logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: POMYKALSKA BOŻYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/29
Nr opisu: 0000029122
Autorzy: Bożyna Pomykalska, Przemysław Pomykalski.
Tytuł: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wybrane kierunki badań.
Cytata wydawnicza: Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce.
Adres wydawniczy: Łódź, 2010
Szczegóły: s.313-331
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
2/29
Nr opisu: 0000027961
Autorzy: Bożyna Pomykalska, Andrzej Pomykalski.
Tytuł: Zarządzanie biznesem w warunkach kryzysu otoczenia.
Tytuł równoległy: Business management in a crisis environment.
Czasopismo: Pr. Mater. Wydz. Zarz. Uniw. Gdań. 2010 2/2 s.479-487, sum.
forma: odb.
Uwagi:Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Syst. Zarz. Innow.
p-ISSN: 1732-1565

Uwagi wewnętrzne: DIG_027961
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
3/29
Nr opisu: 0000029754
Autorzy: Bożyna Pomykalska.
Tytuł: Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa w kreowaniu jego wartości.
Czasopismo: Stud. Pr. Kol. Zarz. Finans. Szk. Gł. Handl. 2010 nr 100 s.145-153
p-ISSN: 1234-8872

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
4/29
Nr opisu: 0000026724
Autorzy: Bożyna Pomykalska.
Tytuł: Zarządzanie procesem wzrostu przedsiębiorstwa.. Perspektywa finansowa.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Rozpr. Nauk. 2010 z.394 s.7-337 sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1069. [Praca habilitacyjna].
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0137-4834

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
5/29
Nr opisu: 0000032554
Autorzy: Bożyna Pomykalska, Przemysław Pomykalski.
Tytuł: Kontrowersje w oszacowaniu premii ryzyka.
Tytuł równoległy: Risk premium controversy.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. Pozn. 2010 nr 142 s.638-648, sum.
Uwagi:Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1689-7374

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
6/29
Nr opisu: 0000023853
Autorzy: Bożyna Pomykalska, Przemysław Pomykalski.
Tytuł: Decyzje w strukturze finansowania przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej.
Cytata wydawnicza: Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2009
Szczegóły: s.399-411
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Ekon.
Uwagi wewnętrzne: DIG_023853
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
7/29
Nr opisu: 0000021774
Autorzy: Bożyna Pomykalska, Andrzej Pomykalski.
Tytuł: Współpraca w kształtowaniu potencjału strategicznego przedsiębiorstwa.
Cytata wydawnicza: Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Szczegóły: s.11-18
Lokalizacja dokumentu: 115380/s
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
8/29
Nr opisu: 0000018311
Autorzy: Bożyna Pomykalska.
Tytuł: Competitive positioning in corporate strategy.
Cytata wydawnicza: Different dimensions of microeconomics competitiveness.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Szczegóły: s.126-138
Lokalizacja dokumentu: 113908/s
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
9/29
Nr opisu: 0000019075
Autorzy: Bożyna Pomykalska.
Tytuł: Finansowe aspekty wyboru modelu biznesu.
Cytata wydawnicza: Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2008
Szczegóły: s.385-392
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Ekon.
Uwagi wewnętrzne: DIG_019075
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
10/29
Nr opisu: 0000018732
Autorzy: Bożyna Pomykalska, Przemysław Pomykalski.
Tytuł: Stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego a cena akcji.
Cytata wydawnicza: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń.
Adres wydawniczy: Toruń, 2008
Szczegóły: s.45-55
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Innow. i Mark.
Uwagi wewnętrzne: DIG_018732
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
11/29
Nr opisu: 0000017502
Autorzy: Bożyna Pomykalska, Andrzej Pomykalski.
Tytuł: Zarządzanie przedsiębiorstwem wysokiej technologii jako współczesny model biznesu.
Cytata wydawnicza: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Szczegóły: s.81-91
Lokalizacja dokumentu: 111532/s
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
12/29
Nr opisu: 0000014964
Autorzy: Bożyna Pomykalska.
Tytuł: Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 5.6. Wielokryteriowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw.
Cytata wydawnicza: Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy.
Adres wydawniczy: Łódź, 2007
Szczegóły: s.206-230
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
13/29
Nr opisu: 0000014966
Autorzy: Bożyna Pomykalska.
Tytuł: Ocena finansowa przedsięwzięć inwestycyjnych.
Cytata wydawnicza: Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy.
Adres wydawniczy: Łódź, 2007
Szczegóły: s.327-368
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
14/29
Nr opisu: 0000014965
Autorzy: Bożyna Pomykalska.
Tytuł: Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Cytata wydawnicza: Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy.
Adres wydawniczy: Łódź, 2007
Szczegóły: s.231-256
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
15/29
Nr opisu: 0000015028
Autorzy: Bożyna Pomykalska.
Tytuł: Zasób strategiczny jako aktywa warunkujące sukces przedsiębiorstwa.
Tytuł równoległy: Strategic resouces as assets determining business success.
Cytata wydawnicza: Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.
Adres wydawniczy: Sopot, 2007
Szczegóły: s.248-256sum.
forma: odb.
Uwagi wewnętrzne: DIG_015028
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
16/29
Nr opisu: 0000014962
Autorzy: Bożyna Pomykalska, Przemysław Pomykalski.
Tytuł: Analiza finansowa przedsiębiorstwa.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Nauk PWN, 2007
Szczegóły: 340,[2] s.24 cm
Lokalizacja dokumentu: 101722
p-ISBN: 978-83-01-14871-3

Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
17/29
Nr opisu: 0000014836
Autorzy: Bożyna Pomykalska.
Tytuł: Wybrane kryteria podejmowania decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Tytuł równoległy: Selected criteria for strategic decisions in company management.
Czasopismo: Współcz. Zarz. 2007 nr 3 s.65-75, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Zarz.
p-ISSN: 1643-5494

Uwagi wewnętrzne: DIG_014836
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
18/29
Nr opisu: 0000014352
Autorzy: Bożyna Pomykalska, Andrzej Pomykalski.
Tytuł: Konkurencja i współpraca jako czynniki rozwoju przedsiębiorstwa.
Cytata wydawnicza: Zarządzanie rozwojem organizacji. T.1
Adres wydawniczy: Łódź, 2007
Szczegóły: s.221-229
Lokalizacja dokumentu: 102393
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
19/29
Nr opisu: 0000010877
Autorzy: Bożyna Pomykalska.
Tytuł: Model zrównoważonego wzrostu w zarządzaniu wspólnym przedsięwzięciem.
Tytuł równoległy: Sustainable growth model in business combinations.
Cytata wydawnicza: Doskonalenie Systemów Zarządzania w Społeczeństwie Informacyjnym. T.2.
Adres wydawniczy: Kraków, 2006
Szczegóły: s.141-152
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Zarz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_010877
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
20/29
Nr opisu: 0000011877
Autorzy: Bożyna Pomykalska, Andrzej Pomykalski.
Tytuł: Uwarunkowania wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach rynku unijnego.
Cytata wydawnicza: Kierunki i metody zarządzania organizacjami w zintegrowanej Europie.
Adres wydawniczy: Częstochowa, 2005
Szczegóły: s.275-284
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Innow. i Mark.
Uwagi wewnętrzne: DIG_011877
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
21/29
Nr opisu: 0000008640
Autorzy: Bożyna Pomykalska.
Tytuł: Decyzje inwestycyjne warunkiem sukcesu przedsiębiorstwa.
Cytata wydawnicza: Sukces organizacji. Strategie i innowacje.
Adres wydawniczy: Sopot, 2005
Szczegóły: s.360-369
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
22/29
Nr opisu: 0000008642
Autorzy: Bożyna Pomykalska.
Tytuł: Kryteria wyboru w procesie podejmowania decyzji marketingowych.
Cytata wydawnicza: Zarządzanie i planowanie marketingowe.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2005
Szczegóły: s.171-189
Lokalizacja dokumentu: 102119/s
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
23/29
Nr opisu: 0000011931
Autorzy: Bożyna Pomykalska.
Tytuł: Zarządzanie aktywami i pasywami przedsiębiorstwa w wieku informacji.
Cytata wydawnicza: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Koncepcje i metody. T.1
Adres wydawniczy: Łódź, 2005
Szczegóły: s.512-520
Lokalizacja dokumentu: 105683/s
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
24/29
Nr opisu: 0000001208
Autorzy: Bożyna Pomykalska.
Tytuł: Zarządzanie procesem inwestycyjnym w przedsiębiorstwie.
Cytata wydawnicza: Podejście procesowe w zarządzaniu.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
Szczegóły: s.77-87
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Ekon. i Mark.
Uwagi wewnętrzne: DIG_001208
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
25/29
Nr opisu: 0000001193
Autorzy: Bożyna Pomykalska, Andrzej Pomykalski.
Tytuł: Zmiany i konkurencyjność przedsiębiorstw w branży.
Tytuł równoległy: Changes and business competitiveness.
Czasopismo: Pr. Nauk. Akad. Ekon. Oskara Langego Wroc. 2004 nr 1045 s.116-123, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Ekon. i Mark.
p-ISSN: 0324-8445

Uwagi wewnętrzne: DIG_001193
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
26/29
Nr opisu: 0000001194
Autorzy: Bożyna Pomykalska, Przemysław Pomykalski.
Tytuł: Zmiany przesłanką tworzenia potencjału rozwoju przedsiębiorstwa.
Tytuł równoległy: Changes enablingthe creation of business potential.
Czasopismo: Pr. Nauk. Akad. Ekon. Oskara Langego Wroc. 2004 nr 1045 s.124-134
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Ekon. i Mark.
p-ISSN: 0324-8445

Uwagi wewnętrzne: DIG_001194
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
27/29
Nr opisu: 0000001209
Autorzy: Bożyna Pomykalska.
Tytuł: Zarządzanie przepływami funduszy w rozwoju regionu.
Cytata wydawnicza: Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionu.
Adres wydawniczy: Łódź, 2004
Szczegóły: s.293-303
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Ekon. i Mark.
Uwagi wewnętrzne: DIG_001209
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
28/29
Nr opisu: 0000005762
Autorzy: Bożyna Pomykalska.
Tytuł: Finansowa ocena sposobów tworzenia wartości dla akcjonariuszy w przedsiębiorstwie.
Cytata wydawnicza: Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydaw. Politech. Łódz., 2004
Szczegóły: s.285-295
Lokalizacja dokumentu: 102383/s
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
29/29
Nr opisu: 0000005764
Autorzy: Bożyna Pomykalska, Przemysław Pomykalski.
Tytuł: Ocena efektywności projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym i prywatnym finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Cytata wydawnicza: Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydaw. Politech. Łódz., 2004
Szczegóły: s.296-304
Lokalizacja dokumentu: 102383/s
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ