logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: GAZ WODA TECH SANIT
Liczba odnalezionych rekordów: 38Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/38
Nr opisu: 0000048348
Autorzy: Jarosław Mucha.
Tytuł: Zastosowanie równania Ruth'a do opisu procesu filtracji wody szarej.
Tytuł równoległy: Application of the Ruth'a equation for characteristics of gray water filtration process.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2015 T.89 nr 5 189-193, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
2/38
Nr opisu: 0000042922
Autorzy: Marek Zawilski, Grażyna Sakson.
Tytuł: Modelowanie spłukiwania zanieczyszczeń stałych ze zlewni miejskich przy wykorzystaniu programu EPA SWMW. Cz.2. Kalibracja i weryfikacja modelu.
Tytuł równoległy: Modelling of solid pollutant wash-off from urban catchment using EPA SWMM software. Pt.2. Model calibration and verification.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2014 T.88 nr 2 s.57-59, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
3/38
Nr opisu: 0000043422
Autorzy: Grażyna Sakson, Błażej Berliński.
Tytuł: Modelowanie systemu odwodnienia miasta z uwzględnieniem obiektów LID na przykładzie dachów zielnych.
Tytuł równoległy: Modelling of urban drainage system with consideration od LID facilities based on green roofs.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2014 T.88 nr 3 s.99-102, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Uwagi wewnętrzne: Współautor artykułu, Błażej Berliński występuje z afiliacją PŁ, choć nie ma tego nazwiska w bazie Osobowe.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
4/38
Nr opisu: 0000042111
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Magdalena Fret.
Tytuł: Niektóre aspekty oddziaływania stacji paliw na środowisko naturalne.
Tytuł równoległy: Some aspects of fuel station impact on the natural environment.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2014 T.88 nr 1 s.2-6, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Uwagi wewnętrzne: Magdalena Fret podpisana w artykule afiliacją Politechniki, ale nie występuje w wykazie pracowników.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
5/38
Nr opisu: 0000042112
Autorzy: Jarosław Mucha.
Tytuł: Ocena skuteczności filtracji ścieków szarych z zastosowaniem różnych wkładów filtracyjnych.
Tytuł równoległy: Assessment of the greywater filtration efficiency with different filter cartridges.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2014 T.88 nr 1 s.19-23, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
6/38
Nr opisu: 0000042114
Autorzy: Krzysztof Wojciechowski, Tomasz Czaiński.
Tytuł: Techniki immobilizacji stosowane w biotechnologiach ochrony środowiska. Cz.1. Immobilizacja osadu czynnego.
Tytuł równoległy: Pt.1. "Immobilization of activated sludge."
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2014 T.88 nr 1 s.35-40, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Uwagi wewnętrzne: Brak pełnej angielskiej wersji tytułu.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
7/38
Nr opisu: 0000042926
Autorzy: Krzysztof Wojciechowski, Tomasz Czaiński.
Tytuł: Techniki immobilizacji stosowane w biotechnologiach ochrony środowiska. Cz.2. Immobilizowane procesy nitryfikacji, denitryfikacji i defosfatacji.
Tytuł równoległy: Pt.2. Immobilized processes of nitrification, denitrification and defosfatation.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2014 T.88 nr 2 s.66-69, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Uwagi wewnętrzne: Brak pełnej angielskiej wersji tytułu.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
8/38
Nr opisu: 0000043423
Autorzy: Krzysztof Wojciechowski, Tomasz Czaiński.
Tytuł: Techniki immobilizacji stosowane w biotechnologiach ochrony środowiska. Cz.3. Immobilizacja w dekoloryzacji barwników i odzyskiwaniu metali.
Tytuł równoległy: Pt.3. Bioimmobilization in decolorization of dyes and metals removal.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2014 T.88 nr 3 s.103-108, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Uwagi wewnętrzne: Niepełna angielska wersja tytułu.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
9/38
Nr opisu: 0000045960
Autorzy: Olga Andrzejczak, Ewa Liwarska-Bizukojć.
Tytuł: Wpływ obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń na morfologię kłaczków osadu czynnego.
Tytuł równoległy: The influence of organic loading on morphology of activated sludge flocs.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2014 T.88 nr 12 s.480-484, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
10/38
Nr opisu: 0000045470
Autorzy: Monika Solecka.
Tytuł: Zastosowanie fotokatalizy TiO2/UV do dezynfekcji ścieków miejskich.
Tytuł równoległy: Municipal wastewater disinfection by TiO2/UV photocatalysis.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2014 T.88 nr 10 s.403-406, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
11/38
Nr opisu: 0000038767
Autorzy: Grażyna Sakson, Dorota Olejnik.
Tytuł: Metale ciężkie w ściekach opadowych odprowadzanych ze zlewni miejskiej jako kryterium możliwości ich zagospodarowania.
Tytuł równoległy: Heavy metals in stormwater discharged from an urban catchment as a criterion of its management possibilities.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2013 T.87 nr 3 s.135-139, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
12/38
Nr opisu: 0000040151
Autorzy: Marek Zawilski, Grażyna Sakson-Sysiak.
Tytuł: Modelowanie spłukiwania zanieczyszczeń stałych ze zlewni miejskich przy wykorzystaniu programu EPA SWMW. Cz.1. Charakterystyka modelu.
Tytuł równoległy: Modelling of solid pollutant wash-off from urban catchments using EPA SWMM software. Pt.1. Model characteristics.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2013 T.87 nr 7 s.272-274, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
13/38
Nr opisu: 0000039403
Autorzy: Grażyna Sakson, Marek Zawilski.
Tytuł: Wpływ zastosowania obiektów LID na funkcjonowanie miejskich systemów kanalizacyjnych.
Tytuł równoległy: Effect of application of LID objects on functioning of urban sewerage systems.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2013 T.87 nr 6 s.246-248, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
14/38
Nr opisu: 0000034647
Autorzy: Monika Solecka, Ewa Liwarska-Bizukojć.
Tytuł: Biopolimery zewnątrzkomórkowe w osadzie czynnym.
Tytuł równoległy: Extracellular biopolymers in activated sludge.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2012 nr 4 s.180-183, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
15/38
Nr opisu: 0000031209
Autorzy: Marek Zawilski, Agnieszka Brzezińska, Dawid Bandzierz, Ewa Badowska.
Tytuł: Dynamika zmian ilości i składu ścieków w kanalizacji na podstawie pomiarów on-line.
Tytuł równoległy: Dynamics of changes in quantity and composition of wastewater in seweres based on on-line measurements.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2011 nr 11 s.433-437, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
16/38
Nr opisu: 0000030820
Autorzy: Marek Zawilski, Grażyna Sakson.
Tytuł: Modelowanie spływu ścieków opadowych ze zlewni miejskiej przy wykorzystaniu programu SWMM. Cz. 2. Weryfikacja modelu.
Tytuł równoległy: Modelling storm water runoff from urban catchments using SWMM program. Pt. 2. Verification of the model.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2011 nr 9 s.321-323, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
17/38
Nr opisu: 0000030589
Autorzy: Arkadiusz Grajlich.
Tytuł: Ocena wpływu sposobów wymiarowania hybrydowych systemów złoża ruchomego i osadu czynnego IFAS na projektowaną wielkość bioreaktora.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2011 R.85 nr 4 s.141-144
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
18/38
Nr opisu: 0000032099
Autorzy: Grażyna Mozolewska, Marcin Siwocha.
Tytuł: Ocena wpływu zmniejszonego zużycia wody w miejskich jednostkach osadniczych na hydraulikę sieci kanalizacyjnej na przykładzie Łodzi.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2011 nr 7-8 s.280-284
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
19/38
Nr opisu: 0000031210
Autorzy: Rafał Biernacki, Ewa Liwarska-Bizukojć.
Tytuł: Wyznaczanie frakcji ChZT ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków w Zgierzu pod kątem ich zastosowania w modelu ASM2d.
Tytuł równoległy: Determination of COD fractions of wastewater flowing into wastewater treatment plants in Zgierz for thier use in model ASM2d.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2011 nr 11 s.438-441, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
20/38
Nr opisu: 0000026394
Autorzy: Marek Zawilski.
Tytuł: Integracja zlewni zurbanizowanej w symulacji spływu ścieków opadowych.
Tytuł równoległy: Integration of urbanized catchment area in simulation of precipitation sewage run-off.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2010 R.84 nr 6 s.28-32, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
21/38
Nr opisu: 0000027332
Autorzy: Marek Zawilski, Grażyna Sakson.
Tytuł: Modelowanie spływu ścieków opadowych ze zlewni miejskiej przy wykorzystaniu programu SWMM. Cz. 1. Kalibracja modelu.
Tytuł równoległy: Modelling of precipitation sewage flow from communal catchment area using SWMM software. Pt. 1 - model calibration.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2010 R.84 nr 11 s.32-36, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
22/38
Nr opisu: 0000026597
Autorzy: Jarosław Mucha, Andrzej Jodłowski.
Tytuł: Ocena możliwości wykorzystania wody szarej.
Tytuł równoległy: Evaluation of possibility of using gray water.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2010 R.84 nr 7-8 s.24-27, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
23/38
Nr opisu: 0000027479
Autorzy: Monika Solecka, Józef Szopa.
Tytuł: Wpływ H2O2 i H2O2/Fe+2 na toksyczność anionowoego środka powierzchniowo-czynnego.
Tytuł równoległy: Influence of H2O2 and H2O2/Fe+2 on toxicity of an anion superficially active agent.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2010 R.84 nr 12 s.30-34, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
24/38
Nr opisu: 0000024688
Autorzy: Monika Solecka.
Tytuł: Dezynfekcja ścieków miejskich za pomocą kwasu nadoctowego.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2009 R.83 nr 5 s.8-11
Lokalizacja dokumentu: P-302
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
25/38
Nr opisu: 0000019526
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Muzeum kanału - "Dętka" w Łodzi.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2009 R.83 nr 1 s.31-32
Lokalizacja dokumentu: P-302
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
26/38
Nr opisu: 0000022030
Autorzy: Marek Zawilski.
Tytuł: Niestandardowe wykorzystanie GIS w modernizacji systemów kanalizacyjnych.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2009 R.83 nr 6 s.34-36
Lokalizacja dokumentu: P-333
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
27/38
Nr opisu: 0000015895
Autorzy: Agnieszka Brzezińska.
Tytuł: Analiza możliwości przyjmowania ścieków opadowych w biologicznych oczyszczalniach miejskich (na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej - GOŚ-ŁAM). Cz.2. Zmiany w procesie biologicznego oczyszczania ścieków podczas pogody mokrej.
Tytuł równoległy: Analysis of possibility of precipitation sewage accepting in biological communal sewage treatment plants (example of Group Sewage Treatment Plant for Łódź City Agglomeration). Pt.2 Changes in the process of biological sewage treatment during wet weather.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2008 R.82 nr 2 s.14-20, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-302
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
28/38
Nr opisu: 0000016081
Autorzy: Agnieszka Brzezińska.
Tytuł: Analiza możliwości przyjmowania ścieków opadowych w biologicznych oczyszczalniach miejskich (na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej - GOŚ-ŁAM). Cz.3. Oszacowanie przepustowości stopnia biologicznego dla ścieków ogólnospławnych.
Tytuł równoległy: Possibility analysis for biological communal sewage treatment plants to accept precipitation sewage. Pt.3. Estimation of biological stage flow capacity for general fluming sewage.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2008 R.82 nr 3 s.29-33, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-302
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
29/38
Nr opisu: 0000018607
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Marcin Zaborowski, Zbigniew Gorzka, Marek Kaźmierczak.
Tytuł: Możliwości usuwania związków chloroorganicznych ze ścieków w aspekcie ich katalitycznego utleniania.
Tytuł równoległy: Possibilities of removing chlorine-organic compounds from sewage in the aspect of their catalytic oxidation.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2008 R.82 nr 12 s.19-22, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-302
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
30/38
Nr opisu: 0000017216
Autorzy: Monika Solecka, Józef Szopa.
Tytuł: Przykłady instalacji odnowy wody ze ścieków miejskich.
Tytuł równoległy: Examples of installations for water renovation from communal sewage.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2008 R.82 nr 5 s.33-36, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-302
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
31/38
Nr opisu: 0000016080
Autorzy: Agnieszka Brzezińska.
Tytuł: Analiza możliwości przyjmowania ścieków opadowych w biologicznych oczyszczalniach miejskich (na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej - GOŚ-ŁAM). Cz.1. Charakterystyka ilości i jakości ścieków ogólnospławnych na przykładzie Łodzi.
Tytuł równoległy: Analysis of possibility of precipitation sewage accepting in biological communal sewage treatment plants (example of Group Sewage Treatment Plant for Łódź City Agglomeration). Pt.1. Characteristics of general fluming sewage quality and quantity - example of Łódź city.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2008 R.82 nr 1 s.17-22, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-302
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
32/38
Nr opisu: 0000011648
Autorzy: Marek Zawilski, Grażyna Sakson-Sysiak.
Tytuł: Efekt zastosowania obiektów retencji na rzeczywistej zlewni miejskiej kanalizacji ogólnospławnej.
Tytuł równoległy: Effect of object application in a real city reception area for overall fluming sewage system.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2007 T.81 nr 2 s.10-14, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-302
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
33/38
Nr opisu: 0000016182
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Inż. Stefan Skrzywan (1876-1932).
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2007 T.81 nr 2 s.29
Lokalizacja dokumentu: P-302
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
34/38
Nr opisu: 0000011641
Autorzy: Ewa Liwarska-Bizukojć, Elżbieta Sochacka, Maciej Urbaniak.
Tytuł: Oznaczenie niejonowych substancji powierzchniowo czynnych metodą spektrofotometryczną z porfiryną T(DBHP)P.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2006 T.80 nr 4 s.18-20
Lokalizacja dokumentu: P-302
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
35/38
Nr opisu: 0000007026
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Z dziejów kanalizacji i wodociągów łódzkich.
Tytuł równoległy: Rec. pracy: Z dziejów kanalizacji i wodociągów łódzkich. Horror z happy endem. / Bieżanowski Waldemar. Łódź 2005. 96 s. ISBN 83-88638-23-8.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2006 T.80 nr 3 s.38
Lokalizacja dokumentu: P-302
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
36/38
Nr opisu: 0000000392
Autorzy: Marek Zawilski, Grażyna Sakson-Sysiak.
Tytuł: Systemy wykorzystywania wody deszczowej i ich wpływ na funkcjonowanie kanalizacji miejskiej
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2004 R.78 nr 9 s.298-302
Lokalizacja dokumentu: P-302
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
37/38
Nr opisu: 0000003314
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Występowanie i przemiany polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i dibenzofuranów w układach: osady ściekowe-gleba.
Tytuł równoległy: Rec. pracy: Występowanie i przemiany polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i dibenzofuranów w układach: osady ściekowe-gleba / Dudzińska Marzenna R. Lublin 2003. 175 s. (Monografia nr 14, Komitet Inżynierii Środowiska PAN). ISBN 83-89293-15-3
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2004 T.38 nr 11 s.III okł.
Lokalizacja dokumentu: P-302
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
38/38
Nr opisu: 0000000720
Autorzy: Marek Zawilski, Agnieszka Brzezińska.
Tytuł: Występowanie zjawiska pierwszej fali w kanalizacji ogólnospławnej na przykładzie Łodzi
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2004 T.78 nr 12 s.419-425
Lokalizacja dokumentu: P-302
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ