logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: TOMCZAK EWA
Liczba odnalezionych rekordów: 34Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/34
Nr opisu: 0000046764
Autorzy: Marianna Greta, Mieczysław Pakosz, Ewa Tomczak-Woźniak.
Tytuł: Carpathian Euroregion as a stimulator to improve Polish-Ukrainian transborder entrepreneurship.
Cytata wydawnicza: Current problems of management of modern organizations in Poland and in Ukraine.
Adres wydawniczy: Łódź, 2014
Szczegóły: s.49-69
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Syst. Zarz. i Innow.
Uwagi wewnętrzne: DIG_046764
Zasięg publikacji/pracy: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
2/34
Nr opisu: 0000046767
Autorzy: Mieczysław Pakosz, Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak.
Tytuł: Enterprises in the Ukrainian political and economic crisis conditions.
Cytata wydawnicza: Current problems of management of modern organizations in Poland and in Ukraine.
Adres wydawniczy: Łódź, 2014
Szczegóły: s.141-161
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Syst. Zarz. i Innow.
Uwagi wewnętrzne: DIG_046767
Zasięg publikacji/pracy: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
3/34
Nr opisu: 0000046772
Autorzy: Ewa Tomczak-Woźniak, Marianna Greta, Mieczysław Pakosz.
Tytuł: Problems and consequences of Russian-Ukrainian crisis un the context of production management of farms in Poland.
Cytata wydawnicza: Current problems of management of modern organizations in Poland and in Ukraine.
Adres wydawniczy: Łódź, 2014
Szczegóły: s.207-223
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Syst. Zarz. i Innow.
Uwagi wewnętrzne: DIG_046772
Zasięg publikacji/pracy: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
4/34
Nr opisu: 0000047514
Autorzy: Marianna Greta, Jacek Otto, Ewa Tomczak-Woźniak.
Tytuł: The European Union (EU) co-deciding and co-governing authorities - knowledge and evaluation in the opinion of the Poles.
Czasopismo: Ekon. Prawo 2014 Vol.13 nr 1 s.136-145
p-ISSN: 1898-2255

Uwagi wewnętrzne: DIG_047514
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
5/34
Nr opisu: 0000047513
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak.
Tytuł: Processes of monetary integration - the Greek crisis and its influence on the European Union.
Czasopismo: Ekon. Prawo 2014 Vol.13 nr 1 s.121-133
p-ISSN: 1898-2255

Uwagi wewnętrzne: DIG_047513
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
6/34
Nr opisu: 0000047560
Autorzy: Ewa Tomczak-Woźniak.
Tytuł: Zarządzanie gospodarcze w strefie euro w warunkach kryzysu.
Tytuł równoległy: Economic governance in euro zone in conditions of crisis.
Czasopismo: Optimum (Białyst.) 2014 nr 1 s.25-35, sum.
p-ISSN: 1506-7637

Uwagi wewnętrzne: DIG_047560
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
7/34
Nr opisu: 0000047538
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak.
Tytuł: Euroregion jako przykład marketingu połączonego (terytorialnego, lokalnego i regionalnego) na wybranym przykładzie.
Tytuł równoległy: The Euroregion as an example of the marketing (teritorial, local, regional) by the chosen example.
Cytata wydawnicza: Organizacje wobec wyzwań XXI wieku.
Adres wydawniczy: Łódź, 2014
Szczegóły: s.329-339, sum.
Uwagi wewnętrzne: DIG_047538
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
8/34
Nr opisu: 0000047547
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak.
Tytuł: Przyszłe członkostwo Albanii w Unii Europejskiej w kontekście roli rolnictwa we wzroście zrównoważonym.
Tytuł równoległy: Future membership of Albania in the European Union in the context of the role of the farming in sustainable growth.
Czasopismo: Sci. J. Wars. Univ. Life Sci.-SGGW, Probl. World Agric. 2014 T.14 z.2 s.59-69
p-ISSN: 2081-6960

Uwagi wewnętrzne: DIG_047547. W ISSN także wersja tyt. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
9/34
Nr opisu: 0000040829
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak.
Tytuł: Długoterminowe cele strategiczne a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w obliczu strategii Europa 2020.
Tytuł równoległy: Long-term strategic objectives and the sustainable development of rural areas facing the strategy Europe 2020.
Czasopismo: J. Agribus. Rural Dev. 2013 nr 2 s.73-81, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 1899-5241

Uwagi wewnętrzne: DIG_040829
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
10/34
Nr opisu: 0000040831
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak.
Tytuł: Europejskie organizacje rolnicze i ich oddziaływanie na społeczno-ekonomiczne przemiany w rolnictwie.
Tytuł równoległy: European agricultural organisations and their influence on socioeconomic transformations of agriculture.
Czasopismo: J. Agribus. Rural Dev. 2013 nr 2 s.83-90, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 1899-5241

Uwagi wewnętrzne: DIG_040831
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
11/34
Nr opisu: 0000040830
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak.
Tytuł: Lokalne grupy działania wobec wspierania przedsiębiorczości wiejskiej.
Tytuł równoległy: Local action groups towards assisting the countryside entrepreneurship.
Czasopismo: J. Agribus. Rural Dev. 2013 nr 2 s.91-100, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 1899-5241

Uwagi wewnętrzne: DIG_040830
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
12/34
Nr opisu: 0000040832
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak, Jarosław Kowalski.
Tytuł: Opinie polskich rolników i mieszkańców wsi dotyczące wspólnej polityki rolnej przed i po 2004 roku.
Tytuł równoległy: Opinions of Polish farmers and rural areas dwellers concerning the common agricultural policy before and after 2004.
Czasopismo: J. Agribus. Rural Dev. 2013 nr 2 s.101-109, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 1899-5241

Uwagi wewnętrzne: DIG_040832
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
13/34
Nr opisu: 0000047573
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak.
Tytuł: Problem spójności w nowej polityce regionalnej UE na lata 2014-2020.
Tytuł równoległy: Problem of cohesion in new EU regional policy 2014-2020.
Czasopismo: Optimum (Białyst.) 2013 nr 4 s.3-13, sum.
p-ISSN: 1506-7637

Uwagi wewnętrzne: DIG_047573
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
14/34
Nr opisu: 0000047581
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak.
Tytuł: Polski sektor rolny a cyfryzacja - przykład i bariery realizacji projektu wdrażającego technologie informatyczne.
Tytuł równoległy: Polish agriculture sector vs. digitization - example and barriers of the computer technologies implementing project realization.
Cytata wydawnicza: Polityka ekonomiczna.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2013
Szczegóły: s.165-175
Uwagi wewnętrzne: DIG_047581
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
15/34
Nr opisu: 0000040817
Autorzy: Ewa Tomczak-Woźniak, Marianna Greta, Robert Stanisławski.
Tytuł: Barriers to IT implementation in primary production based on a project of computer aided farm management.
Cytata wydawnicza: Project Management Development - Practice and Perspectives. Second International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries. Conference proceedings.
Adres wydawniczy: [Riga], 2013
Szczegóły: s. 226-235
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_040817
Półrocze: 1
Kraj: LVA
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
16/34
Nr opisu: 0000040815
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak, Robert Stanisławski.
Tytuł: Euroregion as an organised structure for cross-border EU funds project (example of the Pomerania Euroregion).
Cytata wydawnicza: Project Management Development - Practice and Perspectives. Second International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries. Conference proceedings.
Adres wydawniczy: [Riga], 2013
Szczegóły: s. 236-246
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_040815
Zasięg publikacji/pracy: M
Półrocze: 1
Kraj: LVA
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
17/34
Nr opisu: 0000040816
Autorzy: Robert Stanisławski, Jarosław Kowalski, Ewa Tomczak-Woźniak.
Tytuł: Management of innovative projects from the human capital operational program.
Cytata wydawnicza: Project Management Development - Practice and Perspectives. Second International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries. Conference proceedings.
Adres wydawniczy: [Riga], 2013
Szczegóły: s. 196-206
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_040816
Półrocze: 1
Kraj: LVA
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
18/34
Nr opisu: 0000040802
Autorzy: Jarosław Kowalski, Ewa Tomczak.
Tytuł: Eco-tourism as an opportunity for development of border regions.
Cytata wydawnicza: Selected problems of social policy in border regions.
Adres wydawniczy: Białystok, 2013
Szczegóły: s.56-74
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_040802
Zasięg publikacji/pracy: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
19/34
Nr opisu: 0000040808
Autorzy: Ewa Tomczak-Woźniak.
Tytuł: Marketing in the primary production sector.
Tytuł równoległy: Marketing u sektori pervinnogo virobnictva.
Czasopismo: Visn. L'viv. ordena Lenina Politeh. Inst. Logist. 2013 nr 762 s.212-217, rez.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 0321-0499

Uwagi wewnętrzne: DIG_040808
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: UKR
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
20/34
Nr opisu: 0000047566
Autorzy: Ewa Tomczak-Woźniak.
Tytuł: Rolnictwo w regionach peryferyjnych i jego wpływ na konkurencyjność kraju.
Tytuł równoległy: Agricultural in peripheral regions and its influence on the the country's competitiveness.
Cytata wydawnicza: Wpływ globalizacji i integracji na konkurencyjność nowych krajów czlonkowskich Unii Europejskiej.
Adres wydawniczy: Wilno, 2013
Szczegóły: s.524-533, sum.
Uwagi wewnętrzne: DIG_047566
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: LTU
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
21/34
Nr opisu: 0000040827
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak.
Tytuł: Robert Schuman i Alcide de Gasperi - ludzie pogranicza w służbie idei zjednoczenia starego kontynentu.
Tytuł równoległy: Robert Schuman and Alcide de Gasperi - people of the borderland at the service of the idea of uniting the old continent.
Cytata wydawnicza: Współpraca transgraniczna na obszarach pogranicza.
Adres wydawniczy: Białystok, 2013
Szczegóły: s. 219-232, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_040827
Zasięg publikacji/pracy: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
22/34
Nr opisu: 0000040839
Autorzy: Ewa Tomczak-Woźniak.
Tytuł: Polskie rolnictwo wobec wyzwań e-gospodarki.
Tytuł równoległy: E-economy's challenges putted before the Polish farming
Czasopismo: Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. Ekonom. Probl. Usług 2013 nr 105 s.583-591, sum.
forma: odb.
Uwagi:W serii gł. nr 763. (ISSN 1640-6818) Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T.2
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 1896-382X

Uwagi wewnętrzne: DIG_040839
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
23/34
Nr opisu: 0000038864
Autorzy: Ewa Tomczak-Woźniak.
Tytuł: Albania - tysiące lat tożsamości a sto lat niepodległości.
Czasopismo: Życie Uczelni 2013 nr 123 s.31
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1425-4344

Zasięg czasopisma: L
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
24/34
Nr opisu: 0000035951
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak.
Tytuł: Relacje Unii Europejskiej z partnerami zewnętrznymi - przykład Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Tytuł równoległy: Relations of the European Union with outside partners - the example of European Economic Area.
Cytata wydawnicza: Aspekty integracyjne w Unii Europejskiej i relacje międzyregionalne.
Adres wydawniczy: Wilno, 2012
Szczegóły: s.53-62, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
25/34
Nr opisu: 0000035942
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak.
Tytuł: Euroregiony formą integracji i pobudzania rozwoju lokalnego - przykład Euroregionu Nysa.
Cytata wydawnicza: Otoczenie współczesnych przedsiębiorstw - specyfika i zmiany.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2012
Szczegóły: s.115-126
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_035942
Zasięg publikacji/pracy: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
26/34
Nr opisu: 0000036229
Autorzy: Bogusław Kaczmarek, Ewa Tomczak.
Tytuł: Wspólna polityka rolna a zmiany w funkcjonowaniu sektora produkcji pierwotnej w Polsce.
Tytuł równoległy: The common agricultural policy and the changes in functioning of the orginal production's sector in Poland.
Cytata wydawnicza: Polityka ekonomiczna.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2012
Szczegóły: s.142-149, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_036229
Zasięg publikacji/pracy: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
27/34
Nr opisu: 0000036228
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak.
Tytuł: Wspólna polityka rolna jako elementy dynamizowania i ochrony polskiego rolnictwa.
Tytuł równoległy: Common agricultural policy as an element of actuating and protecting Polish agriculture.
Cytata wydawnicza: Polityka ekonomiczna.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2012
Szczegóły: s.115-124, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_036228
Zasięg publikacji/pracy: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
28/34
Nr opisu: 0000035946
Autorzy: Ewa Tomczak.
Tytuł: Specyfika zarządzania gospodarstwami rolnymi w Polsce.
Cytata wydawnicza: Strategie rozwoju organizacji.
Adres wydawniczy: Kraków, 2012
Szczegóły: s. 115-123
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_035946
Zasięg publikacji/pracy: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
29/34
Nr opisu: 0000040859
Autorzy: Ewa Tomczak-Woźniak.
Tytuł: Agroturystyka - niedocenianą dźwignią turystyki społecznej w Polsce.
Cytata wydawnicza: Wspólny krok naprzód. Dziś i jutro w turystyce społecznej.
Adres wydawniczy: Łódź, 2012
Szczegóły: s.83-91
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_040859
Zasięg publikacji/pracy: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
30/34
Nr opisu: 0000035998
Autorzy: Ewa Tomczak.
Tytuł: Ukierunkowanie interwencjonizmu strukturalnego Unii Europejskiej polskiego rolnictwa - wyniki badań empirycznych.
Tytuł równoległy: Directing the structural interventionism of the European Union for the farming and its' influence on competitiveness of farms in Poland research results.
Czasopismo: Zarz. Finans. 2012 Vol.10 nr 4 s.325-337, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 2084-5189

Uwagi wewnętrzne: DIG_035998
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
31/34
Nr opisu: 0000035952
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak, Krzysztof Lewandowski.
Tytuł: Strategia Lizbońskia i Europa 2020 wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.
Tytuł równoległy: Lisbon strategy and Europe 2020 in face of the challenges of information society and knowledge-based economy.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. Ekon. Probl. Usług 2012 nr 87 s.82-92, sum.
forma: odb.
Uwagi:W serii gł. nr 702. Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe. T.1.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 1640-6818

Uwagi wewnętrzne: DIG_035952
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
32/34
Nr opisu: 0000014200
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska, Ewa Tomczak.
Tytuł: Euroregionalizacja i jej wpływ na rozwój zasobów ludzkich.
Cytata wydawnicza: Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji XXI wieku.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2007
Szczegóły: s.76-85
Lokalizacja dokumentu: 103811
Uwagi wewnętrzne: DIG_014200
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
33/34
Nr opisu: 0000014201
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska, Ewa Tomczak.
Tytuł: Strategia lizbońska wobec problemów zasobów ludzkich w kontekście zarządzania firmą.
Cytata wydawnicza: Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji XXI wieku.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2007
Szczegóły: s.86-93
Lokalizacja dokumentu: 103811
Uwagi wewnętrzne: DIG_014201
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
34/34
Nr opisu: 0000009676
Autorzy: Ewa Tomczak, Maciej Wejman.
Tytuł: Proces kreacji i wdrażania strategii ekspansji na Jednolity Rynek Europejski na przykładzie przedsiębiorstwa z branży piekarniczej.
Cytata wydawnicza: Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim. T.2.
Adres wydawniczy: Łódź, 2006
Szczegóły: s.524-531
Lokalizacja dokumentu: 106668/s
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ