logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: FIBRES TEXT EAST EUR
Liczba odnalezionych rekordów: 397Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/397
Nr opisu: 0000048853
Autorzy: Marcin Barburski, Michał Góralczyk, Marek Snycerski.
Tytuł: Analysis of changes in the internal structure of PA6.6/PET fabrics of different weave patterns under heat treatment.
Tytuł równoległy: Analiza zmian struktury wewnętrznej tkanin PA6.6/PET w różnych splotach poddanych obróbce termicznej.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2015 Vol.23 nr 4 s.46-51, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
2/397
Nr opisu: 0000048858
Autorzy: Anna Koziróg, Agnieszka Wysocka-Robak, Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Antifungal activity of paper modified with ionic liquids.
Tytuł równoległy: Aktywność przeciwgrzybowa papierów modyfikowanych cieczami jonowymi.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2015 Vol.23 nr 4 s.134-137, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
3/397
Nr opisu: 0000045793
Autorzy: Małgorzata Matusiak.
Tytuł: Application of artificial neural networks to predict the air permeability of woven fabrics.
Tytuł równoległy: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do przewidywania przepuszczalność powietrza tkanin.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2015 Vol.23 nr 1 s.41-48, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
4/397
Nr opisu: 0000048859
Autorzy: Anna Klepacz-Smółka, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Biological treatment of post-nanofiltration concentrate of real textile wastewater.
Tytuł równoległy: Proces biodegradacji koncentratu po nano-filtracji ścieków włókienniczych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2015 Vol.23 nr 4 s.138-143, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
5/397
Nr opisu: 0000045792
Autorzy: Katarzyna Ewa Grabowska, Izabela Ciesielska-Wróbel.
Tytuł: Characteristic and application of knop fancy yarns.
Tytuł równoległy: Charakterystyka i zastosowanie przędz fantazyjnych nopkowych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2015 Vol.23 nr 1 s.17-25, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
6/397
Nr opisu: 0000048854
Autorzy: Mariusz Felczak, Gilbert De Mey, Bogusław Więcek, Marina Michalak.
Tytuł: Lateral and perpendicular thermal conductivity measurement on textile double layers.
Tytuł równoległy: Pomiar przewodności cieplnej wzdłużnej i prostopadłej dla podwójnych warstw włóknin.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2015 Vol.23 nr 4 s.61-65, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: BEL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
7/397
Nr opisu: 0000018234
Autorzy: Kinga Brzoza-Malczewska, Magdalena Kucharska, Maria Wiśniewska-Wrona, Krystyna Guzińska, Anna Ulacha-Bacciarelli.
Tytuł: Modified cellulose products for application in hygiene and dressing materials (Part I).
Tytuł równoległy: Modyfikacja produktów celulozowych dla zastosowań higienicznych i opatrunkowych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2015 Vol.23 nr 3 s.126-132, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
DOI:
8/397
Nr opisu: 0000047330
Autorzy: Jacek Leśnikowski.
Tytuł: New kind of textiletransmission line with an impedance of 50 ohms.
Tytuł równoległy: Nowy rodzaj tekstylnej linii transmisyjnej o impedancji 50 omów.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2015 Vol.23 nr 2 s.51-54, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Praca afiliowana przez PŁ
9/397
Nr opisu: 0000048856
Autorzy: Ryszard Korycki, Henryk Kapusta.
Tytuł: Optimization of the thickness of layers within a calender shaft.
Tytuł równoległy: Optymalizacja grubości warstw wału kalandra.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2015 Vol.23 nr 4 s.119-126, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
10/397
Nr opisu: 0000018233
Autorzy: Ryszard Korycki.
Tytuł: Sensitivity of the heat and mass transport system within neonate clothing.
Tytuł równoległy: Wrażliwość systemu transportu masy i ciepła w ubiorze noworodka.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2015 Vol.23 nr 3 s.69-75, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
DOI:
11/397
Nr opisu: 0000048857
Autorzy: Andrzej Michalak, Maciej Kuchar, Zbigniew Mikołajczyk.
Tytuł: Simulation tests of the feeding system dynamics on a warp knitting machine with four needle bars.
Tytuł równoległy: Badania symulacyjne dynamiki układu zasilania na osnowarce czterogrzebieniowej.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2015 Vol.23 nr 4 s.127-133, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus. Maciej Kuchar afiliowany: Department of Knitting Technology, Lodz University of Technology, Łódź, Poland.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
12/397
Nr opisu: 0000048855
Autorzy: Eulalia Gliścińska.
Tytuł: Solvent vapour-sensitive activated carbon submicrofibres based on electrospun polyacrylonitrile fibre mat.
Tytuł równoległy: Aktywne submikrowłókna węglowe na bazie elektroprzędzionej warstwy włokien poliakrylonitrylowych czułe na opary rozpuszczalników.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2015 Vol.23 nr 4 s.96-102, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
13/397
Nr opisu: 0000045794
Autorzy: Piotr Więcek, Mirosław Polipowski, Bogusław Więcek.
Tytuł: Stereovision system for 3D analysis of the geometrical properties of fabrics.
Tytuł równoległy: Stereowizyjny system do trójwymiarowej geometrycznej analizy właściwości tkanin.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2015 Vol.23 nr 1 s.61-67, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
14/397
Nr opisu: 0000047329
Autorzy: Mirosław Polipowski, Piotr Więcek, Bogusław Więcek, Izabela Jasińska.
Tytuł: Study on woven fabric structure using 3D computer image analysis for in-depth identification of thread channels.
Tytuł równoległy: Badania struktury tkaniny metodą komputerowej analizy obrazu 3D z pogłębioną identyfikacją kanałów międzynitkowych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2015 Vol.23 nr 2 s.33-39, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
15/397
Nr opisu: 0000048487
Autorzy: Maria Cybulska.
Tytuł: Understanding textiles - from artist to spectator.
Tytuł równoległy: Zrozumieć tekstylia - od artysty do widza.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2015 Vol.23 nr 3 s.133-140, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
DOI:
16/397
Nr opisu: 0000045795
Autorzy: Jerzy Zajączkowski.
Tytuł: Vibrations of a rotating system containing a textile element.
Tytuł równoległy: Drgania układu wirującego zawierającego element tekstylny.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2015 Vol.23 nr 1 s.68-70, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
17/397
Nr opisu: 0000044055
Autorzy: Jolanta Jóźwicka, Karolina Gzyra-Jagieła, Agnieszka Gutowska, Marcin Henryk Struszczyk, Krzysztof Kostanek, Magdalena Cichecka, Bożena Wilbik-Hałgas, Krzysztof Kowalski, Kazimierz Kopias, Danuta Ciechańska, Izabella Krucińska.
Tytuł: Accelerated ageing of implantable, ultra-light, knitted medical devices modified by low-temperature plasma treatment. Pt.2. Effect on chemical purity.
Tytuł równoległy: Badania procesu przyspieszonego starzenia implantowalnych, ultra-lekkich dzianych wyrobów medycznych zmodyfikowanych niskotemperaturową plazmą. Cz.2. Wpływ symulowanych warunków przyspieszonego starzenia na czystość chemiczną.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2014 Vol.22 nr 3 s.133-139, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666
e-ISSN: 2300-7354

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.667
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
18/397
Nr opisu: 0000044053
Autorzy: Beata Gutarowska, Justyna Skóra, Ewelina Nowak, Izabela Łysiak, Malwina Wdówka.
Tytuł: Antimicrobial activity and filtration effectiveness of nonwovens with Sanitized for respiratory protective equipment.
Tytuł równoległy: Optymalizacja parametrów wytwarzania włóknin filtracyjnych zawierających Sanitized przeznaczonych do ochrony dróg oddechowych przed mikroorganizmami.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2014 Vol.22 nr 3 s.120-125, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666
e-ISSN: 2300-7354

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus. Jedna z autorek, Ewelina Nowak występuje z afiliacją PŁ, choć nie występuje w bazie Osobowe.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.667
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
19/397
Nr opisu: 0000044983
Autorzy: Krzysztof Ciesielski, Konrad Olejnik.
Tytuł: Application of neural networks for estimation of paper properties based on refined pulp properties.
Tytuł równoległy: Wykorzystanie sieci neuronowych do przewidywania właściwości papieru na podstawie właściwości mielonej masy papierniczej.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2014 Vol.22 nr 5 s.126-132, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.667
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
20/397
Nr opisu: 0000041120
Autorzy: Marcin H. Struszczyk, Agnieszka Komisarczyk, Izabella Krucińska, Agnieszka Gutowska, Beata Pałys, Danuta Ciechańska.
Tytuł: Biomechanical studies of novel hernia meshes with enhanced surface behaviour.
Tytuł równoległy: Badania biomechaniczne nowych konstrukcji implantów przepuklinowych o rozwiniętej powierzchni.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2014 Vol.22 nr 1 s.129-134, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.667
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
21/397
Nr opisu: 0000043331
Autorzy: Magdalena Grębosz, Jacek Otto.
Tytuł: Customer behaviours towards co-branded products of the textile industry.
Tytuł równoległy: Zachowania konsumentów wobec produktów co-brandingowych z sektora odzieżowego.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2014 Vol.22 nr 2 s.13-18, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.667
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
22/397
Nr opisu: 0000045492
Autorzy: Agnieszka Cichocka, Pascal Bruniaux, Iwona Frydrych.
Tytuł: 3D garment modelling - creation of a virtual mannequin of the human body.
Tytuł równoległy: Modelowanie odzieży w 3D - tworzenie wirtualnego manekina ciała człowieka.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2014 Vol.22 nr 6 s.123-131, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666
e-ISSN: 2300-7354

Uwagi wewnętrzne: DIG_045492. Scopus. Compendex.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: FRA
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.667
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
23/397
Nr opisu: 0000045131
Autorzy: Lech Kos, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Karina Michalska, Jan Perkowski.
Tytuł: Decomposition of azo dye C.I. Direct Yellow 86 by the Fenton process in the presence of nanoparticles of iron oxides.
Tytuł równoległy: Rozkład barwinika azowego C.I. Direct Yellow 86 w procesie Fentona w obecności nanocząstek tlenków żelaza.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2014 Vol.22 nr 5 s.1114-120, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.667
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
24/397
Nr opisu: 0000044054
Autorzy: Helena Teterycz, Patrycja Suchorska-Woźniak, Marta Fiedot, Iwona Karbownik.
Tytuł: Deposition of zinc oxide on the materials used in medicine. Preliminary results.
Tytuł równoległy: Osadzanie tlenku cynku na materiałach stosowanych w medycynie. Badania wstępne.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2014 Vol.22 nr 3 s.126-132, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666
e-ISSN: 2300-7354

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.667
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
25/397
Nr opisu: 0000044992
Autorzy: Piotr Przybysz, Kamila Buzała.
Tytuł: Development directions of the raw material base of the paper industry with regard to the sustainable development concept.
Tytuł równoległy: Kierunki rozwoju bazy surowcowej przemysłu papierniczego według koncepcji zrównoważonego rozwoju.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2014 Vol.22 nr 4 s.18-23, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666
e-ISSN: 2300-7354

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.667
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
26/397
Nr opisu: 0000041122
Autorzy: Lech Kos, Karina Michalska, Renata Żyłła, Jan Perkowski.
Tytuł: Effect of formic acid on pollutant decomposition in textile wastewater subjected to treatment by the Fenton method.
Tytuł równoległy: Wpływ kwasu mrówkowego na rozkład zanieczyszczeń w ściekach włókienniczych oczyszczanych metodą Fentona.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2014 Vol.22 nr 1 s.135-139, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.667
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
27/397
Nr opisu: 0000044985
Autorzy: Włodzimierz Szewczyk, Krzysztof Głowacki.
Tytuł: Effect of humidity on paper and corrugated board strength parameters.
Tytuł równoległy: Wpływ wilgotności na wskaźniki wytrzymałościowe tektury falistej.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2014 Vol.22 nr 5 s.133-137, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.667
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
28/397
Nr opisu: 0000044986
Autorzy: Agnieszka Gutowska, Jolanta Jóźwicka, Serafina Sobczak, Włodzimierz Tomaszewski, Konrad Sulak, Patrycja Miros, Monika Owczarek, Magdalena Szalczyńska, Danuta Ciechańska, Izabella Krucińska.
Tytuł: In-compost biodegradation of PLA nonwovens.
Tytuł równoległy: Badania biorozkładu materiałów włókninowych wytworzonych z PLA w warunkach kompostowych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2014 Vol.22 nr 5 s.99-106, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.667
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
29/397
Nr opisu: 0000044993
Autorzy: Anita Ilska, Krzysztof Kowalski, Magdalena Kłonowska, Tomasz Marek Kowalski.
Tytuł: Influence of stress and relaxation characteristics of knitted fabrics on the unit pressure of compression garments supporting external treatment.
Tytuł równoległy: Wpływ charakterystyk napreżania, odpreżania - odkształcenia dzianiny na wartość nacisku jednostkowego wyrobów uciskowych wspomagajacych proces leczenia zewnetrznego.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2014 Vol.22 nr 4 s.87-92, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666
e-ISSN: 2300-7354

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.667
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
30/397
Nr opisu: 0000045487
Autorzy: Jerzy Andrysiak, Krzysztof Sikorski, Edward Wilk, Małgorzata Matusiak.
Tytuł: Investigation of an innovative "cotton hollow" yarn.
Tytuł równoległy: Badania innowacyjnej przędzy bawełnianej "kanalikowej".
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2014 Vol.22 nr 6 s.33-37, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666
e-ISSN: 2300-7354

Uwagi wewnętrzne: DIG_045487. Scopus. Compendex.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.667
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
31/397
Nr opisu: 0000044979
Autorzy: Małgorzata Matusiak, Iwona Frydrych.
Tytuł: Investigation of naturally coloured cotton of different origin - analysis of fibre properties.
Tytuł równoległy: Badanie bawełny naturalnie zabarwionej różnego pochodzenia-analiza właściwości włókien.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2014 Vol.22 nr 5 s.34-42, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.667
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
32/397
Nr opisu: 0000041119
Autorzy: Kinga Stasik.
Tytuł: Method of separating fabric from a stack. Pt.1.
Tytuł równoległy: Metoda separacji wykrojów odzieżowych z wielowarstwowego nakładu - cz.1.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2014 Vol.22 nr 1 s.103-107, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.667
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
33/397
Nr opisu: 0000043333
Autorzy: Kinga Stasik.
Tytuł: Method of separating fabric from a stack. Pt.2.
Tytuł równoległy: Metoda separacji wykrojów odzieżowych z wielowarstwowego nakładu. Cz.2.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2014 Vol.22 nr 2 s.79-83, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.667
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
34/397
Nr opisu: 0000044990
Autorzy: Renata Pietruszewska, Krzysztof Kowalski, Magdalena Kłonowska, Tomasz Marek Kowalski.
Tytuł: Modelling of the knitting process during the knitting-in of elastomeric threads using knitting machines with relanit and classic knitting zone.
Tytuł równoległy: Modelowanie procesu dziania podczas wrabiania nitek elastomerowych na szydełkarkach z klasyczną strefą dziania i strefą relanit.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2014 Vol.22 nr 4 s.73-80, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666
e-ISSN: 2300-7354

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.667
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
35/397
Nr opisu: 0000044984
Autorzy: Kazimierz Blus, Jacek Czechowski, Anna Koziróg.
Tytuł: New eco-friendly method for paper dyeing.
Tytuł równoległy: Nowa, proekologiczna metoda barwienia papieru.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2014 Vol.22 nr 5 s.121-125, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.667
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
36/397
Nr opisu: 0000044989
Autorzy: Stanisława Kowalska, Izabella Krucińska, Agnieszka Komisarczyk, Bogusława Żywicka.
Tytuł: New method for preparation of biodegradable medical materials characterised by highly developed porous structures.
Tytuł równoległy: Nowa metoda wytwarzania biodegradowalnych materiałów medycznych charakteryzujących się wysokorozwiniętą strukturą porowatą.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2014 Vol.22 nr 4 s.122-130, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666
e-ISSN: 2300-7354

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.667
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
37/397
Nr opisu: 0000044981
Autorzy: Krzysztof Szafran, Jan Wojtysiak, Jacek Szer.
Tytuł: New method for the hydro-insulating of construction concrete by the use of a multifunctional textile geo-composite.
Tytuł równoległy: Nowa metoda hydroizolacji betonów konstrukcyjnych wielofunkcyjnym geokompozytem tekstylnym.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2014 Vol.22 nr 5 s.77-82, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666
e-ISSN: 2300-7354

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.667
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
38/397
Nr opisu: 0000041124
Autorzy: Agnieszka Brochocka, Ilona Mian, Katarzyna Majchrzycka, Jan Sielski, Jacek Tyczkowski.
Tytuł: Plasma modified polycarbonate nonwovens as filtering material for liquid aerosols.
Tytuł równoległy: Włókniny poliwęglanowe modyfikowane plazmą jako materiał filtracyjny dla ciekłych aerozoli.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2014 Vol.22 nr 1 s.76-80, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.667
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
39/397
Nr opisu: 0000045486
Autorzy: Andrzej Grandys, Ewa Grandys.
Tytuł: Polish foreign trade in clothing products.
Tytuł równoległy: Handel zagraniczny polskimi produktami przemysłu odzieżowego.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2014 Vol.22 nr 6 s.28-32, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666
e-ISSN: 2300-7354

Uwagi wewnętrzne: DIG_045486. Scopus. Compendex.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.667
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
40/397
Nr opisu: 0000044988
Autorzy: Izabella Krucińska, Ewa Skrzetuska, Wiesława Urbaniak-Domagała.
Tytuł: Printed textiles with chemical sensor properties.
Tytuł równoległy: Drukowane tekstylia o właściwościach sensorycznych na bodziec chemiczny.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2014 Vol.22 nr 4 s.68-72, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666
e-ISSN: 2300-7354

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.667
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
41/397
Nr opisu: 0000043334
Autorzy: Jerzy Zajączkowski.
Tytuł: Resonance vibrations of an elastic system supported on a textile layer.
Tytuł równoległy: Drgania rezonansowe układu sprężystego podpartego warstwą włóknistą.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2014 Vol.22 nr 2 s.76-78, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.667
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
42/397
Nr opisu: 0000044982
Autorzy: Ryszard Korycki, Halina Szafrańska.
Tytuł: Sensitivity of temperature field to material parameters within the clothing laminate process.
Tytuł równoległy: Wrażliwość pola temperatury na parametry materiałowe w procesie laminowania odzieży.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2014 Vol.22 nr 5 s.83-88, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.667
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
43/397
Nr opisu: 0000044991
Autorzy: Bartłomiej Czekalski, Marek Snycerski.
Tytuł: Specific properties of woven multiaxial structures.
Tytuł równoległy: Specyficzne właściwości tkanych struktur wieloosiowych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2014 Vol.22 nr 4 s.43-50, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666
e-ISSN: 2300-7354

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.667
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
44/397
Nr opisu: 0000041121
Autorzy: Bogdan Włodarczyk, Krzysztof Kowalski.
Tytuł: Technology and properties of distance five-layered double-weft-knitted fabrics with elastomeric threads.
Tytuł równoległy: Technologia i właściwości rządkowych, pięciowarstwowych, dwustronnych dzianin dystansowych z udziałem nitek elastomerowych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2014 Vol.22 nr 1 s.68-73, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.667
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
45/397
Nr opisu: 0000044987
Autorzy: Michał Głębowski, Włodzimierz Szewczyk.
Tytuł: Waste treatment with supercritical water.
Tytuł równoległy: Utylizacja odpadów z wykorzystaniem wody w stanie nadkrytycznym.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2014 Vol.22 nr 4 s.132-137, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666
e-ISSN: 2300-7354

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.667
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
46/397
Nr opisu: 0000038232
Autorzy: Jerzy Zajączkowski.
Tytuł: Application of textile items in supports of rotating bodies.
Tytuł równoległy: Zastosowanie elementów włókienniczych w podporach ciał wirujących.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2013 Vol.21 nr 1 s.97-99, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.541
Punktacja MNiSW: 30.000
Praca afiliowana przez PŁ
47/397
Nr opisu: 0000040318
Autorzy: Przemysław Pomykalski.
Tytuł: Assessing the impact of the current financial and economic downturn on the textile and apparel industry in Poland.
Tytuł równoległy: Ocena wpływu obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego na producentów wyrobów tekstylnych i odzieży w Polsce.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2013 Vol.21 nr 5 s.13-18, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.541
Punktacja MNiSW: 30.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
48/397
Nr opisu: 0000040579
Autorzy: Krzysztof Kostanek, Marcin H. Struszczyk, Michał Chrzanowski, Bogusława Żywicka, Danuta Paluch, Marek Szadkowski, Agnieszka Gutowska, Izabella Krucińska.
Tytuł: Assessment of modified knitted hernia implants after implantation: I. Biological effect on the structural and usable properties.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2013 Vol.21 nr 6 s.79-83, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.541
Punktacja MNiSW: 30.000
Praca afiliowana przez PŁ
49/397
Nr opisu: 0000039831
Autorzy: Teresa Mikołajczyk, Paulina Król, Maciej Boguń, Izabella Krucińska, Grzegorz Szparaga, Stanisław Rabiej.
Tytuł: Biodegradable fibrous materials based on copolymers of lactic acid obtained by wet spinning.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2013 Vol.21 nr 3 s.36-41, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.541
Punktacja MNiSW: 30.000
Praca afiliowana przez PŁ
50/397
Nr opisu: 0000040329
Autorzy: Paulina Gilewicz, Justyna Dominiak, Agnieszka Cichocka, Iwona Frydrych.
Tytuł: Change in structural and thermal properties of textile fabric packages containing basalt fibres after fatigue bending loading.
Tytuł równoległy: Zmiana właściwości mechanicznych i termoizolacyjnych pakietów tekstylnych z udziałem tkanin z włókien bazaltowych poddanych obciążeniom zmęczeniowym.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2013 Vol.21 nr 5 s.80-84, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.541
Punktacja MNiSW: 30.000
Praca afiliowana przez PŁ
51/397
Nr opisu: 0000038231
Autorzy: Justyna Dominiak, Iwona Frydrych.
Tytuł: Comfort-related properties of clothing packages with adhesive inserts.
Tytuł równoległy: Komfort - właściwości biofizyczne pakietów odzieżowych podklejonych wkładami klejowymi.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2013 Vol.21 nr 1 s.83-86, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.541
Punktacja MNiSW: 30.000
Praca afiliowana przez PŁ
52/397
Nr opisu: 0000040581
Autorzy: Lech Kos, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Karina Michalska, Renata Żyłła, Jan Perkowski.
Tytuł: Decomposition of a nonionic detergent by the fenton process in the presence of iron nanocompounds.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2013 Vol.21 nr 6 s.111-115, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.541
Punktacja MNiSW: 30.000
Praca afiliowana przez PŁ
53/397
Nr opisu: 0000040580
Autorzy: Nicole Teresa Furtak, Ewa Skrzetuska, Izabella Krucińska.
Tytuł: Development of screen-printed breathing rate sensors.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2013 Vol.21 nr 6 s.84-88, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.541
Punktacja MNiSW: 30.000
Praca afiliowana przez PŁ
54/397
Nr opisu: 0000040578
Autorzy: Jerzy Czekalski, Izabella Krucińska, Stanisława Kowalska, Michał Puchalski.
Tytuł: Effect of twist stabilisation and dyeing on the structural and physical properties of agricultural strings.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2013 Vol.21 nr 6 s.39-44, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.541
Punktacja MNiSW: 30.000
Praca afiliowana przez PŁ
55/397
Nr opisu: 0000039438
Autorzy: Joanna Szmyt, Zbigniew Mikołajczyk.
Tytuł: Experimental identification of light barrier properties of decorative jacquard knitted fabrics.
Tytuł równoległy: Identyfikacja eksperymentalna barierowości świetlnej żakardowych dzianin dekoracyjnych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2013 Vol.21 nr 2 s.104-110, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.541
Punktacja MNiSW: 30.000
Praca afiliowana przez PŁ
56/397
Nr opisu: 0000040145
Autorzy: Dariusz Wawro, Włodzimierz Stęplewski, Agnieszka Komisarczyk, Izabella Krucińska.
Tytuł: Formation and properties of highly porous dibutyrylchitin fibres containing nanoparticles.
Tytuł równoległy: Formowanie i własności wysokoporowatych włókien z dibutyrochityny zawierających nanocząsteczki.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2013 Vol.21 nr 4 s.31-37, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.541
Punktacja MNiSW: 30.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
57/397
Nr opisu: 0000040142
Autorzy: Zofia Wysokińska, Małgorzata Koszewska, Tomasz Czajkowski, Monika Malinowska-Olszowy.
Tytuł: Future of the Polish textile industrial sector. An overall analysis of the empirical research performed with the Delphi method within the project Foresight "Modern technologies for the textile industry. A chance for Poland".
Tytuł równoległy: Przyszłość polskiego przemysłowego sektora tekstylnego. Ogólna analiza badań empirycznych wykonanych metodą delficką w ramach projektu Foresight "Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski".
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2013 Vol.21 nr 4 s.10-15, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.541
Punktacja MNiSW: 30.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
58/397
Nr opisu: 0000040140
Autorzy: Katarzyna Pieklak, Zbigniew Mikołajczyk.
Tytuł: Geometric and structural model of a spatial knitted product.
Tytuł równoległy: Model geometryczno-strukturalny dzianego wyrobu przestrzennego.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2013 Vol.21 nr 4 s.99-105, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.541
Punktacja MNiSW: 30.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
59/397
Nr opisu: 0000039406
Autorzy: Lech Kos, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Karina Michalska, Renata Żyłła, Jan Perkowski.
Tytuł: Iron nanocompounds applied in the treatment of screen printing wastewater.
Tytuł równoległy: Zastosowanie nanozwiązków żelaza do oczyszczania ścieków z procesów drukowania.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2013 Vol.21 nr 3 s.108-111, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.541
Punktacja MNiSW: 30.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
60/397
Nr opisu: 0000038230
Autorzy: Tomasz Rybicki, Stefan Brzeziński, Marek Lao, Iwona Krawczyńska.
Tytuł: Modeling protective properties of textile shielding grids against electromagnetic radiation.
Tytuł równoległy: Modelowanie właściwości ochronnych przed promieniowaniem elektromagnetycznym włókiennych tkanych siatek ekranujących.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2013 Vol.21 nr 1 s.78-82, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.541
Punktacja MNiSW: 30.000
Praca afiliowana przez PŁ
61/397
Nr opisu: 0000040141
Autorzy: Ryszard Korycki, Halina Szafrańska.
Tytuł: Modelling of the temperature field within textile inlayers of clothing laminates.
Tytuł równoległy: Modelowanie pola temperatury we wkładach włokienniczych laminatów odzieżowych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2013 Vol.21 nr 4 s.118-122, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.541
Punktacja MNiSW: 30.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
62/397
Nr opisu: 0000038229
Autorzy: Krystyna Przybył, Ryszard Jańczyk, Andrzej Kluka, Zbigniew Kossowski.
Tytuł: Numerical investigations application for assessment of the influence of the spinning zone geometry of a ring spinning machine on the dynamics of yarn in the manufacturing process.
Tytuł równoległy: Aplikacja badań numerycznych dla oceny wpływu geometrii strefy przędzenia przędzarki obrączkowej na dynamikę przędzy w procesie jej wytwarzania.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2013 Vol.21 nr 1 s.41-46, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.541
Punktacja MNiSW: 30.000
Praca afiliowana przez PŁ
63/397
Nr opisu: 0000040577
Autorzy: Grzegorz Szparaga, Teresa Mikołajczyk, Aneta Frączek-Szczypta.
Tytuł: PAN precursor fibres containing multi-walled carbon nanotubes.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2013 Vol.21 nr 6 s.33-38, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.541
Punktacja MNiSW: 30.000
Praca afiliowana przez PŁ
64/397
Nr opisu: 0000040576
Autorzy: Ewa Grandys, Andrzej Grandys.
Tytuł: The Polish market for seasonal products - the apparel segment .
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2013 Vol.21 nr 6 s.12-15, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.541
Punktacja MNiSW: 30.000
Praca afiliowana przez PŁ
65/397
Nr opisu: 0000039405
Autorzy: Eulalia Gliścińska, Krzysztof Babeł.
Tytuł: Preparation of activated carbon fibres from electrospun polyacrylonitrile fibre mat and characterisation of their chemical and structural properties.
Tytuł równoległy: Otrzymywanie aktywnych włókien węglowych z warstwy elektroprzędzionych włókien poliakrylonitrylowych i charakterystyka ich właściwości chemicznych i strukturalnych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2013 Vol.21 nr 3 s.42-47, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.541
Punktacja MNiSW: 30.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
66/397
Nr opisu: 0000039437
Autorzy: Zbigniew Stempień, Justyna Dominiak, Magdalena Sulerzycka-Bil.
Tytuł: Protection properties of woven fabrics against high-intensity UV radiation emitted by artificial sources.
Tytuł równoległy: Ocena barierowości tkanin na przepuszczalność promienioania UV emitowanego przez sztuczne źródła.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2013 Vol.21 nr 2 s.96-102, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.541
Punktacja MNiSW: 30.000
Praca afiliowana przez PŁ
67/397
Nr opisu: 0000039404
Autorzy: Magdalena Grębosz, Barbara Wrońska.
Tytuł: Sensory impact on the purchase of textile products.
Tytuł równoległy: Wpływ zmysłów na zakup produktów odzieżowych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2013 Vol.21 nr 3 s.8-12, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.541
Punktacja MNiSW: 30.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
68/397
Nr opisu: 0000040327
Autorzy: Maciej Kuchar.
Tytuł: Vibratory thickening of weft threads in a weaving loom - simulation tests.
Tytuł równoległy: Wibracyjne zagęszczanie wątków w krośnie tkackim - badania symulacyjne.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2013 Vol.21 nr 5 s.59-64, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.541
Punktacja MNiSW: 30.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
69/397
Nr opisu: 0000038081
Autorzy: Marcin H. Struszczyk, Agnieszka Gutowska, Beata Pałys, Magdalena Cichecka, Krzysztof Kostanek, Bożena Wilbik-Hałgas, Krzysztof Kowalski, Kazimierz Kopias, Izabella Krucińska.
Tytuł: Accelerated ageing of the implantable ultra-light, knitted medical devices modified by low-temperature plasma treatment. Pt.1. Effects on the physical behaviour.
Tytuł równoległy: Badania przyspieszonego starzenia implantowalnych, ultra lekkich, dzianych wyrobów medycznych modyfikowanych powierzchniowo plazmą nisko temperaturową. Cz.1. Wpływ na właściwości fizyczne.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 6B s.121-127, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
70/397
Nr opisu: 0000033923
Autorzy: Eulalia Gliścińska, Krzysztof Babeł, Izabella Krucińska, Edward Kowalczyk.
Tytuł: Activated carbon/dibutyrylchitin (DBC) as fibrous antibacterial noncytotoxic wound dressing material.
Tytuł równoległy: Węgiel aktywny/dibutyrylochityna (DBC) jako włóknisty antybakteryjny niecytotoksyczny materiał opatrunkowy.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 2 s.84-90, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
71/397
Nr opisu: 0000035787
Autorzy: Tomasz Czajkowski, Maciej Boguń.
Tytuł: Analysis of the Polish market potential for innovative medical products made of alginate fibres, with special reference to alginate wound dressings.
Tytuł równoległy: Analiza potencjału polskiego rynku innowacyjnych produktów medycznych z włókien alginianowych ze szczególnym uwzględnieniem opatrunków alginianowych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 6a s.16-21, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
72/397
Nr opisu: 0000038062
Autorzy: Dariusz Wawro, Włodzimierz Stęplewski, Marzena Dymel, Serafina Sobczak, Ewa Skrzetuska, Michał Puchalski, Izabella Krucińska.
Tytuł: Antibacterial chitosan fibres containing silver nanoparticles.
Tytuł równoległy: Włókna chitozanowe modyfikowane kolagenem jako rusztowanie do namnażania komórek.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 6B s.24-31, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
73/397
Nr opisu: 0000038085
Autorzy: Jolanta Jóźwicka, Karolina Gzyra-Jagieła, Marcin H. Struszczyk, Agnieszka Gutowska, Danuta Ciechańska, Izabella Krucińska.
Tytuł: Aspects of chemical characterisation of leachables profile from ultra-light knitting textiles for uses as medical implants in urogynaecology and general surgery.
Tytuł równoległy: Aspekty charakterystyki chemicznej substancji wymywalnych z ultra-lekkich dzianin o potencjalnym zastosowaniu jako implantowalne wyroby medyczne stosowane w urologinekologii i chirurgii ogólnej.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 6B s.128-134, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
74/397
Nr opisu: 0000038072
Autorzy: Izabella Krucińska, Wiktor Strzembosz, Katarzyna Majchrzycka, Agnieszka Brochocka, Konrad Sulak.
Tytuł: Biodegradable particle filtering half-masks for respiratory protection.
Tytuł równoległy: Biodegradowalne półmaski filtrujące do ochrony układu oddechowego.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 6B s.77-83, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
75/397
Nr opisu: 0000035788
Autorzy: Jerzy Zajączkowski.
Tytuł: Chaotic vibrations of an object supported on a layer of fibres.
Tytuł równoległy: Chaotyczne drgania obiektu leżącego na układzie warstw włókien.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 6a s.75-77, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
76/397
Nr opisu: 0000035384
Autorzy: Tomasz Więcek, Włodzimierz Konecki.
Tytuł: Comparative research of the dynamic Young's module of fibres.
Tytuł równoległy: Badania porównawcze dynamicznego modułu Younga włókien.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 5 s.36-40, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
77/397
Nr opisu: 0000038161
Autorzy: Janusz Szosland.
Tytuł: Contribution to the 60th Anniversary of the Institute of Biopolymers and Chemical Fibres and the 20th Anniversary of "Fibres & Textiles in Eastern Europe".
Tytuł równoległy: Wkład do 60-tej rocznicy Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych i 20-tej rocznicy "Fibres & Textiles in Eastern Europe".
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 6B s.5
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
78/397
Nr opisu: 0000033700
Autorzy: Konrad Olejnik.
Tytuł: Effect of the free swelling of refined cellulose fibres on the mechanical properties of paper.
Tytuł równoległy: Wpływ swobodnego pęcznienia mielonych włókien celulozowych na właściwości wytrzymałościowe papieru.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 1 s.113-116, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
79/397
Nr opisu: 0000033699
Autorzy: Renata Żyłła, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Karina Michalska, Lech Kos, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Effect of UV/H2O2 oxidation on fouling in textile wastewater nanofiltration.
Tytuł równoległy: Wpływ UV/H2O2 na efekt foulingu w procesie nanofiltracji ścieków włókienniczych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 1 s.99-104, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
80/397
Nr opisu: 0000038075
Autorzy: Sławomir Sztajnowski, Izabella Krucińska, Konrad Sulak, Michał Puchalski, Henryk Wrzosek, Jadwiga Bilska.
Tytuł: Effects of the artificial weathering of biodegradable spun-bonded PLA nonwovens in respect to their application in agriculture.
Tytuł równoległy: Efekty procesu sztucznego starzenia biodegradowalnych włóknin z PLA wytworzonych techniką spun-bonded w aspekcie ich zastosowania w rolnictwie.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 6B s.89-95, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
81/397
Nr opisu: 0000033771
Autorzy: Izabela Ciesielska-Wróbel, Katarzyna Grabowska.
Tytuł: Estimation of the EMR shielding effectiveness of knit structures.
Tytuł równoległy: Ocena zdolności tłumienia EMR przez struktury dziane.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 2 s.53-60, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: USA
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
82/397
Nr opisu: 0000033809
Autorzy: Konrad Olejnik, Anna Stanisławska, Agnieszka Wysocka-Robak, Piotr Przybysz.
Tytuł: Evaluation of the possibilities of upgrading the papermaking potential for different recycled pulp grades.
Tytuł równoległy: Ocena możliwości regeneracji wybranych rodzajów mas makulaturowych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 2 s.102-106, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
83/397
Nr opisu: 0000034873
Autorzy: Leszek Czechowski, Jacek Jankowski, Tomasz Kubiak.
Tytuł: Experimental tests of property of composite material assigned for ballistic products.
Tytuł równoległy: Badania eksperymentalne właściwości wytrzymałościowych kompozytów stosowanych na osłony balistyczne.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 3 s.61-66, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
84/397
Nr opisu: 0000038086
Autorzy: Małgorzata Lichocik, Monika Owczarek, Patrycja Miros, Krystyna Guzińska, Agnieszka Gutowska, Danuta Ciechańska, Izabella Krucińska, Piotr Siwek.
Tytuł: Impact of PBSA (Bionolle) biodegradation products on the soil microbiological structure.
Tytuł równoległy: Badania wpływu produktów biorozkładu polimeru PBSA (Bionolle) i włókniny na strukturę mikrobiologiczną środowiska glebowego.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 6B s.179-185, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_038086
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
85/397
Nr opisu: 0000035383
Autorzy: Monika Malinowska-Olszowy.
Tytuł: Importance of intellectual capital in enterprise growth with special emphasis on the textile and clothing industry in Poland.
Tytuł równoległy: Znaczenie kapitału intelektualnego w rozwoju przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem rynku tekstylno-odzieżowego w Polsce.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 5 s.10-15, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
86/397
Nr opisu: 0000033808
Autorzy: Edyta Matyjas-Zgondek, Małgorzata I. Szynkowska, Aleksandra Pawlaczyk, Edward Rybicki.
Tytuł: Influence of bleaching stages and dyeing process on changes in a selected heavy metal content in flax fibres.
Tytuł równoległy: Wpływ etapów klasycznego bielenia lnu oraz procesu barwienia na zmianę zawartości wybranych metali ciężkich we włóknach lnu.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 2 s.91-95, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
87/397
Nr opisu: 0000034871
Autorzy: Eulalia Gliścińska, Dariusz Olejnik, Izabella Krucińska.
Tytuł: Influence of the structure of nanofibre based composites on their strength properties.
Tytuł równoległy: Wpływ struktury kompozytów z udziałem nanowłókien na ich właściwości wytrzymałościowe.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 3 s.26-29, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
88/397
Nr opisu: 0000033769
Autorzy: Sebastian Bakalarczyk.
Tytuł: Innovation of the Polish textile sector with respect to antibacterial and bacteriostatic textiles.
Tytuł równoległy: Innowacje polskiego sektora tekstylnego na przykładzie tkanin antybakteryjnych i bakteriostatycznych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 2 s.13-17, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
89/397
Nr opisu: 0000034875
Autorzy: Zbigniew Mikołajczyk, Marek Perzyna.
Tytuł: Innovative technology of 3D knitted cellular geonets.
Tytuł równoległy: Innowacyjna technologia dzianych geosiatek komórkowych 3D.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 3 s.102-107, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
90/397
Nr opisu: 0000038070
Autorzy: Małgorzata Lichocik, Izabella Krucińska, Danuta Ciechańska, Michał Puchalski.
Tytuł: Investigations into the impact of the formation temperature on the properties of spun-bonded nonwovens manufactured from PBSA.
Tytuł równoległy: Określenie wpływu temperatury formowania na właściwości włóknin spun-bonded wytworzonych z PBSA.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 6B s.70-76, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
91/397
Nr opisu: 0000037363
Autorzy: Krystyna Wrześniewska-Tosik, Olga Marchut-Mikołajczyk, Tomasz Mik, Dorota Wieczorek, Michalina Palczyńska.
Tytuł: Mats for removing technical oil contamination.
Tytuł równoległy: Maty do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 6B s.101-106
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_037363. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
92/397
Nr opisu: 0000037763
Autorzy: Krzysztof Kowalski, Elżbieta Mielicka, Tomasz Kowalski.
Tytuł: Modeling and design of compression products of the intended unit pressure for the circuits of the body with a variable radius of curvature.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 6A s.98-102, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
93/397
Nr opisu: 0000034874
Autorzy: Krzysztof Kowalski, Elżbieta Mielicka, Izabela Jasińska.
Tytuł: Modelling and analysis of the circumferential forces and susceptibility of vascular prostheses to internal pressure changes.
Tytuł równoległy: Modelowanie i analiza sił obwodowych i podatności obwodowej protez naczyń krwionośnych na zmiany ciśnienia wewnętrznego.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 3 s.87-91, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
94/397
Nr opisu: 0000035789
Autorzy: Krzysztof Kowalski, Elżbieta Mielicka, Tomasz Kowalski.
Tytuł: Modelling and designing compression garments with unit pressure assumed for body circumferences of a variable curvature radius.
Tytuł równoległy: Modelowanie i projektowanie wyrobów uciskowych o zamierzonym nacisku jednostkowym dla obwodów ciała o zmiennym promieniu krzywizny.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 6a s.98-102, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
95/397
Nr opisu: 0000034872
Autorzy: Halina Dopierała, Czesław Radom, Paweł Swaczyna, Leszek Zawadzki.
Tytuł: Modelling the indicators of air-flow intensity in different construction designs of nozzles for the pneumatic linking of yarns.
Tytuł równoległy: Kształtowanie wskaźników intensywności działania strugi powietrza w nowych konstrukcjach dysz do pneumatycznego łączenia przędz.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 3 s.51-55, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
96/397
Nr opisu: 0000035087
Autorzy: Krzysztof Kowalski, Bogdan Włodarczyk.
Tytuł: Modification of external layers of distance knitted fabrics with elastomeric threads and its effect on the structural parameters.
Tytuł równoległy: Modyfikacja warstw zewnętrznych dzianin dystansowych nitkami elastomerowymi i jej wpływ na parametry struktury.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 4 s.62-66, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
97/397
Nr opisu: 0000033696
Autorzy: Stefan Połowiński, Roman Jantas, Joanna Szumilewicz, Dawid Stawski, Lucyna Herczyńska, Zbigniew Draczyński.
Tytuł: Modification of PLA fibres with bioacceptable hydrophilic polymers.
Tytuł równoległy: Modyfikacja powierzchni włóknin poliakrydowych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 1 s.78-85, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
98/397
Nr opisu: 0000033768
Autorzy: Mirosława Szczęsna-Antczak, Janusz Kazimierczak, Tadeusz Antczak.
Tytuł: Nanotechnology - methods of manufacturing cellulose nanofibres.
Tytuł równoległy: Nanotechnologia. Metody wytwarzania nanowłókien celulozowych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 2 s.8-12, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
99/397
Nr opisu: 0000033693
Autorzy: Kazimierz Kopias.
Tytuł: New technique for producing weft-warp knitted fabrics.
Tytuł równoległy: Nowa technika wytwarzania dzianin rządkowo-kolumienkowych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 1 s.39-41, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
100/397
Nr opisu: 0000033807
Autorzy: Izabella Krucińska, Ewa Skrzetuska, Wiesława Urbaniak-Domagała.
Tytuł: Prototypes of carbon nanotube-based textile sensors manufactured by the screen printing method.
Tytuł równoległy: Prototypy sensorów tekstylnych otrzymanych metodą druku filmowego.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 2 s.79-83, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
101/397
Nr opisu: 0000036456
Autorzy: Kinga Brzoza-Malczewska, Jarosław Janicki, Czesław Ślusarczyk, Włodzimierz Biniaś, Grzegorz Malczewski.
Tytuł: Research in the supermolecular structure and morphology of chitosan applied in the preparation of dressing nonwovens.
Tytuł równoległy: Badanie struktury nadcząsteczkowej i morfologii chitozanu stosowanego do wytwarzania włóknin opatrunkowych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 6B s.154-159, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
102/397
Nr opisu: 0000038066
Autorzy: Janusz Kazimierczak, Arkadiusz Bloda, Justyna Wietecha, Danuta Ciechańska, Tadeusz Antczak.
Tytuł: Research into isolation of cellulose micro- and nanofibres from hemp straw using cellulolytic complex from Aspergillus niger.
Tytuł równoległy: Badania procesu wytwarzania mikro- i nanowłókien celulozowych ze słomy konopnej z wykorzystaniem kompleksu celulolitycznego z Aspergillus niger.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 6B s.40-43, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
103/397
Nr opisu: 0000035786
Autorzy: Małgorzata Koszewska.
Tytuł: Role of consumers' input into the development of innovations. Innovative trends in the textile and clothing industry and the needs of Polish consumers.
Tytuł równoległy: Rola konsumenta w rozwoju innowacji - aktualne trendy w poszukiwaniu innowacji na rynku tekstylno-odzieżowym a potrzeby konsumentów polskich.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 6a s.9-15, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
104/397
Nr opisu: 0000035839
Autorzy: Marian Rybicki, Agnieszka Cichocka.
Tytuł: Sewing speed control software in conditions of operator-machine interaction.
Tytuł równoległy: Programowe sterowanie prędkością szycia w warunkach współdziałania operatora z maszyną.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol. 20 nr 6a s. 135-140, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
105/397
Nr opisu: 0000035837
Autorzy: Łukasz Januszkiewicz, Sławomir Hausman, Tomasz Kacprzak, Marina Michalak, Izabella Krucińska, Jadwiga Bilska.
Tytuł: Textile antenna for personal radio communications system - materials and technology.
Tytuł równoległy: Antena tekstylna przeznaczona do pracy w systemach łączności osobistej - materiały i technologie.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol. 20 nr 6a s.129-133, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
106/397
Nr opisu: 0000033806
Autorzy: Michał Frydrysiak, Janusz Zięba.
Tytuł: Textronic sensor for monitoring respiratory rhythm.
Tytuł równoległy: Tekstroniczny czujnik rytmu oddechowego.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 2 s.74-78, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
107/397
Nr opisu: 0000033772
Autorzy: Ryszard Pawlak, Ewa Korzeniewska, Michał Frydrysiak, Janusz Zięba, Łukasz Tęsiorowski, Krzysztof Gniotek, Zbigniew Stempień, Magdalena Tokarska.
Tytuł: Using vacuum deposition technology for the manufacturing of electro-conductive layers on the surface of textiles.
Tytuł równoległy: Wytwarzanie metalicznych warstw elektroprzewodzących na tkaninach przy zastosowaniu metody napylania próżniowego.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 2 s.68-72, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
108/397
Nr opisu: 0000035983
Autorzy: Halina Dopierała, Czesław Radom, Paweł Swaczyna, Leszek Zawadzki.
Tytuł: Wolny - artykuł Modeling the indicators of air-flow intensity in different construction designs of nozzles for the pneumatic linking of yarns.
Tytuł równoległy: Kształtowanie wskaźników intensywności działania strugi powietrza w nowych konstrukcjach dysz do pneumatycznego łączenia przędz.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol. 20 nr 3 s.51-55
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
109/397
Nr opisu: 0000037716
Autorzy: Simona Vasile, Izabela Ciesielska-Wróbel, Lieva Van Langenhove.
Tytuł: Wrinkle recovery of flax fabrics with embedded superelastic shape memory alloys wires.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2012 Vol.20 nr 4 s.56-61, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: USA
Kod współpracy międzynarodowej: BEL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.801
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
110/397
Nr opisu: 0000030834
Autorzy: Olga Mazalewska, Marcin Struszczyk, Michał Chrzanowski, Izabella Krucińska.
Tytuł: Application of electrospinning for vascular prothesis design - preliminary results.
Tytuł równoległy: Zastosowanie elektroprzędzenia do wytwarzania protez naczyń krwionośnych - badania wstępne.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 4 s.46-52, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
111/397
Nr opisu: 0000030839
Autorzy: Stefan Połowiński, Joanna Szumilewicz, Dawid Stawski.
Tytuł: Application of polyaniline for the modification of polylactide fibres.
Tytuł równoległy: Zastosowanie polianiliny do modyfikacji włókien z PLA.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 4 s.119-123, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
112/397
Nr opisu: 0000029899
Autorzy: Dariusz Danielewicz, Barbara Surma-Ślusarska.
Tytuł: Characterisation of bleached hemp pulps with the use of the computer image analysis method.
Tytuł równoległy: Charakterystyka bielonych mas celulozowych z konopi przemysłowych metodą komputerowej analizy obrazu.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 2 s.96-101, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
113/397
Nr opisu: 0000033111
Autorzy: Simona Vasile, John Githaiga, Izabela Ciesielska-Wróbel.
Tytuł: Comparative analysis of the mechanical properties of hybrid yarns with superelastic shape memory alloys (SMA) wires embedded.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 6 s.41-46
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
114/397
Nr opisu: 0000031170
Autorzy: Maciej Boguń, Ewa Stodolak, Elżbieta Menaszek, A. Ścisłowska-Czarnecka.
Tytuł: Composites based on poly~e~00-caprolactone and calcium alginate fibres containing ceramic nanoadditives for use in regenerative medicine.
Tytuł równoległy: Kompozyty na bazie poli-ε- kaprolaktonu i włókien z alginianu wapnia zawierających ceramiczne nanododatki do zastosowań w medycynie regeneracyjnej.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 6 s.17-21, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
115/397
Nr opisu: 0000030832
Autorzy: Ewa Grandys, Andrzej Grandys.
Tytuł: Development of the Polish textile-clothing industry and cross-culture management.
Tytuł równoległy: Rozwój polskich przedsiębiorstw tekstylno-odzieżowych a zarządzanie międzykulturowe.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 4 s.8-13, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
116/397
Nr opisu: 0000030837
Autorzy: Zbigniew Stempień.
Tytuł: Effect of velocity of the structure-dependent tension wave propagation on ballistic performance of aramid woven fabrics.
Tytuł równoległy: Wpływ prędkości propagacji fali naprężeń zależnej od struktury ośrodka na właściwości balistyczne tkanin aramidowych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 4 s.74-80, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
117/397
Nr opisu: 0000032970
Autorzy: Tomasz Czajkowski.
Tytuł: Electronic commerce and business in the Polish textile and clothing sector.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 2 (85) s.7-9
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
118/397
Nr opisu: 0000030916
Autorzy: Marek Snycerski, Izabela Frontczak-Wasiak, Marcin Balcerzak.
Tytuł: Influence of the construction of a four-axial fabric on its properties.
Tytuł równoległy: Wpływ konstrukcji tkaniny czteroosiowej na jej właściwości.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 5 s.40-45, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
119/397
Nr opisu: 0000030835
Autorzy: Marek Idzik.
Tytuł: Influence of the elimination of drawing frames on rotor yarn quality parameters.
Tytuł równoległy: Wpływ eliminacji rozciągarek na parametry jakościowe przędz rotorowych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 4 s.65-69, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
120/397
Nr opisu: 0000031172
Autorzy: Kazimierz Kopias, Zbigniew Mikołajczyk, Krzysztof Kowalski.
Tytuł: Knitted geotextiles for road reinforcement.
Tytuł równoległy: Dziane geosiatki komórkowe do wzmacniania dróg.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.89 nr 6 s.80-82, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
121/397
Nr opisu: 0000029897
Autorzy: Ryszard Korycki, Renata Krasowska.
Tytuł: Lockstitch tightening model with mechanical and thermal loads.
Tytuł równoległy: Model zaciągania ściegu czółenkowego z uwzględnieniem obciążeń mechanicznych i cieplnych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 2 s.47-53, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
122/397
Nr opisu: 0000028679
Autorzy: Włodzimierz Cygan.
Tytuł: Materials and techniques used by artists - the participants of the international Triennial of Tapestry in Łódź.
Tytuł równoległy: Techniki i materiały stosowane przez artystów - uczestników Międzynarodowego Triennale Tkaniny w Łodzi.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 1 s.94-99, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
123/397
Nr opisu: 0000030635
Autorzy: Marian Rybicki.
Tytuł: Modelling of a tachogram of machine sewing process.
Tytuł równoległy: Modelowanie tachogramu procesu szycia maszynowego.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 3 s.48-54, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
124/397
Nr opisu: 0000030634
Autorzy: Halina Dopierała, Czesław Radom, Paweł Swaczyna, Leszek Zawadzki.
Tytuł: Modelling of the parameters of air-flow in pneumatic nozzles for linking staple and filament yarns. Pt.1. Determining of the volume flow and local speeds of air-flow.
Tytuł równoległy: Kształtowanie parametrów strugi powietrza w dyszach pneumatycznych do łączenia przędz ciągłych i staplowych. Cz.1. Wyznaczanie strumienia objętości i prędkości lokalnych strugi wypływającego powietrza.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 3 s.30-36, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
125/397
Nr opisu: 0000030836
Autorzy: Halina Dopierała, Czesław Radom, Paweł Swaczyna, Leszek Zawadzki.
Tytuł: Modelling of the parameters of air-flow in pneumatic nozzles for linking staple and filament yarns. Pt.2: Results of the average speeds and asymmetry of the air stream flowing out of the nozzle.
Tytuł równoległy: Kształtowanie parametrów strugi powietrza w różnych konstrukcjach dysz pneumatycznych do łączenia przędz ciągłych i staplowych. Cz.2: Wyniki wyznaczania prędkości średnich i asymetrii strugi powietrza wypływającego z dyszy.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 4 s.70-73, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
126/397
Nr opisu: 0000028674
Autorzy: Ryszard Korycki, Anna Więzowska.
Tytuł: Modelling of the temperature field within knitted fur fabrics.
Tytuł równoległy: Modelowanie pól temperatury w dzianinach futerkowych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 1 s.55-59, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
127/397
Nr opisu: 0000030920
Autorzy: Ryszard Korycki.
Tytuł: Modelling of transient heat transfer within bounded seams.
Tytuł równoległy: Modelowanie nieustalonego przewodzenia ciepła w łączonych szwach.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 5 s.112-116, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
128/397
Nr opisu: 0000028671
Autorzy: Barbara Lipp-Symonowicz, Sławomir Sztajnowski, Dorota Wojciechowska.
Tytuł: New commercial fibres called "bamboo fibres" - their structure and properties.
Tytuł równoległy: Nowe komercyjne włókna - włókna bambusowe - ich struktura i właściwości.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 1 s.18-23, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
129/397
Nr opisu: 0000030840
Autorzy: Barbara Filipowska, Edward Rybicki, Anetta Walawska, Edyta Matyjas-Zgondek.
Tytuł: New method for the antibacterial and antifungal modification of silver finished textiles.
Tytuł równoległy: Nowa metoda antybakteryjnej i antygrzybiczej modyfikacji wyrobów włókienniczych za pomocą srebra.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 4 s.124-128, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
130/397
Nr opisu: 0000030838
Autorzy: Zbigniew Mikołajczyk.
Tytuł: Optimisation of the knitting process on warp-knitting machines in the aspect of the feeding zone geometry.
Tytuł równoległy: Optymalizacja parametrów procesu dziania na osnowarkach w aspekcie geometrii strefy podawania nitek.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 4 s.81-88, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
131/397
Nr opisu: 0000031171
Autorzy: Zbigniew Mikołajczyk.
Tytuł: Optimisation of the knitting process on warp-knitting machines in the aspect of the properties of modified threads and the vibration frequency of the feeding system.
Tytuł równoległy: Optymalizacja procesu dziania na osnowarkach w aspekcie właściwości przerabianych nitek oraz częstości drgań układu zasilania.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 6 s.75-79, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
132/397
Nr opisu: 0000031174
Autorzy: Ryszard Korycki.
Tytuł: Optimisation of thermal conditions in a composite wet diving suit.
Tytuł równoległy: Optymalizacja warunków termicznych w kompozytowym mokrym ubiorze do nurkowania.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 6 s.106-111, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
133/397
Nr opisu: 0000028677
Autorzy: Dariusz Danielewicz, Barbara Surma-Ślusarska.
Tytuł: Oxygen delignification and bleaching of industrial hemp pulps.
Tytuł równoległy: Delignifikacja tlenowa i bielenie mas celulozowych z konopi przemysłowych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 1 s.84-88, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
134/397
Nr opisu: 0000028676
Autorzy: Izabella Krucińska, Wiesława Urbaniak-Domagała, Magdalena Skoneczna, Piero Cosseddu, Annalisa Bonfiglio.
Tytuł: Possibility of the application of low temperature plasma for the deposition of a polypyrrole insulating layer to construct a textile-based organic field effect transistor.
Tytuł równoległy: Możliwości zastosowania plazmy niskotemperaturowej do depozycji warstw polipyrolowych celem konstrukcji tekstylnych tranzystorów organicznych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 1 s.78-83, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
135/397
Nr opisu: 0000030917
Autorzy: Janusz Zięba, Michał Frydrysiak, Magdalena Tokarska.
Tytuł: Research of textile electrodes for electrotheraphy.
Tytuł równoległy: Badania tekstylnych elektrod przeznaczonych do elektroterapii.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 5 s.70-74, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
136/397
Nr opisu: 0000030636
Autorzy: Anna Kotlińska, Barbara Lipp-Symonowicz.
Tytuł: Research on the enzymatic treatment of wool fibres and changes in selected properties of wool.
Tytuł równoległy: Obróbka enzymatyczna włókna wełny i jej skutki w zakresie zmian wybranych właściwości.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 3 s.88-93, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
137/397
Nr opisu: 0000030833
Autorzy: Małgorzata Koszewska.
Tytuł: Social and eco-labelling of textile and clothing goods as means of communication and product differentiation.
Tytuł równoległy: Znakowanie etyczne i ekologiczne wyrobów tekstylno-odzieżowych jako instrument komunikacji oraz różnicowania towarów na rynku.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 4 s.20-26, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
138/397
Nr opisu: 0000030919
Autorzy: Katarzyna Pieklak, Zbigniew Mikołajczyk.
Tytuł: Strength tests of 3D warp-knitted composities with the use of the thermovision technique.
Tytuł równoległy: Badania wytrzymałościowe dzianych kompozytów 3D z wykorzystaniem techniki termowizyjnej.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol. 19 nr 5 s.100-105, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
139/397
Nr opisu: 0000029898
Autorzy: Teofil Jesionowski, Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska, Filip Ciesielczyk, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Joanna Olczyk, Jan Sielski.
Tytuł: Synthesis of zinc oxide in an emulsion system and its deposition on PES nonwoven fabrics.
Tytuł równoległy: Synteza tlenku cynku w układach emulsyjnych i jego zastosowanie w modyfikacji włóknin poliestrowych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 2 s.70-75, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
140/397
Nr opisu: 0000028672
Autorzy: Jacek Rutkowski.
Tytuł: Tenacity of cotton yarns joined during the rewinding process.
Tytuł równoległy: Parametry wytrzymałościowe przędz bawełnianych łączonych podczas procesu przewijania.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 1 s.34-36, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
141/397
Nr opisu: 0000031173
Autorzy: Jacek Leśnikowski.
Tytuł: Textile transmission lines in the modern textronic clothes.
Tytuł równoległy: Tekstylne linie transmisyjne w nowoczesnej odzieży tekstronicznej.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 6 s.89-93, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
142/397
Nr opisu: 0000029896
Autorzy: Janusz Zięba, Michał Frydrysiak.
Tytuł: Textronic contact junction.
Tytuł równoległy: Tekstoniczne złącze.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 2 s.43-46, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
143/397
Nr opisu: 0000030918
Autorzy: Marcin Struszczyk, Agnieszka Gutowska, Krzysztof Kowalski, Kazimierz Kopias, Beata Pałys, Agnieszka Komisarczyk, Izabella Krucińska.
Tytuł: Ultra-light knitted structures for application in urologinecology and general surgery - optimisation of structure in the aspect of physical parameters.
Tytuł równoległy: Ultralekkie struktury dziane do zastosowania w urologinekologii i chirurgii ogólnej - optymalizacja struktury w aspekcie parametrów fizycznych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2011 Vol.19 nr 5 s.92-98, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
144/397
Nr opisu: 0000026340
Autorzy: Simona Vasile, Katarzyna Grabowska, Izabela Ciesielska-Wróbel, John Githaiga.
Tytuł: Analysis of hybrid woven fabrics with shape memory alloys wires embedded.
Tytuł równoległy: Analiza jakości tkanin hybrydowych z wprowadzonymi elementami SMA.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 1 s.64-69, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
145/397
Nr opisu: 0000026550
Autorzy: Wioletta Sybilska, Ryszard Korycki.
Tytuł: Analysis of coupled heat and water vapour transfer in textile laminates with a membrane.
Tytuł równoległy: Badania sprzężonego przewodzenia ciepła i masy przez tekstylne laminaty membranowe.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 3 s.65-69, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
146/397
Nr opisu: 0000028937
Autorzy: Marina Michalak.
Tytuł: Application of the non-contact thermal method for estimation of the thermal parameters of flat material.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 6 s.76-79
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_028937. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
147/397
Nr opisu: 0000027398
Autorzy: Artur Olczak, Robert Stanisławski.
Tytuł: Business models of Polish clothing companies from the perspective of the European Union.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 5 s.11-15
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_027398
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
148/397
Nr opisu: 0000026544
Autorzy: E. Kumpikaite, A. Ragaisiene, Marcin Barburski.
Tytuł: Comparable analysis of the end-use properties of woven fabrics with fancy yarns.. Pt.1. Abrasion resistance and air permeability.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 3 s.56-59
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: LTU
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
149/397
Nr opisu: 0000027104
Autorzy: Egle Kumpikaite, Audrone Ragaisiene, Marcin Barburski.
Tytuł: Comparable analysis of the end-use properties of woven fabrics with fancy yarns. Pt.2. Abrasion resistance and mass.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 4 s.43-45
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Autorzy litewscy mają też afiliację PŁ.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: LTU
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
150/397
Nr opisu: 0000026338
Autorzy: Katarzyna Grabowska.
Tytuł: Comparative analysis of fancy yarns produced on a ring twisting system.
Tytuł równoległy: Współczynnik kształtu nitek fantazyjnych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 1 s.36-40, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
151/397
Nr opisu: 0000028877
Autorzy: Małgorzata Koszewska.
Tytuł: CSR standards as a significant factor differentiating textile and clothing goods.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 6 s.14-19
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_028877. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
152/397
Nr opisu: 0000027399
Autorzy: Leszek Zawadzki, Jan Cichoń, Janusz Jarzębowski, Henryk Kapusta.
Tytuł: Determination of the air velocity in the free stream flowing out of a cylindrical and two-gap skewed jet (Dual slot die).
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 5 s.39-43
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_027399. Jeden z Autorów, Kapusta Henryk występuje z afiliacją: Research and Development Centre of Textile Machinery Polmatex-Cenaro.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
153/397
Nr opisu: 0000026342
Autorzy: Włodzimierz Szewczyk.
Tytuł: Determination of the elasticity range of paper.
Tytuł równoległy: Wyznaczanie zakresu sprężystości papieru.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 1 s.98-103, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
154/397
Nr opisu: 0000027103
Autorzy: Stefan Brzeziński, Agnieszka Kaleta, Dorota Kowalczyk, Grażyna Malinowska, Bogumił Gajdzicki.
Tytuł: Effect of changes in the nanostructure of the outer layer of synthetics fibers on their dyeing properties.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 4 s.92-98
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
155/397
Nr opisu: 0000029201
Autorzy: Jerzy Zajączkowski.
Tytuł: Impact of an object on a layer of fibres submerged in a fluid.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 6 s.60-62
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_029201. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
156/397
Nr opisu: 0000027397
Autorzy: Krzysztof Kowalski, Jolanta Janicka, Teresa Massalska-Lipińska, Monika Nyka.
Tytuł: Impact of raw material combinations on the biophysical parameters and underwear microclimate of two-layer knitted materials.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 5 s.64-70
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_027397
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
157/397
Nr opisu: 0000027400
Autorzy: Teresa Mikołajczyk, Grzegorz Szparaga, Stanisław Rabiej, Aneta Frączek-Szczypta.
Tytuł: Influence of formation conditions on the structure and properties of nanocomposite PAN fibres containing silver and hydroxyapatite nanoadditives.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 5 s.16-23
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_027400
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
158/397
Nr opisu: 0000026337
Autorzy: Robert Stanisławski, Artur Olczak.
Tytuł: Innovative activity in the small business sector of the textile and clothing industry.
Tytuł równoległy: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw MSP w branży tekstylno-odzieżowej.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 1 s.13-16, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
159/397
Nr opisu: 0000026343
Autorzy: Zbigniew Stempień, Magdalena Tokarska, Krzysztof Gniotek.
Tytuł: Laboratory stand for the optimisation of the UV curing of fluids disposed on textiles.
Tytuł równoległy: Stanowisko laboratoryjne do optymalizacji parametrów naświetlania UV w procesach utwardzania nadruków funkcjonalizujących tekstylia.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 2 s.65-69, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
160/397
Nr opisu: 0000028879
Autorzy: Zofia Wysokińska.
Tytuł: Market for starch, hemicellulose, cellulose, alginate, its salts and esters, and natural polymers, including chitin and chitosan: analysis results.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 6 s.7-13
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_028879. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
161/397
Nr opisu: 0000029716
Autorzy: Iwona Frydrych, Mieczysława Raczyńska, Zbigniew Cekus.
Tytuł: Measurement of cotton fineness and maturity by different methods.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 6 s.54-59
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_029716. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
162/397
Nr opisu: 0000029718
Autorzy: Janusz Zieliński.
Tytuł: Measures of the synchronisation of the work of a processing team.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 6 s.80-85
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_029718. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
163/397
Nr opisu: 0000026548
Autorzy: Katarzyna Pieklak, Krzysztof Siczek, Zbigniew Mikołajczyk.
Tytuł: Modeling of selected properties of spatial a-jour knitted structures.
Tytuł równoległy: Modelowanie wybranych właściwości przestrzennych ażurowych struktur dzianych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 3 s.61-64, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
164/397
Nr opisu: 0000027101
Autorzy: Bogdan Supeł, Zbigniew Mikołajczyk.
Tytuł: Modelling the process of the compression of distance knitted fabrics in the aspect of 'elastica curves'.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 4 s.52-55
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
165/397
Nr opisu: 0000027105
Autorzy: Roman Jantas, Stefan Połowiński, Dawid Stawski, Joanna Szumilewicz.
Tytuł: Modification of a polyactide fibre surface.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 4 s.87-91
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
166/397
Nr opisu: 0000027102
Autorzy: Maciej Boguń.
Tytuł: Nanocomposite calcium alginate fibres containing SiO2 and bioglass.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 4 s.11-19
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
167/397
Nr opisu: 0000028884
Autorzy: Wiesława Urbaniak-Domagała, Henryk Wrzosek, Hieronim Szymanowski, Katarzyna Majchrzycka, Agnieszka Brochocka.
Tytuł: Plasma modification of filter nonwovens used for the protection of respiratory tracts.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 6 s.94-99
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_028884. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
168/397
Nr opisu: 0000027100
Autorzy: Krzysztof Kowalski, Bogdan Włodarczyk, Tomasz Kowalski.
Tytuł: Probabilistic model of dynamic forces in thread in the knitting zone of weft knitting machines, allowing for the heterogeneity of visco-elasticity yarn properties.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 4 s.61-67
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
169/397
Nr opisu: 0000029349
Autorzy: Dariusz Danielewicz, Barbara Surma-Ślusarska.
Tytuł: Processing of industrial hemp into papermaking pulps intended for bleaching.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 6 s.110-115
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_029349. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
170/397
Nr opisu: 0000026551
Autorzy: Maria Cybulska.
Tytuł: Reconstruction of archaeological textiles.
Tytuł równoległy: Rekonstrukcja tkanin archeologicznych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 3 s.100-105, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
171/397
Nr opisu: 0000029293
Autorzy: Marianna Greta, Krzysztof Lewandowski.
Tytuł: The textile and apparel industry in Italy: current state and challenges to further growth.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 6 s.20-25
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_029293. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
172/397
Nr opisu: 0000027106
Autorzy: Lech Kos, Karina Michalska, Jan Perkowski.
Tytuł: Textile wastewater treatment by the Fenton method.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 4 s.105-109
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
173/397
Nr opisu: 0000026344
Autorzy: Emilia Irzmańska, Barbara Lipp-Symonowicz, Jolanta Kujawa, Robert Irzmański.
Tytuł: Textiles preventing skin damage.
Tytuł równoległy: Tekstylia o działaniu profilaktycznym w odniesieniu do uszkodzeń skóry.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 2 s.84-90, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
174/397
Nr opisu: 0000026341
Autorzy: Wiesława Bendkowska, Magdalena Kłonowska, Kazimierz Kopias, Anna Bogdan.
Tytuł: Thermal manikin evaluation of PCM cooling vests.
Tytuł równoległy: Zastosowanie manekina termicznego do oceny kamizelek chłodzących zawierających PCM.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 1 s.70-74, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
175/397
Nr opisu: 0000027396
Autorzy: Stefan Brzeziński, Tomasz Rybicki, Iwona Karbownik, Katarzyna Śledzińska, Iwona Krawczyńska.
Tytuł: Usability of a modified method for testing emissivity to assess the real shielding properties of textiles.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 5 s.76-80
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_027396
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
176/397
Nr opisu: 0000026339
Autorzy: Zbigniew Stempień, Magdalena Tokarska, Krzysztof Gniotek.
Tytuł: UV radiation measurement system for the UV curing of fluids disposed on textiles.
Tytuł równoległy: System do pomiaru natężenia i dawki promieniowania UV do zastosowań w procesach sieciowania nadruków funkcjonalizujących tekstylia.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 1 s.59-62, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
177/397
Nr opisu: 0000028976
Autorzy: Teresa Mikołajczyk, Maciej Boguń, Stanisław Rabiej, Paulina Król.
Tytuł: Zinc alginate fibres with a silica (SiO2) nanoadditive.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 6 s.39-44
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_028976. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
178/397
Nr opisu: 0000022127
Autorzy: Rolisław Rogut.
Tytuł: Analysis of fibrous web dewatering in roll presses.
Tytuł równoległy: Analiza odwadniania wstęgi włóknistej w prasach walcowych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 3 s.98-101, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
179/397
Nr opisu: 0000024625
Autorzy: Iwona Frydrych, Wioletta Sybilska, Małgorzata Wajszczyk.
Tytuł: Analysis of selected physical properties of membrane fabrics influencing the utility comfort of clothing.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 6 s.50-56, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_024625. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
180/397
Nr opisu: 0000022122
Autorzy: Beata Gutarowska, Andrzej Michalski.
Tytuł: Antimicrobial activity of filtrating meltblown nonwoven with the addition of silver ions.
Tytuł równoległy: Aktywność przeciwdrobnoustrojowa filtracyjnej włókniny pneumotermicznej zawierającej jony srebra.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 3 s.23-28, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
181/397
Nr opisu: 0000024626
Autorzy: Olga G. Kuzmina, Elena S. Sashina, Nikolay P. Novoselov, Marian Zaborski.
Tytuł: Blends of cellulose and silk fibroin in 1-buthul-3-methylimidazolium chloride-based solutions.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 6 s.36-39, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_024626. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: RUS
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
182/397
Nr opisu: 0000022839
Autorzy: Lech Kos, Jan Perkowski.
Tytuł: Chemical oxidation as a stage of highly efficient technologies for textile wastewater treatment.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 5 s.99-105, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_022839. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
183/397
Nr opisu: 0000021342
Autorzy: Funda Cengiz, Izabella Krucińska, Eulalia Gliścińska, Michał Chrzanowski, Fatma Goktepe.
Tytuł: Comparative analysis of various electrospinning methods of nanofibre formation.
Tytuł równoległy: Analiza porównawcza różnych metod elektroprzędzenia stosowanych do formowania nanowłókien.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 1 s.13-19, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
184/397
Nr opisu: 0000033110
Tytuł: Comparative analysis of various electrospinning methods of nanofibre formation.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 1 s.13-19, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
185/397
Nr opisu: 0000022393
Autorzy: Iwona Kardas, Barbara Lipp-Symonowicz, Sławomir Sztajnowski.
Tytuł: Comparison of the effect of PET fibres' surface modification using enzymes and chemical substances with respect to changes in mechanical properties.
Tytuł równoległy: Porównywanie modyfikacji powierzchni włókien PET z użyciem enzymów i substancji chemicznych w aspekcie zmian ich właściwości mechanicznych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 4 s.93-97, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
186/397
Nr opisu: 0000021441
Autorzy: Stefan Brzeziński, Dorota Kowalczyk, Stefan Połowiński.
Tytuł: Deposition of polymer complex nano-layers onto polyester fabrics activated with corona discharges.
Tytuł równoległy: Nanoszenie nanowarstw kompleksów polimerowych na aktywowane wyładowaniami koronowymi tekstylia poliestowe.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 1 s.87-90, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
187/397
Nr opisu: 0000021341
Autorzy: Zofia Wysokińska.
Tytuł: Economic analysis of the modern textiles and clothing market within the process of final completion of the ACT/WTO agreenent.
Tytuł równoległy: Analiza ekonomiczna rynku tekstyliów i odzieży podczas końcowej fazy ustaleń ACT/WTO.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 1 s.7-12, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
188/397
Nr opisu: 0000022841
Autorzy: Stefan Brzeziński, Stefan Połowiński, Dorota Kowalczyk, Grażyna Malinowska.
Tytuł: Effect of corona discharge treatment on the surface strength and performance properties of synthetic fibre textiles.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 5 s.62-68, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_022841. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
189/397
Nr opisu: 0000022394
Autorzy: Stefan Brzeziński, Stefan Połowiński, Dorota Kowalczyk, Iwona Karbownik, Grażyna Malinowska.
Tytuł: Effect of the corona discharge treatment of polyester fabrics on their adhesive properties.
Tytuł równoległy: Wpływ obróbki tkanin z włókien poliestrowych wyładowaniami koronowymi na ich właściwości adhezyjne.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 4 s.98-102, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
190/397
Nr opisu: 0000021435
Autorzy: Stefan Brzeziński, Tomasz Rybicki, Grażyna Malinowska, Iwona Karbownik, Edward Rybicki, Lech Szugajew.
Tytuł: Effectiveness of shielding electromagnetic radiation and assumptions for designing the multi-layer structures of textile shielding materials.
Tytuł równoległy: Efektywność ekranowania promieniowania elektromagnetycznego i założenia projektowania struktur warstwowych włókienniczych materiałów osłonowych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 1 s.60-65, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
191/397
Nr opisu: 0000024823
Autorzy: Grzegorz Celichowski, Michał Cichomski, Maciej Psarski, Marek Wiśniewski.
Tytuł: Elastic yarn tensioner with a nancontinuous antiwear nanocomposite pattern.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 1 s.91-96
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Podana afiliacja Autora to Instytut Technologii Fermentacji, Radom.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
192/397
Nr opisu: 0000022123
Autorzy: Izabella Krucińska, Agnieszka Komisarczyk, Michał Chrzanowski, Eulalia Gliścińska, Henryk Wrzosek.
Tytuł: Electrostatic field in electrospinning with a multicapillary head - modelling and experiment.
Tytuł równoległy: Pole elektrostatyczne przy elektroprzędzeniu z zastosowaniem różnej ilości dysz przędzalniczych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 3 s.38-44, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
193/397
Nr opisu: 0000021439
Autorzy: Izabella Krucińska, Eulalia Gliścińska, E. Mader, R. Hassler.
Tytuł: Evaluation of the influence of glass fibre distribution in polyamide matrix during the consolidation process on the mechanical properties of GF/PA6 composites.
Tytuł równoległy: Ocena wpływu rozkładu włókien szklanych w osnowie poliamidowej podczas procesu konsolidacji na właściwości mechaniczne kompozytów szkło/PA6.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 1 s.81-86, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
194/397
Nr opisu: 0000022125
Autorzy: Lidia Gębicka, Joanna Didik.
Tytuł: Evaluation of the thermal parameters of textile materials using the thermographic method.
Tytuł równoległy: Parametry termalne materiałów włókienniczych wyznaczane za pomocą metody termowizyjnej.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 3 s.84-89, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
195/397
Nr opisu: 0000022838
Autorzy: Wiesława Bendkowska, Henryk Wrzosek.
Tytuł: Experimental study of the thermoregulating properties of nonwovens treated with microencapsulated PCM.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 5 s.87-91, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_022838. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
196/397
Nr opisu: 0000021885
Autorzy: Roland Stolarski.
Tytuł: Fluorescent naphthalimide dyes for polyester fibres.
Tytuł równoległy: Fluorescencyjne barwniki pochodnych naftalimidu dla barwienia włókien poliestrowych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 2 s.91-95, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
197/397
Nr opisu: 0000022392
Autorzy: Stanisław Strzelecki, Henryk Kapusta, Zdzisław Czaplicki, Kazimierz Ruszkowski.
Tytuł: High speed needle punching machine with cylindrical journal bearings.
Tytuł równoległy: Wysokoobrotowa igłowarka z cylindrycznymi łożyskami ślizgowymi.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 4 s.72-76, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
198/397
Nr opisu: 0000022391
Autorzy: Teresa Mikołajczyk, Grzegorz Szparaga.
Tytuł: Influence of fibre formation conditions on the properties of nanocomposite PAN fibres containing nanosilver.
Tytuł równoległy: Wpływ warunków formowania na właściwości nanokompozytowych włókien PAN zawierających nanododatek srebra.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 4 s.30-36, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
199/397
Nr opisu: 0000021343
Autorzy: Teresa Mikołajczyk, Magdalena Olejnik.
Tytuł: Influence of the plastification drawing conditions and distribution of drawing ratios on the structure and properties of fibres made of a polyimidoamide nanocomposite containing montmorillonite.
Tytuł równoległy: Wpływ rozciągu plastifikacyjnego i rozkładu stopni rozciągu na strukturę i właściwosci włókien z nanokompozytu poliimidoamidowego zawierającego montmorylonit.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 1 s.20-25, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
200/397
Nr opisu: 0000024073
Autorzy: Stefan Ziegler, Michał Frydrysiak.
Tytuł: Initial research into the structure and working conditions of textile thermocouples.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 6 s.84-88, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_024073. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
201/397
Nr opisu: 0000021886
Autorzy: Jerzy Zajączkowski.
Tytuł: Interaction of the driving motor and axially moving beam in textile machines.
Tytuł równoległy: Interakcja silnika napędowego i osiowo poruszającej się belki w maszynach włókienniczych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 2 s.96-98, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
202/397
Nr opisu: 0000021344
Autorzy: Ryszard Korycki.
Tytuł: Method of thickness optimization of textile structures during coupled heat and mass transport.
Tytuł równoległy: Metoda optymalizacji grubości konstrukcji włókienniczych przy sprzężonym transporcie ciepła i masy.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 1 s.33-38, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
203/397
Nr opisu: 0000021884
Autorzy: Zbigniew Mikołajczyk.
Tytuł: Modeling of the knitting process with respect to the optimisation of the construction parameters of warp-knitting machines.
Tytuł równoległy: Modelowanie procesu dziania w aspekcie optymalizacji parametrów konstrukcyjnych osnowarek.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 2 s.76-81, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
204/397
Nr opisu: 0000021423
Autorzy: Marcin Barburski, Józef Masajtis.
Tytuł: Modelling of the change in structure of woven fabric under mechanical loading.
Tytuł równoległy: Modelowanie zmian struktury tkaniny poddanej statycznym obciążeniom.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 1 s.39-44, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
205/397
Nr opisu: 0000022395
Autorzy: Włodzimierz Cygan.
Tytuł: My unique way of warping.
Tytuł równoległy: Moje unikalne systemy tworzenia osnowy.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 4 s.103-107, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
206/397
Nr opisu: 0000022124
Autorzy: Katarzyna Pieklak, Zbigniew Mikołajczyk.
Tytuł: Original concept of a new multicomb warp-knitting machine for manufacturing spatial knitted fabrics.
Tytuł równoległy: Oryginalna koncepcja nowej osnowarki wielogrzebieniowej do wytwarzania przestrzennych wyrobów dzianych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 3 s.76-80, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
207/397
Nr opisu: 0000022126
Autorzy: Włodzimierz Kawka.
Tytuł: Principles of the through-air dewatering theory for selected fibrous materials (press section felts).
Tytuł równoległy: Podstawy teorii przedmuchowego odwadniania materiałów porowatych (filców prasowych).
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 3 s.95-97, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
208/397
Nr opisu: 0000022390
Autorzy: Marianna Greta, Krzysztof Lewandowski.
Tytuł: Representation of regional and branch (textile industry) interests in the structures of European institutions.
Tytuł równoległy: Reprezentacja regionalnych interesów w strukturach instytucji europejskich.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 4 s.14-20, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Autorka podpisała się: Maria Greta. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
209/397
Nr opisu: 0000022840
Autorzy: Maciej Boguń.
Tytuł: Rheological properties of sodium alginate spinning solutions with ceramic nanoadditives.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 5 s.17-22, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_022840. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
210/397
Nr opisu: 0000024627
Autorzy: Teresa Mikołajczyk, Stanisław Rabiej, Grzegorz Szparaga, Maciej Boguń, Aneta Frączek-Szczypta, Stanisław Błażewicz.
Tytuł: Strength properties of polyacrylonitrile (PAN) fibres modified with carbon nanotubes with respect to their porous and supramolecular structure.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 6 s.13-20, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_024627. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
211/397
Nr opisu: 0000024628
Autorzy: Mariusz Tszydel, Sławomir Sztajnowski, Marina Michalak, Henryk Wrzosek, Stanisława Kowalska, Izabella Krucińska, Barbara Lipp-Symonowicz.
Tytuł: Structure and physical and chemical properties of fibres from the fifth larval instar of caddis-flies of the species Hydropsyche angustipennis.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 6 s.7-12, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_024628. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
212/397
Nr opisu: 0000021442
Autorzy: Krzysztof Gniotek, Jacek Gołębiowski, Jacek Leśnikowski.
Tytuł: Temperature measurements in a textronic fireman suit and visualisation of the results.
Tytuł równoległy: Pomiary temperatury w tekstronicznym ubraniu strażackim i wizualizacja ich wyników.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 1 s.97-101, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
213/397
Nr opisu: 0000022399
Autorzy: Zofia Wysokińska.
Tytuł: Tendencies on world and European cotton yarn markets (results of market structure analysis).
Tytuł równoległy: Tendencje na światowym i europejskim rynku przędzy bawełnianej
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 4 s.7-13, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Podana afiliacja autorki to Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
214/397
Nr opisu: 0000021883
Autorzy: Stefan Brzeziński, Tomasz Rybicki, Iwona Karbownik, Grażyna Malinowska, Edward Rybicki, Lech Szugajew, Marek Lao, Katarzyna Śledzińska.
Tytuł: Textile multi-layer systems for protection against electromagnetic radiation
Tytuł równoległy: Włókiennicze układy warstwowe chroniące przed promieniowaniem elektromagnetycznym
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 2 s.66-71, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
215/397
Nr opisu: 0000021437
Autorzy: Marina Michalak, Valdimiras Kazakevicius, Sylwia Dudzińska, Izabella Krucińska, Romuald Brazis.
Tytuł: Textiles embroidered with split-rings as barriers againts microwave radiation.
Tytuł równoległy: Tekstylia haftowane rozpiętymi pierścieniami jako bariery przeciwko promieniowaniu elektromagnetycznemu w zakresie mikrofalowym.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 1 s.66-70, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
216/397
Nr opisu: 0000021882
Autorzy: Teresa Mikołajczyk, Maciej Boguń, Andrzej Kurzak, Grzegorz Szparaga.
Tytuł: Zinc alginate fibres with a tricalcium phosphate (TCP) nanoadditive.
Tytuł równoległy: Włókna z alginianu cynku z nanododatkiem trójfosforanu wapnia (TCP).
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 2 s.12-18, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
217/397
Nr opisu: 0000017880
Autorzy: Monika Malinowska-Olszowy.
Tytuł: The ability to build a brand in the Single European Market for the Polish sportswear sector.
Tytuł równoległy: Umiejętność budowania marki na Jednolitym Rynku Europejskim w oparciu o polski sektor odzieży sportowej.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 2 s.7-10, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
218/397
Nr opisu: 0000017608
Autorzy: Magdalena Tokarska.
Tytuł: Analysis of impact air-permeability of fabrics.
Tytuł równoległy: Analiza przepuszczalności udarowej tkanin dla powietrza.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 1 s.76-80, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
219/397
Nr opisu: 0000018611
Autorzy: Janusz Zieliński.
Tytuł: Analysis of selected organisational systems of sewing teams.
Tytuł równoległy: Analiza wybranych systemów organizacyjnych zespołów szwalniczych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 4 s.90-95, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
220/397
Nr opisu: 0000018610
Autorzy: Bogdan Włodarczyk, Krzysztof Kowalski.
Tytuł: Analysis of the process of pulling a thread through a friction barrier considering the non-uniformity of visco-elastic properties of yearns and their random changes.
Tytuł równoległy: Analiza procesu przeciągania nitki przez barierę cierną z uwzględnieniem niejednorodności własności lepko-sprężystych przędzy oraz ich losowych zmian.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 4 s.78-84, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
221/397
Nr opisu: 0000018612
Autorzy: Stefan Połowiński, Roman Jantas.
Tytuł: Antibacterial and catalytic properties of textiles with modified surfaces.
Tytuł równoległy: Antybakteryjne i katalityczne właściwości tekstyliów o modyfikowanej powierzchni.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 4 s.104-107, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
222/397
Nr opisu: 0000023367
Autorzy: Edyta Matyjas-Zgondek, Anna Bacciarelli, Edward Rybicki, Małgorzata Szynkowska, Marek Kołodziejczyk.
Tytuł: Antibacterial properties of silver-finished textiles.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 5 s.101-107, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_023367
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
Adres url:
223/397
Nr opisu: 0000017605
Autorzy: Ewa Grandys.
Tytuł: Barriers to the development of knowledge absorption of the polish clothing industry.
Tytuł równoległy: Bariery absorpcji wiedzy warunkujące rozwój polskiego przemysłu odzieżowego.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 1 s.9-12, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
224/397
Nr opisu: 0000024630
Autorzy: Danuta Ciechańska, Tadeusz Antczak, Dariusz Wawro, Janusz Kazimierczak, Grażyna Krzyżanowska, Justyna Wietecha, Edyta Grzesiak, Łucja Wyrębska.
Tytuł: Bioindicators for the assessment of microbiological purity in some alimentary products.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 6 s.122-126, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_024630
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
Adres url:
225/397
Nr opisu: 0000018613
Autorzy: Barbara Surma-Ślusarska, Sebastian Presler, Dariusz Danielewicz.
Tytuł: Characteristics of bacterial cellulose obtained from Acetobacter Xylinum culture for application in papermaking.
Tytuł równoległy: Charakterystyka celulozy bakteryjnej uzyskanej w hodowli bakterii Acetobacter Xylinum do zastosowania w papiernictwie.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 4 s.108-111, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
226/397
Nr opisu: 0000024641
Autorzy: Maciej Boguń, Teresa Mikołajczyk, Grzegorz Szparaga, Andrzej Kurzak, Mariusz Wójcik.
Tytuł: Comparative analysis of the influence of the kind and amount of two ferromagnetic nanoadditives on the structural properties of precursor polyacrylonitrile fibres.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 5 s.48-53, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_024641
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
Adres url:
227/397
Nr opisu: 0000018614
Autorzy: Włodzimierz Szewczyk.
Tytuł: Determination of Poisson's ratio in the plane of the paper.
Tytuł równoległy: Określenie współczynnika Poissona w płaszczyźnie papieru.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 4 s.117-120, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
228/397
Nr opisu: 0000017607
Autorzy: Bogdan Włodarczyk, Krzysztof Kowalski.
Tytuł: A discrete probalistic model of forces in a visco-elastic thread pulled through a drawing zone.
Tytuł równoległy: Uproszczony, dyskretny, probabilistyczny, reologiczny model sił w nitce przemieszczającej się przez strefę rozciągania.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 1 s.44-49, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
229/397
Nr opisu: 0000018609
Autorzy: Marina Michalak, Bogusław Więcek.
Tytuł: Estimating the thermal properties of flat products by a new non-contact method.
Tytuł równoległy: Bezkontaktowa metoda badania właściwości termicznych wyrobów płaskich.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 4 s.72-77, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
230/397
Nr opisu: 0000018555
Autorzy: Ryszard Korycki, Renata Krasowska.
Tytuł: Evaluation of the length distribution of the needle thread within take-up disc zone of a lockstitch machine.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 5 s.94-100, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_018555
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
Adres url:
231/397
Nr opisu: 0000017881
Autorzy: Jacek Rutkowski.
Tytuł: Examination of physical-mechanical parameters of carded and combed yarns produced from biological cotton.
Tytuł równoległy: Analiza parametrów fizykomechanicznych przędz zgrzeblonych i czesanych z bawełny biologicznej.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 2 s.12-17, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
232/397
Nr opisu: 0000017882
Autorzy: Krystyna Przybył.
Tytuł: Influence of changes in yarn twist on the dynamics of yarn motion during spinning on a ring sprinning machine.
Tytuł równoległy: Wpływ zmiany skrętu przędzy na jej dynamikę podczas przędzenia na przędzarce obrączkowej.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 2 s.23-26, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
233/397
Nr opisu: 0000017884
Autorzy: Ewa Drzewińska.
Tytuł: Influence of chemithermomechanical pulp on the color of pulps dyes with direct dyes.
Tytuł równoległy: Wpływ masy chemotermomechanicznej na barwę mas włóknistych barwionych barwnikami bezpośrednimi.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 2 s.103-105, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
234/397
Nr opisu: 0000018185
Autorzy: Ewa Drzewińska.
Tytuł: Influence of deinked pulp on paper colour and its susceptibility to ageing.
Tytuł równoległy: Wpływ odbarwianej masy makulaturowej na barwę masy włóknistej i jej podatność na płowienie.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 3 s.111-113, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
235/397
Nr opisu: 0000017609
Autorzy: Ewa Drzewińska.
Tytuł: The influence of pulp on the colour of dyed papers.
Tytuł równoległy: Wpływ mas włóknistych na barwę papierów barwionych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 1 s.103-107, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
236/397
Nr opisu: 0000024632
Autorzy: Ryszard Przytulski.
Tytuł: Influence of technological loads on the dynamic of the driving system of an overedge sewing machine.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 6 s.53-56, streszcz..
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_024632
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
Adres url:
237/397
Nr opisu: 0000024634
Autorzy: Danuta Cyniak, Jerzy Czekalski, Tadeusz Jackowski.
Tytuł: Influence of the thermal stabilization process on the quality parameters of cotton-type yarns.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 6 s.15-19, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_024634
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
Adres url:
238/397
Nr opisu: 0000024631
Autorzy: Antoni Niekraszewicz, Magdalena Kucharska, Marcin H. Struszczyk, Agnieszka Rogaczewska, Katarzyna Struszczyk.
Tytuł: Investigation into biological, composite surgical meshes.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 6 s.117-121, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_024631
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
Adres url:
239/397
Nr opisu: 0000018184
Autorzy: Waldemar Machnowski, Anna Kotlińska, Barbara Lipp-Symonowicz, Stanisława Kowalska, Henryk Wrzosek.
Tytuł: Manufacturing possibilities of silk paper for antique fabric conservation.
Tytuł równoległy: Możliwości wytworzenia papieru jedwabnego do konserwacji tkanin zabytkowych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 3 s.114-116, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
240/397
Nr opisu: 0000023369
Autorzy: Katarzyna Grabowska.
Tytuł: A mathematical model of fancy yarns' strength. The first model developed in the world.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 6 s.9-14, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_023369
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
Adres url:
241/397
Nr opisu: 0000017883
Autorzy: Jarosław Gocławski, Wiesława Urbaniak-Domagała.
Tytuł: The measurement of wetting angle by applying an ADSA model of sessile drop on selected textile surfaces.
Tytuł równoległy: Pomiar kąta zwilżania dla wybranych powierzchni tekstylnych przy zastosowaniu modelu ADSA.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 2 s.84-88, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
242/397
Nr opisu: 0000019429
Autorzy: Maria Cybulska, Aneta Jędraszek-Bomba, Sławomir Kuberski, Henryk Wrzosek.
Tytuł: Methods of chemical and physicochemical analysis in the identification of archaeological and historical textiles.
Tytuł równoległy: Metody analizy chemicznej i fizyko-chemicznej w celu identyfikacji tekstyliów zabytkowych i archeologicznych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 5 s.67-73, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_019429
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
Adres url:
243/397
Nr opisu: 0000024633
Autorzy: Bogdan Supeł, Zbigniew Mikołajczyk.
Tytuł: Model of the compressing process of a one- and two-side fastened connector of a 3D distance knitted fabric.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 6 s.44-48, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_024633
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
Adres url:
244/397
Nr opisu: 0000024638
Autorzy: Bogdan Supeł, Zbigniew Mikołajczyk.
Tytuł: Model of the connector for 3D distance knitted fabric fastened by articulated joints.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 5 s.77-82, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_024638
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
Adres url:
245/397
Nr opisu: 0000017606
Autorzy: Lidia Jackowska-Strumiłło, Danuta Cyniak, Jerzy Czekalski, Tadeusz Jackowski.
Tytuł: Neural model of the spinning process dedicated to predicting properties of cotton-polyester blended yarns on the basis of the characteristics of feeding streams.
Tytuł równoległy: Neuronowy model procesu przędzenia do prognozowania wybranych własności przędz mieszankowych na podstawie charakterystyk strumieni zasilających.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 1 s.28-36, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
246/397
Nr opisu: 0000023635
Autorzy: Kazimierz Kopias.
Tytuł: New concept of weaving loom construction.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 5 s.74-76, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_023635
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
Adres url:
247/397
Nr opisu: 0000022347
Autorzy: Piotr Szablewski.
Tytuł: Numerical modelling of geometrical parameters of textile composites.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 6 s.49-52, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_022347
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
Adres url:
248/397
Nr opisu: 0000023819
Autorzy: Ewa Grandys, Andrzej Grandys.
Tytuł: Outsourcing - an innovation tool in clothing companies.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 5 s.13-16, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_023819. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
Adres url:
249/397
Nr opisu: 0000024629
Autorzy: Barbara Surma-Ślusarska, Dariusz Danielewicz, Sebastian Presler.
Tytuł: Properties of composites of unbeaten birch and pine sulphate pulps with bacterial cellulose.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 6 s.127-129, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_024629
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
Adres url:
250/397
Nr opisu: 0000018183
Autorzy: Ryszard Korycki, Anna Więzowska.
Tytuł: Relation between basic structural parameters of knitted fur fabrics and their heat transmission resistance.
Tytuł równoległy: Związek podstawowych parametrów struktury dzianin futerkowych z oporem przenikania ciepła.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 3 s.84-89, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
251/397
Nr opisu: 0000018608
Autorzy: Maciej Boguń, Teresa Mikołajczyk.
Tytuł: Sorption and tensile strenght properties of selected fibres of cupric alginate.
Tytuł równoległy: Wpływ masy cząsteczkowej polimeru na właściwości sorpcyjne i wytrzymałościowe uzyskiwanych włókien z alginianu miedzi.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 4 s.39-42, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
252/397
Nr opisu: 0000024637
Autorzy: Katarzyna Pieklak, Zbigniew Mikołajczyk.
Tytuł: Spatial model of the structure of warp - knitted 3D distance fabrics.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 5 s.83-89, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_024637
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
Adres url:
253/397
Nr opisu: 0000024636
Autorzy: Iwona Karbownik, Jadwiga Bucheńska, Barbara Lipp-Symonowicz, Henryk Wrzosek.
Tytuł: Studies on the influence of grafting PET fibres with acrylic acid on molecular orientation.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 5 s.108-111, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_024636
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
Adres url:
254/397
Nr opisu: 0000024635
Autorzy: Wojciech Czajkowski, Joanna Paluszkiewicz.
Tytuł: Synthesis of bifunctional monochlorotriazine reactive dyes increasing UV-protection properties of cotton fabrics.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 5 s.122-126, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_024635
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
Adres url:
255/397
Nr opisu: 0000024640
Autorzy: Izabela Frontczak-Wasiak, Marek Snycerski, Izabela Ciesielska.
Tytuł: Textile structures modeled on a spider's net.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2008 Vol.16 nr 5 s.54-58, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_024640
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.439
Punktacja MNiSW: 15.000
Adres url:
256/397
Nr opisu: 0000013942
Autorzy: Dariusz Witczak, Józef Golański.
Tytuł: Air flow in the air-jet false-twist spinning chamber.
Tytuł równoległy: Przepływ powietrza w nibyskrętowej pneumatycznej komorze przędzącej.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 3 s.45-48, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
257/397
Nr opisu: 0000013909
Autorzy: Małgorzata Koszewska.
Tytuł: The analysis of innovativeness-related needs among the Polish protective clothing manufacturers.
Tytuł równoległy: Analiza potrzeb związanych z innowacyjnością polskich producentów odzieży ochronnej.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 3 s.10-13, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
258/397
Nr opisu: 0000014960
Autorzy: Henryk Kapusta, Stanisław Strzelecki.
Tytuł: Analytical investigation of low-speed, large overall-dimension journal bearings operating in textile machines.
Tytuł równoległy: Badanie analityczne wolnoobrotowych, wielkogabarytowych łożysk ślizgowych pracujących w maszynach włókienniczych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 4 s.104-107, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
259/397
Nr opisu: 0000024642
Autorzy: Maria Cybulska, Jerzy Maik.
Tytuł: Archaeological textiles - a need for new methods of analysis and reconstruction.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 5-6 s.185-189, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_024642
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Adres url:
260/397
Nr opisu: 0000014961
Autorzy: Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Joanna Lichawska-Olczyk, Stanisław Ledakowicz, Anna Michniewicz.
Tytuł: Bio-scouring of linen fabrics with laccase complex from Cerrena unicolor.
Tytuł równoległy: "Bio-scouring" wyrobów z włókien lnianych kompleksem lakazy, wytwarzanym przez szczep Cerrena unicolor.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 4 s.86-89, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
261/397
Nr opisu: 0000013205
Autorzy: Krystyna Wrześniewska-Tosik, Janusz Adamiec.
Tytuł: Biocomposites with a content of keratin from chicken feathers.
Tytuł równoległy: Biokompozyty z udziałem keratyny pochodzącej z piór kurzych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 1 s.106-112, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
262/397
Nr opisu: 0000013945
Autorzy: Antoni Niekraszewicz, Magdalena Kucharska, Dariusz Wawro, Marcin Struszczyk, Kazimierz Kopias, Agnieszka Rogaczewska.
Tytuł: Development of a manufacturing method for surgical meshes modified by chitosan
Tytuł równoległy: Opracowanie sposobu wytwarzania siatek chirurgicznych modyfikowanych chitozanem.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 3 s.105-109, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
263/397
Nr opisu: 0000013432
Autorzy: Teresa Mikołajczyk, Magdalena Olejnik.
Tytuł: Effect of MMT content and its modifier on the rheological properties of PIA nanocomposite spinning solutions.
Tytuł równoległy: Wpływ ilości MMT i rodzaju jego modyfikatora na właściwości reologiczne roztworów przędzalniczych z nanokompozytu PIA.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 2 s.26-29, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
264/397
Nr opisu: 0000013913
Autorzy: Dariusz Wawro, Włodzimierz Stęplewski, Danuta Ciechańska, Izabella Krucińska, Ewa Wesołowska.
Tytuł: The effect of solvent type on the mechanical properties of dibutyrylchitin (DBC) fibres.
Tytuł równoległy: Wpływ rodzaju rozpuszczalnika na mechaniczne właściwości włókien z dibutyrylochityny.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 3 s.14-18, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
265/397
Nr opisu: 0000013204
Autorzy: Dariusz Danielewicz, Barbara Surma-Ślusarska.
Tytuł: Extended oxygen delignification of birch kraft pulp.
Tytuł równoległy: Pogłębiona delignifikacja tlenowa masy celulozowej siarczanowej brzozowej.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 1 s.95-100, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
266/397
Nr opisu: 0000013908
Autorzy: Ewa Grandys.
Tytuł: Impact of external determinants on the functioning of Polish clothing manufacturers.
Tytuł równoległy: Wpływ uwarunkowań zewnętrznych na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw odzieżowych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 3 s.7-9, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
267/397
Nr opisu: 0000024644
Autorzy: Zbigniew Stempień.
Tytuł: Influence of a woven fabric structure on the propagation velocity of a tension wave.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 5-6 s.174-178, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_024644
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Adres url:
268/397
Nr opisu: 0000013937
Autorzy: Teresa Mikołajczyk, Maciej Boguń, Andrzej Kurzak, Mariusz Wójcik, Katarzyna Nowicka.
Tytuł: Influence of forming conditions on the tensile strength properties of PAN fibres containing a ferromagnetic nanoaddition.
Tytuł równoległy: Wpływ warunków formowania na właściwości wytrzymałościowe włókien PAN zawierających nanododatek ferromagnetyczny.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 3 s.19-24, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
269/397
Nr opisu: 0000024643
Autorzy: Izabela Ciesielska, Józef Masajtis.
Tytuł: The influence of textiles on corona discharge created around a human fingertip.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 5-6 s.179-184, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_024643
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Adres url:
270/397
Nr opisu: 0000013938
Autorzy: Teresa Mikołajczyk, Maciej Boguń, Grzegorz Szparaga.
Tytuł: Influence of the type of montmorillonite and the conditions of fibre formation from a polyacrylonitrile nanocomposite on the fibre properties.
Tytuł równoległy: Wpływ rodzaju montmorylonitu i warunków formowania na strukturę i właściwości włókien z nanokompozytu poliakrylonitrylowego.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 3 s.25-31, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
271/397
Nr opisu: 0000015471
Autorzy: Marcin Rubacha, Janusz Zięba.
Tytuł: Magnetic cellulose fibres and their application in textronics.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 5-6 s.101-104, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_015471
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Adres url:
272/397
Nr opisu: 0000024646
Autorzy: Michał Frydrysiak, Stefan Ziegler, Krzysztof Gniotek.
Tytuł: Mathematical model of textronics fabric with textile heater.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 5-6 s.97-100, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_024646
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Adres url:
273/397
Nr opisu: 0000013939
Autorzy: Lidia Jackowska-Strumiłło, Danuta Cyniak, Jerzy Czekalski, Tadeusz Jackowski.
Tytuł: Modelling the dependencies between the structure of feeding streams and the parameters of cotton/polyester blended yarns manufactured with the use of ring- and rotor spining machines.
Tytuł równoległy: Modelowanie związków zachodzących między strukturą strumieni zasilających i parametrami przędz mieszankowych bawełna - włókna poliestrowe formowanych na przędzarkach obrączkowych i rotorowych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 3 s.32-37, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
274/397
Nr opisu: 0000013943
Autorzy: Agnieszka Serwatka, Pascal Bruniaux, Iwona Frydrych.
Tytuł: Modelling the stress-strain curve of textile products. Pt. 2 - Simulation of real stress-strain curves.
Tytuł równoległy: Nowa próba modelowania krzywej naprężenie - odkształcenie dla liniowych produktów włókienniczych. Cz. 2 Symulacja rzeczywistych krzywych naprężenie - odkształcenie.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 3 s.60-62, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
275/397
Nr opisu: 0000013478
Autorzy: Roman Jantas, Stefan Połowiński.
Tytuł: Modifying polyester fabric surface with polyelectrolyte nanolayers using the layer-by-layer deposition technique.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 2 s.97-99
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
276/397
Nr opisu: 0000014958
Autorzy: Andrzej Chilarski, Lidia Szosland, Izabella Krucińska, Paul Kiekens, Anna Błasińska, Gustaaf Schoukens, Romualda Cisło, Joanna Szumilewicz.
Tytuł: Novel dressing materials accelerating wound healing made from dibutyrylchitin.
Tytuł równoległy: Nowoczesne materiały opatrunkowe z dibutyrylochityny przyśpieszające proces gojenia ran.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 4 s.77-81, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: BEL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
277/397
Nr opisu: 0000014956
Autorzy: Małgorzata Koszewska.
Tytuł: Poland's trade policy and its changes in the context of European integration - consequences for the protective clothing market.
Tytuł równoległy: Polityka handlowa Polski i jej zmiany w kontekście integracji europejskiej - konsekwencje dla rynku odzieży ochronnej.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 4 s.9-12, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
278/397
Nr opisu: 0000013203
Autorzy: Włodzimierz Więźlak, Joanna Elmrych-Bocheńska.
Tytuł: Process of lockstitch tightening and optimisation of thread working conditions. Pt. 2. The trial of optimising the interlacement location in the stitch link.
Tytuł równoległy: Proces zaciągania ściegu czółenkowego a optymalizacja warunków pracy nici. Cz. 2. Próba optymalizacji położenia przeplotu w ogniwie ściegu.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 1 s.62-65, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
279/397
Nr opisu: 0000024647
Autorzy: Izabella Krucińska, Agnieszka Komisarczyk, Michał Chrzanowski, Danuta Paluch.
Tytuł: Producing wound dressing materials from chitin derivatives by forming nonwovens directly from polymer solution.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 5-6 s.73-76, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_024647
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Adres url:
280/397
Nr opisu: 0000013199
Autorzy: Lidia Jackowska-Strumiłło, Danuta Cyniak, Jerzy Czekalski, Tadeusz Jackowski.
Tytuł: Quality of cotton yarns spun using ring-, compact-, and rotor-spinning machines as a function of selected spinning process parameters.
Tytuł równoległy: Jakość przędz bawełnianych formowanych na przędzarkach obrączkowych, kompaktowych i rotorowych w funkcji wybranych parametrów procesu przędzenia.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 1 s.24-30, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
281/397
Nr opisu: 0000013940
Autorzy: Jerzy Czekalski, Danuta Cyniak, Tadeusz Jackowski, Karol Sieradzki.
Tytuł: Quality of wool-type compact yarns from twisted and rubbed roving.
Tytuł równoległy: Jakość przędz kompaktowych typu wełnianego z niedoprzędu skręcanego i wałkowanego.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 3 s.38-44, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
282/397
Nr opisu: 0000015215
Autorzy: Joanna Paluszkiewicz, Wojciech Czajkowski.
Tytuł: Reactive dyes derivatives of quinoline triazinum salts for dyeing cellulose fibres in neutral medium.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 4 s.101-103
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
283/397
Nr opisu: 0000014957
Autorzy: Dariusz Witczak, Józef Golański.
Tytuł: Selected aspects of the yarn formation with a false-twist method in the air-jet spinning chamber.
Tytuł równoległy: Wybrane aspekty formowania przędzy metodą niby-skrętową w pneumatycznej komorze przędzącej.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 4 s.34-38, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3850
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
284/397
Nr opisu: 0000013200
Autorzy: Ryszard Korycki.
Tytuł: Shape optimization and shape identification for transient diffusion problems in textile structures.
Tytuł równoległy: Optymalizacja i identyfikacja kształtu dla nieustalonych problemów dyfuzji w konstrukcjach włókienniczych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 1 s.43-49, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
285/397
Nr opisu: 0000013195
Autorzy: Ewa Grandys.
Tytuł: Specialist market analysis methods and the strategic decision-making process in the Polish Clothing Companies.
Tytuł równoległy: Wyspecjalizowane metody analizy rynku a proces podejmowania decyzji strategicznych w polskich przedsiębiorstwach odzieżowych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 1 s.7-10, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
286/397
Nr opisu: 0000013476
Autorzy: Kazimierz Kopias, Józef Świątek, Ryszard Jańczyk, Zbigniew Kossowski, Katarzyna Śledzińska.
Tytuł: A technology of soft weft-knitted fabrics manufactured from a fibre stream.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 2 s.62-66
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
287/397
Nr opisu: 0000024645
Autorzy: Janusz Zięba, Michał Frydrysiak, Krzysztof Gniotek.
Tytuł: Textronics system for breathing measurement.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 5-6 s.105-108, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_024645
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Adres url:
288/397
Nr opisu: 0000014959
Autorzy: Stefan Połowiński, Dawid Stawski.
Tytuł: Thermogravimetric measurements of poly(propylene) nonwovens containing deposited layers of polyelectrolytes and colloidal particles of noble metals.
Tytuł równoległy: Analiza termograwimetryczna włóknin polipropylenowych zawierających naniesione warstwy polielektrolitów i koloidalne cząstki metali szlachetnych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 4 s.82-85, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
289/397
Nr opisu: 0000013944
Autorzy: Jerzy Zajączkowski.
Tytuł: The unstable behaviour of reciprocally rotating shafts in textile machines.
Tytuł równoległy: Niestabilna praca wałów maszyn włókienniczych wirujących naprzemiennie w dwóch kierunkach.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2007 Vol.15 nr 3 s.102-104, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
290/397
Nr opisu: 0000009061
Autorzy: Bożena Wilbik-Hałgas, Remigiusz Danych, Bogusław Więcek, Krzysztof Kowalski.
Tytuł: Air and water vapour permeability in double-layered knitted fabrics with different raw materials.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 3 s.77-80
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
291/397
Nr opisu: 0000008821
Autorzy: Marek Idzik.
Tytuł: Analysis of the work of a card autoleveller with a new algorithm of operation.
Tytuł równoległy: Analiza pracy zgrzeblarkowego regulatora rozciągu o nowym algorytmie działania.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 2 s.34-36, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
292/397
Nr opisu: 0000010010
Autorzy: Włodzimierz Szewczyk, Krzysztof Marynowski, Wiktorian Tarnawski.
Tytuł: An analysis of Young's modulus distribution in the paper plane.
Tytuł równoległy: Analiza rozkładu modułu Young'a w płaszczyźnie papieru.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 4 s.91-94, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_010010 Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
293/397
Nr opisu: 0000007956
Autorzy: Roman Jantas, Katarzyna Górna.
Tytuł: Antibacterial finishing of cotton fabrics.
Tytuł równoległy: Antybakteryjne wykańczanie tkaniny bawełnianej.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 1 s.88-91, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: CHE
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
294/397
Nr opisu: 0000009577
Autorzy: Jan Perkowski, Wojciech Jóźwiak, Lech Kos, Paweł Stajszczyk.
Tytuł: Application of Fenton's reagent in detergent separation in highly concentrated water solutions.
Tytuł równoległy: Wykorzystanie odczynnika Fentona do rozkładu detergentów w roztworach wodnych o dużym stężeniu.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 5 s.114-119, streszcz.
Uwagi:The Conference 7th International Symposium EL-TEX 2006 - Electrostatic and Electromagnetic Fields - New Materials and Technologies.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_009577. Textile Technology Index. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Adres url:
295/397
Nr opisu: 0000008820
Autorzy: Izabela Frontczak-Wasiak, Marek Snycerski.
Tytuł: Assessment of transversal deformations of multi-axial woven fabrics stretched one-directionally.
Tytuł równoległy: Ocena poprzecznych odkształceń tkanin wieloosiowych poddanych jednokierunkowemu rozciąganiu.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 2 s.29-33, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
296/397
Nr opisu: 0000007957
Autorzy: Marek Idzik.
Tytuł: Assumptions for constructing an auto-leveller with a new algorithm of operation.
Tytuł równoległy: Założenia do budowy regulatora rozciągu o nowym algorytmie działania.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 1 s.73-75, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
297/397
Nr opisu: 0000011654
Autorzy: Krzysztof Babeł, Izabella Krucińska, Romualda Cisło, Małgorzata Koszewska.
Tytuł: Comparative analysis of the properties of active carbon fibres obtained from different precursors.
Tytuł równoległy: Analiza porównawcza właściwości włókien węglowych otrzymywanych na bazie różnych prekursorów.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 4 s.79-86, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
298/397
Nr opisu: 0000008823
Autorzy: Bogdan Włodarczyk, Krzysztof Kowalski.
Tytuł: A discrete probability model of forces in yarns transported through the drawing zone.
Tytuł równoległy: Dyskretny model probabilistyczny sił w nitkach transportowych w strefie rozciągania.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 2 s.71-75, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
299/397
Nr opisu: 0000009582
Autorzy: Bożena Wilbik-Hałgas, Remigiusz Danych, Bogusław Więcek, Krzysztof Kowalski.
Tytuł: Establishing the course and wale density of knitted fabrics by a computer analysis of 2D images.
Tytuł równoległy: Wyznaczanie ścisłości rządkowej i kolumienkowej dzianin metodą komputerowej analizy obrazu 2D.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 5 s.107-110, streszcz.
Uwagi:The Conference 7th International Symposium EL-TEX 2006 - Electrostatic and Electromagnetic Fields - New Materials and Technologies.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_009582. Textile Technology Index. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Adres url:
300/397
Nr opisu: 0000009595
Autorzy: Stefan Ziegler, Jadwiga Kucharska-Kot.
Tytuł: Estimation of the overall heat-transfer coefficient trough a textile layer.
Tytuł równoległy: Szacowanie współczynnika przenikania ciepła przez warstwę tekstylną.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 5 s.103-106, streszcz.
Uwagi:The Conference 7th International Symposium EL-TEX 2006 - Electrostatic and Electromagnetic Fields - New Materials and Technologies.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3660

Uwagi wewnętrzne: DIG_0009595. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Adres url:
301/397
Nr opisu: 0000008822
Autorzy: Magdalena Owczarek, Józef Masajtis.
Tytuł: Evaluation of the structural homogeneity of denim fabric by means of digital image analysis.
Tytuł równoległy: Ocena jednorodności struktury tkaniny typu Jeans za pomocą komputerowej analizy obrazu.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 2 s.41-45, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
302/397
Nr opisu: 0000012205
Autorzy: Dariusz Danielewicz, Barbara Surma-Ślusarska.
Tytuł: Extended oxygen delignification of pine kraft pulp.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 4 s.79-86
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
303/397
Nr opisu: 0000009576
Autorzy: Sławomir Hausman, Łukasz Januszkiewicz, Marina Michalak, Tomasz Kacprzak, Izabella Krucińska.
Tytuł: High frequency dielectric permittivity of nonwovens.
Tytuł równoległy: Parametry elektryczne włóknin w zakresie wielkich częstotliwości.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 5 s.60-63, streszcz.
Uwagi:The Conference 7th International Symposium EL-TEX 2006 - Electrostatic and Electromagnetic Fields - New Materials and Technologies.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_0009576. Textile Technology Index. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Adres url:
304/397
Nr opisu: 0000009059
Autorzy: Maciej Boguń, Teresa Mikołajczyk.
Tytuł: Influence of coagulation bath temperature on the porous structure and strength properties of PAN fibres including montmorillonite.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 3 s.19-22
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
305/397
Nr opisu: 0000009060
Autorzy: Katarzyna Grabowska, Simona Vasile, Lieva van Langenhove, Izabela Ciesielska, Marcin Barburski.
Tytuł: The influence of component yarns' characteristics and ring twisting frame settings on the structure and properties of spiral, loop and bunch yarns.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 3 s.38-41
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
306/397
Nr opisu: 0000011651
Autorzy: Danuta Cyniak, Jerzy Czekalski, Tadeusz Jackowski.
Tytuł: Influence of selected parameters of the spinning process on the state of mixing of fibres of a cotton/polyester-fibre blend yarn.
Tytuł równoległy: Wpływ wybranych parametrów procesu przędzenia na wymieszanie włókien w przędzy mieszankowej bawełna/włókna poliestrowe.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 4 s.36-40, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
307/397
Nr opisu: 0000012554
Autorzy: Maciej Boguń, Teresa Mikołajczyk, Andrzej Kurzak, Marta Błażewicz, Izabella Rajzer.
Tytuł: Influence of the as-spun draw ratio on the structure and properties of PAN fibres including montmorillonite.
Tytuł równoległy: Wpływ wyciągu filerowego i rozciągu całkowitego na strukturę i właściwości prekursorowych włókien PAN zawierających montmorylonit.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 2 s.13-16, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
308/397
Nr opisu: 0000007952
Autorzy: Ryszard Przytulski, Jerzy Zajączkowski.
Tytuł: Kinematic analysis of the sewing mechanisms of an overedge machine.
Tytuł równoległy: Analiza kinematyczna mechanizmów maszyny szyjącej tworzącej ścieg obrzucający.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 1 s.79-82, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
309/397
Nr opisu: 0000009578
Autorzy: Marcin Rubacha, Janusz Zięba.
Tytuł: Magnetic textile elements.
Tytuł równoległy: Tekstylne elementy magnetyczne.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 5 s.49-53, streszcz.
Uwagi:The Conference 7th International Symposium EL-TEX 2006 - Electrostatic and Electromagnetic Fields - New Materials and Technologies.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_009578. Textile Technology Index. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Adres url:
310/397
Nr opisu: 0000008824
Autorzy: Zbigniew Kossowski, Kazimierz Kopias.
Tytuł: Magnetoelectric driving device for displacements of a guide needle bar in a weaving loom.
Tytuł równoległy: Magnetoelektryczne urządzenie napędowe do przemieszczeń grzebienia igielnicowego.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 2 s.76-78, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
311/397
Nr opisu: 0000009579
Autorzy: Elżbieta Maklewska, Andrzej Nawrocki, Jolanta Ledwoń, Krzysztof Kowalski.
Tytuł: Modelling and designing of knitted products used in compressive therapy.
Tytuł równoległy: Modelowanie i projektowanie wyrobów dzianych stosowanych w terapii uciskowej.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 5 s.111-113, streszcz.
Uwagi:The Conference 7th International Symposium EL-TEX 2006 - Electrostatic and Electromagnetic Fields - New Materials and Technologies.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_009579. Textile Technology Index. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Adres url:
312/397
Nr opisu: 0000007951
Autorzy: Agnieszka Serwatka, Pascal Bruniaux, Iwona Frydrych.
Tytuł: New approach to modelling the stress-strain curve of linear textile products. Pt.1. - Theoretical considerations .
Tytuł równoległy: Nowa próba modelowania krzywej naprężenie-odkształcenie dla liniowych produktów włókienniczych. Cz.1. - rozważania teoretyczne.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 1 s.30-35, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: FRA
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
313/397
Nr opisu: 0000009581
Autorzy: Marina Michalak, Romuald Brazis, Valdimiras Kazakevicius, Jadwiga Bilska, Izabella Krucińska.
Tytuł: Nonwovens with implanted split rings for barriers against electromagnetic radiation.
Tytuł równoległy: Modelowanie włóknin przeznaczonych na bariery promieniowania elektromagnetycznego.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 5 s.64-68, streszcz.
Uwagi:The Conference 7th International Symposium EL-TEX 2006 - Electrostatic and Electromagnetic Fields - New Materials and Technologies.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_0009581. Textile Technology Index. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: LTU
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Adres url:
314/397
Nr opisu: 0000007955
Autorzy: Magdalena Kłonowska, Krzysztof Kowalski.
Tytuł: Optimising knitting process conditions on the basis of controlled robbing-back of yarn.
Tytuł równoległy: Optymalizacja warunków procesu dziania na podstawie kontrolowanego przeciągania zwrotnego nitki.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 1 s.47-51, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
315/397
Nr opisu: 0000008825
Autorzy: Dariusz Danielewicz, Barbara Surma-Ślusarska.
Tytuł: Oxygen delignification of high-kappa number pine kraft pulp.
Tytuł równoległy: Delignifikacja tlenowa masy celulozowej siarczanowej sosnowej o wysokiej liczbie kappa.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 2 s.89-93, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
316/397
Nr opisu: 0000011652
Autorzy: Barbara Patyk, Władysław Korliński.
Tytuł: Physical and mathematical modelling of the phenomenon of fur knitting compression.
Tytuł równoległy: Modelowanie fizyczno-matematyczne zjawiska ściskania dzianiny futerkowej.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 4 s.48-52, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
317/397
Nr opisu: 0000007954
Autorzy: Kazimierz Kopias, Zbigniew Kossowski.
Tytuł: Pneumatic loom for leno weaves with rotary mechanism forming the shed and beating-up the weft.
Tytuł równoległy: Krosno pneumatyczne do splotów gazejskich z obrotowym mechanizmem formującym przesmyk i dobijającym wątek.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 1 s.76-78, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
318/397
Nr opisu: 0000009058
Autorzy: Zofia Wysokińska.
Tytuł: The Polish textile sector and its competitiveness on the single European market, with special emphasis on blankets, travelling rugs and towels.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 3 s.7-11
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
319/397
Nr opisu: 0000007953
Autorzy: Renata Krasowska, Iwona Frydrych, Marian Rybicki.
Tytuł: Possibilities for modeling control conditions of the thread by disc take-up in the lockstitch formation zone.
Tytuł równoległy: Możliwości modelowania warunków sterowania nicią przez podciągacz tarczowy w strefie tworzenia ściegu czółenkowego.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 1 s.68-72, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
320/397
Nr opisu: 0000011653
Autorzy: Włodzimierz Więźlak, Joanna Elmrych-Bocheńska.
Tytuł: Process of the lockstitch tightening and optimisation of the thread working conditions. Pt.1. Dynamic model of the phenomenon.
Tytuł równoległy: Proces zaciągania ściegu czółenkowego a optymalizacja warunków pracy nici. Cz.1. Model zaciągania ściegu w warunkach dynamicznych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 4 s.64-67, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
321/397
Nr opisu: 0000009057
Autorzy: Danuta Cyniak, Jerzy Czekalski, Tadeusz Jackowski, Łukasz Popin.
Tytuł: Quality analysis of cotton/polyester yarn blends spun with the use of a rotor spinning frame.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 3 s.33-37
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
322/397
Nr opisu: 0000011650
Autorzy: Ewa Grandys.
Tytuł: Strategies for operation in foreign markets as a source of the Polish clothing industry's competitive advantage in Europe.
Tytuł równoległy: Strategie działania na rynkach zagranicznych źródłem przewagi konkurencyjnej polskiego przemysłu odzieżowego na rynku europejskim.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 4 s.8-15, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
323/397
Nr opisu: 0000010721
Autorzy: Małgorzata Szynkowska, Krzysztof Czerski, Tadeusz Paryjczak, Edward Rybicki, Andrzej Włochowicz.
Tytuł: Testing textiles using the LA-ICP-MS-TOF method.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 4 s.87-90
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Textile Technology Index.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
324/397
Nr opisu: 0000009575
Autorzy: Marina Michalak, Izabella Krucińska, Beata Surma.
Tytuł: Textronic textile product.
Tytuł równoległy: Tekstroniczny wyrób włókninowy.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 5 s.54-59, streszcz.
Uwagi:The Conference 7th International Symposium EL-TEX 2006 - Electrostatic and Electromagnetic Fields - New Materials and Technologies.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_009575. Textile Technology Index. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
325/397
Nr opisu: 0000009580
Autorzy: Janusz Zięba, Michał Frydrysiak.
Tytuł: Textronics - electrical and electronic textiles. Sensors for breathing frequency measurement.
Tytuł równoległy: Tekstronika - elektryczne i elektroniczne tekstylia zawierające czujniki do pomiaru częstości oddechu.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2006 Vol.14 nr 5 s.43-48, streszcz.
Uwagi:The Conference 7th International Symposium EL-TEX 2006 - Electrostatic and Electromagnetic Fields - New Materials and Technologies.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_009580. Textile Technology Index. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Adres url:
326/397
Nr opisu: 0000004699
Autorzy: Włodzimierz Wawszczak, Wiktor Strzembosz.
Tytuł: The aerodynamic method in studies of selected nonwovens.
Tytuł równoległy: Aerodynamiczna metoda badań wybranych włóknin.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 2 s.61-65, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
327/397
Nr opisu: 0000005030
Autorzy: Joanna Raszka, Waldemar Kobza.
Tytuł: The analysis and applicability conditions of Tshebyshev's theory concerning garment patterns.
Tytuł równoległy: Analiza i warunki stosowalności teorii Czebyszewa do konstrukcji odzieży.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 3 s.41-43, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
328/397
Nr opisu: 0000004692
Autorzy: Ryszard Przytulski.
Tytuł: Analysis of the thread guide drive mechanism.
Tytuł równoległy: Analiza mechanizmu do napędu wodzika nitki.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 1 s.64-66, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
329/397
Nr opisu: 0000005031
Autorzy: Jerzy Zajączkowski.
Tytuł: Application of mathematical methods to designing a cam-driven loom batten.
Tytuł równoległy: Zastosowanie metod matematycznych do konstrukcji krzywkowego napędu mechanizmu bidłowego krosna.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 3 s.71-74, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
330/397
Nr opisu: 0000004697
Autorzy: Zbigniew Mikołajczyk, Bogusław Więcek, Sławomir Zwolenik.
Tytuł: Assessment of knitting process dynamics using computer thermovision method.
Tytuł równoległy: Identyfikacja procesu dziania przy zastosowaniu techniki termowizyjnej.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 2 s.51-55, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
331/397
Nr opisu: 0000004694
Autorzy: Marek Lebiedowski.
Tytuł: Biological removal of impurities from textile industry wastewaters: an assessment.
Tytuł równoległy: Ocena możliwości biologicznego usuwania zanieczyszczeń ze ścieków włókienniczych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 1 s.75-79, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
332/397
Nr opisu: 0000004685
Autorzy: Monika Malinowska-Olszowy.
Tytuł: Brand strategy in the clothing and textile market.
Tytuł równoległy: Strategia marki na rynku wyrobów włókienniczych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 1 s.8-12, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
333/397
Nr opisu: 0000005349
Autorzy: Izabela Frontczak-Wasiak, Marek Snycerski.
Tytuł: Characteristics of multi-axial woven structures.
Tytuł równoległy: Charakterystyka wieloosiowych struktur tkanych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 4 s.27-33 streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
334/397
Nr opisu: 0000005371
Autorzy: Ewa Grandys.
Tytuł: Characteristics of the Polish textiles and clothing market.
Tytuł równoległy: Charakterystyka polskiego rynku tekstylno-odzieżowego.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 4 s.8-10, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
335/397
Nr opisu: 0000005027
Autorzy: Danuta Cyniak, Jerzy Czekalski, Tadeusz Jackowski.
Tytuł: Dependence between climatic conditions and electrical properties of polyester fibres and yarn breakage.
Tytuł równoległy: Zależność między warunkami klimatycznymi i właściwościami elektrycznymi włókien poliestrowych a zrywnością przędzy.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 3 s.16-20, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
336/397
Nr opisu: 0000004686
Autorzy: Robert Czajka.
Tytuł: Development of medical textile market.
Tytuł równoległy: Rozwój rynku tekstylnych wyrobów medycznych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 1 s.13-15, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
337/397
Nr opisu: 0000004688
Autorzy: Teresa Mikołajczyk, Maciej Boguń.
Tytuł: Effect of ceramic nanoparticles on the rheological properties of spinning solutions of polyacrylonitrile in dimethylformamide.
Tytuł równoległy: Wpływ ceramicznych nanododatków na właściwości reologiczne roztworów przędzalniczych poliakrylonitrylu w dimetyloformamidzie.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 1 s.28-31, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
338/397
Nr opisu: 0000005028
Autorzy: Teresa Mikołajczyk, Maciej Boguń, Agata Kowalczyk.
Tytuł: Effect of fibre-spinning conditions on the properties of nanosilica-containing precursor PAN fibres.
Tytuł równoległy: Wpływ warunków formowania na właściwości prekursorowych włókien PAN zawierających nanokrzemionkę.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 3 s.30-34, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
339/397
Nr opisu: 0000005355
Autorzy: Elżbieta Maklewska, Izabella Krucińska, Gerard E. Mayers.
Tytuł: Estimating the shock-absorbing ability of protector materials by use of pressure films.
Tytuł równoległy: Ocena zdolności amortyzacji uderzenia przez materiały stosowane w ochraniaczach przeciwuderzeniowych przy wykorzystaniu foliowych czujników ciśnienia.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.14 nr 3 s.52-55, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: USA
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
340/397
Nr opisu: 0000004696
Autorzy: Mirosława Kocik, Witold Żurek, Izabella Krucińska, Jelka Gersak, Jan Jakubczyk.
Tytuł: Evaluating the bending rigidity of flat textiles with the use of an Instron tensile tester.
Tytuł równoległy: Oznaczanie sztywności zginania płaskich wyrobów włókienniczych za pomocą zrywarki Instron.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 2 s.31-34, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: SVN
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
341/397
Nr opisu: 0000005358
Autorzy: Renata Pietruszewska, Krzysztof Kowalski.
Tytuł: Friction properties of elastomer threads.
Tytuł równoległy: Właściwości cierne nitek elastomerowych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.14 nr 4 s.70-73, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
342/397
Nr opisu: 0000005348
Autorzy: Małgorzata Koszewska.
Tytuł: International competitiveness of the Polish protective clothing manufacturers in face of European integration.
Tytuł równoległy: Międzynarodowa konkurencyjność polskich producentów odzieży ochronnej w kontekście integracji z Unią Europejską.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 4 s.11-14, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
343/397
Nr opisu: 0000004698
Autorzy: Eulalia Klata, Izabella Krucińska, Bogusław Więcek.
Tytuł: Investigations of thermal conduction in GF/PA 6 composites with a thermovision camera.
Tytuł równoległy: Badania przewodnictwa termicznego w kompozytach włókno szklane/PA6 za pomocą kamery termowizyjnej.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 2 s.56-60, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
344/397
Nr opisu: 0000007127
Autorzy: Jan Perkowski, Lech Kos, Renata Żyłła, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: A kinetic model of decoloration of water solution of anthraquinone dye initiated by generality hydroxyl radicals.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 6 s.59-64, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_007127. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Adres url:
345/397
Nr opisu: 0000004700
Autorzy: Kinga Stasik.
Tytuł: Mathematical model of a mechatronic paraller finger gripper for textiles.
Tytuł równoległy: Matematyczny model mechatronicznego chwytaka o równoległych palcach do przenoszenia tekstyliów.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 2 s.73-75, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
346/397
Nr opisu: 0000004693
Autorzy: Kinga Stasik.
Tytuł: Mathematical model of a mechatronic pinch-type gripper for textiles.
Tytuł równoległy: Matematyczny model mechatronicznego chwytaka do tekstyliów typu punktowego.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 1 s.67-70, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
347/397
Nr opisu: 0000005352
Autorzy: Magdalena Tokarska, Krzysztof Gniotek.
Tytuł: Method of predicting the pressure drop on woven fabrics.
Tytuł równoległy: Metoda przewidywania spadku ciśnienia na tkaninach.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 4 s.48-51, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
348/397
Nr opisu: 0000005032
Autorzy: Leon Kowalczyk, Stanisław Urbanek.
Tytuł: Modelling the batten lever mechanism's kinematics with a non-circular toothed gear.
Tytuł równoległy: Modelowanie kinematyki dźwigniowego mechanizmu dobicia wątku przekładnią zębatą-niekołową .
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 3 s.75-77, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
349/397
Nr opisu: 0000005029
Autorzy: Teresa Mikołajczyk, Dorota Wołowska-Czapnik.
Tytuł: Multifunctional alginate fibres with anti-bacterial properties.
Tytuł równoległy: Wielofunkcyjne włókna alginianowe o właściwościach antybakteryjnych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 3 s.35-40, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
350/397
Nr opisu: 0000004695
Autorzy: Marian Perlikowski.
Tytuł: Noise suppressor for the textile industry.
Tytuł równoległy: Tłumik hałasu dla przemysłu włókienniczego.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 1 s.80-84, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
351/397
Nr opisu: 0000007128
Autorzy: Kazimierz Blus.
Tytuł: Photo-stability of acid dyes, derivatives of 1-phenyl-3-methylpyrazol-5-one in polyamide fibers.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 6 s.70-74, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_007128. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Adres url:
352/397
Nr opisu: 0000006979
Autorzy: Stefan Połowiński.
Tytuł: Polyelectrolyte layer-by-layer processed coated textiles.
Tytuł równoległy: Polielektrolity nanoszone na tekstylia metodą warstwa po warstwie.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 6 s.50-52, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_006979. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Adres url:
353/397
Nr opisu: 0000004689
Autorzy: Eulalia Klata, Krzysztof Babeł, Izabella Krucińska.
Tytuł: Preliminary investigation into carbon nanofibres for electrochemical capacitors.
Tytuł równoległy: Wstępne badania nad nanowłóknami węglowymi dla kondensatorów elektrochemicznych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 1 s.32-34, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
354/397
Nr opisu: 0000004691
Autorzy: Roman Jantas, Bogumiła Delczyk.
Tytuł: Preparation characterisation and antibacterial properties of sucrose-1-naphtylacetic acid adduct.
Tytuł równoległy: Otrzymywanie, charkterystyka i antybakteryjne właściwości adduktu sacharoza-kwas 1-naftylooctowy.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 1 s.60-63, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
355/397
Nr opisu: 0000007052
Autorzy: Marina Michalak, Mariusz Tszydel, Jadwiga Bilska, Izabella Krucińska.
Tytuł: Products of caddis-fly larvae (Trichoptera) silk glands as a new natural textile fibre.
Tytuł równoległy: Produkt gruczołów przędnych larw chruścików (Trichoptera) jako nowy rodzaj naturalnego włókna.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 6 s.28-32, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_007052. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Adres url:
356/397
Nr opisu: 0000004702
Autorzy: Jan Perkowski, Józef Mayer, Lech Kos.
Tytuł: Reactions of non-ionic surfactants, Triton X-n type, with OH radicals. A review.
Tytuł równoległy: Przegląd stosowanych reakcji niejonowych środków powierzchniowo czynnych typu Triton X-n z rodnikami OH.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 2 s.81-85, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
357/397
Nr opisu: 0000004701
Autorzy: Joanna Paluszkiewicz, Wojciech Czajkowski, Mariola Kaźmierska, Roland Stolarski.
Tytuł: Reactive dyes for cellulose fibres including UV absorbers.
Tytuł równoległy: Barwniki reaktywne do włókien celulozowych zawierające układ absorbera UV.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 2 s.76-80, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
358/397
Nr opisu: 0000007129
Autorzy: Kazimierz Blus, Joanna Paluszkiewicz, Wojciech Czajkowski.
Tytuł: Reactive dyes for single-bath and single-stage dyeing of polyester-cellulose blends.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 6 s.75-78, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_007129. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Adres url:
359/397
Nr opisu: 0000004687
Autorzy: Teresa Mikołajczyk, Magdalena Olejnik.
Tytuł: Rheological properties of spinning solutions of a modified polyimidoamide containing ceramic nanoparticles.
Tytuł równoległy: Właściwości reologiczne roztworów przędzalniczych modyfikowanego poliimidoamidu zawierających ceramiczne nanododatki.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 1 s.24-27, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
360/397
Nr opisu: 0000004690
Autorzy: Krystyna Przybył.
Tytuł: Stable working conditions of the twisting-and-winding system of a ring spinning frame.
Tytuł równoległy: Stabilne warunki pracy zespołu skrętowo-nawojowego przędzarki obrączkowej.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 1 s.35-38, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
361/397
Nr opisu: 0000005351
Autorzy: Janusz Szosland, Anna Koziorowska, Adam Kabziński.
Tytuł: Utilisation of linear textile wastes with use a rotary loom.
Tytuł równoległy: Utylizacja liniowych odpadów tekstylnych na krośnie rotacyjnym.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 4 s.34-37, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3850
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
362/397
Nr opisu: 0000005356
Autorzy: Zbigniew Stempień.
Tytuł: Visibility estimation of textile warning materials in the pedestrian-vehicle arrangement.
Tytuł równoległy: Ocena widoczności tekstylnych materiałów ostrzegawczych w układzie pieszy-pojazd.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.14 nr 4 s.63-69, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
363/397
Nr opisu: 0000007051
Autorzy: Anna Błasińska, Teresa Mikołajczyk.
Tytuł: Wet spinning of dibutyrylchitin fibres from ethanol solution.
Tytuł równoległy: Formowanie włókien z dibutyrylochityny z roztworu na mokro przy zastosowaniu etanolu jako rozpuszczalnika.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2005 Vol.13 nr 6 s.36-40, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_007051. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Adres url:
364/397
Nr opisu: 0000000577
Autorzy: Włodzimierz Szewczyk, Wiktorian Tarnawski.
Tytuł: An analysis of the complex state of the stresses in paper as exemplified with bursting test.
Tytuł równoległy: Analiza złożonego stanu naprężeń w papierze na przykładzie próby przepuklenia.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 3 s.87-90, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
365/397
Nr opisu: 0000001185
Autorzy: Henryk Kapusta.
Tytuł: Analysis of the dynamics of a double-crank driving unit for a needle bench.
Tytuł równoległy: Analiza dynamiki napędu ławy igłującej podwójnym układem korbowym.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 4 s.83-88, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
366/397
Nr opisu: 0000000247
Autorzy: Krzysztof Gniotek, Izabella Krucińska.
Tytuł: The basic problems of textronics
Tytuł równoległy: Podstawowe problemy tekstroniki
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 1 s.13-16 streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
367/397
Nr opisu: 0000000248
Autorzy: Tadeusz Jackowski, Jerzy Czekalski, Danuta Cyniak.
Tytuł: Blended yarns with a content of biological active fibres.
Tytuł równoległy: Przędze i tekstylia z przędz antymikrobowych
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 1 s.19-23 streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
368/397
Nr opisu: 0000000359
Autorzy: Edward Rybicki, Teresa Święch, Ewa Leśniewska, Jadwiga Albińska, Małgorzata Szynkowska, Tadeusz Paryjczak, Stanisław Sypniewski.
Tytuł: Changes in hazardous substances in cotton after mechanical and chemical treatments of textiles.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 2 s.67-73
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
369/397
Nr opisu: 0000000361
Autorzy: Krzysztof Gniotek, Jadwiga Kucharska-Kot.
Tytuł: Commensurability of measuring instruments for textile science and practice.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 2 s.86-89
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
370/397
Nr opisu: 0000001181
Autorzy: Tadeusz Jackowski, Danuta Cyniak, Jerzy Czekalski.
Tytuł: Compact cotton yarn.
Tytuł równoległy: Kompaktowe przędze bawełniane.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 4 s.22-26, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
371/397
Nr opisu: 0000000357
Autorzy: Kazimierz Kopias, Anna Pinar.
Tytuł: Comparative analysis of structural parameters of warp-knitted fabrics with interlock and traditional stitches.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 2 s.52-57
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
372/397
Nr opisu: 0000033109
Tytuł: Comparative analysis of structural parameters of warp-knitted fabrics with interlock and traditional stitches.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 2 s.52-57
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
373/397
Nr opisu: 0000000355
Autorzy: Beata Witkowska, Iwona Frydrych.
Tytuł: A comparative analysis of tear strength methods.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 2 s.42-47
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
374/397
Nr opisu: 0000001178
Autorzy: Zofia Wysokińska.
Tytuł: Competitiveness of the Polish textile and clothing sector within the European integration process and the liberalisation procedures of GATT/WTO Agreement (ATC).
Tytuł równoległy: Konkurencyjność polksiego sektora tekstylno-odzieżowego w procesie integracji europejskiej oraz w ramach procedur liberalizacyjnych Porozumienia GATT/WTO (ATC).
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 4 s.8-11, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
375/397
Nr opisu: 0000000252
Autorzy: Marian Rybicki.
Tytuł: A concept for identifying and describing apparel structure.
Tytuł równoległy: Koncepcja identyfikowania i opisu struktury odzieży.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 1 s.53-57 streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
376/397
Nr opisu: 0000000574
Autorzy: Eulalia Klata, Sławomir Borysiak, Kathleen Van de Velde, Józef Garbarczyk, Izabella Krucińska.
Tytuł: Crystallinity of polyamide-6 matrix in glass fibre/polyamide-6 composites manufactured from hybrid yarns
Tytuł równoległy: Krystaliczność matrycy z poliamidu 6 w kompozytach włókno szklane PA6 wytwarzanych z przędz hybrydowych
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 3 s.64-69, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
377/397
Nr opisu: 0000001179
Autorzy: Małgorzata Koszewska.
Tytuł: Development prospects of Polish protective clothing market after 1 may 2004. Threats and opportunities.
Tytuł równoległy: Perspektywy rozwoju polskiego rynku odzieży ochronnej po 1 maja 2004 roku - szanse i zagrożenia.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 4 s.12-16, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
378/397
Nr opisu: 0000000576
Autorzy: Henryk Kapusta.
Tytuł: Diagnostic simulation model of the needle assembly in a needle punching machine
Tytuł równoległy: Symulowany model diagnostyczny zespołu igłującego igłowarki
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 3 s.75-78, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
379/397
Nr opisu: 0000001182
Autorzy: Anna Błasińska, Izabella Krucińska, Michał Chrzanowski.
Tytuł: Dibutyrylchitin nonwoven biomaterials manufactured using electrospinning method.
Tytuł równoległy: Włókninowe materiały z dibutyrylochityny wytwarzane metodą elektroprzędzenia.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 4 s.51-55, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
380/397
Nr opisu: 0000000358
Autorzy: Barbara Lipp-Symonowicz, Bogumiła Tańska, Andrzej Sapieja.
Tytuł: Ecological aspect of preliminary treatments of flax fibre.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 2 s.63-66
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
381/397
Nr opisu: 0000001183
Autorzy: Dariusz Danielewicz, Barbara Surma-Ślusarska.
Tytuł: Effect of birch and pine fibre content and degree of beating on the properties of bleached sulphate pulps.
Tytuł równoległy: Wpływ udziału włókien liściastych i iglastych oraz stopnia zmielenia na właściwości mas celulozowych siarczanowych bielonych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 4 s.73-77, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
382/397
Nr opisu: 0000000575
Autorzy: Romualda Cisło, Izabella Krucińska, Krzysztof Babeł, Małgorzata Koszewska.
Tytuł: Electrical resistivity of active carbon nonwovens
Tytuł równoległy: Rezystywność elektryczna włóknin z aktywnych włókien węglowych
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 3 s.70-74, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
383/397
Nr opisu: 0000000578
Autorzy: Wiktorian Tarnawski.
Tytuł: Emission factors for combustion of biomass fuels in the pulp and paper mills.
Tytuł równoległy: Wskaźniki emisji spalania biomasy w przemyśle celulozowo-papierniczym.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 3 s.91-95, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
384/397
Nr opisu: 0000000246
Autorzy: Tomasz Latocha.
Tytuł: Foreign capital in the Polish textile-clothing industry: an attempt at analysis based on the foreign direct investment and location theory
Tytuł równoległy: Kapitał zagraniczny w polskim przemyśle tekstylno-odzieżowym - próba analizy na podstawie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich lokalizacji
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 1 s.8-12, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
385/397
Nr opisu: 0000000253
Autorzy: Barbara Lipp-Symonowicz, Bogumiła Tańska, Alicja Wołukanis, Henryk Wrzosek.
Tytuł: Influence of enzymatic treatment on the flax fibre morphological structure, physico-chemical properties and metrological parameters of yarn
Tytuł równoległy: Wpływ obróbki enzymatycznej na budowę morfologiczną i właściwości fizyko-chemiczne włókna lnu oraz parametry metrologiczne przędzy
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 1 s.61-65 streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
386/397
Nr opisu: 0000000356
Autorzy: Izabela Frontczak-Wasiak, Marek Snycerski, Zbigniew Stempień, Henryk Suszek.
Tytuł: Measuring method of multidirectional force distribution in a woven fabric.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 2 s.48-51
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
387/397
Nr opisu: 0000000571
Autorzy: Zbigniew Stempień.
Tytuł: Method of estimation of the tension wave propagation velocity in flat textile products
Tytuł równoległy: Metoda oceny prędkości propagacji fali uderzeniowej w płaskich wyrobach włókienniczych
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 3 s.43-47, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
388/397
Nr opisu: 0000000249
Autorzy: Teresa Mikołajczyk, Grażyna Janowska, Wiesława Urbaniak-Domagała, Magdalena Szczapińska.
Tytuł: Multifunctional thermostable fibres from modified polyimidoamide.
Tytuł równoległy: Wielofunkcyjne termoodporne włókna ze zmodyfikowanego tworzywa poliimidoamidowego
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 1 s.27-31 streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
389/397
Nr opisu: 0000001180
Autorzy: Lidia Jackowska-Strumiłło, Tadeusz Jackowski, Danuta Cyniak, Jerzy Czekalski.
Tytuł: Neural model of the spinning process for predicting selected properties of flax/cotton yarn blends.
Tytuł równoległy: Neuronowy model procesu przędzenia do prognozowania wybranych właściwości przędz mieszankowych len/bawełna.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 4 s.17-21, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
390/397
Nr opisu: 0000000572
Autorzy: Elżbieta Maklewska, Władysław Tarnowski, Izabella Krucińska, Jadwiga Demus.
Tytuł: New measuring stand for estimating a material's ability to damp the energy of impact strokes
Tytuł równoległy: Nowe stanowisko pomiarowe dla oceny zdolności materiałów do tłumienia energii gwałtownych uderzeń
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 3 s.48-52, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
391/397
Nr opisu: 0000000573
Autorzy: Jacek Wiśniewski.
Tytuł: Optimal design of reinforcing fibres in multilayer composites using genetic algorithms
Tytuł równoległy: Projektowanie optymalnego ułożenia włókien w wielowarstwowych kompozytach przy wykorzystaniu algorytmów genetycznych
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 3 s.58-63, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
392/397
Nr opisu: 0000001184
Autorzy: Janusz Zieliński, Magdalena Czacherska.
Tytuł: Optimisation of the work of a sewing team by using computer simulation.
Tytuł równoległy: Optymalizacja pracy zespołu szwalniczego z wykorzystaniem symulacji komputerowej.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 4 s.78-82, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
393/397
Nr opisu: 0000000354
Autorzy: Jerzy Słodowy, Aleksandra Rutkowska.
Tytuł: The pneumatic transport of weak weft structures.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 2 s.38-41
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
394/397
Nr opisu: 0000000570
Autorzy: Teresa Mikołajczyk, Dorota Wołowska-Czapnik, Maciej Boguń.
Tytuł: Precursor alginate fibres containing nano-particles of SiO2
Tytuł równoległy: Prekursorowe włókna alginianowe zawierające nanododatek SiO2
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 3 s.19-23, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
395/397
Nr opisu: 0000000360
Autorzy: Stefan Połowiński.
Tytuł: Stiffening agents made from poly(itaconic acid).
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 2 s.84-85
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
396/397
Nr opisu: 0000000250
Autorzy: Izabela Frontczak-Wasiak, Marek Snycerski.
Tytuł: Use properties of terry woven fabrics.
Tytuł równoległy: Własności użytkowe tkanin frotowych
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 1 s.40-44 streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
397/397
Nr opisu: 0000000251
Autorzy: Kazimierz Kopias, Anna Pinar.
Tytuł: Warp-knitted interlock stitches - new stitch group. Concept of formation and structure.
Tytuł równoległy: Sploty kolumienkowe interlokowe - nowa grupa splotów. Koncepcja wytwarzania oraz struktura splotów.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2004 Vol.12 nr 1 s.45-46 streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ