logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: WITOŃSKA IZABELA A
Liczba odnalezionych rekordów: 92Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/92
Nr opisu: 0000048664
Autorzy: Joanna Berłowska, Marta Dudkiewicz, Dorota Kręgiel, Agata Czyżowska, Izabela Witońska.
Tytuł: Cell lysis induced by membrane-damaging detergent saponins from Quillaja saponaria.
Czasopismo: Enzyme Microb. Technol. 2015 Vol.75-76 s.44-48
p-ISSN: 0141-0229
e-ISSN: 1879-0909

Uwagi wewnętrzne: DIG_048664. Elsevier. Compendex.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: GBR
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
2/92
Nr opisu: 0000048677
Autorzy: Piotr Dziugan, Konrad G. Jastrząbek, Michał Binczarski, Stanisław Karski, Izabela A. Witońska, Beata Kolesińska, Zbigniew J. Kamiński.
Tytuł: Continuous catalytic coupling of raw bioethanol into butanol and higher homologues.
Czasopismo: Fuel 2015 Vol.158 s.81-90
p-ISSN: 0016-2361
e-ISSN: 1873-7153

Uwagi wewnętrzne: DIG_048677. Elsevier. Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: GBR
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
3/92
Nr opisu: 0000045730
Autorzy: Joanna Berłowska, Michał Binczarski, M. Dudkiewicz, Halina Kalinowska, Izabela A. Witońska, Andrei V. Stanishevsky.
Tytuł: A low-cost method for obtaining high-value bio-based propylene glycol from sugar beet pulp.
Czasopismo: RSC Adv. [Dokument elektroniczny] 2015 Vol.5 nr 3 s.2299-2304, Tryb dostępu: http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2015/ra/c4ra12839g [dostęp 24.04.2015].
e-ISSN: 2046-2069

Uwagi wewnętrzne: DIG_045730. RSC. Scopus. Compendex. Jeden z autorów, M. Dudkiewicz występuje z afiliacją PŁ, choć nie ma tego nazwiska w bazie Osobowe.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: GBR
Kod współpracy międzynarodowej: USA
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
4/92
Nr opisu: 0000045208
Autorzy: Izabela Witońska, Stanisław Karski, Magdalena Lesiak, Michał Binczarski, Joanna Berłowska, Piotr Dziugan.
Tytuł: Catalytic process of conversion of glucose to gluconic acid in the light of mutual interaction between Pd and Bi, Te, Tl and Au.
Cytata wydawnicza: 3rd International ISEKI_Food Conference. Food Science and Technology Excellence for a Sustainable Bioeconomy. Book of abstracts.
Adres wydawniczy: Athens, 2014
Szczegóły: s.133
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_045208
Zasięg publikacji/pracy: M
Kraj: GRC
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
5/92
Nr opisu: 0000045207
Autorzy: Izabela Witońska, Stanisław Karski, Magdalena Lesiak, Michał Binczarski, Joanna Berłowska, Marta Mroczyńska, Piotr Dziugan.
Tytuł: New bio-catalytic process for producing of propylene glycol from lactic acid obtained by fermentation of sugar beet pulp hydrolysates.
Cytata wydawnicza: 3rd International ISEKI_Food Conference. Food Science and Technology Excellence for a Sustainable Bioeconomy. Book of abstracts.
Adres wydawniczy: Athens, 2014
Szczegóły: s.132
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_045207
Zasięg publikacji/pracy: M
Kraj: GRC
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
6/92
Nr opisu: 0000045210
Autorzy: Joanna Berłowska, Marta Mroczyńska, Halina Kalinowska, Izabela Witońska, Michał Binczarski, Dorota Kręgiel.
Tytuł: Selection of lactic acid bacteria strains able to ferment sugar beet pulp hydrolysates.
Cytata wydawnicza: 3rd International ISEKI_Food Conference. Food Science and Technology Excellence for a Sustainable Bioeconomy. Book of abstracts.
Adres wydawniczy: Athens, 2014
Szczegóły: s.135
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_045210
Zasięg publikacji/pracy: M
Kraj: GRC
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
7/92
Nr opisu: 0000046455
Autorzy: Marcin Kucner, Michał Binczarski, Joanna Berłowska, Zhang Bolin, Piotr Dziugan, Magdalena Modelska, Izabela Witońska.
Tytuł: Optimization of the adsorption/desorption over active carbon processes of saponins present in Beta vulgaris.
Cytata wydawnicza: Innovative Ecological Preservatives Preparations with Natural Substances of Plant Origin.
Adres wydawniczy: Łódź, 2014
Szczegóły: s. 27-34
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_046455. Autorka Magdalena Modelska ma afiliację Politechniki Łodzkiej, brak nazwiska w bazie osobowej.
Zasięg publikacji/pracy: M
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: CHN
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
8/92
Nr opisu: 0000046460
Autorzy: Magdalena Lesiak, Michał Binczarski, Izabela Witońska, Stanisław Karski.
Tytuł: Catalytic properties of Pd-Cu/Al3O3 catalysts in the light of mutual interaction between Pd and Cu.
Cytata wydawnicza: IX Scientific Workshop for Postgraduate Students. Interfacial Phenomena in Theory and Practice. Program and book of abstract. [Dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy: [B.m.], 2014
Szczegóły: s. 38Tryb dostępu http://www.pg.gda.pl/chem/sudomie/English/files/ksiazka_abstraktow.pdf [dostęp 12.02.2015]
Uwagi wewnętrzne: DIG_046460.
Zasięg publikacji/pracy: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
9/92
Nr opisu: 0000045690
Autorzy: Magdalena Lesiak, Michał Binczarski, Stanisław Karski, Waldemar Maniukiewicz, Jacek Rogowski, Elżbieta Szubiakiewicz, Joanna Berłowska, Piotr Dziugan, Izabela Witońska.
Tytuł: Hydrogenation of furfural over Pd-Cu/Al2O3catalysts. The role of interaction between palladium and copper on determining catalytic properties.
Czasopismo: J. Mol. Catal. A 2014 Vol.395 s.337-348
p-ISSN: 1381-1169
e-ISSN: 1873-314X

Uwagi wewnętrzne: DIG_045690. Elsevier. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: NLD
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.615
Punktacja MNiSW: 30.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
10/92
Nr opisu: 0000045319
Autorzy: Izabela A. Witońska, Michael J. Walock, Michał Binczarski, Magdalena Lesiak, Andrei V. Stanishevsky, Stanisław Karski.
Tytuł: Pd-Fe/SiO2 and Pd-Fe/Al2O3 catalysts for selective hydrodechlorination of 2,4-dichlorophenol into phenol.
Czasopismo: J. Mol. Catal. A 2014 Vol.393 s.248-256
p-ISSN: 1381-1169
e-ISSN: 1873-314X

Uwagi wewnętrzne: DIG_045319. Elsevier. Scopus. Compendex.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: NLD
Kod współpracy międzynarodowej: USA
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.615
Punktacja MNiSW: 30.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
11/92
Nr opisu: 0000045271
Autorzy: Izabela Witońska, Stanisław Karski.
Tytuł: Aktywność i selektywność katalizatorów Pd-Te/nośnik w świetle wzajemnych oddziaływań pomiędzy Pd i Te.
Cytata wydawnicza: XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne.
Adres wydawniczy: Kraków, 2014
Szczegóły: s. 186-187
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_045271
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
12/92
Nr opisu: 0000045243
Autorzy: Michał Binczarski, Magdalena Lesiak, Stanisław Karski, Izabela Witońska.
Tytuł: Katalityczna redukcja azotanów(V) w wodzie pitnej na układach Pd-M/nośnik (M=Ag, Cu, Fe, In; nośnik = Al2O3, C, SiO2, TiO2).
Cytata wydawnicza: XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne.
Adres wydawniczy: Kraków, 2014
Szczegóły: s.85-86
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_045243
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
13/92
Nr opisu: 0000045240
Autorzy: Magdalena Lesiak, Michał Binczarski, Stanisław Karski, Izabela Witońska, Joanna Berłowska, Piotr Dziugan.
Tytuł: Katalityczna redukcja kwasu mlekowego do glikolu propylenowego na nośnikowych układach metalicznych (metale: Pd, Rh, Ru, Cu; nosnikach Al2O3, SiO2).
Cytata wydawnicza: XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne.
Adres wydawniczy: Kraków, 2014
Szczegóły: s.62-63
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_045240
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
14/92
Nr opisu: 0000045246
Autorzy: Michał Binczarski, Magdalena Lesiak, Stanisław Karski, Izabela Witońska, Joanna Berłowska, Piotr Dziugan.
Tytuł: Katalityczna redukcja kwasu mlekowego otrzymywanego metodą fermentacyjną z hydrolizatów wysłodkowych do glikolu propylenowego na układach Ru/nośnik.
Cytata wydawnicza: XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne.
Adres wydawniczy: Kraków, 2014
Szczegóły: s.87-88
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_045246
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
15/92
Nr opisu: 0000040087
Autorzy: Michał Binczarski, Izabela Witońska, Joanna Berłowska, Piotr Dziugan, Jan Piotrowski.
Tytuł: Słodzenie soków sokiem z buraków.
Czasopismo: Agro Przem. 2013 nr 1 s.66-69
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
p-ISSN: 1734-7971

Uwagi wewnętrzne: DIG_040087
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
16/92
Nr opisu: 0000039270
Autorzy: Izabela A. Witońska, Michael J. Walock, Piotr Dziugan, Stanisław Karski, Andrei V. Stanishevsky.
Tytuł: The structure of Pd-M supported catalysts used in the hydrogen transfer reactions (M=In, Bi and Te).
Czasopismo: Appl. Surf. Sci. 2013 Vol.273 s.330-342
p-ISSN: 0169-4332

Uwagi wewnętrzne: DIG_039270. Elsevier. Compendex.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: NLD
Kod współpracy międzynarodowej: USA
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.538
Punktacja MNiSW: 30.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
DOI:
17/92
Nr opisu: 0000040085
Autorzy: Izabela Witońska, Michał Binczarski, Stanisław Karski, Joanna Berłowska, Piotr Dziugan, Dorota Kręgiel.
Tytuł: HPLC analysis for quantitative determination of oleanolic acid in the extracts of sugar beet (Beta vulgaris) and sugar juices from sugar beet processing.
Cytata wydawnicza: INOPTEP 2013. PTEP 2013. Third International Conference Sustainable Postharvest and Food Technologies and XXV National Conference Processing and Energy in Agriculture. Proceedings.
Adres wydawniczy: Novi Sad, 2013
Szczegóły: s.365
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_040085
Zasięg publikacji/pracy: M
Półrocze: 1
Kraj: SRB
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
18/92
Nr opisu: 0000040084
Autorzy: Michał Binczarski, Stanisław Karski, Joanna Berłowska, Piotr Dziugan, Dorota Kręgiel, Izabela Witońska.
Tytuł: Optimization the parameters of the process of thermal desorption of saponins from active carbon.
Cytata wydawnicza: INOPTEP 2013. PTEP 2013. Third International Conference Sustainable Postharvest and Food Technologies and XXV National Conference Processing and Energy in Agriculture. Proceedings.
Adres wydawniczy: Novi Sad, 2013
Szczegóły: s.264
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_040084
Zasięg publikacji/pracy: M
Półrocze: 1
Kraj: SRB
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
19/92
Nr opisu: 0000040082
Autorzy: Joanna Berłowska, Piotr Dziugan, Dorota Kręgiel, Izabela Witońska.
Tytuł: Yeast vitality in fermentation medium supplemented by thick juice from sugar beet.
Cytata wydawnicza: INOPTEP 2013. PTEP 2013. Third International Conference Sustainable Postharvest and Food Technologies and XXV National Conference Processing and Energy in Agriculture. Proceedings.
Adres wydawniczy: Novi Sad, 2013
Szczegóły: s.263
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_040082
Zasięg publikacji/pracy: M
Półrocze: 1
Kraj: SRB
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
20/92
Nr opisu: 0000041797
Autorzy: Joanna Berłowska, Michał Binczarski, Magdalena Lesiak, Piotr Dziugan, Stanisław Karski, Izabela Witońska.
Tytuł: Optymalizacja warunków ekstrakcji saponin z cukrowniczego soku gęstego otrzymywanego z buraka cukrowego.
Cytata wydawnicza: Naturalne Substancje Roślinne - Aspekty Strukturalne i Aplikacyjne. III Krajowa Konferencja. Materiały konferencyjne.
Adres wydawniczy: Puławy, 2013
Szczegóły: s.88-89
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_041797
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
21/92
Nr opisu: 0000040219
Autorzy: Izabela Witońska, Stanisław Karski, Magdalena Frajtak.
Typ patentu: Patent
Kraj opatentowania: Polska
Numer patentu: 214011
Międzynarodowa klasyfikacja patentowa Int Cl./sup: Int. Cl. B01J 27/02 (2006.01)Int. Cl. B01J 23/44 (2006.01)Int. Cl. C07B 33/00 (2006.01)Int. Cl. C07C 51/00 (2006.01)
Tytuł patentu: Katalizator selektywnego utleniania glukozy w fazie ciekłej tlenem do glukonianu sodu oraz sposób wytwarzania tego katalizatora.
Właściciel, kraj: Politechnika Łódzka. Polska
Data opublikowania: Opubl. 28.06.2013
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
22/92
Nr opisu: 0000040025
Autorzy: Magdalena Lesiak, Joanna Berłowska, Michał Binczarski, Piotr Dziugan, Stanisław Karski, Izabela Witońska.
Tytuł: Chromatograficzne oznaczanie kwasu oleanowego w ekstraktach z buraka cukrowego i soków buraczanych.
Cytata wydawnicza: VI Konferencja Chromatograficzna. Zastosowanie Technik Chromatograficznych w Analizie Środowiskowej i Klinicznej.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2013
Szczegóły: s.54
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_040025
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
23/92
Nr opisu: 0000040019
Autorzy: Michał Binczarski, Magdalena Lesiak, Joanna Berłowska, Piotr Dziugan, Stanisław Karski, Izabela Witońska.
Tytuł: Odzyskiwanie saponin z procesów oczyszczania syropu z buraka cukrowego. Ilościowe oznaczenie saponin w produkcie za pomoca techniki HPLC.
Cytata wydawnicza: VI Konferencja Chromatograficzna. Zastosowanie Technik Chromatograficznych w Analizie Środowiskowej i Klinicznej.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2013
Szczegóły: s.30
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_040019
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
24/92
Nr opisu: 0000040018
Autorzy: Michał Binczarski, Magdalena Lesiak, Joanna Berłowska, Piotr Dziugan, Stanisław Karski, Izabela Witońska.
Tytuł: Syrop z buraka cukrowego jako naturalna substancja dosładzająca produkty spożywcze. Adsorpcyjna metoda eliminacji wybranych związków chemicznych z syropów buraczanych i jej chromatograficzna weryfikacja.
Cytata wydawnicza: VI Konferencja Chromatograficzna. Zastosowanie Technik Chromatograficznych w Analizie Środowiskowej i Klinicznej.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2013
Szczegóły: s.29
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_040018
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
25/92
Nr opisu: 0000037955
Autorzy: Aleksandra Królak, Izabela Witońska, Stanisław Karski.
Tytuł: Aktywność i selektywność nośnikowych katalizatorów palladowych modyfikowanych żelazem w reakcji wodoroodchlorowania 2,4-dichlorofenolu w fazie ciekłej.
Tytuł równoległy: Activity and selectivity of supported palladium catalysts modified with iron in the reaction of 2,4-dichlorophenol hydrodechlorination in liquid phase.
Czasopismo: Przem. Chem. 2012 T.91 nr 10 s.2016-2021, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0033-2496

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.344
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
26/92
Nr opisu: 0000037898
Autorzy: Magdalena Frajtak, Izabela Witońska.
Tytuł: Selektywność i stabilność katalizatorów Pd-Te/Al2O3 w reakcji utleniania glukozy w fazie ciekłej.
Tytuł równoległy: Selectivity and stability of Pd-Te/Al2O3 catalysts in liquid-phase oxidation of glucose.
Czasopismo: Przem. Chem. 2012 T.91 nr 2 s.193-198, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0033-2496

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.344
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
27/92
Nr opisu: 0000031963
Autorzy: Izabela Witońska, Magdalena Frajtak, Stanisław Karski.
Tytuł: Selective oxidation of glucose to gluconic acid over Pd-Te supported catalysts.
Czasopismo: Appl. Catal. A 2011 Vol.401 nr 1-2 s.73-82
p-ISSN: 0926-860X

Uwagi wewnętrzne: DIG_031963. Elsevier.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: NLD
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.903
Punktacja MNiSW: 35.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
28/92
Nr opisu: 0000032924
Autorzy: Aleksandra Królak, Stanisław Karski, Izabela Witońska.
Tytuł: The activity and selectivity of Pd-Fe/support and Pd-Bi/support systems in the reaction of hydrodechlorination of 2,4-dichlorophenol in the presence humic acid.
Cytata wydawnicza: InterTech 2011. IV International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists. Proceedings.
Adres wydawniczy: Poznań, 2011
Szczegóły: s.229-233
Kraj: POL
Język: eng
29/92
Nr opisu: 0000032926
Autorzy: Natasza Krawczyk, Stanisław Karski, Izabela Witońska.
Tytuł: The influence of porosity of the support and dispersion of active phase on the selectivity of Pd-In/SiO2 and Pd-Ag/SiO2 catalysts in the reduction of nitrates.
Cytata wydawnicza: InterTech 2011. IV International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists. Proceedings.
Adres wydawniczy: Poznań, 2011
Szczegóły: s.321-325
Kraj: POL
Język: eng
30/92
Nr opisu: 0000032925
Autorzy: Magdalena Frajtak, Stanisław Karski, Izabela Witońska.
Tytuł: The role of intermetallic compounds in the reaction of selective glucose oxidation over Pd-Te/support catalysts.
Cytata wydawnicza: InterTech 2011. IV International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists. Proceedings.
Adres wydawniczy: Poznań, 2011
Szczegóły: s.288-292
Kraj: POL
Język: eng
31/92
Nr opisu: 0000032299
Autorzy: Izabela Witońska, Aleksandra Królak.
Tytuł: Katalityczne wodoroodchlorowanie 2,4-dichlorofenolu na układach Pd/SiO2 i Pd-Bi/SiO2. Wpływ chemicznej natury krzemionki.
Tytuł równoległy: Catalytic hydrodechlorination of 2,4-dichlorophenol over Pd/SiO2 and Pd-Bi/SiO2 systems. Effect of the chemical nature of silica.
Czasopismo: Przem. Chem. 2011 T.90 nr 4 s.636-640, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0033-2496

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.414
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
32/92
Nr opisu: 0000032298
Autorzy: Izabela Witońska, Stanisław Karski, Magdalena Frajtak.
Tytuł: Katalizatory Pd-Te/nośnik do selektywnego utleniania glukozy do kwasu glukonowego w fazie ciekłej.
Tytuł równoległy: Supported Pd-Te catalysts for selective oxidation of glucose to gluconic acid in liquid phase.
Czasopismo: Przem. Chem. 2011 T.90 nr 3 s.475-480, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0033-2496

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.414
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
33/92
Nr opisu: 0000031962
Autorzy: Natasza Krawczyk, Stanisław Karski, Izabela Witońska.
Tytuł: The effect of support porosity on the selectivity of Pd-In/support catalysts in nitrate reduction.
Czasopismo: React. Kinet. Mech. Catal. 2011 Vol.103 nr 2 s.311-323
p-ISSN: 1878-5190

Uwagi wewnętrzne: DIG_031962. Springer. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: NLD
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.829
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
34/92
Nr opisu: 0000031961
Autorzy: Natasza Krawczyk, Izabela Witońska, Aleksandra Królak, Magdalena Frajtak, Stanisław Karski.
Tytuł: Catalytic hydrogenation of nitrates on Pd-In/TiO2 catalysts.
Czasopismo: Rev. Roum. Chim. 2011 T.56 nr 6 s.595-600
p-ISSN: 0035-3930

Uwagi wewnętrzne: DIG_031961
Zasięg czasopisma: M
Kraj: ROU
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.418
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
35/92
Nr opisu: 0000031959
Autorzy: Magdalena Frajtak, Izabela Witońska, Aleksandra Królak, Natasza Krawczyk, Stanisław Karski.
Tytuł: The influence of tellurium addition to supported palladium catalysts on their catalytic properties in glucose oxidation.
Czasopismo: Rev. Roum. Chim. 2011 T.56 nr 6 s.631-635
p-ISSN: 0035-3930

Uwagi wewnętrzne: DIG_031959
Zasięg czasopisma: M
Kraj: ROU
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.418
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
36/92
Nr opisu: 0000031960
Autorzy: Aleksandra Królak, Izabela Witońska, Natasza Krawczyk, Magdalena Frajtak, Stanisław Karski.
Tytuł: Stability of Pd/SiO2 and Pd-Tl/SiO2 catalysts in hydrodechlorination of 2,4-dichlorophenol.
Czasopismo: Rev. Roum. Chim. 2011 T.56 nr 6 s.625-630
p-ISSN: 0035-3930

Uwagi wewnętrzne: DIG_031960
Zasięg czasopisma: M
Kraj: ROU
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.418
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
37/92
Nr opisu: 0000027097
Autorzy: Izabela Witońska, Aleksandra Królak, Stanisław Karski.
Tytuł: Bi modified Pd/support (SiO2, Al2O3) catalysts for hydrodechlorination of 2,4-dichlorophenol.
Czasopismo: J. Mol. Catal. A 2010 Vol.287 nr 1-2 s.21-28
p-ISSN: 1381-1169

Uwagi wewnętrzne: DIG_027097. Science Direct. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: NLD
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.872
Punktacja MNiSW: 27.000
Praca afiliowana przez PŁ
38/92
Nr opisu: 0000029058
Autorzy: Izabela Witońska, Stanisław Karski, Aleksandra Królak.
Tytuł: Katalityczne wodoroodchlorowanie 2,4-dichlorofenolu w fazie ciekłej na układach Pd-Fe/Al2O3.
Tytuł równoległy: Catalytic hydrodechlorination of 2,4-dichlorophenol in liquid phase over Pd-Fe/Al2O3 systems.
Czasopismo: Przem. Chem. 2010 T.89 nr 8 s.1115-1120, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0033-2496

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.290
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
39/92
Nr opisu: 0000029171
Autorzy: Natasza Krawczyk, Stanisław Karski, Izabela Witońska.
Tytuł: Catalytic hydrogenation of nitrates and nitrites on Pd-In/TiO2 catalysts.
Cytata wydawnicza: RomCat 2010. 9th International Symposium of the Romanian Catalysis Society. Book of abstracts.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2010
Szczegóły: s.103-104
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_029171
Półrocze: 1
Kraj: ROU
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
40/92
Nr opisu: 0000029170
Autorzy: Magdalena Frajtak, Stanisław Karski, Izabela Witońska.
Tytuł: Highly stable Pd/Te/SiO2 catalyst for glucose oxidation.
Cytata wydawnicza: RomCat 2010. 9th International Symposium of the Romanian Catalysis Society. Book of abstracts.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2010
Szczegóły: s.87-88
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_029170
Półrocze: 1
Kraj: ROU
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
41/92
Nr opisu: 0000029172
Autorzy: Aleksandra Królak, Stanisław Karski, Izabela Witońska.
Tytuł: Stability of Pd/Al2O3 catalysts (M=Au, Bi, Fe, Tl) in catalytic hydrodechlorination of 2,4-dichlorophenol.
Cytata wydawnicza: RomCat 2010. 9th International Symposium of the Romanian Catalysis Society. Book of abstracts.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2010
Szczegóły: s.105-106
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_029172
Półrocze: 1
Kraj: ROU
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
42/92
Nr opisu: 0000029079
Autorzy: Aleksandra Królak, Stanisław Karski, Izabela Witońska.
Tytuł: Wpływ dodatku kwasów humusowych na aktywność i selektywność układów palladowych oraz układów palladowych promowanych żelazem w reakcji wodorochlorowania 2,4-dichlorofenolu.
Cytata wydawnicza: XLII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne. [XLII OKK]. "Nowe Procesy Katalityczne".
Adres wydawniczy: Kraków, 2010
Szczegóły: s.59
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_029079
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
43/92
Nr opisu: 0000029076
Autorzy: Magdalena Frajtak, Stanisław Karski, Izabela Witońska.
Tytuł: Wpływ dodatku telluru do nośnikowych katalizatorów palladynowych na ich aktywność i selektywność w reakcji utleniania glukozy.
Cytata wydawnicza: XLII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne. [XLII OKK]. "Nowe Procesy Katalityczne".
Adres wydawniczy: Kraków, 2010
Szczegóły: s.46
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_029076
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
44/92
Nr opisu: 0000029078
Autorzy: Natasza Krawczyk, Stanisław Karski, Izabela Witońska.
Tytuł: Wpływ rodzaju nośnika na aktywność i selektywność układów Pd-In w reakcji redukcji azotanów.
Cytata wydawnicza: XLII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne. [XLII OKK]. "Nowe Procesy Katalityczne".
Adres wydawniczy: Kraków, 2010
Szczegóły: s.58
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_029078
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
45/92
Nr opisu: 0000021989
Autorzy: Waldemar Maniukiewicz, Izabela Witońska, Magdalena Frajtak, Stanisław Karski.
Tytuł: Rentgenowskie badania katalizatorów Pd-Au/SiO2 do slektywnego utleniania glukozy do kwasu glukanowego.
Cytata wydawnicza: 51 Konwersatorium Krystalograficzne. III Sesja Naukowa i Warsztaty PTK. Program. Streszczenia komunikatów. Lista uczestników i autorów prac.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2009
Szczegóły: s.257-258
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_021989
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
46/92
Nr opisu: 0000021990
Autorzy: Waldemar Maniukiewicz, Izabela Witońska, Natasza Krawczyk, Stanisław Karski.
Tytuł: Wpływ przemian fazowych na modyfikowanie selektywnosci katalizatorów Pd-In/SiO2 w reakcji redukcji azotanów (V).
Cytata wydawnicza: 51 Konwersatorium Krystalograficzne. III Sesja Naukowa i Warsztaty PTK. Program. Streszczenia komunikatów. Lista uczestników i autorów prac.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2009
Szczegóły: s.259-260
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_021990
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
47/92
Nr opisu: 0000025332
Autorzy: Natasza Krawczyk, Izabela Witońska, Stanisław Karski, Aleksandra Królak, Magdalena Frajtak.
Tytuł: Aktywność i selektywność katalizatorów Pd-In/nośnik w reakcji redukcji azotanów.
Tytuł równoległy: The activity and selectivity to nitrogen of Pd-In/support catalysts in reduction of nitrates.
Cytata wydawnicza: 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Szczegóły: s.259
Lokalizacja dokumentu: 106874
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
48/92
Nr opisu: 0000025319
Autorzy: Aleksandra Królak, Stanisław Karski, Izabela Witońska, Magdalena Frajtak, Natasza Krawczyk.
Tytuł: Katalityczne wodoroodchlorowanie 2,4-dichlorofenolu na katalizatorach Pd-Bi/nośnik (nośnik: SiO2, Al2O3).
Tytuł równoległy: Catalytic hydrodechlorination of 2,4-dichlorophenol on Pd-Bi/support catalysts (support: SiO2, Al2O3).
Cytata wydawnicza: 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Szczegóły: s.246
Lokalizacja dokumentu: 106874
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
49/92
Nr opisu: 0000025328
Autorzy: Magdalena Frajtak, Izabela Witońska, Stanisław Karski, Natasza Krawczyk, Aleksandra Królak.
Tytuł: Selektywne utlenianie glukozy na katalizatorach Pd-Au/nośnik.
Tytuł równoległy: Selective oxidation of glucose on Pd-Au-support catalysis.
Cytata wydawnicza: 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Szczegóły: s.255
Lokalizacja dokumentu: 106874
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
50/92
Nr opisu: 0000025320
Autorzy: Magdalena Frajtak, Izabela Witońska, Stanisław Karski, Natasza Krawczyk, Aleksandra Królak.
Tytuł: Własności fizykochemiczne katalizatorów Pd-Au/Sio2 stosowanych w reakcji selektywnego utleniania glukozy.
Tytuł równoległy: Physicochemical properties of Pd-Au/SiO2 catalysts applied in selective glucose oxidation.
Cytata wydawnicza: 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Szczegóły: s.246
Lokalizacja dokumentu: 106874
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
51/92
Nr opisu: 0000025331
Autorzy: Aleksandra Królak, Stanisław Karski, Izabela Witońska, Magdalena Frajtak, Natasza Krawczyk, Karolina Zaleśna.
Tytuł: Wodoroodchlorowanie 2,4-dichlorofenolu w fazie ciekłej na katalizatorach Pd/nośnik (nośnik: Al2O3, SiO2, C, grafit).
Tytuł równoległy: Hydrodechlorination of 2,4-dichlorophenol in liquid phase on Pd/support catalysts (support: 2O3, SiO2, C, graphite).
Cytata wydawnicza: 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Szczegóły: s.259
Lokalizacja dokumentu: 106874
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
52/92
Nr opisu: 0000025492
Autorzy: Izabela Witońska, Stanisław Karski, Natasza Krawczyk, Aleksandra Królak.
Tytuł: Catalytic properties of Pd-Fe/Al2O3 systems in the reduction of nitrates(V) and nitrates(III) in drinking water.
Czasopismo: Pol. J. Environ. Stud. 2009 Vol.18 nr 1B s.259-263
Uwagi:The 6th International Conference "Catalysis and Adsorption in Fuels Processing and Environmental Protection". Szklarska Poręba, September 17-20, 2008.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
p-ISSN: 1230-1485

Uwagi wewnętrzne: DIG_025492. Artykuł pochodzi z numeru specjalnego Polish Journal of Environmental Studies, którego BPŁ nie posiada.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.947
Punktacja MNiSW: 13.000
53/92
Nr opisu: 0000025491
Autorzy: Izabela Witońska, Stanisław Karski, Magdalena Frajtak.
Tytuł: The possible role of intermetallic compounds in catalytic properties of Pd-M/support systems.
Czasopismo: Pol. J. Environ. Stud. 2009 Vol.18 nr 1B s.253-258
Uwagi:The 6th International Conference "Catalysis and Adsorption in Fuels Processing and Environmental Protection". Szklarska Poręba, September 17-20, 2008.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
p-ISSN: 1230-1485

Uwagi wewnętrzne: DIG_025491. Artykuł pochodzi z numeru specjalnego Polish Journal of Environmental Studies, którego BPŁ nie posiada.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.947
Punktacja MNiSW: 13.000
54/92
Nr opisu: 0000025533
Autorzy: Izabela Witońska, Stanisław Karski, Aleksandra Królak, Natasza Krawczyk, Magdalena Frajtak.
Tytuł: Catalytic hydrodechlorination of 2,4-dichlorophenol on Pd-M/SiO2 catalysts (M=Au, Bi, Fe, Tl).
Cytata wydawnicza: VIII International Conference "Mechanisms of Catalytic Reactions", dedicated to the 70th anniversary of the birth of Professor Kirill I. Zamaraev. Abstracts. Vol.1.
Adres wydawniczy: Novosibirsk, 2009
Szczegóły: s.198
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_025533
Półrocze: 2
Kraj: RUS
Język: eng
55/92
Nr opisu: 0000025553
Autorzy: Izabela Witońska, Stanisław Karski, Natasza Krawczyk, Aleksandra Królak, Magdalena Frajtak.
Tytuł: Kinetic study of hydrogenation of nitrate and nitrite in water over bimetallic 5%Pd-2%In/SiO2 catalysts.
Cytata wydawnicza: VIII International Conference "Mechanisms of Catalytic Reactions", dedicated to the 70th anniversary of the birth of Professor Kirill I. Zamaraev. Abstracts. Vol.2.
Adres wydawniczy: Novosibirsk, 2009
Szczegóły: s.236
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_025553
Półrocze: 2
Kraj: RUS
Język: eng
56/92
Nr opisu: 0000025525
Autorzy: Izabela Witońska, Stanisław Karski, Natasza Krawczyk, Aleksandra Królak, Magdalena Frajtak.
Tytuł: Role of support in the activity and selectivity to nitrogen of Pd-In/support catalysts in reduction of nitrates.
Cytata wydawnicza: VIII International Conference "Mechanisms of Catalytic Reactions", dedicated to the 70th anniversary of the birth of Professor Kirill I. Zamaraev. Abstracts. Vol.1.
Adres wydawniczy: Novosibirsk, 2009
Szczegóły: s.90
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_025525
Półrocze: 2
Kraj: RUS
Język: eng
57/92
Nr opisu: 0000025529
Autorzy: Izabela Witońska, Stanisław Karski, Magdalena Frajtak, Natasza Krawczyk, Aleksandra Królak.
Tytuł: Selective oxidation of glucose on Pd-Au/support catalysts.
Cytata wydawnicza: VIII International Conference "Mechanisms of Catalytic Reactions", dedicated to the 70th anniversary of the birth of Professor Kirill I. Zamaraev. Abstracts. Vol.1.
Adres wydawniczy: Novosibirsk, 2009
Szczegóły: s.159
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_025529
Półrocze: 2
Kraj: RUS
Język: eng
58/92
Nr opisu: 0000020486
Autorzy: Stanisław Karski, Izabela Witońska.
Tytuł: The possible role of intermetallic compounds in catalytic properties of Pd-M/support systems.
Cytata wydawnicza: 6th International Conference on Catalysis and Adsorption in Fuels Processing and Environmental Protection. Book of abstracts.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2008
Szczegóły: s.17
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_020486
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
59/92
Nr opisu: 0000018041
Autorzy: Izabela Witońska.
Tytuł: Prawa gazowe.
Cytata wydawnicza: Ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej i nieorganicznej. Cz.1.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Szczegóły: s.62-97
Lokalizacja dokumentu: 112392/s
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
60/92
Nr opisu: 0000018044
Autorzy: Izabela Witońska.
Tytuł: Reakcje utleniania i redukcji.
Cytata wydawnicza: Ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej i nieorganicznej. Cz.1.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Szczegóły: s.151-183
Lokalizacja dokumentu: 112392/s
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
61/92
Nr opisu: 0000017665
Autorzy: Izabela Witońska, Stanisław Karski, Jacek Rogowski, Natasza Krawczyk.
Tytuł: The influence of interaction between palladium and indium on the activity of Pd-In/Al2O3 catalysts in reduction of nitrates and nitrites.
Czasopismo: J. Mol. Catal. A 2008 Vol.287 nr 1-2 s.87-94
p-ISSN: 1381-1169

Uwagi wewnętrzne: DIG_017665. Science Direct. Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: NLD
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.814
Punktacja MNiSW: 20.000
62/92
Nr opisu: 0000020078
Autorzy: Agnieszka Stobiecka, Maja Sadowska, Izabela Witońska, Stanisław Karski, Barbara Wandelt.
Tytuł: Preparation, characterizarion and spectroscopic properties of novel β-carboline imprinted polymer material for optical sensor.
Cytata wydawnicza: MNE 2008. 34th International Conference on Micro and Nano Engineering. Book of abstracts.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2008
Szczegóły: s.[1]
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Podst. Chem. Żywn.
Uwagi wewnętrzne: DIG_020078
Półrocze: 2
Kraj: GRC
Język: eng
63/92
Nr opisu: 0000016438
Autorzy: Izabela Witońska, Stanisław Karski, Natasza Krawczyk.
Tytuł: Kinetic study of hydrogenation of nitrate over Pd-In/Al2O3 catalysts.
Czasopismo: Pol. J. Chem. 2008 Vol.82 nr 1-2 s.171-178
Uwagi:Papers presented at the 10th Ukrainian-Polish Symposium "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications". September 2006, Lviv-Uzlissja, Ukraine.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0137-5083

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.518
Punktacja MNiSW: 15.000
64/92
Nr opisu: 0000016442
Autorzy: Izabela Witońska, Magdalena Frajtak, Natasza Krawczyk, Aleksandra Królak, Stanisław Karski.
Tytuł: Aktywność i selektywność katalizatorów bimetalicznych Pd-M/nośnik w wybranych reakcjach chemicznych.
Tytuł równoległy: Activity and selectivity of supported bimetallic Pd-based catalysts in chemical reactions.
Czasopismo: Przem. Chem. 2008 T.87 nr 1 s.55-62, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0033-2496

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.254
Punktacja MNiSW: 15.000
65/92
Nr opisu: 0000020372
Autorzy: Izabela Witońska, Magdalena Frajtak, Natasza Krawczyk, Aleksandra Królak, Stanisław Karski.
Tytuł: Właściwości sorpcyjne i katalityczne układów Pd-Ag/nośnik w redukcji azotanów(V) w wodzie.
Tytuł równoległy: Sorptive and catalytic properties of Pd-Ag/support systems in the nitrates(V)reduction in water.
Czasopismo: Przem. Chem. 2008 T.87 nr 9 s.941-946, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0033-2496

Uwagi wewnętrzne: Opis na podstawie odbitki z I-17.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.254
Punktacja MNiSW: 15.000
66/92
Nr opisu: 0000016586
Autorzy: Izabela Witońska, Stanisław Karski, Magdalena Frajtak, Natasza Krawczyk, Aleksandra Królak.
Tytuł: Temperature-programmed desorption of H2 from the surfaces of Pd/support and Pd-Ag/support catalysts (support = Al2 O3, SiO2.
Czasopismo: React. Kinet. Catal. Lett. 2008 Vol.93 nr 2 s.241-248
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0133-1736

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Compendex.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: HUN
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.610
Punktacja MNiSW: 10.000
67/92
Nr opisu: 0000020389
Autorzy: Natasza Krawczyk, Stanisław Karski, Izabela Witońska.
Tytuł: Chromatograficzne badanie sorpcji azotanów(V) i azotanów(III) na katalizatorach Pd/Al2O3 oraz Pd-In/Al2O3.
Cytata wydawnicza: VIII Konferencja Chromatograficzna. Zastosowanie Technik Chromatograficznych w Analizie Środowiskowej i Klinicznej.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Szczegóły: s.93
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_020389
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
68/92
Nr opisu: 0000020387
Autorzy: Magdalena Frajtak, Stanisław Karski, Izabela Witońska.
Tytuł: Optymalizacja warunków rozdziału mieszaniny laktoza/laktobionian wapnia za pomocą techniki HPLC.
Cytata wydawnicza: VIII Konferencja Chromatograficzna. Zastosowanie Technik Chromatograficznych w Analizie Środowiskowej i Klinicznej.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Szczegóły: s.91
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_020387
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
69/92
Nr opisu: 0000020388
Autorzy: Aleksandra Królak, Stanisław Karski, Izabela Witońska.
Tytuł: Zastosowanie HPLC do analizy związków polichloroorganicznych w katalitycznym wodoroodchlorowaniu 2,4-dichlorofenolu w fazie ciekłej.
Cytata wydawnicza: VIII Konferencja Chromatograficzna. Zastosowanie Technik Chromatograficznych w Analizie Środowiskowej i Klinicznej.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Szczegóły: s.92
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_020388
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
70/92
Nr opisu: 0000016317
Autorzy: Stanisław Karski, Izabela Witońska, Joanna Gołuchowska.
Tytuł: HPLC - technika przyjazna katalitykowi. Sposób na minimalizację kosztów analizy mieszaniny reakcyjnej.
Cytata wydawnicza: "Zastosowanie Technik Chromatograficznych w Analizie Środowiskowej i Klinicznej".
Adres wydawniczy: [B.m.], 2007
Szczegóły: s.30
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_016317
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
71/92
Nr opisu: 0000016318
Autorzy: Stanisław Karski, Izabela Witońska, Joanna Gołuchowska.
Tytuł: HPLC - technika przyjazna katalitykowi. Śledzenie dróg przemian cząsteczek o złożonej budowie.
Cytata wydawnicza: "Zastosowanie Technik Chromatograficznych w Analizie Środowiskowej i Klinicznej".
Adres wydawniczy: [B.m.], 2007
Szczegóły: s.31
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_016318
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
72/92
Nr opisu: 0000016244
Autorzy: Stanisław Karski, Izabela Witońska, Magdalena Frajtak, Natasza Krawczyk, Aleksandra Królak.
Tytuł: Właściwości katalityczne układów Pd-Fe/Al2O3 w redukcji azotanów(V) i azotanów(III).
Tytuł równoległy: Catalytic properties of Pd-Fe/Al2O3 systems in the reduction of nitrates(V) and nitrates(III).
Cytata wydawnicza: 50th Anniversary Polish Chemical Society and Polish Association of Chemical Engineers Congress and 11th EuCheMS - DCE. International Conference on Chemistry and the Environment. Abstract book.
Adres wydawniczy: Toruń, 2007
Szczegóły: s.174
Lokalizacja dokumentu: 104168
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
73/92
Nr opisu: 0000016245
Autorzy: Stanisław Karski, Izabela Witońska, Magdalena Frajtak, Natasza Krawczyk, Aleksandra Królak.
Tytuł: Wpływ oddziaływań międzymetalicznych w układach Pd-In/Al2O3 na ich selektywność w redukcji azotanów.
Tytuł równoległy: The influence of intermetallic interaction in Pd-In/Al2O3 systems on the selectivity in the reduction of nitrates.
Cytata wydawnicza: 50th Anniversary Polish Chemical Society and Polish Association of Chemical Engineers Congress and 11th EuCheMS - DCE. International Conference on Chemistry and the Environment. Abstract book.
Adres wydawniczy: Toruń, 2007
Szczegóły: s.172
Lokalizacja dokumentu: 104168
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
74/92
Nr opisu: 0000015213
Autorzy: Izabela Witońska, Stanisław Karski, Joanna Gołuchowska.
Tytuł: Kinetic studies on the hydrogenation of nitrate in water using RH/Al 2O3 and Rh-Cu/Al2O3 catalysts.
Czasopismo: Kinet. Catal. 2007 Vol.48 nr 6 s.823-828
p-ISSN: 0023-1584

Uwagi wewnętrzne: DIG_015213. http://www.springerlink.com. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: RUS
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
75/92
Nr opisu: 0000016115
Autorzy: Izabela Witońska, Stanisław Karski, D. Gołuczowska.
Tytuł: Issledovanie kinetiki vosstanovlenia nitrat-aniona v vode s ispol'zovaniem katalizatorov Rh/Al2O3 i Rh-Cu/Al2O3.
Czasopismo: Kinet. Katal. 2007 T.48 nr 6 s.1-6
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0453-8811

Uwagi wewnętrzne: Transliteracja nazwiska trzeciego autora: Golucovska D. Na wykazie Gołuchowska J.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: RUS
Język: rus
76/92
Nr opisu: 0000013720
Autorzy: Izabela Witońska, Tomasz Maniecki.
Tytuł: Złoto jako katalizator reakcji chemicznych.
Tytuł równoległy: Gold as a catalyst of chemical reactions.
Czasopismo: Przem. Chem. 2007 T.86 nr 11 s.1036-1043, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0033-2496

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
77/92
Nr opisu: 0000011326
Autorzy: Izabela Witońska, Stanisław Karski, Joanna Gołuchowska.
Tytuł: Hydrogenation of nitrate in water over bimetallic Pd-Ag/Al2O3 catalysts.
Czasopismo: React. Kinet. Catal. Lett. 2007 Vol.90 nr 1 s.107-115
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0133-1736

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: HUN
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
78/92
Nr opisu: 0000016300
Autorzy: Stanisław Karski, Izabela Witońska, Magdalena Frajtak, Natasza Krawczyk, Aleksandra Królak.
Tytuł: Temperature-programmed reduction and desorption study of Pd-Ag/support catalysts.
Cytata wydawnicza: XI Polish-Ukrainian Symposium Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications. Program and proceedings.
Adres wydawniczy: Lublin, 2007
Szczegóły: s.49
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_016300
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
79/92
Nr opisu: 0000006206
Autorzy: Stanisław Karski, Izabela Witońska, Joanna Gołuchowska.
Tytuł: Catalytic properties of Pd-Tl/SiO2 systems in the reaction of liquid phase oxidation of aldoses.
Czasopismo: J. Mol. Catal. A 2006 Vol.245 nr 1-2 s.225-230
p-ISSN: 1381-1169

Uwagi wewnętrzne: DIG_006206. Science Direct. EBSCO. Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: NLD
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
80/92
Nr opisu: 0000010734
Autorzy: Stanisław Karski, Joanna Gołuchowska, Iwona Ludomirska-Piechucka, Izabela Witońska.
Tytuł: Gaz ziemny - strategiczny surowiec katalizy przemysłowej XXI wieku?
Tytuł równoległy: Natural gas - a strategic feedstock for the industrial catalysis of the 21st century?
Czasopismo: Przem. Chem. 2006 T.85 nr 6 s.398-405, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0033-2496

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
81/92
Nr opisu: 0000010735
Autorzy: Stanisław Karski, Iwona Ludomirska-Piechucka, Henryk Proga, Małgorzata Szynkowska, Izabela Witońska, A.M. Kłonkowski, Krzysztof Kledzik.
Tytuł: Zastosowanie spektroskopii TOF-SIMS w charakterystyce katalizatorów Pd-SiO2 otrzymanych metodą zol-żel.
Tytuł równoległy: The TOF-SIMS spectroscopy used to characterize the sol-gel method Pd/SiO2 catalysts.
Czasopismo: Przem. Chem. 2006 T.85 nr 12 s.2-6, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0033-2496

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
82/92
Nr opisu: 0000009391
Autorzy: Stanisław Karski, Izabela Witońska, Joanna Gołuchowska.
Tytuł: Równoczesne oznaczanie azotanów(III) i azotanów(V) w wodach naturalnych z wykorzystaniem techniki HPLC.
Cytata wydawnicza: Sympozjum Chromatograficzne "Zastosowanie Technik Chromatograficznych w Analizie Środowiskowej i Klinicznej".
Adres wydawniczy: [B.m.], 2006
Szczegóły: s.36
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_009391.
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
83/92
Nr opisu: 0000009491
Autorzy: Joanna Gołuchowska, Izabela Witońska, Stanisław Karski.
Tytuł: Catalytic hydrogenation of aqueous nitrate(V) solutions over palladium bimetallic systems Pd-M (M=Cu, Ag, In).
Cytata wydawnicza: VII Conference "Mechanisms of Catalytic Reactions". Abstracts. Vol.2.
Adres wydawniczy: Novosibirsk, 2006
Szczegóły: s.231-233
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_009491.
Półrocze: 2
Kraj: RUS
Język: eng
84/92
Nr opisu: 0000009487
Autorzy: Stanisław Karski, Izabela Witońska, Joanna Gołuchowska.
Tytuł: Kinetics od aqueous nitrate solutions hydrogenation over Rh/Al2O3 and Rh-Cu/Al2O3 catalysts.
Cytata wydawnicza: VII Conference "Mechanisms of Catalytic Reactions". Abstracts. Vol.1.
Adres wydawniczy: Novosibirsk, 2006
Szczegóły: s.204-205
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_009487.
Półrocze: 2
Kraj: RUS
Język: eng
85/92
Nr opisu: 0000009473
Autorzy: Stanisław Karski, Izabela Witońska, Joanna Gołuchowska.
Tytuł: Hydrogenation of nitrate in water over bimetallic Pd-In/Al2O3 catalysts.
Cytata wydawnicza: X Ukrainian-Polish Symposium Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications. Proceedings. Pt.1.
Adres wydawniczy: Lviv, 2006
Szczegóły: s.144-147
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_009473.
Półrocze: 2
Kraj: UKR
Język: eng
86/92
Nr opisu: 0000009364
Autorzy: Joanna Gołuchowska, Stanisław Karski, Izabela Witońska.
Tytuł: Właściwości katalityczne układów Pd-Ag/Al2O3 w reakcji denitryfikacji wody pitnej.
Cytata wydawnicza: XXXVIII OKK. Materiały XXXVIII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego.
Adres wydawniczy: Kraków, 2006
Szczegóły: s.173-174
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_009364.
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
87/92
Nr opisu: 0000004772
Autorzy: Stanisław Karski, Izabela Witońska, Jacek Rogowski, Joanna Gołuchowska.
Tytuł: Interaction between Pd and Ag on the surface of silica.
Czasopismo: J. Mol. Catal. A 2005 Vol.240 nr 1-2 s.155-163
p-ISSN: 1381-1169

Uwagi wewnętrzne: DIG_004772; Science Direct. Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: NLD
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
88/92
Nr opisu: 0000007098
Autorzy: Stanisław Karski, Joanna Gołuchowska, Małgorzata Szynkowska, Izabela Witońska.
Tytuł: Rola MgO i CaO w oczyszczaniu atmosfery ziemskiej z freonów.
Tytuł równoległy: The role of MgO and CaO in the removal of freons from terrestrial atmosphere.
Czasopismo: Przem. Chem. 2005 T.84 nr 3 s.171-174, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0033-2496

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
89/92
Nr opisu: 0000007336
Autorzy: Izabela Witońska, Stanisław Karski, Joanna Gołuchowska.
Tytuł: Interaction between Pd and Ag on the surface of silica.
Cytata wydawnicza: XXXVII OKK. Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego.
Adres wydawniczy: Kraków, 2005
Szczegóły: s.150-151
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_007336
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
90/92
Nr opisu: 0000007337
Autorzy: Izabela Witońska, Stanisław Karski, Joanna Gołuchowska.
Tytuł: Właściwości katalityczne układów Pd-Tl/SiO2 w reakcjach utleniania aldoz w fazie ciekłej.
Cytata wydawnicza: XXXVII OKK. Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego.
Adres wydawniczy: Kraków, 2005
Szczegóły: s.152-153
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_007337
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
91/92
Nr opisu: 0000005221
Autorzy: Stanisław Karski, Izabela Witońska.
Tytuł: Thallium as an additive modifying the selectivity of Pd/SiO2 catalysts.
Czasopismo: Kinet. Catal. 2004 Vol.45 nr 2 s.256-259
p-ISSN: 0023-1584

Uwagi wewnętrzne: DIG_005221. http://www.springerlink.com.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: RUS
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
92/92
Nr opisu: 0000002911
Autorzy: Stanisław Karski, Izabela Witońska.
Tytuł: Modificirovanie katalizatorov PD/SiO2 dobarkami tallia.
Czasopismo: Kinet. Katal. 2004 T.45 nr 2 s.274-277
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0453-8811

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: RUS
Język: rus
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ