logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: INŻ BUD
Liczba odnalezionych rekordów: 72Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/72
Nr opisu: 0000048479
Autorzy: Tadeusz Urban, Michał Gołdyn, Łukasz Krawczyk.
Tytuł: Przykład obliczania płyty na przebicie w strefie słupa wewnętrznego według Model Code 2010 i PN-EN 1992-1-1.
Tytuł równoległy: Design example of punching shear dimensioning of flat slab in the connection zone with internal column according to Model Code 2010 and PN-EN 1992-1-1.
Czasopismo: Inż. Bud. 2015 R.71 nr 4 s.182-186, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
2/72
Nr opisu: 0000048552
Autorzy: Wojciech Radomski.
Tytuł: Symbolika mostów.
Czasopismo: Inż. Bud. 2015 R.71 nr 6 s.324-328
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
3/72
Nr opisu: 0000048585
Autorzy: Katarzyna Klemm.
Tytuł: Środowiskowe aspekty zrównoważonego rozwoju w budownictwie - zagadnienia wiatrowe.
Czasopismo: Inż. Bud. 2015 nr 5 s.110-117
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1732-3428

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
4/72
Nr opisu: 0000045426
Autorzy: Wojciech Radomski.
Tytuł: Betony niekonwencjonalne w budownictwie mostowym - praktyczne aspekty stosowania.
Tytuł równoległy: Non-conventional concretes in bridge engineering - practical aspects of their structural applications.
Czasopismo: Inż. Bud. 2014 R.70 nr 10 s.566-570, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
5/72
Nr opisu: 0000048808
Autorzy: Anna Halicka, Wojciech Radomski.
Tytuł: 60. Jubileuszowa Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB.
Czasopismo: Inż. Bud. 2014 R.70 nr 12 s.700-702
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
6/72
Nr opisu: 0000048726
Autorzy: Wojciech Radomski.
Tytuł: Kilka uwag o Konferencjach Krynickich w związku z jubileuszem ich 60-lecia.
Czasopismo: Inż. Bud. 2014 R.70 nr 12 s.703-704
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
7/72
Nr opisu: 0000048724
Autorzy: Andrzej M. Brandt, Wojciech Radomski.
Tytuł: Nauka we współczesnej inżynierii lądowej i wodnej.
Czasopismo: Inż. Bud. 2014 R.70 nr 4 s.187-195
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
8/72
Nr opisu: 0000044877
Autorzy: Joanna Bogusławska-Kozłowska, Jan Jeruzal, Jacek Szer.
Tytuł: O skuteczności i trwałości napraw dźwigarów z drewna klejonego warstwowo.
Tytuł równoległy: Effectiveness and durability of the methods used for the wooden laminated girders repair.
Czasopismo: Inż. Bud. 2014 R.70 nr 9 s.496-498, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
9/72
Nr opisu: 0000048725
Autorzy: Radosław Oleszek, Wojciech Radomski.
Tytuł: Obliczenia wiaduktu płytowego za pomocą modeli dokładnych i uproszczonych.
Tytuł równoległy: Calculations of the plate viaduct using accurate and simplified models.
Czasopismo: Inż. Bud. 2014 R.70 nr 8 s.455-461, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
10/72
Nr opisu: 0000045442
Autorzy: Wojciech Radomski.
Tytuł: Od przewodniczącego Komitetu Naukowego sympozjum "Przeprawa mostowa przez Wisłę koło Kwidzyna".
Czasopismo: Inż. Bud. 2014 R.70 nr 10 s.538
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
11/72
Nr opisu: 0000044685
Autorzy: Jakub Jarosz.
Tytuł: Porównanie obliczeniowych ugięć przęseł zintegrowanych obiektów mostowych z wynikami próbnych obciążeń.
Tytuł równoległy: Comparison of real vertical displacements of integral bridges and theoretical ones.
Czasopismo: Inż. Bud. 2014 R.70 nr 7 s.384-388
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
12/72
Nr opisu: 0000045553
Autorzy: Tadeusz Urban, Michał Gołdyn, Łukasz Krawczyk.
Tytuł: Przebicie według Model Code 2010.
Tytuł równoległy: Punching shear according to Model Code 2010.
Czasopismo: Inż. Bud. 2014 R.70 nr 11 s.608-611, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
13/72
Nr opisu: 0000044288
Autorzy: Tadeusz Urban.
Tytuł: Wymiarowanie płyt żelbetowych i fundamentów na przebicie według europejskich aprobat technicznych.
Tytuł równoległy: Dimensioning of reinforced concrete slabs and foundations for punching according to European Technical Approvals.
Czasopismo: Inż. Bud. 2014 R.70 nr 4 s.196-202, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
14/72
Nr opisu: 0000043458
Autorzy: Jakub Jarosz, Wojciech Radomski.
Tytuł: Analiza numeryczna przemieszczeń mostowych konstrukcji zintegrowanych.
Tytuł równoległy: Numerical analysis of displacements of integral bridge structures.
Czasopismo: Inż. Bud. 2013 R.69 nr 6 s.315-320
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
15/72
Nr opisu: 0000039836
Autorzy: Bogusław Więcek, Robert Strąkowski.
Tytuł: Ilościowe aspekty zastosowania termowizji w budownictwie.
Czasopismo: Inż. Bud. 2013 nr 2 s.56-60
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1732-3428

Uwagi wewnętrzne: DIG_039836. Czasopismo przechowywane w BBA z sygnaturą M-14, dlatego artykuł został zdigitalizowany. Artykuł w dodatku specjalnym Inżynier Budownictwa luty 2013.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
16/72
Nr opisu: 0000045075
Autorzy: Andrzej B. Nowakowski.
Tytuł: O sprawdzaniu projektów w budownictwie.
Czasopismo: Inż. Bud. 2013 R.69 nr 3 s.167-169
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
17/72
Nr opisu: 0000043515
Autorzy: Tadeusz Urban, Marek Sitnicki, Jerzy Tarka.
Tytuł: Wzmacnianie na przebicie płyt żelbetowych z błędnie usytuowanym zbrojeniem głównym.
Tytuł równoległy: Strengthening of flat concrete slabs against punching shear in case of main steel reinforcement dislocation.
Czasopismo: Inż. Bud. 2013 R.69 nr 9 s.479-483
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
18/72
Nr opisu: 0000035806
Autorzy: Andrzej Nowakowski.
Tytuł: Inżynier budownictwa - zawodem zaufania publicznego.
Czasopismo: Inż. Bud. 2012 nr 3 s.164-166
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Bud. Beton.
p-ISSN: 0021-0315

Uwagi wewnętrzne: DIG_035806
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
19/72
Nr opisu: 0000037049
Autorzy: Wojciech Radomski.
Tytuł: VI międzynarodowa konferencja na temat utrzymania, bezpieczeństwa, zarządzania i odtwarzania mostów oraz strategii zrównoważonego rozwoju w mostownictwie.
Czasopismo: Inż. Bud. 2012 nr 10 s.562-564
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
20/72
Nr opisu: 0000035807
Autorzy: Andrzej Nowakowski.
Tytuł: 75 lat Oddziału Łódzkiego PZITB.
Czasopismo: Inż. Bud. 2012 nr 9 s.514-516
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Bud. Beton.
p-ISSN: 0021-0315

Uwagi wewnętrzne: DIG_035807
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
21/72
Nr opisu: 0000037074
Autorzy: Wojciech Radomski.
Tytuł: Pontifex maximus - ponad przestrzenią i czasem - książka J. Głomba.
Tytuł równoległy: Rec. pracy: Pontifex maximus - ponad przestrzenią i czasem / J. Głomb
Czasopismo: Inż. Bud. 2012 nr 11 s.627
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
22/72
Nr opisu: 0000037048
Autorzy: Wojciech Radomski, Leonard Ziemiański.
Tytuł: Wnioski z części problemowej 57. Konferencji Naukowej KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB "Krynica 2011".
Czasopismo: Inż. Bud. 2012 nr 6 s.339-340
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
23/72
Nr opisu: 0000037259
Autorzy: Jerzy Goczek, Michał Gajdzicki, Łukasz Supeł.
Tytuł: Wyznaczanie sprężystego momentu krytycznego zwichrzenia belki bocznie stężonej jednostronnym poszyciem.
Czasopismo: Inż. Bud. 2012 nr 10 s.552-554
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
24/72
Nr opisu: 0000032617
Autorzy: Andrzej Nowakowski.
Tytuł: Kierownik budowy jako uczestnik procesu budowlanego.
Czasopismo: Inż. Bud. 2011 nr 3 s.133-135
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
25/72
Nr opisu: 0000032616
Autorzy: Tadeusz Urban.
Tytuł: Komentarz do zasad obliczania fundamentów na przebicie według PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010.
Czasopismo: Inż. Bud. 2011 nr 3 s.123-126
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
26/72
Nr opisu: 0000027948
Autorzy: Andrzej Nowakowski.
Tytuł: Spór o samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Czasopismo: Inż. Bud. 2010 nr 3 s.166-168
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
27/72
Nr opisu: 0000024033
Autorzy: Jerzy Goczek, Łukasz Supeł.
Tytuł: Obliczanie według PN-EN 1993-1-3 charakterystyk przekroju współpracującego zetownika giętego.
Czasopismo: Inż. Bud. 2009 R.65 nr 8 s.459-464
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
28/72
Nr opisu: 0000024847
Autorzy: Andrzej Nowakowski.
Tytuł: Z historii PZITB. Na kanwie jubileuszu Oddziału Łódzkiego PZITB sprzed dwudziestu lat.
Czasopismo: Inż. Bud. 2009 R.65 nr 4 s.226-231
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
29/72
Nr opisu: 0000020108
Autorzy: Andrzej Nowakowski.
Tytuł: 80 lat samodzielnych funkcji technicznych w polskim budownictwie.
Czasopismo: Inż. Bud. 2008 R.64 s.225-226
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
30/72
Nr opisu: 0000020109
Autorzy: Andrzej Nowakowski.
Tytuł: O błędnej zmianie w rozporządzeniu dotyczącym samodzielnych funkcji technicznych.
Czasopismo: Inż. Bud. 2008 R.64 s.281-282
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
31/72
Nr opisu: 0000020001
Autorzy: Jerzy Goczek, Łukasz Supeł, Michał Gajdzicki.
Tytuł: Reakcje boczne pławi z kształtowników giętych.
Czasopismo: Inż. Bud. 2008 R.64 nr 3 s.156-159
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
32/72
Nr opisu: 0000013525
Autorzy: Leonard Runkiewicz, Marcin Wieczorek, Michał Gajdzicki.
Tytuł: Badania fragmentu konstrukcji nośnej pokrycia dachowego lekkich hal magazynowych systemu Remco.
Tytuł równoległy: Tests of fragment of supporting structure of cladding at ligth REMCO warehouse.
Czasopismo: Inż. Bud. 2007 R.63 nr 6 s.332-334, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Uwagi wewnętrzne: BazTech.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
33/72
Nr opisu: 0000013527
Autorzy: Dariusz Gawin, Mateusz Wyrzykowski, Francesco Pesavento.
Tytuł: Modelowanie odkształceń od skurczu i pełzania betonu przy wykorzystaniu naprężeń efektywnych.
Tytuł równoległy: Modelling concrete strains caused by shrinkage and creep by means of effective stresses.
Czasopismo: Inż. Bud. 2007 R.63 nr 4 s.209-212, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Uwagi wewnętrzne: BazTech.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: ITA
Język: pol
34/72
Nr opisu: 0000013526
Autorzy: Jerzy Goczek, Łukasz Supeł.
Tytuł: Niestateczność dystorsyjna belek z kształtowników giętych o stopkach z usztywnieniami brzegowymi.
Tytuł równoległy: Distorsional buckling of cold-formed beams with edge stiffened flanges.
Czasopismo: Inż. Bud. 2007 R.63 nr 6 s.206-208, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Uwagi wewnętrzne: BazTech.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
35/72
Nr opisu: 0000017005
Autorzy: Andrzej Nowakowski.
Tytuł: O statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Czasopismo: Inż. Bud. 2007 R.63 nr 7-8 s.443
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
36/72
Nr opisu: 0000017044
Autorzy: Leonard Runkiewicz, Marcin Wieczorek, Michał Gajdzicki.
Tytuł: Odpowiedź Autorów artykułu. [ Badania fragmentu konstrukcji nośnej pokrycia dachowego lekkich hal magazynowych systemu Remco. Inż. Bud. 2007 nr 6 s.332-334].
Czasopismo: Inż. Bud. 2007 R.63 nr 10 s.554-555
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Uwagi wewnętrzne: BazTech.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
37/72
Nr opisu: 0000017002
Autorzy: Renata Kotynia.
Tytuł: Polska Grupa międzynarodowej organizacji IIFC zajmującej się zastosowaniem kompozytów polimerowych w budownictwie.
Czasopismo: Inż. Bud. 2007 R.63 nr 11 s.614
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
38/72
Nr opisu: 0000013528
Autorzy: Andrzej Nowakowski.
Tytuł: Refleksje po chorzowsko-katowickiej katastrofie budowlanej.
Czasopismo: Inż. Bud. 2007 R.63 nr 3 s.176-177
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
39/72
Nr opisu: 0000012223
Autorzy: Przemysław Bodzak.
Tytuł: Efekt tarczowy w żelbetowych elementach prętowych bez zbrojenia poprzecznego.
Tytuł równoległy: Deep beams effect in RC members without shear reinfoiorcement.
Czasopismo: Inż. Bud. 2006 R.62 nr 11 s.607-610, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
40/72
Nr opisu: 0000011347
Autorzy: Rafał Lamorski.
Tytuł: Komputer jako narzędzie wspomagające w procesach ochrony i rekonstrukcji zabytków na przykładzie łódzkich zespołów pofabrykanckich.
Tytuł równoległy: Computer - as instrument auxiliary in process of preservation and reconstruction on example of Łódź old factory sector.
Czasopismo: Inż. Bud. 2006 R.62 nr 11 s.619-621, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
41/72
Nr opisu: 0000011558
Autorzy: Marcin Koniorczyk, Dariusz Gawin.
Tytuł: Komputerowa analiza procesów cieplno-wilgotnościowych w przegrodach zawierających sól.
Czasopismo: Inż. Bud. 2006 R.62 nr 12 s.689-691
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
42/72
Nr opisu: 0000012226
Autorzy: Renata Kotynia.
Tytuł: Konferencja "Materiały kompozytowe w budownictwie mostowym".
Czasopismo: Inż. Bud. 2006 R.62 nr 11 s.642-643
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
43/72
Nr opisu: 0000012220
Autorzy: Tomasz Waśniewski, Łukasz Sowa, Maria Kamińska.
Tytuł: Konsekwencje stosowania prętów kompozytowych FRP jako zbrojenia betonu.
Tytuł równoległy: Consequences of usage composite roads FRP (Fibre Reinforced Plastics) as concrete reinforcement.
Czasopismo: Inż. Bud. 2006 R.62 nr 11 s.591-594, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
44/72
Nr opisu: 0000012217
Autorzy: Artemiusz Czkwianianc.
Tytuł: Laboratorium badawcze materiałów i konstrukcji budowlanych w Politechnice Łódzkiej.
Czasopismo: Inż. Bud. 2006 R.62 nr 11 s.583-584
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
45/72
Nr opisu: 0000011551
Autorzy: Piotr Konca.
Tytuł: Laboratorium badawcze w zakresie fizyki budowli i materiałów budolanych w Politechnice Łódzkiej.
Czasopismo: Inż. Bud. 2006 nr 11 s.584-585
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
46/72
Nr opisu: 0000012218
Autorzy: Piotr Konca.
Tytuł: Laboratorium badawcze w zakresie fizyki budowli i materiałów budowlanych w Politechnice Łódzkiej.
Czasopismo: Inż. Bud. 2006 R.62 nr 11 s.584-585
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
47/72
Nr opisu: 0000012228
Autorzy: Bartosz Marek Walczak.
Tytuł: Międzynarodowa konferencja PRO-REVITA w Łodzi.
Czasopismo: Inż. Bud. 2006 R.62 nr 11 s.643
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
48/72
Nr opisu: 0000011351
Autorzy: Weronika Wiśniewska.
Tytuł: Międzynarodowe seminarium w Pawii.
Czasopismo: Inż. Bud. 2006 nr 11 s.644
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
49/72
Nr opisu: 0000012225
Autorzy: Jerzy Goczek, Łukasz Supeł.
Tytuł: Modelowanie płatwi stężającej ramę główną hali stalowej.
Tytuł równoległy: Modelling of purlins used for bracing of the main structural frame.
Czasopismo: Inż. Bud. 2006 R.62 nr 11 s.616-619, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
50/72
Nr opisu: 0000011557
Autorzy: Joanna Bogusławska-Kozłowska, Aldona Więckowska, Konrad Witczak.
Tytuł: Numeryczna analiza wpływu mikroklimatu pomieszczeń na rozwój grzybów pleśniowych.
Tytuł równoległy: Analysis of effect of inner conditions on mould growth.
Czasopismo: Inż. Bud. 2006 R.62 nr 11 s.626-629, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
51/72
Nr opisu: 0000012141
Autorzy: Andrzej Nowakowski, Jerzy Pawlica.
Tytuł: O badaniach poligonowych częściowo sprężonego stropu gęstożebrowego pod obciążeniem długotrwałym.
Tytuł równoległy: On testing ground investigation of partially prestressed close ribleing flor under longlast loading
Czasopismo: Inż. Bud. 2006 R.62 nr 11 s.604-606, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
52/72
Nr opisu: 0000011559
Autorzy: Dariusz Gawin, Arkadiusz Witek, Francesco Pesavento.
Tytuł: O ochronie betonowej obudowy tunelu przed zniszczeniem w warunkach pożarowych - wyniki projektu UPTUN.
Czasopismo: Inż. Bud. 2006 R.62 nr 11 s.622-625
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
53/72
Nr opisu: 0000012216
Autorzy: Maria Kamińska.
Tytuł: O Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.
Czasopismo: Inż. Bud. 2006 R.62 nr 11 s.581-582
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
54/72
Nr opisu: 0000012219
Autorzy: Renata Kotynia, Marzena Biesiada.
Tytuł: Pręty FRP do zbrojenia konstrukcji żelbetonowych.
Tytuł równoległy: FRP bars for reinforced concrete structures.
Czasopismo: Inż. Bud. 2006 R.62 nr 11 s.586-590, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
55/72
Nr opisu: 0000012230
Autorzy: Maria Kamińska.
Tytuł: Profesor Tadeusz Godycki-Ćwirko doktorem honoris causa Politechniki Łódzkiej.
Czasopismo: Inż. Bud. 2006 R.62 nr 11 s.647
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
56/72
Nr opisu: 0000012142
Autorzy: Andrzej Nowakowski.
Tytuł: Quo vadis? czyli glosa na temat samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.
Czasopismo: Inż. Bud. 2006 R.62 nr 11 s.639-640
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
57/72
Nr opisu: 0000012143
Autorzy: Andrzej Nowakowski.
Tytuł: Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa - dziś i jutro.
Czasopismo: Inż. Bud. 2006 R.62 nr 2 s.97-98
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
58/72
Nr opisu: 0000012221
Autorzy: Urs Meier, Renata Kotynia.
Tytuł: Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych naprężonymi materiałami kompozytowymi FRP
Tytuł równoległy: Strengthening of reinforced concrete structures with prestressed FRP (Fibre Reinforced Plastics).
Czasopismo: Inż. Bud. 2006 R.62 nr 11 s.596-599, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: CHE
Język: pol
59/72
Nr opisu: 0000012224
Autorzy: Andrzej Jodłowski, Joanna Siedlecka.
Tytuł: Zagadnienia budowlano-eksploatacyjne zespołu zbiorników wyrównawczych łódzkiego systemu wodociągowego.
Tytuł równoległy: Construction and exploitation problems of storage tanks set in the City Lodz water supply system.
Czasopismo: Inż. Bud. 2006 R.62 nr 11 s.611-614, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
60/72
Nr opisu: 0000012428
Autorzy: Zbigniew Okruszek, Zofia Sztromajer.
Tytuł: Zastosowanie iłu z okolic Mszczonowa do budowy przesłony izolacyjnej składowiska odpadów komunalnych.
Czasopismo: Inż. Bud. 2006 R.62 nr 12 s.658-660
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
61/72
Nr opisu: 0000012222
Autorzy: Tadeusz Urban.
Tytuł: Zbrojenie poprzeczne płyt żelbetowych a możliwość ich ciągliwego niszczenia na przebicie.
Tytuł równoległy: Shear reinforcement for ductility failure of flat plates.
Czasopismo: Inż. Bud. 2006 R.62 nr 11 s.600-603, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
62/72
Nr opisu: 0000008519
Autorzy: Andrzej Nowakowski.
Tytuł: O samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie.
Czasopismo: Inż. Bud. 2005 nr 9 s.522-523
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
63/72
Nr opisu: 0000008521
Autorzy: Maria Kamińska.
Tytuł: Uwagi do artykułu pt. "Sprawdzanie zdolności do obrotu w przegubach plastycznych żelbetowych belek ciągłych".
Czasopismo: Inż. Bud. 2005 nr 2 s.107-108
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
64/72
Nr opisu: 0000008520
Autorzy: Renata Kotynia.
Tytuł: Wpływ ukształtowania zewnętrznego zbrojenia kompozytowego CFRP na efektywność wzmocnienia belek żelbetowych.
Czasopismo: Inż. Bud. 2005 nr 1 s.27-31
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
65/72
Nr opisu: 0000008429
Autorzy: Arkadiusz Witek, Dariusz Gawin.
Tytuł: Wpływ włókien polipropylenowych na degradację betonu wysokowartościowego i zjawiska cieplno-wilgotnościowe w wysokich temperaturach.
Czasopismo: Inż. Bud. 2005 nr 2 s.92-94
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
66/72
Nr opisu: 0000008522
Autorzy: Tadeusz Urban.
Tytuł: Wzmacnianie stropów żelbetowych typu płyta-słup w strefach podporowych.
Czasopismo: Inż. Bud. 2005 nr 10 s.547-551
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
67/72
Nr opisu: 0000004026
Autorzy: Andrzej Nowakowski.
Tytuł: Dlaczego z norm projektowania konstrukcji żelbetonowych zniknęły centymetry?
Czasopismo: Inż. Bud. 2004 nr 9 s.515
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
68/72
Nr opisu: 0000004023
Autorzy: Andrzej Nowakowski.
Tytuł: Majstrowie a samorząd zawodowy inżynierów budownictwa.
Czasopismo: Inż. Bud. 2004 nr 3 s.156-157
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
69/72
Nr opisu: 0000004024
Autorzy: Andrzej Nowakowski.
Tytuł: O zawodzie zaufania publicznego.
Czasopismo: Inż. Bud. 2004 nr 12 s.673-674
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
70/72
Nr opisu: 0000003920
Autorzy: Kazimierz Gwizdała, Maciej Stęczniewski.
Tytuł: Obliczanie nośności i osiadań pali Vibro na podstawie sondowania sondą statyczną.
Czasopismo: Inż. Bud. 2004 nr 6 s.328-331
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
71/72
Nr opisu: 0000004027
Autorzy: Renata Kotynia.
Tytuł: Seminarium poświęcone wzmacnianiu konstrukcji żelbetonowych polimerami z włókien węglowych.
Czasopismo: Inż. Bud. 2004 nr 12 s.666-668
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
72/72
Nr opisu: 0000004025
Autorzy: Przemysław Bodzak, Artemiusz Czkwianianc, Jan Kozicki.
Tytuł: Wzmocnienie stropu w budynku zabytkowym z początku XX wieku.
Czasopismo: Inż. Bud. 2004 nr 8 s.419-421
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0021-0315

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ