logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: GAZ CUKR
Liczba odnalezionych rekordów: 116Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/116
Nr opisu: 0000043048
Autorzy: Krystyna Lisik, Maciej Siedziako.
Tytuł: Porównanie oznaczania zabarwienia różnych cukrów metodami oficjalnymi z metodą referencyjną MOPS przy pH 7.0.
Tytuł równoległy: Comparison of official methods determining the colour of different sugars using official methods and reference method MOPS at pH 7.0.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2013 R.121 nr 5-6 s.203-207, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
2/116
Nr opisu: 0000043056
Autorzy: Bożena Wnuk, Emilia Grabska.
Tytuł: Porównanie wyników oznaczeń cukru w melasach klarowanych siarczanem glinu oraz płynami Herlesa.
Tytuł równoległy: Comparison of the results of sugar determination in molasses clarified by means of aluminum sulphate and the Herles solutions.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2013 R.121 nr 1 s.26-29, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
3/116
Nr opisu: 0000037612
Autorzy: Marek Ludwicki.
Tytuł: Oznaczanie soli wapniowych w cukrownictwie.
Tytuł równoległy: Determining the concentration of lime salts in the sugar industry.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2012 R.120 nr 6 s. 225-229, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
4/116
Nr opisu: 0000037614
Autorzy: Aneta Antczak-Chrobot, Maciej Wojtczak.
Tytuł: Porównanie zawartości dekstranu w cukrze buraczanym i trzcinowym.
Tytuł równoległy: The content of dextran in beet and cane sugar.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2012 R.120 nr 6 s. 230-233, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
5/116
Nr opisu: 0000037619
Autorzy: Radosław Gruska, Stanisław Wawro.
Tytuł: Właściwości mechaniczne tkanki buraczanej w technologii cukru, ich znaczenie i możliwości modyfikacji.
Tytuł równoległy: Mechanical properties of sugar beet tissue in the technology of sugar production, their impartance and possibilities of modification.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2012 R.120 nr 1 s.8-13, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
6/116
Nr opisu: 0000034261
Autorzy: Krystyna Lisik, Joanna Biernasiak, Maciej Wojtczak.
Tytuł: Badania biegłości PK ICUMSA jako kryterium samooceny laboratoriów zajmujących się analityką cukrowniczą w Polsce.
Tytuł równoległy: PK ICUMSA proficiency testing scheme as a criterion of the self-assessment of laboratories dealing with the sugar analysis in Poland.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2011 R.119 nr 5 s.144-148
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
7/116
Nr opisu: 0000034256
Autorzy: Jan Iciek, Joanna Biernasiak, Ilona Błaszczyk.
Tytuł: Biofilm w aspekcie przemysłu cukrowniczego.
Tytuł równoległy: Biofilm in terms of the sugar industry.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2011 R.119 nr 4 s.117-126
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
8/116
Nr opisu: 0000034258
Autorzy: Jan Iciek, Ilona Błaszczyk, Joanna Biernasiak.
Tytuł: Charakterystyka składu chemicznego kłaczków izolowanych z zakwasowych roztworów cukru.
Tytuł równoległy: Characteristics of chemical composition of floc isolated from acid sugar solutions.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2011 R.119 nr 6 s.191-193
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
9/116
Nr opisu: 0000034262
Autorzy: Bożena Wnuk.
Tytuł: Określenie stopnia usunięcia białka z soku surowego podczas progresywnego nawapniania.
Tytuł równoległy: Determination of the protein removal level in the raw juice during progressive liming.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2011 R.119 nr 2 s.57-60
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
10/116
Nr opisu: 0000034263
Autorzy: Bożena Wnuk.
Tytuł: Zmiany zawartości białka w sokach podczas procesu oczyszczania.
Tytuł równoległy: Changes in protein content in juices during purfication.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2011 R.119 nr 6 s.186-190
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
11/116
Nr opisu: 0000030132
Autorzy: Marcin Kucner, Jan Grabka.
Tytuł: Aktualny stan polskiego rolnictwa i informacje o bioenergii w Polsce i UE.
Tytuł równoległy: The current condition of the Polish Agriculture and the information about bioenergy in Poland and UE.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2010 R.118 nr 4 s.98-102
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Biotechnol. Nauk Żywn.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
12/116
Nr opisu: 0000030129
Autorzy: Jan Iciek.
Tytuł: Działalność naukowo-dydaktyczna Zakładu Cukrownictwa Politechniki Łódzkiej w 2009 r.
Tytuł równoległy: Didactic and scientific activities of Sugar Industry Group of Technical University of Lodz in 2009.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2010 R.118 nr 4 s.92-97
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Biotechnol. Nauk Żywn.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
13/116
Nr opisu: 0000026570
Autorzy: Maciej Wojtczak.
Tytuł: Jubileusz 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Jana Icieka.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2010 R.118 nr 2 s.II okł.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
14/116
Nr opisu: 0000026572
Autorzy: Stanisław Wawro, Radosław Gruska, Maciej Stanisz.
Tytuł: O buraczanym soku surowym jako surowcu do otrzymania bioetanolu.
Tytuł równoległy: About the beet raw juice as a raw material to receiving bio-ethanol.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2010 R.118 nr 3 s.72-75, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
15/116
Nr opisu: 0000026571
Autorzy: Bożena Wnuk.
Tytuł: Z życia Koła Stowarzyszenia Techników Cukierników przy Zakładzie Cukrownictwa Politechniki Łódzkiej.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2010 R.118 nr 2 s.59
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
16/116
Nr opisu: 0000025188
Autorzy: Weronika Konka, Jan Grabka.
Tytuł: Aspekty technologiczne otrzymywania syropu z buraka cukrowego dla przemysłu spożywczego.
Tytuł równoległy: Process aspects of receiving syrup from sugar beet for food industry.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2009 R.117 nr 10 s.256-261, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Biotechnol. Nauk Żywn.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
17/116
Nr opisu: 0000022249
Autorzy: Krystyna Lisik.
Tytuł: Mętność wodnych roztworów cukru i zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie jako rutynowa kontrola jakości cukru białego.
Tytuł równoległy: The turbidity of sugar water solutions and contents of insolubles in water as the routine white sugar quality check.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2009 R.117 nr 6 s.157-161, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
18/116
Nr opisu: 0000022243
Autorzy: Marek Ludwicki.
Tytuł: Sterowanie procesami w cukrowniach.. XIII. Regulatory analogowe.
Tytuł równoległy: Processes control in sugar factories.. XIII Continuous-action controllers.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2009 R.117 nr 1-2 s.10-14, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
19/116
Nr opisu: 0000022244
Autorzy: Marek Ludwicki.
Tytuł: Sterowanie procesami w cukrowniach.. XIV. Regulatory dyskretne.
Tytuł równoległy: Processes control in sugar factories.. XIV. Discontinuous controllers.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2009 R.117 nr 3 s.87-92, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
20/116
Nr opisu: 0000022245
Autorzy: Marek Ludwicki.
Tytuł: Sterowanie procesami w cukrowniach.. XV. Wskaźniki jakości regulacji automatycznej.
Tytuł równoległy: Processes control in sugar factories.. XV. Automatic performance indexes.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2009 R.117 nr 4 s.113-116, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
21/116
Nr opisu: 0000022246
Autorzy: Marek Ludwicki.
Tytuł: Sterowanie procesami w cukrowniach.. XVI. Dobór nastaw regulatora PID.
Tytuł równoległy: Processes control in sugar factories.. XVI. Selection of PID controller parameters.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2009 R.117 nr 5 s.145-IV str. okł., sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
22/116
Nr opisu: 0000022247
Autorzy: Marek Ludwicki.
Tytuł: Sterowanie procesami w cukrowniach.. XVII. Urządzenia wykonawcze automatyki.
Tytuł równoległy: Processes control in sugar factories.. XVII. Final controlling devices of automation.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2009 R.117 nr 6 s.162-166, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
23/116
Nr opisu: 0000022248
Autorzy: Marek Ludwicki.
Tytuł: Sterowanie procesami w cukrowniach.. XVIII. Projektowanie układów regulacji.
Tytuł równoległy: Processes control in sugar factories.. XVIII. Designing the control systems.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2009 R.117 nr 7-8 s.209-215, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
24/116
Nr opisu: 0000025462
Autorzy: Bożena Wnuk.
Tytuł: Wpływ warunków dygestii miazgi na wyniki obliczeń przewidywanej wydajności cukru z buraków.
Tytuł równoległy: The impact of brei digestion on results of calculation of the predicted sugar yield from beet.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2009 R.117 nr 11-12 s.284-289, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Biotechnol. Nauk Żywn.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
25/116
Nr opisu: 0000022242
Autorzy: Stanisław Wawro, Halina Kalinowska, Radosław Gruska.
Tytuł: Wybrane aspekty technologiczne oddziaływania udarów napięciowych na enzymy wpływające na wydajność produkcji sacharozy z buraka cukrowego.
Tytuł równoległy: Selected technological aspects of the effect of high electric field pulses on productivity of sucrose from sugar beets.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2009 R.117 nr 1-2 s.5-9, 19, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
26/116
Nr opisu: 0000019794
Autorzy: Jan Grabka.
Tytuł: Czy buraki cukrowe mogą być alternatywnym surowcem do produkcji biopaliw w Polsce.
Tytuł równoległy: Is sugar beet crop an alternative raw material for bio-fuel production in Poland.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2008 R.116 nr 5 s.158-159, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
27/116
Nr opisu: 0000019792
Autorzy: Jan Iciek.
Tytuł: Działalność naukowo-dydaktyczna Zakładu Cukrownictwa PŁ w 2007 r.
Tytuł równoległy: Didactic and scientific Activities of Sugar Industry Group of Technical University of Łódź in 2007.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2008 R.116 nr 5 s.168-172, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
28/116
Nr opisu: 0000025179
Autorzy: Jan Iciek.
Tytuł: Działalność naukowo-dydaktyczna Zakładu Cukrownictwa PŁ w 2008 r.
Tytuł równoległy: Didactic and scientific activities of Sugar Industry Group of Technical University of Lodz in 2008.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2009 R.117 nr 9 s.230-234
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Biotechnol. Nauk Żywn.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
29/116
Nr opisu: 0000019795
Autorzy: Jan Grabka.
Tytuł: Niektóre aspekty zarabiania i gotowania cukrzyc.
Tytuł równoległy: Some aspects of massecuite seeding and boiling.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2008 R.116 nr 4 s.141-143, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
30/116
Nr opisu: 0000019796
Autorzy: Jan Grabka.
Tytuł: Nowa metoda oddzielania osadów koloidowych po defekacji wstępnej.
Tytuł równoległy: A new method for separation of colloidal precipitate after preliming.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2008 R.116 nr 3 s.100-120, 107, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
31/116
Nr opisu: 0000019431
Autorzy: Alina Kunicka-Styczyńska, Zofia Żakowska.
Tytuł: Ocena mikrobiologiczna cukru białego na przestrzeni lat 2005-2008.
Tytuł równoległy: White sugar microbiological assessment 2005-2008.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2008 R.116 nr 10 s.46-47, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
32/116
Nr opisu: 0000019773
Autorzy: Marek Ludwicki.
Tytuł: Sterowanie procesami w cukrowniach. Cz. 1 Systemy i sygnały pomiarowe.
Tytuł równoległy: Process control in sugar factories. Pt. 1 Measurement systems and signals.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2008 R.116 nr 1 s.33-37, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
33/116
Nr opisu: 0000019783
Autorzy: Marek Ludwicki.
Tytuł: Sterowanie procesami w cukrowniach. Cz. 10 Pomiary elektrochemiczne w technologii cukru.
Tytuł równoległy: Process control in sugar factories. Pt. 10 Elektrochemical measurements in sugar technology.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2008 R.116 nr 10 s.313-317, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
34/116
Nr opisu: 0000019784
Autorzy: Marek Ludwicki.
Tytuł: Sterowanie procesami w cukrowniach. Cz. 11 Układy sterowania i regulacji automatycznej.
Tytuł równoległy: Process control in sugar factories. Pt. 11 Control systems.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2008 R.116 nr 11 s.338-342, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
35/116
Nr opisu: 0000019785
Autorzy: Marek Ludwicki.
Tytuł: Sterowanie procesami w cukrowniach. Cz. 12 Statyczne i dynamiczne właściwości obiektów regulacji.
Tytuł równoległy: Process control in sugar factories. Pt. 12 Static and dynamic characteristics of controlled systems.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2008 R.116 nr 12 s.368-374, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
36/116
Nr opisu: 0000019774
Autorzy: Marek Ludwicki.
Tytuł: Sterowanie procesami w cukrowniach. Cz. 2 Pomiary przesunięcia liniowego.
Tytuł równoległy: Process control in sugar factories. Pt. 2 Measurement of linear translation.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2008 R.116 nr 2 s.51-56, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
37/116
Nr opisu: 0000019776
Autorzy: Marek Ludwicki.
Tytuł: Sterowanie procesami w cukrowniach. Cz. 3 Pomiary poziomu cieczy.
Tytuł równoległy: Process control in sugar factories. Pt. 3 Liquid levels measurements.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2008 R.116 nr 3 s.103-107, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
38/116
Nr opisu: 0000019777
Autorzy: Marek Ludwicki.
Tytuł: Sterowanie procesami w cukrowniach. Cz. 4 Pomiary siły, masy i strumienia masy.
Tytuł równoległy: Process control in sugar factories. Pt. 4 Measurements of force, mass and mass streams.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2008 R.116 nr 4 s.144-148, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
39/116
Nr opisu: 0000019767
Autorzy: Marek Ludwicki.
Tytuł: Sterowanie procesami w cukrowniach. Cz. 5 Pomiary ciśnienia i różnicy ciśnień
Tytuł równoległy: Process control in sugar factories. Pt. 5 Pressure and pressure differential measurements
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2008 R.116 nr 5 s.160-164, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
40/116
Nr opisu: 0000019778
Autorzy: Marek Ludwicki.
Tytuł: Sterowanie procesami w cukrowniach. Cz. 6 Pomiary przepływu płynów.
Tytuł równoległy: Process control in sugar factories. Pt. 6 Flow measurements.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2008 R.116 nr 6 s.186-190, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
41/116
Nr opisu: 0000019779
Autorzy: Marek Ludwicki.
Tytuł: Sterowanie procesami w cukrowniach. Cz. 7 Pomiary temperatury.
Tytuł równoległy: Process control in sugar factories. Pt. 7 Temperature measurements.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2008 R.116 nr 7 s.222-227, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
42/116
Nr opisu: 0000019780
Autorzy: Marek Ludwicki.
Tytuł: Sterowanie procesami w cukrowniach. Cz. 8 Pomiary stężenia roztworów.
Tytuł równoległy: Process control in sugar factories. Pt. 8 Measurements of solution concentration.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2008 R.116 nr 8 s.242-251, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
43/116
Nr opisu: 0000019781
Autorzy: Marek Ludwicki.
Tytuł: Sterowanie procesami w cukrowniach. Cz. 9 Pomiary lepkości i wilgotności.
Tytuł równoległy: Process control in sugar factories. Pt. 9 Measurements of visscosity and humidity.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2008 R.116 nr 9 s.277-282, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
44/116
Nr opisu: 0000019797
Autorzy: Jan Grabka.
Tytuł: Środki dezynfekcyjne w cukrowniach w świetle przepisów UE.
Tytuł równoległy: Disinfecting agents in the light of UE regulations.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2008 R.116 nr 2 s.49-50, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
45/116
Nr opisu: 0000019787
Autorzy: Bożena Wnuk.
Tytuł: Wpływ rodzaju środka klarującego miazgę na wyniki obliczeń przewidywanej zawartości cukru w melasie.
Tytuł równoległy: The type of brei clarifying agent and its impact on the results of calculations of predicted sugar content in molasses.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2008 R.116 nr 10 s.318-232, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
46/116
Nr opisu: 0000019791
Autorzy: Krystyna Lisik.
Tytuł: Wymagania stawiane dodatkowym wskaźnikom oceny jakości cukru białego.
Tytuł równoległy: Requirements for additional indexes evaluating white sugar quality.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2008 R.116 nr 5 s.154-164, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
47/116
Nr opisu: 0000019793
Autorzy: Jan Iciek, Arkadiusz Jezierski.
Tytuł: Wyznaczanie strumieni masawych gotowania i wirowania cukrzycy I z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych.
Tytuł równoległy: First massecuite pan-boiling and centrifuging mass streams determination with the use of artificial neural networks.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2008 R.116 nr 1 s.6-10, 31-32, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
48/116
Nr opisu: 0000019790
Autorzy: Krystyna Lisik, Joanna Biernasiak.
Tytuł: Zastosowanie odczynników niezawierających związków ołowiu do oznaczania polaryzacji produktów cukrowniczych.
Tytuł równoległy: Application of the leadless agents in the determination of the polarization of sugar products.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2008 R.116 nr 9 s.273-276, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
49/116
Nr opisu: 0000013801
Autorzy: Bożena Wnuk.
Tytuł: 50 lat istnienia Koła STC przy Politechnice Łódzkiej.
Tytuł równoległy: Fifty years of STC circle at Technical University of Łódź.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2007 R.115 nr 11 s.365-372
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
50/116
Nr opisu: 0000013609
Autorzy: Marek Ludwicki, Michał Ludwicki, Andrzej Orzechowski.
Tytuł: Automatyzacja pomiarów stężenia soli wapniowych.
Tytuł równoległy: Automating the measurement for concentration of lime salts.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2007 R.115 nr 9 s.282-288, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
51/116
Nr opisu: 0000013255
Autorzy: Jan Iciek.
Tytuł: Działalność Zakładu Cukrownictwa PŁ w 2006 r.
Tytuł równoległy: Activities of Technical University of Lodz Sugar Faculty in 2006.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2007 R.115 nr 4 s.137-141
Uwagi:Konferencja Pokompanijna STC - cz.II.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
52/116
Nr opisu: 0000013618
Autorzy: Krystyna Szwajcowska.
Tytuł: Generalna Konferencja CITS. Walne Zgromadzenie VDZ.
Tytuł równoległy: 23rd CITS General Assembly. General meeting of Verein Deutscher Zuckertechniker.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2007 R.115 nr 9 s.305-306
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
53/116
Nr opisu: 0000013965
Autorzy: Stanisław Wawro, Aleksander Dandar, Radosław Gruska.
Tytuł: Możliwości poprawy zużycia wapna podczas oczyszczania soku.
Tytuł równoległy: Opportunities to improve lime consumption during juice purification.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2007 R.115 nr 12 s.382-388, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: SVK
Język: pol
54/116
Nr opisu: 0000013968
Autorzy: Lidia Miłek.
Tytuł: Praca doktorska pt. Podwyższanie jakości syropów cukrowniczych przez zastosowanie utleniaczy do ich odbarwiania wykonana jako projekt badawczy nr 2: P06T 016 28.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2007 R.115 nr 12 s.401
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Uwagi wewnętrzne: Artykuł zawiera streszczenie pracy doktorskiej obronionej 6 lipca 2007 r. w Politechnice Łódzkiej na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności w Instytucie Chemicznej Technologii Żywności.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
55/116
Nr opisu: 0000013967
Autorzy: Anna Sztekmiller-Szymańska.
Tytuł: Praca doktorska pt. Zamykanie substancji zapachowych i barwnych w kryształach sacharozy wykonana jako projekt badawczy nr: 2 P06T 015 28.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2007 R.115 nr 12 s.400
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Uwagi wewnętrzne: Artykuł zawiera streszczenie pracy doktorskiej obronionej 6 lipca 2007 r. w Politechnice Łódzkiej na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności w Instytucie Chemicznej Technologii Żywności.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
56/116
Nr opisu: 0000013966
Autorzy: Bożena Wnuk.
Tytuł: Składniki melasotwórcze w burakach oznaczane na podstawie analizy dygeratów miazgi klarowanej siarczanem glinu i porównawczo zasadowym octanem ołowiu.
Tytuł równoległy: Melassigenic components in sugar beets determined on the basis of analysis of the solution after digestion of a brei clarified with aluminum sulfate and comparatively with basic lead acetate.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2007 R.115 nr 12 s.389-393, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
57/116
Nr opisu: 0000013800
Autorzy: Marek Ludwicki.
Tytuł: Termochemiczny pomiar alkaliczności roztworów.
Tytuł równoległy: The termo-chemical measurement of alkalinity in solutions.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2007 R.115 nr 11 s.354-356, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
58/116
Nr opisu: 0000017435
Autorzy: Jan Iciek.
Tytuł: Wolny - artykuł Działalność Zakładu Cukrownictwa PŁ w 2006 r.
Tytuł równoległy: Activities of Technical University of Lodz Sugar Faculty in 2006
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2007 R.115 nr 4 s.137-141, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
59/116
Nr opisu: 0000013706
Autorzy: Zbigniew Tamborski, Maciej Wojtczak.
Tytuł: Wpływ jakości cukru na przebieg izoterm sorpcji wilgoci.
Tytuł równoległy: Water sorption isotherms of different quality sugars.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2007 R.115 nr 10 s.318-320, 329, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
60/116
Nr opisu: 0000017459
Autorzy: Maciej Wojtczak, Krystyna Lisik.
Tytuł: Wpływ zawartości wapnia na mętność roztworów cukrowniczych.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2007 R.115 nr 5 s.160-161
Uwagi:Aktualne Zagadnienia Dotyczące Problematyki Jakości w Przemyśle Cukrowniczym. (Artykuł Krystyny Wasińskiej).
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
61/116
Nr opisu: 0000017460
Autorzy: Maciej Wojtczak.
Tytuł: Wybrane akty prawne dotyczące bezpieczeństwa żywności.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2007 R.115 nr 5 s.164-166
Uwagi:Aktualne Zagadnienia Dotyczące Problematyki Jakości w Przemyśle Cukrowniczym. (Artykuł Krystyny Wasińskiej).
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
62/116
Nr opisu: 0000016482
Autorzy: Alina Kunicka, Magdalena Irach.
Tytuł: Zagrożenia mikrobiologiczne w przechowywanym soku gęstym w Cukrowni Glinojeck BSO Polska S.A.
Tytuł równoległy: The microbiological risk in thick juice stored in Glinojeck sugar factory BSO Polska S.A.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2007 R.115 nr 8 s.253-255, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
63/116
Nr opisu: 0000013802
Autorzy: Jan Grabka.
Tytuł: Zagrożenia wybuchowe w cukrownictwie.
Tytuł równoległy: Explosion hazards in the sugar industry.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2007 R.115 nr 11 s.377-378, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
64/116
Nr opisu: 0000012617
Autorzy: Stanisław Bielecki, Halina Kalinowska.
Tytuł: Biała biotechnologia jako szansa dalszego rozwoju cukrowni.
Tytuł równoległy: White biotechnology as a promising perspective for further development of sugar plants.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2006 R.114 nr 11 s.328-343, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
65/116
Nr opisu: 0000012509
Autorzy: Józef Szopa, Piotr Patelski.
Tytuł: Biotechnologiczne kierunki przetwórstwa buraków cukrowych.
Tytuł równoległy: Biotechnological in sugar beet processing.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2006 R.114 nr 11 s.326-327, sum.
Uwagi:Seminarium cukrownicze. Politechnika Łódzka, 19 września 2006 r.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
66/116
Nr opisu: 0000012060
Autorzy: Krystyna Lisik.
Tytuł: Czynniki wpływające na zmiany jakościowe cukru białego w czasie składowania.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2006 R.114 nr 2 s.70-71
Uwagi:Aktualne Problemy Dotyczące Jakości w Przemyśle Cukrowniczym. Zakopane 2005.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
67/116
Nr opisu: 0000012062
Autorzy: Jan Iciek.
Tytuł: Działalność naukowa i dydaktyczna Zakładu Cukrownictwa Politechniki Łódzkiej w 2005 roku.
Tytuł równoległy: Scientific and didactic activity of Łódź University of Technology Sugar Production Division in 2005.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2006 R.114 nr 6 s.182-186
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
68/116
Nr opisu: 0000012051
Autorzy: Stanisław Wawro.
Tytuł: Fizykochemiczna obróbka wysłodów.
Tytuł równoległy: Physical-chemical treatment of sweet water.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2006 R.114 nr 9 s.268-271, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
69/116
Nr opisu: 0000012064
Autorzy: Jan Iciek.
Tytuł: Historia i osiągnięcia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2006 R.114 nr 4 s.145-146
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
70/116
Nr opisu: 0000012053
Autorzy: Stanisław Wawro.
Tytuł: Intensyfikacja wykorzystania właściwości adsorpcyjnych węglanu wapnia w technologii otrzymywania cukru z buraków.
Tytuł równoległy: Intensification of use of adsorption properties of calcium carbonate in the technology of sugar production from beets.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2006 R.114 nr 8 s.237-240, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
71/116
Nr opisu: 0000012063
Autorzy: Jan Iciek, Zbigniew Tamborski.
Tytuł: Izotermy sorpcji wilgoci przez cukier.
Tytuł równoległy: Moisture sorption isotherms of sugar.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2006 R.114 nr 8 s.234-236, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
72/116
Nr opisu: 0000012057
Autorzy: Marek Ludwicki.
Tytuł: Konduktometryczne określanie gęstości mleka wapiennego.
Tytuł równoległy: Conductometric method applied to determine lime milk density.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2006 R.114 nr 8 s.251-254, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
73/116
Nr opisu: 0000012061
Autorzy: Arkadiusz Jezierski, Marek Ludwicki, Jan Iciek.
Tytuł: Konduktywność roztworów cukrowo-wapniowych - modelowanie z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.
Tytuł równoległy: Conductivity of sucrose-lime solutions - modeling with the use of artificial neural networks.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2006 R.114 nr 5 s.161-165, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
74/116
Nr opisu: 0000012052
Autorzy: Stanisław Wawro, Radosław Gruska.
Tytuł: Niektóre uwarunkowania w zagospodarowaniu wybranych produktów przemysłu cukrowniczego.
Tytuł równoległy: Sobe conditions of utilization of the selected sugar industry products.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2006 R.114 nr 11 s.339-341, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
75/116
Nr opisu: 0000012054
Autorzy: Katarzyna Mokrosińska.
Tytuł: Nowa strategia UE zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.
Tytuł równoległy: New EU strategy of ensuring food safety.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2006 R.114 nr 1 s.33-37, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
76/116
Nr opisu: 0000011981
Autorzy: Krystyna Szwajcowska, Aleksander Dandar, E. Waleriańczyk, W. Łękawski.
Tytuł: Profesor Stanisław Zagrodzki we wspomnieniach przyjaciół.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2006 R.114 nr 4 s.147-152
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
77/116
Nr opisu: 0000012065
Autorzy: Jan Grabka, Lidia Miłek, Krzysztof Śmigielski.
Tytuł: Termiczne kondycjonowanie i krystalizacja cukru z syropów odbarwianych ozonem.
Tytuł równoległy: Thermal conditioning and crystallization of sugar from syrups decolourized with ozone.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2006 R.114 nr 8 s.243-245, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
78/116
Nr opisu: 0000012055
Autorzy: Joanna Milala.
Tytuł: Testy zmętnienia jako kryterium jakości cukrów przeznaczonych do produkcji napojów.
Tytuł równoległy: Flocks tests as a quality criterion for sugar used in the production of soft drinks.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2006 R.114 nr 10 s.311-313, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
79/116
Nr opisu: 0000012058
Autorzy: Krystyna Lisik.
Tytuł: Walidacja podstawowych metod analizy cukru białego.
Tytuł równoległy: Validation of basic methods of white sugar analysis.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2006 R.114 nr 10 s.304-310, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
80/116
Nr opisu: 0000012050
Autorzy: Bożena Wnuk.
Tytuł: Wpływ warunków dygestii i środka klarującego na oznaczanie zawartości azotu α-aminokwasowego w burakach.
Tytuł równoległy: The effect of digestion conditions and clarifying agent on the determination of content of α-amino-acid nitrogen in sugar beets.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2006 R.114 nr 10 s.299-303, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
81/116
Nr opisu: 0000011985
Autorzy: Krystyna Szwajcowska.
Tytuł: Współpraca polskich i słowackich cukrowników.
Tytuł równoległy: Co-operation of Polish and Slovak sugar specialists.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2006 R.114 nr 10 s.320-321
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
82/116
Nr opisu: 0000012618
Autorzy: Jadwiga Gołąbczak.
Tytuł: Wykorzystanie melasu buraczanego do biosyntezy L-lizyny.
Tytuł równoległy: Utilization of beet molasses for L-lysine biosynthesis.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2006 R.114 nr 11 s.342-343, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
83/116
Nr opisu: 0000012059
Autorzy: Krystyna Lisik.
Tytuł: Wymagania jakościowe dotyczące cukru w świetle aktualnie obowiązujących aktów normatywnych.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2006 R.114 nr 2 s.68-70
Uwagi:Aktualne Problemy Dotyczące Jakości w Przemyśle Cukrowniczym. Zakopane 2005.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
84/116
Nr opisu: 0000005338
Autorzy: Jan Iciek.
Tytuł: Dr inż. Krystyna Szwajcowska - wybitny cukrownik i społecznik.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2005 R.113 nr 5 s.135-136
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
85/116
Nr opisu: 0000005337
Autorzy: Jan Iciek.
Tytuł: Informacja o działalności naukowej Zakładu Cukrownictwa Politechniki Łódzkiej.
Tytuł równoległy: Scientific activity of Lodz University of Thechnology Sugar Production Division.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2005 nr 5 s.132-135
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
86/116
Nr opisu: 0000005505
Autorzy: Jan Iciek.
Tytuł: Informacja o działalności naukowej Zakładu Cukrownictwa Politechniki Łódzkiej.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2005 R.113 nr 7 s.214
Uwagi:Postęp Techniczny w Przemyśle Cukrowniczym - Konferencja surowcowa. Zakopane 2005.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
87/116
Nr opisu: 0000005332
Autorzy: Piotr Dziugan, Jan Grabka, Magdalena Włodarska.
Tytuł: Koncentrat z buraka cukrowego jako substytut cukru w przemyśle winiarskim.
Tytuł równoległy: Sugar beet concentrate as the substitute of sugar in the wine industry.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2005 R.113 nr 1 s.10-12, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
88/116
Nr opisu: 0000005506
Autorzy: Stanisław Wawro, Marek Ludwicki, Jan Iciek.
Tytuł: Straty nieoznaczone cukru podczas ekstrakcji krajanki buraczanej.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2005 R.113 nr 11 s.326
Uwagi:Postęp Techniczny w Przemyśle Cukrowniczym - Konferencja surowcowa. Cz.2. Zakopane 2005.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
89/116
Nr opisu: 0000005383
Autorzy: Stanisław Wawro.
Tytuł: Substancje nierozpuszczalne w wodzie - zawartość w cukrze i w półproduktach przemysłu cukierniczego.
Tytuł równoległy: Substances insoluble in water - content in sugar and products of sugar industry.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2005 R.113 nr 1 s.4-8, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
90/116
Nr opisu: 0000005544
Autorzy: Stanisław Wawro, Radosław Gruska.
Tytuł: Wybrane aspekty denaturacji błon komórkowych przy użyciu udarów piorunowych.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2005 R.113 nr 11 s.328-329
Uwagi:Postęp Techniczny w Przemyśle Cukrowniczym - Konferencja surowcowa. Cz.2. Zakopane 2005.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
91/116
Nr opisu: 0000005360
Autorzy: Krystyna Lisik.
Tytuł: Wymagania jakościowe dotyczące cukru w świetle obowiązujących aktów normatywnych.
Tytuł równoległy: Sugar quality requirements in terms of regulations in force.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2005 R.113 nr 11 s.319-325, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
92/116
Nr opisu: 0000005335
Autorzy: Jan Grabka, Anna Sztekmiller.
Tytuł: Zmiany struktury kryształu sacharozy po okluzji substancji barwnych.
Tytuł równoległy: Modification of structure of saccharose crystal after colour substance occlusion.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2005 R.113 nr 11 s.312-318, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
93/116
Nr opisu: 0000002472
Autorzy: Maciej Wojtczak.
Tytuł: Aktualności ICUMSA nr 2/2004.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2004 R.112 nr 7 s.200
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
94/116
Nr opisu: 0000002474
Autorzy: Maciej Wojtczak.
Tytuł: Aktualności ICUMSA nr 3/2004.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2004 R.112 nr 12 s.348
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
95/116
Nr opisu: 0000002463
Autorzy: Stanisław Wawro.
Tytuł: Działalność badawcza Zakładu Cukrownictwa Politechniki Łódzkiej.
Tytuł równoległy: Research projects of Sugar Technology Departament at Lodz University of Technology.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2004 R.112 nr 5 s.120-121
Uwagi:Konferencja pokampanijna STC techniczno-promocyjna 2003/2004
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
96/116
Nr opisu: 0000002445
Autorzy: Maciej Wojtczak.
Tytuł: Identyfikacja substancji nierozpuszczalnych w wodzie obecnych w cukrze białym.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2004 R.112 nr 10 s.303-304
Uwagi:Zakopane 2004. Szkoła Letnia dla Kierowników Laboratoriów. Cz.1
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
97/116
Nr opisu: 0000002470
Autorzy: Maciej Wojtczak, Krzysztof Polański.
Tytuł: Identyfikacja zanieczyszczeń znajdujących się na powierzchni kryształów cukru białego.
Tytuł równoległy: Identification of impurities on white sugar crystals surfaces.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2004 R.112 nr 11 s.313-318, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
98/116
Nr opisu: 0000002464
Autorzy: Stanisław Wawro.
Tytuł: Informcja o działalności naukowej Zakładu Cukrownictwa Politechniki Łódzkiej.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2004 R.112 nr 6 s.177-178
Uwagi:Konferencja pokampanijna STC techniczno promocyjna 2003/2004 - cz.2
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
99/116
Nr opisu: 0000002450
Autorzy: Stanisław Wawro.
Tytuł: Intensyfikacja wykorzystania węglanu wapnia w technologii otrzymywania cukru.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2004 R.112 nr 8 s.230-231
Uwagi:Zakopane 2004. Postępy Techniczne w Przemyśle Cukrowniczym.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
100/116
Nr opisu: 0000002444
Autorzy: Krystyna Lisik.
Tytuł: Metody analizy cukru białego obowiązujące w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej w porównaniu z metodami ICUMSA.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2004 R.112 nr 10 s.300-301
Uwagi:Zakopane 2004. Szkoła Letnia dla Kierowników Laboratoriów. Cz.1
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
101/116
Nr opisu: 0000002447
Autorzy: Krystyna Lisik.
Tytuł: Mętność roztworów cukru jako dodatkowe kryterium jego jakości.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2004 R.112 nr 11 s.327-328
Uwagi:Zakopane 2004. Szkoła Letnia dla Kierowników Laboratoriów. Cz.2
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
102/116
Nr opisu: 0000002469
Autorzy: Maciej Wojtczak.
Tytuł: Nowe kierunki rozwoju cukrownictwa na świecie - sprawozdanie z międzynarodowej konferencji cukrowniczej - Atlanta 4-7 kwietnia 2004.
Tytuł równoległy: New developments in sugar industry in the world - news from SPRI international sugar conference - Atlanta, April 4-7, 2004.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2004 R.112 nr 7 s.197-200
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
103/116
Nr opisu: 0000002465
Autorzy: Stanisław Wawro, Radosław Gruska, Piotr Wawro.
Tytuł: Osad saturacyjny jako źródło strat sacharozy.
Tytuł równoległy: Carbonatation sludge as the cause of sucrose losses.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2004 R.112 nr 9 s.245-250, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
104/116
Nr opisu: 0000002037
Autorzy: Stanisław Wawro, Radosław Gruska, Ryszard Zybert.
Tytuł: Piorunowe udary napięciowe jako alternatywna obróbka korzeni buraków przed procesem ekstrakcji.
Tytuł równoległy: Pulsed electric field as an alternative processing of beet roots before extraction.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2004 R.112 nr 12 s.340-345, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
105/116
Nr opisu: 0000002468
Autorzy: Bożena Wnuk.
Tytuł: Polaryzacja buraków określana na podstawie analizy dygeratów miazgi klarowanej siarczanem glinu lub zasadowym octanem ołowiu.
Tytuł równoległy: Sugar beet polarisation determined by the analysis of beet brei solutions after digestion clarified with aluminium sulfate or basic lead acetate.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2004 R.112 nr 9 s.255-264, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
106/116
Nr opisu: 0000002038
Autorzy: Stanisław Brzeziński, Andrzej Pałka.
Tytuł: Pomiar stężenia roztworów sacharozy metodą infraktometryczną.
Tytuł równoległy: Infrared spectroscopy in the measurement of concentrations of sucrose solutions.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2004 R.112 nr 12 s.346-348, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
107/116
Nr opisu: 0000002478
Autorzy: Marek Ludwicki.
Tytuł: Pomiary współczynnika przesycenia w procesie krystalizacji sacharozy.
Tytuł równoległy: Measurements of coefficient of supersaturation in the process of saccharose crystallization.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2004 R.112 nr 7 s.184-188, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
108/116
Nr opisu: 0000002449
Autorzy: Marek Ludwicki.
Tytuł: Sterowanie procesami krystalizacji sacharozy.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2004 R.112 nr 8 s.230
Uwagi:Zakopane 2004. Postępy Techniczne w Przemyśle Cukrowniczym.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
109/116
Nr opisu: 0000002448
Autorzy: Maciej Wojtczak.
Tytuł: Wolny - artykuł Nowe kierunki rozwoju cukrownictwa na świecie - sprawozdanie z międzynarodowej konferencji cukrowniczej - Atlanta 4-7 kwietnia 2004.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2004 R.112 nr 8 s.228-229
Uwagi:Zakopane 2004. Postępy Techniczne w Przemyśle Cukrowniczym.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
110/116
Nr opisu: 0000002040
Autorzy: Anna Sztekmiller, Jan Grabka.
Tytuł: Wstępne wyniki badań zamykania substancji zapachowych i barwnych w kryształach sacharozy.
Tytuł równoległy: Preliminary results of research on inclusion of aromatic and colour substances into saccharose crystals.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2004 R.112 nr 12 s.352-356, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
111/116
Nr opisu: 0000002441
Autorzy: Krystyna Lisik.
Tytuł: Wymagania jakościowe cukru białego po akcesji Polski do Unii Europejskiej.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2004 R.112 nr 10 s.299-300
Uwagi:Zakopane 2004. Szkoła Letnia dla Kierowników Laboratoriów. Cz.1
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
112/116
Nr opisu: 0000002446
Autorzy: Bogusław Król, Maciej Wojtczak.
Tytuł: Wyróżniki jakości melasów.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2004 R.112 nr 11 s.326-327
Uwagi:Zakopane 2004. Szkoła Letnia dla Kierowników Laboratoriów. Cz.2
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
113/116
Nr opisu: 0000002041
Autorzy: Katarzyna Mokrosińska, Tomasz Andrysiak.
Tytuł: Zaawansowanie cukrowni we wdrażaniu systemu HACCP.
Tytuł równoległy: The progress of implementation of HACCP system in sugar factories.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2004 R.112 nr 12 s.357-365, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
114/116
Nr opisu: 0000002467
Autorzy: Anna Sztekmiller, Jan Grabka.
Tytuł: Zamykanie substancji zapachowych i barwnych w kryształach sacharozy.
Tytuł równoległy: Including aromatic and colour substances into saccharose crystal.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2004 R.112 nr 1 s.14-19, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
115/116
Nr opisu: 0000001963
Autorzy: Jan Grabka, Lidia Miłek, Krzysztof Śmigielski.
Tytuł: Zastosowanie ozonu do odbarwiania klarówek.
Tytuł równoległy: Application of ozone for decolourisation of melt.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2004 R.112 nr 9 s.251-254
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
116/116
Nr opisu: 0000002481
Autorzy: Bogusław Król, Joanna Milala.
Tytuł: Zawartość saponin w sokach surowych pochodzących z wybranych polskich cukrowni z kampanii 2002/2003.
Tytuł równoległy: Content of saponins in raw juices taken from salected Polish sugar factories from 2002/2003 campaign.
Czasopismo: Gaz. Cukr. 2004 R.112 nr 1 s.10-13, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0016-5395

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ