logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: OCHR KOROZJĄ
Liczba odnalezionych rekordów: 69Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/69
Nr opisu: 0000048876
Autorzy: Monika Drożdż, Wojciech Pawlak, Zbigniew Grzesik.
Tytuł: The kinetics of high temperature degradation of thin chromium protective layers on valve steels.
Tytuł równoległy: Kinetyka wysokotemperaturowej degradacji ochronnych warstw chromu na stalach zaworowych.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2015 R.58 nr 7 s.254-257, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
2/69
Nr opisu: 0000044132
Autorzy: Witold Grymin, Dariusz Gawin, Marcin Koniorczyk.
Tytuł: Wpływ zawartości alkaliów i ich transportu na rozwój odkształceń wskutek reakcji alkalia - krzemionka w kompozytach cementowych.
Tytuł równoległy: Influence of the alkali content and transport on the evolution of strains due to the alkali - silica reaction in the cement-based materials.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2014 R.57 nr 6 s.230-233
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: KM
Kraj: POL
Język: poleng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
3/69
Nr opisu: 0000037730
Autorzy: Dorota Kręgiel, Kamila Niedzielska.
Tytuł: Adhesion of Aeromonas hydrophila to materials used for drinking water industry.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2012 Vol.55 nr spec. 9s/A s.74-78, streszcz.
forma: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały Konferencyjne. Łódź, 14-26 września 2012.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_037730. SIGMA-NOT.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
4/69
Nr opisu: 0000037729
Autorzy: Anna Gernand, Dang Xuan Hoang, Zofia Żakowska.
Tytuł: Adhezja bakterii do polimerowych powierzchni urządzeń produkcyjnych.
Tytuł równoległy: Adhesion of bacteria to polymeric surfaces of food production devices.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2012 Vol.55 nr spec. 9s/A s.51-55, sum.
forma: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały Konferencyjne. Łódź, 14-26 września 2012.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_037729. SIGMA-NOT.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
5/69
Nr opisu: 0000038261
Autorzy: Alina Kunicka-Styczyńska, Marta Maroszyńska.
Tytuł: Aktywność antydrobnoustrojowa olejków eterycznych zawierających linalol.
Tytuł równoległy: Antimikrobial activity of essential oils with linalol.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2012 Vol.55 nr spec. 9s/A s.340-343, sum.
forma: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały Konferencyjne. Łódź, 14-26 września 2012.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_038261. SIGMA-NOT.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
6/69
Nr opisu: 0000038260
Autorzy: Alina Kunicka-Styczyńska, Marta Maroszyńska.
Tytuł: Aktywność olejków eterycznych wobec pleśni Aspergillus niger.
Tytuł równoległy: Activity of essential oils against Aspergillus niger.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2012 Vol.55 nr spec. 9s/A s.336-339, sum.
forma: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały Konferencyjne. Łódź, 14-26 września 2012.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_038260. SIGMA-NOT.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
7/69
Nr opisu: 0000037732
Autorzy: Piotr Walczak, Elżbieta Ołtuszak-Walczak, Anna Otlewska, Anna Rygała, Katarzyna Dybka, Patrycja Pietraszek.
Tytuł: Biosynteza steroizomerów kwasu L-i D-mlekowego.
Tytuł równoległy: Biosynthesis of L- and D-lactate stereoisomers.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2012 Vol.55 nr spec. 9s/A s.94-98, sum.
forma: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały Konferencyjne. Łódź, 14-26 września 2012.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_037732. SIGMA-NOT.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
8/69
Nr opisu: 0000038255
Autorzy: Piotr Walczak, Elżbieta Ołtuszak-Walczak, Anna Otlewska, Katarzyna Dybka, Anna Rygała, Patrycja Pietraszek.
Tytuł: Charakterystyka biochemiczno-fizjologiczna bakterii mlekowych izolowanych z fermentowanej biomasy roślinnej.
Tytuł równoległy: Biochemical and physiological characteristics of lactic acid bacteria isolated from fermented plant biomass.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2012 Vol.55 nr spec. 9s/A s.240-244, sum.
forma: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały Konferencyjne. Łódź, 14-26 września 2012.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_038255. SIGMA-NOT.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
9/69
Nr opisu: 0000038262
Autorzy: Daria Rembisz, Katarzyna Zduniak, Beata Gutarowska, Justyna Skóra.
Tytuł: Dezynfekcja metodą zamgławiania z użyciem nanocząstek srebra - dobór warunków.
Tytuł równoległy: The misting disinfection method with silver nanoparticles - the conditions selsction.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2012 Vol.55 nr spec. 9s/A s.358-362, sum.
forma: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały Konferencyjne. Łódź, 14-26 września 2012.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_038262. SIGMA-NOT.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
10/69
Nr opisu: 0000038250
Autorzy: Katarzyna Durka, Beata Gutarowska, Sebastian Borowski, Bogumił Brycki, Daria Rembisz, Marta Kleczyk.
Tytuł: Efektywność biologicznego usuwania odorowych związków lotnych z pomiotu kurzego.
Tytuł równoległy: Efficiency of volatile odorous compounds biological removal from poultry manure.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2012 Vol.55 nr spec. 9s/A s.215-218, sum.
forma: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały Konferencyjne. Łódź, 14-26 września 2012.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_038250. SIGMA-NOT. Autorki: D.Rembisz i M.Kleczyk podpisane są jako PŁ, ale brak potwierdzenia w bazie osobowe.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
11/69
Nr opisu: 0000038263
Autorzy: Katarzyna Zduniak, Beata Gutarowska, Justyna Skóra, Daria Rembisz.
Tytuł: Efektywność dezynfekcji metodą jonizacji fotokatalitycznej.
Tytuł równoległy: The effectiveness of photocatalytic ionisation disinfection.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2012 Vol.55 nr spec. 9s/A s.363-367, sum.
forma: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały Konferencyjne. Łódź, 14-26 września 2012.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_038263. SIGMA-NOT.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
12/69
Nr opisu: 0000038197
Autorzy: Zhou Fang, Zhao Hongfei, Qi Dan, Zhang Limin, Zhan Haining, Zhang Bolin, Jadwiga Moneta, Zdzisława Libudzisz.
Tytuł: Fungi contamination of dairy plant that manufactures yogurt and yogurt-drink products.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2012 R. 55 nr spec. 9s/A s.203-209, sum.
forma: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały Konferencyjne. Łódź, 14-26 września 2012.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl.Polit. Łódz.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_038197. SIGMA-NOT.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
13/69
Nr opisu: 0000038245
Autorzy: Sebastian Borowski, Jarosław Domański.
Tytuł: Kofermentacja gnojownicy i pomiotu kurzego z osadami ściekowymi.
Tytuł równoległy: Fermentation of pig and poultry manure with sewage sludge.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2012 Vol.55 nr spec. 9s/A s.211-214, sum.
forma: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały Konferencyjne. Łódź, 14-26 września 2012.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_038245. SIGMA-NOT.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
14/69
Nr opisu: 0000038259
Autorzy: Anna Koziróg, Agnieszka Wysocka-Robak, Kazimierz Przybysz, Zofia Żakowska, Regina Jeziórska.
Tytuł: Materiały techniczne modyfikowane biocydami a ich oporność na rozwój grzybów strzępkowych.
Tytuł równoległy: Technical materials modified biocides and their resistance to the growth of filamentous fungi.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2012 Vol.55 nr spec. 9s/A s.287-292, sum.
forma: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały Konferencyjne. Łódź, 14-26 września 2012.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_038259. SIGMA-NOT.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
15/69
Nr opisu: 0000038257
Autorzy: Małgorzata Piotrowska, Beata Gutarowska, Zofia Żakowska, Regina Jeziórska, Stanisław Zajchowski, Jolanta Tomaszewska.
Tytuł: Ocena żywotności i adhezji bakterii na powierzchni polimerów z nanocząstkami srebra i miedzi.
Tytuł równoległy: The assessment of the viability and adhesion of bacteria on the surface of polymers with silver and copper nanoparticles.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2012 Vol.55 nr spec. 9s/A s.287-292, sum.
forma: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały Konferencyjne. Łódź, 14-26 września 2012.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_038257. SIGMA-NOT.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
16/69
Nr opisu: 0000034420
Autorzy: Marcin Grobelny, Barbara Dytkowicz, Dariusz Rudnik, Piotr Nolbrzak, Katarzyna Włodarczyk, Marcin Makówka, Wojciech Pawlak.
Tytuł: Odporność korozyjna niskotarciowych nanokompozytowych powłok typu MoS2Ti, MoS2(Ti, W) wytworzonych na stopie tytanu Ti6AI4V metodą rozpylania magnetronowego.
Tytuł równoległy: Corrosion resistance of low friction, nanocomposite MoS2Ti and MoS2(Ti, W) coatings deposited by magnetron sputtering method on Ti6AI4V alloy.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2012 Vol.55 nr 4 s.160-163, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
17/69
Nr opisu: 0000037736
Autorzy: Beata Gutarowska.
Tytuł: Pleśnie i ich alergeny w budynkach mieszkalnych.
Tytuł równoległy: Moulds and their allergens in residential buildings.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2012 Vol.55 nr spec. 9s/A s.171-183, sum.
forma: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały Konferencyjne. Łódź, 14-26 września 2012.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_037736. SIGMA-NOT.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
18/69
Nr opisu: 0000037728
Autorzy: Krzysztof Ziemiński, Leszek Klimek, Zofia Żakowska, Agnieszka Staniszewska.
Tytuł: Problemy biokorozji w liniach przesyłowych gazu ziemnego.
Tytuł równoległy: Biocorrosion problems in the natural gas pipelines.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2012 Vol.55 nr spec. 9s/A s.45-50, sum.
forma: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały Konferencyjne. Łódź, 14-26 września 2012.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_037728. SIGMA-NOT.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
19/69
Nr opisu: 0000037731
Autorzy: Joanna Szumigaj-Tarnowska, Zofia Żakowska, Artur Bartkowiak.
Tytuł: Rozkład folii z poli (kwasu mlekowego) przez mikroflorę glebową.
Tytuł równoległy: Degradation of polylactide foil by soil microflora.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2012 Vol.55 nr spec. 9s/A s.90-93, sum.
forma: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały Konferencyjne. Łódź, 14-26 września 2012.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_037731. SIGMA-NOT.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
20/69
Nr opisu: 0000037733
Autorzy: Beata Gutarowska, Waldemar Machnowski, Jan Perkowski, Henryk Wrzosek.
Tytuł: Rozwój mikroorganizmów na tekstyliach z włókien naturalnych po dezynfekcji metodą radiacyjną.
Tytuł równoległy: Microorganisms growth in natural fiber textiles disibfected by gamma irradiation.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2012 Vol.55 nr spec. 9s/A s.136-141, sum.
forma: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały Konferencyjne. Łódź, 14-26 września 2012.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_037733. SIGMA-NOT.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
21/69
Nr opisu: 0000038252
Autorzy: Dorota Kręgiel.
Tytuł: Właściwości adhezyjne bakterii z rodzaju Asaia.
Tytuł równoległy: Adhesion properties of bacteria Asaia sp.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2012 Vol.55 nr spec. 9s/A s.224-228, sum.
forma: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały Konferencyjne. Łódź, 14-26 września 2012.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_038252 SIGMA-NOT.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
22/69
Nr opisu: 0000037734
Autorzy: Justyna Skóra, Beata Gutarowska, Katarzyna Zduniak, Daria Rembisz.
Tytuł: Wskaźniki zanieczyszczenia mikrobiologicznego w muzeach, archiwach i bibliotekach.
Tytuł równoległy: The indicators of the microbial contamination in museums, archives and libraries.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2012 Vol.55 nr spec. 9s/A s.142-146, sum.
forma: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały Konferencyjne. Łódź, 14-26 września 2012.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_037734. SIGMA-NOT.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
23/69
Nr opisu: 0000038253
Autorzy: Patrycja Pietraszek, Elżbieta Ołtuszak-Walczak, Piotr Walczak.
Tytuł: Wytwarzanie sideroforów przez bakterie Bacillus cereus i Bacillus mycoides.
Tytuł równoległy: Production of siderophores by Bacillus cereus and Bacillus mycoides.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2012 Vol.55 nr spec. 9s/A s.229-232, sum.
forma: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały Konferencyjne. Łódź, 14-26 września 2012.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_038253. SIGMA-NOT.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
24/69
Nr opisu: 0000038264
Autorzy: Andrzej Fojutowski, Anna Koziróg, Aleksandra Kropacz.
Tytuł: Wzrost grzybów strzępkowych na drewnie bielu sosny - ocena subiektywna, pomiar zmiany barwy i oznaczenie ergosterolu.
Tytuł równoległy: The growth of filamentous fungi on Scots pine sapwood - subjective evaluation, changes of colour measurement and ergosterol determination.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2012 Vol.55 nr spec. 9s/A s.378-383, sum.
forma: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały Konferencyjne. Łódź, 14-26 września 2012.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_038264. SIGMA-NOT.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
25/69
Nr opisu: 0000037735
Autorzy: Anna Otlewska, Małgorzata Piotrowska, Katarzyna Rajkowska, Anna Koziróg, Beata Gutarowska, Agnieszka Żydzik-Białek.
Tytuł: Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wybranych obiektów na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
Tytuł równoległy: Microbial contamination of selected objects in the Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2012 Vol.55 nr spec. 9s/A s.157-161, sum.
forma: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały Konferencyjne. Łódź, 14-26 września 2012.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_037735. SIGMA-NOT.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
26/69
Nr opisu: 0000038254
Autorzy: Katarzyna Rajkowska.
Tytuł: Zastosowanie metod klasycznych i molekularnych do identyfikacji mikroorganizmów środowiska naturalnego.
Tytuł równoległy: Application of conventional and molecular methods to identify microorganisms of natural environment.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2012 Vol.55 nr spec. 9s/A s.233-238, sum.
forma: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały Konferencyjne. Łódź, 14-26 września 2012.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_038254. SIGMA-NOT.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
27/69
Nr opisu: 0000038251
Autorzy: Katarzyna Dybka, Anna Otlewska, Piotr Walczak.
Tytuł: Zewnątrzkomórkowe dekstranosacharazy Leuconostoc Mesenteroides.
Tytuł równoległy: Extracellular dextransucrases of Leuconostoc Mesenteroides.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2012 Vol.55 nr spec. 9s/A s.219-223, sum.
forma: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały Konferencyjne. Łódź, 14-26 września 2012.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_038251 SIGMA-NOT.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
28/69
Nr opisu: 0000031233
Autorzy: Jarosław Domański, Justyna Cieślak, Sebastian Borowski.
Tytuł: Biofouling statków i sposoby jego zwalczania.
Tytuł równoległy: Biofouling of ships and reduction methods.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2011 Vol.54 nr 11 s.622-626, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
29/69
Nr opisu: 0000030749
Autorzy: Marcin Grobelny, Bogdan Wendler, Piotr Nolbrzak, Edmund Sienicki.
Tytuł: Właściwości korozyjne nanokompozytowych powłok nc-MeCa-C (Me=Ti, W, Cr) wytwarzanych metodą osadzania magnetronowego.
Tytuł równoległy: Corrosion properties of nanocomposite coatings nc-MeCa-C (Me=Ti, W, Cr) produced by magnetron sputtering deposition.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2011 Vol.54 nr 6 s.360-362, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
30/69
Nr opisu: 0000024267
Autorzy: Anna Koziróg, Zofia Żakowska.
Tytuł: V Międzynarodowa Konferencje Naukowa "Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych".. Łódź 7-9.09.2009. Grzyby i bakterie kontra trwałość materiałów technicznych i przemysłowych.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2010 nr 1 s.29
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
31/69
Nr opisu: 0000024260
Autorzy: Małgorzata Piotrowska, Wojciech Niemczyk.
Tytuł: Skuteczność preparatów grzybobójczych zastosowanych na przegrodach budowalnych w warunkach in situ.
Tytuł równoległy: Efficiency of fungicides applied on dividing walls in situ.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2010 nr 1 s.18-21, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
32/69
Nr opisu: 0000024226
Autorzy: Beata Gutarowska, Zofia Żakowska.
Tytuł: Rola mikotoksyn w procesie kolonizacji materiałów budowlanych przez pleśnie.
Tytuł równoległy: The role of mycotoxins in colonization of building materials by moulds.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2009 nr 6s/A/ s.53-57, sum.
forma: odb.
Uwagi:X Sympozjum Ochrona Obiektów Budowlanych przed Wilgocią, Korozją Biologiczna i Ogniem. Wrocław-Gdańsk, 18-20 czerwca 2009 r.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferm. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_024226. W zbiorach BPŁ brak nr spec.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
33/69
Nr opisu: 0000024617
Autorzy: Anna Koziróg, Bogumił Brycki.
Tytuł: Wpływ nowych związków dezynfekcyjnych na rozwój grzybów strzępkowych.
Tytuł równoległy: Influence of new disinfectants on the gwowth of moulds.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2009 nr 6s/A s.75-78
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_024617. W BPŁ brak nr spec.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
34/69
Nr opisu: 0000024683
Autorzy: Małgorzata Piotrowska.
Tytuł: Wpływ rodzaju powłok malarskich na rozwój i toksynotwórczość grzybów strzępkowych.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2009 nr 6s/A s.93-96
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: P-1741Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_024683
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
35/69
Nr opisu: 0000018430
Autorzy: Anna Ślusarczyk, Małgorzata Piotrowska.
Tytuł: Zabezpieczanie powłok farb dekoracyjnych przed działaniem mikroorganizmów.
Tytuł równoległy: Protection of decorative coating against microbiological corrosion.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2008 nr 12 s.465-470, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1741
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
36/69
Nr opisu: 0000015928
Autorzy: Magdalena Bartosik, Zofia Żakowska, Leszek Klimek, Joanna Szumigaj.
Tytuł: Korozja mikrobiologiczna szkła optycznego.
Tytuł równoległy: Microbiological corrosion of optical glass.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2007 nr 7 s.294-296
Lokalizacja dokumentu: P-1741
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_015928
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
37/69
Nr opisu: 0000016490
Autorzy: Beata Gutarowska, Zofia Żakowska.
Tytuł: Metabolity grzybów pleśniowych jako czynniki korozyjne materiałów budowlanych.
Tytuł równoległy: Moulds metabolites as agents of biocorrosion of buildings materials.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2007 R.50 nr 10 spec.A s.77-80, sum.
Uwagi:IX Sympozjum Ochrona Okiektów Budowlanych przed Wilgocią, Korozją Biologiczną i Ogniem. Wrocław-Zakopane, 18-20 października 2007.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_016490
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
38/69
Nr opisu: 0000016491
Autorzy: Anna Koziróg, Zbigniew Pajewski, Zofia Żakowska, Bogumił Brycki.
Tytuł: Skuteczność działania biocydów na grzyby strzępkowe rozwijające się na powierzchniach materiałów.
Tytuł równoległy: Effectiveness of biocides action on moulds developed on material surfaces
Czasopismo: Ochr. Korozją 2007 R.50 nr 10 spec.A s.94-98, sum.
Uwagi:IX Sympozjum Ochrona Okiektów Budowlanych przed Wilgocią, Korozją Biologiczną i Ogniem. Wrocław-Zakopane, 18-20 października 2007.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_016491
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
39/69
Nr opisu: 0000016488
Autorzy: Małgorzata Piotrowska, Beata Gutarowska, Zofia Żakowska.
Tytuł: Toksynotwórczość grzybów pleśniowych towarzysząca korozji biologicznej w obiektach budowlanych.
Tytuł równoległy: The toxic properties of fungi accompanied to biological corrosion in buildings.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2007 R.50 nr 10 spec.A s.139-142, sum.
Uwagi:IX Sympozjum Ochrona Okiektów Budowlanych przed Wilgocią, Korozją Biologiczną i Ogniem. Wrocław-Zakopane, 18-20 października 2007.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_016488
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
40/69
Nr opisu: 0000011874
Autorzy: Alina Kunicka, Danuta Kalemba.
Tytuł: Antydrobnoustrojowe własności olejków eterycznych jodły (Abies L.) i bylicy (Artemisia L.).
Tytuł równoległy: Antimicrobial activity of essential oils from fir-tree (Abies L.) and mugwort (Artemisia L.).
Czasopismo: Ochr. Korozją 2006 R.59 nr 9s/A s.334-337, sum.
Uwagi:Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały konferencyjne. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Łódź 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-1741
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
41/69
Nr opisu: 0000011864
Autorzy: Dorota Kręgiel, Anna Rygała.
Tytuł: Bakterie z rodzajów Aeromonas i Pseudomonas jako wskaźniki kolonizacji systemów dystrybucji wody pitnej.
Tytuł równoległy: Aeromonas and Pseudomonas as indicators of bacterial colonization in water distribution systems.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2006 R.59 nr 9s/A s.197-200, sum.
Uwagi:Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały konferencyjne. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Łódź 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-1741
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
42/69
Nr opisu: 0000011849
Autorzy: Ewa Kwapisz, Jacek Polak, Wioletta Wojdowska, Małgorzata Wasiak, Stanisław Bielecki.
Tytuł: Charakterystyka szczepu Gordonia alkanivorans S7 degradującego węglowodory oleju napędowego w obecności azotanów.
Tytuł równoległy: Characterization of Gordonia alkanivorans S7 strain degrading diesel oil hydrocarbons in the presence of nitrates.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2006 R.59 nr9s/A s.47-50, sum.
Uwagi:Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały konferencyjne. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Łódź 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-1741
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
43/69
Nr opisu: 0000011868
Autorzy: Beata Gutarowska, Joanna Arkusz, Małgorzata Stańczyk, Małgorzata Piotrowska, Maciej Stępnik, Zofia Żakowska.
Tytuł: Cytotoksyczność i mutagenność pleśni porażających materiały budowlane.
Tytuł równoległy: Cytotoxicity and mutagenic activity of moulds colonizing bulding materials.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2006 R.59 nr 9s/A s.237-240, sum.
Uwagi:Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały konferencyjne. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Łódź 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-1741
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
44/69
Nr opisu: 0000011856
Autorzy: Monika Solecka, Krzysztof Ziemiński.
Tytuł: Detoksykacja żółcieni kwasowej 36 w warunkach kometabolizmu.
Tytuł równoległy: Detoxication of acid yellow 36 in co-metabolism conditions.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2006 R.59 nr 9s/A s.117-120, sum.
Uwagi:Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały konferencyjne. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Łódź 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-1741
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
45/69
Nr opisu: 0000011852
Autorzy: Joanna Szumigaj, Zofia Żakowska, Leszek Klimek, Artur Bartkowiak.
Tytuł: Efekty degradacji folii opakowaniowych przez mikroflorę termofilną.
Tytuł równoległy: Degradation effects of packaging foils by thermophilic microflora.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2006 R.59 nr 9s/A s.96-99, sum.
Uwagi:Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały konferencyjne. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Łódź 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-1741
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
46/69
Nr opisu: 0000011873
Autorzy: Anna Koziróg, Zofia Żakowska, Barbara Gabara, Bogumił Brycki.
Tytuł: Grzybobójczy efekt działania N,N-bis(3-aminopropylo)dodecyloaminy.
Tytuł równoległy: Fungicidal effect of N,N-bis(3-aminopropyl)dodecylamine action on moulds.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2006 R.59 nr 9s/A s.319-322, sum.
Uwagi:Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały konferencyjne. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Łódź 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-1741
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
47/69
Nr opisu: 0000011862
Autorzy: Zbigniew Pajewski, Zofia Żakowska.
Tytuł: Grzyby strzępkowe w procesie biodeteriracji wyrobów papierniczych.
Tytuł równoległy: Filamentous fungi in biodeterioration of papers.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2006 R.59 nr 9s/A s.146-149, sum.
Uwagi:Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały konferencyjne. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Łódź 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-1741
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
48/69
Nr opisu: 0000011853
Autorzy: Patrycja Terkiewicz, Zofia Żakowska, Sławomir Kuberski.
Tytuł: Izolacja i identyfikacja drobnoustrojów zasiedlających powierzchnię PVC w środowisku gleby kompostowej.
Tytuł równoległy: Isolation and identification of microorganisms on PVC surface in soil.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2006 R.59 nr 9s/A s.105-107, sum.
Uwagi:Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały konferencyjne. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Łódź 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-1741
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
49/69
Nr opisu: 0000011719
Autorzy: Małgorzata Piotrowska, Małgorzata Piotrowska, Marian Zaborski, Zofia Żakowska.
Tytuł: Kompozyty elastomerowo-białkowe o zwiększonej podatności na biodegradację.
Tytuł równoległy: Elastomer-protein composites with increased susceptibility to biodegradation.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2006 R.59 nr 9s/A s.51-54, sum.
Uwagi:Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały konferencyjne. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Łódź 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-1741
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_011719. Początkowo była odbitka, dlatego pozostał DIG.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
50/69
Nr opisu: 0000011859
Autorzy: Anna Dorota Potocka, Marzanna Marcinkowska, Waldemar Machnowski, Henryk Wrzosek.
Tytuł: Materiał konserwatorski z udziałem modyfikowanych biochemicznie włókien jedwabiu do konserwacji tkanin zabytkowych.
Tytuł równoległy: A new material containing enzymatic modified silk fibres for conservation of antique fabrics.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2006 R.59 nr 9s/A s.136-139, sum.
Uwagi:Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały konferencyjne. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Łódź 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-1741
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
51/69
Nr opisu: 0000011870
Autorzy: Joanna Markowska, Zdzisława Libudzisz, E. Buchmiet.
Tytuł: Mikotoksyny w krajowych surowcach zielarskich.
Tytuł równoległy: Micotoxins in Polish herbal raw materials.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2006 R.59 nr 9s/A s.245-249, sum.
Uwagi:Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały konferencyjne. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Łódź 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-1741
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
52/69
Nr opisu: 0000011867
Autorzy: Marcin Cyprowski, Małgorzata Piotrowska, Zofia Żakowska, Irena Szadkowska-Stańczyk.
Tytuł: Mikrobiologiczne zanieczyszczenie chłodziw do obróbki metali i ich wpływ na stan czystości powietrza.
Tytuł równoległy: Microbiological contamination of metalworking fluids and their impact on air quality.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2006 R.59 nr 9s/A s.226-229, sum.
Uwagi:Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały konferencyjne. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Łódź 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-1741
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
53/69
Nr opisu: 0000011855
Autorzy: Krzysztof Ziemiński, Monika Solecka.
Tytuł: Mikrobiologiczny rozkład tlenków azotu.
Tytuł równoległy: The microbiological decomposition of oxides nitrogen.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2006 R.59 nr 9s/A s.112-116, sum.
Uwagi:Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały konferencyjne. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Łódź 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-1741
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
54/69
Nr opisu: 0000011844
Autorzy: Zofia Żakowska.
Tytuł: Mikroorganizmy w procesie biodeterioracji i biodegradacji materiałów technicznych.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2006 R.59 nr 9s/A s.12-15
Uwagi:Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały konferencyjne. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Łódź 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-1741
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
55/69
Nr opisu: 0000011845
Autorzy: Witold Jakubowski, Leszek Klimek, Witold Szymański, Bogdan Walkowiak.
Tytuł: Mikroskopia fluorescencyjna (MF) i elektronowa mikroskopia skaningowa (SEM) w badaniu biofilmu bakteryjnego.
Tytuł równoległy: Fluorescence microscope and scanning electron microscope in study of bacterials biofilm growh.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2006 R.59 nr 9s/A s.25-29, sum.
Uwagi:Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały konferencyjne. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Łódź 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-1741
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
56/69
Nr opisu: 0000011847
Autorzy: Waldemar Machnowski, Barbara Lipp-Symonowicz, Henryk Wrzosek, Stanisława Kowalska.
Tytuł: Modyfikacja budowy i właściwości włókien i tekstyliów w wyniku obróbki biochemicznej.
Tytuł równoległy: The structure and properties changes of fibers and textiles using biochemical methods.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2006 R.59 nr 9s/A s.35-38, sum.
Uwagi:Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały konferencyjne. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Łódź 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-1741
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
57/69
Nr opisu: 0000011872
Autorzy: Katarzyna Majchrzycka, Agnieszka Brochocka, Beata Gutarowska, Ewa Owczarek.
Tytuł: Modyfikowane bioaktywne włókniny pneumotermiczne stosowane do ochrony układu oddechowego.
Tytuł równoległy: Modified bioactive meltblown filtering materials used for respiratory protection.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2006 R.59 nr 9s/A s.301-305, sum.
Uwagi:Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały konferencyjne. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Łódź 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-1741
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
58/69
Nr opisu: 0000011866
Autorzy: Beata Gutarowska.
Tytuł: Monitoring zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza w otoczeniu kompostowni.
Tytuł równoległy: Monitoring of microbiological contamination of the air in compost facilities surrounding.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2006 R.59 nr 9s/A s.221-225, sum.
Uwagi:Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały konferencyjne. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Łódź 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-1741
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
59/69
Nr opisu: 0000011851
Autorzy: Magdalena Bartosik, Zofia Żakowska.
Tytuł: Ocena odporności na grzyby strzępkowe materiałów pomocniczych stosowanych w przemyśle optycznym.
Tytuł równoległy: Evaluation of resistance to filamentous fungi of materials used in optical industry.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2006 R.59 nr 9s/A s.71-74, sum.
Uwagi:Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały konferencyjne. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Łódź 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-1741
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
60/69
Nr opisu: 0000011865
Autorzy: Sebastian Borowski, Maciej Wojtczak.
Tytuł: Ocena pracy przydomowej oczyszczalni ścieków.
Tytuł równoległy: Evaluation of the household sewage treatment process.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2006 R.59 nr 9s/A s.213-216, sum.
Uwagi:Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały konferencyjne. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Łódź 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-1741
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
61/69
Nr opisu: 0000011850
Autorzy: Hieronim Szymanowski, Mariusz Kaczmarek, Maciej Gazicki-Lipman, Leszek Klimek, Joanna Szumigaj.
Tytuł: Skrobia modyfikowana plazmochemicznie jako wypełniacz materiałów polimerowych.
Tytuł równoległy: Low temperature plasma modified starch as a polymer filler.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2006 R.59 nr 9s/A s.60-66, sum.
Uwagi:Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały konferencyjne. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Łódź 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-1741
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
62/69
Nr opisu: 0000011869
Autorzy: Elżbieta Buchmiet, Zofia Żakowska.
Tytuł: Tworzenie ochratoksyny A na materiałach budowlanych.
Tytuł równoległy: Production of ochratoxin A on building materials.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2006 R.59 nr 9s/A s.241-244, sum.
Uwagi:Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały konferencyjne. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Łódź 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-1741
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
63/69
Nr opisu: 0000012934
Autorzy: L. Adamczyk, Marcin Jachowicz, Bogdan Wendler, M.T. Gałkowski.
Tytuł: Właściwości ochronne powłoki SiC osadzonej na stali typu 2H13.
Tytuł równoległy: Protective properties of SiC coatings on 2H13 type stainless steel.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2006 R.59 nr 11s/A s.255-258, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Inż. Mater.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_012934
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
64/69
Nr opisu: 0000011871
Autorzy: Joanna Markowska, Zdzisława Libudzisz, Alicja Żegota.
Tytuł: Wpływ dekontaminacji na poziom mikotoksyn w ziołach.
Tytuł równoległy: Influence of decontamination methods on micotoxins level in herbs.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2006 R.59 nr 9s/A s.250-253, sum.
Uwagi:Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały konferencyjne. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Łódź 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-1741
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
65/69
Nr opisu: 0000009514
Autorzy: Kinga Skalska, Stanisław Ledakowicz, Barbara Sencio, Jan Perkowski.
Tytuł: Wykorzystanie ozonu jako środka dezynfekującego.
Tytuł równoległy: The use of ozone as disinfectant agent.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2006 R.59 nr 9s/A s.338-341, sum.
Uwagi:Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały konferencyjne. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Łódź 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-1741
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_009514. Początkowo była odbitka, dlatego pozostał DIG.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
66/69
Nr opisu: 0000011863
Autorzy: Małgorzata Piotrowska, Katarzyna Zielińska-Jankiewicz, Anna Kozajda, Beata Gutarowska.
Tytuł: Zanieczyszczenie powietrza grzybami strzępkowymi w archiwach i bibliotekach.
Tytuł równoległy: Air contamination by filamentous fungi in archives and libraries.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2006 R.59 nr 9s/A s.176-179, sum.
Uwagi:Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały konferencyjne. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Łódź 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-1741
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
67/69
Nr opisu: 0000008596
Autorzy: Anna Ślusarczyk, Helena Kuczyńska, Małgorzata Piotrowska.
Tytuł: Srebro jako czynnik biobójczy stosowany w farbach dyspersyjnych.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2005 R.48 nr 9s/A s.227-234
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: Posiadamy numery tego czasopisma (P-1741), ale tylko te zwykłe z wyłączeniem numerów specjalnych.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
68/69
Nr opisu: 0000008578
Autorzy: Małgorzata Piotrowska, Beata Gutarowska, Zofia Żakowska.
Tytuł: Występowanie grzybów pleśniowych w pomieszczeniach mieszkalnych w zależności od sposobu ich użytkowania.
Tytuł równoległy: The ocurrence of mould in buildiongs in depending of their using.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2005 R.48 nr 9s/A s.153-160, sum.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: Posiadamy numery tego czasopisma (P-1741), ale tylko te zwykłe z wyłączeniem numerów specjalnych.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
69/69
Nr opisu: 0000000728
Autorzy: Grzegorz Gralewicz, Grzegorz Owczarek, Bogusław Więcek.
Tytuł: Wykrywanie korozji - metoda badań nieniszczących w podczerwieni
Tytuł równoległy: Detection of corrosion by infrared non destructive testing
Czasopismo: Ochr. Korozją 2004 R.47 nr 12 s.322-326, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1741
p-ISSN: 0473-7733

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ