logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: ELASTOMERY
Liczba odnalezionych rekordów: 47Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/47
Nr opisu: 0000047928
Autorzy: Aleksandra Hassa-Żałoba, Marta Tomaszewska, Dariusz M. Bieliński, Anna Piątkowska.
Tytuł: Kompozyty kauczuku butadienowo-styrenowego napełnione włóknem jako materiał uszczelnień instalacji solarnych.
Tytuł równoległy: Styrene-butadiene rubber composites filled with fibers for application as gasket in solar system.
Czasopismo: Elastomery 2015 T.19 nr 1 s. 23-32, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1427-3519

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
2/47
Nr opisu: 0000048668
Autorzy: Marta Tomaszewska, Aleksandra Hassa-Żałoba, Jan Mężyński, Dariusz M. Bieliński.
Tytuł: Mieszanki kauczukowe i guma z udziałem dewulkanizowanego miału gumowego. Cz. 1. Techniczne mieszanki kauczukowe i ich wulkanizaty.
Tytuł równoległy: Rubber mixes and rubber with devulcanized rubber powder. Part 1. Technical rubber mixes and their vulcanizates.
Czasopismo: Elastomery 2015 T.19 nr 2 s. 24-34, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1427-3519

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
3/47
Nr opisu: 0000045361
Autorzy: Władysław M. Rzymski.
Tytuł: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Materiały Polimerowe - POLYMERTECH'2014" 25-27 czerwca 2014, Merseburg, Niemcy.
Tytuł równoległy: International Scientific Conference POLYMERTECH'2014 june 25-27, 2014, Merseburg, Germany.
Czasopismo: Elastomery 2014 T.18 nr 3 s.53-54
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1427-3519

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
4/47
Nr opisu: 0000045647
Autorzy: Mateusz Imiela, Rafał Anyszka, Dariusz Marian Bieliński.
Tytuł: Polimerowe kompozyty ceramizujące.
Tytuł równoległy: Ceramizable polymer composites.
Czasopismo: Elastomery 2014 T.18 nr 4 s. 16-24, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1427-3519

Uwagi wewnętrzne: Mateusz Imiela wg artykułu jest doktorantem PŁ.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
5/47
Nr opisu: 0000045648
Autorzy: Rafał Anyszka.
Tytuł: Rafał Anyszka - Praca doktorska pt. Elastomerowe kompozyty ceramizujące.
Tytuł równoległy: Ceramizable elastomers composites.
Czasopismo: Elastomery 2014 T.18 nr 4 s. 45
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1427-3519

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
6/47
Nr opisu: 0000043653
Autorzy: Ludomir Ślusarski.
Tytuł: Rubber indusutry in the first half of the XXIst century.
Tytuł równoległy: Przemysł gumowy w pierwszej połowie XXI wieku.
Czasopismo: Elastomery 2014 T.18 nr 1 s. 3-8, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1427-3519

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
7/47
Nr opisu: 0000043654
Autorzy: Władysław M. Rzymski, Hannes Michael.
Tytuł: TECHNOMER' 2013. 23 Konferencja Naukowa "Przetwórstwo i zastosowanie polimerów"; 14-15 listopada 2013 roku, Chemnitz, Niemcy.
Tytuł równoległy: 23. Fachtagung uber Verarbeitung und Adwendung von Polymeren; 14. und 15. November 2013, Chemnitz, Deutschland.
Czasopismo: Elastomery 2014 T.18 nr 1 s. 30-32
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1427-3519

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
8/47
Nr opisu: 0000044189
Autorzy: Tomasz Gozdek, Dariusz M. Bieliński, Mariusz Siciński, Hieronim Szymanowski, Anna Piątkowska, Klaudia Kwiatos.
Tytuł: Wulkanizaty z dodatkiem napełniaczy modyfikowanych plazmochemicznie.
Tytuł równoległy: Vulcanizates containing plasmochemically modified fillers.
Czasopismo: Elastomery 2014 T.18 nr 2 s.10-16, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1427-3519

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
9/47
Nr opisu: 0000045360
Autorzy: Ludomir Ślusarski.
Tytuł: Zastosowanie nanotechnologii w przemyśle gumowym.
Tytuł równoległy: The use of nanotechnology in the rubber industry.
Czasopismo: Elastomery 2014 T.18 nr 3 s.9-12, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1427-3519

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
10/47
Nr opisu: 0000040502
Autorzy: Władysław Rzymski.
Tytuł: Kauczuk naturalny: nieco historii, stan obecny i perspektywy. Wybrane zagadnienia.
Tytuł równoległy: Natural rubber: about its history, situation nowadays and in a future. Selected problems.
Czasopismo: Elastomery 2013 T.17 nr 3 s.12-20, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1427-3519

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
11/47
Nr opisu: 0000040503
Autorzy: Paulina Dmowska, Władysław Rzymski.
Tytuł: Sieciowanie dynamiczne i właściwości mieszanin kauczuku chloroprenowego i uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego.
Tytuł równoległy: Dynamic crosslinking and properties of chloroprene and hydrogenated acrylonitrile-butadiene rubber blends.
Czasopismo: Elastomery 2013 T.17 nr 3 s.39-43, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1427-3519

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
12/47
Nr opisu: 0000040823
Autorzy: Aleksandra Smejda-Krzewicka, Władysław M. Rzymski, Mateusz Błaszczak.
Tytuł: Tlenek i nanotlenek cynku w sieciowaniu mieszanin kauczuku butadienowo-styrenowego i chlorosulfonowanego polietylenu.
Tytuł równoległy: Zinc oxide and nano-zinc oxide in cross-linking of styrene-butadiene rubber and chlorosulfonated polyethylene blends.
Czasopismo: Elastomery 2013 T.17 nr 4 s.16-23, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1427-3519

Uwagi wewnętrzne: Jeden z autorów, Mateusz Błaszczak występuje z afiliacją PŁ, choć nie ma tego nazwiska w bazie Osobowe.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
13/47
Nr opisu: 0000039345
Autorzy: Joanna Kleczewska, Dariusz Bieliński, Małgorzata Piotrowska, Jacek Jagielski.
Tytuł: Wpływ bombardowania wysokoenergetyczną wiązką jonów na właściwości mechaniczne i odporność wulkanizatów kauczuku naturalnego na działanie mikroorganizmów. Cz.1. Działanie wiązki jonów He+ i Ar+.
Tytuł równoległy: Influence of high energy lon bombardment on mechanical properties and microbiological resistance of natural rubber vulcanizates. Pt.1. He+ i Ar+.
Czasopismo: Elastomery 2013 T.17 nr 1 s.11-18, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1427-3519

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
14/47
Nr opisu: 0000039845
Autorzy: Rafał Anyszka, Dariusz M. Bieliński, Monika Kowalczyk.
Tytuł: Wpływ doboru fazy rozproszonej na sieciowanie silikonowych kompozytów ceramizujących.
Tytuł równoległy: Influence of dispersed phase selection on ceramizable silicone composites cross-linking.
Czasopismo: Elastomery 2013 T.17 nr 2 s.16-20, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1427-3519

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
15/47
Nr opisu: 0000035084
Autorzy: Marta Tomaszewska, Dariusz M. Bieliński, Lucjan Szuster.
Tytuł: Aktywność środków biobójczych w gumie. Cz. 2. Pochodne PHMG i ciecze jonowe.
Tytuł równoległy: Activity of biocidal agents in rubber. Pt.2. PHMG derivatives and ionic liguids.
Czasopismo: Elastomery 2012 T.16 nr 2 s.3-10, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1427-3519

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
16/47
Nr opisu: 0000034204
Autorzy: Marta Tomaszewska, Dariusz M. Bieliński.
Tytuł: Aktywność środków biobójczych w gumie.. Cz.1. Nanosrebro.
Tytuł równoległy: Activity of biocidal agents in rubber.. Pt.1. Nanosilver.
Czasopismo: Elastomery 2012 T.16 nr 1 s.3-10, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1427-3519

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
17/47
Nr opisu: 0000038586
Autorzy: Katarzyna Bandzierz, Dariusz Bieliński.
Tytuł: Samonaprawiające się polimery. Cz.1. Stan obecny i perspektywy postępu.
Tytuł równoległy: Self-healing polymers. Pt.1. State-of-the art and perspectives of progress.
Czasopismo: Elastomery 2012 T.16 nr 4 s.15-21, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1427-3519

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
18/47
Nr opisu: 0000034735
Autorzy: Wanda Parasiewicz, Jan Mężyński, Karol Niciński, U. Ostaszewska, Dariusz Bieliński.
Tytuł: Kompozyty termoplastyczne dewulkanizatu terpolimeru etylenowo-propylenowo-dienowego z polipropylenem izotaktycznym.
Tytuł równoległy: Thermoplastic composites of devulcanizate of ethylene-propylene-diene terpolymer with isotactic polypropylene.
Czasopismo: Elastomery 2011 T.15 nr 2 s.20-28, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1427-3519

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
19/47
Nr opisu: 0000030808
Autorzy: Barbara Wolska, Władysław Rzymski.
Tytuł: Thiuram disulfides in curing of partially hydrogenated acrylonitrile-butadiene rubber.
Tytuł równoległy: Disiarczki tiuramu w sieciowaniu częściowo uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego.
Czasopismo: Elastomery 2011 T.15 nr 2 s.3-9, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1427-3519

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
20/47
Nr opisu: 0000026560
Autorzy: Cezary Dębek, Magdalena Lipińska, Marian Zaborski.
Tytuł: Metoda poprawy właściwości mechanicznych wulkanizatów mieszanin kauczuku naturalnego z kauczukiem nitrylowym.
Tytuł równoległy: The method of improving mechanical properties of natural rubber blends with nitrile rubber.
Czasopismo: Elastomery 2010 T.14 nr 3 s.9-15, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1427-3519

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
21/47
Nr opisu: 0000029108
Autorzy: Cedric Gay-Berthet, Mariusz Siciński, Joanna Kleczewska, Rafał Anyszka, Dariusz Bieliński.
Tytuł: Properties of rubber composites containing diatomite brewery waste.
Tytuł równoległy: Właściwości kompozytów gumowych zawierających pofiltracyjną ziemię okrzemkową pochodzącą z browaru.
Czasopismo: Elastomery 2010 T.14 nr 6 s.3-14, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1427-3519

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
22/47
Nr opisu: 0000027459
Autorzy: Alexis Ratier, Otmar Dobrowolski, Joanna Kleczewska, Mariusz Siciński, Dariusz Bieliński.
Tytuł: Rubber composites containing multiwalled carbon nanotubes - possibilities and limitations.
Tytuł równoległy: Mieszanki gumowe zawierające nanorurki węglowe - możliwości i ograniczenia.
Czasopismo: Elastomery 2010 T.14 nr 5 s.3-11, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1427-3519

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: FRA
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
23/47
Nr opisu: 0000024890
Autorzy: Magdalena Kmiotek.
Tytuł: Niekonwencjonalne sieciowanie mieszanin elastomerów.
Tytuł równoległy: Unconventional curing of elastomer blends.
Czasopismo: Elastomery 2009 T.13 nr 4 s.26-28, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-547
p-ISSN: 1427-3519

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
24/47
Nr opisu: 0000023852
Autorzy: Małgorzata Piaskiewicz, Teresa Kleps, Ludomir Ślusarski.
Tytuł: Struktura i właściwości mieszanin kauczuku izoprenowego z transpolioktenamerem.
Tytuł równoległy: Structure and properties of isoprene rubber and transpolyoctenamer blends.
Czasopismo: Elastomery 2009 T.13 nr 5 s.12-21, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-547
p-ISSN: 1427-3519

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
25/47
Nr opisu: 0000025543
Autorzy: R. Anyszka, Jan Mężyński, Dariusz Bieliński, Jacek Grams.
Tytuł: Wpływ modyfikacji powierzchni węgla popirolitycznego na właściwości mechaniczne i trybologiczne gumy.
Tytuł równoległy: Influence of the surface modification of pyrolitic carbon blank on mechanical and tribological properties of rubber.
Czasopismo: Elastomery 2009 T.13 nr 6 s.9-19, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-547
p-ISSN: 1427-3519

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
26/47
Nr opisu: 0000018157
Autorzy: Aleksandra Smejda-Krzewicka.
Tytuł: Badania właściwości kauczuków sfunkcjonalizowanych grupami jonogennymi.
Tytuł równoległy: Study on properties of rubbers functionalized with ionogenic groups.
Czasopismo: Elastomery 2008 T.12 nr 4 s.31-33
Lokalizacja dokumentu: M-547
p-ISSN: 1427-3519

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
27/47
Nr opisu: 0000021375
Autorzy: Dariusz Bieliński, Joanna Kleczewska, Krzysztof Majewski, Maria Rajkiewicz.
Tytuł: Badania zmian właściwości mechanicznych warstwy wierzchniej powłok elastomerowych w następstwie procesu starzenia.
Tytuł równoległy: Studies on changes to micromechanical characteristics of the surface layer of elastomer coatings due to ageing.
Czasopismo: Elastomery 2008 T.12 nr 2 s.9-15, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-547
p-ISSN: 1427-3519

Uwagi wewnętrzne: Opis na podstawie odbitki z I-20.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
28/47
Nr opisu: 0000018156
Autorzy: Kinga Bociong, Władysław Rzymski.
Tytuł: Dynamiczne sieciowanie mieszanin uwodornionego i karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego.
Tytuł równoległy: Dynamic crosslinking of blends composed of hydrogenated and carboxylated acrylonitryle-butadiene rubber.
Czasopismo: Elastomery 2008 T.12 nr 4 21-26, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-547
p-ISSN: 1427-3519

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
29/47
Nr opisu: 0000021383
Autorzy: Magdalena Kmiotek, Władysław Rzymski.
Tytuł: Mieszaniny karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego i maleinowanego kopolimeru etylenu - sieciowanie i wybrane właściwości.
Tytuł równoległy: Blends of carboxylated butadiene-acrylonitrile rubber amd maleated ethylene copolymer - study on curing and properties.
Czasopismo: Elastomery 2007 T.11 nr 6 s.7-14
p-ISSN: 1427-3519

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
30/47
Nr opisu: 0000016837
Autorzy: Dariusz Bieliński, Maria Rajkiewicz, Agnieszka Mikołajska, Krzysztof Majewski.
Tytuł: Nanokompozyty polimerowe - wybrane kierunki zastosowania.
Tytuł równoległy: Polymer nanocomposites - selected domains of application.
Czasopismo: Elastomery 2007 T.11 nr 3 s.18-24, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Polim. i Barw.
p-ISSN: 1427-3519

Uwagi wewnętrzne: DIG_016837
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
31/47
Nr opisu: 0000016836
Autorzy: Sylwia Krzemińska, Władysław Rzymski.
Tytuł: Właściwości barierowe wulkanizatów kauczuku butylowego poddanych działaniu rozpuszczalników organicznych.
Tytuł równoległy: Barrier properties of butyl rubber vulcanizates exposed to organic solvents.
Czasopismo: Elastomery 2007 T.11 nr 5 s.3-9, sum.
forma: odb.
p-ISSN: 1427-3519

Uwagi wewnętrzne: DIG_016836
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
32/47
Nr opisu: 0000016835
Autorzy: Władysław Rzymski, Magdalena Włóka-Rupiewicz.
Tytuł: Wpływ stopnia usieciowania na adhezję EPDM do włókien chemicznych.
Tytuł równoległy: The influence of crosslinking degree on the adhesion of EPDM to chemical fibers.
Czasopismo: Elastomery 2007 T.11 nr 5 s.10-15, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Polim. i Barw.
p-ISSN: 1427-3519

Uwagi wewnętrzne: DIG_016835
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
33/47
Nr opisu: 0000011717
Autorzy: Anna Kunert, Marian Zaborski.
Tytuł: Kompozyty elastomer - warstwowe glinokrzemiany. Cz.1.
Tytuł równoległy: Composites: elastomer - layered aluminosilicates. Pt.1.
Czasopismo: Elastomery 2006 T.10 nr 2 s.3-9, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Polim. i Barw.
p-ISSN: 1427-3519

Uwagi wewnętrzne: DIG_011717
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
34/47
Nr opisu: 0000011718
Autorzy: Anna Kunert, Marian Zaborski.
Tytuł: Kompozyty elastomer - warstwowe glinokrzemiany. Cz.2.
Tytuł równoległy: Composites: elastomer - layered aluminosilicates. Pt.2.
Czasopismo: Elastomery 2006 T.10 nr 3 s.3-14, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Polim. i Barw.
p-ISSN: 1427-3519

Uwagi wewnętrzne: DIG_011718
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
35/47
Nr opisu: 0000016851
Autorzy: Dariusz Bieliński.
Tytuł: Microindentation of elastomers. Case studies.
Tytuł równoległy: Badania elastomerów metodą mikroindentacji. Wybrane przykłady.
Czasopismo: Elastomery 2006 T.10 nr 6 s.32-42, streszcz.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Polim. i Barw.
p-ISSN: 1427-3519

Uwagi wewnętrzne: DIG_016851
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
36/47
Nr opisu: 0000008038
Autorzy: Krzysztof Potocki, Jacek Magryta, Marian Zaborski.
Tytuł: Wpływ modyfikacji sadzy kanałowej na gęstość usieciowania, ilość kauczuku związanego i składową elastyczną modułu dynamicznego kauczuku butadienowo-styrenowego.
Czasopismo: Elastomery 2006 T.10 nr 1 s.1
p-ISSN: 1427-3519

Uwagi wewnętrzne: Opis tymczasowy na podstawie strony: http://www.ipgum.pl/e2006_1p.html. Poprawić.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
37/47
Nr opisu: 0000008034
Autorzy: Dariusz Bieliński, Piotr Głąb, Otmar Dobrowolski, Ludomir Ślusarski.
Tytuł: Dispersion of fillers and its effect on properties of rubber.
Tytuł równoległy: Dyspersja napełniaczy i jej wpływ na właściwości gumy.
Czasopismo: Elastomery 2005 T.9 nr spec. s.42-52, streszcz.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Polim. i Braw.
p-ISSN: 1427-3519

Uwagi wewnętrzne: DIG_008034
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
38/47
Nr opisu: 0000008459
Autorzy: Barbara Wolska.
Tytuł: Niekonwencjonalne sieciowanie wybranych elastomerów.
Czasopismo: Elastomery 2005 T.9 nr 1 s.1
p-ISSN: 1427-3519

Uwagi wewnętrzne: Opis tymczasowy na podstawie strony: http://www.ipgum.pl/e2005_1p.html. Poprawić.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
39/47
Nr opisu: 0000008458
Autorzy: Michał Tyburczy, Marian Zaborski, Alex V. Khavryutchenko, Vladimir D. Khavryutchenko, Włodzimierz Baryń.
Tytuł: Oszacowanie energii oddziaływań pomiędzy krzemionką a związkami organicznymi za pomocą algorytmów chemii kwantowej.
Czasopismo: Elastomery 2005 T.9 nr 1 s.1
p-ISSN: 1427-3519

Uwagi wewnętrzne: Opis tymczasowy na podstawie strony: http://www.ipgum.pl/e2005_1p.html. Poprawić.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
40/47
Nr opisu: 0000008037
Autorzy: Michał Tyburczy, Marian Zaborski, Alex V. Khavryutchenko, Vladimir D. Khavryutchenko, Włodzimierz Baryń.
Tytuł: Quantum chemical approach to estimation of interaction between silica and different organic compounds.
Tytuł równoległy: Oszacowanie energii oddziaływań pomiędzy krzemionką a związkami organicznymi za pomocą algorytmów chemii kwantowej.
Czasopismo: Elastomery 2005 T.9 nr 1 s.20-24, streszcz.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Polim. i Barw.
p-ISSN: 1427-3519

Uwagi wewnętrzne: DIG_008037. Na odb. błędne oznaczenie tomu 8.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: UKR
Język: eng
41/47
Nr opisu: 0000008033
Autorzy: Dariusz Bieliński, Piotr Głąb, Leszek Pyskło, Jan Dul.
Tytuł: Skrobia jako składnik mieszanek gumowych. Cz.3. Jodowanie i obróbka enzymatyczna skrobi ziemniaczanej.
Tytuł równoległy: Starch as an ingredient of rubber compounds. Pt.3. Iodination and enzymatic treatment of potato starch.
Czasopismo: Elastomery 2005 T.9 nr 2 s.11-20, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Polim. i Braw.
p-ISSN: 1427-3519

Uwagi wewnętrzne: DIG_008033
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
42/47
Nr opisu: 0000008036
Autorzy: Krzysztof Potocki, Marian Zaborski, Jacek Magryta.
Tytuł: Wpływ silanów i amin na aktywność sadz kanałowych w kauczuku butadienowo-styrenowym.
Tytuł równoległy: The influence of amines and silanes on the activity of channal blacks in SBR.
Czasopismo: Elastomery 2005 T.9 nr 3 s.10-18, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Polim. i Barw.
p-ISSN: 1427-3519

Uwagi wewnętrzne: DIG_008036
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
43/47
Nr opisu: 0000008035
Autorzy: Michał Tyburczy, Marian Zaborski, Włodzimierz Baryń, Radosław Podsiadły, Volodymir Khavryutchenko, Oleksey Khavryutchenko, Karolina Chrońska.
Tytuł: Wpływ substancji o budowie ciekłokrystalicznej na aktywność krzemionki w kauczuku etylenowo-propylenowym.
Tytuł równoległy: Influence of substances of liquid crystal structure on activity of silica in ethylene-propylene rubber.
Czasopismo: Elastomery 2005 T.9 nr 5 s.3-13, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Polim. i Barw.
p-ISSN: 1427-3519

Uwagi wewnętrzne: DIG_008035
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: UKR
Język: pol
44/47
Nr opisu: 0000002851
Autorzy: Teresa Kleps, Małgorzata Piaskiewicz, Wanda Parasiewicz, Jan Mężyński, Ludomir Ślusarski.
Tytuł: Etery koronowe i kryptandy jako ligandy w zespołach sieciujących. Cz.2 Wpływ ligandów na przebieg procesu sieciowania elastomerów.
Tytuł równoległy: Crown ether and kryptands as ligands in crosslinking. Pt.2 The influence crown ether and kryptand on crosslinking of elastomers.
Czasopismo: Elastomery 2004 T.8 nr 3 s.3-11, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Polim. i Barw.
p-ISSN: 1427-3519

Uwagi wewnętrzne: DIG_002851
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
45/47
Nr opisu: 0000003069
Autorzy: Władysław Rzymski.
Tytuł: XVIII Konferencja Naukowa "Technomer'2003" 13-15 listopada 2003, Chemnitz, RFN.
Tytuł równoległy: XVIII Scientific Conference "Technomer'2003" 13-15 November 2003, Chemnitz, Germany.
Czasopismo: Elastomery 2004 T.8 nr 3 s.49-50
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Polim. i Barw.
p-ISSN: 1427-3519

Uwagi wewnętrzne: DIG_003069
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
46/47
Nr opisu: 0000003074
Autorzy: Władysław Rzymski.
Tytuł: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Materiały polimerowe" 29-30 października 2003r., Bratysława, Słowacja.
Tytuł równoległy: International Scientific Conference Polymer Materials 29-30 October 2003, Brtislava, Slovakia.
Czasopismo: Elastomery 2004 T.8 nr 2 s.43-44
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Polim. i Barw.
p-ISSN: 1427-3519

Uwagi wewnętrzne: DIG_003074
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
47/47
Nr opisu: 0000002852
Autorzy: Leszek Pyskło, Jan Dul, Krzysztof Potocki, Dariusz Bieliński, Ludomir Ślusarski.
Tytuł: Skrobia jako składnik mieszanek gumowych. Cz.2 Skrobia modyfikowana.
Tytuł równoległy: Starch as on ingredient of rubber compounds. Pt.2 Modified starch.
Czasopismo: Elastomery 2004 T.8 nr 1 s.3-14, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Polim. i Barw.
p-ISSN: 1427-3519

Uwagi wewnętrzne: DIG_002852
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ