logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: KLEPACZ-SMÓŁKA ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/22
Nr opisu: 0000048051
Autorzy: Ewa Liwarska-Bizukojć, Anna Klepacz-Smółka, Olga Andrzejczak.
Tytuł: Variations of morphology of activated sludge flocs studied at full-scale wastewater treatment plants.
Czasopismo: Environ. Technol. 2015 Vol.36 nr 9 s.1123-1131
p-ISSN: 0959-3330
e-ISSN: 1479-487X

Uwagi wewnętrzne: DIG_048051. Taylor and Francis. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: GBR
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
2/22
Nr opisu: 0000048859
Autorzy: Anna Klepacz-Smółka, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Biological treatment of post-nanofiltration concentrate of real textile wastewater.
Tytuł równoległy: Proces biodegradacji koncentratu po nano-filtracji ścieków włókienniczych.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2015 Vol.23 nr 4 s.138-143, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
3/22
Nr opisu: 0000047148
Autorzy: Julita Wrębiak, Katarzyna Paździor, Anna Klepacz-Smółka, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Oczyszczanie ścieków włókieniczych w bioreaktorze sekwencyjnym.
Cytata wydawnicza: Wpływ Młodych Naukowców na Osiagnięcia Polskiej Nauki - VII Edycja. Materiały Konferencyjne. Streszczenia wystąpień 2. [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: Kraków, 2014
Szczegóły: 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.339
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Bioproces.
Uwagi wewnętrzne: DIG_047148
Zasięg publikacji/pracy: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
4/22
Nr opisu: 0000035103
Autorzy: Katarzyna Paździor, Anna Klepacz-Smółka, Stanisław Ledakowicz, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Renata Żyłła.
Tytuł: Porównanie efektów zastosowania jedno- i dwustopniowych reaktorów typu SBR do biodegradacji wysoko obciążonych ścieków.
Tytuł równoległy: Comparison of high loaded wastwater biodegradation in one- and two-step SBR reactor systems.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2012 R.51 nr 4 s.169-170, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
5/22
Nr opisu: 0000033751
Autorzy: Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Jolanta Kałużka, Marta Łatwińska, Anna Klepacz-Smółka, Radosław Ślęzak.
Tytuł: Polypropylene composite nonwovens with increased degradation capability for filtration applications.
Czasopismo: Pol. J. Appl. Chem. 2011 Vol.55 nr 1 s.33-40
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0867-8928

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
6/22
Nr opisu: 0000033867
Autorzy: Anna Klepacz-Smółka, Katarzyna Paździor, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Biological processes in the post-treatment of nanofiltration concentrate of real textile wastewater.
Cytata wydawnicza: Water and Industry 2011. IWA Specialist Conference Chemical Industries. Book of abstracts.
Adres wydawniczy: Valladolid, 2011
Szczegóły: s.27
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Bioproces.
Uwagi wewnętrzne: DIG_033867
Półrocze: 1
Kraj: ESP
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
7/22
Nr opisu: 0000026863
Autorzy: Anna Klepacz-Smółka, Katarzyna Paździor, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Kinetic studies of azo dyes decolourisation by anaerobic sludge under different environmental conditions.
Cytata wydawnicza: 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Proceedings.
Adres wydawniczy: Bratislava, 2010
Szczegóły: s.113
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Proces. Ciepl. i Dyfuz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_026863
Półrocze: 1
Kraj: SVK
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
8/22
Nr opisu: 0000026356
Autorzy: Anna Klepacz-Smółka, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Katarzyna Paździor, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Application of anoxic fixed film and aerobic CSTR bioreactor in treatment of nanofiltration concentrate of real textile wastewater.
Czasopismo: Chem. Zvesti 2010 Vol.64 nr 2 s.230-236
p-ISSN: 0366-6352

Uwagi wewnętrzne: DIG_026356. Science Direct. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: SLV
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.754
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
9/22
Nr opisu: 0000022718
Autorzy: Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Renata Żyłła, Zdzisława Mrozińska, Katarzyna Paździor, Anna Klepacz-Smółka, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Application of membrane processes in closing of water cycle in a textile dye-house.
Czasopismo: Desalination 2010 Vol.250 nr 2 s.634-638
Uwagi:Papers presented at the Conference on Membranes in Drinking and Industrial Water Production. Toulouse, France, 20-24 October 2008.
p-ISSN: 0011-9164

Uwagi wewnętrzne: DIG_022718. Science Direct. Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: NLD
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.851
Praca afiliowana przez PŁ
10/22
Nr opisu: 0000026902
Autorzy: Anna Klepacz-Smółka, Katarzyna Paździor, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Kinetic studies of azo dyes decolourisation by anaerobic sludge under different environmental conditions.
Cytata wydawnicza: SSCHE 2010. 37th International Conference of SSCHE [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: [B.m.], 2010
Szczegóły: 1 dysk optyczny (CD-ROM) D:/data/papers/276p.pdf s.448-453
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Proces. Ciepl. i Dyfuz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_026902
Półrocze: 1
Kraj: SVK
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
11/22
Nr opisu: 0000023729
Autorzy: Anna Klepacz-Smółka, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Katarzyna Paździor, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Biological reduction and oxidation processes in treatment of nanofiltration concentrate of real textile wastewater.
Cytata wydawnicza: Arte' 2009. First International Workshop on Application of Redox Technologies in the Environment. Book of abstracts.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2009
Szczegóły: s.208-210
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Bioproces.
Półrocze: 2
Kraj: TUR
Język: eng
12/22
Nr opisu: 0000020594
Autorzy: Katarzyna Paździor, Anna Klepacz-Smółka, Stanisław Ledakowicz, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Zdzisława Mrozińska, Renata Żyłła.
Tytuł: Integration of nanofiltration and biological degradation of textile wastewater containing azo dye.
Czasopismo: Chemosphere 2009 Vol.75 nr 2 s.250-255
Lokalizacja dokumentu: P-3713
p-ISSN: 0045-6535

Uwagi wewnętrzne: EBSCO. Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: GBR
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.253
Punktacja MNiSW: 32.000
13/22
Nr opisu: 0000022230
Autorzy: Katarzyna Paździor, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Anna Klepacz-Smółka, Renata Żyłła, Stanisław Ledakowicz, Zdzisława Mrozińska.
Tytuł: Integration of nanofiltration and biological processes for textile wastewater treatment.
Czasopismo: Environ. Prot. Eng. 2009 Vol.35 nr 2 s.97-104, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3281
p-ISSN: 0324-8828

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.276
Punktacja MNiSW: 9.000
14/22
Nr opisu: 0000022524
Autorzy: Anna Klepacz-Smółka, Katarzyna Paździor, Stanisław Ledakowicz, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Zdzisława Mrozińska, Renata Żyłła.
Tytuł: Kinetic studies of decolonosation of concentrates from nanofiltration treatment of real textile effluents in anaerobic/aerobic sequencing batch reactors.
Czasopismo: Environ. Prot. Eng. 2009 Vol.35 nr 3 s.145-155
Lokalizacja dokumentu: P-3281
p-ISSN: 0324-8828

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.276
Punktacja MNiSW: 9.000
15/22
Nr opisu: 0000021874
Autorzy: Anna Klepacz-Smółka, Katarzyna Paździor, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Toksyczność koncentratów po nanofiltracji rzeczywistych ścieków włókienniczych przed i po procesie oczyszczania w sekwencyjnym układzie anoksyczno/aerobowym.
Tytuł równoległy: Toxicity of nanofiltration concentrate of real textile wastewater before and after anoxix/aerobic sequential treatment
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 3 s.59-60, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
16/22
Nr opisu: 0000023723
Autorzy: Anna Klepacz-Smółka, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Katarzyna Paździor, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Application of an anaerobic fixed film and aerobic CSTR bioreactor in treatment of nanofiltration concentrate of real textile wastewater.
Cytata wydawnicza: SSCHE 2009. 36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Proceedings [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: [B.m.], 2009
Szczegóły: 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.281-1-281-8
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Bioproces.
Uwagi wewnętrzne: DIG_023723. Opis na podstawie wydruku.
Półrocze: 1
Kraj: SVK
Język: eng
17/22
Nr opisu: 0000017646
Autorzy: Piotr Sosnowski, Anna Klepacz-Smółka, Katarzyna Kaczorek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Kinetic investigations of methane co-fermentation of sewage sludge and organic fraction of municipal solid wastes.
Czasopismo: Bioresour. Technol. 2008 Vol.99 nr 13 s.5731-5737
p-ISSN: 0960-8524

Uwagi wewnętrzne: DIG_017646. Science Direct. Scopus. Compendex.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: GBR
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 4.453
Punktacja MNiSW: 24.000
18/22
Nr opisu: 0000019059
Autorzy: Lech Nowicki, Paweł Stolarek, Tomasz Olewski, Tomasz Bedyk, Anna Klepacz-Smółka, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Wyznaczanie mechanizmu i kinetyki pirolizy osadów ściekowych za pomocą analizy termograwimetrycznej i spektrometrii masowej.
Cytata wydawnicza: II Ogólnopolskie Sympozjum "Reaktory Wielofazowe i Wielofunkcyjne dla Procesów Chemicznych i Ochrony Środowiska".
Adres wydawniczy: [B.m.], 2008
Szczegóły: s.23
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Syst. Inż. Śr.
Uwagi wewnętrzne: DIG_019059
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
19/22
Nr opisu: 0000019102
Autorzy: Katarzyna Paździor, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Anna Klepacz-Smółka, Renata Żyłła, Stanisław Ledakowicz, Zdzisława Mrozińska.
Tytuł: Integracja procesów membranowych i biologicznych w oczyszczaniu ścieków włókienniczych.
Cytata wydawnicza: Postęp w Inżynierii Środowiska. V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2008
Szczegóły: s.28
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Bioproc.
Uwagi wewnętrzne: DIG_019102
Kraj: POL
Język: pol
20/22
Nr opisu: 0000015171
Autorzy: Anna Klepacz-Smółka, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Kinetyka dekoloryzacji barwników azowych w warunkach anaerobowych.
Cytata wydawnicza: III Krajowy Kongres Biotechnologii.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2007
Szczegóły: s.53-54
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż Bioproces.
Uwagi wewnętrzne: DIG_015171
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
21/22
Nr opisu: 0000004484
Autorzy: Anna Klepacz-Smółka, Piotr Sosnowski, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Kinetyka fermentacji organicznej frakcji odpadów z gospodarstw domowych.
Tytuł równoległy: Simple kinetic model for municipal solid waste organic fraction co-fermentation in sewage sludges.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 4 spec. s.39-40, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
22/22
Nr opisu: 0000004485
Autorzy: Anna Klepacz-Smółka, Piotr Sosnowski, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Kofermentacja metanowa osadów ściekowych i organicznej frakcji odpadów z gospodarstw domowych.
Tytuł równoległy: Methane co-fermentation of sewage sludge and organic fraction of municipal solid wastes.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2005 R.44 nr 4 spec. s.41-42, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ