logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: FIZ BUDOWLI TEOR PRAKT
Liczba odnalezionych rekordów: 102Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/102
Nr opisu: 0000039272
Autorzy: Agnieszka J. Klemm, Kazimierz Rożniakowski.
Tytuł: Application of He-Ne laser in surface metrology of porous construction materials.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2011 T.6 nr 2 s.47-52
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
2/102
Nr opisu: 0000039285
Autorzy: Jan Wojtysiak, Andrzej Moraczewski, Jacek Szer.
Tytuł: Budownictwo - geotekstylne maty hydrotechniczne.
Tytuł równoległy: Civil engineering - geotextile waterproofing mats.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2011 T.6 nr 4 s.81-84, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
3/102
Nr opisu: 0000039282
Autorzy: Katarzyna Klemm, Piotr Klemm, Kazimierz Rożniakowski.
Tytuł: Laserowa modyfikacja warstwy wierzchniej zabytkowej cegły węglikami tytanu i wolframu.
Tytuł równoległy: Laser ruby modification of the surface layer of ancient brick with the TiC and WC.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2011 T.6 nr 4 s.31-37, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
4/102
Nr opisu: 0000039274
Autorzy: Piotr Narowski, Marcin Janicki, Dariusz Heim.
Tytuł: Meteorologiczny rok odniesienia do obliczeń energetycznych (WYEC2) dla potrzeb optymalizacji fasad budynków.
Tytuł równoległy: Weather year for energy calculation (WYEC2) for optimalisation of double skin facade.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2011 T.6 nr 2 s.67-75, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
5/102
Nr opisu: 0000039257
Autorzy: Witold Grymin, Dariusz Gawin, Francesco Pesavento, Mateusz Wyrzykowski.
Tytuł: Modelowanie odkształceń betonu wskutek reakcji alkalia-krzemionka w zmiennych warunkach higrotermicznych.
Tytuł równoległy: Modelling of concrete expansion due to ASR reaction in variable hygro-thermal conditions.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2011 T.6 nr 2 s.29-34, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
6/102
Nr opisu: 0000039255
Autorzy: Dariusz Heim, Marcin Janicki, Eliza Szczepańska.
Tytuł: Monitoring zewnętrznych warunków oświetleniowych za pomocą technik fotometrycznych - pierwsze doświadczenia.
Tytuł równoległy: Monitoring of daylight conditions using photometric techniques - first experiences.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2011 T.6 nr 1 s.53-64, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
7/102
Nr opisu: 0000039277
Autorzy: Agnieszka J. Klemm, Kazimierz Rożniakowski.
Tytuł: Niektóre wskaźniki procesów wzajemnego oddziaływania promieniowania laserowego z materiałami.
Tytuł równoległy: Some indicators of the laser beam interactiom phenomena with materials.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2011 T.6 nr 3 s.27-30, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
8/102
Nr opisu: 0000039275
Autorzy: Piotr Ostrowski.
Tytuł: Nieliniowe zagadnienie stacjonarnego przepływu ciepła w dwuskładnikowym przewodniku cylindrycznym.
Tytuł równoległy: On the non-linear stationary heat conduction in two-phase hollow cylinder.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2011 T.6 nr 2 s.83-85, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
9/102
Nr opisu: 0000039280
Autorzy: Arkadiusz Witek, Dariusz Gawin.
Tytuł: Numeryczne oszacowanie przepuszczalności fibrobetonu wygrzewanego do 200oC.
Tytuł równoległy: Numerical estimation of permeability of concrete heated to 200oC.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2011 T.6 nr 3 s.81-82, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
10/102
Nr opisu: 0000039266
Autorzy: Marek Jabłoński.
Tytuł: Ocena jakości akustycznej pomieszczenia na podstawie krzywej rozkładu dźwięku w przestrzeni oraz krzywej zaniku.
Tytuł równoległy: Assessment of a room acoustic quality on a basis of spatial decay curve.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2011 T.6 nr 2 s.41-45, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
11/102
Nr opisu: 0000039284
Autorzy: Iwona Szer.
Tytuł: Ocena możliwości wykorzystania speckli laserowych do określenia zmian głównych składników nawarstwienia piaskowca po działaniu wiązki lasera Nd:YAG.
Tytuł równoległy: Evaluation of the use of laser speckles for determining changes of main components of layers after Nd:YAG laser radiation.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2011 T.6 nr 4 s.73-76, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
12/102
Nr opisu: 0000039256
Autorzy: Marcin Górko, Dariusz Heim, Eliza Szczepańska.
Tytuł: Określenie jasności trzech podstawowywch rodzajów nieboskłonów - technika HDR vs. technika tonorozdzielcza.
Tytuł równoległy: Brightness determination for three type of the skies - HDR vs. ISOHEL.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2011 T.6 nr 2 s.21-28, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
13/102
Nr opisu: 0000039278
Autorzy: Katarzyna Klemm, Krzysztof Pieszyński, Kazimierz Rożniakowski.
Tytuł: Propagacja wiązki światła lasera w śladzie aerodynamicznym wybranych obiektów modelowych.
Tytuł równoległy: Laser beam propagation in the aerodynamic wake of selected models objects.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2011 T.6 nr 3 s.31-36, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
14/102
Nr opisu: 0000039279
Autorzy: Marcin Koniorczyk, Piotr Konca.
Tytuł: Transport soli i wilgoci w stanie nieizotermicznym z uwzględnieniem kinetyki przemiany fazowej.
Tytuł równoległy: Salt and moisture transport in nonisothermal condition considering the kinetics of salt phase change.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2011 T.6 nr 3 s.37-42, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
15/102
Nr opisu: 0000039261
Autorzy: Dariusz Heim, Andrzej Mrowiec, Karol Prałat.
Tytuł: Udoskonalona metoda pomiarów przewodności cieplnej płynów - stanowisko badawcze małych mocy.
Tytuł równoległy: Refine heat conductivity measurement method of liquids - low power set-up.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2011 T.6 nr 2 s.35-39, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
16/102
Nr opisu: 0000039251
Autorzy: Ismena Gawęda, Marek Jabłoński, Dariusz Gawin.
Tytuł: Weryfikacja eksperymentalna modelu matematycznego procesu hydratacji cementu.
Tytuł równoległy: Comparison of the results of simulations and experimental tests of cement hydration.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2011 T.6 nr 1 s.41-46, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
17/102
Nr opisu: 0000039273
Autorzy: Katarzyna Klemm.
Tytuł: Wpływ zmian w układzie zabudowy na przepływ powietrza.
Tytuł równoległy: The influence of changes in buildings configuration on air flow.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2011 T.6 nr 2 s.53-58, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
18/102
Nr opisu: 0000039281
Autorzy: Maciej Wojtczak, Eliza Szczepańska, Dariusz Heim.
Tytuł: Współczynnik przepuszczalności promieniowania widzialnego przegród transparentnych dla potrzeb walidacji metody TDI.
Tytuł równoległy: Daylight transmission coefficient of transparent partition for experimental validation of TDI method.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2011 T.6 nr 3 s.83-86, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
19/102
Nr opisu: 0000039276
Autorzy: Dariusz Heim, Hanna Jędrzejuk, Eliza Szczepańska.
Tytuł: Wybrane rozwiązania przegrody doświetlającej w pomieszczeniu przeznaczonym do pracy umysłowej.
Tytuł równoległy: Some solutions of transparent partition in the room intended for intellectual work.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2011 T.6 nr 3 s.17-22, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
20/102
Nr opisu: 0000039283
Autorzy: Eliza Szczepańska, Dariusz Heim.
Tytuł: Zmiana natężenia oświetlenia w czasie dla zadanych warunków brzegowych - nieboskłon pochmurny.
Tytuł równoległy: Variability of illumination for given boundary conditions - overcast sky.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2011 T.6 nr 4 s.65-72, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
21/102
Nr opisu: 0000030177
Autorzy: Dariusz Heim.
Tytuł: Analiza przepływu powietrza przez wentylowane szczeliny pionowe w przegrodach budynku o dużym stopniu ekspozycji.
Tytuł równoległy: Air flow analysis through vertical gaps in a partitions of fully expose building.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2010 T.5 nr 1 s.27-30, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
22/102
Nr opisu: 0000029128
Autorzy: Marek Jabłoński.
Tytuł: Analiza własności akustycznych pomieszczenia w zależności od kształtu sufitu.
Tytuł równoległy: Analysis of acoustic properties of room depending on the shape of ceiling.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2010 T.5 nr 3 s.13-16, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
23/102
Nr opisu: 0000029136
Autorzy: Katarzyna Klemm, Krzysztof Pieszyński, Kazimierz Rożniakowski.
Tytuł: Badania przepływu powietrza wokół obiektu architektonicznego za pomocą transformatu FFT.
Tytuł równoległy: Examination of the air fluctuation spectrum flowing around architectural object using fourier transform.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2010 T.5 nr 3 s.33-39, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
24/102
Nr opisu: 0000030172
Autorzy: Dariusz Heim, Andrzej Mrowiec, Karol Prałat.
Tytuł: Badania przewodności cieplnej organicznych MFZ przy zastosowaniu metody "gorącej nici".
Tytuł równoległy: Determination of organic PSM heat conductivity by hot wire method.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2010 T.5 nr 2 s.15-20, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
25/102
Nr opisu: 0000029133
Autorzy: Katarzyna Klemm, Piotr Klemm, Kazimierz Rożniakowski.
Tytuł: Domieszkowanie warstwy wierzchniej cegły węglikiem tantalu za pomocą światła lasera rubinowego.
Tytuł równoległy: Laser ruby doping of the surface layer of brick with the tac.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2010 T.5 nr 3 s.21-25, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
26/102
Nr opisu: 0000030174
Autorzy: Mateusz Wyrzykowski, Dariusz Gawin.
Tytuł: Dwuskalowe modelowanie zjawisk cieplno-wilgotnościowych podczas dojrzewania betonu zawierającego SAP nasycone wodą.
Tytuł równoległy: Two-scale modelling of hygro-thermal phenomena in maturing concrete containing water-saturated SAP.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2010 T.5 nr 2 s.71-77, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
27/102
Nr opisu: 0000029138
Autorzy: Alina Radzikowska, Piotr Ostrowski.
Tytuł: Heat conduction in TG laminate tolerance modelling and the finite element method.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2010 T.5 nr 3 s.49-52
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
28/102
Nr opisu: 0000039250
Autorzy: Eliza Szczepańska.
Tytuł: Komfort wizualny w wybranych ukadach urbanistycznych.
Tytuł równoległy: Daylight comfort in selected types of urban arrangement.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2010 T.5 nr 4 s.43-47, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
29/102
Nr opisu: 0000029124
Autorzy: Dariusz Heim, Hanna Jędrzejuk, Eliza Szczepańska.
Tytuł: Metody określania parametrów oświetlenia dziennego dla potrzeb optymalizacji wielokryterialnej budynków mieszkalnych - komfort wizualny.
Tytuł równoległy: Determination of daylight performance for building optimisation - visual comfort.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2010 T.5 nr 3 s.5-8, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
30/102
Nr opisu: 0000040200
Autorzy: Dariusz Heim, Hanna Jędrzejuk, Eliza Szczepańska.
Tytuł: Metody określania parametrów oświetlenia dziennego dla potrzeb optymalizacji wielokryterialnej budynków mieszkalnych - energochłonność oświetlenia.
Tytuł równoległy: Determination of psali performance for building optimisation - energy efficiency.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2010 T.5 nr 3 s.5-8, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
31/102
Nr opisu: 0000030176
Autorzy: Dariusz Gawin, Francesco Pesavento.
Tytuł: Modelowanie procesu nieizotermicznej dekalcyfikacji kompozytów cementowych.
Tytuł równoległy: Modelling of non-isothermal decalcification of cement based composites.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2010 T.5 nr 1 s.21-26, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
32/102
Nr opisu: 0000029200
Autorzy: Katarzyna Klemm, Piotr Klemm, Kazimierz Rożniakowski.
Tytuł: Modyfikacja warstwy wierzchniej cegły węglikiem niobu za pomocą światła lasera rubinowego.
Tytuł równoległy: Laser ruby modification of the surface layer of brick with the NBC.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2010 T.5 nr 4 s. 23-28, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
33/102
Nr opisu: 0000029134
Autorzy: Katarzyna Klemm, Piotr Klemm, Kazimierz Rożniakowski.
Tytuł: Monitorowanie zjawiska fotonowego czyszczenia powierzchni zabytkowej cegły za pomocą laserowych speckli.
Tytuł równoległy: Laser speckle monitoring method of the laser photon cleaning of the surface of ancient brick.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2010 T.5 nr 3 s.27-31, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
34/102
Nr opisu: 0000029137
Autorzy: Piotr Ostrowski.
Tytuł: On the fibres shape effect on the temperature field in the two-phase hollow cylinder.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2010 T.5 nr 3 s.45-48
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
35/102
Nr opisu: 0000039248
Autorzy: Katarzyna Klemm, Krzysztof Pieszyński, Kazimierz Rożniakowski, Tomasz Wołowski.
Tytuł: Propagacja wiązki światła lasera w śladzie aerodynamicznym wybranych obiektów.
Tytuł równoległy: Laser beam propagation in the aerodynamic wake of selected objects.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2010 T.5 nr 4 s.9-13, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
36/102
Nr opisu: 0000029131
Autorzy: Jarosław Jędrysiak.
Tytuł: Stationary heat conduction in transversally graded laminates with uniform and non-uniform distribution of laminas.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2010 T.5 nr 3 s.17-20, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
37/102
Nr opisu: 0000028415
Autorzy: Katarzyna Klemm, Marek Jabłoński.
Tytuł: Symulacja numeryczna turbulentnego przepływu powietrza w strefie przypowierzchniowej elementu architektonicznego o rozwiniętej geometrii.
Tytuł równoległy: Numerical simulation of turbulent flow in surface layer of architectural element with complex geometry.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2010 T.5 nr 1 s.31-34, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Uwagi wewnętrzne: DIG_028415
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
38/102
Nr opisu: 0000030179
Autorzy: Jan Wojtysiak, Krzysztof Szafran, Jacek Szer.
Tytuł: Wielofunkcyjny kompozyt włókninowy do hydroizolacji poziomych konstrukcji betonowych.
Tytuł równoległy: Multifunctional fibreous waterpro of composite for insulation of horizontal concrete constructions.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2010 T.5 nr 1 s.57-60, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
39/102
Nr opisu: 0000028417
Autorzy: Katarzyna Klemm, Krzysztof Pieszyński, Kazimierz Rożniakowski.
Tytuł: Wizualizacja turbulentnego przepływu powietrza w strefie modelu za pomocą parametru Cn.
Tytuł równoległy: Visualisation of turbulent air flow in vivinity of the model by means of Cn parameter.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2010 T.5 nr 2 s.27-34, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Uwagi wewnętrzne: DIG_028417
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
40/102
Nr opisu: 0000039249
Autorzy: Katarzyna Klemm.
Tytuł: Wpływ parametrów ekranu wiatrowego na kształtowanie przepływu w strefie recyrkulacji.
Tytuł równoległy: The influence of wind screen parameters on wind flow conditions in recirculation zone.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2010 T.5 nr 4 s.15-21, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
41/102
Nr opisu: 0000030173
Autorzy: Piotr Konca.
Tytuł: Wpływ promieniowania UV-A i UV-B na starzenie wypraw tynkarskich.
Tytuł równoległy: Influence of ultraviolet UV-A and UV-B radiation on colour of thin-layer plasters.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2010 T.5 nr 2 s.39-44, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
42/102
Nr opisu: 0000030178
Autorzy: Marcin Koniorczyk, Marek Wojciechowski.
Tytuł: Wpływ soli na stan wilgotnościowy zaprawy cementowej.
Tytuł równoległy: Impact of salt on the hygral sate of cement mortar.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2010 T.5 nr 1 s.35-40, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
43/102
Nr opisu: 0000029126
Autorzy: Dariusz Heim, Eliza Szczepańska.
Tytuł: Wstępna walidacja metod obliczania oświetlenia dziennego przy użyciu Heliobox-u - pomiary punktowe.
Tytuł równoległy: Validation of daylighting prediction methods using Heliobox.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2010 T.5 nr 3 s.9-12, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
44/102
Nr opisu: 0000028416
Autorzy: Katarzyna Klemm, Kazimierz Rożniakowski, Krzysztof Pieszyński, Piotr Klemm.
Tytuł: Zastosowanie optyki koherentnej do badań struktury optycznej turbulentnego przepływu powietrza wywołanego przeszkodą o gęstej perforacji.
Tytuł równoległy: Application of coherent optics to investigation of optical structure of air turbulent flow induced by the obstacle with dense perforation.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2010 T.5 nr 2 s.35-38, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1734-4891

Uwagi wewnętrzne: DIG_028416
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
45/102
Nr opisu: 0000022953
Autorzy: Dariusz Heim, Maciej Wojtczak.
Tytuł: Analiza widmowa w bliskiej podczerwieni wybranych materiałów fazowo-zmiennych.
Tytuł równoległy: Spectroscopy analysis of selected phase change materials in near infrared.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2009 T.4 s.51-56, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
46/102
Nr opisu: 0000025583
Autorzy: Katarzyna Klemm, Kazimierz Rożniakowski, Krzysztof Pieszyński, Marek Jabłoński.
Tytuł: Badania modelowe przepływu niestacjonarnego metodą optyczną.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2009 T.4 s.91-96
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
47/102
Nr opisu: 0000022950
Autorzy: Katarzyna Klemm, Kazimierz Rożniakowski, Krzysztof Pieszyński, Marek Jabłoński.
Tytuł: Badanie modelowe przepływu niestacjonarnego metodą optyczną.
Tytuł równoległy: The model study of nonstacionary flow by optical method.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2009 T.4 s.91-96, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
48/102
Nr opisu: 0000025524
Autorzy: Agnieszka J. Klemm, Kazimierz Rożniakowski.
Tytuł: Effects of laser radiation on the cementitious materials-three case studies.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2009 T.4 s.79-84
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: GBR
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
49/102
Nr opisu: 0000022951
Autorzy: Piotr Klemm, Kazimierz Rożniakowski.
Tytuł: O niektórych skutkach oddziaływania promieniowania lasera rubinowego z układem cienka warstwa węglików metali na kapilarno-porowatym podłożu.
Tytuł równoległy: Some effects of ruby laser beam interaction with thin surface layer of metals carbide on capillary - porosoity materials.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2009 T.4 s.97-102, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
50/102
Nr opisu: 0000022952
Autorzy: Marcin Górko, Dariusz Heim, Eliza Szczepańska.
Tytuł: Porównanie wybranych technik przetwarzania obrazów cyfrowych dla potrzeb określania zewnętrznych warunków oświetleniowych.
Tytuł równoległy: Comparison of selected techniques of digital images conversion for determination of external daylighting conditions.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2009 T.4 s.37-44, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
51/102
Nr opisu: 0000022954
Autorzy: Marek Jabłoński.
Tytuł: Projektowe i rzeczywiste wartości izolacyjności akustycznej w budynkach.
Tytuł równoległy: Design and real values of sound insulation in buildings.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2009 T.4 s.61-68, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
52/102
Nr opisu: 0000022955
Autorzy: Iwona Szer, Piotr Klemm.
Tytuł: Wpływ działania wiązki lasera ND:YAG na parametry obrazu speckli laserowych otrzymanych dla powierzchni piaskowca.
Tytuł równoległy: The effect of the laser radiation on the picture of radiation reflected from the sandstone surface (laser speckles).
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2009 T.4 s.177-181, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
53/102
Nr opisu: 0000022956
Autorzy: Konrad Witczak, Dariusz Gawin.
Tytuł: Wpływ strefy przejściowej na stan cieplno-wilgotnościowy i naprężenia tynku ściany z betonu komórkowego.
Tytuł równoległy: Effect of the itz on the hygro-thermal state and stresses in the stucco of an AAC-wall.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2009 T.4 s.193-200, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
54/102
Nr opisu: 0000022949
Autorzy: Katarzyna Klemm, Marek Jabłoński, Krzysztof Pieszyński, Kazimierz Rożniakowski, Piotr Klemm.
Tytuł: Zastosowanie wąskiej wiązki światła laserowego do analizy wirów drobnoskalowych.
Tytuł równoległy: Application of narrow laser beam in small vortices analyses.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2009 T.4 s.85-90, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
55/102
Nr opisu: 0000018623
Autorzy: Katarzyna Klemm, Krzysztof Pieszyński, Kazimierz Rożniakowski.
Tytuł: Badanie przepływu powietrza o nieustalonym polu gęstości z wykorzystaniem wiązki laserowej.
Tytuł równoległy: Turbulent flow investigation using laser beam.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2008 T.3 s.43-48, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
56/102
Nr opisu: 0000019600
Autorzy: Katarzyna Klemm.
Tytuł: Badanie turbulentnego przepływu powietrza w strefie elementu architektonicznego przy zastosowaniu metody optyki - koherentnej.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2008 T.3 s.27-33
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
57/102
Nr opisu: 0000019621
Autorzy: Piotr Narowski, Dariusz Heim.
Tytuł: Dane klimatyczne dla potrzeb modelowania transportu ciepła i wilgoci w przegrodach budowlanych.
Tytuł równoległy: Climatic data for modelling of hygrothermal processes in building elements.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2008 T.3 s.85-89
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
58/102
Nr opisu: 0000019601
Autorzy: Katarzyna Klemm.
Tytuł: O możliwości wykorzystania wiązki światła laserowego do oceny podstawowych parametrów turbulencji optycznej za pomocą dwóch różnych podejść.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2008 T.3 s.35-42
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
59/102
Nr opisu: 0000019626
Autorzy: Eliza Szczepańska, Piotr Konca, Dariusz Heim.
Tytuł: Pomiary wielkości fotometrycznych dla powierzchni o zadanej barwie.
Tytuł równoległy: Total daylight index - TDI and required supplementary lighting.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2008 T.3 s.113-117
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
60/102
Nr opisu: 0000019124
Autorzy: Jarosław Jędrysiak, Alina Radzikowska.
Tytuł: Stationary heat conduction in a laminate with functionally graded macrostructure (FCM).
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2008 T.3 s.23-26
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 2.000
61/102
Nr opisu: 0000019599
Autorzy: Marek Jabłoński.
Tytuł: Zależność pomiędzy zapełnieniem widowni a akustyką audytorium.
Tytuł równoległy: Dependence s between numer of people in room and acoustic conditions.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2008 T.3 s.19-21
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
62/102
Nr opisu: 0000016875
Autorzy: Dariusz Heim, Piotr Puchała.
Tytuł: Analiza własności optycznych izolacji transparentnej i ich wpływ na efektywność energetyczną przegrody.
Tytuł równoległy: Analysis of optical properties of transparent insulation and impact on thermal performance.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2007 T.2 s.97-100, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
63/102
Nr opisu: 0000016870
Autorzy: Dariusz Heim, Kamil Kieszkowski.
Tytuł: Analizy symulacyjne półek świetlnych o zmiennym kącie nachylenia.
Tytuł równoległy: Simulation analysis of light shelves with variable inclination.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2007 T.2 s.87-90, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
64/102
Nr opisu: 0000016893
Autorzy: Konrad Witczak, Dariusz Gawin.
Tytuł: Badania właściwości fizycznych zapraw i ścian murowanych w celu prognozowania ich trwałości.
Tytuł równoległy: Testing physical properties of mortars and masonry walls to predict their durability.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2007 T.2 s.301-304, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
65/102
Nr opisu: 0000016840
Autorzy: Wojciech Balcerzak, Dariusz Heim.
Tytuł: Badania wybranych parametrów wizualnych żaluzji typu "FISH".
Tytuł równoległy: Research into visual parameters of "FISH" louvres.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2007 T.2 s.11-14, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
66/102
Nr opisu: 0000016900
Autorzy: Katarzyna Klemm, Piotr Konca.
Tytuł: Badanie strat cieplnych i temperatury w wybranych punktach powierzchni ciała ludzkiego poddanego oddziaływaniu strumienia powietrza o rożnej prędkości.
Tytuł równoległy: Examination of heat losses and temperature in selected measureming points on human body under various wind condition.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2007 T.2 s.125-128, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
67/102
Nr opisu: 0000016886
Autorzy: Eliza Szczepańska, Dariusz Heim.
Tytuł: Całkowity wskaźnik oświetlenia dziennego - TDI a wymagane oświetlenie uzupełniające.
Tytuł równoległy: Total daylight index - TDI and required supplementary lighting.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2007 T.2 s.265-270, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
68/102
Nr opisu: 0000016883
Autorzy: Sebastian Krawczyński, Dariusz Heim, John Grunewald.
Tytuł: Cieplno-wilgotnościowa ocena przegród zewnętrznych o budowie niejednorodnej - zabytkowe ściany ceglane.
Tytuł równoległy: Hygrothermal evaluation of composite, external partition - historic brick walls.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2007 T.2 s.151-156, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: USA
Język: pol
69/102
Nr opisu: 0000016876
Autorzy: Dariusz Heim, Anna Romanowska, Eliza Szczepańska.
Tytuł: Energochłonność oświetlenia uzupełniającego w kontekście wykorzystania światła dziennego.
Tytuł równoległy: Energy consumption of supplementary lighting including daylight.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2007 T.2 s.101-104, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
70/102
Nr opisu: 0000016877
Autorzy: Marek Jabłoński, Jerzy Wątły.
Tytuł: Krzywa rozkładu dźwięku w przestrzeni jako parametr charakteryzujący akustykę pomieszczenia.
Tytuł równoległy: Spatial decay curve as characteristic acoustic parameter of room.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2007 T.2 s.105-108, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
71/102
Nr opisu: 0000016855
Autorzy: Dariusz Gawin, Lorenzo Sanavia.
Tytuł: Model matematyczny zjawisk cieplno-wilgotnościowych w ośrodkach porowatych z uwzględnieniem powietrza rozpuszczonego w wodzie.
Tytuł równoległy: Mathematical model of hydro-thermal phenomena in porous media considering air dissolved in water.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2007 s.53-60, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: ITA
Język: pol
72/102
Nr opisu: 0000016843
Autorzy: Dariusz Gawin, Francesco Pesavento.
Tytuł: Modelowanie kinetyki izotermicznego procesu wyługowywania wapnia z nasyconych kompozytów cementowych.
Tytuł równoległy: Modelling kinetics of isothermal calcium leaching in saturated cement based composites.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2007 T.2 s.47-52, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: ITA
Kraj: POL
Język: pol
73/102
Nr opisu: 0000016866
Autorzy: Dariusz Heim, Maciej Jarzębiak.
Tytuł: Modernizacja oświetlenia sali konferencyjnej, analiza symulacyjna i weryfikacja wyników.
Tytuł równoległy: Lighting system modernization in conference room, simulation analysis and verification.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2007 T.2 s.83-86, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
74/102
Nr opisu: 0000016871
Autorzy: Dariusz Heim, Piotr Narowski, Eliza Szczepańska.
Tytuł: Obliczeniowy współczynnik zmętnienia atmosfery dla obszaru Polski.
Tytuł równoległy: Designed turbidity factor for Polish climatic conditions.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2007 T.2 s.91-96, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
75/102
Nr opisu: 0000016888
Autorzy: Jacek Szer, Andrzej Moraczewski, Jan Wojtysiak.
Tytuł: Osuszanie i izolacja zewnętrznych poziomych konstrukcji betonowych przy użyciu kompozytu tekstylnego.
Tytuł równoległy: Drainage and damp insulation horizontal building structure with the and textile compose.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2007 T.2 s.275-278, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
76/102
Nr opisu: 0000016383
Autorzy: Katarzyna Klemm, Krzysztof Pieszyński, Kazimierz Rożniakowski.
Tytuł: Propagacja wiązki światła lasera w powietrzu o nieustalonym polu temperatury.
Tytuł równoległy: Laser beam propagation in the air with transient temperature field.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2007 T.2 s.129-132, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Uwagi wewnętrzne: DIG_016383
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
77/102
Nr opisu: 0000016884
Autorzy: Alina Radzikowska, Jarosław Jędrysiak.
Tytuł: Przewodnictwo ciepła w kompozycie z gradacją własności (FGM).
Tytuł równoległy: The heat conduction in non-periodic composite (FGM).
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2007 T.2 s.239-242, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
78/102
Nr opisu: 0000016878
Autorzy: Katarzyna Klemm, Marek Jabłoński.
Tytuł: Turbulentny przepływ strumienia powietrza wokół powierzchni ciała ludzkiego (analiza numeryczna).
Tytuł równoległy: Turbulent airlow around human body (numerical analysis).
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2007 T.2 s.121-124, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
79/102
Nr opisu: 0000016891
Autorzy: Jerzy Wątły, Marek Jabłoński.
Tytuł: Uproszczona metoda badań izolacyjności akustycznej w polu fal płaskich.
Tytuł równoległy: Simplifield procedure of sound insulation research in the field of plane waves.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2007 T.2 s.297-300, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
80/102
Nr opisu: 0000016887
Autorzy: Iwona Szer, Piotr Klemm.
Tytuł: Wpływ działania wiązki światła laserowego na warstwę wierzchnią piaskowca.
Tytuł równoległy: The effect of laser radiation on the superficial layer of sandstone.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2007 T.2 s.271-274, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
81/102
Nr opisu: 0000016860
Autorzy: Dariusz Heim, Łukasz Jabłoński.
Tytuł: Wpływ własności absorpcyjno-emisyjnych ściany wewnętrznej na charakterystykę cieplną fasady podwójnej.
Tytuł równoległy: The effect of wall emission-absorption on thermal characteristic of DSF.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2007 T.2 s.79-82, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
82/102
Nr opisu: 0000016879
Autorzy: Piotr Konca, Marcin Fałek.
Tytuł: Wpływ zawartości pigmentów i wypełniaczy na białość powłok malarskich.
Tytuł równoległy: Impact of contents pigments and supplement on whiteness of emulsion paints.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2007 T.2 s.133-136, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
83/102
Nr opisu: 0000016384
Autorzy: Kazimierz Rożniakowski, Piotr Klemm, Krzysztof Polański.
Tytuł: Zastosowanie mikroanalizy rentgenowskiej (EDX) w badaniach składu chemicznego wybranych materiałów budowlanych.
Tytuł równoległy: Application of the energy dispersive X-ray (EDN) in the chemical analysis of the building materials.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2007 T.2 s.243-246, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Uwagi wewnętrzne: DIG_016384
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
84/102
Nr opisu: 0000005405
Autorzy: Barbara Lebiedowska, Jacques Beaumont.
Tytuł: Analiza pojedynczego wydarzenia akustycznego w zmiennej strukturze urbanistycznej.
Tytuł równoległy: Analysis of a single acoustic event in a changeable urban structure.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2005 T.1 s.249-255, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Uwagi wewnętrzne: DIG_005405
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: FRA
Język: pol
85/102
Nr opisu: 0000005407
Autorzy: Renata Ruta, Katarzyna Klemm.
Tytuł: Analiza przepływu powietrza w założonym układzie zabudowy pod kątem komfortu wietrznego.
Tytuł równoległy: Wind speed analysis at pedestrian level in complex urban geometry.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2005 T.1 s.296-304, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Uwagi wewnętrzne: DIG_005407
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
86/102
Nr opisu: 0000005409
Autorzy: Konrad Witczak, Aldona Więckowska.
Tytuł: Analiza wpływu warunków wewnętrznych na rozwój grzybów pleśniowych w budynku.
Tytuł równoległy: Analysis of effect of inner conditions on mould growth on the building wall surface.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2005 T.1 s.363-370, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Uwagi wewnętrzne: DIG_005409
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
87/102
Nr opisu: 0000005393
Autorzy: Dariusz Heim, Ernest Błaszczyk.
Tytuł: Analizy symulacyjne zintegrowanych systemów energii odnawialnej.
Tytuł równoległy: Simulation analysis of integrated renewable energy systems.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2005 T.1 s.118-125, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Uwagi wewnętrzne: DIG_005393
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
88/102
Nr opisu: 0000005400
Autorzy: Piotr Konca.
Tytuł: Badania laboratoryjne wybranych wypraw elewacyjnych w systemach ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2005 T.1 s.201-206, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Uwagi wewnętrzne: DIG_005400
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
89/102
Nr opisu: 0000005399
Autorzy: Agnieszka Klemm, Marcin Wieloch, Piotr Klemm.
Tytuł: The effects of pore structure on freezing and thawing deterioration.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2005 T.1 s.190-200
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Uwagi wewnętrzne: DIG_005399
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: GBR
Język: eng
90/102
Nr opisu: 0000005390
Autorzy: Krzysztof Dziwisz, Barbara Lebiedowska.
Tytuł: Ekran akustyczny w zabudowie miejskiej.
Tytuł równoległy: Acoustic screen in urban built-up areas.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2005 T.1 s.55-65, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Uwagi wewnętrzne: DIG_005390
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Język: pol
91/102
Nr opisu: 0000005406
Autorzy: Anna Romanowska, Dariusz Heim.
Tytuł: Metoda podziału strumienia do wyznaczania oświetlenia dziennego.
Tytuł równoległy: Split-flux method for daylighting calculations.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2005 T.1 s.290-295, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Uwagi wewnętrzne: DIG_005406
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
92/102
Nr opisu: 0000005394
Autorzy: Dariusz Heim, Sebastian Krawczyński.
Tytuł: Modelowanie i komputerowa symulacja wybranych typów ogniw fotowoltaicznych.
Tytuł równoległy: Modelling and numerical simulation selected types of PV cells.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2005 T.1 s.126-133, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Uwagi wewnętrzne: DIG_005394
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
93/102
Nr opisu: 0000005389
Autorzy: Piotr Bartkiewicz, Dariusz Heim.
Tytuł: Modelowanie obciążeń cieplnych budynku z uwzględnieniem funkcjonowania systemów HVAC - studium przypadku.
Tytuł równoległy: Modelling of the heat loads for building with HVAC system - case studies.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2005 T.1 s.5-12, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Uwagi wewnętrzne: DIG_005389
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
94/102
Nr opisu: 0000005408
Autorzy: Konrad Witczak, Francesco Pesavento, Dariusz Gawin.
Tytuł: Modelowanie odkształceń i naprężeń podczas wysychania materiałów budowlanych.
Tytuł równoległy: Modelling of strains and stresses during drying of building materials.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2005 T.1 s.355-362, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Uwagi wewnętrzne: DIG_005408
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: ITA
Język: pol
95/102
Nr opisu: 0000005398
Autorzy: Katarzyna Klemm, Marek Jabłoński, Piotr Konca.
Tytuł: Ocena utraty ciepła z odsłoniętych części ciała człowieka przy różnych prędkościach strumienia powietrza.
Tytuł równoległy: Assesment of heat losses from exposed part's of human body for different speeds of air flow.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2005 T.1 s.183-189, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Uwagi wewnętrzne: DIG_005398
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
96/102
Nr opisu: 0000005410
Autorzy: Daniel Zirkelbach, Dariusz Gawin.
Tytuł: Renovation of concrete facades by means of exterior thermal insulation composite systems (ETICS).
Tytuł równoległy: Renowacja betonowych fasad budynków metodą lekką mokrą
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2005 T.1 s.387-394, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Uwagi wewnętrzne: DIG_005410
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: DEU
Język: eng
97/102
Nr opisu: 0000005395
Autorzy: Dariusz Heim, Arkadiusz Kujawski.
Tytuł: Rozkład natężenia oświetlenia dziennego dla prostych struktur zabudowy.
Tytuł równoległy: Daylighting illuminance distribution for simple urban structure.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2005 T.1 s.134-141, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Uwagi wewnętrzne: DIG_005395
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
98/102
Nr opisu: 0000005397
Autorzy: Katarzyna Klemm, Marek Jabłoński.
Tytuł: Symulacja numeryczna ruchu powietrza w otoczeniu odsłoniętych częsci ciała człowieka.
Tytuł równoległy: Numerical simulation of air flow around exposed parts of human's body.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2005 T.1 s.177-182, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Uwagi wewnętrzne: DIG_005397
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
99/102
Nr opisu: 0000005403
Autorzy: Marcin Koniorczyk, Milena Jirickova, Zbysek Pavlik, Robert Cerny, Dariusz Gawin.
Tytuł: Wpływ izoterm adsorpcji soli na jej wytrącanie się podczas wysychania materiałów budowlanych.
Tytuł równoległy: Effect of the binding isotherms of a salt on its' precipitation during drying of building materials.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2005 T.1 s.215-222, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Uwagi wewnętrzne: DIG_005403
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: CZE
Język: pol
100/102
Nr opisu: 0000005396
Autorzy: Marek Jabłoński, Justyna Marciniak.
Tytuł: Wpływ pogłosowości na inne parametry akustyczne pomieszczenia.
Tytuł równoległy: Effect of reverberation of room on its other acoustical parameters.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2005 T.1 s.142-150, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Uwagi wewnętrzne: DIG_005396
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
101/102
Nr opisu: 0000005402
Autorzy: Marcin Koniorczyk, Dariusz Gawin.
Tytuł: Wpływ wytrąconej soli na strukturę i własności wytrzymałościowe zaprawy cementowej.
Tytuł równoległy: Influence of the precipitated salt upon the inner structure and strength properties of a cement mortar.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2005 T.1 s.207-214, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Uwagi wewnętrzne: DIG_005402
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
102/102
Nr opisu: 0000005392
Autorzy: Dariusz Gawin, Jan Kośny, Kenneth Wilkes.
Tytuł: Wpływ zawartości wilgoci na dokładność pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła betonu komórkowego metodą stacjonarną.
Tytuł równoległy: Effect of moisture content on the accuracy of steady state thermal conductivity test for a cellular concrete.
Czasopismo: Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2005 T.1 s.88-95, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-491
p-ISSN: 1734-4891

Uwagi wewnętrzne: DIG_005392
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: USA
Język: pol
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ