logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: OCHR ŚR
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/15
Nr opisu: 0000039918
Autorzy: Marek Zawilski, Grażyna Sakson-Sysiak.
Tytuł: Ocena emisji zawiesin odprowadzanych kanalizacją deszczową z terenów zurbanizowanych.
Tytuł równoległy: Assessment of total suspended solid emission discharged via storm sewerage system from urban areas.
Czasopismo: Ochr. Śr. 2013 Vol.35 nr 2 s.33-40, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-6169

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.619
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez PŁ
2/15
Nr opisu: 0000042933
Autorzy: Krzysztof Kuśmierek, Lidia Dąbek, Władysław Kamiński, Andrzej Świątkowski.
Tytuł: Ocena przydatności torfu do usuwania chlorofenoli z roztworów wodnych.
Tytuł równoległy: Evaluation of the usefulness of peat for removal of chlorophenols from water solutions.
Czasopismo: Ochr. Śr. 2013 Vol.35 nr 2 s.51-55, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-6169

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.619
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez PŁ
3/15
Nr opisu: 0000035391
Autorzy: Jan Perkowski, Paweł Wroński, Jacek Góralski, Magdalena Szadkowska-Nicze.
Tytuł: Adsorpcja dodecylobenzenosulfonianu sodu (SDBS) na żelu krzemionkowym z roztworów wodnych.
Tytuł równoległy: Adsorption of sodium dodecylbenzenesulfonate (SDBS) onto silica gel from aqueous solutions.
Czasopismo: Ochr. Śr. 2012 Vol. 34 nr 3 s.45-50, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-6169

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
4/15
Nr opisu: 0000030844
Autorzy: Ewa Felis, Sabina Borok, Korneliusz Miksch.
Tytuł: Ocena zdolności wybranych biomimetyków hormonalnych do sorpcji na kłaczkach osadu czynnego.
Tytuł równoległy: Assessing the ability of some endocrine disruptors to sorb onto activated sludge flocs.
Czasopismo: Ochr. Śr. 2011 Vol.33 nr 2 s.49-52, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-6169

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.633
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
5/15
Nr opisu: 0000026907
Autorzy: Agnieszka Brzezińska, Marek Zawilski.
Tytuł: Dynamiczne modelowanie procesu biologicznego oczyszczania ścieków ogólnospławnych na przykładzie Łodzi.
Tytuł równoległy: Dynamic modeling of the biological treatment process for combined wastewater: A case study
Czasopismo: Ochr. Śr. 2010 Vol.32 nr 3 s.21-26, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-6169

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.641
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
6/15
Nr opisu: 0000026150
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Anna Stopczyk, Marcin Zaborowski, Zbigniew Gorzka, Marek Kaźmierczak.
Tytuł: Usuwanie związków chloroorganicznych ze ścieków przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem metody termokatalitycznego utleniania.
Tytuł równoległy: Removal of chloroorganic compounds from industrial effluents using various methods: advantages of termocatalytic oxidation.
Czasopismo: Ochr. Śr. 2010 Vol.32 nr 1 s. 49-54, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-6169

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.641
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
7/15
Nr opisu: 0000027501
Autorzy: Dorota Kręgiel, Anna Rygała.
Tytuł: Występowanie heterotroficznych bakterii z rodzaju Aeromonas w wybranym systemie dystrybucji wody.
Tytuł równoległy: Occurrence of heterotrophic bacteria of the genus Aeromonas in a water distribution system.
Czasopismo: Ochr. Śr. 2010 Vol.32 nr 4 s.47-50, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-6169

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.641
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
8/15
Nr opisu: 0000018047
Autorzy: Andrzej Jodłowski, Wanda Piąstka.
Tytuł: Badania stanu technicznego wybranych studni głębinowych wodociągu "Dąbrowa" w Łodzi.
Tytuł równoległy: Assessing the condition of deep wells for Dabrowa waterworks.
Czasopismo: Ochr. Śr. 2008 Vol.30 nr 3 s.45-51, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3808
p-ISSN: 1230-6169

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
9/15
Nr opisu: 0000016229
Autorzy: Andrzej Jodłowski, Wanda Piąstka.
Tytuł: Wykorzystanie współczesnych technik diagnostycznych w eksploatacji studni głębinowych łódzkiego systemu wodociągowego.
Tytuł równoległy: Use of advanced diagnostic techniques in deep well operation for the needs of the water supply system of Lodz.
Czasopismo: Ochr. Śr. 2008 Vol.30 nr 1 s.39-40, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3808
p-ISSN: 1230-6169

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
10/15
Nr opisu: 0000012311
Autorzy: Jan Perkowski, Magdalena Sidor.
Tytuł: Badania rozkładu niejonowych związków powierzchniowo czynnych w wybranych procesach pogłębionego utleniania.
Tytuł równoległy: Degradation of non-ionic surfactants by advanced oxidation processes.
Czasopismo: Ochr. Śr. 2007 R.29 nr 1 s.19-25, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3808
p-ISSN: 1230-6169

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
11/15
Nr opisu: 0000017131
Autorzy: Andrzej Jodłowski, Katarzyna Śmigielska.
Tytuł: Zastosowanie szybkiego testu mikrokolumnowego do oceny wpływu naturalnych substancji organicznych na skuteczność usuwania zanieczyszczeń z wody na węglu aktywnym.
Tytuł równoległy: Rapid small-scale Column test used for assessing the effect of natural organic matter on the efficiency of pollutant removal from water on active carbon.
Czasopismo: Ochr. Śr. 2007 R.29 nr 4 s.23-27, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3808
p-ISSN: 1230-6169

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
12/15
Nr opisu: 0000009871
Autorzy: Jan Perkowski, Magdalena Sidor.
Tytuł: Badania rozkładu związku powierzchniowo czynnego Triton X-100 w roztworze wodnym za pomocą odczynnika Fentona.
Tytuł równoległy: Degradation of Triton X-100 in water solution using the Fenton reagent.
Czasopismo: Ochr. Śr. 2006 R.28 nr 4 s.17-24, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3808
p-ISSN: 1230-6169

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
13/15
Nr opisu: 0000004930
Autorzy: Andrzej Kabziński, Barbara Macioszek, Dominik Szczukocki, Renata Juszczak, Wiesława Skowron, Alicja Zawadzka.
Tytuł: Badania nad skutecznością usuwania mikrocystyny LR w układzie oczyszczania wody w Tomaszowie Mazowieckim.
Tytuł równoległy: Efficiency of microcystin LR removal from surface water treated by the Tomaszów Mazowiecki Water Treatment Plant.
Czasopismo: Ochr. Śr. 2005 R.27 nr 3 s.39-42, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3808
p-ISSN: 1230-6169

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
14/15
Nr opisu: 0000000410
Autorzy: Andrzej Kabziński, Helena Grabowska, Jerzy Cyran, Renata Juszczak, Alicja Zawadzka, Barbara Macioszek.
Tytuł: Wpływ jakości wody i parametrów jej uzdatniania na usuwanie toksyn sinicowych na przykładzie wodociągu "Sulejów-Łódź"
Tytuł równoległy: Effect of water quality and treatment parameters on the extent of cyanobacterial toxins removal from the water: a case study
Czasopismo: Ochr. Śr. 2004 R.26 nr 3 s.13-20, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3808
p-ISSN: 1230-6169

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
15/15
Nr opisu: 0000000205
Autorzy: Jan Perkowski, Agnieszka Bulska, Stanisław Ledakowicz, Teresa Jamróz, Barbara Sencio.
Tytuł: Wpływ procesu ozonowania na rozkład i toksyczność niejonowych substancji powierzchniowo czynnych w roztworach wodnych.
Tytuł równoległy: Effect of ozonation on non-ionic surfactants toxicity in aqueous solutions.
Czasopismo: Ochr. Śr. 2004 R.26 nr 2 s.21-26, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3808
p-ISSN: 1230-6169

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ