logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: INŻ APAR CHEM
Liczba odnalezionych rekordów: 295Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/295
Nr opisu: 0000048810
Autorzy: Anna Antecka, Michał Blatkiewicz, Marcin Bizukojć, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Biosynteza laktazy w obecności mineralnych cząstek tlenku glinu w podłożu.
Tytuł równoległy: Biosynthesis of laccase in the presence of aluminium oxide particles in a medium.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2015 R.54 nr 3 s.65-66, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
2/295
Nr opisu: 0000048811
Autorzy: Tomasz Boruta, Marcin Bizukojć.
Tytuł: Biosynteza statyn przez Aspergillus terreus i Penicillium solitum.
Tytuł równoległy: Biosynthesis of statins by Aspergillus terreus and Penicillium solitum.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2015 R.54 nr 3 s.69-70, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
3/295
Nr opisu: 0000048813
Autorzy: Marta Gmurek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Ocena toksyczności benzyloparabenu przed i po rozkładzie fotochemicznym.
Tytuł równoległy: Assessment of benzylparaben toxicity before and after the photochemical decomposition.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2015 R.54 nr 3 s.85-86, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
4/295
Nr opisu: 0000048815
Autorzy: Radosław Ślęzak, Liliana Krzystek, Stanisław Ledakowicz, Justyna Grzelak.
Tytuł: Produkcja polihydroksymaślanu przez Cupriavidus necator.
Tytuł równoległy: Production of polihydroxybutyrate by Cupriavidus necator.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2015 R.54 nr 3 s.121-122, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
5/295
Nr opisu: 0000048809
Autorzy: Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Rola inżynierii biochemicznej w rozwoju biotechnologii.
Tytuł równoległy: Contribution of biochemical engineering in the developent of biotechnology.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2015 R.54 nr 3 s.62-64, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
6/295
Nr opisu: 0000048814
Autorzy: Adam Gwiazda, Anna Kaptur, Marek Dziubiński.
Tytuł: Udział faz w przepływie ciecz-ciecz w mikrokanale.
Tytuł równoległy: Liquid volume fraction in liquid-liquid flow in a microchannel.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2015 R.54 nr 3 s.93-94, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
7/295
Nr opisu: 0000048812
Autorzy: Magdalena Foszpańczyk, Marta Gmurek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Utlenianie 2,4-dichlorofenolu z zastosowaniem homogenicznego fotosensybilizatora.
Tytuł równoległy: Oxidation of 2,4 dichlorophenol using a homogeneous solution of photosensitizer.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2015 R.54 nr 3 s.79-81, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
8/295
Nr opisu: 0000045789
Autorzy: Alicja Biel-Tyralska, Tomasz Tyralski.
Tytuł: Badania modelowe rozwłókniaczy wysokostężeniowych do makulatury.
Tytuł równoległy: Model studies of high consistency pulpers for recovered papers.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2014 R.53 nr 6 s.371-373, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
9/295
Nr opisu: 0000045473
Autorzy: Jerzy Pela, Michał Prokopek, Marek Dziubiński.
Tytuł: Pomiary właściwości płynów nienewtonowskich lepkosprężystych metodą mikroreologii optycznej.
Tytuł równoległy: Measurements of non-Newtonian viscoelastic properties of liquid by optical microrheology.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2014 R.53 nr 5 s.360-362, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
10/295
Nr opisu: 0000042159
Autorzy: Piotr Domagalski, Marek Dziubiński.
Tytuł: Praktyczne aspekty pasywnej mikroreometrii optycznej.
Tytuł równoległy: Practical aspects of passive optical microrheometry.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2014 R.53 nr 1 s.15-16, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
11/295
Nr opisu: 0000044140
Autorzy: Agata Skwarczyńska, Zofia Modrzejewska.
Tytuł: Równowaga w procesie sorpcji Ca(II) w termowrażliwym hydrożelu chitozanowym.
Tytuł równoległy: Equilibrium of Ca(II) sorption process in thermosensitive chitosan hydrogel.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2014 R.53 nr 3 s. 174-175, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
12/295
Nr opisu: 0000044141
Autorzy: Jan Stawczyk, Michał Krempski-Smejda, Marcin Piątkowski.
Tytuł: Suszenie niskotemperaturowe w złożu fluidalnym w układzie zamkniętym.
Tytuł równoległy: Low-temperature fluidized-bed drying process in a closet loop system.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2014 R.53 nr 3 s. 180-181, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
13/295
Nr opisu: 0000045790
Autorzy: Alicja Biel-Tyralska, Tomasz Tyralski.
Tytuł: Wirniki helikoidalne do rozwłókniania makulatury przy wysokim stężeniu.
Tytuł równoległy: Helical rotors for slushing of high consistency recovered papers.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2014 R.53 nr 6 s.406-408, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
14/295
Nr opisu: 0000042161
Autorzy: Dariusz Heim, Andrzej Mrowiec, Karol Prałat.
Tytuł: Zastosowanie stanowiska badawczego małych mocy do pomiarów przewodności cieplnej cieczy o gęstości większej od wody.
Tytuł równoległy: Application of a low-power test setup for liquid thermal conductivity measurements.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2014 R.53 nr 1 s.21-22, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
15/295
Nr opisu: 0000040757
Autorzy: Krzysztof Ciesielski, Kamil Przybyłek.
Tytuł: Analiza cyklu życia systemów grzewczych wykorzystujących pierwotne i odnawialne źródła ciepła.
Tytuł równoległy: Life Cycle Assessment of heating systems using primary and renewable heat sources.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2013 R.52 nr 6 s.527-528, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Uwagi wewnętrzne: Autor, Kamil Przybyłek występuje z afiliacją PŁ.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
16/295
Nr opisu: 0000040496
Autorzy: Mariia Taradaichenko, Fedor Gladkii.
Tytuł: Application of electromagnetic treatment for degumming process in high phosphorus content of sunflower oil .
Tytuł równoległy: Zastosowanie obróbki elektromagnetycznej w procesie hydratacji oleju słonecznikowego z wysoką zawartością fosforu.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2013 R.52 nr 5 s.490-491, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
17/295
Nr opisu: 0000039439
Autorzy: Mariola Błaszczyk, Jerzy Sęk.
Tytuł: Badanie procesu wymywania substancji wysokolepkich ze złóż porowatych za pomocą roztworów surfaktantów.
Tytuł równoległy: Research on elution of high-viscous substances from porous media using solutions of surfactants.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2013 R.52 nr 3 s.150-151, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
18/295
Nr opisu: 0000040758
Autorzy: Daniel Głąbała, Jerzy Sęk.
Tytuł: Badanie wpływu metody DAF na przebieg procesów rozdzielania się faz w emulsjach.
Tytuł równoległy: Investigation of the DAF method influence on phases' separation process in emulsions.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2013 R.52 nr 6 s.535-536, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
19/295
Nr opisu: 0000040495
Autorzy: Kamil Kamiński, Marek Krawczyk, Jerzy Petera.
Tytuł: Ekstrakcja w obecności pola elektrycznego w układzie ciecz jonowa - mieszanina organiczna, prowadzona w kontaktorze wielodyszowym.
Tytuł równoległy: Extraction in the presence of electric field in the ionic liquid - organic mixture system runing in a multi-nozzle contactor.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2013 R.52 nr 5 s.429-430, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
20/295
Nr opisu: 0000039441
Autorzy: Andrzej Obraniak.
Tytuł: Granulacja popiołów lotnych uzyskanych ze spalania węgla brunatnego.
Tytuł równoległy: Granulation of fly ashes obtained in brown coal combustion.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2013 R.52 nr 3 s.213-215, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
21/295
Nr opisu: 0000039443
Autorzy: Tomasz Olejnik.
Tytuł: Model dyskretnej zmiany rozmiaru ziarn.
Tytuł równoległy: Model of discrete change of particle size.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2013 R.52 nr 3 s.219-221, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
22/295
Nr opisu: 0000040321
Autorzy: Elwira Tomczak, Władysław Kamiński.
Tytuł: Modelowanie kinetyki sorpcji z zastosowaniem pochodnych ułamkowych dla układu barwnik azowy - sorbent roślinny.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2013 R. 52 nr 4 s.376-377
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
23/295
Nr opisu: 0000040320
Autorzy: Mariia Taradaichenko, Leonid Perevalov, Sergiy Teslenko, Irina Pakhomova.
Tytuł: Optimal parameters of sunflower seeds dehulling process with freezing.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2013 R. 52 nr 4 s.374-375
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
24/295
Nr opisu: 0000039446
Autorzy: Krzysztof Szulc.
Tytuł: Optimization of geometry of helical ribbon impeller operating in the laminar flow of the liquid.
Tytuł równoległy: Optymalizacja geometrii mieszadeł wstęgowych pracujących w zakresie laminarnego przepływu cieczy.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2013 R.52 nr 3 s.255-258, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
25/295
Nr opisu: 0000039445
Autorzy: Jacek Stelmach.
Tytuł: Porównanie doświadczalnych wartości współczynnika wnikania masy z obliczonymi na podstawie wybranych modeli procesu wymiany masy.
Tytuł równoległy: Comparison of mass transfer coefficient values obtained experimentally and calculated on basis of selected mass transfer models.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2013 R.52 nr 3 s.244-246, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
26/295
Nr opisu: 0000040317
Autorzy: Anna Kacprzak, Liliana Krzystek, Stanisław Ledakowicz, Mariusz Matyka, Agnieszka Basińska.
Tytuł: Porównanie wydajności produkcji biogazu z roślin energetycznych: mozgi (Phalaris arundinacea L.) i kukurydzy (Zea mays).
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2013 R. 52 nr 4 s.330-331
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
27/295
Nr opisu: 0000040759
Autorzy: Katarzyna Nawrotek, Zofia Modrzejewska, Roman Zarzycki.
Tytuł: Uwalnianie środków aktywnych z hydrożeli - model dyfuzyjny i dyfuzyjno-desorpcyjny.
Tytuł równoległy: Active agent release from hydrogels - diffusion and diffusion-desorption models.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2013 R.52 nr 6 s.548-549, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
28/295
Nr opisu: 0000040760
Autorzy: Radosław Ślęzak, Liliana Krzystek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Wpływ czasu napowietrzania na stabilizację aerobowego składowiska odpadów - eksperymentalna symulacja w lizymetrach.
Tytuł równoległy: Effect of aeration time on aerobic stabilizationof landfill - experimental simulation in lysimeters.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2013 R.52 nr 6 s.577-578, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
29/295
Nr opisu: 0000039444
Autorzy: Marek Solecki.
Tytuł: Wpływ stężenia zawiesiny na dezintegrację mikroorganizmów w młynie perełkowym.
Tytuł równoległy: Effect of suspension concentration on disintegration of microorganisms in a bead mill.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2013 R.52 nr 3 s.241-243, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
30/295
Nr opisu: 0000039440
Autorzy: Tadeusz Gluba.
Tytuł: Wpływ warunków podawania cieczy wiążącej na właściwości złoża otrzymanego w procesie granulacji talerzowej.
Tytuł równoległy: Influence of wetting conditions on bed properties during periodic disc granulation.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2013 R.52 nr 3 s.178-179, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
31/295
Nr opisu: 0000040761
Autorzy: Mariola Błaszczyk, Jerzy Sęk.
Tytuł: Wykorzystanie modelu kapilarnego do przewidywania zmian stopnia saturacji złoża ziarnistego.
Tytuł równoległy: Application of capillary model to the prediction of saturation degree changes in a granular bed.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2013 R.52 nr 6 s.519-520, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
32/295
Nr opisu: 0000040319
Autorzy: Artur Kubiczek, Władysław Kamiński.
Tytuł: Wzajemna rozpuszczalność wybranych cieczy jonowych i wody w układach pięcioskładnikowych zawierających aceton, butanol i etanol.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2013 R. 52 nr 4 s.351-352
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
33/295
Nr opisu: 0000039442
Autorzy: Tomasz Olejnik.
Tytuł: Zmiana kształtu ziarn produktu mielenia wybranych surowców mineralnych w młynie kulowym.
Tytuł równoległy: Particle shape change of selected raw material grinded in a ball mill.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2013 R.52 nr 3 s.216-218, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
34/295
Nr opisu: 0000035106
Autorzy: Marta Gmurek, Magdalena Olak-Kucharczyk, Jacek S. Miller, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Analiza skuteczności fotodegradacji biocydu orto-fenylofenolu w środowisku wodnym.
Tytuł równoległy: Analysis of biocide ortho-phenylphenol degradation effectiveness in aqueous solution.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2012 R.51 nr 4 s.119-122, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
35/295
Nr opisu: 0000038458
Autorzy: Mariola Błaszczyk, Jerzy Sęk, Marek Dziubiński.
Tytuł: Badania procesu ciśnieniowej elucji substancji wysokolepkich ze struktur porowatych.
Tytuł równoległy: Investigations of pressurized elution of high-viscosity media from porous structures.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2012 R.51 nr 6 s.295-296, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
36/295
Nr opisu: 0000038468
Autorzy: Jerzy Sęk, Sylwia Buczyk.
Tytuł: Badanie procesów grawitacyjnego wymywania cieczy wysokolepkich z warstw ziarnistych.
Tytuł równoległy: Research on gravitational infiltration of highly viscous liquids from granular layers.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2012 R.51 nr 6 s.379-380, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
37/295
Nr opisu: 0000038469
Autorzy: Jerzy Sęk, Daniel Głąbała, Tomasz Kiljański.
Tytuł: Badanie przebiegu procesów deemulgacji za pomocą metod spektrofotometrycznych.
Tytuł równoległy: Investigations on the course of de-emulsification processes using spectrophotometric methods.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2012 R.51 nr 6 s.381-382, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
38/295
Nr opisu: 0000038464
Autorzy: Karina Gurgenova, Paweł Wawrzyniak.
Tytuł: Batch high-pressure supercritical fluid extraction of essential oil from black cumin seeds.
Tytuł równoległy: Wysokociśnieniowa wsadowa ekstrakcja nadkrytyczna olejku lotnego z nasion czarnuszki siewnej.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2012 R.51 nr 6 s.322-323, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
39/295
Nr opisu: 0000035091
Autorzy: Tomasz Boruta, Marcin Bizukojć, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Bioinformatyczna analiza przewidywanego klastra genów biosyntezy (+)-geodyny u Aspergillus terreus.
Tytuł równoległy: Bioinformatic analysis of the predicted (+)-geodin biosynthesis gene cluster of Aspergillus terreus.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2012 R.51 nr 4 s.92-94, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
40/295
Nr opisu: 0000038470
Autorzy: Jarosław Wasilewski, Tomasz Kiljański, Kryspin Mirota.
Tytuł: Biologiczne aspekty heterofazowej struktury krwi i jej znaczenie w procesie miażdżycowym.
Tytuł równoległy: Biological aspects of heterogeneous blood structure and its role in atherogenesis.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2012 R.51 nr 6 s.398-399, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
41/295
Nr opisu: 0000035093
Autorzy: Agnieszka Domińczyk, Liliana Krzystek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Biologiczne suszenie mieszaniny stałych odpadów przemysłu papierniczego oraz organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych.
Tytuł równoległy: Biological drying of paper industry waste and organic fraction of municipal solid waste.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2012 R.51 nr 4 s.115-116, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
42/295
Nr opisu: 0000035100
Autorzy: Karina Michalska, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Degradacja struktur lignocelulozowych oraz produktów ich hydrolizy.
Tytuł równoległy: Degradation of lignocellulosic structures and the products of their decomposition.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2012 R.51 nr 4 s.157-159, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
43/295
Nr opisu: 0000035104
Autorzy: Frantisek Rieger, Pavel Seichter, Czesław Kuncewicz, Dorin Ceres.
Tytuł: Dobór mieszadła do bioreaktora.
Tytuł równoległy: Impeller selection for a bioreactor.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2012 R.51 nr 4 s.176-178, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
44/295
Nr opisu: 0000038463
Autorzy: Karina Gurgenova, Paweł Wawrzyniak.
Tytuł: Dynamic and static solubility of thymoquinone in the supercritical carbone dioxide.
Tytuł równoległy: Dynamiczna oraz statyczna rozpuszczalność tymochinonu w nadkrytycznym ditlenku węgla.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2012 R.51 nr 6 s.320-321, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
45/295
Nr opisu: 0000035101
Autorzy: Marta Pawlak, Marcin Bizukojć.
Tytuł: Intensyfikacja biosyntezy lowastatyny przy użyciu laktozy i glicerolu jako źródeł węgla w procesach okresowych oraz discontinuous fed-batch i continuous fed-batch.
Tytuł równoległy: Intensification of lovastatin biosynthesis with the use of lactose and glycerol as carbon sources in a batch and in discontinuous fed-batch and continuous fed-batch culture.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2012 R.51 nr 4 s.164-166, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
46/295
Nr opisu: 0000035102
Autorzy: Beata Pawłowska.
Tytuł: Konduktancja jako parametr monitorujący wzrost korzeni włośnikowatych Paulownia tomentosa w bioreaktorze.
Tytuł równoległy: Conductance as a parametr for monitoring the growth of Paulownia tomentosa hairy roots in a mist trickling bioreactor.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2012 R.51 nr 4 s.167-168, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
47/295
Nr opisu: 0000035090
Autorzy: Tomasz Boruta, Marcin Bizukojć, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Modelowanie metabolizmu w erze inżynierii biologicznej.
Tytuł równoległy: Metabolic modelling in the era of biological engineering.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2012 R.51 nr 4 s.89-91, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
48/295
Nr opisu: 0000035099
Autorzy: Ewa Liwarska-Bizukojć, Dorota Gendaszewska.
Tytuł: Morfologia kłaczków osadu czynnego w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Zgierzu.
Tytuł równoległy: Morphology of activated sludge flocs in the reconstructed wastewater treatment plant in Zgierz.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2012 R.51 nr 4 s.154-156, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
49/295
Nr opisu: 0000038462
Autorzy: Henryk Fidos, Marek Dziubiński, Anna Kaptur.
Tytuł: Parametry struktury przepływu rzutowego dwufazowych mieszanin ciecz - ciecz w minikanałach.
Tytuł równoległy: Structure parameters of two-phase flow of liquid-liquid mixtures in minichannels.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2012 R.51 nr 6 s.318-319, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
50/295
Nr opisu: 0000035103
Autorzy: Katarzyna Paździor, Anna Klepacz-Smółka, Stanisław Ledakowicz, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Renata Żyłła.
Tytuł: Porównanie efektów zastosowania jedno- i dwustopniowych reaktorów typu SBR do biodegradacji wysoko obciążonych ścieków.
Tytuł równoległy: Comparison of high loaded wastwater biodegradation in one- and two-step SBR reactor systems.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2012 R.51 nr 4 s.169-170, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
51/295
Nr opisu: 0000035098
Autorzy: Ewa Liwarska-Bizukojć.
Tytuł: Rola cyfrowej analizy obrazu w monitoringu osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków.
Tytuł równoległy: Role of digital image analysis in activated sludge monitoring in wastewater treatment plants.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2012 R.51 nr 4 s.151-153, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
52/295
Nr opisu: 0000038461
Autorzy: Marek Dziubiński, Piotr Domagalski.
Tytuł: Techniki optyczne w badaniach mikroreologicznych powierzchni międzyfazowej.
Tytuł równoległy: Optical techniques in microrheological investigation of interphase surface.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2012 R.51 nr 6 s.316-317, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
53/295
Nr opisu: 0000038460
Autorzy: Paweł Budzyński, Marek Dziubiński.
Tytuł: Udział powierzchni swobodnej w całkowitej powierzchni kontaktu międzyfazowego w barbotażowej kolumnie pulsacyjnej.
Tytuł równoległy: Free surface contribution in a total interphase boundary in the pulsating bubble column.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2012 R.51 nr 6 s.301-302, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
54/295
Nr opisu: 0000035105
Autorzy: Radosław Ślęzak, Liliana Krzystek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Wpływ napowietrzania na procesy zachodzące w odpadach.
Tytuł równoległy: Influence of aeration on processes carried out in waste.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2012 R.51 nr 4 s.182-183, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
55/295
Nr opisu: 0000035097
Autorzy: Anna Kacprzak, Mariusz Matyka, Liliana Krzystek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Wpływ stopnia nawożenia i czynników atmosferycznych na wydajność produkcji biogazu z wybranych roślin energetycznych.
Tytuł równoległy: Effect of fertilization and weather conditions on biogas production from selected energy crops.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2012 R.51 nr 4 s.141-142, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
56/295
Nr opisu: 0000038467
Autorzy: Piotr Owczarz, Zofia Modrzejewska.
Tytuł: Wpływ substancji czynnych na własności reologiczne hydrożeli chitozanowych w pobliżu granicy przejścia fazowego zol-żel.
Tytuł równoległy: Influence of active substances on rheological properties of chitosan hydrogels near sol-gel phase transition.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2012 R.51 nr 6 s.364-365, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
57/295
Nr opisu: 0000035094
Autorzy: Joanna Gonciarz, Marta Pawlak, Marcin Bizukojć.
Tytuł: Wymuszanie zmian formy morfologicznej grzybni Aspergillus terreus poprzez dodatek nieorganicznych mikrocząsteczek.
Tytuł równoległy: Forcing of morphological changes of Aspergillus terreus mycelium by the addition of inorganic microparticales.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2012 R.51 nr 4 s.123-124, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
58/295
Nr opisu: 0000035092
Autorzy: Lucyna Bilińska, Julita Bemska, Kamil Biliński, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Zintegrowana chemiczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków włókienniczych.
Tytuł równoległy: Integrated chemical-biological textile sewage treatment plant.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2012 R.51 nr 4 s.95-97, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
59/295
Nr opisu: 0000035095
Autorzy: Justyna Grzelak, Liliana Krzystek.
Tytuł: Zmiany składu morfologicznego stałych odpadów komunalnych w mieście Łodzi w latach 1995-2011, ze szczególnym uwzględnieniem frakcji organicznej.
Tytuł równoległy: Changes in morphological composition of Lodz municipal wastes in the period 1995-2011, with a special focus on the organic fraction.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2012 R.51 nr 4 s.128-130, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
60/295
Nr opisu: 0000029665
Autorzy: Andrzej Heim, Marek Solecki.
Tytuł: Kinetyka dezintegracji komórek drożdży w młynie perełkowym.
Tytuł równoległy: Disintegration kinetics of yeast cells in a bead mill.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2011 R.50 nr 1 s.9-10, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
61/295
Nr opisu: 0000029666
Autorzy: Andrzej Heim, Marek Tomalczyk.
Tytuł: Konstrukcja przeponowej chłodziarki cukru.
Tytuł równoległy: Construction of a membrane based sugar cooler.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2011 R.50 nr 1 s.11-12, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
62/295
Nr opisu: 0000029667
Autorzy: Tomasz Kiljański.
Tytuł: Przepływ masy czekoladowej w szczelinie między płaską powierzchnią a walcem w procesie konszowania czekolady.
Tytuł równoległy: Molten chocolate flow in a gap between the apparatus flat bottom and the cylinder rolling on it during conging process.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2011 R.50 nr 1 s.23-24, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
63/295
Nr opisu: 0000029672
Autorzy: Jerzy Sęk, Anna Strzelecka.
Tytuł: Symulacje numeryczne procesu koalescencji w emulsjach spożywczych.
Tytuł równoległy: Numerical simulations of coalescence process in food emulsions.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2011 R.50 nr 1 s.41-42, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
64/295
Nr opisu: 0000029669
Autorzy: Magdalena Orczykowska, Paweł Budzyński, Marek Dziubiński.
Tytuł: Wpływ gumy gellan na właściwości reologiczne roztworów skrobi o różnym pochodzeniu botanicznym.
Tytuł równoległy: Influence of gellen gum on rheological properties of starch solutions originated from different botanical sources.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2011 R.50 nr 1 s.31-32, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
65/295
Nr opisu: 0000029670
Autorzy: Jerzy Sęk, Daniel Głąbała.
Tytuł: Wykorzystanie teorii ruchu falowego w badaniach nad procesami rozwarstwiania się emulsji spożywczych.
Tytuł równoległy: Wave theory application in the investigations of phases' separation in food emulsion.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2011 R.50 nr 1 s.39-40, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
66/295
Nr opisu: 0000029668
Autorzy: Remigiusz Modrzewski, Piotr Wodziński.
Tytuł: Zastosowanie przesiewaczy dwuczęstościowych w przemyśle spożywczym.
Tytuł równoległy: Application of double-frequency screens in food industry.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2011 R.50 nr 1 s.27-28, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
67/295
Nr opisu: 0000026627
Autorzy: Anna Kacprzak, Liliana Krzystek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Badania biochemicznego potencjału metanogennego wybranych roślin energetycznych.
Tytuł równoległy: Methane production trough anaerobic digestion of chosen energy crops grown in Poland.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 R.49 nr 4 s.32-33, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
68/295
Nr opisu: 0000026366
Autorzy: Jerzy Sęk, Anna Stopczyk, Tomasz Browarski.
Tytuł: Badanie procesu przesiąkania wody przez warstwy ziarniste w warunkach nieustalonych.
Tytuł równoległy: Non-steady water percolation into granular beds.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 nr 2 s.111-112, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
69/295
Nr opisu: 0000026567
Autorzy: Jerzy Sęk, Dorota Plaskota-Kamecka.
Tytuł: Badanie procesu sorpcji jonów chromu i żelaza w strukturach porowatych.
Tytuł równoległy: Sorption of CR+++ and Fe+++ ions in porous structures.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 nr 3 s.107-108, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
70/295
Nr opisu: 0000026566
Autorzy: Artur Lewandowski, Ireneusz Zbiciński.
Tytuł: Badanie zjawiska koalescencji podczas zderzeń strug cieczy.
Tytuł równoległy: Studies of coalescence during collisions of liquid jets.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 nr 3 s.67-68, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
71/295
Nr opisu: 0000028646
Autorzy: Agnieszka Zawadzka, Liliana Krzystek, Paweł Stolarek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Biologiczne suszenie osadów ściekowych i odpadów stałych w reaktorze okresowym.
Tytuł równoległy: Biological drying of sewage sludge and municipal solid waste in a horizontal tubular reactor.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 R.49 nr 3 s.121-122, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
72/295
Nr opisu: 0000026360
Autorzy: Kamil Kamiński, Amanda Bachtel, Jerzy Petera.
Tytuł: Ekstrakcja w obecności pola elektrostatycznego o wysokiej różnicy potencjałów w układzie ciecz jonowa - mieszanina cieczy organicznych.
Tytuł równoległy: High voltage electro-spray extraction from organic mixture using room temperature ionic liquids.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 nr 2 s.61-62, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
73/295
Nr opisu: 0000030906
Autorzy: Zofia Modrzejewska.
Tytuł: Formy chitozanowe do zastosowań w inżynierii biomedycznej.
Tytuł równoległy: Chitosan forms applied in biomedical engineering.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 R.50 nr 5 s.74-75
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
74/295
Nr opisu: 0000026632
Autorzy: Julia Rabaeva, Ireneusz Zbiciński.
Tytuł: Gas-admixing foam spray drying of skin-forming and porous materials.
Tytuł równoległy: Suszenie rozpryskowe specjalnych materiałów typu skin-forming oraz materiałów porowatych.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 R.49 nr 4 s.62-63, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
75/295
Nr opisu: 0000026167
Autorzy: Władysław Kamiński, Elwira Tomczak.
Tytuł: Globalne ocieplenie - natura czy działalność człowieka?
Tytuł równoległy: Global warming - nature or human activity?
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 R.49 nr 1 s.55-56, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
76/295
Nr opisu: 0000026629
Autorzy: Karina Michalska, Krystian Miazek, Liliana Krzystek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Hydroliza materiału roślinnego z gatunku Miscanthus giganteus pod wpływem termochemicznej obróbki.
Tytuł równoległy: Hydrolysis of Miscanthus giganteus in termochemical treatment.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 R.49 nr 4 s.50-51, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
77/295
Nr opisu: 0000026639
Autorzy: Michał Krempski-Smejda, Jan Stawczyk.
Tytuł: Instalacja procesu suszenia niskotemperaturowego w złożu fluidalnym.
Tytuł równoległy: Instalation of low-temperature drying process in a fluidized bed.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 R.49 nr 4 s.44-45, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
78/295
Nr opisu: 0000026568
Autorzy: Radosław Ślęzak, Liliana Krzystek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Kinetyka aerobowego rozkładu materii organizcnej w odpadach komunalnych.
Tytuł równoległy: Kinetics of aerobic decomposition of organic matter in municipal waste.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 nr 3 s.113-114, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
79/295
Nr opisu: 0000027467
Autorzy: Włodzimierz Kawka, Mariusz Reczulski.
Tytuł: Konsolidacja wstęgi papieru w prasie powietrznej. Cz. 2.
Tytuł równoległy: Analysis of paper web consolidation process in an air press. Pt. 2.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 nr 6 s.38-40, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
80/295
Nr opisu: 0000026189
Autorzy: Marcin Stolarek, Katarzyna Paździor, Liliana Krzystek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Makrokinetyka utleniania metanu w biofiltrach.
Tytuł równoległy: Methane oxidation macro-kinetics in biofilters.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 R. 49 nr 1 s.109-110, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
81/295
Nr opisu: 0000026628
Autorzy: Adam Michajłowski, Tomasz Kiljański.
Tytuł: Mieszanie dyspersji pęcherzy gazowych w płynie plastycznolepkim.
Tytuł równoległy: Agitating of dispersion of gas bubbles in viscoplastic medium.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 R.49 nr 4 s.48-49, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
82/295
Nr opisu: 0000026192
Autorzy: Natalia Veshkina, Ireneusz Zbiciński, Damian Obidowski.
Tytuł: Modeling of pulsating flow in a collapsible wall.
Tytuł równoległy: Modelowanie przepływu pulsacyjnego w składanej rurce silikonowej..
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 R. 49 nr 1 s.117-118, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
83/295
Nr opisu: 0000026185
Autorzy: Marcin Piątkowski, Ireneusz Zbiciński.
Tytuł: Płomieniowe suszenie rozpyłowe.
Tytuł równoległy: Flame spray drying.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 R. 49 nr 1 s.87-88, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
84/295
Nr opisu: 0000026363
Autorzy: Magdalena Orczykowska, Paweł Budzyński, Marek Dziubiński.
Tytuł: Ocena stabilności zawiesiny tiksotropowej w obecności środka zagęszczającego.
Tytuł równoległy: Estimation of thixotropic suspension stability in the presence of food additives.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 nr 2 s.93-94, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
85/295
Nr opisu: 0000026187
Autorzy: Jacek Stelmach.
Tytuł: Określanie prędkości pęcherzyków gazu na wysokości samozasysającego mieszadła tarczowego.
Tytuł równoległy: Determination of gas bubble velocities at a level of selfaspirating disk impeller.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 R. 49 nr 1 s.105-106, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
86/295
Nr opisu: 0000026186
Autorzy: Jerzy Sęk, Mariola Błaszczyk, Łukasz Przybysz.
Tytuł: Opis procesu nasiąkania struktur porowatych za pomocą równania kinetycznego.
Tytuł równoległy: Application of kinetic equation in the description of imbibition process.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 R. 49 nr 1 s.97-98, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
87/295
Nr opisu: 0000026190
Autorzy: Elwira Tomczak, Rafał Sulikowski.
Tytuł: Opis równowagi i kinetyki sorpcji jonów metali ciężkich na klinoptylolicie.
Tytuł równoległy: Description of sorption equilibrium and kinetics for heavy metal ions on clinoptilolite.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 R. 49 nr 1 s.113-114, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
88/295
Nr opisu: 0000026562
Autorzy: Robert Adamski, Zdzisław Pakowski.
Tytuł: Pomiar współczynnika oporu i czynnika kształtu cząstek typu flok.
Tytuł równoległy: Measurement of drag coefficient and sphericity of floc particles.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 nr 3 s.15-16, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
89/295
Nr opisu: 0000026191
Autorzy: Elwira Tomczak, Dominika Szczerkowska.
Tytuł: Równowaga sorpcyjna jonów metali ciężkich na sorbentach pochodzenia roślinnego.
Tytuł równoległy: Sorption equilibrium of heavy metal ions on plant sorbents.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 R. 49 nr 1 s.115-116, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
90/295
Nr opisu: 0000026362
Autorzy: Remigiusz Modrzewski, Piotr Wodziński.
Tytuł: Segregacja odpadów mineralnych na przesiewaczu dwuczęstościowym.
Tytuł równoległy: Segregation of mineral waste on a double-frequency screen.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 nr 2 s.83-84, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
91/295
Nr opisu: 0000026563
Autorzy: Paweł Budzyński.
Tytuł: Stopień zatrzymania gazu w barbotażowej kolumnie pulsacyjnej.
Tytuł równoległy: Gas hold-up in a pulsation bubble reactor.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 nr 3 s.29-30, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
92/295
Nr opisu: 0000026164
Autorzy: Marek Dziubiński, Anna Morawiak.
Tytuł: Struktury przepływu mieszanin dwufazowych ciecz - ciecz w mikrokanałach.
Tytuł równoległy: Structures of two-phase flow of liqiud - liquid mixtures in microchannels.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 R.49 nr 1 s.35-36, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
93/295
Nr opisu: 0000026364
Autorzy: Andrzej Polańczyk, Ludomir Stefańczyk, Ireneusz Zbiciński.
Tytuł: Symulacje komputerowe jako metoda oceny ryzyka wystąpienia zakrzepu po zabiegu wszczepienia protezy wewnątrznaczyniowej u pacjentów z tętniakiem brzusznego odcinka aorty.
Tytuł równoległy: Computer simulations for the assessment of thromosis risk after endovascular stent-graft implementation in patients with the aneurism of aorta abdominal section.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 nr 2 s.103-104, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
94/295
Nr opisu: 0000026631
Autorzy: Zofia Modrzejewska, Agata Skwarczyńska, Roman Zarzycki, Jan Sielski.
Tytuł: Układy chitozanowo-hydroksyapatytowe do zastosowań biomedycznych.
Tytuł równoległy: Chitosan-hydroxyapatite composites in biomedical applications.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 R.49 nr 4 54-55, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
95/295
Nr opisu: 0000027114
Autorzy: Tomasz Tyralski, Alicja Biel-Tyralska.
Tytuł: Urządzenia do przerobu opakowań kartonowych po płynach spożywczych dla przedsiębiorstw recyklingowych.
Tytuł równoległy: Devices of stock processing systems for liquid board packaging.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 nr 5 s.123-126, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
96/295
Nr opisu: 0000026165
Autorzy: Karina Gurgenova, Paweł Wawrzyniak, Danuta Kalemba.
Tytuł: Volatile oil isolation by continuous supercritical extraction.
Tytuł równoległy: Izolowanie olejków eterycznych ciągłą ekstrakcją nadkrytyczną.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 R.49 nr 1 s.47-48, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
97/295
Nr opisu: 0000026633
Autorzy: Jarosław Sowiński, Henryk Fidos.
Tytuł: Wpływ ciśnienia na hydrodynamikę przepływu mieszaniny dwufazowej ciecz-gaz w minikanale.
Tytuł równoległy: Influence of pressure on the hydrodynamics of two-phase gas - liquid flow in a minichannel.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 R.49 nr 4 s.72-73, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
98/295
Nr opisu: 0000026171
Autorzy: Tomasz Olejnik.
Tytuł: Wpływ liczby punktów kontaktu na szybkość rozdrabniania wybranych surowców mineralnych.
Tytuł równoległy: Influence of contact points' number on the grinding rate of selected raw materials.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 R.49 nr 1 s.81-82
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
99/295
Nr opisu: 0000026169
Autorzy: Andrzej Obraniak, Tadeusz Gluba.
Tytuł: Wpływ parametrów procesowych na efekt okresowej granulacji nawozu Lubofoska.
Tytuł równoległy: Influence of process parameters on the effect of batch granulation of Uubofoska fertilizer.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 R.49 nr 1 s.77-78
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
100/295
Nr opisu: 0000026170
Autorzy: Andrzej Obraniak, Tadeusz Gluba.
Tytuł: Wpływ parametrów strugi nawilżającej na kinetykę procesu bębnowej granulacji nawozu wieloskładnikowego.
Tytuł równoległy: Influence of wetting stream on drum granulation kinetics of Lubofoska fertilizer.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 R.49 nr 1 s.79-80
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
101/295
Nr opisu: 0000026359
Autorzy: Marek Dziubiński, Piotr Domagalski.
Tytuł: Wpływ prędkości przepływu oraz właściwości cieczy na mechanizm ogniskowania strugi cieczy w węźle mikrokanałów.
Tytuł równoległy: Influence of velocity and liquid properties on mechanism of liquid stream hydrofocusing in micro-channels.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 nr 2 s.39-40, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
102/295
Nr opisu: 0000026188
Autorzy: Ewa Stelmach, Jacek Stelmach, Liliana Krzystek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Wpływ zawartości węgla i azotu na szybkość produkcji biogazu z organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych.
Tytuł równoległy: Influence of carbon and nitrogen contenton biogas production rate from organic fraction of municipal solid waste.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 R. 49 nr 1 s.107-108, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
103/295
Nr opisu: 0000026565
Autorzy: Rafał Krokos, Marek Dziubiński, Henryk Fidos.
Tytuł: Wypływy typu jet z instalacji procesowych.
Tytuł równoległy: Jet type outflow from process installations.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 nr 3 s.61-62, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
104/295
Nr opisu: 0000026168
Autorzy: Czesław Kuncewicz, Jacek Stelmach.
Tytuł: Zastosowanie autokorelacji do określania prędkości pęcherzyków gazu na podstawie zdjęć z podwójną ekspozycją.
Tytuł równoległy: Application of autocorrelation for determination of gas bubble velocity based oon double exposure photographs.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 b R.49$c nr 1 $ s.63-64
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
105/295
Nr opisu: 0000026166
Autorzy: Dariusz Heim, Andrzej Mrowiec, Karol Prałat.
Tytuł: Zastosowanie metody "gorącej nici" do wyznaczania przewodności cieplnej płynnych kwasów organicznych.
Tytuł równoległy: Determination of heat conductivity of liquid organic acids by the hot wire method.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 R.49 nr 1 s.51-52
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
106/295
Nr opisu: 0000026564
Autorzy: Krzysztof Ciesielski, Ireneusz Zbiciński.
Tytuł: Zastosowanie oceny cyklu produktu (LCA) do analizy procesów inżynierii chemicznej na przykładzie procesu suszenia.
Tytuł równoległy: Application of life cycle assessment to chemical engineering process analysis on the example of drying process.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 nr 3 s.31-32, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
107/295
Nr opisu: 0000026361
Autorzy: Tomasz Kiljański.
Tytuł: Zastosowanie pomiarów lepkości do kontroli i sterowania reaktorem przepływowym.
Tytuł równoległy: Application of viscosity measurements in monitoring and control of a flow reactor.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 nr 2 s.65-66, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
108/295
Nr opisu: 0000021878
Autorzy: Ewa Stelmach, Liliana Krzystek, Jacek Stelmach, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Anaerobowa degradacja organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych.
Tytuł równoległy: Anarobic digestion of organic fraction of municipal solid waste.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 3 s.107-108, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
109/295
Nr opisu: 0000023042
Autorzy: Marek Dziubiński, Aleksandra Witczak-Stawicka, Paweł Budzyński.
Tytuł: Analogia procesu sedymentacji i fluidyzacji cząstek w płynach nienewtonowskich.
Tytuł równoległy: Analogy between sedimentation and fluidization of particles in non-Newtonian liquids.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 6 s.60-61, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
110/295
Nr opisu: 0000021868
Autorzy: Marcin Bizukojć.
Tytuł: Automatyczna anotacja genomu jako narzędzie biologii systemów
Tytuł równoległy: Automatic genome annotation as a tool of systems' biological
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 3 s.25-27, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
111/295
Nr opisu: 0000023046
Autorzy: Henryk Fidos, Jarosław Sowiński, Rafał Krokos, Marek Dziubiński.
Tytuł: Badanie dystrybucji cieczy wypływającej z otworów o złożonych kształtach.
Tytuł równoległy: Investigation into the distribution of liquid outflowing from holes of complex shape.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 6 s.62-63, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
112/295
Nr opisu: 0000022299
Autorzy: Jerzy Sęk, Małgorzata Tryluk, Arkadiusz Kucharek.
Tytuł: Badanie procesu nasiąkania struktur porowatych.
Tytuł równoległy: Investigation on imbibition of porous structures.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 4 s.112-113, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
113/295
Nr opisu: 0000022295
Autorzy: Andrzej Obraniak, Tadeusz Gluba, Tomasz Olejnik.
Tytuł: Badanie wpływu sposobu dozowania cieczy nawilżającej na zmiany gęstości nasypowej granulatu.
Tytuł równoległy: Influence of wetting liquid dosing method on changes in granulate bulk density.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 4 s.89-90, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
114/295
Nr opisu: 0000021876
Autorzy: Krystian Miazek, Karina Michalska, Liliana Krzystek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Badanie wpływu termochemicznej obróbki wstępnej na stężenie uwolnionych cukrów redukujących z roślin rodzaju Miscanthus
Tytuł równoległy: Release of reductive sugars during pretreatment of Miscanthus
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 3 s.67-68, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
115/295
Nr opisu: 0000023050
Autorzy: Henryk Fidos, Jarosław Sowiński, Rafał Krokos, Marek Dziubiński.
Tytuł: Badanie wypływów z otworów o złożonych kształtach usytuowanych na ściankach rurociągu ciśnieniowego.
Tytuł równoległy: Investigation of liquid outflows from holes of complex shape located on the walls of a pressure pipeline.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 6 s.66-67, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
116/295
Nr opisu: 0000021875
Autorzy: Liliana Krzystek, Agnieszka Zawadzka, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Biologiczne suszenie osadów ściekowych i organicznej frakcji miejskich odpadów stałych metodą kompostowania w reaktorze okresowym
Tytuł równoległy: Biodrying of sewage sludge and organic fraction of municipal solid waste in a batch reactor
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 3 s.65-66, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
117/295
Nr opisu: 0000021866
Autorzy: Anna Antecka, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Biosynteza lakazy i wzrost Cerrena unicolor w hodowli wgłębnej
Tytuł równoległy: Cerrena unicolor growth and laccase biosynthesis in a submerged culture
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 3 s.21-22, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
118/295
Nr opisu: 0000021867
Autorzy: Marcin Bizukojć, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Biosynteza metabolitów wtórnych przez Aspergillus terreus
Tytuł równoległy: Biosynthesis of secondary metabolites by Aspergillus terreus
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 3 s.23-25, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
119/295
Nr opisu: 0000021881
Autorzy: Beata Pawłowska.
Tytuł: Biotechnologiczne źródła barwników spożywczych
Tytuł równoległy: Biotechnolgical sources of food pigments
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 3 s.79-80, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
120/295
Nr opisu: 0000019958
Autorzy: Tomasz Kurasiński, Czesław Kuncewicz.
Tytuł: Charakterystyka struktur wirowych generowanych przez mieszadło samozasysające.
Tytuł równoległy: Characteristics of eddy structures generated by a self-aspirating impeller.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 1 s.108-109, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
121/295
Nr opisu: 0000022292
Autorzy: Tomasz Kurasiński, Czesław Kuncewicz.
Tytuł: Cyrkulacja cieczy w mieszalniku i jej wpływ na czasy przebywania gazu w mieszalniku.
Tytuł równoległy: Liquid circulation in a mixer and its influence on mass transfer in the gas-liquid system.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 4 s.75-76, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
122/295
Nr opisu: 0000023055
Autorzy: Magdalena Orczykowska, Paweł Budzyński, Marek Dziubiński.
Tytuł: Dokładność wyznaczania prędkości przepływu pęcherzy gazowych w cieczach nienewtonowskich.
Tytuł równoległy: Accuracy of determining air bubbles flow velocity in non-Newtonian liquids.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 6 s.140-141, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
123/295
Nr opisu: 0000021869
Autorzy: Dorota Błędzka, Dorota Gryglik, Marta Lach, Magda Olak, Jacek Miller.
Tytuł: Efektywność degradacji ksenoestrogenu 4-tert-oktylofenolu metodami fotochemicznymi
Tytuł równoległy: Efficiency of xenoestrogen 4-tert-octylphenol degradation by photochemical method
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 3 s.28-30, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
124/295
Nr opisu: 0000022294
Autorzy: Andrzej Obraniak, Tadeusz Gluba.
Tytuł: Granulacja jako sposób ograniczenia zanieczyszczenia wód powierzchniowych przez nawozy sztuczne.
Tytuł równoległy: Granulation as a way of reduction of surface waters' pollution by artificial fertilizers.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 4 s.87-88, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
125/295
Nr opisu: 0000021877
Autorzy: Beata Pawłowska, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Grzyby nitkowate Monascus purpureus w hodowli w kolbach wstrząsanych
Tytuł równoległy: Filamentous fungi Monascus purpureus in shaken flask culture
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 3 s.81-82, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
126/295
Nr opisu: 0000023034
Autorzy: Paweł Budzyński, Magdalena Orczykowska, Marek Dziubiński.
Tytuł: Hydrodynamika przepływu pęcherzy powietrza przez warstwy cieczy o złożonych właściwościach reologicznych w kolumnie pulsacyjnej.
Tytuł równoległy: Hydrodynamics of air bubble flow through rheologically complex liquids in a pulsating column.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 6 s.35-36, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
127/295
Nr opisu: 0000019948
Autorzy: Czesław Kuncewicz.
Tytuł: Jubileusz 70-lecia Profesora Andrzeja Heima.
Tytuł równoległy: The 70th jubilee of Professor Andrzej Heim.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R. 48 nr 1 s.17
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
128/295
Nr opisu: 0000022289
Autorzy: Tadeusz Gluba, Andrzej Obraniak.
Tytuł: Kinetyka aglomeracji materiału drobnoziarnistego w granulatorze talerzowym.
Tytuł równoległy: Agglomeration kinetics of fine-grained material in a disc granulator.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 4 s.46-47, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
129/295
Nr opisu: 0000022298
Autorzy: Tomasz Olejnik, Tadeusz Gluba, Andrzej Obraniak.
Tytuł: Kinetyka mielenia kwarcytu przy kaskadowym ruchu złoża nadawy.
Tytuł równoległy: Grinding kinetics of selected raw materials considering the bulk movement.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 4 s.100-101, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
130/295
Nr opisu: 0000022296
Autorzy: Tomasz Olejnik.
Tytuł: Kinetyka przemiału wybranych materiałów skalnych z uwzględnieniem wytrzymałości ziarn na ściskanie.
Tytuł równoległy: Grinding kinetics of selected rock raw materials considering compression strength of grains.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 4 s.96-97, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
131/295
Nr opisu: 0000021157
Autorzy: Włodzimierz Kawka, Mariusz Reczulski.
Tytuł: Konsolidacja wstęgi papieru w prasie powietrznej.
Tytuł równoległy: Analysis of paper web consolidation in an air press.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 2 s.63-65, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
132/295
Nr opisu: 0000021873
Autorzy: Anna Kacprzak, Liliana Krzystek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Konwersja biomasy odpadów biodegradowalnych metodą fermentacji metanowej
Tytuł równoległy: Conversion of biomass and biodegradable wastes by methane fermantation
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 3 s.57-58, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
133/295
Nr opisu: 0000023051
Autorzy: Andrzej Heim, Marek Solecki.
Tytuł: Kształtowanie parametrów zawiesiny mikroorganizmów w młynie perełkowym.
Tytuł równoległy: Microorganism suspension parameters in a bead mill.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 6 s.81-82, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
134/295
Nr opisu: 0000023052
Autorzy: Tomasz Kiljański, Adam Michajłowski.
Tytuł: Kształty pęcherzy gazowych w substancjach plastycznolepkich podczas ruchu w polu sił odśrodkowych.
Tytuł równoległy: Shapes of gas bubbles during movement in viscoplastic medium.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 6 s.107-108, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
135/295
Nr opisu: 0000022362
Autorzy: Zofia Modrzejewska, Małgorzata Dorabialska, Roman Zarzycki.
Tytuł: Mechanizm sorpcji jonów Cu2+ na chitozanie uformowanym w postaci mikrogranulek.
Tytuł równoległy: Mechanism of Cu2+ ions sorption in chitosan microgranules.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 5 s.77-78, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
136/295
Nr opisu: 0000019961
Autorzy: Krzysztof Szulc.
Tytuł: Moc mieszania mieszadeł ślimakowych pracujących w zbiorniku z przegrodami.
Tytuł równoległy: Mixing power of a screw impeller working in a tank with baffles.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 1 s.116-117, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
137/295
Nr opisu: 0000023037
Autorzy: Piotr Domagalski, Marek Dziubiński.
Tytuł: Modelowanie numeryczne ogniskowania strugi cieczy w węźle mikrokanałów.
Tytuł równoległy: Numerical modelling of hydrofocusing of liquid streams in microchannels.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 6 s.43-44, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
138/295
Nr opisu: 0000022300
Autorzy: Marek Solecki.
Tytuł: Modelowanie procesu dezintegracji mikroorganizów w młynach perełkowych.
Tytuł równoległy: Microorganism disintegration process modeling in bead mills.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 4 s.120-121, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
139/295
Nr opisu: 0000023056
Autorzy: Jerzy Sęk.
Tytuł: Modelowanie procesu nasiąkania struktur ziarnistych.
Tytuł równoległy: Modelling of imbibition process of porous structure.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 6 s.164-165, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
140/295
Nr opisu: 0000019953
Autorzy: Jerzy Sęk.
Tytuł: Modelowanie procesu rozdzielania się faz w emulsjach.
Tytuł równoległy: Modelling of phases separation in emulsions.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 1 s.64-65, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
141/295
Nr opisu: 0000023038
Autorzy: Marek Dziubiński.
Tytuł: Modelowanie przepływów wielofazowych w mikrokanałach.
Tytuł równoległy: Modelling of multi-phase flow in microchannels.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 6 s.55-56, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
142/295
Nr opisu: 0000022290
Autorzy: Tadeusz Gluba, Andrzej Obraniak.
Tytuł: Ocena odporności na ścieranie granulowanego nawozu wieloskładnikowego Lubofoska.
Tytuł równoległy: Evaluation of abrasion resistance of granulated mixed fertilizer Lubofoska.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 4 s.48-49, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
143/295
Nr opisu: 0000022291
Autorzy: Tadeusz Gluba, Andrzej Obraniak.
Tytuł: Ocena właściwości produktu mokrej granulacji talerzowej.
Tytuł równoległy: Evaluation of properties of wet disc granulation product.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 4 s.50-51, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
144/295
Nr opisu: 0000021865
Autorzy: Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Od inżynierii metabolicznej przez biologię systemów do inżynierii biologicznej
Tytuł równoległy: From metabolic engineering through systems biology to biological engineering
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 3 s.17-20, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
145/295
Nr opisu: 0000019971
Autorzy: Urszula Kamionowska.
Tytuł: XI Ogólnopolskie Seminarium MIESZANIE. Łódź-Rogów, 15-18 września 2008.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 1 s.132
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
146/295
Nr opisu: 0000019959
Autorzy: Jacek Stelmach.
Tytuł: Pomiary prędkości cieczy w mieszalniku z użyciem znaczników przepływu.
Tytuł równoległy: Measurements of liquid velocity in a tank with the use of flow followers.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 1 s.112-113, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
147/295
Nr opisu: 0000021872
Autorzy: Teresa Jamróz, Barbara Sencio, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Proces biosyntezy lakazy w fermentorach różnej konstrukcji
Tytuł równoległy: Laccase biosyntesis process in fermenters of various construction
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 3 s.51-52, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
148/295
Nr opisu: 0000019960
Autorzy: Ewa Stelmach, Liliana Krzystek, Jacek Stelmach, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Przemywanie stałych odpadów komunalnych w mieszalniku bębnowym.
Tytuł równoległy: Leaching of municipal solid waste in a drum mixer.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 1 s.114-115, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
149/295
Nr opisu: 0000022293
Autorzy: Remigiusz Modrzewski, Piotr Wodziński.
Tytuł: Przesiewacze wieloczęstościowe. Studium rozwoju.
Tytuł równoległy: Multi-frequency screens. Development case study.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 4 s.85-86, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
150/295
Nr opisu: 0000019954
Autorzy: Piotr Wodziński.
Tytuł: Przesiewanie w przemyśle spożywczym.
Tytuł równoległy: Screening in food industry.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 1 s.72-73, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
151/295
Nr opisu: 0000021158
Autorzy: Tomasz Tyralski, Marta Tyralska.
Tytuł: Recykling zużytych opakowań kartonowych po płynach spożywczych.
Tytuł równoległy: Recycling of used liquid packaging board.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 2 s.139-141, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
152/295
Nr opisu: 0000021880
Autorzy: Tomasz Kiljański.
Tytuł: Separacja pęcherzy gazowych z substancji plastycznolepkich za pomocą wirówki
Tytuł równoległy: Separation of gas bubbles from viscoplastic substances by the use of centrifuge
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 3 s.146-149, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
153/295
Nr opisu: 0000022287
Autorzy: Paweł Budzyński, Marek Dziubiński, Magdalena Orczykowska, Aleksandra Witczak-Stawicka.
Tytuł: Stopień zatrzymania gazu w reaktorze pulsacyjnym z przegrodami i bez.
Tytuł równoległy: Gas hold-up in a pulsation bubble and bubble baffled reactor.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 4 s.24-25, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
154/295
Nr opisu: 0000023058
Autorzy: Jarosław Sowiński, Marek Dziubiński.
Tytuł: Straty ciśnienia podczas przepływu mieszaniny dwufazowej ciecz nienewtonowska - gaz w minikanałach.
Tytuł równoległy: Pressure drop in two-phase non-Newtonian liquid - gas flow in minichannels.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 6 s.178-179, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
155/295
Nr opisu: 0000023057
Autorzy: Jerzy Sęk, Marek Dziubiński, Michał Bednarski.
Tytuł: Symulacje numeryczne ruchu kropel cieczy w polu zderzających się strumieni powietrza.
Tytuł równoległy: Numerical simulation of droplet velocity in impinging jets emulsifiers.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 6 s.166-167, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
156/295
Nr opisu: 0000022297
Autorzy: Tomasz Olejnik.
Tytuł: Szybkość przemiału surowców mineralnych z uwzględnieniem liczby punktów kontaktu mielników.
Tytuł równoległy: Raw material grinding rate considering a number of balls' contact points.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 4 s.98-99, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
157/295
Nr opisu: 0000021874
Autorzy: Anna Klepacz-Smółka, Katarzyna Paździor, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Toksyczność koncentratów po nanofiltracji rzeczywistych ścieków włókienniczych przed i po procesie oczyszczania w sekwencyjnym układzie anoksyczno/aerobowym.
Tytuł równoległy: Toxicity of nanofiltration concentrate of real textile wastewater before and after anoxix/aerobic sequential treatment
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 3 s.59-60, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
158/295
Nr opisu: 0000023059
Autorzy: Jacek Stelmach, Marek Pietrzykowski.
Tytuł: Użycie transformacji Hougha do określenia rozmiarów pęcherzyków gazu w wodzie.
Tytuł równoległy: Application of the Hough transform for determination of gas bubble sizes in water.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 6 s.180-181, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
159/295
Nr opisu: 0000023054
Autorzy: Zofia Modrzejewska, Piotr Owczarz, Roman Zarzycki.
Tytuł: Wieloskładnikowe układy chitozanowe jako żele termowrażliwe.
Tytuł równoległy: Multicomponent chitosan systems as thermosensitive gels.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 6 s.127-128, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
160/295
Nr opisu: 0000019952
Autorzy: Magdalena Orczykowska, Marek Dziubiński, Paweł Budzyński.
Tytuł: Właściwości reologiczne gumy ksantanowej jako stabilizatora spożywczego.
Tytuł równoległy: Rheological properties of aqueous solution of xanthan gum as food stabilizer.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 1 s.48-49, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
161/295
Nr opisu: 0000023028
Autorzy: Paweł Budzyński, Marek Dziubiński, Magdalena Orczykowska.
Tytuł: Wpływ efektu Bjerknesa na hydrodynamikę przepływu pęcherzy gazu w pulsacyjnej kolumnie barbotażowej.
Tytuł równoległy: Influence of Bjerknes effect on hydrodynamics of bubble flow in a pulsating bubble column.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 6 s.33-34, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
162/295
Nr opisu: 0000019957
Autorzy: Roman Zarzycki, Zofia Modrzejewska, Piotr Owczarz.
Tytuł: Wpływ temperatury na własności reologiczne termożeli chitozanowych.
Tytuł równoległy: Influence of temperature on rheological properties of chitosan thermogels.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 1 s.78-79, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
163/295
Nr opisu: 0000023039
Autorzy: Marek Dziubiński, Łukasz Przelazły.
Tytuł: Wpływ wielkości i kształtów otworów na wartość współczynnika wypływu mieszanin dwufazowych ciecz-gaz ze zbiornika.
Tytuł równoległy: Influence of size and shape of orifices on a discharge coefficient value for two-phase gas - liquid mixture outflow from a vessel.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 6 s.57-59, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
164/295
Nr opisu: 0000019950
Autorzy: Magdalena Orczykowska, Paweł Budzyński, Marek Dziubiński.
Tytuł: Wpływ zawartości tłuszczu na właściwości reologiczne śmietan krajowych.
Tytuł równoległy: Influence of fat content on rheological properties of commercial sour cream.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R. 48 nr 1 s.46-47, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
165/295
Nr opisu: 0000022301
Autorzy: Jacek Stelmach.
Tytuł: Współczynniki wnikania masy dla mieszadeł Rushtona i samozasysającego.
Tytuł równoległy: Mass transfer coefficients for the Rushton and self-aspirating impellers.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 4 s.122-123, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
166/295
Nr opisu: 0000022288
Autorzy: Marek Dziubiński, Łukasz Przelazły.
Tytuł: Współczynniki wypływu cieczy przez otwory o nieregularnych kształtach.
Tytuł równoległy: Liquid discharge coefficients for irregularly shaped orifices.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 4 s.31-33, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
167/295
Nr opisu: 0000023053
Autorzy: Czesław Kuncewicz, Jacek Stelmach.
Tytuł: Wykrywanie krawędzi obrazów pęcherzyków.
Tytuł równoległy: Edge detection of bubble images.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 6 s.113-114, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
168/295
Nr opisu: 0000023048
Autorzy: Henryk Fidos, Jarosław Sowiński, Rafał Krokos, Marek Dziubiński.
Tytuł: Wypływy jedno- i dwufazowe z otworów na ściankach zbiornika ciśnieniowego.
Tytuł równoległy: Single and two-phase outflows from holes located on the walls of pressure vessels.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 6 s.64-65, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
169/295
Nr opisu: 0000019962
Autorzy: Marek Tomalczyk, Andrzej Heim.
Tytuł: Wytrzymałość statycznie niewyznaczalnych wałów mieszadeł stosowanych w suszarkach fluidalnych.
Tytuł równoległy: Strength of statically indeterminate shafts of mixers used in fluid bed dryers.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 1 s.120-121, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
170/295
Nr opisu: 0000021871
Autorzy: Paweł Głuszcz, Stanisław Ledakowicz, Irene Wagner-Doebler.
Tytuł: Zintegrowana technologia unieszkodliwiania rtęci w ściekach przemysłowych
Tytuł równoległy: Integrated technology for neutralization of mercury presented in industrial wastewater
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 3 s.44-45, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: DEU
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
171/295
Nr opisu: 0000021870
Autorzy: Ewa Felis, Stanisław Ledakowicz, Korneliusz Miksch.
Tytuł: Zmiany biochemicznych właściwości osadu czynnego pod wpływem niesteroidowych leków przeciwzapalnych
Tytuł równoległy: Biochemical change of activated sludge under the influence of non-steroidal anti-inflammatory drugs
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 3 s.42-44, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
172/295
Nr opisu: 0000021879
Autorzy: Radosław Ślęzak, Liliana Krzystek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Zmiany zawartości węgla organicznego w składowisku tlenowym - symulacja w lizymetrach
Tytuł równoległy: Changes of organic carbon content in aerobic landfill - laboratory tests
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 3 s.115-116, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
173/295
Nr opisu: 0000018440
Autorzy: Tomasz Kiljański.
Tytuł: Efektywny poślizg przy ściance podczas pomiarów własności reologicznych jogurtu.
Tytuł równoległy: Effective wall-slip during measurements of yoghurt rheological properties.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2008 R. 47 nr 6 s.105-106, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
174/295
Nr opisu: 0000018436
Autorzy: Tomasz Kiljański, Adam Michajłowski.
Tytuł: Formowanie się kształtów pęcherzy gazowych w płynie plastycznolepkim w początkowym okresie ruchu.
Tytuł równoległy: Shaping of gas bubbles in viscoplastic medium in the initial phase of movement.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2008 R. 47 nr 6 s.36-37, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
175/295
Nr opisu: 0000018007
Autorzy: Tomasz Tyralski, Alicja Biel-Tyralska.
Tytuł: The hydraulic effectiveness of refiners - new refiner with small cone angle and defloculation chamber.
Tytuł równoległy: Sprawność hydrauliczna młynów - nowy młyn o małym kącie stożka z komorą deflokulacji.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2008 R. 47 nr 5 s.53-55, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
176/295
Nr opisu: 0000018437
Autorzy: Jerzy Sęk, Mariola Błaszczyk.
Tytuł: Nowy model do przewidywania lepkości zawiesin.
Tytuł równoległy: A new model for predicting viscosity of suspensions.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2008 R. 47 nr 6 s45-46, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
177/295
Nr opisu: 0000018438
Autorzy: Henryk Fidos.
Tytuł: Ocena zachodzących w czasie zmian wartości parametrów reologicznych mediów spożywczych.
Tytuł równoległy: Characterization of time dependent rheological parameters of food products.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2008 R. 47 nr 6 s.82-83, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
178/295
Nr opisu: 0000018435
Autorzy: Adam Grabovy, Paweł Budzyński, Marek Dziubiński, Magdalena Orczykowska.
Tytuł: Odwadnianie osadu mineralnego z dużą zawartością bentonitu na prasie taśmowej.
Tytuł równoległy: Draining of mineral settlings with large bentonite content in a tape press.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2008 R. 47 nr 6 s.27-28, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
179/295
Nr opisu: 0000018431
Autorzy: Paweł Budzyński, Zbigniew Wiśniewski, Marek Dziubiński, Magdalena Orczykowska.
Tytuł: Przyczyny awarii taśm filtracyjnych w próżniowych filtrach horyzontalnych do odsączania gipsu.
Tytuł równoległy: Reasons of break-down of tapes in vacuum horizontal filters used in gypsum draining.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2008 R. 47 nr 6 s19-20, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
180/295
Nr opisu: 0000018433
Autorzy: Marek Dziubiński, Aleksandra Witczak-Stawicka.
Tytuł: Szybkość sedymentacji fazy rozproszonej jako wielkość charakteryzująca stabilność zawiesin farmaceutycznych.
Tytuł równoległy: Sedimentation rate of dispersed phase as a measure of pharmaceutical suspensions stability.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2008 R. 47 nr 6 s.23-24, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
181/295
Nr opisu: 0000018439
Autorzy: Andrzej Heim, Marek Solecki.
Tytuł: Własności reologiczne zawiesiny dezintegrowanych komórek drożdży.
Tytuł równoległy: Rheological properties of suspension of disintegrated yeast cells.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2008 R. 47 nr 6 s.93-94, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
182/295
Nr opisu: 0000018432
Autorzy: Marek Dziubiński, Henryk Fidos, Jarosław Sowiński.
Tytuł: Właściwości reologiczne zawiesin włóknistych.
Tytuł równoległy: Rheological parameters of fibrous slurries.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2008 R. 47 nr 6 s.21-22, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
183/295
Nr opisu: 0000018434
Autorzy: Marek Dziubiński, Aleksandra Witczak-Stawicka, Paweł Budzyński.
Tytuł: Wpływ właściwości elektromagnetycznych na zjawisko sedymentacji zawiesin farmaceutycznych.
Tytuł równoległy: Influence of electrokinetic properties on sedimentation of pharmaceutical suspensions.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2008 R. 47 nr 6 s.25-26, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
184/295
Nr opisu: 0000014990
Autorzy: Lubomira Broniarz-Press, Karol Prałat, Kazimierz Pyć.
Tytuł: Badania współczynnika przewodzenia ciepła cieczy potęgowych w układzie współosiowych cylindrów.
Tytuł równoległy: Studies on the thermal conductivity coefficient for power-law liquids in the system of co-axial cylinders.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2007 R.46 nr 4-5 s.16-19, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Uwagi wewnętrzne: Przy nazwisku jednego z autorów, Kazimierza W. Pycia nie było afiliacji PŁ.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
185/295
Nr opisu: 0000013905
Autorzy: Henryk Fidos, Marek Dziubiński, Rafał Krokos.
Tytuł: Badania wypływów bocznych typu "jet" z rurociągów pod stałym ciśnieniem.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2007 Vol.46 nr 6 s.10-13
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
186/295
Nr opisu: 0000013677
Autorzy: Marcin Jakubiak, Paweł Budzyński, Magdalena Orczykowska, Marek Dziubiński.
Tytuł: Czas kolizji pęcherzy gazowych przepływających w płynach nienewtonowskich.
Tytuł równoległy: Calculation of air bubbles collision time in disturbed in-line flow.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2007 R.46 nr 4-5 s.69-73, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
187/295
Nr opisu: 0000013676
Autorzy: Joanna Chałubiec, Mariusz R. Rząsa, Łukasz Tomczak.
Tytuł: Metoda rekonstrukcji kształtu pęcherzy gazu w kolumnie aeracyjnej.
Tytuł równoległy: Reconstruction of gas bubble shape in an aeration column.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2007 R.46 nr 4-5 s.24-29, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
188/295
Nr opisu: 0000013682
Autorzy: Lidia Zander, Tomasz Kiljański.
Tytuł: Metoda wyznaczania krzywej płynięcia substancji plastycznolepkiej w pobliżu granicy płynięcia w reometrze o współosiowych cylindrach.
Tytuł równoległy: Method of evaluation of the flow curve for viscoplastic body near the yield stress in concentric cylinder rheometer.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2007 R.46 nr 4-5 s.156-158, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
189/295
Nr opisu: 0000013678
Autorzy: Zdzisław Pakowski, Beata Krupińska, Tomasz Jankowiak, Robert Adamski.
Tytuł: Pomiar współczynnika oporu i czynnika kształtu zrębków wierzby metodą aerodynamiczną.
Tytuł równoległy: Determination of the drag coefficient and shape factor for irregular chips of energetic willow Salix viminalis.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2007 R.46 nr 4-5 s.94-98, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
190/295
Nr opisu: 0000013681
Autorzy: Piotr Wodziński, Remigiusz Modrzewski.
Tytuł: Probabilistyczna metoda wyznaczania powierzchni sit.
Tytuł równoległy: Probabilistic method for the sieve surface determination.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2007 R.46 nr 4-5 s.137-141, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
191/295
Nr opisu: 0000013680
Autorzy: Jacek Stelmach.
Tytuł: Rozkłady wielkości pęcherzyków gazu w początkowej fazie samozasysania.
Tytuł równoległy: Distribution of gas bubble sizes at the beginning of self-aspirating.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2007 R.46 nr 4-5 s.117-119, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
192/295
Nr opisu: 0000013906
Autorzy: Krzysztof Szulc, Bogusław Kochański.
Tytuł: Weryfikacja modelu matematycznego wnikania cieczy do złoża materiału drobnoziarnistego.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2007 Vol.46 nr 6 s.26-30
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
193/295
Nr opisu: 0000013679
Autorzy: Łukasz Przelazły, Marek Dziubiński.
Tytuł: Wypływy cieczy ze zbiornika przez otwory o nieregularnych kształtach.
Tytuł równoległy: Discharge of liquids from a vessel through irregularly-shaped orifices.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2007 R.46 nr 4-5 s.103-108, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
194/295
Nr opisu: 0000010865
Autorzy: Zofia Modrzejewska, Grzegorz Rogacki, Roman Zarzycki.
Tytuł: Badanie porowatej struktury mikrogranulek chitozanowych wytwarzanych w procesie suszenia nadkrytycznego.
Tytuł równoległy: Investigation of the porous structure of chitosan microgranules formed in supercritical drying conditions.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 5 spec. s.92-95, sum.
Uwagi:VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynieria Procesowa w Ochronie Środowiska. Sarbinowo k/Koszalina 20-22 września 2006 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
195/295
Nr opisu: 0000010354
Autorzy: Piotr Domagalski, Marek Dziubiński, Michał M. Mielnik, Lars R. Saetran.
Tytuł: Charakterystyka i zastosowanie hydrodynamicznego ogniskowania strugi cieczy w mikrokanałach.
Tytuł równoległy: Characteristics and application of the hydrodynamical focussing of fluid streams in microchannels.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 6 spec. s.53-54, sum.
Uwagi:VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych. Gdańsk, 11-13 października 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: NOR
Język: pol
196/295
Nr opisu: 0000008712
Autorzy: Sylwia Frączak, Piotr Wodziński.
Tytuł: Dokładność metod stosowanych do wyznaczania stopnia zablokowania sita.
Tytuł równoległy: Accuracy of methods used in the determination of sieve blocking.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 4 spec. s.51-55
Uwagi:IV Ogólnopolska Konferencja Operacje Mechaniczne Inżynierii Procesowej. Słok, 19-21 czerwca 2006
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
197/295
Nr opisu: 0000010447
Autorzy: Tomasz Kurasiński, Czesław Kuncewicz.
Tytuł: Efektywna powierzchnia wymiany masy dla początkowej fazy samozasysania gazu.
Tytuł równoległy: Effective mass transfer area for the initial stage of gas self-aspiration.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 6 spec. s.132-133, sum.
Uwagi:VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych. Gdańsk, 11-13 października 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
198/295
Nr opisu: 0000008739
Autorzy: Tomas Jirout, Jiri Moravec, Frantisek Rieger, Edward Rzyski.
Tytuł: Elektrodyfuzyjna metoda identyfikacji warstwy cząstek osadzonych w aparatach.
Tytuł równoległy: Electrodiffusional method for the identification of a layer of sedimented particles.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 4 spec. s.74-76, sum.
Uwagi:IV Ogólnopolska Konferencja Operacje Mechaniczne Inżynierii Procesowej. Słok, 19-21 czerwiec 2006
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: CZE
Język: pol
199/295
Nr opisu: 0000008466
Autorzy: Tomasz Tyralski, Alicja Biel-Tyralska.
Tytuł: Geometric parameters of helical rotors for wastepaper pulping.
Tytuł równoległy: Parametry geometryczne wirników helikoidalnych do rozwłókniania makulatury.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 3 spec. s.86-89
Uwagi:Recyrkulacja w Budowie Maszyn. XIX Konferencja Naukowo-Techniczna. Bydgoszcz, 22 maja 2006 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
200/295
Nr opisu: 0000008713
Autorzy: Tadeusz Gluba, Andrzej Obraniak, Estera Gawot-Młynarczyk, Michał Błaszczyk, Sławomir Kuberski.
Tytuł: Kinetyka rozpływu cieczy wiążącej w granulowanym złożu.
Tytuł równoległy: Spreading kinetics of binding liquid in a granulated bed.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 4 spec. s.53-55
Uwagi:IV Ogólnopolska Konferencja Operacje Mechaniczne Inżynierii Procesowej. Słok, 19-21 czerwca 2006
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
201/295
Nr opisu: 0000010449
Autorzy: Magdalena Orczykowska, Marek Dziubiński.
Tytuł: Kwas hialuronowy jako substancja warunkująca właściwości ślizgowe mazi stawowych.
Tytuł równoległy: Hyaluronic acid as liquid determining sliding characteristics of synovia.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 6 spec. s.173-174, sum.
Uwagi:VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych. Gdańsk, 11-13 października 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
202/295
Nr opisu: 0000009680
Autorzy: Andrzej Heim.
Tytuł: Łódzki ośrodek inżynierii chemicznej i procesowej - od powstania do dnia dzisiejszego.
Tytuł równoległy: The Łódź centre of chemical and process engineering - from the beginnings to present days.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 5 s.25-28
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
203/295
Nr opisu: 0000008723
Autorzy: Marek Solecki.
Tytuł: Mechaniczna wytrzymałość ścian komórek drożdży.
Tytuł równoległy: Mechanical strength of yeast cell walls.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 4 spec. s.135-136
Uwagi:IV Ogólnopolska Konferencja Operacje Mechaniczne Inżynierii Procesowej. Słok, 19-21 czerwca 2006
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
204/295
Nr opisu: 0000008717
Autorzy: Tomasz Kiljański.
Tytuł: Metoda pomiaru własności reologicznych zawiesin szybko sedymentujących..
Tytuł równoległy: A method of the measurement of rheological properties of rapidly sedimenting suspensions.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 4 spec. s.85-86
Uwagi:IV Ogólnopolska Konferencja Operacje Mechaniczne Inżynierii Procesowej. Słok, 19-21 czerwca 2006
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
205/295
Nr opisu: 0000010443
Autorzy: Rafał Krokos, Marek Dziubiński.
Tytuł: Metody wyznaczania natężenia wypływu mieszanin dwufazowych woda - powietrze z zaworów bezpieczeństwa.
Tytuł równoległy: Mass outflow rate models for a two-phase mixtures with air leaving safety valves.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 6 spec. s.128-129, sum.
Uwagi:VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych. Gdańsk, 11-13 października 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: POL
206/295
Nr opisu: 0000008730
Autorzy: Jacek Stelmach.
Tytuł: Mieszadło cyrkulacyjne. Moc mieszania i współczynniki wnikania masy.
Tytuł równoległy: Circulation impeller. Power consumption and the volumetric mass transfer coefficient.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 4 spec. s.141-143
Uwagi:IV Ogólnopolska Konferencja Operacje Mechaniczne Inżynierii Procesowej. Słok, 19-21 czerwiec 2006
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
207/295
Nr opisu: 0000008731
Autorzy: Krzysztof Szulc, Bogusław Kochański.
Tytuł: Model matematyczny wnikania cieczy do złoża materiału drobnoziarnistego.
Tytuł równoległy: A mathematical model of liquid penetration in a bed of fine-grained material.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 4 spec. s.148-150
Uwagi:IV Ogólnopolska Konferencja Operacje Mechaniczne Inżynierii Procesowej. Słok, 19-21 czerwiec 2006
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
208/295
Nr opisu: 0000010451
Autorzy: Jerzy Sęk.
Tytuł: Modelowanie procesu sorpcji emulsji za pomocą włóknin polipropylenowych.
Tytuł równoległy: Modelling of the emulsion sorption using polypropylene cloth.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 6 spec. s.210-211, sum.
Uwagi:VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych. Gdańsk, 11-13 października 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
209/295
Nr opisu: 0000010446
Autorzy: Kamila Krynke, Jerzy Sęk, Magdalena Orczykowska.
Tytuł: Nowy model do opisu właściwości lepkosprężystych emulsji typu olej w wodzie.
Tytuł równoległy: New model for prediction of viscoelastic properties for oil-in-water emulsions.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.85 nr 6 spec. s.130-131, sum.
Uwagi:VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych. Gdańsk, 11-13 października 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
210/295
Nr opisu: 0000010356
Autorzy: Marek Dziubiński, Rafał Krokos.
Tytuł: Porównanie metod wyznaczania natężenia wypływu mieszanin dwufazowych ze zbiorników.
Tytuł równoległy: Outflow of two-phase mixtures from tanks and vessel - comparison of models.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 6 spec. s.61-62, sum.
Uwagi:VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych. Gdańsk, 11-13 października 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
211/295
Nr opisu: 0000008710
Autorzy: Marek Dziubiński, Rafał Krokos.
Tytuł: Porównanie metody wyznaczania natężenia wypływu mieszanin dwufazowych z zaworów bezpieczeństwa.
Tytuł równoległy: Comparison of mass outflow rate models of two-phase mixtures from safety valves.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 4 spec. s.36-37
Uwagi:IV Ogólnopolska Konferencja Operacje Mechaniczne Inżynierii Procesowej. Słok, 19-21 czerwiec 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
212/295
Nr opisu: 0000008719
Autorzy: Remigiusz Modrzewski, Piotr Wodziński.
Tytuł: Prędkość materiałów ziarnistych na sitach przesiewaczy o ruchu krążącym.
Tytuł równoległy: Velocity of granular material in a sieve with the circular moving screen.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 4 spec. s.115-116
Uwagi:IV Ogólnopolska Konferencja Operacje Mechaniczne Inżynierii Procesowej. Słok, 19-21 czerwca 2006
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
213/295
Nr opisu: 0000010355
Autorzy: Marek Dziubiński.
Tytuł: Przepływy dwufazowe ciecz nienewtonowska - gaz.
Tytuł równoległy: Two-phase flow of gas and non-Newtonian liquid.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 6 spec. s.59-60, sum.
Uwagi:VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych. Gdańsk, 11-13 października 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
214/295
Nr opisu: 0000010450
Autorzy: Magdalena Orczykowska, Marek Dziubiński, Paweł Budzyński.
Tytuł: Pseudoplastyczne zachowanie wodnych roztworów gumy ksantanowej.
Tytuł równoległy: Pseudoplastic behaviour of aqueous solutions of xanthan gum.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 6 spec. s.175-176, sum.
Uwagi:VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych. Gdańsk, 11-13 października 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
215/295
Nr opisu: 0000010453
Autorzy: Jacek Stelmach.
Tytuł: Rozmiary pęcherzyków w początkowej fazie samozasysania.
Tytuł równoległy: Bubble size in the initial phase of self-aspiration.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 6 spec. s.225-227, sum.
Uwagi:VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych. Gdańsk, 11-13 października 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
216/295
Nr opisu: 0000010440
Autorzy: Tomasz Kiljański.
Tytuł: Ruch pęcherzy gazowych w płynach plastycznolepkich.
Tytuł równoległy: Movement of gas bubbles in viscoplastic fluids.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 6 spec. s.120-121, sum.
Uwagi:VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych. Gdańsk, 11-13 października 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
217/295
Nr opisu: 0000008721
Autorzy: Jerzy Sęk.
Tytuł: Sorpcja emulsji za pomocą włóknin polipropylenowych.
Tytuł równoległy: Sorption of emulsions using polypropylene cloth.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 4 spec. s.123-124
Uwagi:IV Ogólnopolska Konferencja Operacje Mechaniczne Inżynierii Procesowej. Słok, 19-21 czerwca 2006
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
218/295
Nr opisu: 0000010236
Autorzy: Urszula Wilicka, Władysław Kamiński.
Tytuł: Sorpcja jonów metali ciężkich na spienionych strukturach chitozanowych.
Tytuł równoległy: Heavy metal ions sorption on foamed chitozan structures.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.49 nr 5 spec. s.141-143, sum.
Uwagi:VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynieria Procesowa w Ochronie Środowiska. Sarbinowo k/Koszalina 20-22 września 2006 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Uwagi wewnętrzne: DIG_010236.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
219/295
Nr opisu: 0000008729
Autorzy: Jarosław Sowiński, Henryk Fidos, Marek Dziubiński.
Tytuł: Straty ciśnienia podczas przepływu mieszaniny dwufazowej ciecz nienewtonowska - gaz w pionowej wężownicy.
Tytuł równoległy: Pressure drop during flow of two-phase non-Newtonian liquid-gas mixture in a vertical coil.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 4 spec. s.137-140
Uwagi:IV Ogólnopolska Konferencja Operacje Mechaniczne Inżynierii Procesowej. Słok, 19-21 czerwiec 2006
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
220/295
Nr opisu: 0000010234
Autorzy: Kamil Kamiński, Jerzy Petera, Elwira Tomczak.
Tytuł: Symulacja pola przepływu powietrza nad aglomeracją miejską na przykładzie Krakowa.
Tytuł równoległy: Modelling of a wind field over an urban area on the example of Kraków.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 5 spec. s.52-54, sum.
Uwagi:VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynieria Procesowa w Ochronie Środowiska. Sarbinowo k/Koszalina 20-22 września 2006 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Uwagi wewnętrzne: DIG_010234.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
221/295
Nr opisu: 0000008716
Autorzy: Andrzej Heim, Tomasz Olejnik.
Tytuł: Szybkość rozdrabniania na sucho surowców mineralnych.
Tytuł równoległy: Dry grinding rate of mineral particles.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 4 spec. s.62-63
Uwagi:IV Ogólnopolska Konferencja Operacje Mechaniczne Inżynierii Procesowej. Słok, 19-21 czerwca 2006
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
222/295
Nr opisu: 0000008722
Autorzy: Jerzy Sęk, Tomasz Kiljański, Jolanta Szewczyk.
Tytuł: Transport rurociągami zagęszczonych osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków.
Tytuł równoległy: Pipeline transport of concentrated sludge in waste water treatment stations.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 4 spec. s.125-126
Uwagi:IV Ogólnopolska Konferencja Operacje Mechaniczne Inżynierii Procesowej. Słok, 19-21 czerwca 2006
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
223/295
Nr opisu: 0000010438
Autorzy: Andrzej Heim, Piotr Owczarz, Marek Solecki.
Tytuł: Własności reologiczne zawiesiny drożdzy wyznaczane w róźnych układach pomiarowych.
Tytuł równoległy: Comparison of rheological properties of baker's yeast slurry measured in different systems.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 6 spec. s.88-89, sum.
Uwagi:VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych. Gdańsk, 11-13 października 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
224/295
Nr opisu: 0000010352
Autorzy: Paweł Budzyński.
Tytuł: Wpływ drgań fazy ciągłej na objętość pojedynczych pęcherzy gazowych.
Tytuł równoległy: Effect of continuous phase vibrations on the critical volume of gas bubbles.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 6 spec. s.36-31, sum.
Uwagi:VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych. Gdańsk, 11-13 października 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
225/295
Nr opisu: 0000010353
Autorzy: Paweł Budzyński, Marek Dziubiński, Magdalena Orczykowska.
Tytuł: Wpływ oscylacji ciekłej fazy ciagłej na stopień zatrzymania gazu.
Tytuł równoległy: Effect of liquid continuous phase oscillation on gas hold-up.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 6 spec. s.38-39, sum.
Uwagi:VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych. Gdańsk, 11-13 października 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
226/295
Nr opisu: 0000008718
Autorzy: Tomasz Kurasiński, Czesław Kuncewicz.
Tytuł: Wpływ parametrów turbulencji na szybkość transportu masy w zakresie ruchu burzliwego.
Tytuł równoległy: Influence of turbulence parameters on the mass transfer rate in a turbulent regime.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 4 spec. s.101-102
Uwagi:IV Ogólnopolska Konferencja Operacje Mechaniczne Inżynierii Procesowej. Słok, 19-21 czerwca 2006
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
227/295
Nr opisu: 0000010448
Autorzy: Zofia Modrzejewska, Piotr Owczarz.
Tytuł: Wpływ rodzaju rozpuszczalnika na własności fizykochemiczne błon chitozanowych.
Tytuł równoległy: Effect of a solvent type on physicochemical properties of chitosan membranes.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 6 spec. s.157-158, sum.
Uwagi:VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych. Gdańsk, 11-13 października 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
228/295
Nr opisu: 0000008738
Autorzy: Henryk Fidos, Jarosław Sowiński.
Tytuł: Wpływ sposobu dystrybucji gazu na parametry przepływu rzutowego.
Tytuł równoległy: Effect of gas distribution on two-phase slug flow parameters.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 4 spec. s.44-45, sum.
Uwagi:IV Ogólnopolska Konferencja Operacje Mechaniczne Inżynierii Procesowej. Słok, 19-21 czerwiec 2006
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
229/295
Nr opisu: 0000008720
Autorzy: Andrzej Obraniak, Tadeusz Gluba.
Tytuł: Wpływ szybkości nawilżania na wielkość uzyskanego granulatu.
Tytuł równoległy: Effect of the wetting rate on a granule size.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 4 spec. s.121-122
Uwagi:IV Ogólnopolska Konferencja Operacje Mechaniczne Inżynierii Procesowej. Słok, 19-21 czerwca 2006
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
230/295
Nr opisu: 0000010442
Autorzy: Tomasz Kiljański.
Tytuł: Wpływ ścianki naczynia na szybkość pełzającego ruchu pęcherzy gazowych w płynach nienewtonowskich rozrzedzanych ścinaniem.
Tytuł równoległy: Wall effect during creeping flow of gas bubbles in non-Newtonian shear-thinning fluids.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 6 spec. s.122-123, sum.
Uwagi:VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych. Gdańsk, 11-13 października 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
231/295
Nr opisu: 0000008714
Autorzy: Andrzej Heim, Tadeusz Gluba, Andrzej Obraniak, Estera Gawot-Młynarczyk, Michał Błaszczyk.
Tytuł: Wpływ warunków granulacji na wytrzymałość granulatu na ściskanie.
Tytuł równoległy: Effect of wetting conditions on the compression strength of granules.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 4 spec. s.58-59
Uwagi:IV Ogólnopolska Konferencja Operacje Mechaniczne Inżynierii Procesowej. Słok, 19-21 czerwca 2006
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
232/295
Nr opisu: 0000010452
Autorzy: Jarosław Sowiński, Henryk Fidos.
Tytuł: Wpływ własności reologicznych cieczy na straty ciśnienia podczas przepływu mieszaniny dwufazowej w wężownicy.
Tytuł równoległy: Effect of rheological liquid properties on the pressure drop during two-phase mixture flow in a coil.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 6 spec. s.223-224, sum.
Uwagi:VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych. Gdańsk, 11-13 października 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
233/295
Nr opisu: 0000010437
Autorzy: Henryk Fidos, Jarosław Sowiński.
Tytuł: Wpływ własności reologicznych cieczy na wartości parametrów charakterystycznych przepływu rzutowego mieszaniny dwufazowej gaz - ciecz w przewodach pionowych.
Tytuł równoległy: Effect of liquid viscosity on characteristic parameters of slug flow of two-phase gas - liquid mixture in vertical pipes.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 6 spec. s.66-67, sum.
Uwagi:VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych. Gdańsk, 11-13 października 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
234/295
Nr opisu: 0000010434
Autorzy: Marek Dziubiński, Aleksandra Witczak-Stawicka.
Tytuł: Wpływ wybranych właściwości fizykochemicznych na stabilność zawiesin wytwarzanych w przemyśle farmaceutycznym.
Tytuł równoległy: Influence of selected physicochemical properties on pharmaceutical suspension stability.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 6 spec. s.64-65, sum.
Uwagi:VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych. Gdańsk, 11-13 października 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
235/295
Nr opisu: 0000008715
Autorzy: Andrzej Heim, Tadeusz Gluba, Andrzej Obraniak, Estera Gawot-Młynarczyk, Michał Błaszczyk.
Tytuł: Wpływ zmiany napięcia powierzchniowego cieczy na zwilżanie mączki kwarcowej.
Tytuł równoległy: Effect of liquid surface tension changes on silica flour wettability.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 4 spec. s.60-61
Uwagi:IV Ogólnopolska Konferencja Operacje Mechaniczne Inżynierii Procesowej. Słok, 19-21 czerwca 2006
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
236/295
Nr opisu: 0000010432
Autorzy: Marek Dziubiński, Andrzej Marcinkowski.
Tytuł: Wypływ mieszanin dwufazowych ciecz - gaz ze zbiorników.
Tytuł równoległy: Discharge of two-phase gas - liquid mixtures from tanks.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 6 spec. s.62-63, sum.
Uwagi:VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych. Gdańsk, 11-13 października 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
237/295
Nr opisu: 0000008711
Autorzy: Marek Dziubiński, Łukasz Przelazły.
Tytuł: Wypływy cieczy newtonowskich i nienewtonowskich ze zbiornika przez otwory o nieregularnych kształtach.
Tytuł równoległy: Discharge of Newtonian and non-Newtonian liquids from a vessel through orifices of irregular shape.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2006 R.45 nr 4 spec. s.38-39
Uwagi:IV Ogólnopolska Konferencja Operacje Mechaniczne Inżynierii Procesowej. Słok, 19-21 czerwiec 2006
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
238/295
Nr opisu: 0000004492
Autorzy: Beata Pawłowska, Izabela Weremczuk-Jeżyna, Aleksander Chmiel.
Tytuł: Badania kinetyki wzrostu kultur korzeni włośnikowatych Arnica montana.
Tytuł równoległy: Grawth kinetics of Arnica montana hairy roots in shaking flaks.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 4 spec. s.68-69, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
239/295
Nr opisu: 0000004813
Autorzy: Marek Dziubiński, Aleksandra Witczak.
Tytuł: Badania sedymentacji zawiesin farmaceutycznych.
Tytuł równoległy: Investigation of pharmaceutical suspensions sedimentation.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 4 s.11-12, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
240/295
Nr opisu: 0000004496
Autorzy: Paweł Stolarek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Badanie kinetyki pirolizy drożdży Saccharomyces cerevisiae za pomocą termograwimetrii.
Tytuł równoległy: Investigation of kinetic pyrolysis of yeast Saccharomyces cerevisiae by thermogravimetry.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 4 spec. s.101-102, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
241/295
Nr opisu: 0000004491
Autorzy: Hanna Miszkiewicz, Stanisław Bielecki.
Tytuł: Biokonwersja polifenoli wytłoków jabłkowych metodą SSF w reaktorze z okresowym mieszaniem.
Tytuł równoległy: Solid-state phenolic bioconversion from apple pomace in a discontinuously rotating bioreactor (DRB).
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 4 spec. s.60-61, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
242/295
Nr opisu: 0000004487
Autorzy: Ewa Kwapisz, Andrzej Jakubowski, Stanisław Bielecki.
Tytuł: Bioremediacja gruntu skażonego węglowodorami oleju napędowego z zastosowaniem połączonych technik: reakcja Fentona + biodegradacja.
Tytuł równoległy: Bioremediation of soil contaminated with diesel oil using Fenton's reaction and biodegradation.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 4 spec. s.47-48, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
243/295
Nr opisu: 0000004490
Autorzy: Anna Michniewicz, Stanisław Ledakowicz, Rene Urllich, Martin Hofrichter.
Tytuł: Biosynteza i separacja kompleksu lakazowego na dwa izoenzymy z Cerreny unicolor.
Tytuł równoległy: Biosynthesis and isolation of two laccase isoenzymes from C. nicolor.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 4 spec. s.56-57, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: DEU
Język: pol
244/295
Nr opisu: 0000004483
Autorzy: Teresa Jamróz, Barbara Sencio, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Charakterystyka wzrostu i aktywności grzybni C. unicolor w hodowli wgłębnej w zależności od stosowanego inokulum.
Tytuł równoległy: Characteristics of C. unicolor mycelium growth and activity in submerged culture depending on applied inoculum.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 4 spec. s.29-30, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
245/295
Nr opisu: 0000004477
Autorzy: Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Czy biologia molekularna zmienia paradygmat inżynierii bioprocesowej?
Tytuł równoległy: Does the molecular biology change the paradigm of bioprocess engineering?
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 4 spec. s.4-6, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
246/295
Nr opisu: 0000008270
Autorzy: Tomasz Tyralski, Alicja Biel-Tyralska.
Tytuł: The disintegration of the wastepaper furnish at medium and high consistency.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 3 spec. s.84-87
forma: odb.
Uwagi:Ogólnopolska Konferencja Recyrkulacja w Budowie Maszyn. Bydgoszcz, 17-18 maja 2005 r.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Pap. i Poligr.
p-ISSN: 0368-0827

Uwagi wewnętrzne: DIG_008270
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
247/295
Nr opisu: 0000004484
Autorzy: Anna Klepacz-Smółka, Piotr Sosnowski, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Kinetyka fermentacji organicznej frakcji odpadów z gospodarstw domowych.
Tytuł równoległy: Simple kinetic model for municipal solid waste organic fraction co-fermentation in sewage sludges.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 4 spec. s.39-40, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
248/295
Nr opisu: 0000004485
Autorzy: Anna Klepacz-Smółka, Piotr Sosnowski, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Kofermentacja metanowa osadów ściekowych i organicznej frakcji odpadów z gospodarstw domowych.
Tytuł równoległy: Methane co-fermentation of sewage sludge and organic fraction of municipal solid wastes.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 4 spec. s.41-42, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
249/295
Nr opisu: 0000006932
Autorzy: Tomasz Kurasiński, Czesław Kuncewicz, Jacek Stelmach.
Tytuł: Lokalne wartości kL w mieszalniku dla układu gaz-ciecz.
Tytuł równoległy: Local values of kL in the tank for a gas-liquid turbulent system.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 5s s.36-40, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Apar. Proces.
p-ISSN: 0368-0827

Uwagi wewnętrzne: DIG_006932
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
250/295
Nr opisu: 0000004815
Autorzy: Jerzy Sęk.
Tytuł: Modelowanie procesu rozdzielania się faz w emulsjach.
Tytuł równoległy: Modeling of phases separation in emulsions.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 44 s.31-32, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
251/295
Nr opisu: 0000008046
Autorzy: Władysław Rzymski, Artemiusz Czkwianianc, Katarzyna Marszałek.
Tytuł: Modyfikacja betonu proszkiem gumy wtórnej.
Tytuł równoległy: Concrete modification with ground vulcanized rubber wastes.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 3 spec. s.70-71, sum.
forma: odb.
Uwagi:Ogólnopolska Konferencja Recyrkulacja w Budowie Maszyn. Bydgoszcz, 17-18 maja 2005 r.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Polim. i Barw.
p-ISSN: 0368-0827

Uwagi wewnętrzne: DIG_008046
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
252/295
Nr opisu: 0000004481
Autorzy: Paweł Głuszcz, Stanisław Ledakowicz, Katarzyna Zakrzewska.
Tytuł: Modyfikacja mikrobiologicznej metody unieszkodliwiania rtęci w ściekach przemysłowych.
Tytuł równoległy: Modification of the mercury bioremediation method used for industrial wastewaters.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 4 spec. s.20-22, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
253/295
Nr opisu: 0000004480
Autorzy: Paweł Głuszcz, Teresa Jamróz, Barbara Sencio.
Tytuł: Napowietrzanie cieczy w bioreaktorze dyskowym.
Tytuł równoległy: Oxygen transfer in a rotating-disc bioreactor.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 4 spec. s.18-19, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
254/295
Nr opisu: 0000006934
Autorzy: Edward Rzyski, Jacek Stelmach.
Tytuł: Napowietrzanie z użyciem mieszadła ze zwiniętymi śrubowo łopatkami wstęgowymi.
Tytuł równoległy: Aeration with the use of an impeller with coilde rotary paddles.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 5s s.58-62, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Apar. Proces.
p-ISSN: 0368-0827

Uwagi wewnętrzne: DIG_006934
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
255/295
Nr opisu: 0000004488
Autorzy: Ewa Liwarska-Bizukojć, Marcin Bizukojć.
Tytuł: Ocena paramertów morfologicznych osadu czynnego z oczyszczalni ścieków w Zgierzu.
Tytuł równoległy: Evaluation of morphological parameters of activated sludge from the wastewater treatment plant in Zgierz.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 4 spec. s.49-51, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
256/295
Nr opisu: 0000004486
Autorzy: Tomasz Kurasiński, Czesław Kuncewicz, Jacek Stelmach.
Tytuł: Porównanie szybkości wnikania masy w wodzie i w ściekach modelowych podczas napowietrzania mieszadłami samozasysającymi.
Tytuł równoległy: Comparison of mass penetration rate in water and model sewage during aeration with self-aspirating impellers.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 4 spec. s.45-46, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
257/295
Nr opisu: 0000008049
Autorzy: Dariusz Bieliński, Leszek Pyskło.
Tytuł: Próby wykorzystania skrobi do napełniania kauczuku.
Tytuł równoległy: Application of starch as rubber filler.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 3 spec. s.10-11, sum.
forma: odb.
Uwagi:Ogólnopolska Konferencja Recyrkulacja w Budowie Maszyn. Bydgoszcz, 17-18 maja 2005 r.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Polim. i Barw.
p-ISSN: 0368-0827

Uwagi wewnętrzne: DIG_008049
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
258/295
Nr opisu: 0000004489
Autorzy: Agnieszka Marczyk, Katarzyna Bernat.
Tytuł: Przemiany związków azotowych w osadzie czynnym w warunkach napowietrzania.
Tytuł równoległy: Transformations of nitrogen compounds in activated sludge during aeration.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 4 spec. s.54-55, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
259/295
Nr opisu: 0000004814
Autorzy: Tomasz Kiljański.
Tytuł: Rozdzielanie dyspersji w substancji plastycznolepkiej za pomocą wirówki.
Tytuł równoległy: Separation of dispersions in viscoplastic bodies using a cenrifuge.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 4 s.15-16, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
260/295
Nr opisu: 0000004482
Autorzy: Paweł Głuszcz, Katarzyna Zakrzewska, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Sorpcja rtęci na węglu aktywnym w kolumnie przepływowej.
Tytuł równoległy: Mercury adsorption on activated carbon in a fixed-bed sorption column.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 4 spec. s.23-24, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
261/295
Nr opisu: 0000004479
Autorzy: Paweł Budzyński, Magdalena Orczykowska, Marek Dziubiński.
Tytuł: Stopień zatrzymania gazu w półtechnicznym reaktorze air-lift o przekroju prostokątnym.
Tytuł równoległy: Gas hold up in a pilot-plant scale rectangular air-lift reactor.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 4 spec. s.13-14, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
262/295
Nr opisu: 0000004494
Autorzy: Beata Pawłowska, Aleksander Chmiel, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Stymulacja biosyntezy werbaskozydu w hodowli korzeni włośnikowatych Paulownia tomentosa.
Tytuł równoległy: Stimulation of verbascoside biosynthesis in hairy roots cultures of Paulownia tomentosa in shaking flasks.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 4 spec. s.72-73, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
263/295
Nr opisu: 0000004495
Autorzy: Marcin Stolarek, Liliana Krzystek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Utlenianie biogazu wysypiskowego w biofiltrach - badania modelowe.
Tytuł równoległy: Biogas oxidation in biofilters.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 4 spec. s.99-100, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
264/295
Nr opisu: 0000006933
Autorzy: Tomasz Kurasiński, Jacek Stelmach, Czesław Kuncewicz.
Tytuł: Wnikanie masy w cieczach nienewtonowskich podczas samozasysania.
Tytuł równoległy: Mas transfer in non-Newtonian liquids during self-aspiration.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 5s s.40-44, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Apar. Proces.
p-ISSN: 0368-0827

Uwagi wewnętrzne: DIG_006933
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
265/295
Nr opisu: 0000004497
Autorzy: Anna Zieleniewska-Jastrzębska, Liliana Krzystek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Wpływ pogłębionego utleniania na aerobową stabilizację składowisk odpadów komunalnych.
Tytuł równoległy: Impact of advanced oxidation process on aerobic stabilization of old landfills.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 4 spec. s.117-118, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
266/295
Nr opisu: 0000004498
Autorzy: Anna Zieleniewska-Jastrzębska, Liliana Krzystek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Wpływ recyrkulacji na aerobową stabilizację składowisk odpadów komunalnych.
Tytuł równoległy: Impact of recirculation on aerobic stabilization of old landfills.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 4 spec. s.119-120, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
267/295
Nr opisu: 0000004476
Autorzy: Marcin Bizukojć, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Wpływ składu podłoża na biosynezę lowastatyny przez Aspergillus terreus.
Tytuł równoległy: Influence of media composition on lovastatin biosynthesis by Aspergillus terreus.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 4 spec. s.9-10, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
268/295
Nr opisu: 0000004493
Autorzy: Beata Pawłowska, Aleksander Chmiel, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Wpływ składu podłoża na hodowlę korzeni włośnikowatych Arnica montana w bioreaktorze zasilanym rozpyloną pożywką.
Tytuł równoległy: Hairy roots cultures of rnica montana in a mist bioreactor.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 4 spec. s.70-71, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
269/295
Nr opisu: 0000004478
Autorzy: Paweł Budzyński, Marek Dziubiński, Magdalena Orczykowska.
Tytuł: Współczynnik wnikania tlenu w reaktorze air-lift o przekroju prostokątnym.
Tytuł równoległy: Oxygen transfer in a pilot-plant scale rectangular air-lift reactor.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 4 spec. s.11-12, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
270/295
Nr opisu: 0000001260
Autorzy: Piotr Wodziński, Remigiusz Modrzewski.
Tytuł: Analiza ruchu przesiewacza liniowo-eliptycznego.
Tytuł równoległy: Analysis of the linear-elliptic screen motion.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2004 R.43 nr 3 spec. s.182-184, sum.
Uwagi:Postępy Inżynierii Chemicznej i Procesowej 2001-2003.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
271/295
Nr opisu: 0000001246
Autorzy: Tadeusz Gluba, Andrzej Obraniak, Estera Gawot-Młynarczyk, Michał Błaszczyk.
Tytuł: Analiza warunków pracy pneumatycznych dysz rozpyłowych.
Tytuł równoległy: Analysis of working conditions of pneumatic spray nozzles
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2004 R.43 nr 3 spec. s.47-48, sum.
Uwagi:Postępy Inżynierii Chemicznej i Procesowej 2001-2003.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
272/295
Nr opisu: 0000001251
Autorzy: Stanisław Ledakowicz, Paweł Głuszcz, Liliana Krzystek, Barbara Sencio, Teresa Jamróz.
Tytuł: Biosynteza kwasu cytrynowego zintegrowana z separacją i oczyszczaniem produktu.
Tytuł równoległy: Citric acid biosynthesis integrated with product separation and purification.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2004 R.43 nr 3 spec. s.94-95, sum.
Uwagi:Postępy Inżynierii Chemicznej i Procesowej 2001-2003.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
273/295
Nr opisu: 0000001245
Autorzy: Tadeusz Gluba, Andrzej Obraniak, Michał Błaszczyk.
Tytuł: Kinetyka procesu mokrej granulacji bębnowej na przykładzie granulacji mączki kwarcowej.
Tytuł równoległy: Kinetics of wet drum granulation process - by example of silica flour granulation.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2004 R.43 nr 3 spec. s.45-46, sum.
Uwagi:Postępy Inżynierii Chemicznej i Procesowej 2001-2003.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
274/295
Nr opisu: 0000001253
Autorzy: Konrad Olejnik.
Tytuł: Komputerowa symulacja pracy partii "mokrej" maszyny papierniczej.
Tytuł równoległy: Paper machine wet-end simulation.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2004 R.43 nr 3 spec. s.120-121, sum.
Uwagi:Postępy Inżynierii Chemicznej i Procesowej 2001-2003.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
275/295
Nr opisu: 0000001254
Autorzy: Frantisek Rieger, Edward Rzyski.
Tytuł: Mieszanie zawiesin mieszadłami z zakrzywionymi łopatkami.
Tytuł równoległy: Mixing of suspension using a curved-blade impeller.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2004 R.43 nr 3 spec. s.132-134, sum.
Uwagi:Postępy Inżynierii Chemicznej i Procesowej 2001-2003.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: CZE
Język: pol
276/295
Nr opisu: 0000000118
Autorzy: Romuald Żyłła, Dorota Witrowa-Rajchert.
Tytuł: Niskotemperaturowe suszenie produktów spożywczych pod ciśnieniem atmosferycznym.
Tytuł równoległy: Freeze drying of food products at atmospheric pressure.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2004 R.43 nr 1 s.3-6, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
277/295
Nr opisu: 0000001241
Autorzy: Henryk Fidos.
Tytuł: Określenie grubości filmu cieczy otaczającego pęcherz gazowy w przepływie rzutowym mieszaniny dwufazowej ciecz nienewtonowska-gaz.
Tytuł równoległy: A method for determination of the thickness of liquid film surrounding a gas bubble in the slug flow in a two-phase non-Newtonian liquid-gas system.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2004 R.43 nr 3 spec. s.37-38, sum.
Uwagi:Postępy Inżynierii Chemicznej i Procesowej 2001-2003.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
278/295
Nr opisu: 0000000119
Autorzy: Władysław Kamiński.
Tytuł: Perwaporacyjne odwadnianie produktów.
Tytuł równoległy: Products dewatering by pervaporation.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2004 R.43 nr 2 s.23-25, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
279/295
Nr opisu: 0000001249
Autorzy: Tomasz Kurasiński, Jacek Stelmach, Czesław Kuncewicz.
Tytuł: Prędkości cieczy w mieszalniku.. Analiza danych.
Tytuł równoległy: Liquid velocities in a stirred tank.. Data analysis.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2004 R.43 nr 3 spec. s.89-91, sum.
Uwagi:Postępy Inżynierii Chemicznej i Procesowej 2001-2003.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
280/295
Nr opisu: 0000001255
Autorzy: Jerzy Skrzypski, Mirosław Imbierowicz.
Tytuł: Rola i zadania inżynierii chemicznej i procesowej w aspekcie idei Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT).
Tytuł równoległy: The role of process and chemical engineering in the field of Best Available Techniques.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2004 R.43 nr 3 spec. s.141-142, sum.
Uwagi:Postępy Inżynierii Chemicznej i Procesowej 2001-2003.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
281/295
Nr opisu: 0000001259
Autorzy: Paweł Wawrzyniak, Dorota Iwanek, Danuta Kalemba.
Tytuł: Selektywna ekstrakcja olejku lotnego z nasion czarnuszki siewnej (Nigella Sativa L.).
Tytuł równoległy: Selective extraction of essential oil from black cumin seeds (Nigella Sativa L.).
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2004 R.43 nr 3 spec. s.161-162, sum.
Uwagi:Postępy Inżynierii Chemicznej i Procesowej 2001-2003.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
282/295
Nr opisu: 0000001239
Autorzy: Andrzej Cieślik, Marek Dziubiński, Henryk Fidos, Jarosław Sowiński.
Tytuł: Straty ciśnienia przy przepływie dwufazowym ciecz nienewtonowska-gaz przez elementy armatury.
Tytuł równoległy: Pressure drop for two-phase flow of gas and non-Newtonian liquid in pipeline system.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2004 R.43 nr 3 spec. s.29-30, sum.
Uwagi:Postępy Inżynierii Chemicznej i Procesowej 2001-2003.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
283/295
Nr opisu: 0000001256
Autorzy: Jan Stawczyk, Wojciech Jarosz.
Tytuł: Stratyfikacja surowej ropy naftowej podczas pożarów zbiorników magazynowych.
Tytuł równoległy: Crude oil stratification during fire of storage tanks.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2004 R.43 nr 3 spec. s.143-145, sum.
Uwagi:Postępy Inżynierii Chemicznej i Procesowej 2001-2003.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
284/295
Nr opisu: 0000001240
Autorzy: Marek Dziubiński, Jerzy Sęk, Arkadiusz Bobiński.
Tytuł: Symulacje numeryczne ruchu gazu i kropel cieczy podczas zderzania się strumieni aerozoli.
Tytuł równoległy: Numerical simulation of gas flow and droplets movement during impingement of aerosol streams.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2004 R.43 nr 3 spec. s.35-36, sum.
Uwagi:Postępy Inżynierii Chemicznej i Procesowej 2001-2003.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
285/295
Nr opisu: 0000000721
Autorzy: Alicja Zawadzka, Grzegorz Rogacki.
Tytuł: Utlenianie i termohydroliza w wodzie nadkrytycznej zanieczyszczeń organicznych - biologiczna ocena procesu
Tytuł równoległy: Thermohydrolysis and oxidation in supercritical water of organic contaminants - biological aspects of the process
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2004 R.43 nr 6 s.23-25, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
286/295
Nr opisu: 0000001258
Autorzy: Agnieszka Trzupek, Grzegorz Rogacki.
Tytuł: Wnikanie masy podczas wyznaczania kinetyki impregnacji w okołokrytycznym CO2 metodą dynamiczną.
Tytuł równoległy: Mass transfer during determiantion of impregnation kinetics in nearcritical CO2 by a dynamic method.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2004 R.43 nr 3 spec. s.159-160, sum.
Uwagi:Postępy Inżynierii Chemicznej i Procesowej 2001-2003.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
287/295
Nr opisu: 0000001247
Autorzy: Andrzej Heim, Piotr Owczarz, Marek Solecki.
Tytuł: Wpływ dezintegracji komórek drożdży piekarniczych na właściwości reologiczne zawiesiny mikroorganizmów.
Tytuł równoległy: The effect of baker's yeast cell disintegration on rheological properties of microorganism suspension.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2004 R.43 nr 3 spec. s.66-67, sum.
Uwagi:Postępy Inżynierii Chemicznej i Procesowej 2001-2003.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
288/295
Nr opisu: 0000000393
Autorzy: Lech Nowicki, Maria Troszkiewicz.
Tytuł: Wpływ dodatku siarczanu magnezu na krystalizację nadboranu sodu
Tytuł równoległy: The effect of magnesium sulfate on the crystallization of tetrahydrate sodium perborate
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2004 R.43 nr 4-5 s.39-40, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
289/295
Nr opisu: 0000001243
Autorzy: Tadeusz Gluba.
Tytuł: Wpływ rozdrobnienia surowca i wielkości kropel cieczy zwilżającej na właściwości produktu mokrej granulacji bębnowej.
Tytuł równoległy: Effect of raw material size reduction and a size of wetting liquid droplets on properties of wet drum granulation product.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2004 R.43 nr 3 spec. s.43-44, sum.
Uwagi:Postępy Inżynierii Chemicznej i Procesowej 2001-2003.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
290/295
Nr opisu: 0000000256
Autorzy: Andrzej Heim, Robert Kaźmierczak, Andrzej Obraniak.
Tytuł: Wpływ średnicy talerza na wartość momentu obrotowego podczas granulacji talerzowej.
Tytuł równoległy: The effect of disc diameter on a value of torque during disc granulation.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2004 R.43 nr 3 s.9-12 sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
291/295
Nr opisu: 0000001242
Autorzy: Sylwia Frączak, Piotr Wodziński.
Tytuł: Współczynnik prześwitu rzeczywistego sita.
Tytuł równoległy: Clearance coefficient of a real sieve.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2004 R.43 nr 3 spec. s.39-40, sum.
Uwagi:Postępy Inżynierii Chemicznej i Procesowej 2001-2003.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
292/295
Nr opisu: 0000001257
Autorzy: Maria Troszkiewicz, Mariusz Godala, Lech Nowicki.
Tytuł: Wyznaczenie równowagi krystalizacyjnej w reaktorze kalorymetrycznym.
Tytuł równoległy: Determination of crystallization equilibrium curves using reaction calorimetry.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2004 R.43 nr 3 spec. s.157-158, sum.
Uwagi:Postępy Inżynierii Chemicznej i Procesowej 2001-2003.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
293/295
Nr opisu: 0000000255
Autorzy: Adam Markowski.
Tytuł: Zarządzanie ryzykiem procesowym w instalacjach suszarniczych.
Tytuł równoległy: Safety systems in drying technology.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2004 R.43 nr 3 s.3-8 sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
294/295
Nr opisu: 0000001252
Autorzy: Adam Markowski.
Tytuł: Zarządzanie ryzykiem w instalacjach procesowych.
Tytuł równoległy: Risk management in the process industry.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2004 R.43 nr 3 spec. s.101-103, sum.
Uwagi:Postępy Inżynierii Chemicznej i Procesowej 2001-2003.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
295/295
Nr opisu: 0000001248
Autorzy: Katarzyna Jaros, Władysław Kamiński.
Tytuł: Zastosowanie chitozanu do usuwania jonów miedzi z wody.
Tytuł równoległy: Application of chitosan in the removal of copper ions from water.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2004 R.43 nr 3 spec. s.68-69, sum.
Uwagi:Postępy Inżynierii Chemicznej i Procesowej 2001-2003.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ