logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: WOLF WOJCIECH
Liczba odnalezionych rekordów: 74Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/74
Nr opisu: 0000046355
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Karolina Rosiak, Piotr Anielak, Wojciech Wolf.
Tytuł: Praktyczne metody oczyszczania biogazu z siarkowodoru. Cz. 1. Zastosowanie sorbentów stałych.
Tytuł równoległy: Practical methods of removing hydrogen sulfide from biogas. Part 1. Application of solid sorbents.
Czasopismo: Acta Innov. [Dokument elektroniczny] 2014 nr 12 24-34, sum., Tryb dostępu: http://www.proakademia.eu/gfx/proakademia/files/acta-innovations/wydania/nr_12.pdf [dostęp10.02.2014]
e-ISSN: 2300-5599

Uwagi wewnętrzne: DIG_046355.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
2/74
Nr opisu: 0000044764
Autorzy: Michał Sadowski, Wojciech Wolf, Piotr Anielak.
Tytuł: Wykorzystanie metody kolorymetrycznej do oznaczania glinu w ściekach pochodzących z przemysłu mleczarskiego.
Cytata wydawnicza: II Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii. Materiały konferencyjne.
Adres wydawniczy: Łódź, 2014
Szczegóły: s. 99
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Międzyresort. Inst. Tech. Rad.
Uwagi wewnętrzne: DIG_044764
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
3/74
Nr opisu: 0000044967
Autorzy: Jakub Kuśmierczak, Stanisław Kuśmierczak, Piotr Anielak, Wojciech Wolf.
Typ patentu: Patent
Kraj opatentowania: Polska
Numer patentu: PL 217007 B1
Międzynarodowa klasyfikacja patentowa Int Cl./sup: Int. Cl. C02F 3/12 (2006.01)Int. Cl. C12M 3/00 (2006.01)
Tytuł patentu: Reaktor do hodowli tlenowego, granulowanego osadu czynnego przeznaczonego do biologicznego oczyszczania ścieków.
Inne wersje tytułu patentu: Culture oxygen reactor of granular activated sludge intended for biological wastewater treatment.
Właściciel, kraj: Politechnika Łódzka. Polska
Data opublikowania: Opubl. 30.06.2014
Uwagi wewnętrzne: Dokument w pełnym tekście w bazie Espacenet.
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
4/74
Nr opisu: 0000046143
Autorzy: Michał Sadowski, Wojciech Wolf, Piotr Anielak.
Tytuł: Zastosowanie atomowej spektrometrii absorpcyjnej przy wyznaczaniu zawartości glinu w osadach odpadowych z przemysłu mleczarskiego.
Cytata wydawnicza: XIX Konferencja Zastosowanie Metod AAS, ICP-OES i ICP-MS w Analizie Środowiskowej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2014
Szczegóły: s. 38
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_046143.
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
5/74
Nr opisu: 0000042901
Autorzy: Karina Michalska, Anna Kacprzak, Marcin Bizukojć, Wojciech Wolf, Maciej Sibiński.
Tytuł: Innowacyjne mleczarnie - niezależność energetyczna i technologie bezodpadowe konsekwencją inwestycji biogazowych i technologii [Dokument elektroniczny] .
Adres wydawniczy: Łódź : Klaster Bioenerg. Reg., 2013
Szczegóły: s.1-19Tryb dostępu: http://www.bioenergiadlaregionu.eu/pl/naukowcy-dla-lodzkiego/publikacje-uczestnikow/art4,innowacyjne-mleczarnie-niezaleznosc-energetyczna-i-technologie-bezodpadowe-konsekwencja-inwestycji-biogazowych-i-technologii.html (dostęp 12.03.2014).
Uwagi: Bioenergia dla regionu. Naukowcy dla gospodarki województwa łódzkiego.
Uwagi wewnętrzne: DIG_042901
Zasięg publikacji/pracy: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
6/74
Nr opisu: 0000043690
Autorzy: Agnieszka Kaczmarek, Wojciech Wolf, Mirosława Markiewicz.
Tytuł: Nowe związki metaloorganiczne zawierające ligandy o potencjalnym zastosowaniu farmakologicznym; synteza i wybrane właściwości.
Cytata wydawnicza: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Dokonania Naukowe Doktorantów. I edycja. Materiały konferencyjne - streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2013
Szczegóły: s.21
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Org.
p-ISBN: 978-83-61037-28-6

Uwagi wewnętrzne: DIG_043690
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
7/74
Nr opisu: 0000039315
Autorzy: Dariusz Deredas, Łukasz Albrecht, Waldemar Maniukiewicz, Jakub Wojciechowski, Wojciech Wolf, Piotr Paluch, Tomasz Janecki, Marek Różalski, Urszula Krajewska, Anna Janecka, Henryk Krawczyk.
Tytuł: Three-component reaction of 3-(diethoxyphosphoryl)coumarin, enolizable ketones and primary amines: Simple, stereoselective synthesis of benzo[1,3]oxazocine skeletons.
Czasopismo: RSC Adv. [Dokument elektroniczny] 2013 Vol.3 nr 19 s.6821-6832, Tryb dostępu: http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2013/ra/c3ra40184g [dostęp 24.04.2015].
e-ISSN: 2046-2069

Uwagi wewnętrzne: DIG_039315. RSC. Scopus. ISSN - brak skrótu tyt.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: GBR
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.708
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
DOI:
8/74
Nr opisu: 0000039081
Autorzy: Wojciech Wolf.
Tytuł: Nasz nieuporządkowany świat kryształów.
Cytata wydawnicza: 2. Letnia Szkoła Nanotechnologii. Książka Streszczeń.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2012
Szczegóły: s.15
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Termodyn. Proces.
Uwagi wewnętrzne: DIG_0390781
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
9/74
Nr opisu: 0000037181
Autorzy: Joanna Katarzyńska, Adam Mazur, Wojciech Wolf, Simon Teat, Stefan Jankowski, Mirosław Leplawy, Janusz Zabrocki.
Tytuł: 4-Methylpseudoproline derived from ?-methylserine - synthesis and conformational studies.
Czasopismo: Org. Biomol. Chem. 2012 Vol.10 nr 33 s.6705-6716
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 1477-0520

Uwagi wewnętrzne: RSC. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: GBR
Kod współpracy międzynarodowej: GBR
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Punktacja MNiSW: 35.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
10/74
Nr opisu: 0000032660
Autorzy: Łukasz Albrecht, Dariusz Deredas, Jakub Wojciechowski, Wojciech Wolf, Henryk Krawczyk.
Tytuł: Enantio- and diastereoselective synthesis of β, γ, γ, δ- tetrasubstituted α-methylene-δ-lactones.
Czasopismo: Synthesis 2012 nr 2 s.247-252
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0039-7881

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: DEU
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.500
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
11/74
Nr opisu: 0000030907
Autorzy: Urszula Kalinowska, Justyn Ochocki, Jakub Wojciechowski, Wojciech Wolf.
Tytuł: A novel polymorph of 2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol chloride.
Cytata wydawnicza: 53 Konwersatorium Krystalograficzne. Sesja Naukowa i Warsztaty PTK. Program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac.
Adres wydawniczy: Wrosław, 2011
Szczegóły: s.88
Lokalizacja dokumentu: Wł. dr. M. Szurgota
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
12/74
Nr opisu: 0000031372
Autorzy: Jakub Kuśmierczak, Piotr Anielak, Wojciech Wolf.
Tytuł: Hodowla tlenowego granulowanego osadu czynnego.
Cytata wydawnicza: 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Materiały zjazdowe.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2011
Szczegóły: s.195
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Org.
Uwagi wewnętrzne: DIG_031372
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
13/74
Nr opisu: 0000031357
Autorzy: Agnieszka Kaczmarek, Jakub Kuśmierczak, Wojciech Wolf.
Tytuł: Synteza kompleksów wybranych metali przejściowych z witaminami i niektóre właściwości użytego ligandu.
Cytata wydawnicza: 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Materiały zjazdowe.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2011
Szczegóły: s.159
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Org.
Uwagi wewnętrzne: DIG_031357
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
14/74
Nr opisu: 0000032457
Autorzy: Wojciech Wolf.
Tytuł: Synchrotrony - wielkie maszyny do badania mikroświata. Prezentacja otwierająca "I Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej".
Cytata wydawnicza: I Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej.
Adres wydawniczy: Łódź, 2011
Szczegóły: s.4
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Obrab. i Technol. Bud. Masz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_032457
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
15/74
Nr opisu: 0000032026
Autorzy: Rafał Kruszyński, Ewelina Czubacka, Agata Trzęsowska-Kruszyńska, Tadeusz Bartczak, K.S. Bruzik, P. Knopik, Z. Kudzin, Wojciech J. Stec, Wojciech Wolf.
Tytuł: Conformation of sterically hindered 4-methyl-2-oxo-2-trityl-1,3,2-dioxaphosphorinane in the solid state and the solution.
Czasopismo: J. Chem. Crystallogr. 2011 Vol.41 nr 6 s.908-918
p-ISSN: 1074-1542

Uwagi wewnętrzne: DIG_032026. Springer. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: USA
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.566
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
16/74
Nr opisu: 0000026417
Autorzy: Jakub Wojciechowski, Łukasz Albrecht, Henryk Krawczyk, Christian Jelsch, Wojciech Wolf.
Tytuł: The spherical atom and charages model as applied to phosphorus herbicides. A case study.
Cytata wydawnicza: 52 Konwersatorium Krystalograficzne. Walne Zebranie i Panel Dyskusyjny PTK. Program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2010
Szczegóły: s.214
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
17/74
Nr opisu: 0000026282
Autorzy: Krzysztof Kaczmarek, Jakub Wojciechowski, Wojciech Wolf.
Tytuł: (2S,4R)-4-ammonio-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate.
Czasopismo: Acta Crystallogr. Sect. E 2010 Vol.E66 Pt.4 s.o831-o832 + suppl.
p-ISSN: 1600-5368

Uwagi wewnętrzne: DIG_026282. http://journals.iucr.org. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: DNK
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.413
Punktacja MNiSW: 13.000
Praca afiliowana przez PŁ
18/74
Nr opisu: 0000027047
Autorzy: Katarzyna Wąsek, Jacek Kędzia, Henryk Krawczyk, Jakub Wojciechowski, Wojciech Wolf.
Tytuł: A convenient synthesis of 1-(dietoxyphosphoryl)cyclopropanecarboxylates.
Czasopismo: ARKIVOC 2010 Pt.9 s.146-154
p-ISSN: 1551-7004

Uwagi wewnętrzne: DIG_027047. http://www.arkat-usa.org/arkivoc-journal/. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: USA
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.096
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
19/74
Nr opisu: 0000023569
Autorzy: Łukasz Albrecht, Jakub Wojciechowski, Anna Albrecht, Wojciech Wolf, Anna Janecka, Kazimierz Studzian, Urszula Krajewska, Marek Różalski, Tomasz Janecki, Henryk Krawczyk.
Tytuł: Synthesis and cytotoxic evaluation of β-alkyl or β-aryl-δ-methyl-α-methylene-δ- lactones. Comparison with the corresponding γ-lactones.
Czasopismo: Eur. J. Med. Chem. 2010 Vol.45 nr 2 s.710-718
p-ISSN: 0223-5234

Uwagi wewnętrzne: DIG_023569. Science Direct. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: FRA
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.193
Punktacja MNiSW: 27.000
Praca afiliowana przez PŁ
20/74
Nr opisu: 0000021968
Autorzy: Katarzyna Aranowska, Justyn Ochocki, Jakub Wojciechowski, Wojciech Wolf.
Tytuł: A novel organometallic zeolite. Synthesis and crystal structure of potassium cis-dichloro-bis-[pyridin-4-ylmethyl)phosphonate] platinum(II).
Cytata wydawnicza: 51 Konwersatorium Krystalograficzne. III Sesja Naukowa i Warsztaty PTK. Program. Streszczenia komunikatów. Lista uczestników i autorów prac.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2009
Szczegóły: s.71
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_021968
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
21/74
Nr opisu: 0000021970
Autorzy: Katarzyna Aranowska, Justyn Ochocki, Jakub Wojciechowski, Wojciech Wolf.
Tytuł: Unusual topology of water layers in diaquo trans-dichloro-bis-[diethyl (pyridin-4-yl-methyl) phosphonate] platinium(II).
Cytata wydawnicza: 51 Konwersatorium Krystalograficzne. III Sesja Naukowa i Warsztaty PTK. Program. Streszczenia komunikatów. Lista uczestników i autorów prac.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2009
Szczegóły: s.73
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_021970
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
22/74
Nr opisu: 0000021964
Autorzy: Jakub Wojciechowski, Katarzyna Sowińska, Wojciech Wolf.
Tytuł: Zastosowanie teorii naturalnych orbitali wiązań (NBO) do anlizowania oddziaływań niewiążących.
Cytata wydawnicza: 51 Konwersatorium Krystalograficzne. III Sesja Naukowa i Warsztaty PTK. Program. Streszczenia komunikatów. Lista uczestników i autorów prac.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2009
Szczegóły: s.16
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_021964
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
23/74
Nr opisu: 0000025173
Autorzy: Jakub Kuśmierczak, Piotr Anielak, Wojciech Wolf.
Tytuł: Laboratoryjny biologiczny reaktor sekwencyjny własnej konstrukcji do oczyszczania ścieków.
Tytuł równoległy: A laboratory scale biological sequencing batch reactor home built for wastewater treatment.
Cytata wydawnicza: 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Szczegóły: s.199
Lokalizacja dokumentu: 106874
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
24/74
Nr opisu: 0000025349
Autorzy: Jakub Wojciechowski, Justyn Ochocki, Katarzyna Aranowska, Wojciech Wolf.
Tytuł: Niezwykła topologia warstw wody w kryształach diaquo trans-dichloro-bis-[dietyl (pirydyn-4-ylo-metylo) fosfonianu]platyny(II).
Tytuł równoległy: Unusual topology of water layers in diaquo trans-dichloro-bos-[diethyl (pyridin-4-yl-methyl) phosphonate] platinium (II).
Cytata wydawnicza: 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Szczegóły: s.283
Lokalizacja dokumentu: 106874
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
25/74
Nr opisu: 0000025339
Autorzy: Wojciech Wolf, Jakub Wojciechowski.
Tytuł: Oddziaływania stereoelektronowe w kryształach związków organicznych.
Tytuł równoległy: Stereoelectronic interactions in organic crystals.
Cytata wydawnicza: 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Szczegóły: s.275
Lokalizacja dokumentu: 106874
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
26/74
Nr opisu: 0000025152
Autorzy: M. Sienicki, Karolina Kafarska, Danuta Czakis-Sulikowska, Wojciech Wolf.
Tytuł: Synteza i właściwości nowych kompleksów Mn(II), Ag(I) i Cd(II) z wybranymi farmaceutykami.
Tytuł równoległy: Synthesis and properties of novel Mn(II), Ag(I) i Cd(II) complexes with pharmaceuticals.
Cytata wydawnicza: 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Szczegóły: s.165
Lokalizacja dokumentu: 106874
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
27/74
Nr opisu: 0000025166
Autorzy: Łukasz Rajski, Piotr Anielak, Wojciech Wolf.
Tytuł: Zastosowania słabo zasadowego anionitu makroporowatego do sorpcji ibuprofenu i diklofenaku.
Tytuł równoległy: Application of weak basic macroporous anion exchanger for ibuprofen and diclofenac sorption.
Cytata wydawnicza: 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Szczegóły: s.189
Lokalizacja dokumentu: 106874
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
28/74
Nr opisu: 0000022083
Autorzy: Karolina Kafarska, Danuta Czakis-Sulikowska, Wojciech Wolf.
Tytuł: Novel Co(II) and CD(II) complexes with non-stereoidal anti-inflammatory drugs: synthesis, properties and thermal investigation.
Czasopismo: J. Therm. Anal. Calorim. 2009 Vol.96 nr 2 s.617-621
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 1388-6150

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: NLD
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.587
Punktacja MNiSW: 27.000
29/74
Nr opisu: 0000022475
Autorzy: Wojciech Wolf.
Tytuł: "Kolumb" dla chemika
Czasopismo: Życie Uczelni 2009 nr 109 s.23
Lokalizacja dokumentu: P-3343
p-ISSN: 1425-4344

Zasięg czasopisma: L
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
30/74
Nr opisu: 0000020495
Autorzy: Karolina Kafarska, Danuta Czakis-Sulikowska, Wojciech Wolf.
Tytuł: Novel complexes of dn-metals with mefenamic acid.
Cytata wydawnicza: 'YoungChem 2008'. VIth International Congress of Young Chemists.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2008
Szczegóły: s.114
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_020495
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
31/74
Nr opisu: 0000021828
Autorzy: Jakub Wojciechowski, Henryk Krawczyk, Łukasz Albrecht, Wojciech Wolf.
Tytuł: Stereoelectronic effects governing conformation of novel β-aminophosphonic acids. An x-ray and ab inition quantum chemistry study.
Cytata wydawnicza: 50 Konwersatorium Krystalograficzne. II Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego. Program. Streszczenia komunikatów. Lista uczestników i autorów prac.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2008
Szczegóły: s.222
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
32/74
Nr opisu: 0000021830
Autorzy: Jakub Wojciechowski, Henryk Krawczyk, Łukasz Albrecht, Wojciech Wolf.
Tytuł: Sterically hindered conformations of two novel phosphonic acid diethyl esters bearing the 4-aryl-3,4-dihydrocoumarine moieties.
Cytata wydawnicza: 50 Konwersatorium Krystalograficzne. II Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego. Program. Streszczenia komunikatów. Lista uczestników i autorów prac.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2008
Szczegóły: s.223
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
33/74
Nr opisu: 0000020468
Autorzy: Jakub Wojciechowski, Henryk Krawczyk, Łukasz Albrecht, Wojciech Wolf.
Tytuł: Experimental versus theoretical electron density in the crystals of β-aminophosphonic acids.
Czasopismo: Acta Crystallogr. Sect. A 2008 Vol.A64 Suppl. s.C397
Uwagi:XXI Congress of the International Union of Crystallography. Congress and General Assembly. Osaka, 23-31 August 2008. Book of abstracts.
p-ISSN: 0108-7673

Uwagi wewnętrzne: DIG_020468. http://journals.iucr.org.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: GBR
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.051
Punktacja MNiSW: 24.000
34/74
Nr opisu: 0000015073
Autorzy: Henryk Krawczyk, Katarzyna Wąsek, Jacek Kędzia, Jakub Wojciechowski, Wojciech Wolf.
Tytuł: Trans-(1R,2R)-1-benzyl-2-phenylcyclo-propanecarboxylic acid.
Czasopismo: Acta Crystallogr. Sect. C 2008 Vol.C64 Pt.1 s.o24-o26
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0108-2701

Uwagi wewnętrzne: http://journals.iucr.org. Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: DNK
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.561
Punktacja MNiSW: 15.000
35/74
Nr opisu: 0000020328
Autorzy: Jakub Wojciechowski, Henryk Krawczyk, Łukasz Albrecht, Wojciech Wolf.
Tytuł: rac-(1S,2R)-Diethyl 6-hydroxy-1-(4-methoxyphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1Hbenzo[f]chromen-2-yl]phosphonate.
Czasopismo: Acta Crystallogr. Sect. E 2008 Vol.E64 Pt.4 s.o1240-o1241 + suppl.
p-ISSN: 1600-5368

Uwagi wewnętrzne: DIG_020328. http://journals.iucr.org.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: DNK
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.367
Punktacja MNiSW: 10.000
36/74
Nr opisu: 0000020329
Autorzy: Jakub Wojciechowski, Henryk Krawczyk, Marcin Śliwiński, Wojciech Wolf.
Tytuł: X-ray investigation of bicyclic α-methylene-β-valerolactones. VI. (4aS,7S,8aS)-7-isopropenyl-4a-methyl-3-methyleneperhydro-chromen-2-one.
Czasopismo: Anal. Sci. 2008 Vol.24 s.x25-x26
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
p-ISSN: 0910-6340

Uwagi wewnętrzne: DIG_020329
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: JPN
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.735
Punktacja MNiSW: 20.000
37/74
Nr opisu: 0000018141
Autorzy: Anna Turek, Jacek Krystek, Wojciech Wolf, Jakub Kubicki.
Tytuł: Contamination of solis with heavy metals in region of Łódź.
Czasopismo: Arch. Environ. Prot. 2008 Vol.34 nr 3 s.91-101
Lokalizacja dokumentu: P-2884
p-ISSN: 0324-8461

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Punktacja MNiSW: 6.000
38/74
Nr opisu: 0000021656
Autorzy: Roman Błaszczyk, Tadeusz Gajda, Jakub Wojciechowski, Wojciech Wolf.
Tytuł: Asymmetric Mannich-type approach to 1,2-diaminoalkanephosphonic acids.
Cytata wydawnicza: BOS 2008. International Conference on Organic Synthesis. Program and abstract book.
Adres wydawniczy: Vilnius, 2008
Szczegóły: s.[1]
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Org.
Uwagi wewnętrzne: DIG_021656
Półrocze: 2
Kraj: LTU
Język: eng
39/74
Nr opisu: 0000014783
Autorzy: Henryk Krawczyk, Katarzyna Wąsek, Jacek Kędzia, Jakub Wojciechowski, Wojciech Wolf.
Tytuł: A general stereoselective method for the synthesis of cyclopropanecarboxylates. A new version of the homologous Horner-Wadsworth-Emmons reaction.
Czasopismo: Org. Biomol. Chem. 2008 Vol.6 nr 2 s.308-318
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 1477-0520

Uwagi wewnętrzne: RSC. Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: GBR
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.550
Punktacja MNiSW: 24.000
40/74
Nr opisu: 0000020396
Autorzy: Karolina Kafarska, Danuta Czakis-Sulikowska, Wojciech Wolf.
Tytuł: Synteza i badania termiczne nowych kompleksów metali (II) z kwasem mefenamowym.
Cytata wydawnicza: SAT'08. V Szkoła Analizy Termicznej. Program. Streszczenia.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2008
Szczegóły: s.[1]
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_020396
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
41/74
Nr opisu: 0000017683
Autorzy: Henryk Krawczyk, Łukasz Albrecht, Jakub Wojciechowski, Wojciech Wolf, Urszula Krajewska, Marek Różalski.
Tytuł: A convenient synthesis and cytotoxic evaluation of N-unsubstituted α-methylene-γ-lactams.
Czasopismo: Tetrahedron 2008 Vol.64 nr 27 s.6307-6314
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0040-4020

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: GBR
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.897
Punktacja MNiSW: 24.000
42/74
Nr opisu: 0000017414
Autorzy: Henryk Krawczyk, Łukasz Albrecht, Jakub Wojciechowski, Wojciech Wolf.
Tytuł: Synthesis and crystal structure of 1-(aminomethyl)vinylphosphonic acid.
Czasopismo: Tetrahedron 2008 Vol.64 nr 22 s.5051-5054
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0040-4020

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: GBR
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.897
Punktacja MNiSW: 24.000
43/74
Nr opisu: 0000020509
Autorzy: Karolina Kafarska, Danuta Czakis-Sulikowska, Wojciech Wolf.
Tytuł: Synthesis and properties of metal(II) complexes with fenemates.
Cytata wydawnicza: XVIth International Winter School on Coordination Chemistry. Proceedings.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2008
Szczegóły: s.92
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_020509
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
44/74
Nr opisu: 0000016172
Autorzy: Karolina Kafarska, Danuta Czakis-Sulikowska, Jakub Wojciechowski, Wojciech Wolf.
Tytuł: Novel complexes of dn-metals with ibuprofen.
Cytata wydawnicza: 41st IUPAC World Chemistry Congress. Chemical Protecting Health, Natural Environment and Cultural Heritage. Abstracts and program [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: [B.m.], 2007
Szczegóły: 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.[1]
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_016172. Opis na podstawie wydruku.
Półrocze: 2
Kraj: ITA
Język: eng
45/74
Nr opisu: 0000016457
Autorzy: Jakub Wojciechowski, Henryk Krawczyk, Katarzyna Wąsek, Wojciech Wolf.
Tytuł: Substituent induced bond length asymmetry in cyclopropanecarboxylic acids.
Cytata wydawnicza: 49 Konwersatorium Krystalograficzne. Sesja Naukowa PTK. Program. Streszczenia komunikatów. Lista uczestników i autorów prac.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2007
Szczegóły: s.109
Lokalizacja dokumentu: 104167
Uwagi wewnętrzne: DIG_016457
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
46/74
Nr opisu: 0000016462
Autorzy: Karolina Kafarska, Danuta Czakis-Sulikowska, Jakub Wojciechowski, Wojciech Wolf.
Tytuł: Synthesis and crystal structure of novel Cd(II) complex with ibuprofen.
Cytata wydawnicza: 49 Konwersatorium Krystalograficzne. Sesja Naukowa PTK. Program. Streszczenia komunikatów. Lista uczestników i autorów prac.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2007
Szczegóły: s.201
Lokalizacja dokumentu: 104167
Uwagi wewnętrzne: DIG_016462
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
47/74
Nr opisu: 0000016223
Autorzy: Karolina Kafarska, Danuta Czakis-Sulikowska, Jakub Wojciechowski, Wojciech Wolf.
Tytuł: Synteza i właściwości nowych kompleksów Co(II), Ni(II), Zn(II), Cu(II) i Cd(II) z naproksenem.
Tytuł równoległy: Synthesis and properties of novel Co(II), Ni(II), Zn(II), Cu(II) and Cd(II) complexes with naproxen.
Cytata wydawnicza: 50th Anniversary Polish Chemical Society and Polish Association of Chemical Engineers Congress and 11th EuCheMS - DCE. International Conference on Chemistry and the Environment. Abstract book.
Adres wydawniczy: Toruń, 2007
Szczegóły: s.105
Lokalizacja dokumentu: 104168
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
48/74
Nr opisu: 0000016170
Autorzy: Jakub Wojciechowski, Henryk Krawczyk, Łukasz Albrecht, Wojciech Wolf.
Tytuł: Structural investigations of novel β-aminophosphonic acids.
Czasopismo: Acta Crystallogr. Sect. A 2007 Vol.A63 Suppl. s.s210
Uwagi:Abstracts of the 24th European Crystallographic Meeting. Marrakech, Morocco, 22-27 August 2007.
p-ISSN: 0108-7673

Uwagi wewnętrzne: DIG_016170. http://journals.iucr.org.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: GBR
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
49/74
Nr opisu: 0000013229
Autorzy: Jakub Wojciechowski, Henryk Krawczyk, Marcin Śliwiński, Karolina Kafarska, Wojciech Wolf.
Tytuł: X-ray investigations of bicyclic α-methylene-β-valerolactones. V. (4aS,7R,8aR)-7-Isopropenyl-4a-methyl-3-methyleneperhydrochromen-2-one.
Czasopismo: Acta Crystallogr. Sect. C 2007 Vol.C63 Pt.5 s.o280-o282
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0108-2701

Uwagi wewnętrzne: EBSCO. Medline. Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: DNK
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
50/74
Nr opisu: 0000013750
Autorzy: Henryk Krawczyk, Łukasz Albrecht, Jakub Wojciechowski, Wojciech Wolf.
Tytuł: Rac-Diethyl [(1S,2R)-1-(4-bromo-phen-yl)-6-hydr-oxy-3-oxo-2,3-dihydro-1H- benzo[f]chromen-2-yl]phospho-nate.
Czasopismo: Acta Crystallogr. Sect. E 2007 Vol.E63 Pt.10 s.o4148 + suppl.
p-ISSN: 1600-5368

Uwagi wewnętrzne: DIG_013750. http://journals.iucr.org. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: DNK
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
51/74
Nr opisu: 0000016127
Autorzy: Karolina Kafarska, Danuta Czakis-Sulikowska, Wojciech Wolf.
Tytuł: Synthesis and thermal investigation of novel metal(II) complexes with non-stereoidal, anti-inflammatory drugs.
Cytata wydawnicza: IX Krajowe Seminarium im. Prof. St. Bretsznajdera z udziałem gości zagranicznych. Materiały seminaryjne.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2007
Szczegóły: s.382-386
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_016127
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
52/74
Nr opisu: 0000016214
Autorzy: Anna Turek, Joanna Kobyłecka, Jacek Krystek, Wojciech Wolf.
Tytuł: Udział studentów kierunku Ochrona Środowiska w badaniach zanieczyszczenia gleb regionu łódzkiego.
Cytata wydawnicza: Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych (monografia).
Adres wydawniczy: Opole, 2007
Szczegóły: s.157-160
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_016214
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
53/74
Nr opisu: 0000012158
Autorzy: Dariusz Deredas, Michał Skowron, Emmanuel Salomon, Celine Tarnus, Theophile Tschamber, Wojciech Wolf, Andrzej Frankowski.
Tytuł: Stereocontrolled synthesis of enantiomeric imidazolopiperidinoses and imidazoloazepanoses using Wittig/dihydroxylation reactions.
Czasopismo: Tetrahedron 2007 Vol.63 nr 13 s.2915-2922
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0040-4020

Uwagi wewnętrzne: EBSCO. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: GBR
Kod współpracy międzynarodowej: FRA
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
54/74
Nr opisu: 0000013798
Autorzy: Henryk Krawczyk, Łukasz Albrecht, Jakub Wojciechowski, Wojciech Wolf.
Tytuł: Trifluoromethanesulfonic acid mediated Friedel-Crafts reaction of (E)-3-aryl-2-(diethoxyphosphoryl)acrylic acids with electron-rich hydroxyarenes. A convenient approach to α-methylene-β-valerolactones.
Czasopismo: Tetrahedron 2007 Vol.63 nr 51 s.12583-12594
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem
p-ISSN: 0040-4020

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: GBR
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
55/74
Nr opisu: 0000013970
Autorzy: Henryk Krawczyk, Marcin Śliwiński, Jacek Kędzia, Jakub Wojciechowski, Wojciech Wolf.
Tytuł: Asymmetric synthesis of enantiomerically pure 7-isopropenyl-4a-methyl-3-methyleneoctahydrochromen-2-ones
Czasopismo: Tetrahedron Asymmetry 2007 Vol.18 nr 22 s.2712-2718
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0957-4166

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: GBR
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
56/74
Nr opisu: 0000010812
Autorzy: Jakub Wojciechowski, Henryk Krawczyk, Marcin Śliwiński, Wojciech Wolf.
Tytuł: To what extend do packing forces alter molecular conformation? Two conformers of (S)-2-ethoxy(phenyl)phosphorylacrylate anion coexisting in the crystal environment.
Cytata wydawnicza: 48 Konserwatorium Krystalograficzne.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2006
Szczegóły: s.170
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_010812
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
57/74
Nr opisu: 0000008793
Autorzy: Henryk Krawczyk, Łukasz Albrecht, Jakub Wojciechowski, Wojciech Wolf.
Tytuł: (2R*,3R*,4R*)-tert-Butyl 2-(diethoxyphosphoryl)-4-nitro-3-(4-nitrophenyl)pentanoate.
Czasopismo: Acta Crystallogr. Sect. E 2006 Vol.E62 Pt.7 s.o2743-o2745
p-ISSN: 1600-5368

Uwagi wewnętrzne: DIG_008793. http://journals.iucr.org. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: DNK
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
58/74
Nr opisu: 0000008974
Autorzy: Henryk Krawczyk, Łukasz Albrecht, Jakub Wojciechowski, Wojciech Wolf.
Tytuł: Spontaneous Nef reaction of 3-aryl-2-(diethoxyphosphoryl)-4-nitroalkanoic acids.
Czasopismo: Tetrahedron 2006 Vol.62 nr 39 s.9135-9145
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0040-4020

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: GBR
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
59/74
Nr opisu: 0000008737
Autorzy: Henryk Krawczyk, Marcin Śliwiński, Jacek Kędzia, Jakub Wojciechowski, Wojciech Wolf.
Tytuł: Highly enantioselective synthesis of α-methylene-δ-valerolactones by an asymmetric Michael reaction.
Czasopismo: Tetrahedron Asymmetry 2006 Vol.17 nr 6 s.908-915
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0957-4166

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: GBR
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
60/74
Nr opisu: 0000009449
Autorzy: Karolina Kafarska, Danuta Czakis-Sulikowska, Jakub Wojciechowski, Wojciech Wolf.
Tytuł: Synthesis and properties of novel Ni(II), Cu(II), Zn(II) and Cd(II) complexes with ibuprofen.
Cytata wydawnicza: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Materiały zjazdowe.
Adres wydawniczy: Gdańsk, 2006
Szczegóły: s.96
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Chem. Fiz. Polim.
Uwagi wewnętrzne: DIG_009449.
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
61/74
Nr opisu: 0000007377
Autorzy: Adam Mazur, Joanna Katarzyńska, Wojciech Wolf, Stefan Jankowski, Janusz Zabrocki.
Tytuł: NMR and X-Ray studies on 4-methyl-pseudoproline derived from α-methylserine.
Cytata wydawnicza: 18th Polish Peptide Symposium.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2005
Szczegóły: s.48
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Org.
Uwagi wewnętrzne: DIG_007377
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
62/74
Nr opisu: 0000007454
Autorzy: Karolina Orłowska, Danuta Czakis-Sulikowska, Jakub Wojciechowski, Wojciech Wolf.
Tytuł: The nicotinic acid revisited. The long-lasting, evergreen molecule.
Cytata wydawnicza: 47 Konwersatorium Krystalograficzne.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2005
Szczegóły: s.173
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_007454
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
63/74
Nr opisu: 0000007460
Autorzy: Jakub Wojciechowski, Henryk Krawczyk, Marcin Śliwiński, Wojciech Wolf.
Tytuł: X-ray investigations of bicyclic α-methylene-δ-valerolactones.
Cytata wydawnicza: 47 Konwersatorium Krystalograficzne.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2005
Szczegóły: s.216-217
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_007460
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
64/74
Nr opisu: 0000007452
Autorzy: Katarzyna Sowińska, Jakub Wojciechowski, Wojciech Wolf.
Tytuł: Sulfonamides and DHFR inhibitors. III. Stereoelectronic effects governing conformation of sulfamerazine.
Cytata wydawnicza: 47 Konwersatorium Krystalograficzne.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2005
Szczegóły: s.112
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_007452
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
65/74
Nr opisu: 0000005250
Autorzy: Jakub Wojciechowski, Henryk Krawczyk, Marcin Śliwiński, Wojciech Wolf.
Tytuł: X-ray investigations of bicyclic α-methylene-δ-valerolactones. III. trans-(4aR,8aR)-4a-methoxy-3-methyleneperhydrochromen-2-one.
Czasopismo: Acta Crystallogr. Sect. C 2005 Vol.C61 Pt.6 s.o351-o353
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0108-2701

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: DNK
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
66/74
Nr opisu: 0000005251
Autorzy: Krzysztof Kaczmarek, Wojciech Wolf, Janusz Zabrocki.
Tytuł: (2S,4R)-1-benzyl 2-tert-butyl 4-[N,N'-bis(tert-butyloxycarbonyl)hydrazino]-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate.
Czasopismo: Acta Crystallogr. Sect. E 2005 Vol.E61 Pt.3 s.o629-o631
p-ISSN: 1600-5368

Uwagi wewnętrzne: DIG_005251. CrossRef. http://journals.iucr.org.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: DNK
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
67/74
Nr opisu: 0000007307
Autorzy: Michał Skowron, Dariusz Deredas, Andrzej Frankowski, Wojciech Wolf.
Tytuł: Nowa droga syntezy enancjomerycznych imidazolopiperydynoz i imidazoloazepanoz z zastosowaniem reakcji Wittiga i cis-dihydroksylacji.
Cytata wydawnicza: XLVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Materiały Zjazdowe.
Adres wydawniczy: Poznań, 2005
Szczegóły: [s.1]
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Org.
Uwagi wewnętrzne: DIG_007307
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
68/74
Nr opisu: 0000000695
Autorzy: Henryk Krawczyk, Marcin Śliwiński, Wojciech Wolf.
Tytuł: X-ray investigations of bicyclic α-methylene-δ-valerolactones. 2. (4aS,8aS)-4a-methyl-3-methylene-perhydrochromen-2-one.
Czasopismo: Acta Crystallogr. Sect. C 2004 Vol.C60 Pt.12 s.o897-o899
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0108-2701

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: DNK
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
69/74
Nr opisu: 0000002834
Autorzy: Dariusz Deredas, Michał Skowron, Andrzej Frankowski, Wojciech Wolf.
Tytuł: Synthesis of enantiomers of 6,7-dihydro-5H-imidazo[1,5-a]azepin-6-ol, precursors of new type imidazolosugars.
Czasopismo: Ann. Pol. Chem. Soc. 2004 Vol.3 Pt.1 s.32-35
Uwagi:Preliminary reports presented during XLVII Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers and Technicians of Chemical Industry. Wrocław, Poland, 12-17 September 2004.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Międzyresort. Inst. Tech. Rad.
p-ISSN: brak

Uwagi wewnętrzne: DIG_002834. ISBN 83-920343-2-5.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
70/74
Nr opisu: 0000000390
Autorzy: Henryk Krawczyk, Marcin Sliwiński, Wojciech Wolf, Ryszard Bodalski.
Tytuł: Diastereo- and enantioselective synthesis of bicyclic α-methylene-β-valerolactones by asymmetric Michael reaction.
Czasopismo: Synlett 2004 nr 11 s.1995-1999
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0936-5214

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: DEU
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
71/74
Nr opisu: 0000003407
Autorzy: Katarzyna Sowińska, Wojciech Wolf.
Tytuł: Molecular cluster stabilized by intermolecular S=0...N interactions.
Cytata wydawnicza: XLVI Konwersatorium Krystalograficzne.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2004
Szczegóły: s.128
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_003407
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
72/74
Nr opisu: 0000002818
Autorzy: Jakub Wojciechowski, Katarzyna Sowińska, Henryk Krawczyk, Marcin Śliwiński, Wojciech Wolf.
Tytuł: X-ray investigations of bicyclic α-methylene-d~-valerolactones. I. 4a-methyl-3-methylene-octahydro-chromen-2-one.
Cytata wydawnicza: XLVI Konwersatorium Krystalograficzne.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2004
Szczegóły: s.146
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Org.
Uwagi wewnętrzne: DIG_002818
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
73/74
Nr opisu: 0000003408
Autorzy: Agata Trzęsowska, Katarzyna Sowińska, Wojciech Wolf, Rafał Kruszyński.
Tytuł: Unusual surfaces in chemistry. Pt.2.
Cytata wydawnicza: XLVI Konwersatorium Krystalograficzne.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2004
Szczegóły: s.129
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_003408
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
74/74
Nr opisu: 0000003661
Autorzy: Michał Skowron, Dariusz Deredas, Andrzej Frankowski, Wojciech Wolf.
Tytuł: Synteza enancjomerów 6,7-dihydro-5H-imidazo[1,5-a]azepin-6-olu, prekursorów nowego typu imidazolocukrów.
Cytata wydawnicza: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem. Materiały Zjazdowe. T.1.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2004
Szczegóły: s.51
Lokalizacja dokumentu: 99115
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ