logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: CIEPŁOW OGRZEW WENT
Liczba odnalezionych rekordów: 37Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/37
Nr opisu: 0000045950
Autorzy: Artur Borowczyński, Dariusz Heim.
Tytuł: Funkcje sterujące wykorzystywane w programach symulacyjnych oraz wpływ wybranych algorytmów na obliczeniowe zapotrzebowanie na energię.
Tytuł równoległy: Control functions used in the simulation softwares and the effect of selected algorithms in the calculation of energy demand.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2015 T.46 nr 1 s.25-29, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
2/37
Nr opisu: 0000010952
Autorzy: Anna Machniewicz, Dariusz Heim.
Tytuł: Dobowe bilanse strumieni ciepła, jako kryterium oceny efektywności energetycznej fasad przeszklonych.
Tytuł równoległy: Daily balances of heat streams as a criterion for evaluation of energy efficiency of glazed facades.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2014 T.45 nr 5 s.183-187, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
3/37
Nr opisu: 0000045052
Autorzy: Paweł Michnikowski, Janusz Skiba.
Tytuł: Testy poprawności rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania na podstawie wskazań nagrzejnikowych podzielników elektronicznych.
Tytuł równoległy: Test the settlement of individual heating costs on the basis of indications radiator electronic allocators.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2014 R.45 nr 9 s.347-351, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
4/37
Nr opisu: 0000040150
Autorzy: Henryk Sabiniak, Adam Rubnikowicz.
Tytuł: Doświadczalne badania kompensorów kształtowych w instalacjach grzewczych wykonywanych z chlorowanego polichlorku winylu CPVC.
Tytuł równoległy: Experimental tests for compensators in heating systems made of chlorinated polyvinyl chloride CPVC.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2013 T.44 nr 7 s.274-276, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
5/37
Nr opisu: 0000037824
Autorzy: Andrzej Błaszczyk, Adam Papierski, Mariusz Susik, Radosław Cywka, Dariusz Woźniak.
Tytuł: Efekty modernizacji układów hydraulicznych wybranych ciepłowni. Cz. 1
Tytuł równoległy: Effects od modernization concerning hydraulic systems of selected district heating plants. t.1.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2013 T. 44 nr 2 s. 53-58, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
6/37
Nr opisu: 0000038655
Autorzy: Andrzej Błaszczyk, Adam Papierski, Mariusz Susik, Radosław Cywka, Dariusz Woźniak.
Tytuł: Efekty modernizacji układów hydraulicznych wybranych ciepłowni. Cz.1.
Tytuł równoległy: Effects of modernization concerning hydraulic systems of selected district heating plants. Pt.1.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2013 T.44 nr 3 s.91-95, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
7/37
Nr opisu: 0000039673
Autorzy: Henryk Sabiniak, Adam Rubnikowicz.
Tytuł: Naprężenia w elementach kompensatorów kształtowych w instalacjach wykonywanych z chlorowanego polichlorku winylu CPVC.
Tytuł równoległy: Stresses in the elements of the compensators in systems made of chlorinated polyvinyl chloride CPVC.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2013 T.44 nr 6 s.229-231, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
8/37
Nr opisu: 0000039146
Autorzy: Tomasz Adamiak, Adam Deska.
Tytuł: Wytyczne projektowania wentylacji grawitacyjnej - stan obecny, propozycje zmian.
Tytuł równoległy: Guidelines for gravitational ventilation design - current status, proposed amendments.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2013 T.44 nr 4 s.163-167, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
9/37
Nr opisu: 0000034915
Autorzy: Dorota Brzezińska, Grzegorz Kubicki.
Tytuł: Wentylacja pożarowa pionowych dróg ewakuacyjnych - systemy i ich skuteczność w warunkach rzeczywistych. Cz. 2. System mechanicznego oddymiania klatki schodowej a bezpieczeństwo ewakuacji.
Tytuł równoległy: Fire ventilation of vertical fire escape routes - system and their efficiency in real conditions. Pt. 2. Mechanical staircase smoke exhaust system and evacuation safety.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2012 T. 43 nr 6 s. 244-248, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
10/37
Nr opisu: 0000038519
Autorzy: Dorota Brzezińska, Grzegorz Kubicki.
Tytuł: Wentylacja pożarowa pionowych dróg ewakuacyjnych - systemy i ich skuteczność w warunkach rzeczywistych. Cz.1. Wentylacja pożarowa klatek schodowych w budynkach średniowysokich.
Tytuł równoległy: Fire ventilation of vertical fire escape routes - system and their efficiency in real conditions. Pt.1. Fire ventilation of stairwells in medium-high buildings.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2012 T.43 nr 5 s.213-216, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
11/37
Nr opisu: 0000038520
Autorzy: Dorota Brzezińska, Grzegorz Kubicki.
Tytuł: Wentylacja pożarowa pionowych dróg ewakuacyjnych - systemy i ich skuteczność w warunkach rzeczywistych. Cz.3. Zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych.
Tytuł równoległy: Fire ventilation of vertical fire escape routes - system and their efficiency in real conditions. Pt.3. Protectionof staircases against toxic fumes
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2012 T.43 nr 7 s.295-299, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
12/37
Nr opisu: 0000038521
Autorzy: Dorota Brzezińska, Grzegorz Kubicki.
Tytuł: Wentylacja pożarowa pionowych dróg ewakuacyjnych - systemy i ich skuteczność w warunkach rzeczywistych. Cz.4. Zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych.
Tytuł równoległy: Fire ventilation of vertical fire escape routes - systems and their efficiency in real conditions. Pt.4. Effective smoke propagation preventing systems.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2012 T.43 nr 8 s.342-346, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
13/37
Nr opisu: 0000030726
Autorzy: Henryk Sabiniak, Adam Szyda.
Tytuł: Badania termicznej wydłużalności rur polipropylenowych stabilizowanych warstwą aluminiową.
Tytuł równoległy: Examinations of thermal expansion of polypropylene pipes stabilised with aluminium layer.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2011 T.42 nr 6 s.253-256, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
14/37
Nr opisu: 0000031235
Autorzy: Dorota Brzezińska, Piotr Tofiło.
Tytuł: Najnowsze możliwości modelowania funkcjonowania systemów wentylacyjnych za pomocą technik CFD.
Tytuł równoległy: Recent modelling possibilities of ventilation systems by using CFD techniques.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2011 T.42 nr 12 s.531-533, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
15/37
Nr opisu: 0000030819
Autorzy: Henryk Sabiniak, Adam Szyda.
Tytuł: Praktyczne znaczenie wyników badań termicznej wydłużalności rur polipropylenowych stabilizowanych warstwą aluminiową.
Tytuł równoległy: Practical significance of research results concerning thermal expansion of polypropylene pipes stabilised with aluminum layer.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2011 T.42 nr 9 s.364-366, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
16/37
Nr opisu: 0000030551
Autorzy: Henryk Sabiniak, Adam Szyda.
Tytuł: Teoretyczne modelowanie termicznej wydłużalności rur polipropylenowych stabilizowanych warstwą aluminiową.
Tytuł równoległy: Theoretical modeling of thermal extension of polypropylene pipes stabilised with aluminium layer.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2011 T.42 nr 4 s.144-147, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
17/37
Nr opisu: 0000030681
Autorzy: Grzegorz Górecki, Łukasz Adrian, Szymon Szufa.
Tytuł: Wstępna analiza efektywności wymienników ciepła o złożonej geometrii i wymienników typu rurka ciepła.
Tytuł równoległy: Preliminary efficiency analysis of heat exchanger types: with complex geometry and tube type.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2011 T.42 nr 5 s.222-224, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
18/37
Nr opisu: 0000031234
Autorzy: Andrzej Błaszczyk, Adam Papierski.
Tytuł: Wybrane modernizacje pomp dla ciepłownictwa.
Tytuł równoległy: Selected modernised pumps for district heating.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2011 T.42 nr 12 s.493-495, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
19/37
Nr opisu: 0000026846
Autorzy: Dorota Brzezińska.
Tytuł: Oddymianie atriów.
Tytuł równoległy: Smoke extraction in atria.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2010 T.41 nr 9 s.323-327, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
20/37
Nr opisu: 0000027333
Autorzy: Dorota Brzezińska.
Tytuł: Oddymianie atriów. Cz. 2
Tytuł równoległy: Smoke extraction in atria. Pt . 2
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2010 T.41 nr 11 s.424-428, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
21/37
Nr opisu: 0000027432
Autorzy: Dorota Brzezińska.
Tytuł: Oddymianie hal widowiskowo-sportowych.
Tytuł równoległy: Smoke removing in concert & sport halls.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2010 T.41 nr 12 s.467-472, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
22/37
Nr opisu: 0000026596
Autorzy: Dorota Brzezińska.
Tytuł: Oddymianie obiektów po nowelizacji przepisów techniczno-budowlanych.
Tytuł równoległy: Smoke extraction from building interiors after revision of technical rules for construction.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2010 T.41 nr 7-8 s.279-282, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
23/37
Nr opisu: 0000019842
Autorzy: Zbigniew Cebulski, Wojciech Tomasz Konka.
Tytuł: Systemy odzyskiwania ciepła. Układy z wewnętrzną pętlą wodną jako dolnym źródłem ciepła w pompach ciepła woda-powietrze.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2009 nr 1 s.11-16
Lokalizacja dokumentu: P-1204
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
24/37
Nr opisu: 0000018067
Autorzy: Zbigniew Cebulski, Wojciech Tomasz Konka.
Tytuł: System odzyskiwania ciepła - pompy ciepła
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2008 R.39 nr 9 s.34-37
Lokalizacja dokumentu: P-1204
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
25/37
Nr opisu: 0000018287
Autorzy: Henryk Sabiniak, Adam Szyda.
Tytuł: Zmienność współczynnika rozszerzalności liniowej rur polipropylenowych stabilizowanych warstwą aluminiową.
Tytuł równoległy: Variability of linear expansion coefficient of polypropylene pipes stabilised with aluminium layer
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2008 R.29 nr 11 s.18-21, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1204
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
26/37
Nr opisu: 0000013673
Autorzy: Andrzej Błaszczyk, Radosław Cywka, Stefan Najdecki, Dariusz Woźniak.
Tytuł: Modernizacja wybranej ciepłowni miejskiej.
Tytuł równoległy: Modernisation of selected urban heat engineering plant.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2007 R.38 nr 10 s.38-40, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1204
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
27/37
Nr opisu: 0000013349
Autorzy: Henryk Sabiniak, Tomasz Jerominko.
Tytuł: Współczynnik tarcia między betonem a polipropylenem.
Tytuł równoległy: Friction coefficient between concrete and polypropylene.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2007 R.38 nr 6 s.24-26, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1204
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
28/37
Nr opisu: 0000008591
Autorzy: Henryk Sabiniak, Marek Pietras.
Tytuł: Regulacja systemów klimatyzacyjnych obiektów basenowych.
Tytuł równoległy: Control of air conditioning systems in swimming pools.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2006 R.37 nr 6 s.34-35, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1204
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
29/37
Nr opisu: 0000009773
Autorzy: Adam Bartosiak, Jerzy Petera.
Tytuł: Zastosowanie oprogramowania ANSYS do modelowania numerycznego wentylacji wyporowej pomieszczeń biurowych.
Tytuł równoległy: Applying ANSYSC software for numerical investigation of displacement ventilation in office lodgings.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2006 R.37 nr 12 s.28-32, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1204
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
30/37
Nr opisu: 0000002777
Autorzy: Adam Szyda.
Tytuł: Infrastuktura ochrony środowiska. Europejskie źródła współfinansowania inwestycji.
Tytuł równoległy: Environment protection infrastructure: European sources of co-financing investment.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2005 R.36 nr 3 s.3-7, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1204
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
31/37
Nr opisu: 0000004513
Autorzy: Henryk Sabiniak, Marek Pietras.
Tytuł: Obciążenie cieplne hal basenowych.
Tytuł równoległy: Heat load of swimming pool halls.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2005 R.36 nr 6 s.29-32, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1204
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
32/37
Nr opisu: 0000001961
Autorzy: Henryk Sabiniak, Marek Pietras.
Tytuł: Obciążenie wilgotnościowe hal basenowych.
Tytuł równoległy: Basin humidity load of swimming pool space.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2005 R.36 nr 2 s.30-34, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1204
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
33/37
Nr opisu: 0000004303
Autorzy: Henryk Sabiniak, Marek Pietras.
Tytuł: Obciążenie wilgotnościowe hal basenowych - kontynuacja.
Tytuł równoległy: Pool humidity load of a swimming pool hall - continued.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2005 R.36 nr 5 s.31-34, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1204
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
34/37
Nr opisu: 0000004855
Autorzy: Henryk Sabiniak, Marek Pietras.
Tytuł: Systemy organizacji wymiany powietrza w halach basenowych.
Tytuł równoległy: Air exchange in swimmimg pool halls - organisation systems.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2005 R.36 nr 9 s.30-31,36, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1204
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
35/37
Nr opisu: 0000000839
Autorzy: Henryk Sabiniak, Marek Pietras.
Tytuł: Wymagania stawiane instalacjom klimatyzacyjnym w halach basenowych.
Tytuł równoległy: Requirements of air conditioning systems for swimming pool compartments.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2005 R.36 nr 1 s.28-33, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1204
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
36/37
Nr opisu: 0000004891
Autorzy: Dariusz Heim, Piotr Narowski, Andrzej Wiszniewski.
Tytuł: Zastosowanie symulacji energetycznej budynku do wymiarowania trigeneracyjnego układu zasilania w energię budynku wyposażonego w wymiennik gruntowy - studium przypadku.
Tytuł równoległy: Power simulation in a building for trigenerative dimensioning of power supply system as applied to a building equipped with a ground heat exchanger - study of a case.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2005 R.36 nr 10 s.18-23, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-1204
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
37/37
Nr opisu: 0000000143
Autorzy: Henryk Sabiniak, Antoni Rubnikowicz.
Tytuł: Błędy w instalacjach centralnego ogrzewania i wentylacji mieszkań popełniane przy rewitalizacji starych budynków mieszkalnych.
Czasopismo: Ciepłow. Ogrzew. Went. 2004 R.35 nr 5 s.34-38
Lokalizacja dokumentu: P-1204
p-ISSN: 0137-3676

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ