logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: KACZOREK KATARZYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/29
Nr opisu: 0000044128
Autorzy: Julita Wrębiak, Lucyna Bilińska, Katarzyna Paździor, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Ocena biodegradowalności wyodrębnionych strumieni ścieków z farbiarni.
Tytuł równoległy: Biodegradability assessment of wastewater streams from textile dye house.
Czasopismo: Prz. Włók. Włók. Odzież Skóra 2014 R.68 nr 5 s.45-49, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1731-8645

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
2/29
Nr opisu: 0000047148
Autorzy: Julita Wrębiak, Katarzyna Paździor, Anna Klepacz-Smółka, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Oczyszczanie ścieków włókieniczych w bioreaktorze sekwencyjnym.
Cytata wydawnicza: Wpływ Młodych Naukowców na Osiagnięcia Polskiej Nauki - VII Edycja. Materiały Konferencyjne. Streszczenia wystąpień 2. [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: Kraków, 2014
Szczegóły: 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.339
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Bioproces.
Uwagi wewnętrzne: DIG_047148
Zasięg publikacji/pracy: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
3/29
Nr opisu: 0000037893
Autorzy: Anna Kacprzak, Liliana Krzystek, Katarzyna Paździor, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Investigation of kinetics of anaerobic digestion of Canary grass.
Czasopismo: Chem. Zvesti 2012 Vol.66 nr 6 s.550-555
p-ISSN: 0366-6352

Uwagi wewnętrzne: DIG_037893. Springer. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: SLV
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.879
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
4/29
Nr opisu: 0000035103
Autorzy: Katarzyna Paździor, Anna Klepacz-Smółka, Stanisław Ledakowicz, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Renata Żyłła.
Tytuł: Porównanie efektów zastosowania jedno- i dwustopniowych reaktorów typu SBR do biodegradacji wysoko obciążonych ścieków.
Tytuł równoległy: Comparison of high loaded wastwater biodegradation in one- and two-step SBR reactor systems.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2012 R.51 nr 4 s.169-170, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
5/29
Nr opisu: 0000033867
Autorzy: Anna Klepacz-Smółka, Katarzyna Paździor, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Biological processes in the post-treatment of nanofiltration concentrate of real textile wastewater.
Cytata wydawnicza: Water and Industry 2011. IWA Specialist Conference Chemical Industries. Book of abstracts.
Adres wydawniczy: Valladolid, 2011
Szczegóły: s.27
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Bioproces.
Uwagi wewnętrzne: DIG_033867
Półrocze: 1
Kraj: ESP
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
6/29
Nr opisu: 0000026863
Autorzy: Anna Klepacz-Smółka, Katarzyna Paździor, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Kinetic studies of azo dyes decolourisation by anaerobic sludge under different environmental conditions.
Cytata wydawnicza: 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Proceedings.
Adres wydawniczy: Bratislava, 2010
Szczegóły: s.113
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Proces. Ciepl. i Dyfuz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_026863
Półrocze: 1
Kraj: SVK
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
7/29
Nr opisu: 0000026356
Autorzy: Anna Klepacz-Smółka, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Katarzyna Paździor, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Application of anoxic fixed film and aerobic CSTR bioreactor in treatment of nanofiltration concentrate of real textile wastewater.
Czasopismo: Chem. Zvesti 2010 Vol.64 nr 2 s.230-236
p-ISSN: 0366-6352

Uwagi wewnętrzne: DIG_026356. Science Direct. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: SLV
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.754
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
8/29
Nr opisu: 0000022718
Autorzy: Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Renata Żyłła, Zdzisława Mrozińska, Katarzyna Paździor, Anna Klepacz-Smółka, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Application of membrane processes in closing of water cycle in a textile dye-house.
Czasopismo: Desalination 2010 Vol.250 nr 2 s.634-638
Uwagi:Papers presented at the Conference on Membranes in Drinking and Industrial Water Production. Toulouse, France, 20-24 October 2008.
p-ISSN: 0011-9164

Uwagi wewnętrzne: DIG_022718. Science Direct. Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: NLD
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.851
Praca afiliowana przez PŁ
9/29
Nr opisu: 0000026189
Autorzy: Marcin Stolarek, Katarzyna Paździor, Liliana Krzystek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Makrokinetyka utleniania metanu w biofiltrach.
Tytuł równoległy: Methane oxidation macro-kinetics in biofilters.
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2010 R. 49 nr 1 s.109-110, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
10/29
Nr opisu: 0000026902
Autorzy: Anna Klepacz-Smółka, Katarzyna Paździor, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Kinetic studies of azo dyes decolourisation by anaerobic sludge under different environmental conditions.
Cytata wydawnicza: SSCHE 2010. 37th International Conference of SSCHE [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: [B.m.], 2010
Szczegóły: 1 dysk optyczny (CD-ROM) D:/data/papers/276p.pdf s.448-453
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Proces. Ciepl. i Dyfuz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_026902
Półrocze: 1
Kraj: SVK
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
11/29
Nr opisu: 0000023729
Autorzy: Anna Klepacz-Smółka, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Katarzyna Paździor, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Biological reduction and oxidation processes in treatment of nanofiltration concentrate of real textile wastewater.
Cytata wydawnicza: Arte' 2009. First International Workshop on Application of Redox Technologies in the Environment. Book of abstracts.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2009
Szczegóły: s.208-210
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Bioproces.
Półrocze: 2
Kraj: TUR
Język: eng
12/29
Nr opisu: 0000020594
Autorzy: Katarzyna Paździor, Anna Klepacz-Smółka, Stanisław Ledakowicz, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Zdzisława Mrozińska, Renata Żyłła.
Tytuł: Integration of nanofiltration and biological degradation of textile wastewater containing azo dye.
Czasopismo: Chemosphere 2009 Vol.75 nr 2 s.250-255
Lokalizacja dokumentu: P-3713
p-ISSN: 0045-6535

Uwagi wewnętrzne: EBSCO. Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: GBR
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.253
Punktacja MNiSW: 32.000
13/29
Nr opisu: 0000022230
Autorzy: Katarzyna Paździor, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Anna Klepacz-Smółka, Renata Żyłła, Stanisław Ledakowicz, Zdzisława Mrozińska.
Tytuł: Integration of nanofiltration and biological processes for textile wastewater treatment.
Czasopismo: Environ. Prot. Eng. 2009 Vol.35 nr 2 s.97-104, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3281
p-ISSN: 0324-8828

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.276
Punktacja MNiSW: 9.000
14/29
Nr opisu: 0000022524
Autorzy: Anna Klepacz-Smółka, Katarzyna Paździor, Stanisław Ledakowicz, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Zdzisława Mrozińska, Renata Żyłła.
Tytuł: Kinetic studies of decolonosation of concentrates from nanofiltration treatment of real textile effluents in anaerobic/aerobic sequencing batch reactors.
Czasopismo: Environ. Prot. Eng. 2009 Vol.35 nr 3 s.145-155
Lokalizacja dokumentu: P-3281
p-ISSN: 0324-8828

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.276
Punktacja MNiSW: 9.000
15/29
Nr opisu: 0000021874
Autorzy: Anna Klepacz-Smółka, Katarzyna Paździor, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Toksyczność koncentratów po nanofiltracji rzeczywistych ścieków włókienniczych przed i po procesie oczyszczania w sekwencyjnym układzie anoksyczno/aerobowym.
Tytuł równoległy: Toxicity of nanofiltration concentrate of real textile wastewater before and after anoxix/aerobic sequential treatment
Czasopismo: Inż. Apar. Chem. 2009 R.48 nr 3 s.59-60, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3750
p-ISSN: 0368-0827

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
16/29
Nr opisu: 0000023723
Autorzy: Anna Klepacz-Smółka, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Katarzyna Paździor, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Application of an anaerobic fixed film and aerobic CSTR bioreactor in treatment of nanofiltration concentrate of real textile wastewater.
Cytata wydawnicza: SSCHE 2009. 36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Proceedings [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: [B.m.], 2009
Szczegóły: 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.281-1-281-8
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Bioproces.
Uwagi wewnętrzne: DIG_023723. Opis na podstawie wydruku.
Półrocze: 1
Kraj: SVK
Język: eng
17/29
Nr opisu: 0000017646
Autorzy: Piotr Sosnowski, Anna Klepacz-Smółka, Katarzyna Kaczorek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Kinetic investigations of methane co-fermentation of sewage sludge and organic fraction of municipal solid wastes.
Czasopismo: Bioresour. Technol. 2008 Vol.99 nr 13 s.5731-5737
p-ISSN: 0960-8524

Uwagi wewnętrzne: DIG_017646. Science Direct. Scopus. Compendex.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: GBR
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 4.453
Punktacja MNiSW: 24.000
18/29
Nr opisu: 0000019102
Autorzy: Katarzyna Paździor, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Anna Klepacz-Smółka, Renata Żyłła, Stanisław Ledakowicz, Zdzisława Mrozińska.
Tytuł: Integracja procesów membranowych i biologicznych w oczyszczaniu ścieków włókienniczych.
Cytata wydawnicza: Postęp w Inżynierii Środowiska. V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2008
Szczegóły: s.28
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Bioproc.
Uwagi wewnętrzne: DIG_019102
Kraj: POL
Język: pol
19/29
Nr opisu: 0000015162
Autorzy: Stanisław Ledakowicz, Katarzyna Kaczorek, Anna Zieleniewska-Jastrzębska, Liliana Krzystek.
Tytuł: Comparison of the AOPs processes impact on the landfill leachate biodegradation in aerobic and anaerobic lysimeter tests.
Cytata wydawnicza: SARDINIA 2007. Eleventh International Waste Management and Landfill Symposium. Proceedings.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2007
Szczegóły: s.1089-1090
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Bioproces.
Uwagi wewnętrzne: DIG_015162
Półrocze: 2
Kraj: ITA
Język: eng
20/29
Nr opisu: 0000009570
Autorzy: Katarzyna Kaczorek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Kinetics of nitrogen removal from sanitary landfill leachate.
Czasopismo: Bioprocess Biosyst. Eng. 2006 Vol.29 nr 5-6 s.291-304
p-ISSN: 1615-7591

Uwagi wewnętrzne: DIG_009570. Science Direct. Medline. Scopus. Compendex.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: DEU
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
21/29
Nr opisu: 0000006476
Autorzy: Katarzyna Kaczorek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Analiza pracy składowiska odpadów z punktu widzenia inżynierii bioreaktorowej.
Tytuł równoległy: Landfill as bioreactor.
Czasopismo: Biotechnologia 2005 Vol.2 nr 2 s.69-87, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem. Spoż.
p-ISSN: 0860-7796

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
22/29
Nr opisu: 0000006472
Autorzy: Katarzyna Kaczorek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Wykorzystanie ozonu do oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów stałych.
Cytata wydawnicza: Zastosowanie ozonu.
Adres wydawniczy: Łódź, 2005
Szczegóły: s.103-119
Lokalizacja dokumentu: 100161
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
23/29
Nr opisu: 0000003916
Autorzy: Stanisław Ledakowicz, Piotr Sosnowski, Katarzyna Kaczorek.
Tytuł: Ozonation impact on anaerobic digestion.
Cytata wydawnicza: 4th International Symposium on Ozone Applications [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: [B.m.], 2004
Szczegóły: 1 dysk optyczny (CD-ROM)
Półrocze: 1
Kraj: CUB
Język: eng
24/29
Nr opisu: 0000003912
Autorzy: Katarzyna Kaczorek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Kinetics of nitrogen removal from sanitary landfill leachate.
Cytata wydawnicza: International Conference on Bioremediation of Soil and Groundwater. Abstract book.
Adres wydawniczy: Gliwice, 2004
Szczegóły: s.118
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Bioproces.
Uwagi wewnętrzne: DIG_003912
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
25/29
Nr opisu: 0000003856
Autorzy: Katarzyna Kaczorek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Laboratory simulation of biodegradation processes occurring in landfills.
Cytata wydawnicza: International Conference on Bioremediation of Soil and Groundwater. Abstract book.
Adres wydawniczy: Gliwice, 2004
Szczegóły: s.57
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Bioproces.
Uwagi wewnętrzne: DIG_003856
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
26/29
Nr opisu: 0000000468
Autorzy: Katarzyna Kaczorek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Kinetyka nitryfikacji i denitryfikacji odcieków ze składowisk odpadów "Lublinek" w Łodzi
Tytuł równoległy: Kinetics of the landfill lecahate nitrification and denitrification
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/2 s.1047-1052, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
27/29
Nr opisu: 0000000467
Autorzy: Katarzyna Kaczorek, Anna Zieleniewska, Liliana Krzystek, Stanisław Ledakowicz.
Tytuł: Wpływ pogłębionego utleniania i recyrkulacji na biodegradację odcieków ze składowisk odpadów
Tytuł równoległy: The effect of advanced oxidation processes and recirculation on leachate biodegradation in lysimeters
Czasopismo: Inż. Chem. Proces. 2004 T.25 z.3/2 s.1041-1046, sum.
Uwagi:XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2004 r.
Lokalizacja dokumentu: P-3809
p-ISSN: 0208-6425

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
28/29
Nr opisu: 0000000661
Autorzy: Stanisław Ledakowicz, Katarzyna Kaczorek.
Tytuł: Laboratory simulation of anaerobic digestion of municipal solid waste.
Czasopismo: J. Environ. Sci. Health A Tox. Hazard. Subst. Environ. Eng. 2004 Vol.39 nr 4 s.859-871
p-ISSN: 1093-4529

Uwagi wewnętrzne: Compendex.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: USA
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
29/29
Nr opisu: 0000001227
Autorzy: Stanisław Ledakowicz, Katarzyna Kaczorek.
Tytuł: The effect of advanced oxidation processes on leachate biodegradation in recycling lysimeters.
Czasopismo: Waste Manag. Res. 2004 Vol.22 nr 3 s.149-157
p-ISSN: 0734-242X

Uwagi wewnętrzne: TRD.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: GBR
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ