logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: INŻ CHEM PROCES
Liczba odnalezionych rekordów: 64Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/64
Nr opisu: 0000010657
Autorzy: Paweł Stolarek, Stanisław Ledakowicz, Lech Nowicki.
Tytuł: Application of selected methods of thermal analysis in determination of thermal decomposition kinetics of biomass.
Tytuł równoległy: Zastosowanie wybranych metod analizy termicznej do wyznaczania kinetyki rozkładu termicznego biomasy.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2006 T.27 z.4 s.1309-1323, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
2/64
Nr opisu: 0000012147
Autorzy: Aleksander Klepaczka.
Tytuł: Comparison of heat fluxes during contact and convection drying of paper web in selected paper machines.
Tytuł równoległy: Porównanie strumieni cieplnych podczas kontaktowo-konwekcyjnego suszenia wstęgi papieru w wybranych maszynach papierniczych.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2006 T.27 z.3/2 s.1163-1170, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Compendex.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
3/64
Nr opisu: 0000007692
Autorzy: Robert Junga, Stanisław Mateuszuk, Janusz Pospolita, Zdzisław Więckowski.
Tytuł: Experimental and numerical research on the movement of grinding material on a ring-roller mill table.
Tytuł równoległy: Badania eksperymentalne i mnumeryczne ruchu mieliwa na misie modelowego młyna rolkowo-misowego.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2006 T.27 z.3/2 s.1117-1136, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
4/64
Nr opisu: 0000008911
Autorzy: Krzysztof Szulc, Czesław Kuncewicz.
Tytuł: Modelling of mixing time for ribbon impellers.
Tytuł równoległy: Modelowanie czasu zmieszania dla mieszadeł wstęgowych.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2006 T.27 z.2 s.567-577
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
5/64
Nr opisu: 0000008908
Autorzy: Jacek Stelmach, Edward Rzyski, Andrzej Heim.
Tytuł: Operating efficiency of an impeller with coiled rotary paddles.
Tytuł równoległy: Efektywność pracy mieszadła ze zwiniętymi śrubowo obrotowymi łopatkami wstęgowymi.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2006 T.27 z.2 s.391-402, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Compendex.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
6/64
Nr opisu: 0000010001
Autorzy: Piotr Kazimierski, Dorota Kotecka.
Tytuł: Plasma chemical reactors (PChR). Simulation of low-temperature radio-frequency discharges.
Tytuł równoległy: Chemiczne reaktory plazmowe. Symulacja niskotemperaturowych wyładowań w reaktorach mikrofalowych.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2006 T.27 s.1595-1609, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Uwagi wewnętrzne: Opis na podstawie odbitki z K-106.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
7/64
Nr opisu: 0000008909
Autorzy: Zdzisław Pakowski, Beata Krupińska, Robert Adamski.
Tytuł: Sorption isobars of tobacco materials required for the superheated steam drying processes.
Tytuł równoległy: Izobary sorpcji tytoniu w procesie suszenia parą przegrzaną.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2006 T.27 z.2 s.507-517, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Compendex.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
8/64
Nr opisu: 0000008910
Autorzy: Janusz Adamiec, Ewelina Marciniak.
Tytuł: Study on the kinetics of simultaneous drying and microencapsulation in a spray dryer.
Tytuł równoległy: Badanie kinetyki jednoczesnego suszenia i mikroenkapsulacji w suszarce rozpryskowej.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2006 T.27 z.2 s.535-546, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Compendex.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
9/64
Nr opisu: 0000010787
Autorzy: Lech Nowicki, Tomasz Olewski, Tomasz Bedyk, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Wpływ warunków redukcji na działanie katalizatora Cs-Cu/ZnO w reakcji syntezy wyższych alkoholi alfatycznych z gazu syntezowego.
Tytuł równoległy: Effect of reduction conditions on the performance of the Cs-Cu/ZnO catalyst in the reaction of synthesis of higher aliphatic alcohols from synthesis gas.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2006 Vol.27 z.1 s.163-175, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
10/64
Nr opisu: 0000003667
Autorzy: Jacek Stelmach, Tomasz Kurasiński, Czesław Kuncewicz.
Tytuł: Analiza porównawcza wybranych metod obliczania szybkości dyssypacji energii.
Tytuł równoległy: Comparison of several methods for calculation of energy dissipation rate.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2005 T.26 z.1 s.201-215, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
11/64
Nr opisu: 0000004889
Autorzy: Zdzisław Jaworski, Tomasz Kiljański.
Tytuł: O charakterystykach reologicznych cieczy modelowych rozrzedzanych ścinaniem.
Tytuł równoległy: On the rheological characteristics of the shear-thinning model fluids.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2005 T.26 z.3 s.513-522, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
12/64
Nr opisu: 0000005385
Autorzy: Wiesława Krysiak, Lidia Motyl-Patelska.
Tytuł: Wpływ warunków prażenia na stopień migracji tłuszczu z jądra ziarna kakaowego.
Tytuł równoległy: Effects of roasting conditions on the degree of lipid migration from cocoa bean kernel.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2005 T.26 z.4 s.817-829, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
13/64
Nr opisu: 0000004647
Autorzy: Mariusz Godala, Lech Nowicki.
Tytuł: Wyznaczanie kinetyki reakcji chemicznej z pomiarów kalorymetrycznych i ilości wydzielonych produktów gazowych.
Tytuł równoległy: Determination of the chemical reaction kinetics based on calorimetric measurements and amount of gaseous products evolved.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2005 T.26 z.2 s.363-376, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
14/64
Nr opisu: 0000000470
Autorzy: Hanna Kierzkowska-Pawlak, Dorota Włodarczyk, Roman Zarzycki.
Tytuł: Badania absorpcji gazów w ciekłych układach dwufazowych
Tytuł równoległy: Gas absorption into two-phase liquid systems
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/2 s.1095-1100, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
15/64
Nr opisu: 0000000497
Autorzy: Marcin Wilk, Stanisław Ledakowicz, Dorota Gryglik, Jacek Miller.
Tytuł: Badania kinetyki utleniania kwasu azotowego (III).
Tytuł równoległy: Investigation of kinetic nitrous acid oxidation.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/3 s.1783-1788, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
16/64
Nr opisu: 0000000332
Autorzy: Janusz Adamiec, Zofia Modrzejewska.
Tytuł: Charakterystyka strukturalna a zdolność sorpcyjna mikrogranulek chitozanowych.
Tytuł równoległy: Structural characteristics and sorption ability of chitosan microgranules.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/1 543-547, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
17/64
Nr opisu: 0000000490
Autorzy: Oleksa Piddubniak, Zdzisław Pakowski.
Tytuł: Determination of porosity of saturated solid using the effect of non-specular reflection of Gaussian sound beam.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/3 s.1487-1493
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: UKR
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
18/64
Nr opisu: 0000000495
Autorzy: Joanna Stasiak, Grzegorz Rogacki.
Tytuł: Dyspersyjny przepływ wody okołokrytycznej w kanale cylindrycznym.
Tytuł równoległy: Dispersive flow of nearcritical water in a hydrothermal tubular reactor.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/3 s.1625-1630, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
19/64
Nr opisu: 0000000500
Autorzy: Ireneusz Zbiciński, Marcin Piątkowski.
Tytuł: Eksperymentalna analiza procesu przeciwprądowego suszenia rozpryskowego.
Tytuł równoległy: Experimental analysis of counter-current spray drying
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/3 s.1855-1860, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
20/64
Nr opisu: 0000000299
Autorzy: Marek Dziubiński, Magdalena Orczykowska, Paweł Budzyński.
Tytuł: Generalized correlation for single bubble motion in non-newtonian liquids.
Tytuł równoległy: Uogólniona korelacja prędkości przepływu pojedyńczych pęcherzy gazowych w cieczach nienewtonowskich.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.2 s.495-503, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
21/64
Nr opisu: 0000000499
Autorzy: Roman Zarzycki, Grzegorz Wielgosiński, Katarzyna Sikora-Łępicka, Andrzej Chacuk.
Tytuł: Identyfikacja kinetyki utleniania kwasu p-nitrotoluenosulfonowego.
Tytuł równoległy: Identification of the kinetics of p-nitrotoluenesulfonic acid oxidation.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/3 s.1849-1854, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
22/64
Nr opisu: 0000000484
Autorzy: Zdzisław Pakowski, Beata Krupińska, Robert Adamski.
Tytuł: Izobara sorpcji drewna i jej wykorzystanie w modelu suszarki pneumatycznej na parę przegrzaną.
Tytuł równoległy: The sorption isobar of wood and its application in a model of flash dryer with superheated steam.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/3 s.1429-1434, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
23/64
Nr opisu: 0000000339
Autorzy: Dorota Gryglik, Jacek Miller.
Tytuł: Kinetyka fotosensybilizowanego utleniania 2-chlorofenolu w homogenicznym roztworze wodnym.
Tytuł równoległy: Kinetics of photosensitized oxidation of 2-chlorophenol in homogeneous water solution.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/1 901-907, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
24/64
Nr opisu: 0000000481
Autorzy: Zofia Modrzejewska, Grzegorz Rogacki, Roman Zarzycki.
Tytuł: Kinetyka kontrolowanego uwalniania gentamycyny z matrycy chitozanowej
Tytuł równoległy: Kinetics of controlled gentamycin release from a chitosan matrix
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/2 s.1321-1326, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
25/64
Nr opisu: 0000000465
Autorzy: Andrzej Heim, Tomasz Olejnik, Agnieszka Pawlak.
Tytuł: Kinetyka mokrego mielenia materiałów mineralnych w młynach kulowych różnej wielkości
Tytuł równoległy: Kinetics of wet grinding of mineral materials in the ball mills of various sizes
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/2 s.999-1004, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
26/64
Nr opisu: 0000000468
Autorzy: Katarzyna Kaczorek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Kinetyka nitryfikacji i denitryfikacji odcieków ze składowisk odpadów "Lublinek" w Łodzi
Tytuł równoległy: Kinetics of the landfill lecahate nitrification and denitrification
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/2 s.1047-1052, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
27/64
Nr opisu: 0000000463
Autorzy: Andrzej Heim, Iwona Filipczak, Marek Solecki.
Tytuł: Kinetyka uwalniania białka z komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae
Tytuł równoległy: Kinetics of protein release from yeast Saccharomyces cerevisiae
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/2 s.987-992, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
28/64
Nr opisu: 0000000464
Autorzy: Andrzej Heim, Robert Kaźmierczak, Andrzej Obraniak.
Tytuł: Model dynamiki złoża ziarnistego w granulatorze talerzowym
Tytuł równoległy: A model of granular bed dynamics in the disk granulator
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/2 s.993-998, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
29/64
Nr opisu: 0000000494
Autorzy: Jerzy Sęk, Kamila Krynke.
Tytuł: Model reologiczny do opisu właściwości lepkosprężystych emulsji.
Tytuł równoległy: Rheological model for predicting viscoelastic behaviour of emulsions.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/3 s.1601-1606, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
30/64
Nr opisu: 0000000335
Autorzy: Krzysztof Ciesielski, Jolanta Bryjak, Ireneusz Zbiciński.
Tytuł: Modelowanie hydrolizy skrobi przez układ dwuenzymatyczny z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.
Tytuł równoległy: Modeling of starch saccharification by a two-enzyme system using an artificial neural network.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/1 801-806, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
31/64
Nr opisu: 0000000334
Autorzy: Andrzej Chacuk.
Tytuł: Modelowanie matematyczne ozonowania trudno degradowalnych związków organicznych w kolumnach barbotażowych.
Tytuł równoległy: Mathematical modelling of the ozonation of hard-to-degrade organic compounds in bubble columns.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/1 s.769-776, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
32/64
Nr opisu: 0000000475
Autorzy: Andrzej Chacuk.
Tytuł: Modelowanie matematyczne wieloskładnikowego ruchu masy i jednoczesnego ruchu masy i ciepła w podstawowych typach absorberów.
Tytuł równoległy: Mathematical modelling of multicomponent mass transfer and simultaneous mass and heat transfer in basic types of absorbers.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/4 s.1893-1892, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
33/64
Nr opisu: 0000000488
Autorzy: Jerzy Petera, Krzysztof Dziuba, Kazimierz Kozłowski.
Tytuł: Modelowanie numeryczne procesów zachodzących podczas utleniania amoniaku na siatkach katalitycznych.
Tytuł równoległy: Numerical modelling of catalytic ammonia oxidation process.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/3 s.1467-1472, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
34/64
Nr opisu: 0000000493
Autorzy: Jerzy Sęk.
Tytuł: Modelowanie procesu śmietankowania emulsji.
Tytuł równoległy: Modelling of the creaming of emulsions.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/3 s.1595-1600, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
35/64
Nr opisu: 0000000483
Autorzy: Lech Nowicki, Maria Troszkiewicz, Tomasz Bedyk, Tomasz Olewski.
Tytuł: Modelowanie rozkładu rozmiarów kryształów w krystalizatorze o działaniu okresowym
Tytuł równoległy: Modelling of crystal size distribution in a batch crystallizer
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/2 s.1393-1398, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
36/64
Nr opisu: 0000000485
Autorzy: Konrad Olejnik, Krzysztof Ciesielski.
Tytuł: Neuronowy model procesu mielenia papierniczych mas włóknistych.
Tytuł równoległy: Neural network model of pulp refining process.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/2 s.1411-1416, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
37/64
Nr opisu: 0000000333
Autorzy: Paweł Budzyński.
Tytuł: Objętość krytyczna pęcherzy gazowych i kropel przepływających przez nienaruszoną warstwę cieczy nienewtonowskich.
Tytuł równoległy: The critical volume of bubbles and drops flowing in stagnant non-Newtonian liquids.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/1 757-762, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
38/64
Nr opisu: 0000000489
Autorzy: Henryk Fidos, Marek Dziubiński.
Tytuł: Obliczanie zysków ciepła pochodzącego z energii słonecznej
Tytuł równoległy: The method for calculation of heat gains generated by solar energy
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.4 s.2129-2136, sum.
Uwagi:Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Energetyka 2004", 3-5.11.2004 Wrocław
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
39/64
Nr opisu: 0000000492
Autorzy: Marek Podyma, Ireneusz Zbiciński.
Tytuł: Ocena wpływu geometrii układu na hemodynamikę przepływu krwi w tętnicach.
Tytuł równoległy: Estimation of the effect of system geometry on blood flow hemodynamics in arteries.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/3 s.1527-1532, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
40/64
Nr opisu: 0000000466
Autorzy: Teresa Jamróz, Barbara Sencio, Stanisław Ledakowicz, Antoni Tarkiewicz.
Tytuł: Optymalizacja procesu biosyntezy lakazy przez szczep Cerrena unicolor
Tytuł równoległy: Optimisation of laccase biosynthesis by Cerrena unicolor
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/2 s.1017-1022, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
41/64
Nr opisu: 0000000496
Autorzy: Jacek Stelmach, Edward Rzyski.
Tytuł: Powierzchnia międzyfazowa i wnikanie masy w zbiornikach z samozasysającym mieszadłem tarczowym.
Tytuł równoległy: Interface and mass transfer in tanks with self-aspirating disk impeller.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/3 s.1645-1650, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
42/64
Nr opisu: 0000000472
Autorzy: Emilia Kowalska, Ireneusz Zbiciński.
Tytuł: Process and environmental optimization of spray drying
Tytuł równoległy: Optymalizacja procesowa i środowiskowa suszenia rozpryskowego
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/2 s.1133-1138, streszcz.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
43/64
Nr opisu: 0000000473
Autorzy: Marcin Kucharski, Władysław Kamiński, Jerzy Petera.
Tytuł: Prognoza dyspersji tlenku węgla za pomocą sztucznych sieci neuronowych i metody elementu skończonego
Tytuł równoległy: A description of carbon monoxide dispersion by the finite element method and artificial neural networks
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/2 s.1207-1212, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
44/64
Nr opisu: 0000000487
Autorzy: Zdzisław Pakowski, Karolina Maciszewska.
Tytuł: Przepuszczalność dla gazów filtrów włóknistych z naniesionym aerożelem krzemionkowym poddanych hydrofobizacji.
Tytuł równoległy: Permeability of nonwoven glass fiber filters with hydrophobic silica aerogel layer.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/3 s.1435-1441, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
45/64
Nr opisu: 0000000478
Autorzy: Xuanyou Li, Marcin Piątkowski, Ireneusz Zbiciński, Witold Prajs.
Tytuł: Scaling-up drying kinetics from experimental tunnel to spray dryer
Tytuł równoległy: Określenie kinetyki suszenia rozpryskowego w skali laboratoryjnej
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/2 s.1273-1278, streszcz.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
46/64
Nr opisu: 0000000474
Autorzy: Czesław Kuncewicz, Agata Niedzielska, Marek Pietrzykowski.
Tytuł: Sformułowanie oraz rozwiązanie modelu wymiany ciepła dla mieszadeł wstęgowych
Tytuł równoległy: Formulation and solution of a heat transfer model for ribbon impellers
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/2 s.1219-1124, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
47/64
Nr opisu: 0000000476
Autorzy: Tomasz Kurasiński, Jacek Stelmach.
Tytuł: Skale turbulencji i rozmiary pęcherzyków na początku samozasysania
Tytuł równoległy: Turbulence and bubble size scales at the beginning of self-aspiration
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/2 s.1225-1230, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
48/64
Nr opisu: 0000000338
Autorzy: Paweł Głuszcz, Katarzyna Zakrzewska, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Sorpcja rtęci z roztworów wodnych na węglach aktywnych - równowagi fazowe i kinetyka.
Tytuł równoległy: Mercury sorption from aqueous solutions - equilibrium and kinetics
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/1 s.889-894, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
49/64
Nr opisu: 0000000491
Autorzy: Andrzej Wawszczak.
Tytuł: Specjalizowane równania stanu dla wody i pary wodnej - wpływ dokładności na czas obliczeń
Tytuł równoległy: Special equation of state for water and steam - influence of accuracy on time of calculation
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.4 s.2393-2402, sum.
Uwagi:Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Energetyka 2004", 3-5.11.2004 Wrocław
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
50/64
Nr opisu: 0000000501
Autorzy: Rafał Ziętara, Ireneusz Zbiciński, Czesław Strumiłło.
Tytuł: Symulacja CFD procesu przeciwprądowego suszenia rozpryskowego.
Tytuł równoległy: CFD model of countercurrent spray drying process.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/3 s.1867-1872, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
51/64
Nr opisu: 0000000469
Autorzy: Kamil Kamiński, Władysław Kamiński, Jerzy Petera.
Tytuł: Symulacja dyspersji zanieczyszczeń w przyziemnych warstwach atmosfery nad Łodzią, z wykorzystaniem metody elementu skończonego
Tytuł równoległy: Simulation of pollutant dispersion in the lower air layer over Lodz by the finite element method
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/2 s.1053-1058, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
52/64
Nr opisu: 0000000337
Autorzy: Krzysztof Fuzowski, Marek Stelmachowski.
Tytuł: Symulacja numeryczna hydrodynamiki cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej.
Tytuł równoległy: Simulation two-phase flows in circulating fluidized bed boilers.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/1 s.865-870, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
53/64
Nr opisu: 0000000471
Autorzy: Hanna Kierzkowska-Pawlak, Roman Zarzycki.
Tytuł: Technika analogii z N2O jako metoda określenia rozpuszczalności gazu w cieczy w układach z reakcją chemiczną
Tytuł równoległy: The N2O analogy as the method for estimation of gas solubility in chemical absorption
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/2 s.1101-1106, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
54/64
Nr opisu: 0000000336
Autorzy: Marek Dziubiński, Magdalena Orczykowska, Paweł Budzyński.
Tytuł: Uogólnione równanie korelacyjne współczynnika oporu ośrodka przy przepływie pęcherzy gazowych w cieczach newtonowskich i nienewtonowskich.
Tytuł równoległy: Generalized correlation equation of drag coefficient for gas bubbles moving in Newtonian and non-Newtonian liquids.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/1 s.849-854, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
55/64
Nr opisu: 0000000486
Autorzy: Piotr Owczarz, Zofia Modrzejewska.
Tytuł: Wpływ masy cząsteczkowej i składu rozpuszczalnika na właściwości reologiczne soli chitozanowych
Tytuł równoległy: The effect of molecular mass and solvent composition on rheological properties of chitosan salts
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/2 s.1417-1422, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
56/64
Nr opisu: 0000000482
Autorzy: Maria Mucha, Zbigniew Królikowski.
Tytuł: Wpływ napełniaczy na kinetykę krystalizacji polipropylenu
Tytuł równoległy: The effect of fillers on crystallization kinetics of polypropylene
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/2 s.1373-1379, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
57/64
Nr opisu: 0000000298
Autorzy: Ireneusz Zbiciński, Marek Podyma.
Tytuł: Wpływ parametrów początkowych i brzegowych na jakość modelu CFD procesu suszenia rozpryskowego.
Tytuł równoległy: Influence of initial and boundary parameters on the quality of the CFD model of drying.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.2 s.429-438, sum.
Uwagi:X Sympozjum Suszarnictwa
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
58/64
Nr opisu: 0000004521
Autorzy: Grzegorz Rogacki, Zofia Modrzejewska, Paweł Wawrzyniak.
Tytuł: Wpływ parametrów suszenia nadkrytycznego na strukturę żelu chitozanowego.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 z.2 s.375-380, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
59/64
Nr opisu: 0000000467
Autorzy: Katarzyna Kaczorek, Anna Zieleniewska, Liliana Krzystek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Wpływ pogłębionego utleniania i recyrkulacji na biodegradację odcieków ze składowisk odpadów
Tytuł równoległy: The effect of advanced oxidation processes and recirculation on leachate biodegradation in lysimeters
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/2 s.1041-1046, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
60/64
Nr opisu: 0000000480
Autorzy: Andrzej Marcinkowski, Marek Dziubiński.
Tytuł: Współczynnik wypływu cieczy nienewtonowskich ze zbiornika
Tytuł równoległy: Discharge coefficient for discharge of non-newtonian liquids from vessel
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/2 s.1297-1302, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
61/64
Nr opisu: 0000000498
Autorzy: Piotr Wodziński, Remigiusz Modrzewski.
Tytuł: Wydajność i sprawność przesiewaczy swobodnie drgających.
Tytuł równoległy: Capacity and efficiency of freely vibrating screens.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/3 s.1807-1812, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
62/64
Nr opisu: 0000000297
Autorzy: Grzegorz Rogacki, Zofia Modrzejewska, Paweł Wawrzyniak.
Tytuł: Wytwarzanie mikrogranulek chitozanowych w procesie suszenia nadkrytycznego.
Tytuł równoległy: Formation of chitosan microgranules in supercritical drying process.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.2 s.375-380, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
63/64
Nr opisu: 0000000479
Autorzy: Jacek Tyczkowski.
Tytuł: Wyzwania przed inżynierią chemiczną i procesową XXI wieku.
Tytuł równoległy: Challenges for chemical and process engineering in the XXI century.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/4 s.2029-2039, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
64/64
Nr opisu: 0000000477
Autorzy: Liliana Krzystek.
Tytuł: Zastosowanie modelowania matematycznego w opisie metabolizmu drobnoustrojów.
Tytuł równoległy: Mathematical modeling in description of microbial metabolism.
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/4 s.1963-1971, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ