logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: ECOL CHEM ENG S
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/21
Nr opisu: 0000046447
Autorzy: Grzegorz Wielgosiński, Agata Targaszewska.
Tytuł: The impact of waste incineration on human beings and the environment.
Tytuł równoległy: Oddziaływanie spalarni odpadów na ludzi i środowisko.
Czasopismo: Ecol. Chem. Eng. S 2014 Vol.21 nr 2 s.335-363, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-6196
e-ISSN: 2084-4549

Uwagi wewnętrzne: DIG_046447. OA. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.553
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
DOI:
2/21
Nr opisu: 0000045830
Autorzy: Elwira Tomczak, Paweł Tosik.
Tytuł: Sorption equilibrium of azo dyes Direct Orange 26 and Reactive Blue 81 onto a cheap plant sorbent.
Tytuł równoległy: Równowaga sorpcji barwników azowych Direct Orange 26 i Reactive Blue 81 na tanim sorbencie roślinnym.
Czasopismo: Ecol. Chem. Eng. S 2014 Vol.21 nr 3 s.435-445, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-6196
e-ISSN: 2084-4549

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.553
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
3/21
Nr opisu: 0000044265
Autorzy: Patrycja Łechtańska, Grzegorz Wielgosiński.
Tytuł: The use of ammonium sulfate as an inhibitor of dioxin synthesis in iron ore sintering process.
Tytuł równoległy: Wykorzystanie siarczanu amonu jako inhibitora syntezy dioksyn w procesie spiekania rudy żelaza.
Czasopismo: Ecol. Chem. Eng. S 2014 Vol.21 nr 1 s.59-70, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-6196
e-ISSN: 2084-4549

Uwagi wewnętrzne: DIG_044265. BazTech. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.553
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
DOI:
4/21
Nr opisu: 0000045819
Autorzy: Grzegorz Wielgosiński, Dorota Wasiak, Alicja Zawadzka.
Tytuł: The use of sequential extraction for assessing environmental risks of waste incineration bottom ash.
Tytuł równoległy: Wykorzystanie ekstrakcji sekwencyjnej do oceny zagrożeń dla środowiska powodowanych przez żużle i popioły z procesu termicznego przekształcania odpadów.
Czasopismo: Ecol. Chem. Eng. S 2014 Vol.21 nr 3 s.413-423, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-6196
e-ISSN: 2084-4549

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Jedna z autorek, Dorota Wasiak występuje z afiliacją PŁ, choć nie ma tego nazwiska w bazie Osobowe.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.553
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
DOI:
5/21
Nr opisu: 0000041588
Autorzy: Elwira Tomczak, Władysław Kamiński, Dominika Szczerkowska.
Tytuł: Fractional derivatives for description of sorption kinetics in the plant sorbent - metal ions system.
Tytuł równoległy: Zastosowanie pochodnych ułamkowych do opisu kinetyki sorpcji dla układu sorbent roślinny - jony metali.
Czasopismo: Ecol. Chem. Eng. S 2013 Vol.20 nr 3 s.499-506, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-6196
e-ISSN: 2084-4549

Uwagi wewnętrzne: DIG_041588. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
DOI:
6/21
Nr opisu: 0000040094
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Marcin Zaborowski, Zbigniew Gorzka, Marek Kaźmierczak.
Tytuł: Utilization of ends from PVC production with application of Fe-Cr catalyst - dioxins hazard.
Tytuł równoległy: Utylizacja odpadu z produkcji PCW z udziałem katalizatora Fe-Cr w aspekcie zagrożenia dioksynami.
Czasopismo: Ecol. Chem. Eng. S 2013 Vol.20 nr 1 s.109-116, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-6196
e-ISSN: 2084-4549

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
7/21
Nr opisu: 0000041589
Autorzy: Klara Piotrowska, Mirosław Imbierowicz, Andrzej Chacuk.
Tytuł: Wet oxidation of dairy sewage: the kinetic study of decomposition of the milk components.
Tytuł równoległy: Mokre utlenianie ścieków mleczarskich: badanie kinetyki rozkładu składników mleka.
Czasopismo: Ecol. Chem. Eng. S 2013 Vol.20 nr 3 s.531-541, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-6196
e-ISSN: 2084-4549

Uwagi wewnętrzne: DIG_041589. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
DOI:
8/21
Nr opisu: 0000037596
Autorzy: Elwira Tomczak, Władysław Kamiński.
Tytuł: Application of ANN to the sorption equlibrium modelling of heavy metal ions on clinoptilolite.
Tytuł równoległy: Zastosowanie SSN w modelowaniu równowagi sorpcyjnej jonów metali ciężkich na klinoptylolicie.
Czasopismo: Ecol. Chem. Eng. S 2012 Vol.19 nr 2 s.227-237, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-6196

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.382
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
9/21
Nr opisu: 0000037590
Autorzy: Stanisław Ledakowicz, Lucyna Bilińska, Renata Żyłła.
Tytuł: Application of Fenton's reagent in the textile wastewater treatment under industrial conditions.
Tytuł równoległy: Zastosowanie odczynnika Fentona do oczyszczania ścieków włókieniczych w warunkach przemysłowych.
Czasopismo: Ecol. Chem. Eng. S 2012 Vol.19 nr 2 s.163-174, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-6196

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.382
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
10/21
Nr opisu: 0000037592
Autorzy: Hanna Kierzkowska-Pawlak.
Tytuł: Determination of kinetics in gas-liquid reaction systems. An overview.
Tytuł równoległy: Przegląd metod wyznaczania kinetyki reakcji gaz-ciecz.
Czasopismo: Ecol. Chem. Eng. S 2012 Vol.19 nr 2 s.175-196, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-6196

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.382
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
11/21
Nr opisu: 0000037589
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Piotr Witczak.
Tytuł: Development and first year operation of extended wastewater treatment plant in Dobron.
Tytuł równoległy: Rozbudowa i pierwszy rok pracy powiększonej oczyszczalni ścieków w Dobroniu
Czasopismo: Ecol. Chem. Eng. S 2012 Vol.19 nr 1 s.107-115, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-6196

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.382
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
12/21
Nr opisu: 0000037588
Autorzy: Marta Siemieniec, Hanna Kierzkowska-Pawlak, Andrzej Chacuk.
Tytuł: Reaction kinetics of carbon dioxide in a aqueous diethanolamine solutions using the stopped-flow technique.
Tytuł równoległy: Kinetyka reakcji ditlenku węgla w wodnych roztworach dietanoloaminy z zastosowaniem techniki zatrzymanego przepływu.
Czasopismo: Ecol. Chem. Eng. S 2012 Vol.19 nr 1 s.55-66, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-6196

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.382
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
13/21
Nr opisu: 0000037594
Autorzy: Aleksandra Ziemińska-Stolarska, Jerzy Skrzypski.
Tytuł: Review of mathematical models of water quality.
Tytuł równoległy: Przegląd modeli matematycznych jakości wód.
Czasopismo: Ecol. Chem. Eng. S 2012 Vol.19 nr 2 s.197-211, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-6196

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.382
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
14/21
Nr opisu: 0000037583
Autorzy: Klara Piotrowska, Mirosław Imbierowicz, Andrzej Chacuk.
Tytuł: Wet oxidation of dairy sewage.
Tytuł równoległy: Mokre utlenianie ścieków przemysłu mleczarskiego.
Czasopismo: Ecol. Chem. Eng. S 2012 Vol.19 nr 1 s.29-38, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-6196

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.382
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
15/21
Nr opisu: 0000034833
Autorzy: Władysław Kamiński, Elwira Tomczak, Andrzej Górak.
Tytuł: Biobutanol - production and purification methods.
Tytuł równoległy: Biobutanol - metody wytwarzania i oczyszczania.
Czasopismo: Ecol. Chem. Eng. S 2011 Vol.18 nr 1 s.31-37, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-6196

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.423
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
16/21
Nr opisu: 0000033649
Autorzy: Dorota Błędzka, Marta Gmurek, Magdalena Olak-Kucharczyk, Jacek Miller, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Photodegradation of n-butylparaben in natural water from Sulejow reservoir.
Tytuł równoległy: Fotodegradacja ksenobiotyku n-butyloparabenu w wodzie z Zalewu Sulejowskiego.
Czasopismo: Ecol. Chem. Eng. S 2011 Vol.18 nr 4 s.517-525, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-6196

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.423
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
17/21
Nr opisu: 0000032788
Autorzy: Marek Stelmachowski.
Tytuł: Utilization of glycerol, a by-product of the transesterification process of vegetable oils: a review.
Tytuł równoległy: Metody zagospodarowania gliceryny, productu ubocznego z procesu transestryfikacji olejów roślinnych: przegląd literaturowy.
Czasopismo: Ecol. Chem. Eng. S 2011 Vol.18 nr 18 s.9-30, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-6196

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.423
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
18/21
Nr opisu: 0000026840
Autorzy: Roman Zarzycki, Zofia Modrzejewska, Katarzyna Nawrotek.
Tytuł: Drug release from hydrogel matrices.
Tytuł równoległy: Uwalnianie leków z hydrożeli.
Czasopismo: Ecol. Chem. Eng. S 2010 Vol.17 nr 2 s.117-136, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz
p-ISSN: 1898-6196

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Praca afiliowana przez PŁ
19/21
Nr opisu: 0000030656
Autorzy: Hanna Kierzkowska-Pawlak, Andrzej Chacuk.
Tytuł: Kinetics of carbon dioxide absorption into aqueous MDEA solutions.
Tytuł równoległy: Kinetyka absorpcji CO2 w wodnych roztworach MDEA.
Czasopismo: Ecol. Chem. Eng. S 2010 Vol.17 nr 4 s.463-475, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-6196

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Praca afiliowana przez PŁ
20/21
Nr opisu: 0000022280
Autorzy: Iwona Puczyńska, Jerzy Skrzypski.
Tytuł: Integracja działań biologicznych i technicznych jako podstawa intensyfikacji procesów samooczyszczania się zbiorników zaporowych (na przykładzie Zbiornika Sulejowskiego).
Tytuł równoległy: The integration of biological and technical actions as a basis of the intensification of dam reservoirs' self-purification (Sulejow Reservoir).
Czasopismo: Ecol. Chem. Eng. S 2009 Vol.16 nr S2 s.221-235, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3864
p-ISSN: 1898-6196

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.615
Punktacja MNiSW: 6.000
21/21
Nr opisu: 0000022281
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Zbigniew Gorzka, Marcin Zaborowski, Marek Kaźmierczak, Radosław Ciesielski.
Tytuł: Utlenianie mieszaniny aceton-woda (1:5) zawierającej kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy z udziałem katalizatora monolitycznego platynowo-rodowego.
Tytuł równoległy: Oxidation of the mixture acetone-water (1:5) containing of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid with application of monolithic platinum-rhodium catalyst.
Czasopismo: Ecol. Chem. Eng. S 2009 Vol.16 nr 1 s.107-113, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3864
p-ISSN: 1898-6196

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.615
Punktacja MNiSW: 6.000
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ