logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: LEDZION RAFAŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 30Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/30
Nr opisu: 0000048010
Autorzy: Marek Izdebski, Rafał Ledzion, Piotr Górski.
Tytuł: Measurement of quadratic electrogyration effect in castor oil.
Czasopismo: Opt. Commun. 2015 Vol.346 s.80-87
p-ISSN: 0030-4018
e-ISSN: 1873-0310

Uwagi wewnętrzne: DIG_048010. Elsevier. Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: NLD
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
2/30
Nr opisu: 0000045675
Autorzy: Włodzimierz Kucharczyk, Rafał Ledzion, Piotr Górski.
Tytuł: The effect of aging of transformer oil on the magnitude and temperature dependence of its Kerr constant.
Tytuł równoległy: Zmiany stałej Kerra wywołane zjawiskami starzenia oleju transformatorowego.
Czasopismo: Prz. Elektrotech. 2014 R.90 nr 12 s. 40-42, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0033-2097

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
3/30
Nr opisu: 0000047760
Autorzy: Magdalena Marciniak, Klaudia Hillebrand, Anna Komenda, Rafał Ledzion, Piotr Górski.
Tytuł: The effect of the molecular weight on the electrooptic Kerr phenomenon of metyl silicon oil.
Tytuł równoległy: Badanie zależności stałej Kerra i współczynnika kwadratowego efektu elektrooptycznego w olejach metylosilikonowych od ich masy cząsteczkowej.
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2014 Vol.35 s.41-49, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1192
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
4/30
Nr opisu: 0000047765
Autorzy: Artur Perek, Rafał Ledzion, Marek Izdebski, Krystian Nowakowski, Piotr Górski.
Tytuł: Influence of electrode material spacing between electrodes on measurement of Kerr constant in castor oil.
Tytuł równoległy: Wpływ materiału elektrod oraz odległości pomiędzy elektrodami na pomiar stałej Kerra w oleju rycynowym.
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2014 Vol.35 s.65-72, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1192
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
5/30
Nr opisu: 0000047745
Autorzy: Marek Izdebski, Rafał Ledzion.
Tytuł: Modulation technique used for measurement of very weak linear birefringence and dichroism in liquids on the example of castor oil between metal electrodes.
Tytuł równoległy: Modulacyjna metoda pomiaru bardzo słabej dwójłoności liniowej i dichroizmu w cieczach na przykładzie oleju rycynowego pomiędzymetalowymi elektrodami.
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2014 Vol.35 s.5-15, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1192
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
6/30
Nr opisu: 0000047763
Autorzy: Krystian Nowakowski, Artur Perek, Marek Izdebski, Rafał Ledzion, Piotr Górski.
Tytuł: Optimization of measurement conditions of Kerr constant in optical active liquids on the example of castor oil.
Tytuł równoległy:
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2014 Vol.35 s.51-64, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1192
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
7/30
Nr opisu: 0000043426
Autorzy: Marek Izdebski, Rafał Ledzion, Włodzimierz Kucharczyk.
Tytuł: Analysis of measurement of quadratic electro-optic effect in castor oil.
Tytuł równoległy: Analiza pomiaru kwadratowego efektu elektrooptycznego w oleju rycynowym.
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2013 Vol.34 s.5-17, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1183.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
8/30
Nr opisu: 0000043430
Autorzy: Rafał Ledzion, Marek Izdebski, Piotr Górski, Włodzimierz Kucharczyk.
Tytuł: Estimations of the magnitude of the fourth-order electrooptic effect in KDP-type crystals.
Tytuł równoległy: Próba wyznaczenia wielkości elektrooptycznego efektu czwartego rzędu w kryształach grupy KDP.
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2013 Vol.34 s.43-48, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1183.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez PŁ
9/30
Nr opisu: 0000039205
Autorzy: Maja Stępień, Rafał Ledzion, Piotr Górski, Włodzimierz Kucharczyk.
Tytuł: Effect of ageing on the magnitude and temperature dependence of the Kerr constant in the castor oil used in pharmacy.
Tytuł równoległy: Wpływ procesów starzenia na wielkość oraz zależność temperaturową stałej Kerra w oleju rycynowym stosowanym w farmacji.
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2012 Vol.33 s.89-95, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1139.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
10/30
Nr opisu: 0000039203
Autorzy: Włodzimierz Kucharczyk, Piotr Górski, Rafał Ledzion.
Tytuł: Matrices of the tensor with the internal symmetry [V2] [V5].
Tytuł równoległy: Macierze tensora o symetrii wewnętrznej [V2] [V5].].
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2012 Vol.33 s.73-80, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1139.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
11/30
Nr opisu: 0000039200
Autorzy: Marek Izdebski, Rafał Ledzion, Piotr Górski.
Tytuł: What is the symmetry of castor oil between metal electrodes?
Tytuł równoległy: Jaka jest symetria oleju rycynowego pomiędzy metalowymi elektrodami?
Czasopismo: Sci. Bull. Lodz Univ. Technol. Phys. 2012 Vol.33 s.39-53, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1139.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
12/30
Nr opisu: 0000034601
Autorzy: Włodzimierz Kucharczyk, Piotr Górski, Marek Izdebski, Rafał Ledzion.
Tytuł: On the possibility of measurements of nonlinear electrooptic effects in 432 symmetry crystals.
Tytuł równoległy: Analiza możliwości pomiaru nieliniowych efektów elektrooptycznych w kryształach o symetrii 432.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2011 Vol.32 s.45-52, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1105.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez PŁ
13/30
Nr opisu: 0000030582
Autorzy: Włodzimierz Kucharczyk, Rafał Ledzion, Piotr Górski, Marek Izdebski.
Tytuł: On the nature temperature dependence of intrinsic quadratic electrooptic coefficients in KDP-type crystals.
Tytuł równoległy: Analiza mechanizmu zależności temperaturowej współczynników właściwego kwadratowego efektu elektrooptycznego w kryształach grupy KDP.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2010 Vol.31 s.37-42, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1082.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódź.
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
14/30
Nr opisu: 0000022112
Autorzy: Magdalena Włodarska, Beata Mossety-Leszczak, Grzegorz Bąk, Henryk Galina, Rafał Ledzion.
Tytuł: Liquid crystalline polymer networks based on a nematic epoxy resin with azoxy group.
Czasopismo: Opto-Electron. Rev. 2009 Vol.17 nr 2 s.105-111
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Elektrotech.
p-ISSN: 1230-3402

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.168
Punktacja MNiSW: 27.000
15/30
Nr opisu: 0000025263
Autorzy: Piotr Górski, Rafał Ledzion, Marcin Sadowski, Włodzimierz Kucharczyk.
Tytuł: Effect of temperature on the refractive index and Kerr effect of the transformer oil Nynas Nytro Taurus.
Tytuł równoległy: Wpływ temperatury na współczynnik załamania światła i efekt Kerra oleju transformatorowego Nynans Nytro Taurus.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2009 Vol.30 s.29-34, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1057.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
16/30
Nr opisu: 0000015197
Autorzy: Piotr Górski, Rafał Ledzion, Krzysztof Bondarczuk, Włodzimierz Kucharczyk.
Tytuł: Temperature dependence of linear electrooptic coefficients r 113 and r 333 in lithium niobate.
Czasopismo: Opto-Electron. Rev. 2008 Vol.16 nr 1 s.46-48
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Elektrotech.
p-ISSN: 1230-3402

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.136
Punktacja MNiSW: 20.000
17/30
Nr opisu: 0000019908
Autorzy: Rafał Ledzion, Stefan Karolczak, Piotr Górski, Włodzimierz Kucharczyk.
Tytuł: Kerr constant of Fomblin Z.
Tytuł równoległy: Stała Kerra Fomblinu Z.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2008 Vol.29 s.57-63, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1030.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
18/30
Nr opisu: 0000016277
Autorzy: Magdalena Włodarska, Beata Mossety-Leszczak, Grzegorz Bąk, Henryk Galina, Rafał Ledzion.
Tytuł: Liquid crystalline polymer networks based on a nematic epoxy resin with azoxy group.
Cytata wydawnicza: 17th Conference on Liquid Crystals (Chemistry, Physics and Applications). Programme and abstracts.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2007
Szczegóły: s.123
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Fiz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_016277
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
19/30
Nr opisu: 0000013460
Autorzy: Piotr Górski, Rafał Ledzion, Włodzimierz Kucharczyk.
Tytuł: Estimation of spontaneous antipolarization of ADP based on magnitude of fourth-order electrooptic effect.
Czasopismo: Cryst. Res. Technol. 2007 Vol.42 nr 6 s.613-616
Lokalizacja dokumentu: P-3328
p-ISSN: 0232-1300

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Compendex.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: DEU
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
20/30
Nr opisu: 0000016281
Autorzy: Piotr Górski, Rafał Ledzion, Włodzimierz Kucharczyk, Krzysztof Bondarczuk.
Tytuł: Temperature dependence of the linear electrooptic coefficiens r113 and r333 in lithium niobate.
Cytata wydawnicza: ICSSC-5 and PCCG-8 Conference. Fifth International Conference on Solid State Crystals and Eighth Polish Conference on Crystal Growth and PJG-CGM2 Workshop. The Second Polish - Japanese - German Crystal Growth Meeting. Scientific programme and book abstracts.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2007
Szczegóły: s.17
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Fiz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_016281
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
21/30
Nr opisu: 0000013624
Autorzy: Rafał Ledzion, Piotr Górski, Włodzimierz Kucharczyk.
Tytuł: Does the contribution of PO4 group is exclusively responsible for the quadratic electrooptic effect in KDP-type crystals?
Czasopismo: J. Phys. Chem. Solids 2007 Vol.68 nr 10 s.1965-1968
p-ISSN: 0022-3697

Uwagi wewnętrzne: DIG_013624. Science Direct. Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: GBR
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
22/30
Nr opisu: 0000016649
Autorzy: Piotr Górski, Łukasz Kilański, Rafał Ledzion, Włodzimierz Kucharczyk.
Tytuł: What is the true order of magnitude of the quadratic electrooptic coefficient /g1111-g1122/ in RDP crystal?
Tytuł równoległy: Jaki jest prawdziwy rząd wielkości kwadratowego współczynika elektrooptycznego g1111-g1122 w krysztale RDP?
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys. 2007 Vol.28 s.5-8, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 1010.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
23/30
Nr opisu: 0000010157
Autorzy: Piotr Górski, Rafał Ledzion, Włodzimierz Kucharczyk, F.L. Castillo Alvarado.
Tytuł: Correlations of nonlinear refractive index with ionicity and linear refractive index in alkali halides.
Czasopismo: Acta Phys. Superf. 2006 Vol.8 s.143-148
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Fiz.
p-ISSN: 0867-2997

Uwagi wewnętrzne: DIG_010157
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
24/30
Nr opisu: 0000023097
Autorzy: Rafał Ledzion, Marek Izdebski, Piotr Górski, Włodzimierz Kucharczyk.
Tytuł: Sensitive method to measure electrooptic effects in crystals and isotropic media.
Czasopismo: Acta Phys. Superf. 2009 Vol.11 s.6-7
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Fiz.
p-ISSN: 0867-2997

Uwagi wewnętrzne: DIG_023097
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
25/30
Nr opisu: 0000013139
Autorzy: Rafał Ledzion, Sławomir Ostrowski, Piotr Górski, Włodzimierz Kucharczyk.
Tytuł: The Kerr constant and refractive index of metylosilicone oil OM 3000 and its applicability as an immersion liquid in measurements of nonlinear electrooptical properties of crystals.
Tytuł równoległy: Wielkość stałej Kerra i współczynnika załamania światła dla oleju silikonowego OM 3000 stosowanego jako ciecz imersyjna podczas pomiarów właściwości elektrooptycznych kryształów.
Czasopismo: Sci. Bull. Tech. Univ. Łódz. Phys. 2006 Vol.27 s.35-42, streszcz.
Uwagi:W serii gł. nr 991.
Lokalizacja dokumentu: P-2376
p-ISSN: 1505-1013

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
26/30
Nr opisu: 0000005096
Autorzy: Włodzimierz Kucharczyk, F.L. Castillo Alvarado, Rafał Ledzion, Piotr Górski.
Tytuł: Calculations of nonlinear refractive index of alkali halides.
Czasopismo: Opt. Quantum Electron. 2005 Vol.37 nr 12 s.1089-1097
p-ISSN: 0306-8919

Uwagi wewnętrzne: DIG_005096. http://www.springerlink.com. Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: GBR
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
27/30
Nr opisu: 0000001306
Autorzy: Marek Izdebski, Rafał Ledzion, Krzysztof Bondarczuk, Włodzimierz Kucharczyk.
Tytuł: On the real and apparent fourth-order electrooptic effect in crystals.
Cytata wydawnicza: 4th International Conference on Solid State Crystals: Material Science and Applications. 7th Polish Conference on Crystal Growth. Scientific programme and book of abstracts.
Adres wydawniczy: [B.m.] : [B.w.], 2004
Szczegóły: s.1
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Fiz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_001306
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
28/30
Nr opisu: 0000001112
Autorzy: Rafał Ledzion, Krzysztof Bondarczuk, Piotr Górski, Włodzimierz Kucharczyk.
Tytuł: Temperature dependence of the electrooptic effects in crystals.
Czasopismo: Acta Phys. Superf. 2004 Vol.6 s.145-149
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Fiz.
p-ISSN: 0867-2997

Uwagi wewnętrzne: DIG_001112
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
29/30
Nr opisu: 0000000612
Autorzy: Rafał Ledzion, Krzysztof Bondarczuk, Włodzimierz Kucharczyk.
Tytuł: Temperature dependence of the quadratic electrooptic effect and estimation of antipolarization of ADP
Czasopismo: Cryst. Res. Technol. 2004 Vol.39 nr 2 s.161-164
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Fiz.
p-ISSN: 0232-1300

Uwagi wewnętrzne: DIG_000612
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: DEU
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
30/30
Nr opisu: 0000001107
Autorzy: Rafał Ledzion, Marek Izdebski, Krzysztof Bondarczuk, Włodzimierz Kucharczyk.
Tytuł: Experimental investigation of the anisotropy of quadratic electrooptic effect in ADP.
Czasopismo: Opto-Electron. Rev. 2004 Vol.12 nr 4 s.91-93
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Fiz.
p-ISSN: 1230-3402

Uwagi wewnętrzne: DIG_001107
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ