logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: AUTOMATYKA DOKUMENT ELEKTRONICZNY
Liczba odnalezionych rekordów: 141Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/141
Nr opisu: 0000033811
Autorzy: Jacek Kucharski, Jerzy Zgraja, Piotr Urbanek, Andrzej Frączyk.
Tytuł: 3D modeling of electromagnetic-thermal phenomena in induction heated rotating steel cylinder.
Tytuł równoległy: Trójwymiarowe modelowanie zjawisk elektromagnetyczno-cieplnych w nagrzewaniu indukcyjnym obracającego się walca stalowego.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.403-411, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_28.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033811
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
2/141
Nr opisu: 0000033819
Autorzy: Sebastian Stoliński, Wojciech Bieniecki.
Tytuł: The algorithms for automatic evaluation of selected examination tasks from the geometry.
Tytuł równoległy: Algorytm automatycznego oceniania wybranych zadań egzaminacyjnych z geometrii.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.551-560, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_42.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033819
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
3/141
Nr opisu: 0000033804
Autorzy: Szymon Grabowski, Jakub Swacha.
Tytuł: Compact representation of URL collections with fast access.
Tytuł równoległy: Oszczędna reprezentacja kolekcji URL z szybkim dostępem do danych.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.349-355, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_23.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033804
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
4/141
Nr opisu: 0000033817
Autorzy: Paweł Fiderek, Jacek Kucharski.
Tytuł: A computer vision system for on-line two-phase gas-liquid flows recognition using fuzzy methods.
Tytuł równoległy: Komputerowy system wizyjny do rozpoznawania struktur przepływów dwufazowych za pomocą metod rozmytych.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.505-519, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_38.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033817
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
5/141
Nr opisu: 0000033814
Autorzy: Piotr Ostalczyk, Piotr Duch, Dominik Sankowski.
Tytuł: Fractional-order backward-difference Grunwald-Letnikov and Horner simplified forms evaluation accuracy analysis.
Tytuł równoległy: Analiza dokładności obliczeń uproszczonych postaci Grunwalda-Letnikova i Hornera różnicy wstecznej niecałkowitego rzędu.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.443-453, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_32.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033814
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
6/141
Nr opisu: 0000033825
Autorzy: Joanna Simińska, Jacek Kucharski.
Tytuł: Fuzzy modelling of thermal systems with distributed parameters.
Tytuł równoległy: Modelowanie rozmyte układów cieplnych o stałych rozłożonych.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.613-624, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_47.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033825
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
7/141
Nr opisu: 0000033776
Autorzy: Dariusz Brzeziński.
Tytuł: Gauss quadrature evaluation for signal analysis.
Tytuł równoległy: Ocena przydatności kwadratur Gaussa w analizie sygnału.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.73-82, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_02.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033776
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
8/141
Nr opisu: 0000033823
Autorzy: Robert Nowotniak, Jacek Kucharski.
Tytuł: GPU-based massively parallel implementation of metaheuristic algorithms.
Tytuł równoległy: Implementacja metaheurystyk przeszukiwania w środowisku obliczeń masowo równoległych na kartach graficznych.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.595-611, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_46.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033823
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
9/141
Nr opisu: 0000033778
Autorzy: Anna Fabijańska.
Tytuł: Graph based image segmentation.
Tytuł równoległy: Grafowa segmentacja obrazu.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.93-103, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_04.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033778
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
10/141
Nr opisu: 0000033792
Autorzy: Joanna Sekulska-Nalewajko, Jarosław Gocławski.
Tytuł: An image analysis method for the automatic measurement of selected morphological features of wheat shoots.
Tytuł równoległy: Metoda analizy obrazu dla automatycznego pomiaru wybranych cech morfologicznych pędów pszenicy.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.243-257, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_14.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033792
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
11/141
Nr opisu: 0000033798
Autorzy: Tomasz Węgliński, Anna Fabijańska.
Tytuł: Image segmentation algorithms for diagnosis support of hydrocephalus in children.
Tytuł równoległy: Algorytmy segmentacji obrazów na potrzeby wspomagania diagnostyki wodogłowia u dzieci.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.309-319, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_19.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033798
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
12/141
Nr opisu: 0000033781
Autorzy: Jarosław Gocławski, Joanna Sekulska-Nalewajko.
Tytuł: An image segmentation method to reveal regions of stress manifestation in stained cucurbits' leaves using LVQ neural network.
Tytuł równoległy: Metoda segmentacji obrazu do wykrywania obszarów ujawniania się stresu w wybarwionych liściach roślin dyniowatych przy użyciu sieci neuronowej LVQ.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.105-118, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_05.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033781
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
13/141
Nr opisu: 0000033820
Autorzy: Krzysztof Grudzień, Zbigniew Chaniecki, Andrzej Romanowski, Jakub Betiuk, Bartosz Matusiak, Dominik Sankowski.
Tytuł: Monitorowanie przemysłowych systemów przepływu grawitacyjnego materiałów sypkich w silosach o dużych gabarytach z użyciem tomografii ECT - badania wstępne.
Tytuł równoległy: Industrial monitoring systems of gravitational flow of granular materials in the large scale silo with the use of ECT tomography - preliminary study.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.561-570, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_43.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033820
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
14/141
Nr opisu: 0000033827
Autorzy: Piotr Urbanek, Jacek Kucharski, Andrzej Frączyk.
Tytuł: Neural network modelling of chosen nonlinearities in induction heated industrial plants.
Tytuł równoległy: Wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej do modelowania wybranych nieliniowości w indukcyjnie nagrzewanych obiektach przemysłowych.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.625-635, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_48.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033827
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
15/141
Nr opisu: 0000033816
Autorzy: Dominik Sankowski, Andrzej Albrecht, Rafał Wojciechowski, Marcin Bąkała.
Tytuł: New concept of hardware and software setup for wettability and surface tension analyzing system.
Tytuł równoległy: Nowa koncepcja konfiguracji sprzętowej i programowej dla systemu analizatora zwilżalności i napięcia powierzchniowego.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.467-473, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_34.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033816
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
16/141
Nr opisu: 0000033788
Autorzy: Łukasz Jopek, Laurent Babout, Marcin Janaszewski, Michał Postolski.
Tytuł: Nowa metoda segmentacji obrazów stopów tytanowych wykonanych za pomocą tomografii rentgenowskiej, wykorzystująca transformatę contourlet.
Tytuł równoległy: A new method to segment X-ray tomography images of lamellar microstructure in titanium alloys based on contourlet transform.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.161-176, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_09.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033788
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
17/141
Nr opisu: 0000033813
Autorzy: Piotr Ostalczyk, Dariusz Brzeziński.
Tytuł: Numerical evaluation of variable - fractional-order derivatives.
Tytuł równoległy: Ocena numerycznego obliczania zmiennych pochodno-całek ułamkowych rzędów.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.431-441, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_31.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033813
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
18/141
Nr opisu: 0000033787
Autorzy: Tomasz Jaworski, Jacek Kucharski.
Tytuł: Preprocessing and clusterization of thermal images of induction heated steel cylinder.
Tytuł równoległy: Klasteryzacja obrazów termowizyjnych stalowego walca nagrzewanego indukcyjnie.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.143-160, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_08.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033787
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
19/141
Nr opisu: 0000033805
Autorzy: Rafał Jachowicz, Piotr Duch.
Tytuł: Real time algorithm for defined simple templates detection and tracking.
Tytuł równoległy: Algorytm wyszukiwania i śledzenia prostych wzorców w czasie rzeczywistym.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.357-364, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_24.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033805
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
20/141
Nr opisu: 0000033810
Autorzy: Sławomir Jeżewski, Sylwester Błaszczyk.
Tytuł: Realization of Picture in Picture system based on TMS320DM642 digital signal processor.
Tytuł równoległy: Realizacja systemu Picture in Picture z użyciem procesora sygnałowego TMS320DM642.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.365-376, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_25.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033810
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
21/141
Nr opisu: 0000033770
Autorzy: Dominik Sankowski.
Tytuł: Recenzja książki pt.: Pozyskiwanie obrazów medycznych oraz ich przetwarzanie, analiza, automatyczne rozpoznawanie i diagnostyczna interpretacja autorstwa prof. Ryszarda Tadeusiewicza i dr. Jacka Śmietańskiego (Kraków 2011, ISBN 978-83-932168-0-2).
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 nr 3 s.69-71, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_01.pdf [dostęp 02.04.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033770
Zasięg czasopisma: K
Praca recenzowana: źródło D rok wydania E idt Kraków
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
22/141
Nr opisu: 0000033801
Autorzy: Andrzej Frączyk, Jacek Kucharski, Tomasz Jaworski, Piotr Urbanek.
Tytuł: Rotation speed control within computer-based measurement and control system.
Tytuł równoległy: Regulacja prędkości obrotowej w komputerowym stanowisku pomiarowo-sterującym.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.331-337, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_21.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033801
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
23/141
Nr opisu: 0000033815
Autorzy: Piotr Ostalczyk, Katarzyna Maciaszczyk, Anna Pajor.
Tytuł: Simple method of a dynamical system asymmetric transients detection.
Tytuł równoległy: Prosta metoda detekcji asymetrii przebiegów przejściowych.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.455-466, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_33.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033815
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
24/141
Nr opisu: 0000033831
Autorzy: Łukasz Sturgulewski, Artur Sierszeń.
Tytuł: System of distance measurement and localization of wireless devices communicating based on Wi-Fi technologies.
Tytuł równoległy: System pomiaru odległości i lokalizacji urządzeń bezprzewodowych komunikujących się za pomocą technologii Wi-Fi.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.703-708, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_54.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033831
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
25/141
Nr opisu: 0000033828
Autorzy: Artur Sierszeń, Łukasz Sturgulewski.
Tytuł: Traffic analyzer based on data flow patterns.
Tytuł równoległy: Analizator ruchu sieciowego działający na podstawie wzorców przepływu danych.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.693-702, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_53.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033828
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
26/141
Nr opisu: 0000033822
Autorzy: Radosław Wajman, Henryk Fidos, Tomasz Jaworski, Robert Banasiak.
Tytuł: Trójwymiarowy czujnik pojemnościowy dla systemu pomiarowego tomografii elektrycznej z elektrodami wewnętrznymi.
Tytuł równoległy: Three-dimensional sensor for electrical capacitance tomography system with the internal elektrodes.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.571-581, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_44.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033822
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
27/141
Nr opisu: 0000033795
Autorzy: Michał Sima, Wojciech Bieniecki, Szymon Grabowski.
Tytuł: Web Graph visualizer.
Tytuł równoległy: Wizualizator grafu webowego.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.259-270, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_15.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033795
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
28/141
Nr opisu: 0000033812
Autorzy: Maciej Nowak, Grzegorz Nowak.
Tytuł: Wyznaczanie charakterystyki widmowej kolorów z wykorzystaniem zapisu liczb o dowolnej precyzji.
Tytuł równoległy: Determining a spectral color characteristics with the use of numbers of arbitrary precision.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.413-418, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_29.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033812
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
29/141
Nr opisu: 0000033790
Autorzy: Michał Postolski, Marcin Janaszewski, Łukasz Jopek, Laurent Babout.
Tytuł: Wyznaczanie kierunku stycznej do dowolnego punktu trójwymiarowej krzywej wolumetrycznej w ilościowej analizie ludzkich drzew oskrzelowych.
Tytuł równoległy: Tangent direction estimation in each point of 3D volumetric curve in application to quantitative human airway trees analysis.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.219-234, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_12.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033790
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
30/141
Nr opisu: 0000033785
Autorzy: Marcin Janaszewski, Michał Postolski, Laurent Babout, Łukasz Jopek.
Tytuł: Zamykanie topologicznych i wolumetrycznych otworów w obiektach 3D.
Tytuł równoległy: Topological and geometric hole closing in 3D objects.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.131-141, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_07.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033785
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
31/141
Nr opisu: 0000048530
Autorzy: Piotr Urbanek, Andrzej Frączyk, Jacek Kucharski.
Tytuł: Algorithm for movement control in multi-inductor heating system.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/1 s.537-546, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-1/Auto25.pdf [dostęp 12.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048530
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
32/141
Nr opisu: 0000048517
Autorzy: Joanna Sekulska-Nalewajko, Jarosław Gocławski, Ewa Gajewska, Marzena Wielanek.
Tytuł: An algorithm to extract first and second order venation of apple-tree leaves stained for H2O2 detection.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/1 s. 359-372, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-1/Auto09.pdf [dostęp 12.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048517
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
33/141
Nr opisu: 0000048516
Autorzy: Dominik Sankowski, Sławomir Jeżewski, Piotr Duch, Zbigniew Stolarski, Sylwester Błaszczyk.
Tytuł: Algorytmy ustawiania ostrości kamer w systemie stereowizyjnym robota mobilnego.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/1 s. 353-358, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-1/Auto08.pdf [dostęp 12.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048516
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
34/141
Nr opisu: 0000048538
Autorzy: Krzysztof Grudzień, Eric Maire, Jerome Adrien, Dominik Sankowski.
Tytuł: Analysis of funnel flow in rectangular silo based on ECT Data.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/2 s.681-694, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-2/Auto03.pdf [dostęp 15.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048538
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: FRA
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
35/141
Nr opisu: 0000048545
Autorzy: Lidia Jackowska-Strumiłło.
Tytuł: Analytical and neural correctors of temperature sensors dynamic errors.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/2 s.773-783, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-2/Auto11.pdf [dostęp 15.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048545
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
36/141
Nr opisu: 0000048537
Autorzy: Henryk Fidos, Radosław Wajman, Robert Banasiak, Jarosław Sowiński, Dominik Sankowski.
Tytuł: Application of electrical capacitance tomography system for non-invasive phases distribution detection in gas-liquid mixtures.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/2 s.671-680, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-2/Auto02.pdf [dostęp 15.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048537
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
37/141
Nr opisu: 0000048539
Autorzy: Krzysztof Grudzień, Maciej Niedostatkiewicz, Laurent Babout, Jerome Adrien.
Tytuł: Application of particle image velocimetry method for monitoring the volume changes during silo flow on the basis of X-radiographs.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/2 s.695-710, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-2/Auto04.pdf [dostęp 15.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048539
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: FRA
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
38/141
Nr opisu: 0000048540
Autorzy: Paweł Kapusta, Michał Majchrowicz, Robert Banasiak.
Tytuł: Applying parallel and distributed computing for image reconstruction in 3D electrical capacitance tomography.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/2 s.711-722, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-2/Auto05.pdf [dostęp 15.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048540
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
39/141
Nr opisu: 0000048534
Autorzy: Sebastian Stoliński, Wojciech Bieniecki, Jacek Stańdo.
Tytuł: Automatic detection and evaluation of the spline function plot.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/1 s.591-597, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-1/Auto30.pdf [dostęp 12.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048534
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
40/141
Nr opisu: 0000048519
Autorzy: Marcin Bąkała, Krzysztof Strzecha, Andrzej Koszmider, Anna Fabijańska.
Tytuł: Automation of vision and transportation modules, implemented in the thermo-wet system.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/1 s.395-401, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-1/Auto12.pdf [dostęp 12.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048519
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
41/141
Nr opisu: 0000048546
Autorzy: Robert Nowotniak, Jacek Kucharski.
Tytuł: Building blocks propagation in quantum-inspired genetic algorithm.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/2 s.795-810, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-2/Auto13.pdf [dostęp 15.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048546
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
42/141
Nr opisu: 0000048523
Autorzy: Sławomir Jeżewski, Maciej Łaski, Robert Nowotniak.
Tytuł: Comparison of algorithms for simultaneous localization and mapping problem for mobile robot.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/1 s.423-427, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-1/Auto17.pdf [dostęp 12.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048523
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
43/141
Nr opisu: 0000048522
Autorzy: Andrzej Frączyk, Piotr Urbanek, Jacek Kucharski.
Tytuł: Correction algorithms in computerized power control system for induction hea.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/1 s.423-427, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-1/Auto15.pdf [dostęp 12.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048522
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
44/141
Nr opisu: 0000048515
Autorzy: Michał Postolski, Marcin Janaszewski, Łukasz Jopek, Laurent Babout.
Tytuł: 3D skeletonization of pulmonary airway tree structures.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/1 s.337-351, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-1/Auto07.pdf [dostęp 12.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048515
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
45/141
Nr opisu: 0000048536
Autorzy: Kostadin Brandisky, Andrzej Romanowski, Krzysztof Grudzień, Dominik Sankowski.
Tytuł: Electrostatic field simulations in the analysis and design of electrical capacitance tomography sensors.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/2 s.655-669, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-2/Auto01.pdf [dostęp 15.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048536
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
46/141
Nr opisu: 0000048529
Autorzy: Krzysztof Strzecha, Marcin Bąkała, Anna Fabijańska, Tomasz Koszmider.
Tytuł: The evolution of thermo-wet- the computerized system for measurements of surface properties.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/1 s.525-535, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-1/Auto24.pdf [dostęp 12.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048529
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
47/141
Nr opisu: 0000048541
Autorzy: Bartosz Matusiak, Andrzej Romanowski, Marco Jose da Silva, Sebastian Thiele, Uwe Hampel.
Tytuł: Experimental capacitance planar array sensor design for flow monitoring in fluidized bed.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/2 s.723-730, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-2/Auto06.pdf [dostęp 15.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048541
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: DEU
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
48/141
Nr opisu: 0000048531
Autorzy: Marta Chodyka, Volodymyr Mosorov.
Tytuł: Identification of TV programs based on provider's logo analysis.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/1 s.547-554, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-1/Auto26.pdf [dostęp 12.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048531
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
49/141
Nr opisu: 0000048525
Autorzy: Dominik Sankowski, Marcin Bąkała, Rafał Wojciechowski, Andrzej Albrecht.
Tytuł: Liquid braze surface tension determination algorithms implemented in brazeability analysing system.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/1 s.481-488, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-1/Auto20.pdf [dostęp 12.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048525
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
50/141
Nr opisu: 0000048527
Autorzy: Dominik Sankowski, Sławomir Jeżewski, Maciej Łaski.
Tytuł: Lokalizacja robota mobilnego w czasie rzeczywistym na podstawie danych ze skanera laserowego.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/1 s.501-513, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-1/Auto22.pdf [dostęp 12.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048527
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
51/141
Nr opisu: 0000048520
Autorzy: Liliana Byczkowska-Lipińska.
Tytuł: Mechanizmy biologiczne jako systemy przetwarzania i transmisji danych.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/1 s.403-409, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-1/Auto13.pdf [dostęp 12.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048520
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
52/141
Nr opisu: 0000048524
Autorzy: Andrzej Romanowski, Jakub Betiuk, Zbigniew Frątczak.
Tytuł: Method for automatic driver notification about detection of the emergency vehicles.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/1 s.467-479, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-1/Auto19.pdf [dostęp 12.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048524
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
53/141
Nr opisu: 0000048542
Autorzy: Jacek Nowakowski, Erling Hammer, Dominik Sankowski, Darius Styra, Radosław Wajman, Robert Banasiak, Andrzej Romanowski.
Tytuł: Multimodality measurement data fusion in image reconstruction for multiphase flow measurements.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/2 s.731-739, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-2/Auto07.pdf [dostęp 15.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048542
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: NOR
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
54/141
Nr opisu: 0000048518
Autorzy: Artur Sierszeń, Łukasz Sturgulewski, Michał Dubel, Tomasz Marciniak, Adam Wójciński.
Tytuł: Network behavior-analysis systems with the use of learning set and decision rules based on distance.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/1 s.383-394, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-1/Auto11.pdf [dostęp 12.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048518
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
55/141
Nr opisu: 0000048543
Autorzy: Jacek Nowakowski, Erling Hammer, Dominik Sankowski, Darius Styra, Radosław Wajman, Robert Banasiak, Andrzej Romanowski.
Tytuł: New concept of ECT-ERT-GRT tomography for multiphase flow measurements.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/2 s.741-747, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-2/Auto08.pdf [dostęp 15.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048543
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: NOR
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
56/141
Nr opisu: 0000048514
Autorzy: Łukasz Jopek, Laurent Babout, Marcin Janaszewski, Michał Postolski.
Tytuł: A new method to segment X-ray tomography images of lamellar microstructure in titanium alloys based on gray level gradient.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/1 s.301-313, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-1/Auto04.pdf [dostęp 12.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048514
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
57/141
Nr opisu: 0000048544
Autorzy: Zdzisława Rowińska, Jarosław Gocławski, Joanna Sekulska-Nalewajko.
Tytuł: The perspectives of applying OCT technology to the investigations of selected biological materials and processes.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/2 s.749-764, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-2/Auto09.pdf [dostęp 15.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048544
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
58/141
Nr opisu: 0000048532
Autorzy: Szymon Grabowski, Cezary Draus, Wojciech Bieniecki.
Tytuł: Recognizing non-translatable symbols in a multi-lingual computer-assisted translation system for DTP DtsT.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/1 s.555-561, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-1/Auto27.pdf [dostęp 12.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048532
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
59/141
Nr opisu: 0000048521
Autorzy: Anna Fabijańska, Krzysztof Strzecha, Tomasz Koszmider, Marcin Bąkała.
Tytuł: Refining edges to sub-pixel level in images of molten metals and alloys.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/1 s.411-422, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-1/Auto14.pdf [dostęp 12.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048521
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
60/141
Nr opisu: 0000048535
Autorzy: Jakub Swacha, Szymon Grabowski.
Tytuł: Self-extracting compressed HTML documents.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/1 s.599-608, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-1/Auto31.pdf [dostęp 12.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048535
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
61/141
Nr opisu: 0000048547
Autorzy: Radosław Adamus, Tomasz Marek Kowalski, Kamil Kuliberda, Jacek Wiślicki, Michał Bleja.
Tytuł: Tools supporting generation of "Data-Intensive" applications for a web environment.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/2 s.951-960, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-2/Auto25.pdf [dostęp 15.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048547
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
62/141
Nr opisu: 0000048528
Autorzy: Dominik Sankowski, Sławomir Jeżewski, Adam Wulkiewicz.
Tytuł: Uogólniony model dwuwymiarowego czujnika pomiaru odległości dla systemu operacyjnego robota mobilnego.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/1 s.515-524, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-1/Auto23.pdf [dostęp 12.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048528
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
63/141
Nr opisu: 0000048533
Autorzy: Tomasz Jaworski, Jacek Kucharski.
Tytuł: The use of fuzzy logic for description of spatial relations between objects.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/1 s.563-580, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-1/Auto28.pdf [dostęp 12.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048533
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
64/141
Nr opisu: 0000048526
Autorzy: Dominik Sankowski, Sławomir Jeżewski, Piotr Duch, Sylwester Błaszczyk.
Tytuł: Wykrywanie obiektów ruchomych na podstawie danych z czujników odległościowych w robocie mobilnym.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2010 T.14 z.3/1 s.489-499, Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-1/Auto21.pdf [dostęp 12.06.2015].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_048526
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
65/141
Nr opisu: 0000024512
Autorzy: Joanna Sekulska-Nalewajko, Jarosław Gocławski.
Tytuł: Algorytm segmentacji mikroskopowych obrazów okrzemek w preparatach z zanieczyszczeniami osadowymi.
Tytuł równoległy: The segmentation algorithm of microscopic images of diatoms from slides with sedimental pollutions.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.971-986, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto20.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024512
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
66/141
Nr opisu: 0000024528
Autorzy: Andrzej Frączyk, Piotr Urbanek, Jacek Kucharski.
Tytuł: Algorytm sterowania ruchem wzbudnika i mocą zapewniający równomierny rozkład temperatury nagrzewanego indukcyjnie obracającego się walca stalowego.
Tytuł równoległy: Control algorithm of inductor's movement and heating power providing the uniform temperature distribution in induction heated rotating steel cylinder.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.1075-1084, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto30.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024528
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
67/141
Nr opisu: 0000024504
Autorzy: Sławomir Jeżewski, Piotr Duch.
Tytuł: Algorytmy segmentacji obrazów barwnych w rozpoznawaniu obiektów na obrazach satelitarnych i lotnicznych.
Tytuł równoległy: Color images segmentation algorithms.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.891-900, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto12.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024504
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
68/141
Nr opisu: 0000024500
Autorzy: Anna Fabijańska, Michał Postolski, Marcin Janaszewski, Laurent Babout.
Tytuł: Analiza porównawcza algorytmów segmentacji drzewa oskrzelowego.
Tytuł równoległy: Comparative analysis of bronchal tree segmentation algorithms.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.821-830, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto06.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024500
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
69/141
Nr opisu: 0000024551
Autorzy: Wojciech Bieniecki, Jacek Stańdo, Sebastian Stoliński.
Tytuł: Analiza wymagań dla systemu elektronicznego oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych.
Tytuł równoległy: Requirement analysis for an e-evaluation system for examination assignments.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.1397-1406, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto59.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024551
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
70/141
Nr opisu: 0000024497
Autorzy: Laurent Babout, Marcin Janaszewski.
Tytuł: Analysis of bridge ligaments in 3D volumetric images using discrete topology.
Tytuł równoległy: Analiza wiązadeł mostowych w obrazach wolumetrycznych z użyciem metod topologii dyskretnej.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.771-780, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto01.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024497
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
71/141
Nr opisu: 0000024501
Autorzy: Jarosław Gocławski, Joanna Sekulska-Nalewajko, Ewa Gajewska, Marzena Wielanek.
Tytuł: Automatyczny pomiar długości korzeni siewek pszenicy z hodowli hydroponicznej przy wykorzystaniu metod przetwarzania i analizy obrazów.
Tytuł równoległy: An automatic root length measurement of wheat seedlings from hydroponic culture using the methods.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.831-840, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto07.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024501
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
72/141
Nr opisu: 0000024513
Autorzy: Artur Sierszeń.
Tytuł: Cascade algorithm for the reference set size reduction.
Tytuł równoległy: Kaskadowy algorytm redukcji zbioru odniesienia.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.995-1008, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto22.pdf [dostęp 27.020.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024513
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
73/141
Nr opisu: 0000024550
Autorzy: Mariusz R. Rząsa, Radosław Wajman.
Tytuł: Dobór metody wyznaczania mapy czułości do tomografu pojemnościowego o zwiększonej czułości przy ściance.
Tytuł równoległy: The selection of the sensitivity maps calculation method for ECT of higher sensitivity near the sensor wall.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.1361-1368, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto55.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024550
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
74/141
Nr opisu: 0000024498
Autorzy: Wojciech Bieniecki, Victor Manuel Martinez Gonzalez, Szymon Grabowski.
Tytuł: Fine-tuned spot detection on ELISPOT images.
Tytuł równoległy: Precyzyjne wykrywanie plamek na obrazach ELISPOT.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.781-792, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto02.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024498
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: ESP
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
75/141
Nr opisu: 0000024544
Autorzy: Tomasz Jaworski, Radosław Wajman.
Tytuł: Graphical user interface for building the spatial definition of the electrodes in 3D electrical capacitance tomography.
Tytuł równoległy: Projekt interfejsu graficznego do generowania przestrzennych rozkładów elektrod w trójwymiarowych czujnikach pojemnościowych.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.1297-1310, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto50.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024544
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
76/141
Nr opisu: 0000024542
Autorzy: Krzysztof Grudzień, Jerome Adrien, Laurent Babout, Andrzej Romanowski, Zbigniew Chaniecki.
Tytuł: Ilościowa analiza porowatości materiału sypkiego z zastosowaniem systemu tomografii promieniowania X.
Tytuł równoległy: Quatitative analysis of bulk solids porosity with use of X-ray tomography system.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.1269-1284, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto48.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024542
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: FRA
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
77/141
Nr opisu: 0000024562
Autorzy: Kamil Kuliberda, Tomasz Kowalski, Jacek Wiślicki, Radosław Adamus, Michał Meina.
Tytuł: Integracja oraz indeksowanie rozproszonych zasobów danych w technologii "data grid".
Tytuł równoległy: Integration and indexing of distributed data resources in a data grid technology.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.1563-1570, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto71.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024562
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
78/141
Nr opisu: 0000024564
Autorzy: Kamil Kuliberda, Jacek Wiślicki, Tomasz Kowalski, Radosław Adamus, Michał Meina.
Tytuł: Integracja spadkowych danych relacyjnych do gridu obiektywnego typu "data drid".
Tytuł równoległy: Integration of legacy relational databases to an object-oriented data grid.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.1571-1588, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto72.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024564
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
79/141
Nr opisu: 0000024530
Autorzy: Sławomir Jeżewski, Dominik Sankowski, Wojciech Dadan.
Tytuł: Koncepcja autonomicznego robota pola walki przeznaczonego do zadań zwiadu i wykrywania min.
Tytuł równoległy: The idea of autonamus robot designed for scouting tasks and detection.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.1107-1116, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto33.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024530
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
80/141
Nr opisu: 0000024546
Autorzy: Sławomir Jeżewski, Adam Wulkiewicz.
Tytuł: Koncepcja przestrzeni percepcyjnej robota mobilnego.
Tytuł równoległy: Idea of perceptional space of mobile robot.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.1321-1328, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto52.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024546
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
81/141
Nr opisu: 0000024532
Autorzy: Piotr Urbanek, Andrzej Frączyk, Jacek Kucharski.
Tytuł: Kształtowanie profilu pola temperatury nagrzewanego indukcyjnie wsadu za pomocą ruchu wzbudnika.
Tytuł równoległy: Shaping the temperature profile of induction-heated charge by moving inductor.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.1197-1206, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto42.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024532
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
82/141
Nr opisu: 0000024508
Autorzy: Grzegorz Nowak, Włodzimierz Mosorow.
Tytuł: Metoda recepturowania barw metalicznych na podstawie analizy danych widmowych koloru i informacji wizyjnej.
Tytuł równoległy: Method of metallic colour matching based on spectral data analysis and image processing.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.931-940, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto16.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024508
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
83/141
Nr opisu: 0000024525
Autorzy: Marta Chodyka, Włodzimierz Mosorow.
Tytuł: Metoda zapobiegania oglądania nieodpowiednich programów telewizyjnych przez osoby małoletnie.
Tytuł równoległy: Security method preventing potential viewers from viewing age-inappropriate TV programs.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.1069-1074, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto29.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024525
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
84/141
Nr opisu: 0000024558
Autorzy: Tomasz Kowalski, Paweł Cebula, Kamil Kuliberda, Jacek Wiślicki, Radosław Adamus.
Tytuł: Metody optymalizacji przez indeksowanie dla obiektywnego języka zapytań.
Tytuł równoległy: Query optimization by indexing for object query language.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.1529-1544, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto69.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024558
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
85/141
Nr opisu: 0000024506
Autorzy: Tomasz Koszmider, Marcin Bąkała.
Tytuł: Nowe algorytmy analizy kształtu kropli w pomiarach napięcia powierzchniowego oraz kąta zwilżania metali w wysokich temperaturach.
Tytuł równoległy: New drop shape analysis algorithms for measurements of surface tension and wetting angle of metals at high temperatures.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.901-910, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto13.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024506
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
86/141
Nr opisu: 0000024518
Autorzy: Sebastian Stoliński, Szymon Grabowski, Wojciech Bieniecki.
Tytuł: On efficient implementations of median filters in theory and in practice.
Tytuł równoległy: O efektywnych implementacjach filtrów medianowych w teorii i praktyce.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.1021-1032, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto24.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024518
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
87/141
Nr opisu: 0000024545
Autorzy: Sławomir Jeżewski, Sylwester Błaszczyk.
Tytuł: Porównywanie algorytmów wykrywania krawędzi do zadań rekonstrukcji trójwymiarowego kształtu obiektu.
Tytuł równoległy: Comparison of edge detection algorithms to task three-dimensional object shape reconstruction.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.1311-1320, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto51.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024545
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
88/141
Nr opisu: 0000024529
Autorzy: Sławomir Jeżewski, Maciej Łaski.
Tytuł: Przegląd i porównanie środowisk symulacji robotów mobilnych.
Tytuł równoległy: Overview and comparison of robotic simulation environmens.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.1095-1106, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto32.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024529
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
89/141
Nr opisu: 0000024549
Autorzy: Andrzej Romanowski, Krzysztof Grudzień, Dominik Sankowski.
Tytuł: Przegląd możliwości wykorzystania łańcuchów Markowa w rozwiązywaniu tomograficznego problemu odwrotnego metodami Monte Carlo.
Tytuł równoległy: Markov chain applications to tomographical inverse problem with Monte Carlo methods - a review.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.1345-1360, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto54.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024549
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
90/141
Nr opisu: 0000024516
Autorzy: Artur Sierszeń.
Tytuł: Reduction of large reference sets with modified Changs's algorithm.
Tytuł równoległy: Redukcja liczebności dużych zbiorów odniesienia z zastosowaniem zmodyfikowanego algorytmu Changa.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.1009-1020, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto23.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024516
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
91/141
Nr opisu: 0000024510
Autorzy: Michał Postolski, Marcin Janaszewski, Anna Fabijańska, Laurent Babout, Mariusz Jędrzejczyk, Ludomir Stefańczyk.
Tytuł: Segmentacja drzewa oskrzelowego z wykorzystaniem algorytmu zamykania otworów.
Tytuł równoległy: Airway tree segmentation based on holes closing algorithm.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.949-958, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto18.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024510
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
92/141
Nr opisu: 0000024502
Autorzy: Marcin Janaszewski, Laurent Babout, Michał Postolski, Łukasz Jopek.
Tytuł: Segmentacja otworów w obiektach wolumetrycznych.
Tytuł równoległy: Hole segmentation in volumetric objects.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.855-864, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto09.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024502
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
93/141
Nr opisu: 0000024499
Autorzy: Anna Fabijańska.
Tytuł: Two-pass median filter for impulse noise removal.
Tytuł równoległy: Dwu-etapowy filtr medianowy do usuwania szumu impulsowego.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.807-820, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto05.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024499
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
94/141
Nr opisu: 0000024560
Autorzy: Tomasz Kowalski, Kamil Kuliberda, Cezary Draus, Radosław Adamus, Jacek Wiślicki.
Tytuł: Uogólnione podejście do aktualizacji indeksów w obiektywnej bazie danych.
Tytuł równoległy: Generalized approach to automatic index updating in OODBMS.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.1545-1562, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto70.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024560
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
95/141
Nr opisu: 0000024535
Autorzy: Robert Banasiak.
Tytuł: Walidacja modelu numerycznego czujnika pojemnościowego 3D.
Tytuł równoległy: Validation of numerical model of 3D ECT sensor.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.1245-1256, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto46.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024535
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
96/141
Nr opisu: 0000024556
Autorzy: Zdzisława Rowińska.
Tytuł: Wdrażanie systemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w dużej firmie o zasięgu międzynarodowym.
Tytuł równoległy: Accoustoming of Microsoft Windows 2003 Server and Active Directory in big international firm.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.1445-1454, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto63.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024556
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
97/141
Nr opisu: 0000024554
Autorzy: Dominika Lisiak-Felicka.
Tytuł: Wybrane aspekty informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego.
Tytuł równoległy: Selected aspects of informatization of local government units.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.1435-1444, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto62.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024554
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
98/141
Nr opisu: 0000024548
Autorzy: Bartosz Matusiak, Krzysztof Grudzień, Andrzej Romanowski.
Tytuł: Wykorzystanie ECT do badania rozkładu cieczy w reaktorach trójfazowych.
Tytuł równoległy: Usability of ECT for investigating liquid distribution in trickle bed reactors.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.1329-1344, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto53.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024548
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
99/141
Nr opisu: 0000024540
Autorzy: Zbigniew Chaniecki, Krzysztof Grudzień, Andrzej Romanowski, Dominik Sankowski.
Tytuł: Wyznaczanie charakterystyki instalacji transportu pneumatycznego materiałów sypkich przy zastosowaniu dwupłaszczyznowego systemu tomografii pojemnościowej.
Tytuł równoległy: Flow characteristics determination of pneumatic conveying using twin plane electrical capacitance tomography.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.1257-1268, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto47.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024540
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
100/141
Nr opisu: 0000024543
Autorzy: Krzysztof Grudzień, Maciej Niedostatkiewicz, Zbigniew Chaniecki, Andrzej Romanowski, Dominik Sankowski.
Tytuł: Wyznaczanie gęstości upakowania materiału w silosie na podstawie danych pomiarowych elektrycznej tomografii pojemnościowej (ECT).
Tytuł równoległy: Estimation of material packing density in silo based on the elctrical capacitance tomography (ETC) measurements data.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.1285-1296, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto49.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024543
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
101/141
Nr opisu: 0000024524
Autorzy: Marcin Bąkała, Dominik Sankowski, Andrzej Albrecht, Rafał Wojciechowski.
Tytuł: Wyznaczanie napięcia powierzchniowego z wykorzystaniem metody maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku zaimplementowanej w wysokotemperaturowym analizatorze lutowności.
Tytuł równoległy: Determination of surface tension using the maximum gas bubble pressure implemented in brazeability analysing system.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.1051-1058, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto27.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024524
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
102/141
Nr opisu: 0000024503
Autorzy: Marcin Janaszewski, Laurent Babout, Michał Postolski, Łukasz Jopek.
Tytuł: Zamykanie otworów w trójwymiarowych obiektach wolometrycznych.
Tytuł równoległy: Hole closing in 3D volumetric objects.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.865-878, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto10.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024503
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
103/141
Nr opisu: 0000024534
Autorzy: Łukasz Jopek, Robert Nowotniak, Michał Postolski, Laurent Babout, Marcin Janaszewski.
Tytuł: Zastosowanie kwantowych algorytmów genetycznych do selekcji cech.
Tytuł równoległy: Application of quantum genetic algorithms in feature selection problem.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.1219-1232, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto44.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024534
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
104/141
Nr opisu: 0000024531
Autorzy: Dominik Sankowski, Włodzimierz Mosorow.
Tytuł: Zastosowanie Wireless Sensor Network Simulatora dla badań sieci sensorowych.
Tytuł równoległy: Security method preventing potential viewers from viewing age-inappropriate TV programs.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2009 T.13 z.3 s.1189-1196, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto41.pdf [dostęp 27.02.2010].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_024531
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
105/141
Nr opisu: 0000021534
Autorzy: Piotr Urbanek, Andrzej Frączyk, Jacek Kucharski.
Tytuł: Algorytmy eliminacji wpływu zmian emisyjności powierzchni w bezstykowych pomiarach temperatury wirującego walca stalowego.
Tytuł równoległy: Algorithm of elimination of surface emissivity variations in non-contact temperature measurement of the rotating steel cylinder.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2008 T.12 z.3 s.841-851, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2008-03/Auto24.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021534
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
106/141
Nr opisu: 0000021539
Autorzy: Yong-Bo He, Hua-Xiang Wang, Dominik Sankowski.
Tytuł: Analysis of electrical impedance tomography sensitive field based on multi-terminal network.
Tytuł równoległy: Analiza obszarów wraźliwości w systemie elektrycznej tomografii impedancyjnej na podstawie sieci wielopołączeniowej.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2008 T.12 z.3 s.903-909, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2008-03/Auto30.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021539
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
107/141
Nr opisu: 0000021537
Autorzy: Krzysztof Grudzień, Maciej Niedostatkiewicz, Zbigniew Chaniecki.
Tytuł: Diagnostyka przepływu materiału sypkiego podczas grawitacyjnego opróżniania silosu smukłego.
Tytuł równoległy: The diagnostic of solid flow during the discharging of the cylindrical silo.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2008 T.12 z.3 s.879-890, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2008-03/Auto28.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021537
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
108/141
Nr opisu: 0000021522
Autorzy: Anna Fabijańska, Dominik Sankowski.
Tytuł: Filtry optyczne w systemie wizyjnym do wysokotemperaturowych pomiarów właściwości powierzchniowych metali i ich stopów.
Tytuł równoległy: Optical filters in vision system for high-temperature measurements of metal and alloy surface properties.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2008 T.12 z.3 s.625-639, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2008-03/Auto05.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021522
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
109/141
Nr opisu: 0000021542
Autorzy: Dominika Lisiak, Izabela Politowska, Maciej Szmit.
Tytuł: Ignorantia iuris nocet. Świadomość prawnych aspektów użytkowania komputerów wśród informatyków.
Tytuł równoległy: Ignorantia iuris nocet. The consciousnes of law aspects of computer use among computer science specialist.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2008 T.12 z.3 s.1019-1032, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2008-03/Auto42.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021542
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
110/141
Nr opisu: 0000021540
Autorzy: Zhijan Liu, Laurent Babout, Robert Banasiak, Dominik Sankowski.
Tytuł: Image reconstruction based on rotatable ECT sensor.
Tytuł równoległy: Proces rekonstrukcji obrazów przy zastosowaniu obrotowego czujnika ECT.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2008 T.12 z.3 s.911-917, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2008-03/Auto31.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021540
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
111/141
Nr opisu: 0000021532
Autorzy: Szymon Grabowski.
Tytuł: Making dense codes even denser.
Tytuł równoległy: Jak zagęścić kody gęste.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2008 T.12 z.3 s.769-779, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2008-03/Auto18.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021532
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
112/141
Nr opisu: 0000021525
Autorzy: Jarosław Gocławski, Joanna Sekulska-Nalewajko, Patryk Anioł.
Tytuł: Metoda automatycznego wyznaczania indeksu mitotycznego populacji komórek cebuli z wykorzystaniem drzewa decyzyjnego.
Tytuł równoległy: The method of mitotic index automated evaluation for onion cells population using decision tree.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2008 T.12 z.3 s.641-656, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2008-03/Auto06.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021525
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
113/141
Nr opisu: 0000021533
Autorzy: Paweł Kośla, Marcin Raniszewski.
Tytuł: Nowe metody selekcji cech i redukcji zbiorów odniesienia dla klasyfikatora typu 1-NN.
Tytuł równoległy: New feature selection methods and reference set reduction algorithms for 1-NN classifier.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2008 T.12 z.3 s.805-820, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2008-03/Auto21.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021533
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
114/141
Nr opisu: 0000021538
Autorzy: Mariusz R. Rząsa, Anna Błaszczak-Gawlik, Radosław Wajman.
Tytuł: Pojemnościowe metody wyznaczania udziału objętościowego w badaniu przepływów dwufazowych gaz-ciecz.
Tytuł równoległy: Capacitance tomography for identification of volume fraction in two-phase gas-liquid flows.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2008 T.12 z.3 s.891-902, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2008-03/Auto29.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021538
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
115/141
Nr opisu: 0000021531
Autorzy: Grzegorz Ciesielski, Andrzej Albrecht, Rafał Wojciechowski.
Tytuł: Projekt środowiska rozproszonego do badania systemów nieliniowych z wykorzystaniem technologii Java RMI.
Tytuł równoległy: The project of distributed environment for nonlinear system research using the Java RMI technology.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2008 T.12 z.3 s.749-758, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2008-03/Auto16.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021531
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
116/141
Nr opisu: 0000021519
Autorzy: Sławomir Jeżewski, Michał Jaros.
Tytuł: Skanowanie trójwymiarowej przestrzeni.
Tytuł równoległy: Scanning of three-dimensional room space.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2008 T.12 z.3 s.669-673, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2008-03/Auto08.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021519
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
117/141
Nr opisu: 0000021528
Autorzy: Marcin Bąkała, Tomasz Koszmider.
Tytuł: Skomputeryzowany system wyznaczania wybranych parametrów lutowności.
Tytuł równoległy: Computerized vision system for certain brasing parameters indication.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2008 T.12 z.3 s.741-748, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2008-03/Auto15.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021528
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
118/141
Nr opisu: 0000021536
Autorzy: Robert Banasiak, Radosław Wajman, Manuchehr Soleimani.
Tytuł: System tomografu pojemnościowego do nieinwazyjnej trójwymiarowej wizualizacji czasu rzeczywistego.
Tytuł równoległy: System of capacitance tomography for three-dimensional real-time imaging.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2008 T.12 z.3 s.871-877, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2008-03/Auto27.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021536
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
119/141
Nr opisu: 0000021535
Autorzy: Robert Banasiak, Radosław Wajman, Zbigniew Chaniecki, Krzysztof Grudzień, Andrzej Romanowski, Jakub Betiuk.
Tytuł: Wizualizacja 4D ECT w czasie rzeczywistym przemysłowych procesów przepływu grawitacyjnego materiałów sypkich.
Tytuł równoległy: 4D ECT real-time imaging of bulk solids flow in industrial environment.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2008 T.12 z.3 s.863-869, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2008-03/Auto26.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021535
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
120/141
Nr opisu: 0000021520
Autorzy: Wojciech Bieniecki, Michał Węgrzyn, Szymon Grabowski, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dominika Drulis-Fajdasz, Oktawia Mazanowska, Marian Klinger.
Tytuł: Zastosowanie algorytmów progowania adaptacyjnego do segmentacji barwnych obrazów mikroskopowych w badaniu metodą ELISPOT.
Tytuł równoległy: Application of adaptive thresholding algorithms to color microscope image segmentation in ELISPOT examination.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2008 T.12 z.3 s.599-608, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2008-03/Auto02.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021520
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
121/141
Nr opisu: 0000021521
Autorzy: Wojciech Bieniecki, Artur Gródecki, Szymon Grabowski, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dominika Drulis-Fajdasz, Oktawia Mazanowska, Marian Klinger.
Tytuł: Zastosowanie algorytmu hit-miss do segmentacji barwnych obrazów mikroskopowych w badaniu metodą ELISPOT.
Tytuł równoległy: The application of hit-miss algorithm to the segmentation of color microscope images in ELISPOT examination.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2008 T.12 z.3 s.585-597, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2008-03/Auto01.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021521
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
122/141
Nr opisu: 0000021541
Autorzy: Dominik Sankowski, Sławomir Jeżewski, Roman Krzeszewski, Jacek Nowakowski.
Tytuł: Zintegrowany system informatyczny do obsługi działalności turystycznej w regionie.
Tytuł równoległy: Integrated computer system for regional tourist activities management.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2008 T.12 z.3 s.967-973, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2008-03/Auto37.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021541
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
123/141
Nr opisu: 0000021552
Autorzy: Piotr Urbanek, Jacek Kucharski, Aleksander Olczyk.
Tytuł: Algorytm identyfikacji własności dynamicznych czujników temperatury metodą korekcji dwutorowej.
Tytuł równoległy: Identification algorithm of dynamic properties of temparature sensors by two-chain correction method.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2007 T.11 z.3 s.217-226, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2007-03/Auto17.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021552
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
124/141
Nr opisu: 0000021553
Autorzy: Robert Banasiak, Łukasz Mazurkiewicz, Radosław Wajman.
Tytuł: Algorytm wyznaczania rozkładu potencjału elektrycznego dla trójwymiarowej tomografii pojemnościowej oparty na metodzie symulowanego ładunku.
Tytuł równoległy: Novel algorithm for electric potential distribution calculation for 3D capacitance tomography based on charge simulation method.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2007 T.11 z.3 s.267-280, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2007-03/Auto22.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021553
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
125/141
Nr opisu: 0000021547
Autorzy: Jacek Nowakowski.
Tytuł: Algorytmy sterowania robotem mobilnym w otoczeniu ruchomych przeszkód.
Tytuł równoległy: Algorithms of mobile robot navigation in movable obstacles scenery.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2007 T.11 z.3 s.115-125, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2007-03/Auto06.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021547
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
126/141
Nr opisu: 0000021546
Autorzy: Marcin Janaszewski, Laurent Babout.
Tytuł: Detekcja mostów w obrazach 3D prezentujących propagację pęknięć korozyjnych naprężeniowych w stali nierdzewnej.
Tytuł równoległy: Bridge detection in 3D images of stress corrosion cracks of stainless steel.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2007 T.11 z.3 s.103-114, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2007-03/Auto05.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021546
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
127/141
Nr opisu: 0000021543
Autorzy: Anna Fabijańska, Dominik Sankowski.
Tytuł: Kalibracja systemu wizyjnego z kamerą CCD na potrzeby wysokotemperaturowych pomiarów właściwości powierzchniowych
Tytuł równoległy: Calibration of CCD camera vision system for high temperature measurements of surface properties
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2007 T.11 z.3 s.49-57, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2007-03/Auto01.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021543
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
128/141
Nr opisu: 0000021545
Autorzy: Jarosław Gocławski, Joanna Sekulska-Nalewajko, Patryk Anioł.
Tytuł: Metoda segmentacji obrazów mikroskopowych komórek roślinnych znakowanych radiograficznie do wyznaczania poziomu syntezy DNA w jądrach komórkowych.
Tytuł równoległy: The segmentation method of microscopic imeges of radiographically labelled plant cells for the determination of nuclei DNS synthesis level.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2007 T.11 z.3 s.75-87, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2007-03/Auto03.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021545
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
129/141
Nr opisu: 0000021556
Autorzy: Rafał Przywarski, Krzysztof Grudzień, Andrzej Romanowski, Mariusz Rząsa, Radosław Wajman.
Tytuł: Metody wyznaczania map czułości dla systemu tomografii optycznej.
Tytuł równoległy: Sensitivity maps determination methods for optical tomography systems.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2007 T.11 z.3 s.301-310, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2007-03/Auto25.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021556
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
130/141
Nr opisu: 0000021554
Autorzy: Krzysztof Grudzień, Zbigniew Chaniecki, Andrzej Romanowski, Robert Banasiak, Radosław Wajman, Wuquiang Yang, Dominik Sankowski.
Tytuł: Metodyka porównania tomografów pojemnościowych.
Tytuł równoległy: Capacitance tomography systems comparison methodology.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2007 T.11 z.3 s.281-294, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2007-03/Auto23.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021554
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: GBR
Język: pol
131/141
Nr opisu: 0000021560
Autorzy: Maciej Szmit, Izabela Politowska.
Tytuł: Mierniki bezpieczeństwa informatycznego a niektóre przestępstwa komputerowe.
Tytuł równoległy: Information security metrics and selected computer crimes.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2007 T.11 z.3 s.433-451, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2007-03/Auto38.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021560
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
132/141
Nr opisu: 0000021551
Autorzy: Artur Sierszeń.
Tytuł: Modyfikacja algorytmu Changa z wykorzystaniem metody znajdowania punktów najbliższych.
Tytuł równoległy: Modification of Chang's algorithm with the method of finding the mutually nearest points.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2007 T.11 z.3 s.193-202, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2007-03/Auto15.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021551
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
133/141
Nr opisu: 0000021544
Autorzy: Anna Fabijańska, Krzysztof Strzecha, Dominik Sankowski.
Tytuł: Nowe podejście do usuwania szumu na drodze filtracji medianowej.
Tytuł równoległy: The new approach to noise removal using median filtration.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2007 T.11 z.3 s.59-73, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2007-03/Auto02.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021544
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
134/141
Nr opisu: 0000021561
Autorzy: Dominik Sankowski.
Tytuł: Nowe technologie informatyczne w służbie edukacji szkolnej.
Tytuł równoległy: New information technologies in the education services.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2007 T.11 z.3 s.459-472, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2007-03/Auto40.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021561
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
135/141
Nr opisu: 0000021557
Autorzy: Mariusz Rząsa, Krzysztof Grudzień, Andrzej Romanowski, Radosław Wajman.
Tytuł: Optyczny tomograf procesowy składający się z pięciu projekcji.
Tytuł równoległy: Five-projections optical process tomography system.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2007 T.11 z.3 s.311-321, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2007-03/Auto26.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021557
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
136/141
Nr opisu: 0000021549
Autorzy: Łukasz Tomczak, Joanna Chałubiec.
Tytuł: Pomiar parametrów pęcherzy gazu w kolumnie aeracyjnej z wykorzystaniem technik przetwarzania i analizy obrazów.
Tytuł równoległy: Parameters of gas bubbles measurement by using image preocessing and analysis techniques.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2007 T.11 z.3 s.157-163, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2007-03/Auto10.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021549
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
137/141
Nr opisu: 0000021548
Autorzy: Jacek Nowakowski, Adam Mencwal, Paweł Kośla.
Tytuł: Rekonstrukcja otoczenia robota mobilnego przy wykorzystaniu systemu stereowizyjnego.
Tytuł równoległy: Scene reconstruction performed by stereovision system of mobile robot.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2007 T.11 z.3 s.127-140, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2007-03/Auto07.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021548
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
138/141
Nr opisu: 0000021550
Autorzy: Marcin Bąkała, Tomasz Koszmider.
Tytuł: System wizyjny do wyznaczania rozpływności lutów.
Tytuł równoległy: Vision system for brazing, spreading, measurement.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2007 T.11 z.3 s.173-177, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2007-03/Auto12.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021550
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
139/141
Nr opisu: 0000021559
Autorzy: Szymon Grabowski, Sebastian Deorowicz.
Tytuł: Web log compression.
Tytuł równoległy: Kompresja logów webowych.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2007 T.11 z.3 s.417-424, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2007-03/Auto36.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021559
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
140/141
Nr opisu: 0000021555
Autorzy: Włodzimierz Mosorow.
Tytuł: Wyznaczanie okien czasowych do obliczania parametrów przepływu w tomografii elektrycznej.
Tytuł równoległy: Time window determination for calculation of flow parameters in electrical tomography.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2007 T.11 z.3 s.295-300, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2007-03/Auto24.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021555
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
141/141
Nr opisu: 0000021558
Autorzy: Jarosław Włodarczyk, Sławomir Lewandowski.
Tytuł: Zalety dualnego systemu tomograficznego na tle klasycznej tomografii gamma.
Tytuł równoległy: The advantages of dual modality tomography vs. classical gamma tomography.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2007 T.11 z.3 s.232-328, sum. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2007-03/Auto27.pdf [dostęp 18.05.2009].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_021558
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ