logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: MARK RYNEK
Liczba odnalezionych rekordów: 46Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/46
Nr opisu: 0000048625
Autorzy: Iwona Staniec.
Tytuł: Anomia pracownicza, a sytuacje kryzysowe w organizacji.
Tytuł równoległy: Anomie employee, as crises in the organization.
Czasopismo: Mark. Rynek 2015 nr 5 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.1220-1231, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
2/46
Nr opisu: 0000048626
Autorzy: Małgorzata Spychała, Marek Matejun.
Tytuł: Badanie ocen wybranych kompetencji menedżerskich studentów WOiZ Politechniki Łódzkiej.
Tytuł równoległy: Research and analysis of managerial competences assessments of selected WOiZ Lodz University of Technology students.
Czasopismo: Mark. Rynek 2015 nr 5 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.1274-1293, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
3/46
Nr opisu: 0000048603
Autorzy: Katarzyna Boczkowska, Marta Znajmiecka-Sikora.
Tytuł: Behavior-Based Safety - skutecznym narzędziem antykryzysowym.
Tytuł równoległy: Behavior-Based Safety - as the effective anti-crisis tool.
Czasopismo: Mark. Rynek 2015 nr 5 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.320-334, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
4/46
Nr opisu: 0000048604
Autorzy: Michał Nowicki.
Tytuł: Czy lokalizacja przedsiębiorstwa może sprzyjać przełamywaniu jego kryzysów rozwojowych?
Tytuł równoległy: Location as a tool for overcoming the crisis in the process of enterprise development.
Czasopismo: Mark. Rynek 2015 nr 5 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.335-357, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
5/46
Nr opisu: 0000048610
Autorzy: Marek Matejun, Agata Motyka.
Tytuł: Dynamika barier rozwoju w cyklu życia firm sektora MSP - wyniki badań monograficznych.
Tytuł równoległy: The dynamics of development barriers in the life cycle of SMEs - the results of monographic research.
Czasopismo: Mark. Rynek 2015 nr 5 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.665-683, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
6/46
Nr opisu: 0000048596
Autorzy: Katarzyna Szymańska.
Tytuł: Kryzys gospodarczy receptą na otwartą kulturę organizacyjną przedsiębiorstw.
Tytuł równoległy: The economic crisis is a recipe for an open organizational culture enterprises.
Czasopismo: Mark. Rynek 2015 nr 5 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.35-45, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
7/46
Nr opisu: 0000048608
Autorzy: Sylwia Flaszewska, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska.
Tytuł: O sytuacjach kryzysowych w badaniach naukowych na podstawie badań fokusowych.
Tytuł równoległy: About crisis situations in scientific research based on focus group interview.
Czasopismo: Mark. Rynek 2015 nr 5 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.506-518, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
8/46
Nr opisu: 0000048602
Autorzy: Konrad Niziołek.
Tytuł: Od kryzysu do sukcesu - wpływ metody oceny ryzyka zawodowego na jednoznaczność uzyskanych wyników.
Tytuł równoległy: From crisis to success - the impact of risk assessment methods for for unequivocality of the results.
Czasopismo: Mark. Rynek 2015 nr 5 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.302-319, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
9/46
Nr opisu: 0000048605
Autorzy: Anna Walecka.
Tytuł: Osobowość kadry kierowniczej przedsiębiorstw w kryzysie - próba budowy modelu.
Tytuł równoległy: Company managers personality in the crisis situation - attempt to build the model.
Czasopismo: Mark. Rynek 2015 nr 5 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.358-372, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
10/46
Nr opisu: 0000048609
Autorzy: Anna Adamik.
Tytuł: Partnerstwo substanowiące jako źródło sukcesu małych organizacji.
Tytuł równoległy: Internal partnering as a key success factor of small organizations.
Czasopismo: Mark. Rynek 2015 nr 5 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.531-543, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
11/46
Nr opisu: 0000048578
Autorzy: Maria Rybaczewska.
Tytuł: Perception of the company as the offerer by its customers upon the example of the mobile telecommunications sector in Poland.
Tytuł równoległy: Postrzeganie przedsiębiorstwa jako oferenta przez obecnych oraz potencjalnych klientów na przykładzie sektora telefonii komórkowej w Polsce.
Czasopismo: Mark. Rynek 2015 nr 5 20-27, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
12/46
Nr opisu: 0000048601
Autorzy: Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Anna Juźwicka.
Tytuł: Rola organizacji rachunkowości w profilaktyce antykryzysowej w małych przedsiębiorstwach.
Tytuł równoległy: The role of accounting in an anti-crisis prevention in small businesses.
Czasopismo: Mark. Rynek 2015 nr 5 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.215-229, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
13/46
Nr opisu: 0000048597
Autorzy: Stefan Lachiewicz.
Tytuł: Sytuacje kryzysowe a zmiany organizacyjne w małych firmach.
Tytuł równoległy: Crisis situations and organizational changes in small enterprises.
Czasopismo: Mark. Rynek 2015 nr 5 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.60-69, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
14/46
Nr opisu: 0000048611
Autorzy: Mariusz Baleja, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska.
Tytuł: Uwarunkowania formalno-prawne rozwoju przedsiębiorstw energetycznych - analiza krytyczna.
Tytuł równoległy: Formal and legal determinants of the energy companies development - a critical analysis.
Czasopismo: Mark. Rynek 2015 nr 5 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.684-695, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
15/46
Nr opisu: 0000048612
Autorzy: Magdalena Grębosz.
Tytuł: Wizerunek kraju pochodzenia w kontekście ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne.
Tytuł równoległy: The image of country-of-origin in context of the companies expansion on foreign markets.
Czasopismo: Mark. Rynek 2015 nr 5 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.758-768, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
16/46
Nr opisu: 0000048595
Autorzy: Przemysław Pomykalski.
Tytuł: Wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na wyniki polskich przedsiębiorstw.
Tytuł równoległy: Impact of global economic crisis on business performance in Poland.
Czasopismo: Mark. Rynek 2015 nr 5 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.20-34, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
17/46
Nr opisu: 0000048599
Autorzy: Adam Depta, Henryk Wojtaszek.
Tytuł: Wybrane problemy zarządzania kryzysowego w organizacji.
Tytuł równoległy: Selected problems of crisis management in the organization.
Czasopismo: Mark. Rynek 2015 nr 5 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.87-96, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
18/46
Nr opisu: 0000048623
Autorzy: Edyta Marcinkiewicz.
Tytuł: Zachowania stadne i konkurencja na rynku OFE. Badanie empiryczne z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy statystycznej.
Tytuł równoległy: Herding behavior and competition on the OPF market. An empirical study with the application of multivariate statistical analysis.
Czasopismo: Mark. Rynek 2015 nr 5 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.1067-1080, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
19/46
Nr opisu: 0000048607
Autorzy: Anna Walecka, Aleksandra Dąbrowska.
Tytuł: Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie na przykładzie Przedsiębiorstwa Budowlanego DĄBROWSKI Henryk Dąbrowski.
Tytuł równoległy: Crisis management based on Przedsiębiorstwo Budowlane DĄBROWSKI Henryk Dąbrowski Company.
Czasopismo: Mark. Rynek 2015 nr 5 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.490-505, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
20/46
Nr opisu: 0000048622
Autorzy: Sylwia Flaszewska.
Tytuł: Zarządzanie wiedzą z perspektywy praktyków z przedsiębiorstw high-tech.
Tytuł równoległy: High-tech enterprises practitioners' perspective on knowledge management.
Czasopismo: Mark. Rynek 2015 nr 5 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.947-956, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
21/46
Nr opisu: 0000044070
Autorzy: Aleksandra Polak-Sopińska, Monika Kucharska.
Tytuł: Analiza możliwości zatrudnienia osob dojrzałych w branży tworzyw sztucznych.
Tytuł równoległy: Analysis of possibility of employment of older people in plastics industrial branch.
Czasopismo: Mark. Rynek 2014 nr 5 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.1177-1184, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
22/46
Nr opisu: 0000044066
Autorzy: Katarzyna Boczkowska, Marta Znajmiecka-Sikora.
Tytuł: Behavior-based safety - skuteczna metoda budowania kultury bezpieczeństwa organizacji.
Tytuł równoległy: B-bs - effective method of building the culture of safety in the organization.
Czasopismo: Mark. Rynek 2014 nr 5 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.766-772, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
23/46
Nr opisu: 0000044069
Autorzy: Konrad Niziołek.
Tytuł: Koncepcja kapitału wiedzy menedżera z zakresu bezpieczeństwa pracy.
Tytuł równoległy: Manager's OHS knowledge capital.
Czasopismo: Mark. Rynek 2014 nr 5 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.1149-1155, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
24/46
Nr opisu: 0000044063
Autorzy: Anna Adamik.
Tytuł: Koncepcja przedsiębiorstwa konkurencyjnego w warunkach dynamiki rozwoju organizacji i jej otoczenia rynkowego.
Tytuł równoległy: The concept of competitive enterprises in the conditions of the dynamics of organization and its market environment development.
Czasopismo: Mark. Rynek 2014 nr 5 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.222-251, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
25/46
Nr opisu: 0000044909
Autorzy: Agnieszka Izabela Baruk.
Tytuł: Nabywcy czy prosumenci - rola rynkowa współczesnych odbiorców.
Tytuł równoległy: Buyers or prosumers - the market role of contemporary customers.
Czasopismo: Mark. Rynek 2014 nr 8 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.977-981 sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
26/46
Nr opisu: 0000044067
Autorzy: Agnieszka Izabela Baruk.
Tytuł: Pracownicy jako nabywcy wartości personalnych.
Tytuł równoległy: Employees as the customers of personal values.
Czasopismo: Mark. Rynek 2014 nr 5 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.930-936, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
27/46
Nr opisu: 0000044068
Autorzy: Stefan Lachiewicz.
Tytuł: Przyczyny ograniczonego wykorzystania wiedzy o zarządzaniu w praktyce gospodarczej.
Tytuł równoległy: Reasons for limited use of theory of management in business practice.
Czasopismo: Mark. Rynek 2014 nr 5 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.1115-1120, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
28/46
Nr opisu: 0000045664
Autorzy: Aleksandra Januszkiewicz, Aleksandra Makowska.
Tytuł: Rozwój e-administracji jako element zarządzania relacjami z klientem.
Tytuł równoległy: The development of e-government as an element of customer relationship management.
Czasopismo: Mark. Rynek 2014 nr 11 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.181-191, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
29/46
Nr opisu: 0000044908
Autorzy: Magdalena Grębosz.
Tytuł: Wizerunek marki w strategii co-brandingu.
Tytuł równoległy: The brand image in co-branding strategy.
Czasopismo: Mark. Rynek 2014 nr 8 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.430-436 sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
30/46
Nr opisu: 0000044065
Autorzy: Iwona Staniec.
Tytuł: Wspołczesne koncepcje zarządzania ryzykiem.
Tytuł równoległy: The modern concepts of risk management.
Czasopismo: Mark. Rynek 2014 nr 5 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.601-606, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
31/46
Nr opisu: 0000046548
Autorzy: Iwona Staniec.
Tytuł: Współczesne koncepcje zarządzania ryzykiem.
Tytuł równoległy: The modern concepts of risk management.
Czasopismo: Mark. Rynek 2014 nr 5 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.601-606, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
32/46
Nr opisu: 0000045511
Autorzy: Michał Nowicki.
Tytuł: Współpraca w ramach Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w kontekście realizacji zapisów Strategii Rozwoju Województwa - analiza i ocena zjawiska na przykładzie wybranych województw.
Tytuł równoległy: Cooperation within the Platform of Public-Private Partnership (PPP) in the context of the implementation of the records of the Regional Development Strategy - analysis and assessment of the phenomenon on the example of selected provinces.
Czasopismo: Mark. Rynek 2014 nr 10 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.285-296, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
33/46
Nr opisu: 0000044064
Autorzy: Agnieszka Baruk, Anna Iwanicka.
Tytuł: Wybrane aspekty kształtowania doświadczeń nabywców finalnych.
Tytuł równoległy: Chosen aspects of customers' experiences shaping.
Czasopismo: Mark. Rynek 2014 nr 5 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.252-258, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
34/46
Nr opisu: 0000044910
Autorzy: Agnieszka Izabela Baruk, Anna Iwanicka, Tomasz Gruszecki.
Tytuł: Zachowania rynkowe nabywców finalnych a pochodzenie produktu.
Tytuł równoległy: Market behaviours of customers and origin of product.
Czasopismo: Mark. Rynek 2014 nr 8 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.982-987 sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
35/46
Nr opisu: 0000043649
Autorzy: Agnieszka Izabela Baruk.
Tytuł: Zewnętrzny marketing personalny jako element holistycznej orientacji organizacji.
Czasopismo: Mark. Rynek 2014 nr 3 s. 55-77, sum. + 1 dysk optyczny (CD-ROM)
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
36/46
Nr opisu: 0000044071
Autorzy: Anna Stankiewicz-Mróz.
Tytuł: Znaczenie przywództwa w procesach przejęć przedsiębiorstw.
Tytuł równoległy: Meaning of leadership in acquisition processes.
Czasopismo: Mark. Rynek 2014 nr 5 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) CD-ROM s.1220-1225, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Uwagi wewnętrzne: 1 dysk optyczny (CD-ROM) będący integralną częścią drukowanego czasopisma Marketing i Rynek.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
37/46
Nr opisu: 0000039843
Autorzy: Agnieszka Izabela Baruk.
Tytuł: Działania marketingowe producentów żywności w kontekście budowania relacji z nabywcami.
Tytuł równoległy: Food producers' marketing activities in the context of building the relations with customers.
Czasopismo: Mark. Rynek 2013 nr 6 s.29-37, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
38/46
Nr opisu: 0000038931
Autorzy: Artur Olczak.
Tytuł: Integracja sieci detalicznej z e-commerce w branży spożywczej. Uwarunkowania i synergiczne korzyści.
Tytuł równoległy: The retail commercial network integration with e-commerce in the food industry - conditionings and synergetic advantages.
Czasopismo: Mark. Rynek 2013 nr 3 s.25-30, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
39/46
Nr opisu: 0000034649
Autorzy: Agnieszka Baruk.
Tytuł: Nieetyczne działania detalistów a budowanie negatywnych doświadczeń nabywców.
Tytuł równoległy: Unethical retailers' activities and building negative customers' experiences.
Czasopismo: Mark. Rynek 2012 nr 4 s.18-24, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
40/46
Nr opisu: 0000037846
Autorzy: Andrzej Grandys, Ewa Grandys.
Tytuł: Ocena polskiego rynku odzieży i perspektywy jego rozwoju.
Czasopismo: Mark. Rynek 2012 nr 12 s.23-27, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
41/46
Nr opisu: 0000034012
Autorzy: Magdalena Grębosz.
Tytuł: Wpływ strategii co-brandingu na kapitał marki.
Tytuł równoległy: The influence of co-branding strategy on the brand equity.
Czasopismo: Mark. Rynek 2012 nr 3 s.7-13, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
42/46
Nr opisu: 0000027475
Autorzy: Artur Olczak, Rita Sobczyk.
Tytuł: Marka w sieci. Jak Internet może zniszczyć reputację marki.
Tytuł równoległy: Brand in the cyberspace. How the Internet might damage brand reputation.
Czasopismo: Mark. Rynek 2010 nr 12 s.13-19, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
43/46
Nr opisu: 0000027476
Autorzy: Barbara Kozłowska.
Tytuł: Rozszerzona odpowiedzialność producenta jako wyzwanie dla przedsiębiorstw w XXI wieku.
Tytuł równoległy: Extended producer responsibility as a challenge for companies in the XXI century.
Czasopismo: Mark. Rynek 2010 R.17 nr spec. s.53-55, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
44/46
Nr opisu: 0000026504
Autorzy: Magdalena Grębosz.
Tytuł: Co-branding jako przykład aliansu strategicznego w marketingu.
Czasopismo: Mark. Rynek 2010 nr 6 s.16-21
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1231-7853

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
45/46
Nr opisu: 0000022404
Autorzy: Ewa Grandys, Andrzej Grandys.
Tytuł: Krajowe marki odzieżowe na rynku konsumenckim.
Tytuł równoległy: Domestic clothing brands in the consumer market.
Czasopismo: Mark. Rynek 2009 R.16 nr 9 s.33-38, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3694
p-ISSN: 1231-7853

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
46/46
Nr opisu: 0000018048
Autorzy: Ewa Grandys.
Tytuł: Zewnętrzne uwarunkowania eksportu odzieży polskich przedsiębiorstw.
Tytuł równoległy: External factors determining of domestic producers.
Czasopismo: Mark. Rynek 2008 R.15 nr 9 s.28-32, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3694
p-ISSN: 1231-7853

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ