logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: ZGRAJA JERZY
Liczba odnalezionych rekordów: 49Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/49
Nr opisu: 0000048698
Autorzy: Piotr Urbanek, Jerzy Zgraja, Jacek Kucharski.
Tytuł: Analiza możliwości przewidywania temperaturowych zmian impedancji układu grzejnego na podstawie jego charakterystyki częstotliwościowej.
Cytata wydawnicza: Konferencja Naukowo-Techniczna. Modelowanie i Sterowanie Procesów Elektrotechnicznych.
Adres wydawniczy: Kielce, 2014
Szczegóły: s.63-72
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
2/49
Nr opisu: 0000048699
Autorzy: Krzysztof Strzecha, Jerzy Zgraja, Tomasz Koszmider.
Tytuł: Serwisowa komunikacja zdalna systemu do nagrzewania indukcyjnego.
Cytata wydawnicza: Konferencja Naukowo-Techniczna. Modelowanie i Sterowanie Procesów Elektrotechnicznych.
Adres wydawniczy: Kielce, 2014
Szczegóły: s.153-158
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
3/49
Nr opisu: 0000048700
Autorzy: Krzysztof Strzecha, Jerzy Zgraja.
Tytuł: System bazodanowy wspomagający sterowanie i archiwizację procesu nagrzewania indukcyjnego.
Cytata wydawnicza: Konferencja Naukowo-Techniczna. Modelowanie i Sterowanie Procesów Elektrotechnicznych.
Adres wydawniczy: Kielce, 2014
Szczegóły: s.145-152
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
4/49
Nr opisu: 0000048701
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Wykorzystanie interfejsu API w personalizacji komercyjnego pakietu FLUX do obliczeń indukcyjnych układów grzejnych.
Cytata wydawnicza: Konferencja Naukowo-Techniczna. Modelowanie i Sterowanie Procesów Elektrotechnicznych.
Adres wydawniczy: Kielce, 2014
Szczegóły: s.159-166
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
5/49
Nr opisu: 0000042171
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Computer simulation of induction heating process for system powered from series inverter.
Tytuł równoległy: Symulacja komputerowa procesu indukcyjnego nagrzewania w układzie zasilanym z rezonansowego falownika szeregowego.
Czasopismo: Prz. Elektrotech. 2014 R.90 nr 2 s.48-51, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0033-2097

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
6/49
Nr opisu: 0000042175
Autorzy: Krzysztof Strzecha, Jerzy Zgraja.
Tytuł: Estymacja kąta przesunięcia fazowego przy nagrzewaniu indukcyjnym w.cz.
Tytuł równoległy: Estimation of phase shift at high frequency induction heating.
Czasopismo: Prz. Elektrotech. 2014 R.90 nr 2 s.56-59, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0033-2097

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
7/49
Nr opisu: 0000042170
Autorzy: Witold Kobos, Jerzy Zgraja.
Tytuł: Pasywne układy LLC i LCCL dopasowania impedancji obciążenia indukcyjnie nagrzewanego wsadu.
Tytuł równoległy: Passive LLC and LCCL systems for impedance matching of induction heating load.
Czasopismo: Prz. Elektrotech. 2014 R.90 nr 2 s.40-43, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0033-2097

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
8/49
Nr opisu: 0000042166
Autorzy: Adam Cieślak, Jerzy Zgraja.
Tytuł: Pulse method for estimation thermal diffusivity of induction heated charge.
Tytuł równoległy: Metoda flash do szacowania dyfuzyjności cieplnej indukcyjnie nagrzewanego wsadu.
Czasopismo: Prz. Elektrotech. 2014 R.90 nr 2 s.9-11, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0033-2097

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
9/49
Nr opisu: 0000039908
Autorzy: Witold Kobos, Jerzy Zgraja, Piotr Chudzik.
Tytuł: Analysis of dual-frequency generators structures for induction heating.
Cytata wydawnicza: HES-13. International Conference on Heating by Electromagnetic Sources. Induction, Dielectric and Microwaves, Conduction and Electromagnetic Processing.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2013
Szczegóły: s.261-268
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Autom.
Uwagi wewnętrzne: DIG_039908
Zasięg publikacji/pracy: M
Półrocze: 1
Kraj: ITA
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
10/49
Nr opisu: 0000042773
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Computer simulation of induction heating of the flanging die.
Cytata wydawnicza: HES-13. International Conference on Heating by Electromagnetic Sources. Induction, Dielectric and Microwaves, Conduction and Electromagnetic Processing.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2013
Szczegóły: s.601-608
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Inform. Stos.
Uwagi wewnętrzne: DIG_042773
Zasięg publikacji/pracy: M
Kraj: ITA
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
11/49
Nr opisu: 0000038097
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Wpływ częstotliwości na równomierność nagrzewania, wzbudnikiem cylindrycznym, wsadu wklęsło-wypukłego.
Tytuł równoległy: Influence of the frequency on the intensity of heating the edges of concave-convex of charge in cylindrical inductor.
Czasopismo: Prz. Elektrotech. 2013 R.89 nr 2b s.288-291, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0033-2097

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez PŁ
12/49
Nr opisu: 0000039944
Autorzy: Witold Kobos, Jerzy Zgraja.
Tytuł: Pasywne układy dopasowania impedancji obciążenia indukcyjnie nagrzewanego wsadu.
Tytuł równoległy: Passive load impedancy matching circuit for induction heating.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2013 z.125 s.71-78, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1169. II Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
13/49
Nr opisu: 0000040363
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Współpraca indukcyjnego układu grzejnego z szeregowym falownikiem rezonansowym.
Tytuł równoległy: Coooperation of induction heating system with series inverter.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2013 z.125 s.175-184, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1169. II Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
14/49
Nr opisu: 0000040277
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Wstęp.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2013 z.125 s.7
Uwagi:W serii gł. nr 1169. II Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
15/49
Nr opisu: 0000040280
Autorzy: Adam Cieślak, Jerzy Zgraja.
Tytuł: Wykorzystanie impulsowej metody Flash do określania dyfuzyjności cieplnej indukcyjnie nagrzewanych próbek wsadu.
Tytuł równoległy: Pulse method for estimation thermal properties on induction heated charge.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2013 z.125 s.9-16, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1169. II Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
16/49
Nr opisu: 0000035514
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Wpływ częstotliwości na intensywność nagrzewania wzbudnikiem cylindrycznym krawędzi wklęsłych i wypukłych fragmentów wsadu.
Tytuł równoległy: Influence of the frequency on the intensity of heating the edges of concave-convex of charge in cylindrical inductor.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2012 z.124 s.251-259, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1124. Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
17/49
Nr opisu: 0000033811
Autorzy: Jacek Kucharski, Jerzy Zgraja, Piotr Urbanek, Andrzej Frączyk.
Tytuł: 3D modeling of electromagnetic-thermal phenomena in induction heated rotating steel cylinder.
Tytuł równoległy: Trójwymiarowe modelowanie zjawisk elektromagnetyczno-cieplnych w nagrzewaniu indukcyjnym obracającego się walca stalowego.
Czasopismo: Automatyka [Dokument elektroniczny] 2011 T.15 z.3 s.403-411, streszcz. Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_28.pdf [dostęp 04.02.2012].
p-ISSN: 1429-3447

Uwagi wewnętrzne: DIG_033811
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
18/49
Nr opisu: 0000031164
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: The stand for determining of thermal-electrical material properties of induction heated charge.
Czasopismo: Compel 2011 Vol.30 nr 5 s.1487-1498
p-ISSN: 0332-1649

Uwagi wewnętrzne: DIG_031164. ProQuest. Compendex.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: IRL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.301
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
19/49
Nr opisu: 0000033504
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Uproszczona metoda symulacji chłodzenia mokrą wstęgą papieru nagrzewanych indukcyjnie walców papierniczych.
Tytuł równoległy: Simplified method of the simulation the heat transfer between induction heated calander rolls and wet paper.
Cytata wydawnicza: Modelowanie, Symulacja i Zastosowanie w Technice.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2011
Szczegóły: s.123-126
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inform. Stos.
Uwagi wewnętrzne: DIG_033504
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
20/49
Nr opisu: 0000030843
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Eksperymentalne szacowanie materiałowych parametrów cieplnych w procesie pośredniego wyznaczania charakterystyk materiałowych indukcyjnie nagrzewanego wsadu.
Tytuł równoległy: Experimental estimation of thermal properties during indirect determining of material characteristics of induction heated charge.
Czasopismo: Prz. Elektrotech. 2011 R.87 nr 7 s.72-75, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0033-2097

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.244
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
21/49
Nr opisu: 0000030842
Autorzy: Witold Kobos, Jerzy Zgraja.
Tytuł: Obwodowy model rezonansowego falownika prądu współpracującego z indukcyjnym układem grzejnym.
Tytuł równoległy: Circuit model of current resonant inverter with induction heating system.
Czasopismo: Prz. Elektrotech. 2011 R.87 nr 7 s.28-31, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0033-2097

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.244
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
22/49
Nr opisu: 0000031181
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Uproszczony model do symulacji chłodzenia mokrą wstęgą papieru nagrzewanych indukcyjnie walców kalandrujących.
Tytuł równoległy: Simplified model for simulation the heat transfer between induction heated calander rolls and wet paper.
Czasopismo: Prz. Elektrotech. 2011 nr 11 s.85-88, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0033-2097

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.244
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
23/49
Nr opisu: 0000028615
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: The stand for determining in optimisation process of thermalelectrical material properties of induction heated charge.
Cytata wydawnicza: HES-10. International Symposium on Heating by Electromagnetic Sources. Induction, Dielectric and Mirowaves, Conduction and Electromagnetic Processing.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2010
Szczegóły: s.573-580
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inform. Stos.
Uwagi wewnętrzne: DIG_028615
Półrocze: 1
Kraj: ITA
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
24/49
Nr opisu: 0000026314
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Bazujące na technice deterministycznej optymalizacyjne określanie parametrów materiałowych indukcyjnie nagrzewanych wsadów.
Tytuł równoległy: Based on the deterministic technique the optimisation method of determining the material properties of induction heated charge.
Czasopismo: Prz. Elektrotech. 2010 R.86 nr 5 s.325-332, sum.
Uwagi:International Symposium on Electromagnetic Fields in Electrical Engineering - ISEF'09.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0033-2097

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.242
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
25/49
Nr opisu: 0000026315
Autorzy: Jerzy Zgraja, Tomasz Teodorczyk.
Tytuł: Metoda estymacji współczynnika konwekcji dla wsadu walcowego nagrzewanego indukcyjnie.
Tytuł równoległy: Estimation of convection coefficient of induction heated cylindrical charge.
Czasopismo: Prz. Elektrotech. 2010 R.86 nr 5 s.328-329, sum.
Uwagi:International Symposium on Electromagnetic Fields in Electrical Engineering - ISEF'09.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0033-2097

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.242
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
26/49
Nr opisu: 0000027212
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: System pomiarowo-symulacyjny do pośredniego określania parametrów materiałowych wsadów nagrzewanych indukcyjnie.
Tytuł równoległy: Experimental-simulation system for indirect determining of material characteristics of induction heated charge.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2010 z.121 s.267-278, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
27/49
Nr opisu: 0000028553
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Metoda eksperymentalnego szacowania parametrów materiałowych, indukcyjnie nagrzewanego wsadu niemagnetycznego, w procesie ich optymalizacyjnego wyznaczania.
Tytuł równoległy: Method of experimental al estimation of material properties of induction heated non-magnetic charge before their determining in optimisation process.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Świętokrz. Nauk. Tech. Elektr. 2010 nr 15 s.23-30, sum.
forma: odb.
Uwagi:Modelowanie i Sterowanie procesów Elektrotermicznych. Kielce, 22-24 września 2010 r.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inform. Stos.
p-ISSN: 1897-2683

Uwagi wewnętrzne: DIG_028550
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
28/49
Nr opisu: 0000028549
Autorzy: Witold Kobos, Jerzy Zgraja.
Tytuł: Obwodowy model falownika tranzysterowego współpracującego z indukcyjnym układem grzejnym.
Tytuł równoległy: Circuit model of transistor inverter with induction heating system.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Świętokrz. Nauk. Tech. Elektr. 2010 nr 15 s.163-170, sum.
forma: odb.
Uwagi:Modelowanie i Sterowanie procesów Elektrotermicznych. Kielce, 22-24 września 2010 r.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inform. Stos.
p-ISSN: 1897-2683

Uwagi wewnętrzne: DIG_028549
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
29/49
Nr opisu: 0000022336
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Wykorzystanie deterministycznej techniki optymalizacji do określenia parametrów materiałowych indukcyjnie nagrzewanych wsadów.
Czasopismo: Biul. Tech. Inf. Zarz. Oddz. Łódz. Stow. Elektr. Pol. 2009 nr 3 s.15-18
Lokalizacja dokumentu: M-480
p-ISSN: 1428-8966

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
30/49
Nr opisu: 0000022936
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Wykorzystanie funkcji wielokwadrykowej w metodzie optymalizacyjnego określania parametrów indukcyjnie nagrzewanego wasdu.
Tytuł równoległy: Using the multiquadric: function in the optimisation method of determining the properties or induction heated charge.
Cytata wydawnicza: PES-7. Postępy w Elektrotechnice Stosowanej. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2009
Szczegóły: s.121-124sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Elektroenerg.
Uwagi wewnętrzne: DIG_022936
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
31/49
Nr opisu: 0000022679
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Bazujące na metodologii powierzchni odpowiedzi optymalizacyjne wyznaczanie parametrów materiałowych indukcyjnie nagrzewanego wsadu.
Tytuł równoległy: Based on responce surface methodology the optimization method of determining the material properties of induction heated charge.
Czasopismo: Prz. Elektrotech. 2009 R.85 nr 12 s. 212-215, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-309
p-ISSN: 0033-2097

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Punktacja MNiSW: 9.000
32/49
Nr opisu: 0000024264
Autorzy: Jacek Sawicki, Łukasz Kaczmarek, Witold Staszewski, Jerzy Zgraja, Rafał Kaszewski, Piotr Kędzierski.
Tytuł: Przesycanie grzaniem indukcyjnym stopu aluminium 7075.
Tytuł równoległy: Solution heat treatment of aluminium 7075 by induction heat.
Czasopismo: Trybologia 2009 R.40 nr 6 s.103-110, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-2731
p-ISSN: 0208-7774

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
33/49
Nr opisu: 0000022533
Autorzy: Tomasz Teodorczyk, Jerzy Zgraja.
Tytuł: Estymacja współczynnika konwencji dla wsadu walcowego nagrzewanego indukcyjnie.
Tytuł równoległy: Estimation of convection coefficient of induction heated cylindrical charge.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z. 118 s.157-161, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1046. IV Konferencja Naukowo-Techniczna Generowanie i Wymiana Ciepła w Urządzeniach Elektrycznych.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
34/49
Nr opisu: 0000022532
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Wykorzystanie deterministycznej techniki optymalizacji do określenia parametrów materiałówych indukcyjnie nagrzewanych wsadów.
Tytuł równoległy: Using the deterministic technique in the optimisation of determinining the properties of induction heated charge.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2009 z. 118 s.127-134, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1046. IV Konferencja Naukowo-Techniczna Generowanie i Wymiana Ciepła w Urządzeniach Elektrycznych.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
35/49
Nr opisu: 0000017842
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Wpływ wyższych harmonicznych na dokładność symulacji indukcyjnego układu grzejnego z falownikiem szeregowym.
Tytuł równoległy: The influence of high harmonic on calculation accuracy of inductionheating supplied by series inverter.
Czasopismo: Prz. Elektrotech. 2008 R.84 nr 7 s.83-85, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-309
p-ISSN: 0033-2097

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Punktacja MNiSW: 6.000
36/49
Nr opisu: 0000020743
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Based on respomse surface methodology (rsm) verification of material parameters of charge for induction heating.
Cytata wydawnicza: UIE'08. XVI International Congress on Electricity Applications in Modern World. Proceedings of abstracts.
Adres wydawniczy: Kraków, 2008
Szczegóły: s.97-98
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Elektroenerg.
Uwagi wewnętrzne: DIG_020743
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
37/49
Nr opisu: 0000020744
Autorzy: Jerzy Zgraja, Tomasz Teodorczyk.
Tytuł: Experimental - numerical methods for estimation of convection coefficient during induction heating.
Cytata wydawnicza: UIE'08. XVI International Congress on Electricity Applications in Modern World. Proceedings of abstracts.
Adres wydawniczy: Kraków, 2008
Szczegóły: s.133-134
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Elektroenerg.
Uwagi wewnętrzne: DIG_020744
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
38/49
Nr opisu: 0000013215
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Simulation of induction hardening of flat surfaces of moving massive elements.
Czasopismo: Int. J. Mater. Prod. Technol. 2007 Vol.29 nr 1-4 s.103-123
p-ISSN: 0268-1900

Uwagi wewnętrzne: Compendex.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: CHE
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
39/49
Nr opisu: 0000012083
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Modelowanie zblachowanych boczników magnetycznych wzbudników pętlowych.
Tytuł równoległy: Modelling of magnetic shunts of loop inductors.
Czasopismo: Prz. Elektrotech. 2007 R.83 nr 3 s.78-81, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-309
p-ISSN: 0033-2097

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
40/49
Nr opisu: 0000013931
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Symulacja i optymalizacja komputerowa w analizie indukcyjnego nagrzewania powierzchni płaskich.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Rozpr. Nauk. 2007 z.356 s.6-168, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 996. [Praca habilitacyjna].
Lokalizacja dokumentu: P-2855
p-ISSN: 0137-4834

Uwagi wewnętrzne: Jest też dodruk po korekcie redakcyjnej, praca habilitacyjna w tym dodruku jest na stronach: 6-162.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
41/49
Nr opisu: 0000014128
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Modele symulacyjne obliczeń cieplnych zblachowanego bocznika wzbudnika pętlowego.
Tytuł równoległy: Simulation models for thermal calculation of magnetic shunt of loop inductors.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Świętokrz. Nauk. Tech. Elektr. 2007 nr 5 s.99-106, sum.
Uwagi:Modelowanie i Sterowanie Procesów Elektrotermicznych. 50 lat Polskiego Komitetu Elektrotermii SEP i SIiTPH. Konferencja. Kielce, 24-26 września 2007.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Elektroenerg.
p-ISSN: 1897-2683

Uwagi wewnętrzne: DIG_014128
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
42/49
Nr opisu: 0000014129
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Symulacja indukcyjnego układu grzejnego z falownikiem szeregowym.
Tytuł równoległy: Simulation of induction heating system with series inverter.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Świętokrz. Nauk. Tech. Elektr. 2007 nr 5 s.115-122, sum.
Uwagi:Modelowanie i Sterowanie Procesów Elektrotermicznych. 50 lat Polskiego Komitetu Elektrotermii SEP i SIiTPH. Konferencja. Kielce, 24-26 września 2007.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Elektroenerg.
p-ISSN: 1897-2683

Uwagi wewnętrzne: DIG_014129
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
43/49
Nr opisu: 0000048862
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Simulation of scanning induction heating of flat surfaces.
Cytata wydawnicza: 51. IWK International Scientific Colloquium. Information Technology and Electrical Engineering - Devices and Systems, Materials and Technologies for the Future. Proceedings.
Adres wydawniczy: Ilmenau, 2006
Szczegóły: s.505-506
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Elektrotermii
Uwagi wewnętrzne: DIG_012918. Numer DIG-a jest prawidłowy, rekord został ponownie zapisany ze względu na błędnie uprzednio wybrany formularz (MGa)
Zasięg publikacji/pracy: M
Kraj: DEU
Język: eng
44/49
Nr opisu: 0000008918
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: Modelowanie zblachowanych boczników magnetycznych wzbudników pętlowych, zagadnienia elektromagnetyczne.
Tytuł równoległy: Modelling of magnetic shunts of loop inductors; magnetic aspects.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Elektr. 2006 z.108 s.117-126, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 978; III Konferencja Naukowo-Techniczna Generowanie i Wymiana Ciepła w Urządzeniach Elektrycznych.
Lokalizacja dokumentu: P-2090
p-ISSN: 0374-4817

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
45/49
Nr opisu: 0000004433
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: The optimisation of induction heating system based on multiquadric function approximation.
Czasopismo: Compel 2005 Vol.24 nr 1 s.305-313
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Elektroterii
p-ISSN: 0332-1649

Uwagi wewnętrzne: DIG_004433. Compendex.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: IRL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
46/49
Nr opisu: 0000001878
Autorzy: Jerzy Zgraja.
Tytuł: The optimisation of induction heating system based on multiquadric function.
Cytata wydawnicza: HES-04. Heating by Elctromagnetic Sources. Induction, Dielectric, Conduction and Electromagnetic Processing.
Adres wydawniczy: Padova, 2004
Szczegóły: s.465-472
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Elektrotermii
Uwagi wewnętrzne: DIG_001878
Półrocze: 1
Kraj: ITA
Język: eng
47/49
Nr opisu: 0000001057
Autorzy: Jerzy Zgraja, Piotr Kula, Tadeusz Pacyniak.
Tytuł: Simulation of induction hardening of massive elements.
Cytata wydawnicza: ICEM 2004. 16th International Conference on Electrical Machines. Book of Digests. Vol.3.
Adres wydawniczy: Łódź : CMYK, 2004
Szczegóły: s.849-850
Lokalizacja dokumentu: 98472
Uwagi wewnętrzne: DIG_001057
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
48/49
Nr opisu: 0000005076
Autorzy: Jerzy Zgraja, Piotr Kula, Tadeusz Pacyniak.
Tytuł: Simulation of induction hardening of massive elements.
Cytata wydawnicza: ICEM 2004. 16th International Conference on Electrical Machines. Conference Proceedings [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: [B.m.], 2004
Szczegóły: 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.1-4
Uwagi wewnętrzne: Inspec.
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
49/49
Nr opisu: 0000000241
Autorzy: Piotr Kula, Tadeusz Pacyniak, Jerzy Zgraja, Tomasz Liśkiewicz.
Tytuł: Determination of grey cast iron material constants for induction heating and hardening of large-size castings
Tytuł równoległy: Wyznaczanie stałych materiałowych żeliwa szarego dla procesu nagrzewania i hartowania indukcyjnego odlewów wielkogabarytowych
Czasopismo: IM Inż. Mater. 2004 R.25 nr 3 s.485-489 streszcz.
Uwagi:XVII Physical Metallurgy and Materials Science Conference. Advanced Materials and Technologies AMT'2004. 20th-24th June 2004, Lodz, Poland
Lokalizacja dokumentu: P-3201
p-ISSN: 0208-6247

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ