logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Pi¶mienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: MOSSETY-LESZCZAK BEATA
Liczba odnalezionych rekordów: 44Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/44
Nr opisu: 0000042201
Autorzy: Magdalena Włodarska, Adam Dziewirz, Beata Mossety-Leszczak, Henryk Galina, Grzegorz B±k.
Tytuł: Liquid crystal epoxide network based on azoxy mesogen - electrical properties.
Czasopismo: EPJ Appl. Phys. 2013 Vol.63 nr 2 s.20201-p1-20201-p7
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Fiz.
p-ISSN: 1286-0042

Uwagi wewnętrzne: DIG_042201
Zasięg czasopisma: M
Kraj: FRA
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Li¶cie Filadelfijskiej, wskaĽnik Impact Factor ISI: 0.789
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
2/44
Nr opisu: 0000040258
Autorzy: Beata Mossety-Leszczak, Magdalena Włodarska, Marcin Kowalik, Krzysztof Łokaj.
Tytuł: Liquid-crystalline epoxy resins as matrices in nanocomposites with anisotropic fillers.
Czasopismo: Macromol. Symp. 2013 Vol.329 s.193-201
p-ISSN: 1022-1360

Uwagi wewnętrzne: DIG_040258. Wiley, Scopus
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
3/44
Nr opisu: 0000042298
Autorzy: Beata Mossety-Leszczak, Henryk Galina, Magdalena Włodarska, Marcin Kowalik.
Tytuł: Okre¶lenie wpływu pola magnetycznego na wła¶ciwo¶ci utwardzonych ciekłokrystalicznych kompozycji epoksydowych.
Cytata wydawnicza: Materiały Polimerowe Pomerania - Plast 3013.
Adres wydawniczy: Szczecin, 2013
Szczegóły: s.93-94
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Fiz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_042298
Zasięg publikacji/pracy: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
4/44
Nr opisu: 0000042176
Autorzy: Beata Mossety-Leszczak, Magdalena Włodarska, Henryk Galina, Michał Dutkiewicz.
Tytuł: Wła¶ciwo¶ci termiczne i dielektryczne silseskwioksanów z azowymi ugrupowaniami mezogenicznymi.
Tytuł równoległy: Thermal and dielectric properties of silsesquioxanes containing mesogenic azo groups.
Czasopismo: Polimery 2013 T.58 nr 10 s.733-740, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Li¶cie Filadelfijskiej, wskaĽnik Impact Factor ISI: 0.617
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
5/44
Nr opisu: 0000036063
Autorzy: Beata Mossety-Leszczak, Henryk Galina, Magdalena Włodarska, Zbigniew Florjańczyk.
Tytuł: Liquid-crystalline epoxy resins as ordered matrices in nanocomposites for aerospace industry.
Cytata wydawnicza: Polymer Network Group.
Adres wydawniczy: [B.m.] : [B.w.], 2012
Szczegóły: s.[1]
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Fiz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_036063
Zasięg publikacji/pracy: M
Półrocze: 2
Kraj: USA
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Li¶cie Filadelfijskiej, wskaĽnik Impact Factor ISI: 3.379
Praca afiliowana przez PŁ
6/44
Nr opisu: 0000039206
Autorzy: Magdalena Włodarska, Michał Partyka, Grzegorz B±k, Beata Mossety-Leszczak, Henryk Galina, Zbigniew Florjańczyk, Krzysztof Łokaj.
Tytuł: Electric conductivity in epoxy matrix with nanoparticles.
Tytuł równoległy: Przewodnictwo elektryczne w matrycach epoksydowych z nanocz±steczkami.
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2012 Vol.33 s.107-112, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1139.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
7/44
Nr opisu: 0000035980
Autorzy: Magdalena Włodarska, Andreas Schonhals, Grzegorz B±k, Beata Mossety-Leszczak, J. Gutmann, Hans-Jurgen Butt, Henryk Galina.
Tytuł: Dielektryczne i strukturalne badania usieciowanego ciekłokrystalicznego materiału epoksydowego.
Cytata wydawnicza: XVIII Ogólnopolska Konferencja "Kryształy Molekularne". Materiały.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2012
Szczegóły: s.104
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Inform.
Uwagi wewnętrzne: DIG_035980
Zasięg publikacji/pracy: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: DEU
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
8/44
Nr opisu: 0000035981
Autorzy: Magdalena Włodarska, A. Dziewirz, Grzegorz B±k, Beata Mossety-Leszczak, Henryk Galina.
Tytuł: Wła¶ciwo¶ci elektryczne matryc epoksydowych opartych na wybranych monomerach nematycznych.
Cytata wydawnicza: XVIII Ogólnopolska Konferencja "Kryształy Molekularne". Materiały.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2012
Szczegóły: s.55
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Inform.
Uwagi wewnętrzne: DIG_035981
Zasięg publikacji/pracy: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
9/44
Nr opisu: 0000027460
Autorzy: Beata Mossety-Leszczak, Henryk Galina, Magdalena Włodarska.
Tytuł: Synthesis and phase transitions of mesogenic compounds with functional groups in the tail.
Czasopismo: Phase Transit. 2011 Vol.84 nr 1 s.15-28
p-ISSN: 0141-1594

Uwagi wewnętrzne: DIG_027460. Dostęp promocyjny do czasopism chemicznych wydawnictwa Taylor and Francis w dniach 10-31 stycznia 2011 r. Scopus. Compendex.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: CHE
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Li¶cie Filadelfijskiej, wskaĽnik Impact Factor ISI: 1.006
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
10/44
Nr opisu: 0000029995
Autorzy: Magdalena Włodarska, Beata Mossety-Leszczak, Anna. Maj, Grzegorz B±k, Henryk Galina, Marek Izdebski.
Tytuł: Dielectric response of cured epoxy resins based on biphenyl group in wide range of temperature.
Cytata wydawnicza: 6th International Conference on Broadband Dielectric Spectroscopy and its Applications. Joint Meeting of The 6th Conference of the International Dielectric Society. The 11th Conference on Dielectric and Related Phenomena. Book of abstracts.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2010
Szczegóły: s.207
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Fiz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_029995
Półrocze: 2
Kraj: ESP
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
11/44
Nr opisu: 0000026161
Autorzy: Magdalena Włodarska, Andreas Schonhals, Grzegorz B±k, Beata Mossety-Leszczak, Henryk Galina.
Tytuł: Molecular mobility of diepoxy nematics studied by dielectric spectroscopy.
Czasopismo: J. Non-Cryst. Solids 2010 Vol.356 nr 11-17 s.828-832
Uwagi:The 5th International Conference on Dielectric Spectroscopy and its Applications. Lyon, [France], 26-29 August 2008.
p-ISSN: 0022-3093

Uwagi wewnętrzne: DIG_026161. Science Direct. Scopus. Compendex.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: NLD
Kod współpracy międzynarodowej: DEU
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Li¶cie Filadelfijskiej, wskaĽnik Impact Factor ISI: 1.492
Punktacja MNiSW: 32.000
Praca afiliowana przez PŁ
12/44
Nr opisu: 0000026452
Autorzy: Beata Mossety-Leszczak, Henryk Galina, Magdalena Włodarska, Urszula Szeluga, Hieronim Maciejewski.
Tytuł: Anisotropic epoxy networks.
Czasopismo: Macromol. Symp. 2010 Vol.291-292 nr 1 s.127-136
Uwagi:The 19th Polymer Networks Group Meeting (PNG 2008). Polymer Networks: Synthesis, Properties, Theory and Applications. Larnaca, Cyprus, June 22-26, 2008.
p-ISSN: 1022-1360

Uwagi wewnętrzne: DIG_026452. Wiley InterScience. Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: DEU
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Li¶cie Filadelfijskiej
Praca afiliowana przez PŁ
13/44
Nr opisu: 0000029782
Autorzy: Beata Mossety-Leszczak, Magdalena Włodarska, Henryk Galina.
Tytuł: Ciekłokrystaliczne żywice epoksydowe i ich zastosowania.
Cytata wydawnicza: Materiały polimerowe.
Adres wydawniczy: Szczecin, 2010
Szczegóły: s.59-64
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Fiz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_029782
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
14/44
Nr opisu: 0000029912
Autorzy: Magdalena Włodarska, M. Pasiński, G.W. B±k, Beata Mossety-Leszczak, Henryk Galina.
Tytuł: Badania dielektryczne materiałów ciekłokrystalicznych opartych na benzoesanie fenylu w komórkach z warstw± porz±dkuj±c±.
Cytata wydawnicza: Materiały XVII Ogólnopolskiej Konferencji "Kryształy Molekularne".
Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
Szczegóły: s.118
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Fiz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_029912
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
15/44
Nr opisu: 0000029914
Autorzy: Beata Mossety-Leszczak, Henryk Galina, Magdalena Włodarska, G.W. B±k, M. Kowalik.
Tytuł: Wpływ budowy grupy mezogenicznej na wła¶ciwo¶ci ciekłokrystalicznych żywic epoksydowych.
Cytata wydawnicza: Materiały XVII Ogólnopolskiej Konferencji "Kryształy Molekularne".
Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
Szczegóły: s.27
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Fiz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_029914
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
16/44
Nr opisu: 0000030587
Autorzy: Magdalena Włodarska, Marek Izdebski, Grzegorz B±k, Beata Mossety-Leszczak, Henryk Galina.
Tytuł: Conductivity in cured epoxy resins containing a biphenyl unit.
Tytuł równoległy: Przewodnictwo usieciowanych żywic epoksydowych zawieraj±cych grupę bifenylow±.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2010 Vol.31 s.87-95, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1082.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. ŁódĽ.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
17/44
Nr opisu: 0000030003
Autorzy: Magdalena Włodarska, Beata Mossety-Leszczak, Grzegorz B±k, Henryk Galina.
Tytuł: Application of dynamic dielectric spectroscopy to determining phase transition temperatures.
Cytata wydawnicza: XIX Czech-Polish Seminar Structural and Ferroelectric Phase Transitions. Book of abstracts.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2010
Szczegóły: s.137
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł.Inst. Fiz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_030002
Półrocze: 1
Kraj: CZE
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
18/44
Nr opisu: 0000023523
Autorzy: Beata Mossety-Leszczak, Henryk Galina, Magdalena Włodarska.
Tytuł: Żywice i sieci epoksydowe o wła¶ciwo¶ciach anizotropowych.
Czasopismo: Chemik 2009 R.62 nr 6 supl. s.45-46
Uwagi:VI Kongres Technologii Chemicznej. Materiały kongresowe. T.2. Warszawa, 21 - 25 czerwca 2009 r.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Apar. Proces.
p-ISSN: 0009-2886

Uwagi wewnętrzne: DIG_023523
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
19/44
Nr opisu: 0000020007
Autorzy: Magdalena Włodarska, Grzegorz B±k, Beata Mossety-Leszczak, Henryk Galina.
Tytuł: Influence of liquid crystalline ordering on the properties of selected cured nematic epoxy materials.
Czasopismo: J. Mater. Process. Technol. 2009 Vol.209 nr 4 s.1662-1671
p-ISSN: 0924-0136

Uwagi wewnętrzne: DIG_020007. Science Direct. Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: NLD
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Li¶cie Filadelfijskiej, wskaĽnik Impact Factor ISI: 1.420
Punktacja MNiSW: 27.000
20/44
Nr opisu: 0000022112
Autorzy: Magdalena Włodarska, Beata Mossety-Leszczak, Grzegorz B±k, Henryk Galina, Rafał Ledzion.
Tytuł: Liquid crystalline polymer networks based on a nematic epoxy resin with azoxy group.
Czasopismo: Opto-Electron. Rev. 2009 Vol.17 nr 2 s.105-111
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Elektrotech.
p-ISSN: 1230-3402

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Li¶cie Filadelfijskiej, wskaĽnik Impact Factor ISI: 1.168
Punktacja MNiSW: 27.000
21/44
Nr opisu: 0000023118
Autorzy: Beata Mossety-Leszczak, Henryk Galina, Magdalena Włodarska, Marcin Kowalik, Krzysztof Łokaj, Zbigniew Florjańczyk.
Tytuł: Żywice i sieci epoksydowe o wła¶ciwo¶ciach anizotropowych.
Tytuł równoległy: Epoxy resins and networks with anisotropic properties.
Czasopismo: Polimery 2009 T.54 nr 10 s.719-726, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0032-2725

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Li¶cie Filadelfijskiej
22/44
Nr opisu: 0000022234
Autorzy: Beata Mossety-Leszczak, Henryk Galina, Magdalena Włodarska, Krzysztof Łokaj, Zbigniew Florjańczyk.
Tytuł: Badanie wpływu pola magnetycznego na stopień uporz±dkowania ciekłokrystalicznych żywic i kompozytów epoksydowych.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Rzesz. Chemia 2009 z.20 s.103-106
Uwagi:W serii gł. nr 263
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0209-2654

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
23/44
Nr opisu: 0000018602
Autorzy: Henryk Galina, Beata Mossety-Leszczak, Magdalena Włodarska.
Tytuł: Liquid-crystalline epoxy resins as matrices for anisotropic composites.
Cytata wydawnicza: 3rd International Conference "Supply on the wings". Aerospace - The innovation driver for the industry. Conference Manual.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2008
Szczegóły: s.20
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Fiz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_018602
Półrocze: 2
Kraj: DEU
Język: eng
24/44
Nr opisu: 0000018605
Autorzy: Magdalena Włodarska, Andreas Schonhals, Grzegorz B±k, Beata Mossety-Leszczak, Henryk Galina.
Tytuł: Dielectric relaxation in diepoxy nematics at elevated temperatures.
Cytata wydawnicza: BDS2008. 5th International Conference on Broadband Dielectric Spectroscopy and Its Applications [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: [B.m.], 2008
Szczegóły: 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.161
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Fiz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_018604. Opis na podstawie wydruku.
Półrocze: 2
Kraj: DEU
Język: eng
25/44
Nr opisu: 0000018604
Autorzy: Magdalena Włodarska, Grzegorz B±k, Andreas Schonhals, Beata Mossety-Leszczak, Henryk Galina.
Tytuł: Dielectric study of cured epoxy resin with mesogenic unit.
Cytata wydawnicza: BDS2008. 5th International Conference on Broadband Dielectric Spectroscopy and Its Applications [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: [B.m.], 2008
Szczegóły: 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.145
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Fiz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_018604. Opis na podstawie wydruku.
Półrocze: 2
Kraj: DEU
Język: eng
26/44
Nr opisu: 0000018629
Autorzy: Magdalena Włodarska, Grzegorz B±k, Beata Mossety-Leszczak, Henryk Galina.
Tytuł: Obserwacja kinetyki procesu sieciowania materiałów epoksydowych na podstawie zmian przewodnictwa jonowego.
Cytata wydawnicza: Materiały XVI Ogólnopolskiej Konferencji "Kryształy Molekularne 2008".
Adres wydawniczy: Poznań, 2008
Szczegóły: s.116
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Fiz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_018629
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
27/44
Nr opisu: 0000018628
Autorzy: Magdalena Włodarska, Grzegorz B±k, Beata Mossety-Leszczak, Henryk Galina.
Tytuł: Porównywanie wła¶ciwo¶ci fizycznych wybranych materiałów ciekłokrystalicznych różni±cych się długo¶ci± molekuły.
Cytata wydawnicza: Materiały XVI Ogólnopolskiej Konferencji "Kryształy Molekularne 2008".
Adres wydawniczy: Poznań, 2008
Szczegóły: s.57
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Fiz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_018628
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
28/44
Nr opisu: 0000018173
Autorzy: Beata Mossety-Leszczak, Magdalena Włodarska, Henryk Galina, Grzegorz B±k.
Tytuł: Comparing liquid crystalline properties of two epoxy compounds based on the same azoxy group.
Czasopismo: Mol. Cryst. Liq. Cryst. 2008 Vol.490 s.52-66
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Fiz.
p-ISSN: 1542-1406

Uwagi wewnętrzne: DIG_018173. Scopus. Compendex. EBSCO.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: USA
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Li¶cie Filadelfijskiej, wskaĽnik Impact Factor ISI: 0.537
Punktacja MNiSW: 10.000
29/44
Nr opisu: 0000018600
Autorzy: Henryk Galina, Beata Mossety-Leszczak, Magdalena Włodarska.
Tytuł: Anisotropic epoxy networks.
Cytata wydawnicza: PNG 2008. Polymer Networks: Chemistry, Physics, Biology and Applications. 19th Polymer Networks Group Meeting. Program and Abstracts.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2008
Szczegóły: s.80
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Fiz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_018600
Półrocze: 1
Kraj: CYP
Język: eng
30/44
Nr opisu: 0000016092
Autorzy: Magdalena Włodarska, Beata Mossety-Leszczak, Grzegorz B±k, Henryk Galina, T. Pakuła.
Tytuł: Physical properties of some cured epoxy compounds with nematic and smectic-B order.
Cytata wydawnicza: 16th Conference on Liquid Crystals (Chemistry, Physics and Applications). Conference Proceedings.
Adres wydawniczy: Warsaw, 2007
Szczegóły: s.135-143
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Fiz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_016902
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: DEU
Język: eng
31/44
Nr opisu: 0000016277
Autorzy: Magdalena Włodarska, Beata Mossety-Leszczak, Grzegorz B±k, Henryk Galina, Rafał Ledzion.
Tytuł: Liquid crystalline polymer networks based on a nematic epoxy resin with azoxy group.
Cytata wydawnicza: 17th Conference on Liquid Crystals (Chemistry, Physics and Applications). Programme and abstracts.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2007
Szczegóły: s.123
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Fiz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_016277
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
32/44
Nr opisu: 0000017751
Autorzy: Beata Mossety-Leszczak, Henryk Galina, Magdalena Włodarska, Grzegorz B±k.
Tytuł: Epoxy resins containing mesogenic units.
Cytata wydawnicza: 46th Microsymposium of PMM, 70th Meeting of PMM. Nanostructured Polymers and Polymer Nanocomposites. Programme booklet.
Adres wydawniczy: Prague, 2007
Szczegóły: s.86
Półrocze: 2
Kraj: CZE
Język: eng
33/44
Nr opisu: 0000017753
Autorzy: Beata Mossety-Leszczak, Henryk Galina, Magdalena Włodarska, R. Stagraczyński, E. Szwajczak.
Tytuł: Anisotropic polymer networks.
Cytata wydawnicza: Backeland 2007. Thermosets Symposium, 100 years after Bakelite.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2007
Szczegóły: s.039
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Inform.
Uwagi wewnętrzne: DIG_017753
Półrocze: 2
Kraj: BEL
Język: eng
34/44
Nr opisu: 0000013975
Autorzy: Magdalena Włodarska, Grzegorz B±k, Beata Mossety-Leszczak, Henryk Galina, Tadeusz Pakuła.
Tytuł: Dielectric monitoring of curing process for some epoxide-amine thermosets.
Czasopismo: J. Non-Cryst. Solids 2007 Vol.353 nr 47-51 s.4371-4375
Uwagi:The 4th Conference of the International Dielectric Society and the 9th International Conference on Dielectric and Related Phenomena (IDS & DRP 2006). Poznań, Poland, September 3-7, 2006.
p-ISSN: 0022-3093

Uwagi wewnętrzne: DIG_013975. Science Direct. Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: NLD
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Li¶cie Filadelfijskiej
35/44
Nr opisu: 0000016658
Autorzy: Magdalena Włodarska, Beata Mossety-Leszczak, Grzegorz B±k, Henryk Galina.
Tytuł: Curing process and the curing product of a nematic epoxy resin containing ester groups.
Tytuł równoległy: Proces sieciowania i produkt reakcji nematycznego materiału epoksydowego zawieraj±cego grupy estrowe.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2007 Vol.28 s.95-102, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1010.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
36/44
Nr opisu: 0000010155
Autorzy: Beata Mossety-Leszczak, Henryk Galina, Magdalena Włodarska, Grzegorz B±k.
Tytuł: Ciekłokrystaliczne żywice epoksydowe z mezogenicznym ugrupowaniem bifenylowym.
Tytuł równoległy: Liquid crystal epoxies with biphenyl as a mesogenic group.
Czasopismo: Przem. Chem. 2006 T.85 nr 8-9 Cz.1 s.956-958, sum.
Uwagi:TECHEM 5. V Kongres Technologii Chemicznej "Ochrona ¦rodowiska". Poznań 11-15 wrze¶nia 2006 r.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0033-2496

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Li¶cie Filadelfijskiej
37/44
Nr opisu: 0000010291
Autorzy: Henryk Galina, Beata Mossety-Leszczak, Magdalena Włodarska, Grzegorz B±k.
Tytuł: Ciekłokrystaliczne żywice epoksydowe.
Cytata wydawnicza: TECHEM 5. V Kongres Technologii Chemicznej. Streszczenia. T.2.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Szczegóły: s.31
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Apar. Proces.
Uwagi wewnętrzne: Pełny tekst Przem. Chem. 2006 nr 8-9.
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
38/44
Nr opisu: 0000008950
Autorzy: Magdalena Włodarska, Grzegorz B±k, Beata Mossety-Leszczak, Henryk Galina, Tadeusz Pakuła.
Tytuł: Dielectric monitoring of curing process for some epoxide-amine thermosets.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Chem. 2006 z.49 s.325-326
Uwagi:W serii gł. nr 982. IDS and DRP 2006. 4th Conference International Dielectric Society and 9th International Conference Dielectric and Related Phenomena. Abstracts. Poznań, Poland 3-7 September 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-3843
p-ISSN: 0458-1555

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
39/44
Nr opisu: 0000008949
Autorzy: Magdalena Włodarska, Grzegorz B±k, Beata Mossety-Leszczak, Henryk Galina, Tadeusz Pakuła.
Tytuł: Influence of liquid crystalline ordering on molecular structure and dielectric response of some cured nematic epoxy materials.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Chem. 2006 z.49 s.324
Uwagi:W serii gł. nr 982. IDS and DRP 2006. 4th Conference International Dielectric Society and 9th International Conference Dielectric and Related Phenomena. Abstracts. Poznań, Poland 3-7 September 2006.
Lokalizacja dokumentu: P-3843
p-ISSN: 0458-1555

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
40/44
Nr opisu: 0000007431
Autorzy: Magdalena Włodarska, Beata Mossety-Leszczak, Grzegorz B±k, Henryk Galina, T. Pakuła.
Tytuł: Physical properties of some cured epoxide compounds with nematic and smectic-B order.
Cytata wydawnicza: 16th Conference on Liquid Crystals (Chemistry, Physics and Applications). Programme and Abstracts.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2005
Szczegóły: s.116
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Fiz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_007431
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
41/44
Nr opisu: 0000004822
Autorzy: Beata Mossety-Leszczak, Magdalena Włodarska, Henryk Galina, Grzegorz B±k, Tadeusz Pakuła.
Tytuł: Development of liquid crystalline order during cure of mesogenic epoxy resins.
Czasopismo: Macromol. Symp. 2005 Vol.227 s.149-160
p-ISSN: 1022-1360

Uwagi wewnętrzne: DIG_004822. Wiley InterScience. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: DEU
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Li¶cie Filadelfijskiej
42/44
Nr opisu: 0000007465
Autorzy: Magdalena Włodarska, Beata Mossety-Leszczak, Grzegorz B±k, Henryk Galina, Tadeusz Pakuła.
Tytuł: Procesy relaksacyjne w sieciowanych diepoksydowych materiałach ciekłokrystalicznych.
Czasopismo: Pr. Nauk. Akad. im. Jana Długosza w Częstochowie. Fiz. 2005 nr 6/7 s.439-445
forma: odb.
Uwagi:XIV Ogólnopolska Konferencja "Kryształy Molekularne". Częstochowa, Złoty Potok, 21-25 wrze¶nia 2004.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Fiz.
p-ISSN: 0860-0856

Uwagi wewnętrzne: DIG_007465
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
43/44
Nr opisu: 0000001138
Autorzy: Magdalena Włodarska, Beata Mossety-Leszczak, Henryk Galina, T. Pakuła, Grzegorz B±k.
Tytuł: Phase transitions and molecular properties of new divinyl and diepoxy compounds.
Czasopismo: Liq. Cryst. 2004 Vol.31 nr 4 s.525-534
Lokalizacja dokumentu: P-3492
p-ISSN: 0267-8292

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: GBR
Kod współpracy międzynarodowej: DEU
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Li¶cie Filadelfijskiej
44/44
Nr opisu: 0000001294
Autorzy: Magdalena Włodarska, Beata Mossety-Leszczak, Grzegorz B±k, Henryk Galina, Tadeusz Pakuła.
Tytuł: Procesy relaksacyjne w sieciowanych diepoksydowych materiałach ciekłokrystalicznych.
Cytata wydawnicza: XIV Ogólnopolska Konferencja "Kryształy Molekularne". Streszczenia.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2004
Szczegóły: s.[1]
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Fiz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_001294
Półrocze: 2
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: DEU
Język: pol
  Wy¶wietl ponownie stosuj±c format:
Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ