logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: ANN WARS UNIV LIFE SCI FOR WOOD TECHNOL
Liczba odnalezionych rekordów: 33Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/33
Nr opisu: 0000047497
Autorzy: Kamila Buzała, Piotr Przybysz, Halina Kalinowska, Marta Kucner, Marcin Dubowik.
Tytuł: Effect of pretreatment on enzymatic hydrolysis process.
Tytuł równoległy: Wpływ obróbki wstępnej na przebieg procesu hydrolizy enzymatycznej.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2014 nr 86 s.46-49, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
2/33
Nr opisu: 0000047598
Autorzy: Andrzej Fojutowski, Aleksandra Kropacz, Anna Koziróg.
Tytuł: Growth of Paecilomyces variotii fungus on salt-agar medium and on natural and chemically preserved wood.
Tytuł równoległy: Wzrost grzyba Paecilomyces variotii na pożywce solno-agarowej oraz na drewnie naturalnym i zabezpieczonym chemicznie.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2014 nr 87 s.64-69, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
3/33
Nr opisu: 0000047499
Autorzy: Marta Kucner, Piotr Przybysz, Marcin Dubowik, Kamila Buzała.
Tytuł: Influence of drying temperature on cellulose fibers hornification process..
Tytuł równoległy: Wpływ temperatury suszenia na rogowacenie włókien.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2014 nr 86 s.171-174, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
4/33
Nr opisu: 0000047498
Autorzy: Marcin Dubowik, Piotr Przybysz, Marta Kucner, Kamila Buzała.
Tytuł: Influence of number of drying cycles on cellulose fibers hornification process.
Tytuł równoległy: Wpływ krotności suszenia na rogowacenie włókien.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2014 nr 86 s.82-85, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
5/33
Nr opisu: 0000047600
Autorzy: Piotr Przybysz, Kazimierz Przybysz, Czesław Kuncewicz.
Tytuł: A new method for determination of pulp suspension drainability.
Tytuł równoległy: Nowa metoda oceny odwadnialności zawiesin włóknistych.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2014 nr 87 s.177-180, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
6/33
Nr opisu: 0000043538
Autorzy: Marta Kucner, Piotr Przybysz, Marcin Dubowik, Kamila Buzała.
Tytuł: Effect of liquid polarity on refining process.
Tytuł równoległy: Wpływ polarności cieczy na proces mielenia.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2013 nr 83 s.136-139, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
7/33
Nr opisu: 0000043535
Autorzy: Kamila Buzała, Piotr Przybysz, Marta Kucner, Marcin Dubowik.
Tytuł: Effect of wood grinding on enzymatic hydrolysis process.
Tytuł równoległy: Wpływ stopnia rozdrobnienia drewna na przebieg procesu hydrolizy enzymatycznej.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2013 nr 82 s.118-121, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
8/33
Nr opisu: 0000043533
Autorzy: Piotr Przybysz, Kazimierz Przybysz, Kamila Buzała.
Tytuł: Hot pressing of paper web.
Tytuł równoległy: Gorące prasowanie wstęgi papierniczej.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2013 nr 84 s.52-55, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
9/33
Nr opisu: 0000043536
Autorzy: Marcin Dubowik, Piotr Przybysz, Marta Kucner, Kamila Buzała.
Tytuł: Influence of dielectrical constant of liquid on forming of paper.
Tytuł równoległy: Wpływ stałej dielektrycznej cieczy na proces formowania papieru.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2013 nr 82 s.231-234, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
10/33
Nr opisu: 0000043534
Autorzy: Kazimierz Przybysz, Piotr Przybysz.
Tytuł: Poplar wood as a raw material for the paper industry in the twenty-first century.
Tytuł równoległy: Topola jako surowiec drzewny dla przemysłu papierniczego w XXI wieku.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2013 nr 84 s.56-59, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
11/33
Nr opisu: 0000035449
Autorzy: Barbara Surma-Ślusarska, Ewa Dobrowolska.
Tytuł: Archiv - ein Rohstoff fur die Papiermache und Papier Fabrikation.
Tytuł równoległy: Archiwa - surowiec do wytwarzania papieru mache i papieru.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2011 nr 76 s.78-81, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: ger
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
12/33
Nr opisu: 0000033353
Autorzy: Piotr Przybysz, Kazimierz Przybysz, Konrad Olejnik.
Tytuł: Determination of rheological properties of fibrous structures.
Tytuł równoległy: Badanie reologicznych właściwości struktur włóknistych.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2011 nr 75 s.240-243, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Uwagi wewnętrzne: DIG_033353
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
13/33
Nr opisu: 0000033360
Autorzy: Jacek Czechowski, Kazimierz Blus.
Tytuł: Eco-friendly method for paper dyeing with reactive dyes.
Tytuł równoległy: Proekologiczna metoda barwienia papieru barwnikami reaktywnymi.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2011 nr 73 s.214-218, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Uwagi wewnętrzne: DIG_033360
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
14/33
Nr opisu: 0000033362
Autorzy: Agnieszka Wysocka-Robak, Konrad Olejnik.
Tytuł: The effect of chemicals addition on improvement of sack paper strength properties.
Tytuł równoległy: Wpływ dodatku środków chemicznych na poprawę właściwości wytrzymałościowych papieru workowego.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2011 nr 76 s.212-217, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Uwagi wewnętrzne: DIG_033362
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
15/33
Nr opisu: 0000033364
Autorzy: Weronika Grochowska, Agnieszka Wysocka-Robak.
Tytuł: The effect of pigment coating composition on paper durability.
Tytuł równoległy: Wpływ składu powłok pigmentowych na trwałość papieru.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2011 nr 74 s.91-95, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Uwagi wewnętrzne: DIG_033364
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
16/33
Nr opisu: 0000033347
Autorzy: Konrad Olejnik, Agnieszka Wysocka-Robak, Piotr Przybysz.
Tytuł: Impact of selected technological factors on free swelling of cellulose fibres.
Tytuł równoległy: Wpływ zjawiska swobodnego pęcznienia włókien celulozowych na właściwości papieru
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2011 nr 75 s.155-159, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Uwagi wewnętrzne: DIG_033347
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
17/33
Nr opisu: 0000033351
Autorzy: Piotr Przybysz, Kazimierz Przybysz, Konrad Olejnik.
Tytuł: Methods for determination of pulp suspensions drainability.
Tytuł równoległy: Porównanie metod oceny odwadnialności papierniczych zawiesin włóknistych.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2011 nr 75 s.236-239, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Uwagi wewnętrzne: DIG_033351
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
18/33
Nr opisu: 0000025262
Autorzy: Agata Glinkowska, Anetta Kępczyńska-Walczak, Włodzimierz Witkowski.
Tytuł: Digital 3D modelling of old roof structures as a tool supporting historical timber protection and conservation.
Tytuł równoległy: Cyfrowe modelowanie przestrzenne historycznych więźb dachowych - narzędzie wspomagające ochronę i konserwację drewna zabytkowego.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2009 nr 67 s.118-122
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Uwagi wewnętrzne: DIG_025262
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
19/33
Nr opisu: 0000025226
Autorzy: Barbara Surma-Ślusarska, Mieczysław Matejak.
Tytuł: Erfindungen, aus gedrucktem Papier neues Papier zu machen.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2009 nr 67 s.245-251
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Uwagi wewnętrzne: DIG_025226
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: ger
20/33
Nr opisu: 0000025232
Autorzy: Agnieszka Wysocka-Robak, Konrad Olejnik.
Tytuł: Evaluation of recycled pulps used in Polish paper mills.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2009 nr 69 s.465-470
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Uwagi wewnętrzne: DIG_025232
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
21/33
Nr opisu: 0000025227
Autorzy: Ewa Drzewińska, Jacek Czechowski.
Tytuł: The influence of fibre composition on properties of liners.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2009 nr 68 s.191-197
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Uwagi wewnętrzne: DIG_025227
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
22/33
Nr opisu: 0000025228
Autorzy: Jacek Czechowski, Ewa Drzewińska.
Tytuł: The influence of pulp grade on the degree of paper hydrophobicity.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2009 nr 68 s.110-115
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Uwagi wewnętrzne: DIG_025228
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
23/33
Nr opisu: 0000025230
Autorzy: Piotr Przybysz, Wojciech Świekatowski.
Tytuł: Methods of solid waste disposal in paper recycling process.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2009 nr 69 s.211-214
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Uwagi wewnętrzne: DIG_025230
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
24/33
Nr opisu: 0000025229
Autorzy: Konrad Olejnik, Agnieszka Wysocka-Robak.
Tytuł: Optimization of recycled pulp refining process.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2009 nr 69 s.140-146
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Uwagi wewnętrzne: DIG_025229
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
25/33
Nr opisu: 0000025231
Autorzy: Kazimierz Przybysz, Piotr Przybysz.
Tytuł: Waste paper - substitute for wood in paper industry.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2009 nr 69 s.215-218
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Uwagi wewnętrzne: DIG_025231
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
26/33
Nr opisu: 0000015883
Autorzy: Jacek Czechowski.
Tytuł: The effect of fluting properties on the technology of corrugated board manufacture.
Tytuł równoległy: Wpływ własności flutingów na technologię wytwarzania tektury falistej.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2007 nr 61 s.103-106, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3871
p-ISSN: 1898-5912

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
27/33
Nr opisu: 0000015884
Autorzy: Ewa Drzewińska, Anna Stanisławska.
Tytuł: Effect of initial brightness of papermaking pulps on effectiveness of optical whitening.
Tytuł równoległy: Wpływ początkowej białości papierniczych mas włókienniczych na skuteczność wybielania optycznego.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2007 nr 61 s.182-187, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3871
p-ISSN: 1898-5912

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
28/33
Nr opisu: 0000016864
Autorzy: Włodzimierz Witkowski.
Tytuł: Hutsul orthodox church. Selected conservation problems.
Tytuł równoległy: Cerkiew huculska. Wybrane problemy konserwatorskie.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2007 nr 62 s.351-358, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3871
p-ISSN: 1898-5912

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
29/33
Nr opisu: 0000015885
Autorzy: Konrad Olejnik, Agnieszka Wysocka-Robak.
Tytuł: The impact of refining intensity on the average fibers length.
Tytuł równoległy: Wpływ intensywności mielenia papierniczych mas włóknistych na długość włókien.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2007 nr 62 s.91-95, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3871
p-ISSN: 1898-5912

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
30/33
Nr opisu: 0000015888
Autorzy: Agnieszka Wysocka-Robak, Izabela Modzelewska.
Tytuł: The impact of reused secondary fibres on steam sorption and desorption isotherms.
Tytuł równoległy: Wpływ krotności przerobu mas wtórnych na izotermy sorpcji - desorpcji pary wodnej.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2007 nr 62 s.364-367, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3871
p-ISSN: 1898-5912

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
31/33
Nr opisu: 0000016584
Autorzy: Piotr Przybysz.
Tytuł: Investigation of papermaking suspension gravity dewatering.
Tytuł równoległy: Badanie odwadnialności papierniczych mas włóknistych.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2007 nr 62 s.187-190, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3871
p-ISSN: 1898-5912

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
32/33
Nr opisu: 0000015886
Autorzy: Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Production and consumption of papermaking pulps.
Tytuł równoległy: Produkcja i zużycie papierniczych mas włóknistych w przemyśle papierniczym.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2007 nr 62 s.182-186, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3871
p-ISSN: 1898-5912

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
33/33
Nr opisu: 0000015887
Autorzy: Anna Stanisławska, Ewa Drzewińska.
Tytuł: Retention of dyes on cellulose fibres during paper production.
Tytuł równoległy: Retencja barwników na włóknach celulozowych podczas produkcji papieru.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2007 nr 62 s.256-259, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3871
p-ISSN: 1898-5912

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ