logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: IM INŻ MASZ
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/17
Nr opisu: 0000048362
Autorzy: Jarosław Goszczak, Andrzej Werner, Pierre Gauthier, Zbigniew Pawelski.
Tytuł: Rozwiązanie ograniczenia wydajności pompy wyporowej w celu uniknięcia kawitacji.
Tytuł równoległy: Solution how to reduce the oil flow rate in a positive displacement pump in order to avoid cavitation.
Czasopismo: IM Inż. Masz. 2014 Vol.19 z.2 s.83-91, sum.
Uwagi:Maszyny dla budownictwa i górnictwa skalnego.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1426-708X

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: FRA
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
2/17
Nr opisu: 0000038476
Autorzy: Zbigniew Pawelski.
Tytuł: Wpływ rodzaju skrzyni biegów na parametry pracy silnika spalinowego.
Tytuł równoległy: Influence of the type of gearbox on the combustion engine operating parameters.
Czasopismo: IM Inż. Masz. 2012 Vol.17 z.4 s.43-53, sum.
Uwagi:Eksploatacja maszyn dla budownictwa i górnictwa skalnego.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1426-708X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
3/17
Nr opisu: 0000036989
Autorzy: Andrzej Gołąbczak, Robert Święcik.
Tytuł: Badania rozkładu temperatury w strefie ściernego szlifowania elektroerozyjnego stopu tytanu.
Tytuł równoległy: Investigation of temperature distribution in electrodischarge grinding of titanum alloy.
Czasopismo: IM Inż. Masz. 2011 Vol.16 z.3 s.40-47, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1426-708X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
4/17
Nr opisu: 0000034809
Autorzy: Radosław Rosik, Jakub Świerczyński.
Tytuł: Wpływ metody MQL na parametry kształtowania czynnej powierzchni ściernicy i chropowatość warstwy wierzchniej przedmiotu obrabianego.
Tytuł równoległy: Effect of a creating active surface layer with using methods MQL and roughness grinding wheel and workpiece surface layer.
Czasopismo: IM Inż. Masz. 2011 Vol.16 z.1-2 s.175-185, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1426-708X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
5/17
Nr opisu: 0000031023
Autorzy: Ryszard Wójcik, Radosław Rosik.
Tytuł: Badania wpływu MQL z użyciem glikolu propylenowego na chropowatość powierzchni przedmiotu szlifowanego.
Tytuł równoległy: Influence propylene glycol application into grindding zone with MQL technique on surface roughness of the workpiece.
Czasopismo: IM Inż. Masz. 2010 Vol.15 z.4 s.124-131, sum.
Uwagi:Zwiększanie dokładności wytwarzania. Obrabiarki i procesy obróbkowe.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1426-708X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
6/17
Nr opisu: 0000031022
Autorzy: Franciszek Oryński, Grzegorz Bechciński.
Tytuł: Eksperymentalne badania dynamiki szlifierki do wibracyjnego szlifowania podczas dobiegu i obróbki płaszczyzn.
Tytuł równoległy: Eperimental research of the dynamics of the surface grinder during an idle stroke as well as vibratory grinding.
Czasopismo: IM Inż. Masz. 2010 Vol.15 z.4 s.113-123, sum.
Uwagi:Zwiększanie dokładności wytwarzania. Obrabiarki i procesy obróbkowe.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1426-708X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
7/17
Nr opisu: 0000031017
Autorzy: Franciszek Oryński, Grzegorz Bechciński, Witold Pawłowski.
Tytuł: Eksperymentalne badania dynamiki układów napędowych i ich synchronizacji w karuzelowej tokarce TCW 3100.
Tytuł równoległy: Experymental research of the dynamics of the drives and their synchronization in the CNC stands vertical lathe TCW 3100.
Czasopismo: IM Inż. Masz. 2010 Vol.15 z.4 s.42-55, sum.
Uwagi:Zwiększanie dokładności wytwarzania. Obrabiarki i procesy obróbkowe.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1426-708X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
8/17
Nr opisu: 0000031020
Autorzy: Paweł Lajmert, Bogdan Kruszyński, Dariusz Wrąbel.
Tytuł: Identyfikacja wczesnych symptomów niepożądanych stanów procesu w szlifowaniu kłowym wałków.
Tytuł równoległy: Identyfication of early symptoms of undesired process states in cylindrical plunge grinding.
Czasopismo: IM Inż. Masz. 2010 Vol.15 z.4 s.78-94, sum.
Uwagi:Zwiększanie dokładności wytwarzania. Obrabiarki i procesy obróbkowe.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1426-708X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
9/17
Nr opisu: 0000031021
Autorzy: Paweł Leżański.
Tytuł: Ocena przydatności wybranych wielkości procesowych do nadzorowania stanu procesu szlifowania wgłębnego.
Tytuł równoległy: Performance evaluation of the selected process variables in plunge grinding automatic supervision.
Czasopismo: IM Inż. Masz. 2010 Vol.15 z.4 s.95-111, sum.
Uwagi:Zwiększanie dokładności wytwarzania. Obrabiarki i procesy obróbkowe.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1426-708X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
10/17
Nr opisu: 0000031016
Autorzy: Franciszek Oryński, Witold Pawłowski, Grzegorz Bechciński, Sebastian Bojanowski.
Tytuł: Określenie dynamicznych właściwości zespołów karuzelowej tokarki do wykreśleń wałów za pomocą badań modalnych.
Tytuł równoległy: Evaluation of dynamic properties of the vertical lathe for the composed crankshafts of marine engines by means of modal testing.
Czasopismo: IM Inż. Masz. 2010 Vol.15 z.4 s.30-41, sum.
Uwagi:Zwiększanie dokładności wytwarzania. Obrabiarki i procesy obróbkowe.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1426-708X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
11/17
Nr opisu: 0000031015
Autorzy: Tadeusz Marciniak, Wojciech Stachurski.
Tytuł: Stan geometryczny powierzchni bocznych zębów kół zębatych po frezowaniu diagonalnym.
Tytuł równoległy: Geometrical condition of tooth flank of the gear after diagonal hobbing process.
Czasopismo: IM Inż. Masz. 2010 Vol.15 z.4 s.20-29, sum.
Uwagi:Zwiększanie dokładności wytwarzania. Obrabiarki i procesy obróbkowe.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1426-708X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
12/17
Nr opisu: 0000031019
Autorzy: Małgorzata Sikora.
Tytuł: Sztywność zespołu wrzecionowego łożyskowanego hydrostatycznie.
Tytuł równoległy: Regidity of the spindle unit with hydrostatic bearings.
Czasopismo: IM Inż. Masz. 2010 Vol.15 z.4 s.67-77, sum.
Uwagi:Zwiększanie dokładności wytwarzania. Obrabiarki i procesy obróbkowe.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1426-708X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
13/17
Nr opisu: 0000031018
Autorzy: Ryszard Przybył, Małgorzata Sikora.
Tytuł: Wzajemna zależność sztywności promieniowej i osiowej w hydrostatycznych łożyskach poprzeczno-wzdłużnych.
Tytuł równoległy: Mutual dependence of radial and axial stiffness of hydrostatic combined journal and thrust bearings.
Czasopismo: IM Inż. Masz. 2010 Vol.15 z.4 s.56-65, sum.
Uwagi:Zwiększanie dokładności wytwarzania. Obrabiarki i procesy obróbkowe.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1426-708X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
14/17
Nr opisu: 0000023263
Autorzy: Andrzej Gołąbczak, Robert Święcik.
Tytuł: Elektroerozyjne szlifowanie stopu tytanu.
Tytuł równoległy: Electrodischarge grinding of titanium alloy.
Czasopismo: IM Inż. Masz. 2009 Vol.12 nr 1 s.19-28, sum.
Uwagi:Obróbka elektroerozyjna. Technologia. [Konferencja EM '09.]
Lokalizacja dokumentu: P-3649
p-ISSN: 1426-708X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
15/17
Nr opisu: 0000023262
Autorzy: Andrzej Gołąbczak, Andrzej Konstantynowicz.
Tytuł: Modelowanie matematyczne zjawisk fizycznych w szczelinie elektrodowej EDM.
Tytuł równoległy: Mathematical modelling of the physical phenomena in EDM electrode gap.
Czasopismo: IM Inż. Masz. 2009 Vol.12 nr 2-3 s.23-32, sum.
Uwagi:Obróbka erozyjna. Teoria i eksperyment. [Konferencja EM '09.]
Lokalizacja dokumentu: P-3649
p-ISSN: 1426-708X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
16/17
Nr opisu: 0000023264
Autorzy: Marcin Gołąbczak, Bogdan Wendler, Wojciech Pawlak.
Tytuł: Warstwy ochronne TiN na stopach magnezu wytwarzane metodą PAPVD.
Tytuł równoległy: TiN protective coatings on magnesium alloys manufactured by PAPVD method.
Czasopismo: IM Inż. Masz. 2009 Vol.12 z.4 s.31-41, sum.
Uwagi:Obróbka laserowa i hybrydowa. [Konferencja EM '09.]
Lokalizacja dokumentu: P-3649
p-ISSN: 1426-708X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
17/17
Nr opisu: 0000031014
Autorzy: Bogdan Kruszyński, Wojciech Stachurski, Piotr Zgórniak.
Tytuł: Wpływ warunków obróbki podczas toczenia ostrzami typu wiper na jakość powierzchni obrobionej i siły skrawania.
Tytuł równoległy: Influence of cutting conditions in turning with wiper type inserts on surface roughness and cutting forces.
Czasopismo: IM Inż. Masz. 2010 Vol.15 z.4 s.7-19, sum.
Uwagi:Zwiększanie dokładności wytwarzania. Obrabiarki i procesy obróbkowe.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1426-708X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ