logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: CHEM INŻ EKOL
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/26
Nr opisu: 0000009350
Autorzy: Dorota Plaskota-Kamecka, Marek Dziubiński.
Tytuł: Effect of selected parameters on the adsorption of chromium and iron ions in soil.
Tytuł równoległy: Wpływ wybranych parametrów na adsorpcję jonów chromu i żelaza w glebie.
Czasopismo: Chem. Inż. Ekol. 2006 T.13 nr 3-4 223-230, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3742
p-ISSN: 1231-7098

Uwagi wewnętrzne: Zgodnie z decyzją KBN mies. uzyskał rangę czas.międzynarodowego.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
2/26
Nr opisu: 0000008863
Autorzy: Marek Stelmachowski, Mirosław Imbierowicz.
Tytuł: Problemy utylizacji ługów siarczkowych otrzymywanych w procesie "słodzenia" benzyn. Cz.2. Badania zastosowania mokrego utleniania, ozonowania oraz nanofiltracji do unieszkodliwienia zużytych ługów siarczkowych.
Tytuł równoległy: Utilisation of refinery, spent sulphidic caustic from "sweetening" of gasoline. Pt.2. Utilisation of spent caustics by wet air oxidation, ozonation and nanofiltration.
Czasopismo: Chem. Inż. Ekol. 2006 T.13 nr S1 s.115-128, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3742
p-ISSN: 1231-7098

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
3/26
Nr opisu: 0000008864
Autorzy: Katarzyna Jaros, Władysław Kamiński.
Tytuł: Usuwanie jonów miedzi z wody w kolumnie z wypełnieniem w postaci kulek chitozanowych.
Tytuł równoległy: Removal of copper ions from water in the column with chitosan beads packing.
Czasopismo: Chem. Inż. Ekol. 2006 T.13 nr S1 s.137-146, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3742
p-ISSN: 1231-7098

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
4/26
Nr opisu: 0000008865
Autorzy: Urszula Nowak, Władysław Kamiński.
Tytuł: Zastosowanie membran strukturalnych w postaci spienionej do usuwania jonów miedzi z wody pitnej.
Tytuł równoległy: Application of foam structural membranes in copper ions removal from drinking water.
Czasopismo: Chem. Inż. Ekol. 2006 T.13 nr S1 s.147-155, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3742
p-ISSN: 1231-7098

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
5/26
Nr opisu: 0000003219
Autorzy: Marcin Kucharski, Władysław Kamiński, Jerzy Petera.
Tytuł: Analiza składowych głównych w modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w obrębie dróg.
Tytuł równoległy: Principal component analysis in pollutant dispersion modelling near a road.
Czasopismo: Chem. Inż. Ekol. 2005 T.12 nr S1 93-101, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3742
p-ISSN: 1231-7098

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
6/26
Nr opisu: 0000006217
Autorzy: Emilia Jach-Szakiel, Jerzy Skrzypski.
Tytuł: Analysis of changes in acidifying air pollutants emission in Europe.
Tytuł równoległy: Analiza zmian emisji kwasotwórczych zanieczyszczeń powietrza w Europie.
Czasopismo: Chem. Inż. Ekol. 2005 T.12 nr 9 s.899-909, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3742
p-ISSN: 1231-7098

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
7/26
Nr opisu: 0000006227
Autorzy: Anna Wolborska.
Tytuł: Application of coagulation in underground water treatment.
Tytuł równoległy: Zastosowanie koagulacji w oczyszczaniu wody podziemnej.
Czasopismo: Chem. Inż. Ekol. 2005 T.12 nr 9 s.1003-1015, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3742
p-ISSN: 1231-7098

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
8/26
Nr opisu: 0000003229
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Marek Kaźmierczak, Zbigniew Gorzka, Marcin Zaborowski.
Tytuł: Dioksyny w procesie utleniania 1,1,2,2 - tetrachloroetanu w obecności wybranych katalizatorów.
Tytuł równoległy: Dioxins in the process of 1,1,2,2-tetrachloroethane oxidation in the presence of selected catalysts.
Czasopismo: Chem. Inż. Ekol. 2005 T.12 nr S1 s.113-122, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3742
p-ISSN: 1231-7098

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
9/26
Nr opisu: 0000006225
Autorzy: Hanna Kierzkowska-Pawlak, Roman Zarzycki.
Tytuł: Effect of a dispersed liquid phase on mass transfer rate in gas-liquid-liquid systems.
Tytuł równoległy: Wpływ rozproszonej fazy ciekłej na szybkość wnikania masy w układach gaz-ciecz-ciecz.
Czasopismo: Chem. Inż. Ekol. 2005 T.12 nr 9 s.989-1001, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3742
p-ISSN: 1231-7098

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
10/26
Nr opisu: 0000006219
Autorzy: Grzegorz Wielgosiński.
Tytuł: Emission of dioxins from solid waste incineration.
Tytuł równoległy: Emisja dioksyn z procesu spalania odpadów.
Czasopismo: Chem. Inż. Ekol. 2005 T.12 nr 9 s.919-936, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3742
p-ISSN: 1231-7098

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
11/26
Nr opisu: 0000006218
Autorzy: Emilia Jach-Szakiel, Jerzy Skrzypski.
Tytuł: Evaluation of the location of EMEP measuring stations in Europe using artificial neural networks.
Tytuł równoległy: Ocena lokalizacji stacji pomiarowych EMEP w Europie przy użyciu sztucznych sieci neuronowych.
Czasopismo: Chem. Inż. Ekol. 2005 T.12 nr 9 s.912-918, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3742
p-ISSN: 1231-7098

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
12/26
Nr opisu: 0000007509
Autorzy: Kamil Kamiński, Władysław Kamiński, Jerzy Petera.
Tytuł: Modelowanie pola wiatru nad Łodzią z zastosowaniem metody elementu skończonego.
Tytuł równoległy: Modelling of wind field over city Łódź using the finite element method.
Czasopismo: Chem. Inż. Ekol. 2005 T.12 nr S3 s.371-379, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3742
p-ISSN: 1231-7098

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
13/26
Nr opisu: 0000006223
Autorzy: Dorota Gryglik, Jacek Miller.
Tytuł: Photosensitized oxidation as a tool for degradation of harmful substances in water solutions.
Tytuł równoległy: Fotosensybilizowane utlenianie jako sposób degradacji szkodliwych substancji w środowisku wodnym.
Czasopismo: Chem. Inż. Ekol. 2005 T.12 nr 9 s.977-987, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3742
p-ISSN: 1231-7098

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
14/26
Nr opisu: 0000007511
Autorzy: Marek Stelmachowski, Mirosław Imbierowicz.
Tytuł: Problemy utylizacji ługów siarczkowych otrzymywanych w procesie "słodzenia" benzyn.. Cz.1. Przegląd metod unieszkodliwiania ługów oraz ocena technologii.
Tytuł równoległy: Utilisation of refinery, spent sulphidic caustic from "sweetening" of gasoline.. Pt.1. A short review of treatment options and assessment of known technologies.
Czasopismo: Chem. Inż. Ekol. 2005 T.12 nr S4 s.503- 515, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3742
p-ISSN: 1231-7098

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
15/26
Nr opisu: 0000003213
Autorzy: Kamil Kamiński, Władysław Kamiński, Jerzy Petera.
Tytuł: Prognozowanie pól imisji zmiennych w czasie i przestrzeni za pomocą sztucznych sieci neuronowych.
Tytuł równoległy: Prediction of time - and space - dependent ambient concentration fields by artificial neural networks.
Czasopismo: Chem. Inż. Ekol. 2005 T.12 nr S1 75-84, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3742
p-ISSN: 1231-7098

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
16/26
Nr opisu: 0000006221
Autorzy: Grzegorz Wielgosiński, Barbara Kozłowska.
Tytuł: Sewage sludge energy recycling.
Tytuł równoległy: Recykling energetyczny osadów ściekowych.
Czasopismo: Chem. Inż. Ekol. 2005 T.12 nr 9 s.937-951, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3742
p-ISSN: 1231-7098

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
17/26
Nr opisu: 0000003215
Autorzy: Marek Kaźmierczak, Andrzej Żarczyński, Zbigniew Gorzka, Marcin Zaborowski.
Tytuł: Utlenianie chlorohydryny propylenowej z udziałem katalizatora miedziowo-cynkowego i hopkalitowego.
Tytuł równoległy: Oxidation of propylene chlorohydrin with application of copper-zinc and hopcalite catalyst.
Czasopismo: Chem. Inż. Ekol. 2005 T.12 nr S1 s.85-92, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3742
p-ISSN: 1231-7098

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
18/26
Nr opisu: 0000007510
Autorzy: Marek Kaźmierczak, Marcin Zaborowski, Tadeusz Paryjczak, Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Wpływ trietanoloaminy na emisję dioksyn w procesie termokatalitycznego utleniania chlorohydryny propylenowej.
Tytuł równoległy: Influence of triethanolamine on dioxin emission in the process of thermocatalytic oxidation of propylene chlorohydrin
Czasopismo: Chem. Inż. Ekol. 2005 T.12 nr S3 s.381-388, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3742
p-ISSN: 1231-7098

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
19/26
Nr opisu: 0000003225
Autorzy: Elwira Tomczak.
Tytuł: Zagrożenie hałasem komunikacyjnym środowiska miejskiego.
Tytuł równoległy: Traffic noise pollution in urban environment.
Czasopismo: Chem. Inż. Ekol. 2005 T.12 nr S1 s.103-111, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3742
p-ISSN: 1231-7098

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
20/26
Nr opisu: 0000003051
Autorzy: Barbara Jankiewicz, Joanna Kobyłecka, Bogdan Ptaszyński, Anna Turek.
Tytuł: Determination of bioavailable forms of heavy metals in the soils from selected allotment gardens in Łódź
Tytuł równoległy: Oznaczanie przyswajalnych form metali ciężkich w glebach wybranych ogródków działkowych w Łodzi
Czasopismo: Chem. Inż. Ekol. 2004 T.11 nr 9 s.907-913, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3742
p-ISSN: 1231-7098

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
21/26
Nr opisu: 0000004405
Autorzy: Ewa Gromadzińska, Alicja Zawadzka, Grzegorz Wielgosiński.
Tytuł: Determination of metal ions in bottom ASH by capillary electrophoresis.
Tytuł równoległy: Badanie zawartości metali w popiołach metodą elektrolizy kapilarnej.
Czasopismo: Chem. Inż. Ekol. 2004 T.11 nr 1 s.35-41, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3742
p-ISSN: 1231-7098

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
22/26
Nr opisu: 0000000621
Autorzy: Elwira Tomczak.
Tytuł: Dobór modelu neuronowego typu MLP do opisu koncentracji tlenku węgla.
Tytuł równoległy: Selection of the MLP neural model for description of carbon monoxide concentration.
Czasopismo: Chem. Inż. Ekol. 2004 T.11 nr S2 s.217-227, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3742
p-ISSN: 1231-7098

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
23/26
Nr opisu: 0000000120
Autorzy: Grzegorz Wielgosiński, Alicja Zawadzka.
Tytuł: Investigation of cations influence on rate of absorption with chemical reaction. 1. Absorption of SO/sub 2/.
Tytuł równoległy: Wpływ kationu na szybkość absorbcji z reakcja chemiczną. 1. Absorbcja SO/sub 2/.
Czasopismo: Chem. Inż. Ekol. 2004 T.11 nr 1 s.43-52, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3742
p-ISSN: 1231-7098

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
24/26
Nr opisu: 0000000121
Autorzy: Alicja Zawadzka, Grzegorz Wielgosiński.
Tytuł: Investigation of cations influence on rate of absorption with chemical reaction. 2. Absorption of NO/sub 2/.
Tytuł równoległy: Wpływ kationu na szybkość absorbcji z reakcją chemiczną. 2. Absorbcja NO/sub 2/.
Czasopismo: Chem. Inż. Ekol. 2004 T.11 nr 1 s.55-60, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3742
p-ISSN: 1231-7098

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
25/26
Nr opisu: 0000003052
Autorzy: Emilia Jach-Szakiel, Jerzy Skrzypski, Władysław Kamiński.
Tytuł: Monitoring - the emission and deposition of acidic pollutants and modeling of their propagation on large distances as a part of environmental monitoring in Europe
Tytuł równoległy: Monitoring emisji i depozycji zanieczyszczeń kwasotwórczych oraz modelowanie ich przepływów na duże odległości jako element monitoringu środowiska w Europie
Czasopismo: Chem. Inż. Ekol. 2004 T.11 nr 11 s.1167-1180, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3742
p-ISSN: 1231-7098

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
26/26
Nr opisu: 0000003053
Autorzy: Hanna Kierzkowska-Pawlak, Magdalena Jankowska-Kostrzewa, Roman Zarzycki.
Tytuł: Studies on kinetics of carbon dioxide desorption from supersaturated water solutions.
Tytuł równoległy: Badanie kinetyki desorpcji dwutlenku węgla z przesyconych roztworów wodnych.
Czasopismo: Chem. Inż. Ekol. 2004 T.11 nr 11 s.1181-1191, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3742
p-ISSN: 1231-7098

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ