logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: SAKSON-SYSIAK GRAŻYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 44Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/44
Nr opisu: 0000036877
Autorzy: Agnieszka Brzezińska, Marek Zawilski, Dawid Bandzierz, Grażyna Sakson.
Tytuł: Wielkość emisji zanieczyszczeń z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej na przykładzie Łodzi.
Tytuł równoległy: Quantity of the pollutants emission from combined sewage system on the example of Łódź.
Czasopismo: Czas. Inż. Ląd. Śr. Archit. 2014 T.31 z.61 s.7-21, sum.
p-ISSN: 2300-5130
e-ISSN: 2300-8903

Uwagi wewnętrzne: DIG_036877
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
DOI:
2/44
Nr opisu: 0000037222
Autorzy: Grażyna Sakson, Marek Zawilski, Ewa Badowska, Agnieszka Brzezińska.
Tytuł: Zanieczyszczenie ścieków opadowych jako podstawa wyboru sposobu ich zagospodarowania.
Tytuł równoległy: Stormwater pollution as the basis of choice the method of their management.
Czasopismo: Czas. Inż. Ląd. Śr. Archit. 2014 T.31 z.61 s.253-264, sum.
p-ISSN: 2300-5130
e-ISSN: 2300-8903

Uwagi wewnętrzne: DIG_037222
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
DOI:
3/44
Nr opisu: 0000045684
Autorzy: Marek Zawilski, Grażyna Sakson, Agnieszka Brzezińska.
Tytuł: Opportunities for sustainable management of rainwater: case study of Łódź, Poland.
Czasopismo: Ecohydrol. Hydrobiol. 2014 Vol.14 nr 3 s.220-228
p-ISSN: 1642-3593
e-ISSN: 2080-3397

Uwagi wewnętrzne: DIG_045684. Elsevier. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
4/44
Nr opisu: 0000042922
Autorzy: Marek Zawilski, Grażyna Sakson.
Tytuł: Modelowanie spłukiwania zanieczyszczeń stałych ze zlewni miejskich przy wykorzystaniu programu EPA SWMW. Cz.2. Kalibracja i weryfikacja modelu.
Tytuł równoległy: Modelling of solid pollutant wash-off from urban catchment using EPA SWMM software. Pt.2. Model calibration and verification.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2014 T.88 nr 2 s.57-59, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
5/44
Nr opisu: 0000043422
Autorzy: Grażyna Sakson, Błażej Berliński.
Tytuł: Modelowanie systemu odwodnienia miasta z uwzględnieniem obiektów LID na przykładzie dachów zielnych.
Tytuł równoległy: Modelling of urban drainage system with consideration od LID facilities based on green roofs.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2014 T.88 nr 3 s.99-102, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Uwagi wewnętrzne: Współautor artykułu, Błażej Berliński występuje z afiliacją PŁ, choć nie ma tego nazwiska w bazie Osobowe.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
6/44
Nr opisu: 0000046401
Autorzy: Marek Zawilski, Agnieszka Brzezińska, Grażyna Sakson.
Tytuł: Application of the unit hydrograph method for predicting combined sewerage performance.
Cytata wydawnicza: ICUD 2014. 13th International Conference on Urban Drainage. Urban Drainage in the Context of Integrated Urban Water Management: A Bridge between Developed and Developing Countries. Abstract book [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: [B.m.], 2014
Szczegóły: s.68-69Tryb dostępu: http://www.13icud2014.com/docs/ICUD2014_Abstract_Book.pdf [dostęp 10.02.2015].
Uwagi wewnętrzne: DIG_046401
Zasięg publikacji/pracy: M
Kraj: MYS
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
7/44
Nr opisu: 0000046381
Autorzy: Marek Zawilski, Agnieszka Brzezińska, Grażyna Sakson.
Tytuł: Assessment of combined sewer overflow performance on the basis of areal rainfall monitoring.
Cytata wydawnicza: ICUD 2014. 13th International Conference on Urban Drainage. Urban Drainage in the Context of Integrated Urban Water Management: A Bridge between Developed and Developing Countries. Abstract book [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: [B.m.], 2014
Szczegóły: s.19Tryb dostępu: http://www.13icud2014.com/docs/ICUD2014_Abstract_Book.pdf [dostęp 10.02.2015].
Uwagi wewnętrzne: DIG_046381
Zasięg publikacji/pracy: M
Kraj: MYS
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
8/44
Nr opisu: 0000046393
Autorzy: Grażyna Sakson, Marek Zawilski, Agnieszka Brzezińska.
Tytuł: Assessment of heavy metal loads emitted from urban catchment based on Lodz city.
Cytata wydawnicza: ICUD 2014. 13th International Conference on Urban Drainage. Urban Drainage in the Context of Integrated Urban Water Management: A Bridge between Developed and Developing Countries. Abstract book [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: [B.m.], 2014
Szczegóły: s.30Tryb dostępu: http://www.13icud2014.com/docs/ICUD2014_Abstract_Book.pdf [dostęp 10.02.2015].
Uwagi wewnętrzne: DIG_046393
Zasięg publikacji/pracy: M
Kraj: MYS
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
9/44
Nr opisu: 0000046392
Autorzy: Agnieszka Brzezińska, Marek Zawilski, Grażyna Sakson.
Tytuł: Identification of essential factors determining pollutant emissions from combined sewer overflows.
Cytata wydawnicza: ICUD 2014. 13th International Conference on Urban Drainage. Urban Drainage in the Context of Integrated Urban Water Management: A Bridge between Developed and Developing Countries. Abstract book [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: [B.m.], 2014
Szczegóły: s.25Tryb dostępu: http://www.13icud2014.com/docs/ICUD2014_Abstract_Book.pdf [dostęp 10.02.2015].
Uwagi wewnętrzne: DIG_046392
Zasięg publikacji/pracy: M
Kraj: MYS
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
10/44
Nr opisu: 0000046397
Autorzy: Agnieszka Brzezińska, Marek Zawilski, Grażyna Sakson.
Tytuł: The usefulness of online sensors for combined sewer overflows monitoring.
Cytata wydawnicza: ICUD 2014. 13th International Conference on Urban Drainage. Urban Drainage in the Context of Integrated Urban Water Management: A Bridge between Developed and Developing Countries. Abstract book [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: [B.m.], 2014
Szczegóły: s.57Tryb dostępu: http://www.13icud2014.com/docs/ICUD2014_Abstract_Book.pdf [dostęp 10.02.2015].
Uwagi wewnętrzne: DIG_046393
Zasięg publikacji/pracy: M
Kraj: MYS
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
11/44
Nr opisu: 0000046383
Autorzy: Grażyna Sakson, Marek Zawilski, Agnieszka Brzezińska.
Tytuł: Variants of detention of combined wastewater to ensure proper functioning of wastewater treatment plant.
Cytata wydawnicza: ICUD 2014. 13th International Conference on Urban Drainage. Urban Drainage in the Context of Integrated Urban Water Management: A Bridge between Developed and Developing Countries. Abstract book [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: [B.m.], 2014
Szczegóły: s.19Tryb dostępu: http://www.13icud2014.com/docs/ICUD2014_Abstract_Book.pdf [dostęp 10.02.2015].
Uwagi wewnętrzne: DIG_046383
Zasięg publikacji/pracy: M
Kraj: MYS
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
12/44
Nr opisu: 0000046157
Autorzy: Grażyna Sakson-Sysiak.
Tytuł: Charakterystyka ścieków opadowych odprowadzanych ze zlewni o różnym zagospodarowaniu.
Cytata wydawnicza: IX Konferencja. Wody Opadowe - Aspekty Prawne, Ekonomiczne i Techniczne.
Adres wydawniczy: [Poznań], 2014
Szczegóły: s.155-163
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Inż. Śr. i Instal. Bud.
Uwagi wewnętrzne: DIG_046157
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
13/44
Nr opisu: 0000043230
Autorzy: Małgorzata Jędrzejczak, Dorota Olejnik, Grażyna Sakson-Sysiak, Krzysztof Wojciechowski.
Tytuł: Zawartość metali ciężkich w spływach deszczowych różnego pochodzenia.
Cytata wydawnicza: 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. "Chemia - tradycja i nowe wyzwania". Materiały zjazdowe.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2013
Szczegóły: s.361-362
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Org.
Uwagi wewnętrzne: DIG_043230
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
14/44
Nr opisu: 0000039798
Autorzy: Marek Zawilski, Grażyna Sakson.
Tytuł: Wybór metody modernizacji systemu kanalizacyjnego przy wykorzystaniu metody AHP.
Tytuł równoległy: The selection of the method for sewerage system modernisation employing the AHP method multicriterail optimization.
Czasopismo: Ekon. Śr. 2013 Vol.47 nr 4 s.10-23, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Bioproces.
p-ISSN: 0867-8898

Uwagi wewnętrzne: DIG_039798
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez PŁ
15/44
Nr opisu: 0000038767
Autorzy: Grażyna Sakson, Dorota Olejnik.
Tytuł: Metale ciężkie w ściekach opadowych odprowadzanych ze zlewni miejskiej jako kryterium możliwości ich zagospodarowania.
Tytuł równoległy: Heavy metals in stormwater discharged from an urban catchment as a criterion of its management possibilities.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2013 T.87 nr 3 s.135-139, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
16/44
Nr opisu: 0000040151
Autorzy: Marek Zawilski, Grażyna Sakson-Sysiak.
Tytuł: Modelowanie spłukiwania zanieczyszczeń stałych ze zlewni miejskich przy wykorzystaniu programu EPA SWMW. Cz.1. Charakterystyka modelu.
Tytuł równoległy: Modelling of solid pollutant wash-off from urban catchments using EPA SWMM software. Pt.1. Model characteristics.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2013 T.87 nr 7 s.272-274, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
17/44
Nr opisu: 0000039403
Autorzy: Grażyna Sakson, Marek Zawilski.
Tytuł: Wpływ zastosowania obiektów LID na funkcjonowanie miejskich systemów kanalizacyjnych.
Tytuł równoległy: Effect of application of LID objects on functioning of urban sewerage systems.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2013 T.87 nr 6 s.246-248, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
18/44
Nr opisu: 0000043322
Autorzy: Grażyna Sakson, Ewa Badowska.
Tytuł: Zanieczyszczenie ścieków opadowych jako istotne kryterium ich zagospodarowania.
Cytata wydawnicza: Innowacyjne Środki i Efektywne Metody Poprawy Bezpieczeństwa i Trwałości Obiektów Budowlanych i Infrastruktury Transportowej w Strategii Zrównoważonego Rozwoju. [Materiały konferencyjne. Streszczenia referatów].
Adres wydawniczy: Łódź, 2013
Szczegóły: s.105
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Inż. Śr. i Instal. Bud.
Uwagi wewnętrzne: DIG_043322
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
19/44
Nr opisu: 0000039918
Autorzy: Marek Zawilski, Grażyna Sakson-Sysiak.
Tytuł: Ocena emisji zawiesin odprowadzanych kanalizacją deszczową z terenów zurbanizowanych.
Tytuł równoległy: Assessment of total suspended solid emission discharged via storm sewerage system from urban areas.
Czasopismo: Ochr. Śr. 2013 Vol.35 nr 2 s.33-40, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-6169

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.619
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez PŁ
20/44
Nr opisu: 0000043303
Autorzy: Grażyna Sakson.
Tytuł: Wpływ zastosowania urządzeń do lokalnej infiltracji i retencji na funkcjonowanie systemów odwodnień w miastach.
Cytata wydawnicza: VIII Konferencja. Wody Opadowe - Aspekty Prawne, Ekonomiczne i Techniczne.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2013
Szczegóły: s.73-78
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Inż. Śr. i Instal. Bud.
Uwagi wewnętrzne: DIG_043303
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
21/44
Nr opisu: 0000043295
Autorzy: Grażyna Sakson.
Tytuł: Infiltracja i retencja wód.
Czasopismo: Zieleń Miejska 2013 zesz. spec. nr 1 s.20-21
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Inż. Śr. i Instal. Bud.
p-ISSN: 1731-9927

Uwagi wewnętrzne: DIG_043295. Artykuł z dodatku "Woda w krajobrazie miast" do czasopisma Zieleń Miejska 2013 nr 7-8. ISSN 1896-5326. Brak skrótu czasopisma w bazie ISSN.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
22/44
Nr opisu: 0000037199
Autorzy: Grażyna Sakson.
Tytuł: Zastosowanie obiektów infiltracji i bioretencji w zlewni zurbanizowanej.
Cytata wydawnicza: Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju.
Adres wydawniczy: Łódź, 2012
Szczegóły: s.122
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Inż. Śr.
Uwagi wewnętrzne: DIG_037199
Zasięg publikacji/pracy: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
23/44
Nr opisu: 0000030820
Autorzy: Marek Zawilski, Grażyna Sakson.
Tytuł: Modelowanie spływu ścieków opadowych ze zlewni miejskiej przy wykorzystaniu programu SWMM. Cz. 2. Weryfikacja modelu.
Tytuł równoległy: Modelling storm water runoff from urban catchments using SWMM program. Pt. 2. Verification of the model.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2011 nr 9 s.321-323, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
24/44
Nr opisu: 0000031812
Autorzy: Marek Zawilski, Agnieszka Brzezińska, Grażyna Sakson.
Tytuł: Ograniczanie ładunków zanieczyszczeń zrzucanych przez przelewy burzowe kanalizacji ogólnospławnej.
Cytata wydawnicza: Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju. Streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Łódź, 2011
Szczegóły: s.102
Lokalizacja dokumentu: Kat. Geotech. i Bud. Inż.
Uwagi wewnętrzne: DIG_031812
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
25/44
Nr opisu: 0000027332
Autorzy: Marek Zawilski, Grażyna Sakson.
Tytuł: Modelowanie spływu ścieków opadowych ze zlewni miejskiej przy wykorzystaniu programu SWMM. Cz. 1. Kalibracja modelu.
Tytuł równoległy: Modelling of precipitation sewage flow from communal catchment area using SWMM software. Pt. 1 - model calibration.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2010 R.84 nr 11 s.32-36, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
26/44
Nr opisu: 0000026542
Autorzy: Grażyna Sakson-Sysiak.
Tytuł: Wykorzystanie wód opadowych w budynkach.
Czasopismo: Rynek Instal. 2010 R.17 nr 5 s.50-53
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz..
p-ISSN: 1230-9540

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
27/44
Nr opisu: 0000029382
Autorzy: Grażyna Sakson, Jerzy Przybiński.
Tytuł: Dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru w Stacji Wodociągowej w Zgierzu - doświadczenia w rozruchu instalacji.
Czasopismo: Technol. Wody 2010
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Inż. Środ.
p-ISSN: 2080-1467

Uwagi wewnętrzne: DIG_029382
Zasięg czasopisma: Dwum.
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
28/44
Nr opisu: 0000029376
Autorzy: Marek Zawilski, Grażyna Sakson.
Tytuł: Modernizacja systemu kanalizacyjnego w zabudowie zwartej.
Czasopismo: Wodoc. Kanaliz. 2010 nr 4 s.44-45
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1731-724X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
29/44
Nr opisu: 0000024699
Autorzy: Marek Zawilski, Grażyna Sakson-Sysiak, Agnieszka Brzezińska.
Tytuł: Storage of combined sewage in terms of their disposal.
Czasopismo: Pol. J. Environ. Stud. 2009 Vol.1 s.82-87, (Series of Monographs. Water management systems in agricultural and industrial regions - selected problems).
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Śr.
p-ISSN: brak

Uwagi wewnętrzne: DIG_024699
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.947
Punktacja MNiSW: 13.000
30/44
Nr opisu: 0000022279
Autorzy: Marek Zawilski, Grażyna Sakson-Sysiak.
Tytuł: Współczesne kluczowe problemy modelowania systemów kanalizacyjnych.
Tytuł równoległy: Topical problems of sewerage systems modelling.
Czasopismo: Pr. Nauk. Politech. Warsz. Inż. Śr. 2009 z. 57 s. 5-17, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3452
p-ISSN: 1234-4338

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
31/44
Nr opisu: 0000019983
Autorzy: Marek Zawilski, Grażyna Sakson-Sysiak.
Tytuł: Modelling of detention-sedimentation basins for stormwater treatment using SWMM software.
Czasopismo: Gas-Wasserfach, Wasser Abwasser. 2008 Jahrg.149 s.[1-10]
forma: odb.
Uwagi:11th International Conference on Urban Drainage 2008. 31.08.- 05.09. 2008 Edinburg, Scotland, UK.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Śr.
p-ISSN: 0016-3651

Uwagi wewnętrzne: DIG-019983
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: DEU
Język: eng
32/44
Nr opisu: 0000019978
Autorzy: Marek Zawilski, Agnieszka Brzezińska, Grażyna Sakson-Sysiak.
Tytuł: Minimalizacja oddziaływania systemów kanalizacyjnych na środowisko.
Tytuł równoległy: Minimizing of influence of sewerage systems on the environment.
Cytata wydawnicza: INFRAEKO 2008. Infrastrukura Komunalna a Rozwój Zrównoważony Terenów Zurbanizowanych. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Inżynierii Środowiska.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2008
Szczegóły: s.261-273sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Śr.
Uwagi wewnętrzne: DIG_019978
Kraj: POL
Język: pol
33/44
Nr opisu: 0000019982
Autorzy: Marek Zawilski, Grażyna Sakson-Sysiak.
Tytuł: Wykorzystanie programu SWMM w modelowaniu systemów kanalizacyjnych.
Cytata wydawnicza: Problemy Zagospodarowania Wód Opadowych. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Modelowanie Procesów Hydrologicznych".
Adres wydawniczy: Wrocław, 2008
Szczegóły: s.155-169
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Śr.
Uwagi wewnętrzne: DIG_019982
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
34/44
Nr opisu: 0000019976
Autorzy: Grażyna Sakson-Sysiak.
Tytuł: Wody opadowe w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Czasopismo: Wodoc. Kanaliz. 2008 nr 4 s.58-59
forma: odb.
Uwagi:Wyd. Spec. Wody Odpadowe - materiały konferencyjne.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Śr.
p-ISSN: 1731-724X

Uwagi wewnętrzne: DIG_019976
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
35/44
Nr opisu: 0000011648
Autorzy: Marek Zawilski, Grażyna Sakson-Sysiak.
Tytuł: Efekt zastosowania obiektów retencji na rzeczywistej zlewni miejskiej kanalizacji ogólnospławnej.
Tytuł równoległy: Effect of object application in a real city reception area for overall fluming sewage system.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2007 T.81 nr 2 s.10-14, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-302
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
36/44
Nr opisu: 0000016563
Tytuł: POLKAN'07. VI Zjazd Kanalizatorów Polskich. Materiały.
Adres wydawniczy: Łódź : Kom. Inż. Śr. Pol. Akad. Nauk, 2007
Szczegóły: 252 s.24 cm Monografie Komitetu Inżynierii Srodowiska Vol.46
Lokalizacja dokumentu: 104181
p-ISBN: 978-83-89293-66-4

Kraj: POL
Język: pol
37/44
Nr opisu: 0000016590
Autorzy: Marek Zawilski, Grażyna Sakson-Sysiak.
Tytuł: Wykorzystanie wód naturalnych w procesie rewitalizacji miasta.
Tytuł równoległy: Use of natural waters in urban revitalization process.
Cytata wydawnicza: Międzynarodowa Konferencja PRO-REVITA 2006. Rewitalizacja - Nośnik Tożsamości i Rozwoju Obszarów Metropolitalnych.
Adres wydawniczy: Łódź, 2007
Szczegóły: s.433-440, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Archit. i Urban.
Uwagi wewnętrzne: DIG_016590
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
38/44
Nr opisu: 0000015072
Autorzy: Marek Zawilski, Grażyna Sakson.
Tytuł: Modelling of loading of wastewater treatment plant and receiving water by stormwater.
Czasopismo: Pol. J. Environ. Stud. 2007 Vol.16 nr 2A Pt.3 s.797-800
Uwagi:XIV Conference on Problems of Water and Sewage Management in Agricultural and Industrial Regions. Poland, Białowieża, 17-19 June 2007.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Chem.
p-ISSN: 1230-1485

Uwagi wewnętrzne: DIG_015072
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
39/44
Nr opisu: 0000016567
Autorzy: Grażyna Sakson-Sysiak.
Tytuł: Efektywność wykorzystania wody deszczowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Cytata wydawnicza: POLKAN'07. VI Zjazd Kanalizatorów Polskich. Materiały.
Adres wydawniczy: Łódź, 2007
Szczegóły: s.203-212
Lokalizacja dokumentu: 104181
Kraj: POL
Język: pol
40/44
Nr opisu: 0000008397
Autorzy: Marek Zawilski, Grażyna Sakson-Sysiak.
Tytuł: Optimal control strategies for stormwater detention tanks.
Cytata wydawnicza: 10 ICUD. 10th International Conference on Urban Drainage [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: [B.m.], 2005
Szczegóły: 1 dysk optyczny (CD-ROM) E:10icud_489_801.pdf s.1-8
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Śr.
Uwagi wewnętrzne: DIG_008397
Półrocze: 2
Kraj: DNK
Język: eng
41/44
Nr opisu: 0000006526
Autorzy: Marek Zawilski, Grażyna Sakson-Sysiak.
Tytuł: Retencja spływów opadowych w aspekcie minimalizacji obciążenia systemu kanalizacyjnego i odbiornika ścieków.
Cytata wydawnicza: II Kongres Inżynierii Środowiska. Materiały T.1.
Adres wydawniczy: Lublin, 2005
Szczegóły: s.579-587
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Chem.
Uwagi wewnętrzne: DIG_006526
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
42/44
Nr opisu: 0000006524
Autorzy: Marek Zawilski, Grażyna Sakson-Sysiak.
Tytuł: Skuteczność infiltracji wód opadowych na terenach zurbanizowanych.
Cytata wydawnicza: II Kongres Inżynierii Środowiska. Materiały T.1.
Adres wydawniczy: Lublin, 2005
Szczegóły: s.571-578
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Chem.
Uwagi wewnętrzne: DIG_006524
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
43/44
Nr opisu: 0000000392
Autorzy: Marek Zawilski, Grażyna Sakson-Sysiak.
Tytuł: Systemy wykorzystywania wody deszczowej i ich wpływ na funkcjonowanie kanalizacji miejskiej
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2004 R.78 nr 9 s.298-302
Lokalizacja dokumentu: P-302
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
44/44
Nr opisu: 0000004222
Autorzy: Marek Zawilski, Grażyna Sakson-Sysiak.
Tytuł: Possibility and effect of OSR/OSD implementation on a densely built-up urban catchment.
Cytata wydawnicza: International Conference on Urban Drainage Modelling.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2004
Szczegóły: s.573-581
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Śr.
Uwagi wewnętrzne: DIG_004222
Półrocze: 2
Kraj: GBR
Język: eng
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ