logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: ACTA UNIV LODZ FOLIA OECON
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/17
Nr opisu: 0000047443
Autorzy: Iwona Wojciechowska-Toruńska.
Tytuł: Benchmarking konsolidacji fiskalnej w Polsce - perspektywa 2013-2016.
Tytuł równoległy: Benchmarking of fiscal consolidation in Poland - perspective 2013-2016.
Czasopismo: Acta Univ. Lodz. Folia Oecon. 2014 nr 299 s.139-149, sum. (Future of Finance. Część I. Przyszłość finansów publicznych i bankowość).
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Nauk Społ. i Zarz. Technol.
p-ISSN: 0208-6018

Uwagi wewnętrzne: DIG_047443
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
2/17
Nr opisu: 0000041221
Autorzy: Anna Adamik.
Tytuł: Dojrzewanie partnerstwa - niedoceniana zmiana w zachowaniach organizacyjnych.
Tytuł równoległy: Partnering maturing - underestimated change in organizational behavior.
Czasopismo: Acta Univ. Lodz. Folia Oecon. 2013 nr 283 s.13-24, sum.
Uwagi:Kierunki ewolucji zachowań organizacyjnych.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Zarz.
p-ISSN: 0208-6018

Uwagi wewnętrzne: DIG_041221
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
3/17
Nr opisu: 0000041229
Autorzy: Agnieszka Izabela Baruk.
Tytuł: Relacje wewnątrzorganizacyjne w opiniach pracowników.
Tytuł równoległy: Relations in the organization in the employees' opinions.
Czasopismo: Acta Univ. Lodz. Folia Oecon. 2013 nr 282 s.33-42, sum. ( Uwarunkowania zachowań ludzi w organizacjach.)
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Zarz.
p-ISSN: 0208-6018

Uwagi wewnętrzne: DIG_041229
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
4/17
Nr opisu: 0000041231
Autorzy: Stefan Lachiewicz.
Tytuł: Zachowania menedżerów z małych i średnich firm w procesie przedsiębiorczości technologicznej.
Tytuł równoległy: Behaviour of managers from small and medium sized enterprises in the process of technological entrepreneurship.
Czasopismo: Acta Univ. Lodz. Folia Oecon. 2013 nr 282 s.169-178, sum. ( Uwarunkowania zachowań ludzi w organizacjach.)
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Zarz.
p-ISSN: 0208-6018

Uwagi wewnętrzne: DIG_041231
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
5/17
Nr opisu: 0000041235
Autorzy: Anna Stankiewicz-Mróz.
Tytuł: Integracja potranssakcyjna jako proces budowania tożsamości organizacyjnej po fuzjach i przejęciach.
Tytuł równoległy: Post merger integration as a process of building organizational identity after mergers and acquisitions.
Czasopismo: Acta Univ. Lodz. Folia Oecon. 2012 nr 276 s.177-187, sum. (Zarządzanie, finanse i rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki opartej na wiedzy).
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Zarz.
p-ISSN: 0208-6018

Uwagi wewnętrzne: DIG_041235
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
6/17
Nr opisu: 0000041233
Autorzy: Stefan Lachiewicz.
Tytuł: Rola profesorów wizytujących w rozwoju młodych ośrodków naukowo-dydaktycznych.
Tytuł równoległy: Roles visiting professors in developments of new scientific-didactics centers.
Czasopismo: Acta Univ. Lodz. Folia Oecon. 2012 nr 276 s.9-24, sum. (Zarządzanie, finanse i rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki opartej na wiedzy.)
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Zarz.
p-ISSN: 0208-6018

Uwagi wewnętrzne: DIG_041233
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
7/17
Nr opisu: 0000036702
Autorzy: Iwona Staniec, Michał Rusiniak, Jarosław Ropęga.
Tytuł: Gospodarowanie opakowaniami zwrotnymi - analiza przypadku.
Tytuł równoległy: Management of returnable packaging - the case study.
Czasopismo: Acta Univ. Lodz. Folia Oecon. 2011 nr 261 s.445-457, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Zarz.
p-ISSN: 0208-6018

Uwagi wewnętrzne: DIG_036702
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
8/17
Nr opisu: 0000032752
Autorzy: Anna Adamik.
Tytuł: Partnerska współpraca w strukturze procesów logistycznych MSP regionu łódzkiego.
Tytuł równoległy: Working with partners in the structure of logistic processes of SME's Łódź region.
Czasopismo: Acta Univ. Lodz. Folia Oecon. 2011 nr 251 s.221-235, sum.
forma: odb.
Uwagi:Klastry logistyczne na tle procesów rozwoju regionu.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Zarz.
p-ISSN: 0208-6018

Uwagi wewnętrzne: DIG_032752
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
9/17
Nr opisu: 0000027708
Autorzy: Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska.
Tytuł: Kierunki zmian w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych.
Tytuł równoległy: The directions of changes in the organizational structures of the industrial enterprises.
Czasopismo: Acta Univ. Lodz. Folia Oecon. 2010 nr 234 s.23-43, sum.
forma: odb.
Uwagi:Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. 50 lat pracy naukowej prof.zw dr hab. Zofii Mikołajczyk.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Zarz.
p-ISSN: 0208-6018

Uwagi wewnętrzne: DIG_027708
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
10/17
Nr opisu: 0000027707
Autorzy: Anna Adamik.
Tytuł: Zarządzanie przez integrację - wyzwanie dla współczesnych menedżerów.
Tytuł równoległy: Management by integration as a challenge for modern managers.
Czasopismo: Acta Univ. Lodz. Folia Oecon. 2010 nr 234 s.153-162, sum.
forma: odb.
Uwagi:Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. 50 lat pracy naukowej prof.zw dr hab. Zofii Mikołajczyk.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Zarz.
p-ISSN: 0208-6018

Uwagi wewnętrzne: DIG_027707
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
11/17
Nr opisu: 0000021402
Autorzy: Marian Niedźwiedziński, Anna Bąkała.
Tytuł: Elastyczne formy pracy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Tytuł równoległy: Flexible work forms in professional activity stimulation of disabled people.
Czasopismo: Acta Univ. Lodz. Folia Oecon. 2007 nr 211 s.143-154, sum.
forma: nadb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inform. Stos.
p-ISSN: 0208-6018

Uwagi wewnętrzne: DIG_021402
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
12/17
Nr opisu: 0000048555
Autorzy: Jacek Stańdo.
Tytuł: Propozycja unifikacja programu nauczania i oceniania z matematyki na uczelniach technicznych w świetle nowych standardów.
Tytuł równoległy: The proposal of the unification of the maths syllabuses and assessment at higher education institutions according to the newest standards.
Czasopismo: Acta Univ. Lodz. Folia Oecon. 2007 nr 205 s.247-256, sum.
p-ISSN: 0208-6018

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
13/17
Nr opisu: 0000011011
Autorzy: Jan Żółtowski.
Tytuł: Application of probit models and selected discrimination analysis methods for credit decision evaluation.
Tytuł równoległy: Zastosowanie modeli probitowych i wybranych metod analizy dyskryminacyjnej do przewidywania decyzji kredytowych.
Czasopismo: Acta Univ. Lodz. Folia Oecon. 2005 nr 194 s.301-314, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3677
p-ISSN: 0208-6018

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
14/17
Nr opisu: 0000011484
Autorzy: Claude Martin.
Tytuł: Zarządzanie międzykulturowe w Europie.
Tytuł równoległy: Intercultural management in Europe.
Czasopismo: Acta Univ. Lodz. Folia Oecon. 2005 nr 195 s.167-180, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 0208-6018

Uwagi wewnętrzne: DIG_011484
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
15/17
Nr opisu: 0000001236
Autorzy: Andrzej Pomykalski.
Tytuł: Innowacyjność przedsiębiorstw w kontekście rynku globalnego.
Tytuł równoległy: Innovation of companies in the global market context.
Czasopismo: Acta Univ. Lodz. Folia Oecon. 2004 nr 179 s.141-147
Lokalizacja dokumentu: P-3677
p-ISSN: 0208-6018

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
16/17
Nr opisu: 0000003038
Autorzy: Marek Kałuszka, Alina Kondratiuk-Janyska.
Tytuł: On duration-dispersion strategies for portfolio immunization.
Czasopismo: Acta Univ. Lodz. Folia Oecon. 2004 nr 177 s.191-201
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Mat.
p-ISSN: 0208-6018

Uwagi wewnętrzne: DIG_003038
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
17/17
Nr opisu: 0000001446
Autorzy: Jacek Otto.
Tytuł: Zarządzanie wartością klienta marketingowym wymogiem konkurencyjności współczesnego przedsiębiorstwa - wybrane problemy.
Tytuł równoległy: Customer value management as the main factor of contemporary competition - chosen problems.
Czasopismo: Acta Univ. Lodz. Folia Oecon. 2004 nr 179 s.189-197
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 0208-6018

Uwagi wewnętrzne: DIG_001446
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ