logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: PRZYBYSZ KAZIMIERZ
Liczba odnalezionych rekordów: 70Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/70
Nr opisu: 0000048858
Autorzy: Anna Koziróg, Agnieszka Wysocka-Robak, Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Antifungal activity of paper modified with ionic liquids.
Tytuł równoległy: Aktywność przeciwgrzybowa papierów modyfikowanych cieczami jonowymi.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2015 Vol.23 nr 4 s.134-137, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
2/70
Nr opisu: 0000047600
Autorzy: Piotr Przybysz, Kazimierz Przybysz, Czesław Kuncewicz.
Tytuł: A new method for determination of pulp suspension drainability.
Tytuł równoległy: Nowa metoda oceny odwadnialności zawiesin włóknistych.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2014 nr 87 s.177-180, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
3/70
Nr opisu: 0000047687
Autorzy: Kazimierz Przybysz, Piotr Przybysz, Marcin Dubowik, Marta Kucner, Kamila Buzała.
Tytuł: Application of poplar pulps as cost-effective addition to production of paper.
Czasopismo: J. Int. Sci. Publ. : Mater. Methods Technol.[Dokument elektroniczny] 2014 Vol.8 s.584-591, Tryb dostępu: http://www.scientific-publications.net/en/article/1000208/[dostęp 24.03.2015].
p-ISSN: 1314-7269

Uwagi wewnętrzne: DIG_047687
Zasięg czasopisma: M
Kraj: BGR
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
4/70
Nr opisu: 0000047688
Autorzy: Piotr Przybysz, Kazimierz Przybysz, Marta Kucner, Marcin Dubowik, Kamila Buzała.
Tytuł: Papermaking potential of new lines of poplar trees.
Czasopismo: J. Int. Sci. Publ. : Mater. Methods Technol.[Dokument elektroniczny] 2014 Vol.8 s.576-583, Tryb dostępu: http://www.scientific-publications.net/en/article/1000207/[dostęp 24.03.2015].
p-ISSN: 1314-7269

Uwagi wewnętrzne: DIG_047688
Zasięg czasopisma: M
Kraj: BGR
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
5/70
Nr opisu: 0000043533
Autorzy: Piotr Przybysz, Kazimierz Przybysz, Kamila Buzała.
Tytuł: Hot pressing of paper web.
Tytuł równoległy: Gorące prasowanie wstęgi papierniczej.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2013 nr 84 s.52-55, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
6/70
Nr opisu: 0000043534
Autorzy: Kazimierz Przybysz, Piotr Przybysz.
Tytuł: Poplar wood as a raw material for the paper industry in the twenty-first century.
Tytuł równoległy: Topola jako surowiec drzewny dla przemysłu papierniczego w XXI wieku.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2013 nr 84 s.56-59, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
7/70
Nr opisu: 0000042800
Autorzy: Anna Koziróg, Agnieszka Wysocka-Robak, Zofia Żakowska, Kazimierz Przybysz, Juliusz Pernak.
Tytuł: Aktywność przeciwgrzybowa papierów modyfikowanych cieczami jonowymi
Tytuł równoległy: Antifungal activity of paper modifying by ionic liquids.
Cytata wydawnicza: INPAP 2013. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: [B.m.], 2013
Szczegóły: 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.[1]
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Śr.
Uwagi wewnętrzne: DIG_042800
Zasięg publikacji/pracy: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
8/70
Nr opisu: 0000042807
Autorzy: Weronika Mierzyńska, Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Badanie zdolności papierotwórczej różnych rodzajów mas makulaturowych.
Tytuł równoległy: Study papermaking capacity of different types of waste paper pulp.
Cytata wydawnicza: INPAP 2013. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: [B.m.], 2013
Szczegóły: 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.[1]
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Śr.
Uwagi wewnętrzne: DIG_042807
Zasięg publikacji/pracy: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
9/70
Nr opisu: 0000040915
Autorzy: Kazimierz Przybysz, Konrad Olejnik, Piotr Przybysz, Wojciech Świekatowski.
Typ patentu: Patent
Kraj opatentowania: Polska
Numer patentu: 215069
Międzynarodowa klasyfikacja patentowa Int Cl./sup: Int. Cl. B09B 1/00 (2006.01)Int. Cl. D21B 1/08 (2006.01)
Tytuł patentu: Sposób utylizacji odpadów z przerobu makulatury.
Właściciel, kraj: Politechnika Łódzka. Polska
Data opublikowania: Opubl. 31.10.2013
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
10/70
Nr opisu: 0000039670
Autorzy: Piotr Przybysz, Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Rozwój poglądów dotyczących procesu mielenia papierniczych mas włóknistych. Cz. I. Rozwój konstrukcji i funkcjonowania urządzeń oraz układów mielenia papierniczych mas włóknistych.
Tytuł równoległy: An overview of pulp refining concepts. Pt. I. Development of construction and operation of pulp refining installations and units.
Czasopismo: Prz. Pap. 2013 Vol.69 nr 6 s.383-389, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0033-2291

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
11/70
Nr opisu: 0000041249
Autorzy: Anna Koziróg, Agnieszka Wysocka-Robak, Kazimierz Przybysz, Alicja Michalczyk, Filip Walkiewicz.
Tytuł: Azolany imidazoliowe. Właściwości przeciwgrzybowe i możliwość wykorzystania w papiernictwie.
Tytuł równoległy: Imidazolium azolates. Antifungal activity and the ability to use in papermaking.
Czasopismo: Przem. Chem. 2013 T.92 nr 9 s.1618-1620, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0033-2496

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.367
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
12/70
Nr opisu: 0000041697
Autorzy: Anna Koziróg, Agnieszka Wysocka-Robak, Kazimierz Przybysz, Alicja Michalczyk, Filip Walkiewicz.
Tytuł: Imidazoliowe ciecze jonowe - możliwości wykorzystania w papiernictwie.
Cytata wydawnicza: VIII Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: "Ciecze Jonowe - od Syntezy przez Właściwości do Aplikacji".
Adres wydawniczy: [B.m.] : [B.w.], 2013
Szczegóły: s.116
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_041697
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
13/70
Nr opisu: 0000041700
Autorzy: Agnieszka Wysocka-Robak, Anna Koziróg, Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Wpływ cieczy jonowych na właściwości optyczne papieru.
Cytata wydawnicza: VIII Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: "Ciecze Jonowe - od Syntezy przez Właściwości do Aplikacji".
Adres wydawniczy: [B.m.], 2013
Szczegóły: s.117
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_041700
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
14/70
Nr opisu: 0000038259
Autorzy: Anna Koziróg, Agnieszka Wysocka-Robak, Kazimierz Przybysz, Zofia Żakowska, Regina Jeziórska.
Tytuł: Materiały techniczne modyfikowane biocydami a ich oporność na rozwój grzybów strzępkowych.
Tytuł równoległy: Technical materials modified biocides and their resistance to the growth of filamentous fungi.
Czasopismo: Ochr. Korozją 2012 Vol.55 nr spec. 9s/A s.287-292, sum.
forma: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych. Materiały Konferencyjne. Łódź, 14-26 września 2012.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.
p-ISSN: 0473-7733

Uwagi wewnętrzne: DIG_038259. SIGMA-NOT.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
15/70
Nr opisu: 0000037859
Autorzy: Kazimierz Przybysz, Piotr Przybysz, Agnieszka Wysocka-Robak, Konrad Olejnik.
Tytuł: Measurement of internal fibrillation according to centrifugal method (WRV).
Cytata wydawnicza: Physico-chemical analysis of lignocellulosic materials. Pt. 2.
Adres wydawniczy: Poznań, 2012
Szczegóły: s.55-63
Zasięg publikacji/pracy: M
Kraj: POL
Język: eng
16/70
Nr opisu: 0000037860
Autorzy: Konrad Olejnik, Agnieszka Wysocka-Robak, Kazimierz Przybysz, Piotr Przybysz.
Tytuł: Role and measurement of cellulosic fibre dimensions in papermaking technology.
Cytata wydawnicza: Physico-chemical analysis of lignocellulosic materials. Pt. 2.
Adres wydawniczy: Poznań, 2012
Szczegóły: s.74-86
Zasięg publikacji/pracy: M
Kraj: POL
Język: eng
17/70
Nr opisu: 0000033353
Autorzy: Piotr Przybysz, Kazimierz Przybysz, Konrad Olejnik.
Tytuł: Determination of rheological properties of fibrous structures.
Tytuł równoległy: Badanie reologicznych właściwości struktur włóknistych.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2011 nr 75 s.240-243, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Uwagi wewnętrzne: DIG_033353
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
18/70
Nr opisu: 0000033351
Autorzy: Piotr Przybysz, Kazimierz Przybysz, Konrad Olejnik.
Tytuł: Methods for determination of pulp suspensions drainability.
Tytuł równoległy: Porównanie metod oceny odwadnialności papierniczych zawiesin włóknistych.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2011 nr 75 s.236-239, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Uwagi wewnętrzne: DIG_033351
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
19/70
Nr opisu: 0000033336
Autorzy: Kazimierz Przybysz, Konrad Olejnik, Piotr Przybysz.
Tytuł: Characteristics of water contained in papermaking pulps.
Cytata wydawnicza: Physico-chemical analysis of lignocellulosic materials.
Adres wydawniczy: Waszawa, 2011
Szczegóły: s.17-31
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Pap. i Poligr.
Uwagi wewnętrzne: DIG_033336
Kraj: POL
Język: eng
20/70
Nr opisu: 0000033533
Autorzy: Piotr Przybysz, Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Ocena funkcjonowania systemu recyklingu.
Cytata wydawnicza: PROGRESS'11. XVII Międzynarodowa Konferencja Papiernicza. Papier - naturalny produkt przyjazny środowisku [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: Łódź, 2011
Szczegóły: 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.[1-5]
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Pap. i Poligr.
Uwagi wewnętrzne: DIG_033533
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
21/70
Nr opisu: 0000027335
Autorzy: Kazimierz Przybysz, Piotr Przybysz.
Tytuł: Rozwój koncepcji ochrony środowiska w przemyśle papierniczym.
Tytuł równoległy: Development of environmental protection cocncept in paper industry.
Czasopismo: Prz. Pap. 2010 R.66 nr 11 s.615-619
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0033-2291

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
22/70
Nr opisu: 0000025231
Autorzy: Kazimierz Przybysz, Piotr Przybysz.
Tytuł: Waste paper - substitute for wood in paper industry.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2009 nr 69 s.215-218
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-5912

Uwagi wewnętrzne: DIG_025231
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
23/70
Nr opisu: 0000023528
Autorzy: Kazimierz Przybysz, Piotr Przybysz.
Tytuł: Model systemu recyklingu makulatury w Polsce.
Czasopismo: Chemik 2009 R.62 nr 6 supl. s.114
Uwagi:VI Kongres Technologii Chemicznej. Materiały kongresowe. T.2. Warszawa, 21 - 25 czerwca 2009 r.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Apar. Proces.
p-ISSN: 0009-2886

Uwagi wewnętrzne: DIG_023528
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
24/70
Nr opisu: 0000023861
Autorzy: Kazimierz Przybysz, Piotr Przybysz.
Tytuł: System recyklingu makulatury w Polsce w 2008 roku. Cz.1. Zużycie wytworów papierowych i odzysk makulatury.
Tytuł równoległy: Paper recycling system in Poland in 2008. Pt 1. Consumption of paper products and collection of recovered paper.
Czasopismo: Prz. Pap. 2009 R.65 nr 12 s.715-719
Lokalizacja dokumentu: P-333
p-ISSN: 0033-2291

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
25/70
Nr opisu: 0000021090
Autorzy: Kazimierz Przybysz, Piotr Przybysz.
Tytuł: Klasyfikacja ogólna i charakterystyka wody zawartej w papierniczych materiałach włóknistych.
Tytuł równoległy: Classification system of water in papermaking pulp and paper products.
Cytata wydawnicza: PROGRESS'08 XVI Międzynarodowa Konferencja Papiernicza. Efektywność Procesów Papierniczych i Przetwórstwa Papieru[Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: [B.m.], 2008
Szczegóły: pamięć masowa USB s.1-8
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Pap. i Poligr.
Uwagi wewnętrzne: DIG_021090
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: poleng
26/70
Nr opisu: 0000021049
Autorzy: Piotr Przybysz, Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Klasyfikacja ogólna i charakterystyka wody zawartej w papierniczych materiałach włóknistych.
Cytata wydawnicza: PROGRESS'08. XVI Międzynarodowa Konferencja Papiernicza. Efektywność Procesów Papierniczych i Przetwórstwa Papieru. Streszczenia referatów. Katalog wystawców.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2008
Szczegóły: s.13-14
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Pap. i Poligr.
Uwagi wewnętrzne: Pełny tekst DIG_021049
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
27/70
Nr opisu: 0000015829
Tytuł czasopisma: Przegląd Papierniczy.
Tytuł równoległy: Polish Paper Review.
Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Papierników Polskich.
Częstotliwość: [Mies.]
Adres wydawniczy: Warszawa : SIGMA-NOT, 2008
Lokalizacja: P-333
Ozn. odp.: Rada Progr. Kawka Włodzimierz, Przybysz Kazimierz, Surma-Ślusarska Barbara, Surewicz Włodzimierz, Tarnawski Wiktorian. Red. Nacz. Wandelt Paweł. Red. Klepaczka Aleksander. Stale współprac. Drzewińska Ewa, Surewicz Włodzimierz.
p-ISSN: 0033-2291

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
28/70
Nr opisu: 0000015886
Autorzy: Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Production and consumption of papermaking pulps.
Tytuł równoległy: Produkcja i zużycie papierniczych mas włóknistych w przemyśle papierniczym.
Czasopismo: Ann. Wars. Univ. Life Sci., For. Wood Technol. 2007 nr 62 s.182-186, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3871
p-ISSN: 1898-5912

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
29/70
Nr opisu: 0000015958
Autorzy: Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Technologia papieru.
Adres wydawniczy: Łódź : WIST, 2007
Szczegóły: 25 cm
Opis części i lokalizacja: Cz.1 Papiernicze masy włókniste. 276 s. ISBN 83-922268-1-X; 104182
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
30/70
Nr opisu: 0000013419
Autorzy: Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Charakterystyka wody zawartej w papierniczych masach włóknistych i wytworach papierniczych. Cz. 4. Woda zatrzymana i semizwiązana zawarta w papierniczych masach włóknistych.
Tytuł równoległy: Charcteristics of water contained in papermaking stock and paper products. Pt. 4. Retained and semi-bound water in papermaking stock.
Czasopismo: Prz. Pap. 2007 Vol.63 nr 7 s.395-398
Lokalizacja dokumentu: P-333
p-ISSN: 0033-2291

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
31/70
Nr opisu: 0000012132
Autorzy: Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Klasyfikacja wody zawartej w papierniczych masach włóknistych i wytworach papierniczych. Cz.2 Woda sklarowana i sedymentacyjna.
Tytuł równoległy: Classification of water contained in papermaking pulps an paper products. Pt.2 Sedimentation and clarified water.
Czasopismo: Prz. Pap. 2007 R.63 nr 2 s.113-116, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-333
p-ISSN: 0033-2291

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
32/70
Nr opisu: 0000017855
Autorzy: Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Klasyfikacja wody zawartej w papierniczych masach włóknistych i wytworach papierniczych. Cz.3. Woda wolna zawarta w papierniczych masach włóknistych.
Tytuł równoległy: Classification of water contained in Papermaking pulps and paper products. Pt.3. Free water in papermaking pulps.
Czasopismo: Prz. Pap. 2007 Vol.63 nr 4 221-224
Lokalizacja dokumentu: P-333
p-ISSN: 0033-2291

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: pol
33/70
Nr opisu: 0000013421
Autorzy: Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Nowy typ aparatu Rapid Kothen.
Tytuł równoległy: New type of Rapid Kothen apparatus.
Czasopismo: Prz. Pap. 2007 Vol.63 nr 7 s.413-414
Lokalizacja dokumentu: P-333
p-ISSN: 0033-2291

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
34/70
Nr opisu: 0000016000
Autorzy: Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Produkcja i zużycie wytworów papierniczych w Polsce i na świecie.
Cytata wydawnicza: Technologia drewna wczoraj, dziś, jutro: studia i szkice na Jubileusz Profesora Ryszarda Babickiego.
Adres wydawniczy: Poznań, 2007
Szczegóły: s.79-90
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Pap. i Poligr.
Uwagi wewnętrzne: odb. tylko spisu treści
Kraj: POL
Język: pol
35/70
Nr opisu: 0000015901
Autorzy: Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Recykling makulatury w Polsce.
Cytata wydawnicza: VII Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle Chemicznym i Rolnictwie. Streszczenia.
Adres wydawniczy: Szczecin, 2007
Szczegóły: s.36
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
36/70
Nr opisu: 0000011515
Tytuł czasopisma: Przegląd Papierniczy.
Tytuł równoległy: Polish Paper Review.
Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Papierników Polskich.
Częstotliwość: [Mies.]
Adres wydawniczy: Warszawa : SIGMA-NOT, 2007
Lokalizacja: P-333
Ozn. odp.: Rada Progr. Kawka Włodzimierz, Przybysz Kazimierz, Surma-Ślusarska Barbara, Surewicz Włodzimierz, Tarnawski Wiktorian . Red. Nacz. Wandelt Paweł . Red. Klepaczka Aleksander . Stale współprac. Drzewińska Ewa, Surewicz Włodzimierz.
p-ISSN: 0033-2291

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
37/70
Nr opisu: 0000012295
Autorzy: Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Classification system of water in papermaking pulps.
Tytuł równoległy: Podział wody w papierniczych masach włóknistych.
Czasopismo: Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR., For. Wood Technol. 2006 nr 59 s.202-205, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-27
p-ISSN: 0208-5704

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
38/70
Nr opisu: 0000012578
Autorzy: Katarzyna Godlewska, Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Flexibility of cellulose fibres.
Tytuł równoległy: Giętkość włókien papierniczych mas włóknistych.
Czasopismo: Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR., For. Wood Technol. 2006 nr 58 s.321-325, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-27
p-ISSN: 0208-5704

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
39/70
Nr opisu: 0000012293
Autorzy: Izabela Modzelewska, Kazimierz Przybysz, Agnieszka Wysocka-Robak.
Tytuł: Investigations of the impact of the type of pulp on the course of isotherms of water vapour sorption and desorption in paper products.
Tytuł równoległy: Badanie wpływu rodzaju masy włóknistej na przebieg izoterm sorpcji i desorpcji pary wodnej w wytworach papierniczych.
Czasopismo: Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR., For. Wood Technol. 2006 nr 59 s.91-94, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-27
p-ISSN: 0208-5704

Uwagi wewnętrzne: kontynuacja Zesz. Nauk. Szk. Gł. Gospod. Wiej. Ekon. Org. Gosp. Żyw.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
40/70
Nr opisu: 0000012297
Autorzy: Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Strenght of papermaking pulps fibers.
Tytuł równoległy: Wytrzymałość włókien papierniczych mas włóknistych
Czasopismo: Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR., For. Wood Technol. 2006 nr 59 s.206-209, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-27
p-ISSN: 0208-5704

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
41/70
Nr opisu: 0000009346
Autorzy: Kazimierz Przybysz, Katarzyna Godlewska.
Tytuł: Wpływ naprężeń ściskających na objętność właściwą mokrych struktur włoknistych.
Tytuł równoległy: The influence of compressive stress on density of wet fibrous structures.
Czasopismo: Prz. Pap. 2006 R.61 nr 10 s.607-610, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-333
p-ISSN: 0033-2291

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
42/70
Nr opisu: 0000010215
Autorzy: Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Rozmieszczenie wody w papierniczych masach włóknistych.
Tytuł równoległy: The distribution of water in papermaking pulps.
Czasopismo: Przem. Chem. 2006 T.85 nr 8-9 Cz.2 s.1300-1302, sum.
Uwagi:TECHEM 5. V Kongres Technologii Chemicznej "Ochrona Środowiska". Poznań 11-15 września 2006 r.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0033-2496

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
43/70
Nr opisu: 0000010217
Autorzy: Kazimierz Przybysz, Zofia Przybysz, Ewa Drzewińska.
Tytuł: Wykorzystanie surowców roślinnych we współczesnym przemyśle papierniczym - stan i perspektywy rozwoju.
Tytuł równoległy: The use of vegetal materials in modern papermaking industry - current state and perspectives.
Czasopismo: Przem. Chem. 2006 T.85 nr 8-9 Cz.2 s.1303-1306, sum.
Uwagi:TECHEM 5. V Kongres Technologii Chemicznej "Ochrona Środowiska". Poznań 11-15 września 2006 r.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0033-2496

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
44/70
Nr opisu: 0000010342
Autorzy: Katarzyna Godlewska, Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Reosedymentacja zawiesin włóknistych.
Cytata wydawnicza: TECHEM 5. V Kongres Technologii Chemicznej. Streszczenia. T.2.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Szczegóły: s.318
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Apar. Proces.
Uwagi wewnętrzne: Pełny tekst Przem. Chem. 2006 nr 8-9.
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
45/70
Nr opisu: 0000010333
Autorzy: Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Rozmieszczenie wody w papierniczych masach włóknistych.
Cytata wydawnicza: TECHEM 5. V Kongres Technologii Chemicznej. Streszczenia. T.2.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Szczegóły: s.305
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Apar. Proces.
Uwagi wewnętrzne: Pełny tekst Przem. Chem. 2006 nr 8-9.
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
46/70
Nr opisu: 0000010322
Autorzy: Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Wykorzystanie surowców roślinnych we współczesnym przemyśle papierniczym - stan i perspektywy rozwoju.
Cytata wydawnicza: TECHEM 5. V Kongres Technologii Chemicznej. Streszczenia. T.2.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Szczegóły: s.289
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Apar. Proces.
Uwagi wewnętrzne: Pełny tekst Przem. Chem. 2006 nr 8-9.
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
47/70
Nr opisu: 0000005807
Tytuł czasopisma: Przegląd Papierniczy.
Tytuł równoległy: Polish Paper Review.
Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Papierników Polskich.
Częstotliwość: [Mies.]
Adres wydawniczy: Warszawa : SIGMA-NOT, 2006
Lokalizacja: P-333
Ozn. odp.: Rada Progr. Kawka Włodzimierz, Przybysz Kazimierz, Surma-Ślusarska Barbara, Surewicz Włodzimierz, Tarnawski Wiktorian . Red. Nacz. Wandelt Paweł . Red. Klepaczka Aleksander . Stale współprac. Drzewińska Ewa, Surewicz Włodzimierz.
p-ISSN: 0033-2291

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
48/70
Nr opisu: 0000007875
Autorzy: Barbara Czajka, Andrzej Łuczak, Krystyna Przybył, Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Paderewski, Hoover i bawełna, czyli zapomniany fragment z genezy powstania Izby Bawełny w Gdyni.
Cytata wydawnicza: 8. Międzynarodowa Konferencja Bawełniarska w Gdyni "Systemy Oceny, Przetwórstwa i Marketingu Bawełny w XXI w."
Adres wydawniczy: Gdynia, 2005
Szczegóły: s.265-269
Lokalizacja dokumentu: 100082
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
49/70
Nr opisu: 0000007877
Autorzy: Kazimierz Przybysz, Krystyna Przybył, Andrzej Łuczak.
Tytuł: Rola bawełny w rozwoju kultury i nauki.
Cytata wydawnicza: 8. Międzynarodowa Konferencja Bawełniarska w Gdyni "Systemy Oceny, Przetwórstwa i Marketingu Bawełny w XXI w."
Adres wydawniczy: Gdynia, 2005
Szczegóły: s.283-290
Lokalizacja dokumentu: 100082
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
50/70
Nr opisu: 0000005204
Autorzy: Izabela Modzelewska, Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Effect of climatic conditions on dimensional stability of paper products.
Tytuł równoległy: Wpływ warunków klimatycznych na stateczność wymiarową wyrobów papierniczych.
Czasopismo: Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR., For. Wood Technol. 2005 nr 57 s.66-70, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-27
p-ISSN: 0208-5704

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
51/70
Nr opisu: 0000005207
Autorzy: Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Paper industry at the turn of the 20th and 21st centuries.
Tytuł równoległy: Przemysł papierniczy na przełomie XX i XXI wieku.
Czasopismo: Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR., For. Wood Technol. 2005 nr 57 s.165-168, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-27
p-ISSN: 0208-5704

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
52/70
Nr opisu: 0000008275
Autorzy: Kazimierz Przybysz, Ewa Drzewińska, Anna Stanisławska, Agnieszka Wysocka-Robak, Anna Cieniecka-Rosłonkiewicz, Joanna Foksowicz-Flaczyk, Juliusz Pernak.
Tytuł: Ionic liquids and paper.
Czasopismo: Ind. Eng. Chem. Res. 2005 Vol.44 nr 13 s.4599-4604
p-ISSN: 0888-5885

Uwagi wewnętrzne: DIG_008275. ACS.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: USA
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
53/70
Nr opisu: 0000001198
Autorzy: Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Klasyfikacja wody zawartej w papierniczych masach włóknistych i wytworach papierniczych.
Tytuł równoległy: Classification of water contained in pulp and paper products.
Czasopismo: Prz. Pap. 2005 R.61 nr 1 s.41-44
Lokalizacja dokumentu: P-333
p-ISSN: 0033-2291

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
54/70
Nr opisu: 0000005094
Autorzy: Kazimierz Przybysz, Katarzyna Godlewska.
Tytuł: Metody pomiaru odkształcalności włókien papierniczych mas włóknistych.
Tytuł równoległy: Deformability measurement methods of wood pulp based fibres.
Czasopismo: Prz. Pap. 2005 R.61 nr 11 s.689-693
Lokalizacja dokumentu: P-333
p-ISSN: 0033-2291

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
55/70
Nr opisu: 0000002263
Autorzy: Kazimierz Przybysz.
Tytuł: System kontroli jakości masy włóknistej. Cz.1. Cel i zadania systemu.
Tytuł równoległy: Pulp quality control system. Pt.1. Aims and tasks.
Czasopismo: Prz. Pap. 2005 R.61 nr 5 s.87-90
Lokalizacja dokumentu: P-333
p-ISSN: 0033-2291

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
56/70
Nr opisu: 0000003735
Autorzy: Kazimierz Przybysz.
Tytuł: System kontroli jakości masy włóknistej. Cz.2. Wymiary i kształt włókien.
Tytuł równoległy: Pulp quality control system. Pt.2. Fibre measurements and shapes.
Czasopismo: Prz. Pap. 2005 R.61 nr 4 s.212-216, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-333
p-ISSN: 0033-2291

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
57/70
Nr opisu: 0000004409
Autorzy: Kazimierz Przybysz, Paweł Wandelt.
Tytuł: System kontroli jakości masy włóknistej. Cz.3. Wytrzymałość włókien.
Tytuł równoległy: Pulp quality cintrol system. Pt.3. Fibre strength.
Czasopismo: Prz. Pap. 2005 R.61 nr 5 s.283-286
Lokalizacja dokumentu: P-333
p-ISSN: 0033-2291

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
58/70
Nr opisu: 0000004556
Autorzy: Kazimierz Przybysz.
Tytuł: System kontroli jakości masy włóknistej. Cz.4 Pierwotna frakcja drobna.
Tytuł równoległy: Pulp quality control system. Pt. 4. Primary fines fraction.
Czasopismo: Prz. Pap. 2005 R.55 nr 6 s.325-327
Lokalizacja dokumentu: P-333
p-ISSN: 0033-2291

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
59/70
Nr opisu: 0000004878
Autorzy: Kazimierz Przybysz.
Tytuł: System kontroli jakości masy włóknistej. Cz.5 Substancje rozpuszczalne zawarte w masie włóknistej.
Tytuł równoległy: Pulp quality control system. Pt. 4. Solubles contained in pulp.
Czasopismo: Prz. Pap. 2005 R.61 nr 9 s.574-577, sum.
Uwagi:Błędny tytuł cz.5 Pierwotna frakcja drobna. W spisie treści poprawny
Lokalizacja dokumentu: P-333
p-ISSN: 0033-2291

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
60/70
Nr opisu: 0000005066
Autorzy: Barbara Czajka, Andrzej Krzysztof Łuczak, Krystyna Przybył, Kazimierz Przybysz.
Tytuł: "Bawełniana" subwencja USA dla gospodarki polskiej po wojnie 1914-1918.
Tytuł równoległy: "Cotton" USA subvention for Polish economy after 1914-1918 war.
Czasopismo: Prz. Włók. Włók. Odzież Skóra 2005 R.59 nr 11 s.23-25
Lokalizacja dokumentu: P-335
p-ISSN: 1731-8645

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
61/70
Nr opisu: 0000007898
Autorzy: Kazimierz Przybysz, Krystyna Przybył, Andrzej Łuczak.
Tytuł: Cotton contribution to the development of culture and science.
Cytata wydawnicza: The 8th International Cotton Conference in Gdynia "Systems of Cotton Assessment, Processing and Marketing in the 21st Century"
Adres wydawniczy: Gdynia, 2005
Szczegóły: s.281-288
Lokalizacja dokumentu: 100083
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
62/70
Nr opisu: 0000007897
Autorzy: Barbara Czajka, Andrzej Łuczak, Krystyna Przybył, Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Paderewski, Hoover and cotton, or the forgotten element from the history of establishing the Gdynia Cotton Association.
Cytata wydawnicza: The 8th International Cotton Conference in Gdynia "Systems of Cotton Assessment, Processing and Marketing in the 21st Century"
Adres wydawniczy: Gdynia, 2005
Szczegóły: s.263-267
Lokalizacja dokumentu: 100083
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
63/70
Nr opisu: 0000001186
Tytuł czasopisma: Przegląd Papierniczy.
Tytuł równoległy: Polish Paper Review.
Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Papierników Polskich.
Częstotliwość: [Mies.]
Adres wydawniczy: Warszawa : SIGMA-NOT, 2005
Lokalizacja: P-333
Ozn. odp.: Rada Program.: Kawka Włodzimierz, Przybysz Kazimierz, Surma-Ślusarska Barbara, Surewicz Włodzimierz, Tarnawski Wiktorian [i in.]. Red. Nacz. Wandelt Paweł. Red.: Klepaczka Aleksander [i in.]. Stale współprac.: Drzewińska Ewa [i in.].
p-ISSN: 0033-2291

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
64/70
Nr opisu: 0000003899
Autorzy: Agnieszka Rawicka, Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Badanie przebiegu pęcznienia papierniczych mas włóknistych w procesie mielenia.
Tytuł równoległy: Investigation of fibers swelling in refinig process.
Cytata wydawnicza: INPAP Rogowiec 2004. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Łódź, 2004
Szczegóły: s.22
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Pap. i Poligr.
Uwagi wewnętrzne: pełen tekst DIG_003887
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: poleng
65/70
Nr opisu: 0000003898
Autorzy: Katarzyna Godlewska, Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Wybrane właściwości reologiczne mokrej wstęgi papierniczej w kierunku "z".
Tytuł równoległy: Selected rheological properties of wet paper web in "z" direction.
Cytata wydawnicza: INPAP Rogowiec 2004. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Łódź, 2004
Szczegóły: s.21
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Pap. i Poligr.
Uwagi wewnętrzne: Pełny tekst referatu DIG_003886.
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: poleng
66/70
Nr opisu: 0000003887
Autorzy: Agnieszka Rawicka, Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Badanie przebiegu pęcznienia papierniczych mas włóknistych w procesie mielenia.
Tytuł równoległy: Investigation of fibers swelling in refinig process.
Cytata wydawnicza: INPAP Rogowiec 2004. Papier, Tektura Falista - Technologie, Maszyny, Utrzymanie Ruchu. [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: [B.m.], 2004
Szczegóły: 1 dysk optyczny (CD-ROM) [s.1-7]
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Pap. i Poligr.
Uwagi wewnętrzne: DIG_003887
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
67/70
Nr opisu: 0000003886
Autorzy: Katarzyna Godlewska, Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Wybrane właściwości reologiczne mokrej wstęgi papierniczej w kierunku "z".
Tytuł równoległy: Selected rheological properties of wet paper web in "z" direction.
Cytata wydawnicza: INPAP Rogowiec 2004. Papier, Tektura Falista - Technologie, Maszyny, Utrzymanie Ruchu. [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: [B.m.], 2004
Szczegóły: 1 dysk optyczny (CD-ROM) [s.1-5]
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Pap. i Poligr.
Uwagi wewnętrzne: DIG_003886
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
68/70
Nr opisu: 0000003765
Autorzy: Kazimierz Przybysz, Piotr Przybysz.
Tytuł: Rodzaje pisma i materiały do pisania stosowane przed upowszechnieniem papieru.
Odpowiedzialni: Przybysz Kazimierz, Przybysz Piotr.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydaw. Politech. Łódz., 2004
Szczegóły: 47 s.24 cm.
Lokalizacja dokumentu: 97772
p-ISBN: 83-7283-127-0

Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
69/70
Nr opisu: 0000000364
Autorzy: Kazimierz Przybysz.
Tytuł: Korzyści nowoczesnej chemizacji procesu produkcji celulozy i papieru.
Tytuł równoległy: Advantages of innovative chemicals in the pulp and paper production.
Czasopismo: Prz. Pap. 2004 R.60 nr 8 s.444
Lokalizacja dokumentu: P-333
p-ISSN: 0033-2291

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
70/70
Nr opisu: 0000000293
Tytuł czasopisma: Przegląd Papierniczy.
Tytuł równoległy: Polish Paper Review.
Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Papierników Polskich.
Częstotliwość: [Mies.]
Adres wydawniczy: Warszawa : SIGMA-NOT, 2004
Lokalizacja: P-333
Ozn. odp.: Rada Program. Kawka Włodzimierz, Przybysz Kazimierz, Surewicz Włodzimierz, Surma-Ślusarska Barbara, Tarnawski Wiktorian [i in.]. Red. Nacz. Wandelt Paweł. Red. Klepaczka Aleksander [i in.]. Stale współprac. Drzewińska Ewa, Jakubiszyn Michał, Surewicz Włodzimierz [i in.].
p-ISSN: 0033-2291

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ