logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: PRZEWŁOCKI STEFAN
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/26
Nr opisu: 0000036821
Tytuł: Tematyka badań naukowych w dyscyplinie geodezja i kartografia.
Odpowiedzialni: Red. Przewłocki Stefan.
Adres wydawniczy: Kutno : Wyż. Szk. Gosp. Kraj., 2012
Szczegóły: 174 s.24 cm. (Biblioteka Pomocy Naukowych).
p-ISBN: 978-83-63484-00-2

Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
2/26
Nr opisu: 0000031556
Autorzy: Stefan Przewłocki, Marian Czochański, Wiesław Pawłowski.
Tytuł: 60 lat geodezji, kartografii i geometrii wykreślnej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.
Tytuł równoległy: 60 years of geodesy, cartography and geometry the Faculty Building, Architecture and Environmental Engineering TUL.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Bud. 2011 z.63 s.27-44, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1100.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0076-0323

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
3/26
Nr opisu: 0000029523
Autorzy: Stefan Przewłocki.
Tytuł: Geodezja akademicka w Łodzi i Ziemi Łódzkiej.
Cytata wydawnicza: Geodezja i gospodarka nieruchomościami.
Adres wydawniczy: Kutno, 2010
Szczegóły: s.7-12
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Geod., Kartogr. Śr. i Geom. Wykreśl.
Uwagi wewnętrzne: DIG_029523
Kraj: POL
Język: pol
4/26
Nr opisu: 0000028661
Autorzy: Stefan Przewłocki.
Tytuł: Współczesne kierunki badań naukowych w dyscyplinie geodezja i kartografia.
Odpowiedzialni: Red. Przewłocki Stefan.
Adres wydawniczy: Kutno : Wyż. Szk. Gosp. Kraj., 2010
Szczegóły: 239 s.24 c. ( Monografie / Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie)
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Geod., Kartogr. Śr. i Geom. Wykreśl.
p-ISBN: 978-83-929950-8-1

Kraj: POL
Język: pol
5/26
Nr opisu: 0000029528
Autorzy: Stefan Przewłocki.
Tytuł: Dziesiąta jubileuszowa inauguracja roku akademickiego 2010/2011 na kierunku Geodezja i Kartografia.
Cytata wydawnicza: Współczesne kierunki badań naukowych w dyscyplinie geodezja i kartografia.
Adres wydawniczy: Kutno, 2010
Szczegóły: s.7-12
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Geod., Kartogr. Śr. i Geom. Wykreśl.
Uwagi wewnętrzne: DIG_029528
Kraj: POL
Język: pol
6/26
Nr opisu: 0000024178
Autorzy: Stefan Przewłocki.
Tytuł: Geodezja inżynieryjno-drogowa.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2009
Szczegóły: 296 s.24 cm
Lokalizacja dokumentu: 114810/s
p-ISBN: 978-83-01-15794-4

Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
7/26
Nr opisu: 0000020052
Autorzy: Stefan Przewłocki.
Tytuł: O zasadności umożliwiania ubiegania się o uprawnienia na wykonywanie niektórych prac z zakresu geodezji i kartografii przez absolwentów pokrewnych kierunków studiów.
Cytata wydawnicza: XIV Zachodniopomorska Konferencja "Prawo w Geodezji". Cz.1.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2008
Szczegóły: s.143-147
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Geod., Kartogr. Śr. i Geom. Wykreśl.
Uwagi wewnętrzne: DIG_020052
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
8/26
Nr opisu: 0000018676
Autorzy: Stefan Przewłocki.
Tytuł: Jan Wereszczyński. Nauczyciel, uczony i marynarz, geodeta i nawigator (1914-1991).
Czasopismo: Zesz. Hist. Politech. Łódz. 2008 z.8 s.23-30
Lokalizacja dokumentu: P-3845
p-ISSN: 1731-6553

Zasięg czasopisma: L
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
9/26
Nr opisu: 0000013999
Autorzy: Stefan Przewłocki.
Tytuł: Geomatyka.
Adres wydawniczy: Kutno : Wyd. Wyż. Szk. Gospod. Kraj., 2007
Szczegóły: 266 s.22 cm
Opis części i lokalizacja: ; Wł. Kat. Geod. Kartog. Śr. i Geom. Wykreśl.
p-ISBN: 978-83-923280-2-5

Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
10/26
Nr opisu: 0000013981
Autorzy: Stefan Przewłocki.
Tytuł: Nauka o rzutach.
Adres wydawniczy: Kutno : Wyd. Wyż. Szk. Gospod. Kraj., 2007
Szczegóły: 253 s.23 cm
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Geod., Kartogr. Śr. i Geom. Wykreśl.
p-ISBN: 978-83-923280-1-8

Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
11/26
Nr opisu: 0000014030
Autorzy: Stefan Przewłocki.
Tytuł: Istota metrologii cech geometrycznych w budownictwie. Cz. 1
Czasopismo: Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Gosp. Kraj. w Kutnie 2007 nr 9 s.113-127
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Geod. Kartog. Śr. i Geom. Wykreśl.
p-ISSN: 1642-039X

Uwagi wewnętrzne: DIG_014030
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
12/26
Nr opisu: 0000014045
Autorzy: Stefan Przewłocki.
Tytuł: Koncepcja map stref taksacyjnych. Łódzki model taksacji nieruchomości.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Gosp. Kraj. w Kutnie 2007 nr 9 s.197-201
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Geod. Kartog. Śr. i Geom. Wykreśl.
p-ISSN: 1642-039X

Uwagi wewnętrzne: DIG_014045
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
13/26
Nr opisu: 0000014049
Autorzy: Stefan Przewłocki, Tadeusz Kośka.
Tytuł: Projekt modernizacji osnowy szczegółowej miasta Łodzi z wykorzystaniem techniki GPS.
Tytuł równoległy: The project of modernization geodetic detailed network city of Lodz with utilization the GPS technic.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Gosp. Kraj. w Kutnie 2007 nr 9 s.203-208, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Geod. Kartog. Śr. i Geom. Wykreśl.
p-ISSN: 1642-039X

Uwagi wewnętrzne: DIG_014049
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
14/26
Nr opisu: 0000009620
Autorzy: Stefan Przewłocki.
Tytuł: 55 lat działalności naukowej Katedry Geodezji, Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.
Cytata wydawnicza: 55 lat Katedry Geodezji, Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej Politechniki Łódzkiej.
Adres wydawniczy: Łódź, 2006
Szczegóły: s.41-57
Lokalizacja dokumentu: Wł. Oddz. Inf. Nauk.
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
15/26
Nr opisu: 0000012234
Autorzy: Stefan Przewłocki, Adam Żurowski.
Tytuł: Przewodnik do ćwiczeń z geodezji inżynieryjnej.
Adres wydawniczy: Kutno : Wyż. Szk. Gosp. Kraj., 2006
Szczegóły: 190 s.23 cm
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Geod., Kartogr. Śr. i Geom. Wykreśl.
p-ISBN: 978-83-923280-0-1

Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
16/26
Nr opisu: 0000009438
Autorzy: Stefan Przewłocki, Adam Żurowski, Mariusz Chmielecki.
Tytuł: Badanie przemieszczeń i deformacji nabrzeży portowych i falochronów w czasie budowy i eksploatacji.
Tytuł równoległy: Displacements and deformations of piers and breakwaters during constructing and exploitation.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Bud. 2006 z.54 s.215-234, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 981.
Lokalizacja dokumentu: P-2336
p-ISSN: 0076-0323

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
17/26
Nr opisu: 0000009437
Autorzy: Stefan Przewłocki.
Tytuł: Geodezja inżynieryjna i gospodarka nieruchomościami powinny być specjalizacjami na kierunku geodezja i kartografia czy na kierunku budownictwo.
Tytuł równoległy: The geodesy engineering and the immovables economy shuold be specializations on "The Geodesy and Cartography" or on "The Building".
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Bud. 2006 z.54 s.209-213, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 981.
Lokalizacja dokumentu: P-2336
p-ISSN: 0076-0323

Uwagi wewnętrzne: Referat ten był prezentowany w 2001 roku na sesji naukowej poświęconej 70-leciu prof. dr hab. Wojciecha Janusza. IGIK, Warszawa 2001.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
18/26
Nr opisu: 0000009436
Autorzy: Stefan Przewłocki.
Tytuł: Rola geodezji w praktyce i w procesie kształcenia inżynierów budownictwa.
Tytuł równoległy: Validity of a geodesy in effect and the formation process of civil engineers.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Bud. 2006 z.54 s.205-208, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 981.
Lokalizacja dokumentu: P-2336
p-ISSN: 0076-0323

Uwagi wewnętrzne: Referat był prezentowany w 2005 r. na Sesji Jubileuszowej z okazji 70-lecia prof. dr hab. inż. Bogdana Neya IG i K, Warszawa 2005.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
19/26
Nr opisu: 0000005340
Tytuł czasopisma: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie.
Częstotliwość: [Niereg.]
Adres wydawniczy: Kutno : Wydaw. Wyż. Szk. Gosp. Kraj., 2005
Opis części i lokalizacja: nr 8 wyd. spec.; BG
Ozn. odp.: Red. Nacz. Leczyk Marian. Red. Nauk. Przewłocki Stefan. Kom. Red.: Przewłocki Stefan, Sabiniak Henryk [i in.].
p-ISSN: 1642-039X

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
20/26
Nr opisu: 0000005231
Autorzy: Stefan Przewłocki.
Tytuł: Pierwsze dyplomy inżynierów rozdane.
Czasopismo: Prz. Geod. 2005 R.77 nr 8 s.15
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Bud. i Archit.
p-ISSN: 0033-2127

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
21/26
Nr opisu: 0000005246
Autorzy: S. Białobłocki, Stefan Przewłocki, J. Śledziński.
Tytuł: First experiences in education at the technical faculties of the private School of National Economy in Kutno, Poland.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Gosp. Kraj. w Kutnie 2005 nr 8 wyd. spec. s.267-272
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Geod., Kartogr. Śr. i Geom. Wykreśl.
p-ISSN: 1642-039X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
22/26
Nr opisu: 0000005237
Autorzy: Stefan Przewłocki.
Tytuł: Geometryczne modele przemieszczeń i deformacji geometrycznych konstrukcji inżynierskich.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Gosp. Kraj. w Kutnie 2005 nr 8 wyd. spec. s.83-108
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Geod., Kartogr. Śr. i Geom. Wykreśl.
p-ISSN: 1642-039X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
23/26
Nr opisu: 0000005248
Autorzy: Stefan Przewłocki.
Tytuł: Rachunek wyrównania w 15 wykładach.
Tytuł równoległy: Rec. prac: Rachunek wyrównania w 15 wykładach / Adamczewski Zdzisław. Warszawa: Ofic. Wydaw. Politech. Warsz., 2004.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Gosp. Kraj. w Kutnie 2005 nr 8 wyd. spec. s.273
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Geod., Kartogr. Śr. i Geom. Wykreśl.
p-ISSN: 1642-039X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
24/26
Nr opisu: 0000005244
Autorzy: Stefan Przewłocki.
Tytuł: Udział przedstawiciela Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie w VII Międzynarodowej Konferencji w Wilnie Nauka a jakość życia.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Gosp. Kraj. w Kutnie 2005 nr 8 wyd. spec. s.253-259
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Geod., Kartogr. Śr. i Geom. Wykreśl.
p-ISSN: 1642-039X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
25/26
Nr opisu: 0000005245
Autorzy: Stefan Przewłocki.
Tytuł: Uwagi do systemu nauczania w zakresie geodezji "od ogółu do szczegółu".
Czasopismo: Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Gosp. Kraj. w Kutnie 2005 nr 8 wyd. spec. s.261-265
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Geod., Kartogr. Śr. i Geom. Wykreśl.
p-ISSN: 1642-039X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
26/26
Nr opisu: 0000005249
Autorzy: Stefan Przewłocki.
Tytuł: Wybrane zagadnienia z rysunku map.
Tytuł równoległy: Rec. pracy: Wybrane zagadnienia z rysunku map / Kowalczyk Kamil. Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warm.-Mazur., 2004
Czasopismo: Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Gosp. Kraj. w Kutnie 2005 nr 8 wyd. spec. s.274
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Geod., Kartogr. Śr. i Geom. Wykreśl.
p-ISSN: 1642-039X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ