logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: BUD OG KONSTR DREW
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/25
Nr opisu: 0000030159
Autorzy: Henryka Kalinowska, Marcin Starzec.
Tytuł: Modernizacja i rewitalizacja systemowego budownictwa mieszkaniowego - zarys problemów.
Czasopismo: Bud. Og. Konstr. Drew. 2010 z.10 s.15-21, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-7446

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
2/25
Nr opisu: 0000030162
Autorzy: Iwona Szer.
Tytuł: Przegląd literatury naukowej dotyczącej badań wpływu działania wiązki lasera na powierzchnię warstwy wierzchniej piaskowca.
Czasopismo: Bud. Og. Konstr. Drew. 2010 z.10 s.31-37, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-7446

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
3/25
Nr opisu: 0000030157
Autorzy: Henryka Kalinowska, Marcin Starzec, Piotr Kalinowski.
Tytuł: Przegląd metod stosowanych do oceny stanu technicznego budynków mieszkalnych.
Czasopismo: Bud. Og. Konstr. Drew. 2010 z.10 s.5-13, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-7446

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
4/25
Nr opisu: 0000030163
Autorzy: Jacek Szer, Dorota Dąbrowska.
Tytuł: Świadectwo charakterystyki energetycznej - wymagania prawne.
Czasopismo: Bud. Og. Konstr. Drew. 2010 z.10 s.51-59, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-7446

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
5/25
Nr opisu: 0000030164
Autorzy: Jan Jeruzal, Przemysław Jagielski.
Tytuł: Wymiarowanie wybranych drewnianych elementów konstrukcyjnych zgodnie z zaleceniami Eurokodu 5.
Czasopismo: Bud. Og. Konstr. Drew. 2010 z.10 s.61-70, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-7446

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
6/25
Nr opisu: 0000030161
Autorzy: Jakub Miszczak.
Tytuł: Wytężenie elementów konstrukcyjnych stalowych dachów, obiektów zrealizowanych w latach 70 XX wieku.
Czasopismo: Bud. Og. Konstr. Drew. 2010 z.10 s.23-30, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-7446

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
7/25
Nr opisu: 0000027949
Autorzy: Marta Solecka, Renata Kotynia.
Tytuł: Materiały kompozytowe stosowane w budownictwie.
Czasopismo: Bud. Og. Konstr. Drew. 2009 z.10 s.39-49, sum
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-7446

Uwagi wewnętrzne: DIG_027949
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
8/25
Nr opisu: 0000025439
Autorzy: Henryka Kalinowska, Piotr Kalinowski.
Tytuł: Budownictwo i zabytki przemysłowej Łodzi na tle historii miasta.
Czasopismo: Bud. Og. Konstr. Drew. 2008 nr 9 s.33-44, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-559
p-ISSN: 1898-7664

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
9/25
Nr opisu: 0000025444
Autorzy: Jakub Miszczak.
Tytuł: Porównanie wybranych eurokodów (PN-EN) z obecnie obowiązującymi normami krajowymi (PN) w zakresie przyjmowania obciążeń.
Czasopismo: Bud. Og. Konstr. Drew. 2008 nr 9 s.53-60, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-559
p-ISSN: 1898-7664

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
10/25
Nr opisu: 0000024342
Autorzy: Henryka Kalinowska, Jan Perkowski.
Tytuł: Radiacyjna konsolidacja drewna zabytkowego.
Czasopismo: Bud. Og. Konstr. Drew. 2008 z.9 s.87-95, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-559
p-ISSN: 1898-7664

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
11/25
Nr opisu: 0000024343
Autorzy: Henryka Kalinowska, Bogusław Więcek.
Tytuł: Rejestracja mostków termicznych w budynkach za pomocą termowizji.
Czasopismo: Bud. Og. Konstr. Drew. 2008 z.9 s.97-102
Lokalizacja dokumentu: M-559
p-ISSN: 1898-7664

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
12/25
Nr opisu: 0000024340
Autorzy: Jacek Szer.
Tytuł: Rola nadzoru budowlanego w cyklu inwestycyjnym.
Czasopismo: Bud. Og. Konstr. Drew. 2008 z.9 s.45-52
Lokalizacja dokumentu: M-559
p-ISSN: 1898-7664

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
13/25
Nr opisu: 0000024341
Autorzy: Iwona Szer.
Tytuł: Wpływ działania 7 impulsów wiązki emitowanej przez laser Nd:YAG na mikrostrukturę geometryczną warstwy wierzchniej piaskowca.
Czasopismo: Bud. Og. Konstr. Drew. 2008 z.9 s.73-80
Lokalizacja dokumentu: M-559
p-ISSN: 1898-7664

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
14/25
Nr opisu: 0000025523
Autorzy: Przemysław Jagielski.
Tytuł: Wpływ niskich temperatur na zmiany właściwości fizycznych piaskowca.
Czasopismo: Bud. Og. Konstr. Drew. 2008 z.9 s.81-85, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-559
p-ISSN: 1898-7664

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
15/25
Nr opisu: 0000018302
Autorzy: Marek Sitnicki.
Tytuł: Badania eksperymentalne mimośrodowo obciążonych złączy płyta-słup zbrojonych poprzecznie.
Czasopismo: Bud. Og. Konstr. Drew. 2007 z.8 s.59-68, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-552
p-ISSN: 1898-7664

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
16/25
Nr opisu: 0000018301
Autorzy: Paulina Stypa, Aleksandra Mirowska, Jacek Szer.
Tytuł: Przebieg prac projektowych przy wykonaniu projektu rewitalizacji zabytkowej kamienicy w zabudowie śródmiejskiej.
Czasopismo: Bud. Og. Konstr. Drew. 2007 z.8 s.27-32, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-552
p-ISSN: 1898-7664

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
17/25
Nr opisu: 0000018299
Autorzy: Jakub Miszczak.
Tytuł: Wieloetapowa kontrola procesu inwestycyjnego szansą na uniknięcie katastrofy budowlanej.
Czasopismo: Bud. Og. Konstr. Drew. 2007 z.8 s.15-20, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-552
p-ISSN: 1898-7664

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
18/25
Nr opisu: 0000018300
Autorzy: Iwona Szer.
Tytuł: Wpływ działania wiązki o energii 500 mJ emitowanej przez laser Nd:YAG na skład chemiczny warstwy wierzchniej piaskowca.
Czasopismo: Bud. Og. Konstr. Drew. 2007 z.8 s.21-26, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-552
p-ISSN: 1898-7664

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
19/25
Nr opisu: 0000018297
Autorzy: Henryka Kalinowska.
Tytuł: Zabytki kultury materialnej w aspekcie ich prawnej ochrony.
Czasopismo: Bud. Og. Konstr. Drew. 2007 z.8 s.11-14, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-552
p-ISSN: 1898-7664

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
20/25
Nr opisu: 0000018295
Autorzy: Iwona Szer, Janusz Antczak.
Tytuł: Zagrożenia związane z eksploatacją i usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest.
Czasopismo: Bud. Og. Konstr. Drew. 2007 z.8 s.5-10, sum.
Lokalizacja dokumentu: M-552
p-ISSN: 1898-7664

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
21/25
Nr opisu: 0000017409
Autorzy: Henryka Kalinowska.
Tytuł: Analiza metod przydatnych do sformułowania modelu wartości użytkowej eksploatowanych budynków.
Czasopismo: Bud. Og. Konstr. Drew. 2006 nr 7 s.15-19
Lokalizacja dokumentu: M-552
p-ISSN: 1898-7664

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
22/25
Nr opisu: 0000017411
Autorzy: Iwona Szer.
Tytuł: Metody usuwania nawarstwień z powierzchni kamiennych.
Czasopismo: Bud. Og. Konstr. Drew. 2006 nr 7 s.29-36
Lokalizacja dokumentu: M-552
p-ISSN: 1898-7664

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
23/25
Nr opisu: 0000017410
Autorzy: Renato Dżugaj, Jan Jeruzal.
Tytuł: Raport z przeprowadzonych robót remontowych hali sportowo-widowiskowej w Bełchatowie.
Czasopismo: Bud. Og. Konstr. Drew. 2006 nr 7 s.21-27
Lokalizacja dokumentu: M-552
p-ISSN: 1898-7664

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
24/25
Nr opisu: 0000017412
Autorzy: Henryka Kalinowska, Piotr Kalinowski.
Tytuł: Stan prawny dotyczący technicznego utrzymania lokali własnościowych w budynkach zamieszkiwania zbiorowego.
Czasopismo: Bud. Og. Konstr. Drew. 2006 nr 7 s.41-45
Lokalizacja dokumentu: M-552
p-ISSN: 1898-7664

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
25/25
Nr opisu: 0000017318
Autorzy: Ryszard Peła, Marek Sitnicki.
Tytuł: Ściany z pustaków Fortis JS.
Czasopismo: Bud. Og. Konstr. Drew. 2006 nr 7 s.5-14
Lokalizacja dokumentu: M-552
p-ISSN: 1898-7664

Uwagi wewnętrzne: na str. tyt. ISSN 1730-4229 kontynuacja tyt. Prz. Pr. Badaw. Zesp. Bud. Og. Konstr. Drew.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ