logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: INFORM AUTOM POMIARY GOSPOD OCHR ŚR
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/19
Nr opisu: 0000048819
Autorzy: Tomasz Jaworski, Jacek Kucharski.
Tytuł: Fuzzy evaluation of visual connectedness in thermography images of cylindrical surface.
Tytuł równoległy: Rozmyta ocena spójności wizualnej w obrazach termowizyjnych powierzchni walcowej.
Czasopismo: Inform. Autom. Pomiary Gospod. Ochr. Śr. 2015 nr 1 s.24-28, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 2083-0157

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
2/19
Nr opisu: 0000048818
Autorzy: Marcin Kacprowicz.
Tytuł: Przedziałowe systemy rozmyte typu 2 w zarządzaniu emisją tlenków azotu.
Tytuł równoległy: An interval type-2 fuzzy systems in the management of emissions of nitrogen oxides.
Czasopismo: Inform. Autom. Pomiary Gospod. Ochr. Śr. 2015 nr 1 s.20-23, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 2083-0157

Uwagi wewnętrzne: Autor afiliowany także: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Instytut Nauk Społecznych i Technicznych.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
3/19
Nr opisu: 0000048817
Autorzy: Cezary Żurawski.
Tytuł: Evaluating regions for digital watermarking with pixel impact factor and quaztization in spatial domain.
Tytuł równoległy: Wyszukiwanie regionów do osadzenia znaków wodnych z wykorzystaniem "Pixel Impact Factor" oraz kwantyzacji w dziedzinie przestrzennej.
Czasopismo: Inform. Autom. Pomiary Gospod. Ochr. Śr. 2014 nr 4 s.73-76, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 2083-0157

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
4/19
Nr opisu: 0000048816
Autorzy: Grzegorz Rybak, Zbigniew Chaniecki, Krzysztof Grudzień, Andrzej Romanowski, Dominik Sankowski.
Tytuł: Nieinwazyjne metody kontrolno-pomiarowe w zastosowaniach przemysłowych.
Tytuł równoległy: Non-invasive methods of industrial processes control.
Czasopismo: Inform. Autom. Pomiary Gospod. Ochr. Śr. 2014 nr 3 s.41-45, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 2083-0157

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
5/19
Nr opisu: 0000044994
Autorzy: Adam Musiał, Piotr Szczepaniak.
Tytuł: Optical character recognition using artificial intelligence technologies.
Tytuł równoległy: Optyczne rozpoznawanie znaków z użyciem sztucznej inteligencji.
Czasopismo: Inform. Autom. Pomiary Gospod. Ochr. Śr. 2014 nr 2 s.41-44, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 2083-0157

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
6/19
Nr opisu: 0000040512
Autorzy: Radosław Wajman, Tomasz Jaworski, Paweł Fiderek, Robert Banasiak.
Tytuł: Algorytm dystrybucji znaczników czasowych dla potrzeb synchronizacji danych z różnych systemów pomiarowych.
Tytuł równoległy: Algorithm of time stamps distribution for data synchronization of various measurement systems.
Czasopismo: Inform. Autom. Pomiary Gospod. Ochr. Śr. 2013 nr 3 s.38-40, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 2083-0157

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
7/19
Nr opisu: 0000040508
Autorzy: Tomasz Jaworski, Paweł Fiderek, Radosław Wajman, Robert Banasiak.
Tytuł: Identyfikacja przepływu dwufazowego gaz-ciecz oparta na ocenie rozmytej obrazów tomograficznych 3D.
Tytuł równoległy: Two-phase flow structure identification based on fuzzy assesment of 3D tomographical imaging.
Czasopismo: Inform. Autom. Pomiary Gospod. Ochr. Śr. 2013 nr 3 s.41-48, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 2083-0157

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
8/19
Nr opisu: 0000042433
Autorzy: Jagoda Lazarek.
Tytuł: Metody analizy obrazu - analiza obrazu mammograficznego na podstawie cech wyznaczonych z tekstury.
Tytuł równoległy: Image analysis methods - analysis of mammographic image based on textural features.
Czasopismo: Inform. Autom. Pomiary Gospod. Ochr. Śr. 2013 nr 4 s.10-13, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 2083-0157

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
9/19
Nr opisu: 0000040505
Autorzy: Radosław Wajman, Robert Banasiak.
Tytuł: Nowa metoda tunelowego wyznaczania macierzy wrażliwości dla potrzeb procesu rekonstrukcji obrazów dla trójwymiarowej tomografii pojemnościowej.
Tytuł równoległy: New tunnel based method of sensitivity matrix calculation for 3D capacitance tomography image reconstruction.
Czasopismo: Inform. Autom. Pomiary Gospod. Ochr. Śr. 2013 nr 3 s.32-37, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 2083-0157

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
10/19
Nr opisu: 0000040518
Autorzy: Radosław Wajman, Henryk Fidos, Paweł Fiderek, Tomasz Jaworski, Jacek Nowakowski, Dominik Sankowski, Robert Banasiak.
Tytuł: Ocena metrologiczna systemu pomiarowego dla potrzeb wyznaczania udziału faz w przepływie mieszanin gaz-ciecz metodą tomografii pojemnościowej 3D.
Tytuł równoległy: Metrological evaluation of measurement system for two-phase flow fractions determination using 3D electrical capacitance tomography.
Czasopismo: Inform. Autom. Pomiary Gospod. Ochr. Śr. 2013 nr 3 s.49-54, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 2083-0157

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
11/19
Nr opisu: 0000042928
Autorzy: Rafał Jachowicz, Dominik Sankowski.
Tytuł: Optymalizacja algorytmów określania przynależności punktów geograficznych do ograniczonych obszarów na użytek projektu Open Street Map.
Tytuł równoległy: Optimization of affilation determination of geopoints to limited areas algorithms for the use of the OpenStreetMap projekt.
Czasopismo: Inform. Autom. Pomiary Gospod. Ochr. Śr. 2013 nr 4 s.41-44, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 2083-0157

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
12/19
Nr opisu: 0000042927
Autorzy: Tomasz Węgliński, Anna Fabijańska.
Tytuł: Poprawa jakości obrazów tomograficznych o niskiej dawce promieniowania.
Tytuł równoległy: Enhancement of low-dose CT scans.
Czasopismo: Inform. Autom. Pomiary Gospod. Ochr. Śr. 2013 nr 4 s.7-9, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 2083-0157

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
13/19
Nr opisu: 0000040504
Autorzy: Robert Banasiak, Radosław Wajman, Henryk Fidos, Paweł Fiderek, Tomasz Jaworski, Jacek Nowakowski, Dominik Sankowski.
Tytuł: System trójwymiarowej tomografii pojemnościowej w zastosowaniu do wyznaczania udziału faz oraz identyfikacji struktur w przepływach mieszanin gaz-ciecz.
Tytuł równoległy: Application of 3D electrical capacitance tomography for phase fraction determinationand structures identyfication in two-phase flows.
Czasopismo: Inform. Autom. Pomiary Gospod. Ochr. Śr. 2013 nr 3 s.28-31, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 2083-0157

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
14/19
Nr opisu: 0000037835
Autorzy: Tomasz Węgliński, Anna Fabijańska.
Tytuł: On cerebrospinal fluid segmentation from CT brain scans using interactive graph cuts.
Tytuł równoległy: Interaktywna segmentacja płynu mózgowo-rdzeniowego z obrazów tomograficznych mózgu z wykorzystaniem technik grafowych.
Czasopismo: Inform. Autom. Pomiary Gospod. Ochr. Śr. 2012 nr 4b s.7-9, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 2083-0157

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
15/19
Nr opisu: 0000037839
Autorzy: Jarosław Komorowski, Marek Binienda, Magdalena Pokrzywa, Paweł Just, Emilia Wołowiec, Aneta Praska-Jaros, Piotr Kula.
Tytuł: Wpływ zwilżalności wyżej topliwego podłoża na jakość warstw miedzianych wytwarzanych metodą pośredniego grzania oporowego przy obniżonym ciśnieniu.
Tytuł równoległy: The influence of high fusible substrate wettability on a quality of cupper films produced by indirect heat resistance method at reduced pressure.
Czasopismo: Inform. Autom. Pomiary Gospod. Ochr. Śr. 2012 nr 4b s.32-37, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 2083-0157

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
16/19
Nr opisu: 0000037840
Autorzy: Dorota Kamińska, Adam Pelikant.
Tytuł: Zastosowanie multimodalnej klasyfikacji w rozpoznawaniu stanów emocjonalnych na podstawie mowy spontanicznej.
Tytuł równoległy: Spontaneous emotion recognition from speech signal using multimodal classification
Czasopismo: Inform. Autom. Pomiary Gospod. Ochr. Śr. 2012 nr 3 s.36-39, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 2083-0157

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
17/19
Nr opisu: 0000029860
Autorzy: Anetta Kępczyńska-Walczak, Bartosz Marek Walczak.
Tytuł: Nowoczesne technologie w dokumentacji i interpretacji dziedzictwa architektonicznego.
Tytuł równoległy: New technologies in documentation and interpretation of built heritage.
Czasopismo: Inform. Autom. Pomiary Gospod. Ochr. Śr. 2011 nr 1 s.4-6, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 2083-0157

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
18/19
Nr opisu: 0000031069
Autorzy: Paweł Fiderek, Jacek Kucharski.
Tytuł: Two-phase gas-liquid flows recognition using image processing and fuzzy logic algorithms.
Tytuł równoległy: Rozpoznanie przepływów dwufazowych typu gaz-ciecz przy użyciu algorytmów rozpoznawania obrazów i logiki rozmytej.
Czasopismo: Inform. Autom. Pomiary Gospod. Ochr. Śr. 2011 nr 3 s.39-45, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 2083-0157

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
19/19
Nr opisu: 0000029866
Autorzy: Bogusław Więcek, Maria Strąkowska, Robert Strąkowski, Michał Strzelecki.
Tytuł: Wybrane biomedyczne zastosowania termowizji.
Tytuł równoległy: Chosen biomedical applications of IR thermography.
Czasopismo: Inform. Autom. Pomiary Gospod. Ochr. Śr. 2011 nr 1 s.24-27, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 2083-0157

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ