logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: EKOL TECH
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/19
Nr opisu: 0000048889
Autorzy: Sebastian Borowski, Przemysław Kubacki.
Tytuł: Zastosowanie koagulantów i flokulantów w procesie oczyszczania odcieku pofermentacyjnego.
Tytuł równoległy: Using coagulants and flocculants in treating process of anaerobic supernatant.
Czasopismo: Ekol. Tech. 2015 R.23 nr 2 s.60-64, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-462X

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
2/19
Nr opisu: 0000045843
Autorzy: Alicja Biel-Tyralska, Tomasz Tyralski.
Tytuł: Efektywność technologiczna i energetyczna rozwłókniaczy wirowych do makulatury.
Tytuł równoległy: Energy and technological efficiency of pulpers for waste paper.
Czasopismo: Ekol. Tech. 2014 R.22 nr 5 s.291-296, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-462X

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
3/19
Nr opisu: 0000045842
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Zdarzenia o znamionach poważnej awarii w transporcie materiałów niebezpiecznych na terenie Polski.
Tytuł równoległy: Major hazards and similar events in dangerous materials transport in Poland.
Czasopismo: Ekol. Tech. 2014 R.22 nr 5 s.219-227, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-462X

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
4/19
Nr opisu: 0000039305
Autorzy: Monika Solecka.
Tytuł: Kwas nadoctowy - budowa, właściwości i zastosowanie do dezynfekcji ścieków miejskich.
Tytuł równoległy: Peracetic acid - structure, properties and applications for municipal wastewater disinfection.
Czasopismo: Ekol. Tech. 2013 R.21 nr 1 s.40-46, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-462X

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
5/19
Nr opisu: 0000039302
Autorzy: H. Karcz, S. Szczepaniak, M. Kantorek, Piotr Dziugan, K. Wierzbicki.
Tytuł: Opalanie paliwami odpadowymi kotłów energetycznych.
Tytuł równoległy: Firing the power boilers with the waste fuel.
Czasopismo: Ekol. Tech. 2013 Vol.21 nr 2 s.62-77, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-462X

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
6/19
Nr opisu: 0000035080
Autorzy: Sebastian Borowski, Jarosław Domański.
Tytuł: Kofermentacja pomiotu kurzego z osadami ściekowymi.
Tytuł równoległy: Co-digestion of poultry manure with sewage sludge.
Czasopismo: Ekol. Tech. 2012 Vol.20 nr 3 s.192-196, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-462X

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
7/19
Nr opisu: 0000035229
Autorzy: Sebastian Borowski, Jarosław Domański.
Tytuł: Wolny - artykuł Kofermentacja pomiotu kurzego z osadami ściekowymi.
Tytuł równoległy: Co-digestion of poultry manure with sewage sludge.
Czasopismo: Ekol. Tech. 2012 Vol.20 nr 3 s.192-196, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-462X

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
8/19
Nr opisu: 0000035079
Autorzy: Jarosław Domański, Sebastian Borowski.
Tytuł: Ocena osadów ściekowych, pomiotu kurzego oraz gnojowicy z hodowli trzody chlewnej jako substratów w procesie konfermentacji.
Tytuł równoległy: Assesment of sewage sludge, poultry and pig manure as substrates in co-digestion process.
Czasopismo: Ekol. Tech. 2012 Vol.20 nr 3 s.143-147, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-462X

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
9/19
Nr opisu: 0000035078
Autorzy: Marta Solecka.
Tytuł: Wpływ H2O2 i odczynnika Fentona na toksyczność barwników syntetycznych względem wybranych mikroorganizmów testowych.
Tytuł równoległy: The effect of H2O2 and Fenton's reagent on toxicity of synthetic dyes for selected test microorganisms.
Czasopismo: Ekol. Tech. 2012 Vol.20 nr 2 s.88-95, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-462X

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
10/19
Nr opisu: 0000034811
Autorzy: Dorota Gendaszewska, Ewa Liwarska-Bizukojć.
Tytuł: Wpływ wybranych cieczy jonowych na czyste i mieszane kultury mikroorganizmów.
Tytuł równoległy: Effect of the selected ionic liquids on pure and mixed cultures of microorganisms.
Czasopismo: Ekol. Tech. 2012 nr 1 s.3-11, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-462X

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
11/19
Nr opisu: 0000030707
Autorzy: Monika Solecka.
Tytuł: Zastosowanie promieniowania ultrafioletowego do dezynfekcji ścieków miejskich.
Tytuł równoległy: Disinfection of municipal wastewater by ultraviolet irradiation.
Czasopismo: Ekol. Tech. 2011 nr 3 s.115-121, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-462X

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
12/19
Nr opisu: 0000026247
Autorzy: Katarzyna Durka, Beata Gutarowska, Sebastian Borowski, Katarzyna Pielech-Przybylska, Zbigniew Irzyniec, Mariusz Korczyński, Roman Kołacz.
Tytuł: Ocena efektywności usuwania związków odorowych z pomiotu kurzego przez aktywną mikroflorę.
Tytuł równoległy: Effectiveness of the removal of volatile odorus compounds by active microorganisms.
Czasopismo: Ekol. Tech. 2010 Vol.18 nr 1 s.12-20, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech Łódz.
p-ISSN: 1230-462X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
13/19
Nr opisu: 0000026336
Autorzy: Monika Solecka.
Tytuł: Zastosowanie promieniowania gamma do dezynfekcji ścieków miejskich.
Tytuł równoległy: Disinfection of municipal wastewater by gamma irradiation.
Czasopismo: Ekol. Tech. 2010 R.18 nr 2 s.72-77, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-462X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
14/19
Nr opisu: 0000024597
Autorzy: Sebastian Borowski, Jarosław Domański.
Tytuł: Ocena procesu kofermentacji mieszaniny pomiotu kurzego, organicznej biomasy roślinnej i osadów ściekowych.
Tytuł równoległy: Evaluation of the co-digestion process utilizing poultry manure, plant wastes and sewage sludge.
Czasopismo: Ekol. Tech. 2009 Vol.17 nr 4 s.182-186, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3746
p-ISSN: 1230-462X

Uwagi wewnętrzne: opis na podst. odbitki z I-31
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
15/19
Nr opisu: 0000019272
Autorzy: Anna Koziróg, Zofia Żakowska, Bogumił Brycki.
Tytuł: Dibromki alkileno- α, v~00-bis(dodecylodimetyloamoniowe) - nowoczesne związki chemiczne wykorzystywane w dezynfekcji.
Tytuł równoległy: Dibromide alkylen-bis(dadecylodimethylammonium) - modern chemical substances used in disinfection.
Czasopismo: Ekol. Tech. 2008 Vol.16 nr 5A s.82-85, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 1230-462X

Uwagi wewnętrzne: DIG_019272
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
16/19
Nr opisu: 0000019271
Autorzy: Beata Gutarowska, Tomasz Goździecki.
Tytuł: Ocena zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza w zakładzie produkującym kompost do uprawy pieczarek.
Tytuł równoległy: Estimation of microbial contamination of the air in factory producing compost for champignons cultivation.
Czasopismo: Ekol. Tech. 2008 Vol.16 nr 5A s.60-63, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 1230-462X

Uwagi wewnętrzne: DIG_019271
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
17/19
Nr opisu: 0000019270
Autorzy: Beata Gutarowska.
Tytuł: Rozprzestrzenianie drobnoustrojów w powietrzu otoczenia kompostowni.
Tytuł równoległy: The expansion of mircoorganisms in the air around compost facilities surroundings.
Czasopismo: Ekol. Tech. 2008 Vol.16 nr 5A s.55-59, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 1230-462X

Uwagi wewnętrzne: DIG_019270
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
18/19
Nr opisu: 0000018169
Autorzy: Beata Gutarowska, Małgorzata Piotrowska.
Tytuł: Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza na stanowiskach pracy w garbarni.
Tytuł równoległy: Microbial contamination of the air on particular workplaces in tannery.
Czasopismo: Ekol. Tech. 2008 Vol.16 nr 5 s.224-228, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3746
p-ISSN: 1230-462X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
19/19
Nr opisu: 0000019273
Autorzy: Małgorzata Piotrowska, Zofia Żakowska.
Tytuł: Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza pomieszczeń zamkniętych jako czynnik zagrożenia zdrowotnego.
Tytuł równoległy: Microbial contamination of indoors air as a health risk factor.
Czasopismo: Ekol. Tech. 2008 Vol.16 nr 5A s.142-145, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 1230-462X

Uwagi wewnętrzne: DIG_019273
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ