.59 nr 5 s.416-422
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.633
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
5/89
Nr opisu: 0000045638
Autorzy: Marcin Masłowski, Marian Zaborski.
Tytuł: Magnetorheological materials based on ethylene-octene elastomer.
Czasopismo: Polimery 2014 T.59 nr 11-12 s.825-833
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.633
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
6/89
Nr opisu: 0000043744
Autorzy: Edyta Kusiak, Marian Zaborski, Maria Anna Staniszewska, Henryk Bem, Piotr Szajerski, Włodzimierz Baryń.
Tytuł: Osłony elastomerowe redukujące dawki promieniowania X w technikach tomografii komputerowej.
Tytuł równoległy: Elastomer shields reducing X-radiation doses in computed tomography techniques.
Czasopismo: Polimery 2013 T.58 nr 7-8 s.519-523, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.617
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
7/89
Nr opisu: 0000039958
Autorzy: Przemysław Rybiński, Grażyna Janowska.
Tytuł: Palność oraz inne właściwości materiałów i nanomateriałów elastomerowych. Cz.1. Nanokompozyty elestomerowe z montmorylonitem lub haloizytem.
Tytuł równoległy: Flammability and other properties of elastomeric materials and nanomaterials. Pt.1. Nanocomposites of elastomers with montmorillonite or halloysite.
Czasopismo: Polimery 2013 T.58 nr 5 s.327-341, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.617
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
8/89
Nr opisu: 0000043745
Autorzy: Przemysław Rybiński, Grażyna Janowska.
Tytuł: Palność oraz inne właściwości materiałów i nanomateriałów elastomerowych. Cz.2. Nanokompozyty elastomerowe z attapulgitem, nanokrzemionką, nanowłóknami, nanorurkami węglowymi.
Tytuł równoległy: Flammability and other properties of elastomeric materials and nanomaterials. Pt.2. Nanocomposites of elastomers with attapulgite, nanosilica, nanofibres and carbon nanotubes.
Czasopismo: Polimery 2013 T.58 nr 7-8 s.533-542, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.617
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
9/89
Nr opisu: 0000040695
Autorzy: A. Karaszewska, Jadwiga Bucheńska.
Tytuł: Poliestrowe protezy naczyniowe - antybakteryjne i atrombogenne biomateriały. Cz.2. Wpływ dwuetapowej modyfikacji poliestrowych protez naczyniowych na wybrane właściwości fizykochemiczne, mechaniczne oraz mikrobiologiczne.
Tytuł równoległy: Polyester vascular prosthesis - antibacterial and athrombogenic biomaterials. Pt.2. Effect of two-stage modification of polyester vascular protheses on the selected physicochemical, mechanical and microbiological properties.
Czasopismo: Polimery 2013 T.58 nr 1 s.33-38, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Uwagi wewnętrzne: EBSCO.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.617
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
10/89
Nr opisu: 0000039959
Autorzy: Mirosława Prochoń, Grażyna Janowska, Anita Przepiórkowska, Agnieszka Kucharska-Jastrząbek.
Tytuł: Stabilność termiczna i palność biorozkładalnych materiałów elastomerowych.
Tytuł równoległy: Thermal stability and flammability of biodecomposable elastomer materials.
Czasopismo: Polimery 2013 T.58 nr 5 s.413-420, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.617
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
11/89
Nr opisu: 0000042176
Autorzy: Beata Mossety-Leszczak, Magdalena Włodarska, Henryk Galina, Michał Dutkiewicz.
Tytuł: Właściwości termiczne i dielektryczne silseskwioksanów z azowymi ugrupowaniami mezogenicznymi.
Tytuł równoległy: Thermal and dielectric properties of silsesquioxanes containing mesogenic azo groups.
Czasopismo: Polimery 2013 T.58 nr 10 s.733-740, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.617
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
12/89
Nr opisu: 0000043754
Autorzy: Marian Zaborski, Anna Strąkowska, Anna Kosmalska, Hieronim Maciejewski, Michał Dudkiewicz.
Tytuł: Związki POSS jako modyfikatory i dodatki do kompozytów elastomerowych.
Tytuł równoległy: POSS compounds as modifiers and additives for elastomeric composites.
Czasopismo: Polimery 2013 T.58 nr 10 s. 772-782, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.617
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
13/89
Nr opisu: 0000036941
Autorzy: Beata Gutarowska, Małgorzata Piotrowska, Zofia Żakowska, Konrad Gwoździński.
Tytuł: Analiza przydatności metod oznaczania adenozynotrifosforanu (ATP) oraz mikroskopii fluorescencyjnej do oceny żywotności i adhezji bakterii na powierzchni bioaktywnych polimerów.
Tytuł równoległy: Analysis of the usefulness of adenosine triphosphate (ATP) determination and fluorescence microscopy methods for the evaluation of the viability and adhesion of bacteria on the surface of bioactive polymers.
Czasopismo: Polimery 2012 T.57 nr 3 s.236-245, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.470
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez PŁ
14/89
Nr opisu: 0000039069
Autorzy: Maria Mucha, Iwona Michalak, Jacek Balcerzak, Michał Tylman.
Tytuł: Chitosan scaffolds, films and microgranules for medical application - preparation and drug release studies.
Czasopismo: Polimery 2012 T.57 nr 10 s.714-720, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.470
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez PŁ
15/89
Nr opisu: 0000038610
Autorzy: Alicja Krzywania-Kaliszewska, Magdalena Maciejewska, Marian Zaborski.
Tytuł: Koagenty do nadtlenkowego sieciowania kopolimeru etylenowo-propylenowego.
Tytuł równoległy: Coagents for peroxide crosslinking ethylene-propylene copolymer.
Czasopismo: Polimery 2012 T.57 nr 10 s.734-739, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.470
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez PŁ
16/89
Nr opisu: 0000038615
Autorzy: Władysław Rzymski.
Tytuł: Konferencja "Przetwórstwo i zastosowanie polimerów - TECHNOMER 2011". Niemcy, Chemnitz, 10-13 listopada 2011 roku.
Czasopismo: Polimery 2012 T.57 nr 4 s.318-319
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.470
Praca afiliowana przez PŁ
17/89
Nr opisu: 0000038608
Autorzy: Urszula Ostaszewska, Diana Pieczyńska, Dariusz M. Bieliński, Jacek Jagielski.
Tytuł: Modyfikacja polimerów za pomocą bombardowania jonowego. Cz.2. Modyfikacja funkcjonalnych właściwości gumy.
Tytuł równoległy: Modification of polymers with the application of ion beam bombardment. Pt.2. Modification of functional properties of rubber.
Czasopismo: Polimery 2012 T.57 nr 2 s.40-50, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.470
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez PŁ
18/89
Nr opisu: 0000038611
Autorzy: Sylwia Krzemińska, Władysław Rzymski.
Tytuł: Wpływ glinokrzemianów warstwowych na właściwości barierowe kauczuku butylowego.
Tytuł równoległy: Effect of layered aluminosilicates on the barrier properties of butyl rubber.
Czasopismo: Polimery 2012 T.57 nr 7-8 s.551-557, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.470
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez PŁ
19/89
Nr opisu: 0000023372
Autorzy: Marian Zaborski, Anna Masek, Ewa Chrześcijańska.
Tytuł: Influence of flavanone on the stabilization of ethylene-propylene elastomer.
Tytuł równoległy: Wpływ flawanonu na stabilność elastomeru etylenowo-propylenowego.
Czasopismo: Polimery 2011 T.56 nr 7-8 s.558-563, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez PŁ
20/89
Nr opisu: 0000034728
Autorzy: Diana Pieczyńska, Urszula Ostaszewska, Dariusz Bieliński, Jacek Jagielski.
Tytuł: Modyfikacja polimerów za pomocą bombardowania jonowego. Cz.1. Historia, aktualny stan wiedzy i perspektywy rozwoju.
Tytuł równoległy: Modification of polymers with the application of ion beam bombardment. Pt.1. History, recent developments and perspectives for develoopment.
Czasopismo: Polimery 2011 T.56 nr 6 s.13-25, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez PŁ
21/89
Nr opisu: 0000034316
Autorzy: Barbara Świerz-Motysia, Regina Jeziórska, Agnieszka Szadkowska, Małgorzata Piotrowska.
Tytuł: Otrzymywanie i właściwości biodegradowalnych mieszanin polilaktydu i termoplastycznej skrobi.
Tytuł równoległy: Synthesis and properties of biodegradable polylactide and thermoplastic strach blends.
Czasopismo: Polimery 2011 T.56 nr 4 s.271-280, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez PŁ
22/89
Nr opisu: 0000034729
Autorzy: Marcin Masłowski, Marian Zaborski.
Tytuł: Wpływ surfaktantów i cieczy jonowych na właściwości magnetyczne i mechaniczne kopolimeru etylen/propylen napełnionego mikro lub nanometrycznym magnetytem.
Tytuł równoległy: The influence of surfactants and ionic liquids on the mechanical and magnetic properties of ethylene-propylene copolymers filled with micrometer and nanometer magnetite.
Czasopismo: Polimery 2011 T.56 nr 10 s.743-748, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez PŁ
23/89
Nr opisu: 0000034730
Autorzy: Sylwia Krzemińska, Władysław Rzymski.
Tytuł: Wpływ warunków oddziaływania rozpuszczalników na właściwości ochronne usieciowanego uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego.
Tytuł równoległy: Effects of the conditions of solvent interactions on the protective properties of crosslinked hydrogenated acrylonitrile-butadiene rubber.
Czasopismo: Polimery 2011 T.56 nr 11-12 s.828-833, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez PŁ
24/89
Nr opisu: 0000028975
Autorzy: Agnieszka Karaszewska, Jadwiga Bucheńska.
Tytuł: Antybakteryjne włókna poliestrowe zawierające jony srebra. Cz.1. Modyfikacja włókien.
Tytuł równoległy: Antimicrobial polyester fibers containing silver ions. Pt.1. Fibers modification.
Czasopismo: Polimery 2010 T.55 nr 9 s.668-673
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Punktacja MNiSW: 27.000
Praca afiliowana przez PŁ
25/89
Nr opisu: 0000029831
Autorzy: Agnieszka Karaszewska, Jadwiga Bucheńska.
Tytuł: Antybakteryjne włókna poliestrowe zawierające jony srebra. Cz.2. Kinetyka uwalniania jonów srebra i wybrane właściwości modyfikowanych włókien.
Tytuł równoległy: Antibacterial polyester fibers conatining silver ions. Pt. 2. Studies on the kinetics of the release of deposited silver ions and on selected properties of modified fibers.
Czasopismo: Polimery 2010 T.55 nr 11-12 s.851-854
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Punktacja MNiSW: 27.000
Praca afiliowana przez PŁ
26/89
Nr opisu: 0000026830
Autorzy: Beata Gutarowska, Bogumił Brycki, Katarzyna Majchrzycka, Agnieszka Brochocka.
Tytuł: New bioactive polymer filtering material composed of nonwoven polypropylene containing alkylammonium microbiocides on a perlite carrier.
Czasopismo: Polimery 2010 T.55 nr 7-8 s.568-574
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Compendex.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Punktacja MNiSW: 27.000
Praca afiliowana przez PŁ
27/89
Nr opisu: 0000030267
Autorzy: Marian Zaborski, Martyna Skurska, Magdalena Przybyszewska, Tomasz Pingot, Jan Zawadiak, Beata Orlińska, Danuta Gillner.
Tytuł: Nowe nadtlenki organiczne jako substancje sieciujące elastomery.
Tytuł równoległy: New organic peroxides as the agents curing elastomers.
Czasopismo: Polimery 2010 T.55 nr 4 s.293-298, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Punktacja MNiSW: 27.000
Praca afiliowana przez PŁ
28/89
Nr opisu: 0000029935
Autorzy: Jaromir B. Lechowicz, Piotr Polanowski, Henryk Galina.
Tytuł: Random homopolymerization of an AB2 monomer as studied by Monte Carlo methods.
Tytuł równoległy: Badanie metodami symulacji Monte-Carlo procesu statystycznej homopolimeryzacji monomeru typu AB2.
Czasopismo: Polimery 2010 T.55 nr 6 s.435-439, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Punktacja MNiSW: 27.000
Praca afiliowana przez PŁ
29/89
Nr opisu: 0000030270
Autorzy: Kinga Bociong, Agnieszka Cisowska, Katarzyna Gietka, Władysław Rzymski, Bartłomiej Syrek.
Tytuł: Sieciowanie i reakcje interelastomerowe w mieszaninach kauczuków butadienowo-styrenowego i chlorobutylowego.
Tytuł równoległy: Crosslinking and interelastomer reactions of styrene butadiene and chlorobutyl rubber blends.
Czasopismo: Polimery 2010 T.55 nr 6 s.461-468, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Punktacja MNiSW: 27.000
Praca afiliowana przez PŁ
30/89
Nr opisu: 0000030272
Autorzy: Tomasz Pingot, Martyna Pingot, Marian Zaborski.
Tytuł: Sieciowanie kauczuku butadienowo-styrenowego w obniżonej temperaturze pod wpływem układów redoks.
Tytuł równoległy: Crosslinking of styrene-butadiene rubber with redox systems at low temperatures.
Czasopismo: Polimery 2010 T.55 nr 11-12 s.825-831, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Punktacja MNiSW: 27.000
Praca afiliowana przez PŁ
31/89
Nr opisu: 0000026145
Autorzy: Karina Tomaszewska, Joanna Kałużna-Czaplińska, Wojciech Jóźwiak.
Tytuł: Thermo-catalytic degradation of low density polyethylene over clinoptilolite - the effect of carbon residues deposition.
Tytuł równoległy: Termokatalityczna degradacja polietylenu małej gęstości w obecności klinoptylolitu - wpływ depozytu węglowego na aktywność katalizatora.
Czasopismo: Polimery 2010 T.55 nr 3 s.222-226, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Punktacja MNiSW: 27.000
Praca afiliowana przez PŁ
32/89
Nr opisu: 0000030266
Autorzy: Anna Kosmalska, Marian Zaborski, Jolanta Sokołowska.
Tytuł: Właściwości pigmentów kompozytowych SiO2/barwnik i ich zastosowanie w kauczuku silikonowym.
Tytuł równoległy: The properties of SiO2/dye composite pigments and their applications for silicone rubber.
Czasopismo: Polimery 2010 T.55 nr 3 s.215-221, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Punktacja MNiSW: 27.000
Praca afiliowana przez PŁ
33/89
Nr opisu: 0000030268
Autorzy: Anna Wojtas, Marian Zaborski, Anna Kosmalska.
Tytuł: Wpływ dodatku oligosilseskwioksanów klatkowych T8 na właściwości mechaniczne kauczuku silikonowego.
Tytuł równoległy: The influence of cellular T8 oligosilsesquioxanes on mechanical properties of silicone rubber.
Czasopismo: Polimery 2010 T.55 nr 3 s.208-214, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Punktacja MNiSW: 27.000
Praca afiliowana przez PŁ
34/89
Nr opisu: 0000023019
Autorzy: Aleksandra Bieniek, Barbara Lipp-Symonowicz, Sławomir Sztajnowski.
Tytuł: Influence of the structures of polyamide 6 fibers on their ageing under intensive insolation conditions.
Czasopismo: Polimery 2009 T.54 nr 11-12 s.840-844
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Punktacja MNiSW: 27.000
35/89
Nr opisu: 0000024889
Autorzy: Władysław Rzymski.
Tytuł: International Conference "Polymeric Materials 2008. Properties, Processing, Modification, Application of Polymeric Materials". (13. Międzynarodowa Konferencja "Materiały Polimerowe 2008. Właściwości, przetwórstwo, modyfikacja i zastosowanie materiałów polimerowych"). Halle/Saale, Niemcy, 24-26 września 2008 r.
Czasopismo: Polimery 2009 T.54 nr 2 s.151-152
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
36/89
Nr opisu: 0000024761
Autorzy: Magdalena Przybyszewska, Marian Zaborski, Anna Masek.
Tytuł: Koagenty sieciowania nadtlenkowego uwodornionego elastomeru butadienowo-akrylonitrylowego.
Tytuł równoległy: Coagents for peroxide curing of hydrogenated acrylonitrile-butadiene elastomer.
Czasopismo: Polimery 2009 T.54 nr 11-12 s.814-819, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
37/89
Nr opisu: 0000024762
Autorzy: Kinga Bociong, Władysław Rzymski.
Tytuł: Mieszaniny uwodornionego i karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego - sieciowanie i wybrane właściwości.
Tytuł równoległy: Blends of hydrogenated and carboxylated acrylonitrile-butadiene rubber - curing and selected problems.
Czasopismo: Polimery 2009 T.54 nr 5 s.370-376, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
38/89
Nr opisu: 0000024760
Autorzy: Grażyna Janowska, Władysław Rzymski, Magdalena Kmiotek, Agnieszka Kucharska, Anna Kasiczak.
Tytuł: Właściwości termiczne i palność chlorosulfonowanego polietylenu.
Tytuł równoległy: Thermal properties and combustibility of chlorosulfonated polyethylene.
Czasopismo: Polimery 2009 T.54 nr 4 s.245-249, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
39/89
Nr opisu: 0000024757
Autorzy: Grażyna Janowska, Agnieszka Kucharska, Jakub Kawałek, Władysław Rzymski.
Tytuł: Właściwości termiczne usieciowanych mieszanin chlorosulfonowanego polietylenu i kauczuku butadienowo-styrenowego.
Tytuł równoległy: Thermal properties of crosslinked blends of chlorosulfonated polyethylene and styrene-butadiene rubber.
Czasopismo: Polimery 2009 T.54 nr 9 s.648-653, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
40/89
Nr opisu: 0000024759
Autorzy: Przemysław Rybiński, Grażyna Janowska.
Tytuł: Wpływ antypirenów na stabilność termiczną i palność usieciowanych kauczuków nitrylowych.
Tytuł równoległy: Effect of flame retardants on thermal stability and flammability of cured nitrile rubber.
Czasopismo: Polimery 2009 T.54 nr 11-12 s.833-839, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
41/89
Nr opisu: 0000024758
Autorzy: Przemysław Rybiński, Grażyna Janowska.
Tytuł: Wpływ budowy sieci przestrzennej kauczuków nitrylowych na ich właściwości termiczne.
Tytuł równoległy: Influence of network structures of nitrile rubbers on their thermal properties.
Czasopismo: Polimery 2009 T.54 nr 4 s.275-282, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
42/89
Nr opisu: 0000023168
Autorzy: Stefan Brzeziński, Marian Żenkiewicz, Stefan Połowiński, Dorota Kowalczyk, Stanisław Lutomirski, Grażyna Malinowska.
Tytuł: Zastosowanie wyładowań koronowych do modyfikacji warstwy wierzchniej włókienniczych materiałów polimerowych - analiza problemu, konstrukcja urządzeń i badania wstępne.
Tytuł równoległy: Application of corona treatment to modify the surface layer of textile polymer materials. Analysis of the issue, design of equipment, and preliminary studies.
Czasopismo: Polimery 2009 T.54 nr 6 s.421-429, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
43/89
Nr opisu: 0000023169
Autorzy: Stefan Brzeziński, Marian Żenkiewicz, Stefan Połowiński, Dorota Kowalczyk, Iwona Karbownik, Stanisław Lutomirski, Grażyna Malinowska.
Tytuł: Zastosowanie wyładowań koronowych do modyfikowania warstwy wierzchniej włókienniczych materiałów poliestrowych.
Tytuł równoległy: Application of corona discharge to modify the surface layer of polyester textile.
Czasopismo: Polimery 2009 T.54 nr 7 s.552-558, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
44/89
Nr opisu: 0000023118
Autorzy: Beata Mossety-Leszczak, Henryk Galina, Magdalena Włodarska, Marcin Kowalik, Krzysztof Łokaj, Zbigniew Florjańczyk.
Tytuł: Żywice i sieci epoksydowe o właściwościach anizotropowych.
Tytuł równoległy: Epoxy resins and networks with anisotropic properties.
Czasopismo: Polimery 2009 T.54 nr 10 s.719-726, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
45/89
Nr opisu: 0000021400
Autorzy: Władysław Rzymski.
Tytuł: Fachtagung uber Verarbeitung und Anwendung von Polymeren (20. Konferencja "Przetwórstwo i Zastosowanie Polimerów"). Chemnitz, Niemcy, 15-17 listopada 2007 r.
Czasopismo: Polimery 2008 T.53 nr 5 s.412-413, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Uwagi wewnętrzne: Opis na podstawie odbitki z I-20.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
46/89
Nr opisu: 0000021370
Autorzy: Jerzy Chruściel, Elżbieta Leśniak, Marzena Fejdyś.
Tytuł: Karbofunkcyjne silany i polisiloksany.. Cz.1. Zastosowania karbofunkcyjnych silanów.
Tytuł równoległy: Carbofunctional silanes and polysiloxanes.. Pt.1. Applications of carbofunctional silanes.
Czasopismo: Polimery 2008 T.53 nr 10 s.311-316, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
47/89
Nr opisu: 0000021371
Autorzy: Jerzy Chruściel, Elżbieta Leśniak, Marzena Fejdyś.
Tytuł: Karbofunkcyjne silany i polisiloksany.. Cz.2. Otrzymywanie i zastosowania karbofunkcyjnych polisiloksanów.
Tytuł równoległy: Carbofunctional silanes and polisiloxanes.. Pt.2. Preparation and applications of carbofunctional polysiloxanes.
Czasopismo: Polimery 2008 T.53 nr 11-12 s.817-829, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
48/89
Nr opisu: 0000016259
Autorzy: Jacek Ulański.
Tytuł: Nadanie profesorowi Krzysztofowi Matyjaszewskiemu godności honoris causa Politechniki Łódzkiej.
Czasopismo: Polimery 2008 T.53 nr 2 s.149-150
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
49/89
Nr opisu: 0000016260
Autorzy: Jerzy Chruściel.
Tytuł: XIII Ogólnopolskie Sympozjum Krzemoorganiczne, Chmielno 17-19 września 2007 r.
Czasopismo: Polimery 2008 T.53 nr 3 s.232-234
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
50/89
Nr opisu: 0000018282
Autorzy: Anna Ślusarczyk, Małgorzata Piotrowska.
Tytuł: Silver as fungistatic agent in paints.
Czasopismo: Polimery 2008 T.53 nr 10 s.743-748
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
51/89
Nr opisu: 0000021369
Autorzy: Sylwia Krzemińska, Władysław Rzymski.
Tytuł: Wpływ warunków oddziaływania rozpuszczalników organicznych na właściwości barierowe wulkanizatów kauczuku butylowego.
Tytuł równoległy: The effects of conditions of solvents interactions on barrier properties of butyl rubber vulcanizates.
Czasopismo: Polimery 2008 T.53 nr 4 s.311-316, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
52/89
Nr opisu: 0000013716
Autorzy: Dariusz Bieliński, Otmar Dobrowolski, Ludomir Ślusarski.
Tytuł: Dyspersja napełniacza w matrycy kauczuku.. Cz.2. Metody oceny stopnia dyspersji.
Tytuł równoległy: Dispersion of a filler in the rubber blend.. Pt.2. Methods of dispersion degree assessment.
Czasopismo: Polimery 2007 T.52 nr 9 s.640-647, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
53/89
Nr opisu: 0000013496
Autorzy: Dariusz Bieliński, Otmar Dobrowolski, Ludomir Ślusarski.
Tytuł: Dyspersja napełniacza w mieszance gumowej.. Cz.1. Opis procesu dyspergowania.
Tytuł równoległy: Dispersion of a filler in the rubber blend.. Pt.1. Dispergation process description.
Czasopismo: Polimery 2007 T.52 nr 7-8 s.546-555, sum.
Uwagi:Zeszyt poświęcony tematyce polimerowej na XLIX Zjeździe Naukowym PTChem. This issue contains polymer papers presented at the XLIX Polish Chemical Society Congress. Gdańsk 18-22 September 2006 r.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
54/89
Nr opisu: 0000013497
Autorzy: Grażyna Janowska.
Tytuł: Elastomery i przemysł gumowy.
Tytuł równoległy: Rec. pracy: Elastomery i przemysł gumowy / Parasiewicz Wanda, Rzymski Władysław. Piastów, Łódź: Inst. Przem. Gum. "Stomil", Inst. Technol. Polim. Barw. PŁ, 2006
Czasopismo: Polimery 2007 T.52 nr 7-8 s.620-621
Uwagi: Zeszyt poświęcony tematyce polimerowej na XLIX Zjeździe Naukowym PTChem. This issue contains polymer papers presented at the XLIX Polish Chemical Society Congress. Gdańsk 18-22 September 2006 r.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Praca recenzowana: źródło D rok wydania E idt 2006
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
55/89
Nr opisu: 0000013245
Autorzy: Dariusz Bieliński, Czesław Ślusarczyk, Jacek Jagielski, Piotr Lipiński.
Tytuł: Modification of polyethylene by high energy ion or electron beam - structural, micromechanical and conductivity studies of the surafce layer.
Czasopismo: Polimery 2007 T.52 nr 5 s.329-335
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Textile Technology Index. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
56/89
Nr opisu: 0000013298
Autorzy: Dariusz Bieliński, Piotr Głąb, Jerzy Chruściel.
Tytuł: Modyfikacja kauczuku butadienowo-styrenowego polimetylosiloksanami. Cz.1 Oddziaływanie modyfikatora z kauczukiem.
Tytuł równoległy: Modification of styrene-butadiene rubber with polymethylsiloxanes.
Czasopismo: Polimery 2007 T.52 nr 3 s.195-202, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
57/89
Nr opisu: 0000013299
Autorzy: Dariusz Bieliński, Piotr Głąb, Jerzy Chruściel.
Tytuł: Modyfikacja kauczuku butadienowo-styrenowego polimetylosiloksanami. Cz.2 Układy napełnione krzemionką.
Tytuł równoległy: Modification of styrene-butadiene rubber with polymethylsiloxanes. Pt. 2 Systems filled with silica.
Czasopismo: Polimery 2007 T.52 nr 4 s.268-273, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
58/89
Nr opisu: 0000013494
Autorzy: Marek Cypryk, Bogumiła Delczyk, Piotr Pospiech, Krzysztof Strzelec.
Tytuł: Modyfikacje polimerów siliksanowych.
Tytuł równoległy: Modifications of siloxane polymers.
Czasopismo: Polimery 2007 T.52 nr 7-8 s.496-502, sum.
Uwagi:Zeszyt poświęcony tematyce polimerowej na XLIX Zjeździe Naukowym PTChem. This issue contains polymer papers presented at the XLIX Polish Chemical Society Congress. Gdańsk 18-22 September 2006 r.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
59/89
Nr opisu: 0000013301
Autorzy: Stefan Połowiński.
Tytuł: Nonwoven fabrics modified with deposited nanolayers.
Tytuł równoległy: Modyfikacja włókien przez nakładanie nanowarstw.
Czasopismo: Polimery 2007 T.52 nr 5 s.357-361, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
60/89
Nr opisu: 0000013495
Autorzy: Władysław Rzymski, Magdalena Kmiotek.
Tytuł: Reakcje interelastomerowe w niekonwencjonalnych mieszaninach elastomerów.
Tytuł równoległy: Interelastomer reactions in unconventional elastomer blends.
Czasopismo: Polimery 2007 T.52 nr 7-8 s.511-516, sum.
Uwagi:Zeszyt poświęcony tematyce polimerowej na XLIX Zjeździe Naukowym PTChem. This issue contains polymer papers presented at the XLIX Polish Chemical Society Congress. Gdańsk 18-22 September 2006 r.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
61/89
Nr opisu: 0000005626
Autorzy: Aleksandra Smejda-Krzewicka, Władysław Rzymski.
Tytuł: Crosslinking of new elastomers functionalized with carboxyl groups.
Tytuł równoległy: Sieciowanie nowych elastomerów funkcjonalizowanych grupami karboksylowymi.
Czasopismo: Polimery 2006 T.51 nr 1 s.66-68, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
62/89
Nr opisu: 0000011749
Autorzy: Władysław Rzymski.
Tytuł: EKOGUMA Stowarzyszenie Przemysłu Gumowego.
Czasopismo: Polimery 2006 T.51 nr 7-8 s.603-604
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
63/89
Nr opisu: 0000011701
Autorzy: Marian Zaborski, Małgorzata Piotrowska, Zofia Żakowska.
Tytuł: Hydrophilic-hydrophobic rubber composites with increased susceptibility to biodegradation.
Tytuł równoległy: Hydrofilowo-hydrofobowe kompozyty gumowe o zwiększonej podatności na biodegradację.
Czasopismo: Polimery 2006 T.51 nr 7-8 s.534-538, streszcz.
Uwagi:Zeszyt poświęcony tematyce polimerowej na XLVIII Zjeździe Naukowym PTChem. Poznań, 19-22 kwietnia 2005.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
64/89
Nr opisu: 0000007729
Autorzy: Krzysztof Friedrich, Jacek Ulański, Gisele Boiteux, Gerard Seytre.
Tytuł: Isothermal curing of epoxy resins as seen by direct current and rheological measurements.
Czasopismo: Polimery 2006 T.51 nr 4 s.264-269
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: FRA
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
65/89
Nr opisu: 0000011748
Autorzy: Władysław Rzymski.
Tytuł: XIX Konferencja Naukowa "Przetwórstwo i Zastosowanie Polimerów - Technomer'2005". Chemnitz, Niemcy, 10-12 listopada 2005 r.
Czasopismo: Polimery 2006 T.51 nr 7-8 s.595-596
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
66/89
Nr opisu: 0000011700
Autorzy: Jerzy Chruściel, Tomasz Graczyk.
Tytuł: Otrzymywanie i właściwości elastomerowych silikonowych warstw antyadhezyjnych na papierze i pergaminie.
Tytuł równoległy: Preparation and properties of elastomeric silicone anti- -adhesion layers on a paper or parchment.
Czasopismo: Polimery 2006 T.51 nr 3 s.192-198, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
67/89
Nr opisu: 0000009024
Autorzy: Gerard Seytre, Gisele Boiteux, Jacek Ulański, Krzysztof Friedrich.
Tytuł: Physicochemical changes in epoxy-amine systems studied by ionic conductivity and ionic carriers mobility measurements.
Czasopismo: Polimery 2006 T.51 nr 9 s.648-655
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: FRA
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
68/89
Nr opisu: 0000007723
Autorzy: Stefan Połowiński.
Tytuł: Study of poly(itaconic acid) in aqueous solutions.
Czasopismo: Polimery 2006 T.51 nr 4 s.270-275
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
69/89
Nr opisu: 0000011699
Autorzy: Marzena Fejdyś, Jerzy Chruściel, Andrzej Miazga.
Tytuł: Właściwości mechaniczne usieciowanych polimetylowodorosiloksanami kauczuków silikonowych zawierających krzemionkę i węglan wapnia.
Tytuł równoległy: Mechanical properties of silicone vulcanizates crosslinked with polymethylhydrosiloxanes, containing silica and calcium carbonate.
Czasopismo: Polimery 2006 T.51 nr 1 s.48-57, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
70/89
Nr opisu: 0000011702
Autorzy: Grażyna Janowska, Przemysław Rybiński, Sławomir Krauze.
Tytuł: Wpływ rodzaju środka sieciującego kauczuki butadienowo-akrylonitrylowe na ich palność.
Tytuł równoległy: The effect of the curing agent type on the flammability of butadiene-acrylonitrile rubbers.
Czasopismo: Polimery 2006 T.51 nr 10 s.735-741, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
71/89
Nr opisu: 0000008023
Autorzy: Grażyna Janowska, Ludomir Ślusarski, Przemysław Rybiński.
Tytuł: Analiza termiczna spęcznionych siarkowych wulkanizatów kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego.
Tytuł równoległy: Thermal analysis of swollen sulfur vulcanizates of butadiene-acrylonitrile rubber.
Czasopismo: Polimery 2005 T.50 nr 3 s.196-200, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
72/89
Nr opisu: 0000008144
Autorzy: Barbara Witowska-Mocek, Regina Jeziórska, Władysław Rzymski.
Tytuł: 21. Doroczny Zjazd Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych Polimerowych (21st Annual Meeting of the Polymer Processing Society). Lipsk, 19-23 czerwca 2005 r.
Czasopismo: Polimery 2005 T.50 nr 11-12 s.908-910
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
73/89
Nr opisu: 0000002854
Autorzy: Dariusz Bieliński, Piotr Głąb, Ludomir Ślusarski.
Tytuł: FT-IR internal reflection study of migration and surface segregation of carboxylic acids in butadiene-styrene rubber.
Czasopismo: Polimery 2004 T.49 nr 10 s.706-711
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
74/89
Nr opisu: 0000008022
Autorzy: Dariusz Bieliński, Marcin Kajzer, Ludomir Ślusarski, Łukasz Kaczmarek.
Tytuł: Gradientowa struktura materiałów polimerowych.
Tytuł równoległy: Gradient structure of polymer materials.
Czasopismo: Polimery 2005 T.50 nr 4 s.298-304, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
75/89
Nr opisu: 0000003075
Autorzy: Władysław Rzymski.
Tytuł: XVIII Konferencja Naukowa Technomer'2003 "Przetwórstwo i Zastosowanie Polimerów". Chemnitz, Niemcy, 13-15 listopada 2003 r.
Czasopismo: Polimery 2004 T.49 nr 5 s.367
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
76/89
Nr opisu: 0000008018
Autorzy: Władysław Rzymski, Magdalena Włóka, Teresa Grzeżółkowska-Rosiak.
Tytuł: Łączenie elastomerów z metalami.
Tytuł równoległy: Elastomer-to-metal bonding.
Czasopismo: Polimery 2005 T.50 nr 7-8 s.530-536, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
77/89
Nr opisu: 0000003072
Autorzy: Władysław Rzymski.
Tytuł: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Materiały Polimerowe".
Czasopismo: Polimery 2004 T.49 nr 3 s.210-211
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
78/89
Nr opisu: 0000008019
Autorzy: Magdalena Kozioł, Władysław Rzymski.
Tytuł: Niekonwencjonalne sieciowe mieszanin chlorosulfonowanego polietylenu i karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego.
Tytuł równoległy: Unconventional crosslinking of the blends of chlorosulfonated polyethylene and carboxylated acrylonitrile-butadiene rubber.
Czasopismo: Polimery 2005 T.50 nr 7-8 s.587-592, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
79/89
Nr opisu: 0000008000
Autorzy: Władysław Rzymski, Hans-Joachim Radusch.
Tytuł: Nowe elastomery termoplastyczne.
Tytuł równoległy: New thermoplastic elastomers.
Czasopismo: Polimery 2005 T.50 nr 4 s.249-254, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: DEU
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
80/89
Nr opisu: 0000004736
Autorzy: Stanisław Słomkowski, Mariusz Gadzinowski, Stanisław Sosnowski, Izabela Radomska-Galant.
Tytuł: Polylactide containing nanoparticles - new carriers of active compounds.
Czasopismo: Polimery 2005 T.50 nr 7-8 s.546-554
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2775

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
81/89
Nr opisu: 0000004751
Autorzy: Dawid Stawski, Stefan Połowiński.
Tytuł: Polymerization of itaconic acid.
Czasopismo: Polimery 2005 T.50 nr 2 s.118-122,165
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Uwagi wewnętrzne: Compendex.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
82/89
Nr opisu: 0000008145
Autorzy: Władysław Rzymski.
Tytuł: Recykling zużytych opon samochodowych: poradnik.
Tytuł równoległy: Rec. pracy: Recykling zużytych opon samochodowych: poradnik / Parasiewicz Wanda, Pyskło Leszek, Magryta Jacek. Instytut Przemysłu Gumowego "Stomil", EKOGUMA Stowarzyszenie Przemysłu Gumowego. Piastów 2005. 93 s. ISBN 83-917671-1-6
Czasopismo: Polimery 2005 T.50 nr 11-12 s.922-923
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
83/89
Nr opisu: 0000008017
Autorzy: Jacek Bik, Wojciech Głuszewski, Władysław Rzymski, Zbigniew Zagórski.
Tytuł: Sieciowanie i degradacja uwodorniowego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego pod wpływem promieniowania elektronowego. Wpływ zawartości związanego akrylonitrylu.
Tytuł równoległy: Degradation of electron beam irradiated hydrogenated butadiene-acrylonitrile rubber. Influence of bounded acrylonitrile content.
Czasopismo: Polimery 2005 T.50 nr 4 s.266-270, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
84/89
Nr opisu: 0000008021
Autorzy: Władysław Rzymski, Marek Mikrut, Jacek Magryta.
Tytuł: Sieciowanie kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego disulfidem tetraizobutylotiuramu.
Tytuł równoległy: Curing of acrylonitrile-butadiene rubber with tetraisobutylthiuram disulfide.
Czasopismo: Polimery 2005 T.50 nr 10 s.718-722, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
85/89
Nr opisu: 0000001226
Autorzy: Bożena Rokita, Piotr Ulański.
Tytuł: Studies on the spatial distribution of polymeric reagents in sonochemical reactions - application of competitive kinetics.
Czasopismo: Polimery 2005 T.50 nr 1 s.29-36
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Uwagi wewnętrzne: Compendex.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
86/89
Nr opisu: 0000008020
Autorzy: Aleksandra Smejda-Krzewicka, Władysław Rzymski.
Tytuł: Wybrane właściwości elastojonomerów wytwarzanych metodą reaktywnego przetwórstwa.
Tytuł równoległy: Selected properties of elastoionomers prepared by reactive processing.
Czasopismo: Polimery 2005 T.50 nr 9 s.663-669, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
87/89
Nr opisu: 0000002848
Autorzy: Barbara Wolska, Władysław Rzymski.
Tytuł: Zastosowanie generowanych in situ kwasów Lewisa do sieciowania elastomerów.
Tytuł równoległy: Use of in situ generated Lewis acids in crosslinking of elastomers.
Czasopismo: Polimery 2004 T.49 nr 7-8 s.514-521, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
88/89
Nr opisu: 0000002136
Autorzy: Stefan Boryniec, Czesław Ślusarczyk, Zofia Żakowska, Helena Stobińska.
Tytuł: Biodegradacja folii z polietylenu modyfikowanego skrobią. Badanie zmian struktury nadcząsteczkowej polietylenu.
Tytuł równoległy: Biodegradation of the films of polyethylene modified with starch. Studies of changes of supermolecular structure of polyethylene.
Czasopismo: Polimery 2004 T.49 nr 5 s.424-431, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
89/89
Nr opisu: 0000003085
Autorzy: Władysław Rzymski.
Tytuł: Poradnik technologa gumy.
Tytuł równoległy: Rec pracy: Poradnik technologa gumy / White J.R., De S. K. Piastów: Inst. Prz. Gum. "Stomil"., 2003. 552 s.
Czasopismo: Polimery 2004 T.49 nr 1 s.72-74
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: K
Praca recenzowana: źródło D rok wydania E idt Poradnik technologa gumy White J.R., De S. K. Piastów 2003
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ