logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: ANN WARS AGRIC UNIV SGGW-AR FOR WOOD TECHNOL
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/19
Nr opisu: 0000012301
Autorzy: Agnieszka Wysocka-Robak, Ewa Drzewińska.
Tytuł: Ageing of optically brightened pulps.
Tytuł równoległy: Starzenie się mas włóknistych wybielanych optycznie.
Czasopismo: Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR., For. Wood Technol. 2006 nr 59 s.388-392, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-27
p-ISSN: 0208-5704

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
2/19
Nr opisu: 0000012302
Autorzy: Anna Stanisławska, Agnieszka Werner.
Tytuł: The benefits and disadvantages of hardwood anf softwood fibrous materials used for printing paper production.
Tytuł równoległy: Wady i zalety iglastych i liściastych surowców włóknistych do produkcji papierów drukowych.
Czasopismo: Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR., For. Wood Technol. 2006 nr 59 s.267-270, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-27
p-ISSN: 0208-5704

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
3/19
Nr opisu: 0000012295
Autorzy: Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Classification system of water in papermaking pulps.
Tytuł równoległy: Podział wody w papierniczych masach włóknistych.
Czasopismo: Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR., For. Wood Technol. 2006 nr 59 s.202-205, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-27
p-ISSN: 0208-5704

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
4/19
Nr opisu: 0000012576
Autorzy: Ewa Drzewińska, Anna Stanisławska.
Tytuł: Effect of chemical pulp composition on propetries of surface sized papers.
Tytuł równoległy: Wpływ składu celulozowych mas włóknistych na właściwosci papierów zaklejanych powierzchniowo.
Czasopismo: Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR., For. Wood Technol. 2006 nr 58 s.235-238, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-27
p-ISSN: 0208-5704

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
5/19
Nr opisu: 0000012300
Autorzy: Agnieszka Wysocka-Robak, Izabela Modzelewska.
Tytuł: The effect of fines content removal from pulp and replacement by primary fibres on pulp and paper properties.
Tytuł równoległy: Wpływ usuwania frakcji drobnej masy włóknistej i zastąpienia jej dodatkiem masy pierwotnej na własności masy i papieru.
Czasopismo: Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR., For. Wood Technol. 2006 nr 59 s.382-387, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-27
p-ISSN: 0208-5704

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
6/19
Nr opisu: 0000012299
Autorzy: Anna Stanisławska, Ewa Drzewińska.
Tytuł: Effect of mechanical pulp content on properties of surface sized printing papers.
Tytuł równoległy: Wpływ dodatku mechanicznej masy włóknistej na właściwości papierów drukowych zaklejanych powierzchniowo.
Czasopismo: Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR., For. Wood Technol. 2006 nr 59 s.261-266, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-27
p-ISSN: 0208-5704

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
7/19
Nr opisu: 0000012294
Autorzy: Konrad Olejnik, Jacek Czechowski.
Tytuł: The effect of refining intensity on the water retention value.
Tytuł równoległy: Wpływ intensywności mielenia na stopień spęcznienia włókien (WRV).
Czasopismo: Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR., For. Wood Technol. 2006 nr 59 s.132-136, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-27
p-ISSN: 0208-5704

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
8/19
Nr opisu: 0000012578
Autorzy: Katarzyna Godlewska, Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Flexibility of cellulose fibres.
Tytuł równoległy: Giętkość włókien papierniczych mas włóknistych.
Czasopismo: Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR., For. Wood Technol. 2006 nr 58 s.321-325, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-27
p-ISSN: 0208-5704

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
9/19
Nr opisu: 0000012574
Autorzy: Jacek Czechowski, Ewa Drzewińska.
Tytuł: Influence of liner properties on the corrugated board manufacturing technology.
Tytuł równoległy: Wpływ właściwości linerów na technologię wytwarzania tektury falistej.
Czasopismo: Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR., For. Wood Technol. 2006 nr 58 s.140-144, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-27
p-ISSN: 0208-5704

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
10/19
Nr opisu: 0000012293
Autorzy: Izabela Modzelewska, Kazimierz Przybysz, Agnieszka Wysocka-Robak.
Tytuł: Investigations of the impact of the type of pulp on the course of isotherms of water vapour sorption and desorption in paper products.
Tytuł równoległy: Badanie wpływu rodzaju masy włóknistej na przebieg izoterm sorpcji i desorpcji pary wodnej w wytworach papierniczych.
Czasopismo: Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR., For. Wood Technol. 2006 nr 59 s.91-94, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-27
p-ISSN: 0208-5704

Uwagi wewnętrzne: kontynuacja Zesz. Nauk. Szk. Gł. Gospod. Wiej. Ekon. Org. Gosp. Żyw.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
11/19
Nr opisu: 0000012562
Autorzy: Jacek Czechowski, Konrad Olejnik.
Tytuł: Raw material composition and general characteristics of case materials - liner and fluting.
Tytuł równoległy: Skład surowcowy i ogólna charakterystyka papierów do produkcji tektury falistej - linerów i flutingów.
Czasopismo: Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR., For. Wood Technol. 2006 nr 58 s.136-139, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-27
p-ISSN: 0208-5704

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
12/19
Nr opisu: 0000012297
Autorzy: Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Strenght of papermaking pulps fibers.
Tytuł równoległy: Wytrzymałość włókien papierniczych mas włóknistych
Czasopismo: Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR., For. Wood Technol. 2006 nr 59 s.206-209, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-27
p-ISSN: 0208-5704

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
13/19
Nr opisu: 0000005202
Autorzy: Jacek Czechowski.
Tytuł: Characteristic of fibrous semi-products for production of corrugated board.
Tytuł równoległy: Charakterystyka drzewnych półproduktów włóknistych do wyrobu tektury falistej.
Czasopismo: Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR., For. Wood Technol. 2005 nr 56 s.136-138, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-27
p-ISSN: 0208-5704

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
14/19
Nr opisu: 0000005203
Autorzy: Ewa Drzewińska.
Tytuł: Colour measurement of wood and paper products.
Tytuł równoległy: Pomiar barwy wytworów drzewnych i papierniczych.
Czasopismo: Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR., For. Wood Technol. 2005 nr 56 s.197-202, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-27
p-ISSN: 0208-5704

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
15/19
Nr opisu: 0000005206
Autorzy: Konrad Olejnik, Agnieszka Wysocka-Robak.
Tytuł: The effect of air humidity on the mechanical properties of selected paper products.
Tytuł równoległy: Wpływ wilgotności powietrza na właściwości wytrzymałościowe wytworów papierniczych.
Czasopismo: Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR., For. Wood Technol. 2005 nr 57 s.96-100, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-27
p-ISSN: 0208-5704

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
16/19
Nr opisu: 0000005204
Autorzy: Izabela Modzelewska, Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Effect of climatic conditions on dimensional stability of paper products.
Tytuł równoległy: Wpływ warunków klimatycznych na stateczność wymiarową wyrobów papierniczych.
Czasopismo: Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR., For. Wood Technol. 2005 nr 57 s.66-70, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-27
p-ISSN: 0208-5704

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
17/19
Nr opisu: 0000005205
Autorzy: Anna Stanisławska, Agnieszka Werner.
Tytuł: Effect of pine and birch pulps on surface properties of coated papers.
Tytuł równoległy: Wpływ celulozowych mas sosnowych i brzozowych na właściwości powierzchniowe papierów powlekanych.
Czasopismo: Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR., For. Wood Technol. 2005 nr 57 s.225-229, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-27
p-ISSN: 0208-5704

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
18/19
Nr opisu: 0000005208
Autorzy: Agnieszka Wysocka-Robak.
Tytuł: The impact of the type of fibrous pulp on paper ageing.
Tytuł równoległy: Wpływ rodzaju masy włóknistej na starzenie papieru.
Czasopismo: Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR., For. Wood Technol. 2005 nr 57 s.346-350, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-27
p-ISSN: 0208-5704

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
19/19
Nr opisu: 0000005207
Autorzy: Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Paper industry at the turn of the 20th and 21st centuries.
Tytuł równoległy: Przemysł papierniczy na przełomie XX i XXI wieku.
Czasopismo: Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR., For. Wood Technol. 2005 nr 57 s.165-168, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-27
p-ISSN: 0208-5704

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ