logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: GRETA MARIANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 93Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/93
Nr opisu: 0000046764
Autorzy: Marianna Greta, Mieczysław Pakosz, Ewa Tomczak-Woźniak.
Tytuł: Carpathian Euroregion as a stimulator to improve Polish-Ukrainian transborder entrepreneurship.
Cytata wydawnicza: Current problems of management of modern organizations in Poland and in Ukraine.
Adres wydawniczy: Łódź, 2014
Szczegóły: s.49-69
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Syst. Zarz. i Innow.
Uwagi wewnętrzne: DIG_046764
Zasięg publikacji/pracy: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
2/93
Nr opisu: 0000046767
Autorzy: Mieczysław Pakosz, Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak.
Tytuł: Enterprises in the Ukrainian political and economic crisis conditions.
Cytata wydawnicza: Current problems of management of modern organizations in Poland and in Ukraine.
Adres wydawniczy: Łódź, 2014
Szczegóły: s.141-161
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Syst. Zarz. i Innow.
Uwagi wewnętrzne: DIG_046767
Zasięg publikacji/pracy: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
3/93
Nr opisu: 0000046772
Autorzy: Ewa Tomczak-Woźniak, Marianna Greta, Mieczysław Pakosz.
Tytuł: Problems and consequences of Russian-Ukrainian crisis un the context of production management of farms in Poland.
Cytata wydawnicza: Current problems of management of modern organizations in Poland and in Ukraine.
Adres wydawniczy: Łódź, 2014
Szczegóły: s.207-223
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Syst. Zarz. i Innow.
Uwagi wewnętrzne: DIG_046772
Zasięg publikacji/pracy: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
4/93
Nr opisu: 0000047514
Autorzy: Marianna Greta, Jacek Otto, Ewa Tomczak-Woźniak.
Tytuł: The European Union (EU) co-deciding and co-governing authorities - knowledge and evaluation in the opinion of the Poles.
Czasopismo: Ekon. Prawo 2014 Vol.13 nr 1 s.136-145
p-ISSN: 1898-2255

Uwagi wewnętrzne: DIG_047514
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
5/93
Nr opisu: 0000047513
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak.
Tytuł: Processes of monetary integration - the Greek crisis and its influence on the European Union.
Czasopismo: Ekon. Prawo 2014 Vol.13 nr 1 s.121-133
p-ISSN: 1898-2255

Uwagi wewnętrzne: DIG_047513
Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
6/93
Nr opisu: 0000047561
Autorzy: Marianna Greta.
Tytuł: Endogeniczność w rozwoju regionów/euroregionów w aspekcie europejskich wyzwań smart specialisation.
Tytuł równoległy: Endogenousness in development of regions/euroregions and challenges of European smart specialisation: selected issues.
Czasopismo: Optimum (Białyst.) 2014 nr 1 s.46-57, sum.
p-ISSN: 1506-7637

Uwagi wewnętrzne: DIG_047561
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
7/93
Nr opisu: 0000047538
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak.
Tytuł: Euroregion jako przykład marketingu połączonego (terytorialnego, lokalnego i regionalnego) na wybranym przykładzie.
Tytuł równoległy: The Euroregion as an example of the marketing (teritorial, local, regional) by the chosen example.
Cytata wydawnicza: Organizacje wobec wyzwań XXI wieku.
Adres wydawniczy: Łódź, 2014
Szczegóły: s.329-339, sum.
Uwagi wewnętrzne: DIG_047538
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
8/93
Nr opisu: 0000047547
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak.
Tytuł: Przyszłe członkostwo Albanii w Unii Europejskiej w kontekście roli rolnictwa we wzroście zrównoważonym.
Tytuł równoległy: Future membership of Albania in the European Union in the context of the role of the farming in sustainable growth.
Czasopismo: Sci. J. Wars. Univ. Life Sci.-SGGW, Probl. World Agric. 2014 T.14 z.2 s.59-69
p-ISSN: 2081-6960

Uwagi wewnętrzne: DIG_047547. W ISSN także wersja tyt. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
9/93
Nr opisu: 0000040804
Autorzy: Marianna Greta, Jacek Otto.
Tytuł: Polish-German borderland in a "new dimension" of Euroregional activity: evidence from Euroregion Pro Europa Viadrina.
Cytata wydawnicza: Economic and social aspects of cooperation among selected European countries
Adres wydawniczy: Białystok, 2013
Szczegóły: s.60-75
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_040804
Zasięg publikacji/pracy: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
10/93
Nr opisu: 0000040805
Autorzy: Marianna Greta.
Tytuł: The significance of Euroregional ties inbringing Ukraine closer to the European Union.
Cytata wydawnicza: Economic and social aspects of cooperation among selected European countries
Adres wydawniczy: Białystok, 2013
Szczegóły: s.42-59
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_040805
Zasięg publikacji/pracy: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
11/93
Nr opisu: 0000040829
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak.
Tytuł: Długoterminowe cele strategiczne a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w obliczu strategii Europa 2020.
Tytuł równoległy: Long-term strategic objectives and the sustainable development of rural areas facing the strategy Europe 2020.
Czasopismo: J. Agribus. Rural Dev. 2013 nr 2 s.73-81, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 1899-5241

Uwagi wewnętrzne: DIG_040829
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
12/93
Nr opisu: 0000040831
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak.
Tytuł: Europejskie organizacje rolnicze i ich oddziaływanie na społeczno-ekonomiczne przemiany w rolnictwie.
Tytuł równoległy: European agricultural organisations and their influence on socioeconomic transformations of agriculture.
Czasopismo: J. Agribus. Rural Dev. 2013 nr 2 s.83-90, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 1899-5241

Uwagi wewnętrzne: DIG_040831
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
13/93
Nr opisu: 0000040830
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak.
Tytuł: Lokalne grupy działania wobec wspierania przedsiębiorczości wiejskiej.
Tytuł równoległy: Local action groups towards assisting the countryside entrepreneurship.
Czasopismo: J. Agribus. Rural Dev. 2013 nr 2 s.91-100, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 1899-5241

Uwagi wewnętrzne: DIG_040830
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
14/93
Nr opisu: 0000040832
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak, Jarosław Kowalski.
Tytuł: Opinie polskich rolników i mieszkańców wsi dotyczące wspólnej polityki rolnej przed i po 2004 roku.
Tytuł równoległy: Opinions of Polish farmers and rural areas dwellers concerning the common agricultural policy before and after 2004.
Czasopismo: J. Agribus. Rural Dev. 2013 nr 2 s.101-109, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 1899-5241

Uwagi wewnętrzne: DIG_040832
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
15/93
Nr opisu: 0000047573
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak.
Tytuł: Problem spójności w nowej polityce regionalnej UE na lata 2014-2020.
Tytuł równoległy: Problem of cohesion in new EU regional policy 2014-2020.
Czasopismo: Optimum (Białyst.) 2013 nr 4 s.3-13, sum.
p-ISSN: 1506-7637

Uwagi wewnętrzne: DIG_047573
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
16/93
Nr opisu: 0000047581
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak.
Tytuł: Polski sektor rolny a cyfryzacja - przykład i bariery realizacji projektu wdrażającego technologie informatyczne.
Tytuł równoległy: Polish agriculture sector vs. digitization - example and barriers of the computer technologies implementing project realization.
Cytata wydawnicza: Polityka ekonomiczna.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2013
Szczegóły: s.165-175
Uwagi wewnętrzne: DIG_047581
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
17/93
Nr opisu: 0000040817
Autorzy: Ewa Tomczak-Woźniak, Marianna Greta, Robert Stanisławski.
Tytuł: Barriers to IT implementation in primary production based on a project of computer aided farm management.
Cytata wydawnicza: Project Management Development - Practice and Perspectives. Second International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries. Conference proceedings.
Adres wydawniczy: [Riga], 2013
Szczegóły: s. 226-235
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_040817
Półrocze: 1
Kraj: LVA
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
18/93
Nr opisu: 0000040815
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak, Robert Stanisławski.
Tytuł: Euroregion as an organised structure for cross-border EU funds project (example of the Pomerania Euroregion).
Cytata wydawnicza: Project Management Development - Practice and Perspectives. Second International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries. Conference proceedings.
Adres wydawniczy: [Riga], 2013
Szczegóły: s. 236-246
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_040815
Zasięg publikacji/pracy: M
Półrocze: 1
Kraj: LVA
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
19/93
Nr opisu: 0000040806
Autorzy: Marianna Greta, Jacek Otto.
Tytuł: The importance of swiss grants for creation of the Carpathian Euroregion marketing.
Tytuł równoległy: Vazlivist' sveds'kih grantiv dla ctvorenna marketingu Karpats'kogo Evroregionu.
Czasopismo: Visn. L'viv. ordena Lenina Politeh. Inst. Logist. 2013 nr 762 s.54-61, rez.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 0321-0499

Uwagi wewnętrzne: DIG_040806
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: UKR
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
20/93
Nr opisu: 0000047569
Autorzy: Marianna Greta.
Tytuł: Nowe instrumenty konkurencyjności przedsięborstw w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020.
Tytuł równoległy: New instruments of the competitiveness of enterprises in EU financial perspective 2014-2020.
Cytata wydawnicza: Wpływ globalizacji i integracji na konkurencyjność nowych krajów czlonkowskich Unii Europejskiej.
Adres wydawniczy: Wilno, 2013
Szczegóły: s.329-341, sum.
Uwagi wewnętrzne: DIG_047569
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: LTU
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
21/93
Nr opisu: 0000040827
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak.
Tytuł: Robert Schuman i Alcide de Gasperi - ludzie pogranicza w służbie idei zjednoczenia starego kontynentu.
Tytuł równoległy: Robert Schuman and Alcide de Gasperi - people of the borderland at the service of the idea of uniting the old continent.
Cytata wydawnicza: Współpraca transgraniczna na obszarach pogranicza.
Adres wydawniczy: Białystok, 2013
Szczegóły: s. 219-232, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_040827
Zasięg publikacji/pracy: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
22/93
Nr opisu: 0000040828
Autorzy: Marianna Greta.
Tytuł: Regiony inteligentne w perspektywie strategii Europa 2020.
Tytuł równoległy: Intelligent regions in the prospect of the strategy Europe 2020.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. Ekonom. Probl. Usług 2013 nr 105 s.703-714, sum.
forma: odb.
Uwagi:W serii gł. nr 763.(ISSN 1640-6818) Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T.2
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 1896-382X

Uwagi wewnętrzne: DIG_040828
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
23/93
Nr opisu: 0000035949
Autorzy: Marianna Greta, Bogusław Kaczmarek.
Tytuł: Europeizacja - euroregionalizacja, wybrane zagadnienia.
Tytuł równoległy: Europeanization-euroregionalization, selected issues.
Cytata wydawnicza: Aspekty integracyjne w Unii Europejskiej i relacje międzyregionalne.
Adres wydawniczy: Wilno, 2012
Szczegóły: s.7-17, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
24/93
Nr opisu: 0000035950
Autorzy: Marianna Greta, Jarosław Kowalski.
Tytuł: Polityka regionalna Unii Europejskiej w perspektywie wyzwań strategii Europa 2020.
Tytuł równoległy: Regional policy of the European Union in view of the challenges of Europe 2020 strategy.
Cytata wydawnicza: Aspekty integracyjne w Unii Europejskiej i relacje międzyregionalne.
Adres wydawniczy: Wilno, 2012
Szczegóły: s. 41-52, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
25/93
Nr opisu: 0000035951
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak.
Tytuł: Relacje Unii Europejskiej z partnerami zewnętrznymi - przykład Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Tytuł równoległy: Relations of the European Union with outside partners - the example of European Economic Area.
Cytata wydawnicza: Aspekty integracyjne w Unii Europejskiej i relacje międzyregionalne.
Adres wydawniczy: Wilno, 2012
Szczegóły: s.53-62, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
26/93
Nr opisu: 0000035944
Autorzy: Bogusław Kaczmarek, Marianna Greta.
Tytuł: Niestrukturalizowane wyzwania problemowe współcześnie rozumianej informacji dla zarządzania.
Cytata wydawnicza: Metody badania i modele rozwoju organizacji.
Adres wydawniczy: Kraków, 2012
Szczegóły: s.73-79
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_035944
Zasięg publikacji/pracy: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
27/93
Nr opisu: 0000035942
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak.
Tytuł: Euroregiony formą integracji i pobudzania rozwoju lokalnego - przykład Euroregionu Nysa.
Cytata wydawnicza: Otoczenie współczesnych przedsiębiorstw - specyfika i zmiany.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2012
Szczegóły: s.115-126
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_035942
Zasięg publikacji/pracy: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
28/93
Nr opisu: 0000036228
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak.
Tytuł: Wspólna polityka rolna jako elementy dynamizowania i ochrony polskiego rolnictwa.
Tytuł równoległy: Common agricultural policy as an element of actuating and protecting Polish agriculture.
Cytata wydawnicza: Polityka ekonomiczna.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2012
Szczegóły: s.115-124, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_036228
Zasięg publikacji/pracy: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
29/93
Nr opisu: 0000035957
Autorzy: Marianna Greta.
Tytuł: "Nowa" forma interwencjonizmu UE w pobudzaniu konkurencyjności regionów na przykładzie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
Tytuł równoległy: The "new" from of the interventionism of the EU in stimulating the competitiveness of regions on the example of the Rural Development Programme.
Czasopismo: Zarz. Finans. 2012 Vol.10 nr 4 s.195-211, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 2084-5189

Uwagi wewnętrzne: DIG_035957
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
30/93
Nr opisu: 0000035952
Autorzy: Marianna Greta, Ewa Tomczak, Krzysztof Lewandowski.
Tytuł: Strategia Lizbońskia i Europa 2020 wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.
Tytuł równoległy: Lisbon strategy and Europe 2020 in face of the challenges of information society and knowledge-based economy.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. Ekon. Probl. Usług 2012 nr 87 s.82-92, sum.
forma: odb.
Uwagi:W serii gł. nr 702. Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe. T.1.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 1640-6818

Uwagi wewnętrzne: DIG_035952
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
31/93
Nr opisu: 0000035953
Autorzy: Marianna Greta, Krzysztof Lewandowski.
Tytuł: Wspólnota Europejska wobec rozwoju gospodarki elektronicznej.
Tytuł równoległy: European community in face of the development of the e-economy.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. Ekon. Probl. Usług 2012 nr 87 s.260-270, sum.
forma: odb.
Uwagi:W serii gł. nr 702. Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe. T.1.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 1640-6818

Uwagi wewnętrzne: DIG_035953
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
32/93
Nr opisu: 0000034704
Autorzy: Marianna Greta.
Tytuł: Institutional, legal and financial aspects of the functioning of Euroregions and their activity in the youngest Polish Euroregions as well as in the oldest one: Bialowieza Forest, Szeszupa, Lyna-Lava and Neisse.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydaw. Politech. Łódz., 2011
Szczegóły: 135 s.21 cm. (Monographs).
Opis części i lokalizacja: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISBN: 978-83-7283-468-3

Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
[sprawdź dostępność w katalogu BPŁ]
33/93
Nr opisu: 0000031388
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska.
Tytuł: Polska prezydencja w Unii Europejskiej wobec problemów kryzysowych w zjednoczonej Europie - zarys wybranych zagadnień.
Tytuł równoległy: Polish presidency in EU in the presence of crisis problems in United Europe - broad outline of chosen issues.
Cytata wydawnicza: Makroekonomiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu.
Adres wydawniczy: Sopot, 2011
Szczegóły: s.67-79sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_031388
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
34/93
Nr opisu: 0000031318
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska, Jacek Otto.
Tytuł: Przedsiębiorczość w założeniach i realizacji Strategii Lizbońskiej oraz w założeniach strategii Europa 2020.
Tytuł równoległy: Enterprise in the presumptions and implementation of Lisbon Strategy and in the presumptions of strategy Europe 2020.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. Ekon. Probl. Usług 2011 nr 63 s.65-74, sum.
forma: odb.
Uwagi:w serii gł. nr 638. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przesiębiorstw - Mikrofirma 2011. Tworzenie i zarządzanie.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 1640-6818

Uwagi wewnętrzne: DIG_031318
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
35/93
Nr opisu: 0000035899
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska.
Tytuł: Turystyka elementem aktywizacji gospodarczej regionów peryferyjnych. Funkcjonowanie Euroregionu Beskidy.
Tytuł równoległy: Tourism as an element of economic activation peripheral regions - functioning of Euroregion Beskidy.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. Ekon. Probl. Usług 2011 nr 79 s.35-50, sum.
forma: odb.
Uwagi:W serii gł. nr 690. Sport i rekreacja. Szansa rozwoju sportu.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 1640-6818

Uwagi wewnętrzne: DIG_035899
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
36/93
Nr opisu: 0000035901
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska.
Tytuł: Wykorzystanie funduszy unijnych do tworzenia nowej jakości rozwoju lokalnego (przykład nowych euroregionów: Puszcza Białowieska, Łyna-Ława, Szeszupa).
Tytuł równoległy: Union's funds in the process of creating new quality of local development (example of new euroregions: Puszcza Białowieska, Łyna-Ława, Szeszupa).
Czasopismo: Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. Ekon. Probl. Usług 2011 nr 79 s.459-474, sum.
forma: odb.
Uwagi:W serii gł. nr 690. Sport i rekreacja. Szansa rozwoju sportu.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 1640-6818

Uwagi wewnętrzne: DIG_035901
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
37/93
Nr opisu: 0000029293
Autorzy: Marianna Greta, Krzysztof Lewandowski.
Tytuł: The textile and apparel industry in Italy: current state and challenges to further growth.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2010 Vol.18 nr 6 s.20-25
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: DIG_029293. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.629
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
38/93
Nr opisu: 0000028985
Autorzy: Marianna Greta, Jacek Otto.
Tytuł: Strategia Lizbońska wobec uwarunkowań rozwojowych i konkurencyjnych sektora MSP.
Tytuł równoległy: Lisbon Strategy in the presence of developing and rivalring conditionings of small and medium enterprises.
Cytata wydawnicza: Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
Szczegóły: s.87-95
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_028985
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
39/93
Nr opisu: 0000028988
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska, Jacek Otto.
Tytuł: Unijna polityka wsparcia sektora MSP elementem uwarunkowań międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw.
Tytuł równoległy: The European Policy of the support for sector of small and medium enterprises as an element of conditionings of international enterprises activity.
Cytata wydawnicza: Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
Szczegóły: s.113-121
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_028988
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
40/93
Nr opisu: 0000031272
Autorzy: Marianna Greta.
Tytuł: Aktywacja gospodarcza polsko-ukraińskiego pogranicza przez Euroregion Karpacki.
Czasopismo: Visn. Kiiv. Inst. Bizn. Technol. 2010 Vol.33 nr 3 s.40-43
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: brak

Uwagi wewnętrzne: DIG_031272
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: UKR
Język: pol
41/93
Nr opisu: 0000028466
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska, Jacek Otto.
Tytuł: EU measures protecting marine environment through the European Fisheries Fund under operational programmes (Poland's perspective).
Tytuł równoległy: Działania Unii Europejskiej na rzecz ekologicznej ochrony środowiska morskiego realizowane za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rybackiego w programach operacyjnych (odniesienie do Polski).
Czasopismo: Zesz. Nauk. Akad. Mor. Szczec. 2010 Vol.23 nr 95 s.45-49, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Nauk Społ. Zarz. Technol.
p-ISSN: 1733-8670

Uwagi wewnętrzne: DIG_028466
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
42/93
Nr opisu: 0000028476
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska, Jacek Otto.
Tytuł: EU measures protecting the marine environment implemented in Euroregion Baltic.
Tytuł równoległy: Działania Unii Europejskiej na rzecz ekologicznej ochrony środowiska morskiego realizowane w Euroregionie Bałtyk.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Akad. Mor. Szczec. 2010 Vol.23 nr 95 s.50-55, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Nauk Społ. Zarz. Technol.
p-ISSN: 1733-8670

Uwagi wewnętrzne: DIG_028476
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
43/93
Nr opisu: 0000028477
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska, Jacek Otto.
Tytuł: EU measures to protect the marine environment through specialised agencies.
Tytuł równoległy: Działania Unii Europejskiej na rzecz ekologicznej ochrony środowiska morskiego realizowane za pośrednictwem wyspecjalizowanych agencji.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Akad. Mor. Szczec. 2010 Vol.23 nr 95 s.57-61
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Nauk Społ. Zarz. Technol.
p-ISSN: 1733-8670

Uwagi wewnętrzne: DIG_028477
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
44/93
Nr opisu: 0000029042
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska.
Tytuł: Euromiasta w polskich euroregionach zachodniego pogranicza i ich wpływ na możliwości rozwojowe lokalnej przedsiębiorczości transgranicznej.
Tytuł równoległy: Euro-citaties of the Polish western euroregions and their influence on the possibilities of development of local borderland's initiative.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. Ekon. Probl. Usług 2010 nr 50 s.551-560, sum.
forma: odb.
Uwagi:W serii gł. nr 585. Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami. Mikrofirma 2010.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 1640-6818

Uwagi wewnętrzne: DIG_029042
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
45/93
Nr opisu: 0000029041
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska.
Tytuł: Region, współpraca transgraniczna i euroregion wobec Strategii Lizbońskiej i mobilizowania endogenicznych czynników przedsiebiorczości.
Tytuł równoległy: Region, transborder cooperation and euroregion in consideration of Lisbon Strategy and mobilization of initiative's endogenic elements.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. Ekon. Probl. Usług 2010 nr 50 s.541-549, sum.
forma: odb.
Uwagi:W serii gł. nr 585. Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami. Mikrofirma 2010.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 1640-6818

Uwagi wewnętrzne: DIG_029041
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
46/93
Nr opisu: 0000022390
Autorzy: Marianna Greta, Krzysztof Lewandowski.
Tytuł: Representation of regional and branch (textile industry) interests in the structures of European institutions.
Tytuł równoległy: Reprezentacja regionalnych interesów w strukturach instytucji europejskich.
Czasopismo: Fibres Text. East. Eur. 2009 Vol.17 nr 4 s.14-20, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: P-3580
p-ISSN: 1230-3666

Uwagi wewnętrzne: Autorka podpisała się: Maria Greta. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.581
Punktacja MNiSW: 20.000
47/93
Nr opisu: 0000023507
Autorzy: Marianna Greta, Robert Stanisławski.
Tytuł: Instytucjonalne aspekty rozwoju euroregionów z perspektywy Strategii Lizbońskiej.
Cytata wydawnicza: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2009
Szczegóły: s.513-521
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_023507
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
48/93
Nr opisu: 0000023510
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska, Robert Stanisławski.
Tytuł: Lokalna i regionalna Strategia Lizbońska - szanse dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Cytata wydawnicza: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2009
Szczegóły: s.522-529
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_023510
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
49/93
Nr opisu: 0000028810
Tytuł: Regional and financial policy of the European Union.
Odpowiedzialni: Red. Greta Marianna, Stanisławski Robert.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydaw. Politech. Łódz., 2009
Szczegóły: 146 s.24 cm (Technical University of Lodz Monographs)
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISBN: 978-83-7283-361-7

Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
50/93
Nr opisu: 0000028059
Tytuł: Socio-economic aspects of the European Union.
Odpowiedzialni: Red. Greta Marianna, Sekieta Marek, Stanisławski Robert.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydaw. Politech. Łódz., 2009
Szczegóły: 208 s.21 cm (Technical University of Lodz Monographs)
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISBN: 978-83-7283-357-0

Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
51/93
Nr opisu: 0000023688
Tytuł: Structural funds for the socio-economic development of the Łódź region in the perspective of experiences of Polish regions.
Odpowiedzialni: Ed. Stanisławski Robert, Greta Marianna, Maciaszczyk Aleksandra.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydaw. Politech. Łódz., 2009
Szczegóły: 345 s.25 cm (Monografie).
Lokalizacja dokumentu: 114631/s
p-ISBN: 978-83-7283-291-7

Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
52/93
Nr opisu: 0000023645
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska, Robert Stanisławski.
Tytuł: Euroregiony i klastry narzędziami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości w warunkach kryzysu.
Czasopismo: Pr. Mater. Wydz. Zarz. Uniw. Gdań. 2009 3/1 s.187-196, (Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego).
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 1732-1565

Uwagi wewnętrzne: DIG_023645
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
53/93
Nr opisu: 0000029101
Autorzy: Ewelina Stańczyk, Marianna Greta.
Tytuł: The importance the Carpathin European in bringing Ukraine to the structures of the European Union.
Cytata wydawnicza: Regional and financial policy of the European Union.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Szczegóły: s.9-26
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
54/93
Nr opisu: 0000028811
Autorzy: Marianna Greta.
Tytuł: Introduction.
Cytata wydawnicza: Regional and financial policy of the European Union.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Szczegóły: s.5-7
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
55/93
Nr opisu: 0000023675
Autorzy: Robert Stanisławski, Marianna Greta.
Tytuł: The creation of network and partnership relations as a prerequisite for the innovative development of Polish small and medium-sized enterprises.
Cytata wydawnicza: Structural funds for the development of entrepreneurship and innovativeness of SMEs in Poland and the Łódź region in the perspective of experiences of Polish regions.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Szczegóły: s.45-61
Lokalizacja dokumentu: 115299/s
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
56/93
Nr opisu: 0000023682
Autorzy: Robert Stanisławski, Marianna Greta.
Tytuł: European Union support as a pereraquisite for innovation development of Polish small and medium-sized enterproses in terms of in-house R&D activities.
Cytata wydawnicza: Structural funds for the development of entrepreneurship and innovativeness of SMEs in Poland and the Łódź region in the perspective of experiences of Polish regions.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Szczegóły: s.190-204
Lokalizacja dokumentu: 115299/s
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
57/93
Nr opisu: 0000023676
Autorzy: Anna Misztal, Marianna Greta.
Tytuł: Innovativeness and financing instruments for small and medium enterprises in the European Union.
Cytata wydawnicza: Structural funds for the development of entrepreneurship and innovativeness of SMEs in Poland and the Łódź region in the perspective of experiences of Polish regions.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Szczegóły: s.84-96
Lokalizacja dokumentu: 115299/s
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
58/93
Nr opisu: 0000023673
Autorzy: Bogusław Kaczmarek, Marianna Greta.
Tytuł: Knowledge management in SMEs.
Cytata wydawnicza: Structural funds for the development of entrepreneurship and innovativeness of SMEs in Poland and the Łódź region in the perspective of experiences of Polish regions.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Szczegóły: s.21-31
Lokalizacja dokumentu: 115299/s
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
59/93
Nr opisu: 0000023703
Autorzy: Wojciech Gasiński, Marianna Greta.
Tytuł: Actions leading to monetary integration in Europe.
Cytata wydawnicza: Structural funds for the socio-economic development of the Łódź region in the perspective of experiences of Polish regions.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Szczegóły: s.291-307
Lokalizacja dokumentu: 114631/s
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
60/93
Nr opisu: 0000023690
Autorzy: Marianna Greta, Robert Stanisławski, Aleksandra Maciaszczyk.
Tytuł: Introduction.
Cytata wydawnicza: Structural funds for the socio-economic development of the Łódź region in the perspective of experiences of Polish regions.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Szczegóły: s.5-9
Lokalizacja dokumentu: 114631/s
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
61/93
Nr opisu: 0000023695
Autorzy: Marianna Greta, Robert Stanisławski.
Tytuł: The past and present of the european social fund. The possibilities of its application in regional activisation.
Cytata wydawnicza: Structural funds for the socio-economic development of the Łódź region in the perspective of experiences of Polish regions.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Szczegóły: s.165-179
Lokalizacja dokumentu: 114631/s
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
62/93
Nr opisu: 0000023698
Autorzy: Marianna Greta, Robert Stanisławski.
Tytuł: Polish euroregional response to the social and economic problems. The example of the Sprewa-Nysa-Bóbr and Pomerania euroregions - conclusions for other regions.
Cytata wydawnicza: Structural funds for the socio-economic development of the Łódź region in the perspective of experiences of Polish regions.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Szczegóły: s.226-239
Lokalizacja dokumentu: 114631/s
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
63/93
Nr opisu: 0000023696
Autorzy: Marianna Greta, Krzysztof Lewandowski.
Tytuł: The significance of euroregions in the process of achieving social and economic cohesion in the European Union.
Cytata wydawnicza: Structural funds for the socio-economic development of the Łódź region in the perspective of experiences of Polish regions.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Szczegóły: s.213-225
Lokalizacja dokumentu: 114631/s
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
64/93
Nr opisu: 0000023482
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska, Robert Stanisławski.
Tytuł: Euroregionalizacja wobec możliwości rozwojowych w zakresie turystyki - rozważania teoretyczne w świetle genezy euroregionu Niemiec.
Tytuł równoległy: Euroregionalisation in the contex of development of touristic activity - teoretical considerations on the origin of euroregion Niemen.
Cytata wydawnicza: Turystyka we współczesnej gospodarce.
Adres wydawniczy: Koszalin, 2009
Szczegóły: s. 65-75
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Syst. Zarz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_023482
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
65/93
Nr opisu: 0000023483
Autorzy: Marianna Greta, Robert Stanisławski.
Tytuł: Wpływ euroregionalizacji na rozwoj turystyki i aktywizację peryferyjnych regionów granicznych - rozważania empiryczne na przykładzie euroregionu Niemen.
Tytuł równoległy: Influence of euroregionalisation on the development of tourism and the activation of peripheral border regions - empirical considerations on the example of euroregion Niemen.
Cytata wydawnicza: Turystyka we współczesnej gospodarce.
Adres wydawniczy: Koszalin, 2009
Szczegóły: s. 77-85
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Syst. Zarz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_023483
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
66/93
Nr opisu: 0000023493
Autorzy: Robert Stanisławski, Marianna Greta.
Tytuł: Instytucje wsparcia biznesu w procesie zwiększania innowacyjności MSP w Polsce.
Tytuł równoległy: The business support institutions in the context of increasing of the innovation process among SME in Poland.
Cytata wydawnicza: Uwarunkowania rozwoju systemów zarządzania.
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała, 2009
Szczegóły: s.225-237
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_023493
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
67/93
Nr opisu: 0000023656
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska.
Tytuł: Od współpracy transgranicznej do euroregionalizacji i uruchamiania przedsiębiorczości lokalnej.
Tytuł równoległy: From transborder cooperation to euroregionalization and starting local entrepreneurship.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Białost. Ekon. Zarz. 2008 z.12 s.65-81, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3684
p-ISSN: 1232-8553

Uwagi wewnętrzne: DIG_023656
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
68/93
Nr opisu: 0000018973
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska.
Tytuł: La place des PME dans le contexte europeen et polonais.
Tytuł równoległy: Miejsce małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście polskim i europejskim.
Czasopismo: Cah. Fr. Pol. 2008 Vol.35 nr 1 s.6-17
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 1168-5395

Uwagi wewnętrzne: DIG_018973
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: FRA
Język: fre
69/93
Nr opisu: 0000018975
Autorzy: Marianna Greta.
Tytuł: Le role des euroregions dans l'activation de l'initiative locale. Etude de cas de l'euroregion Baltique.
Tytuł równoległy: Rola euroregionu w mobilizacji inicjatyw lokalnych. Studium euroregionu "Bałtyk".
Czasopismo: Cah. Fr. Pol. 2008 Vol.35 nr 1 s.32-49
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 1168-5395

Uwagi wewnętrzne: DIG_018975
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: FRA
Język: fre
70/93
Nr opisu: 0000021260
Autorzy: Marianna Greta.
Tytuł: Transborder cooperation, euroregion and EU regional policy in the context of Lisbon Strategy (selected examples of Polish euroregions).
Adres wydawniczy: Łódź : Wydaw. Politech. Łódz., 2008
Szczegóły: 159 s.24 cm streszcz.
Lokalizacja dokumentu: 114966/s
p-ISBN: 978-83-7283-300-6

Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
71/93
Nr opisu: 0000019039
Autorzy: Robert Stanisławski, Marianna Greta.
Tytuł: Innowacyjność procesowa w sektorze MŚP w Polsce.
Cytata wydawnicza: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym.
Adres wydawniczy: Kraków, 2008
Szczegóły: s.402-410Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 1.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_019039
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
72/93
Nr opisu: 0000019040
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska, Robert Stanisławski.
Tytuł: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w założeniach Strategi Lizbońskiej.
Cytata wydawnicza: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym.
Adres wydawniczy: Kraków, 2008
Szczegóły: s.381-388Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 1.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_019040
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
73/93
Nr opisu: 0000019006
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska, Robert Stanisławski.
Tytuł: Rozwój małej przedsiębiorczości w Polsce w aspekcie założeń Startegii Lizbońskiej.
Cytata wydawnicza: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych.
Adres wydawniczy: Sopot, 2008
Szczegóły: s.321-326
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_019006
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
74/93
Nr opisu: 0000018991
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska, Bogusław Kaczmarek.
Tytuł: Wpływ euroregionu na budowanie zaufania w regionie i w przedsiębiorczości lokalnej.
Cytata wydawnicza: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych.
Adres wydawniczy: Sopot, 2008
Szczegóły: s.569-577
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_018991
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
75/93
Nr opisu: 0000019033
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska, Robert Stanisławski.
Tytuł: Fundusze strukturalne w polskich euroregionach na zachodnim pograniczu i ich wpływ na rozwój przedsiębiorczości lokalnej.
Tytuł równoległy: Structural funds in Polish Euroregions in the western borderland and their influence on the development of local entrepreneurship.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. 2008 nr 16 s.272-277, sum. Ekonomiczne problemy usług.
forma: odb.
Uwagi:W serii gł. 492
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 1640-6818

Uwagi wewnętrzne: DIG_019033
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
76/93
Nr opisu: 0000019031
Autorzy: Robert Stanisławski, Marianna Greta, Jacek Otto.
Tytuł: Wybrane aspekty rozwoju innowacyjnego małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce w warunkach nowej rzeczywistości gospodarczej.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. 2008 nr 16 s.82-91, Ekonomiczne problemy usług.
forma: odb.
Uwagi:W serii gł. 492
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
p-ISSN: 1640-6818

Uwagi wewnętrzne: DIG_019031
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
77/93
Nr opisu: 0000014913
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska, Jacek Otto.
Tytuł: Kapitał ludzki podstawą realizacji i sukcesu Strategii Lizbońskich - rola euroregionów.
Cytata wydawnicza: Kapitał intelektualny w realizacji celów Strategii Lizbońskiej.
Adres wydawniczy: Gdańsk, 2007
Szczegóły: s.11-16
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_014913
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
78/93
Nr opisu: 0000014914
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska, Jacek Otto.
Tytuł: "Nowa" polityka regionalna UE nadzieją na sukces Strategii Lizbońskiej.
Cytata wydawnicza: Kapitał intelektualny w realizacji celów Strategii Lizbońskiej.
Adres wydawniczy: Gdańsk, 2007
Szczegóły: s.38-48
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_014914
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
79/93
Nr opisu: 0000014200
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska, Ewa Tomczak.
Tytuł: Euroregionalizacja i jej wpływ na rozwój zasobów ludzkich.
Cytata wydawnicza: Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji XXI wieku.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2007
Szczegóły: s.76-85
Lokalizacja dokumentu: 103811
Uwagi wewnętrzne: DIG_014200
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
80/93
Nr opisu: 0000014201
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska, Ewa Tomczak.
Tytuł: Strategia lizbońska wobec problemów zasobów ludzkich w kontekście zarządzania firmą.
Cytata wydawnicza: Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji XXI wieku.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2007
Szczegóły: s.86-93
Lokalizacja dokumentu: 103811
Uwagi wewnętrzne: DIG_014201
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
81/93
Nr opisu: 0000011377
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska, Jacek Otto.
Tytuł: Euroregionalizacja a zmiana aktywności regionów.
Cytata wydawnicza: Od zmian globalnych do rozwoju lokalnego.
Adres wydawniczy: Lublin, 2006
Szczegóły: s.129-138
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_011377
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
82/93
Nr opisu: 0000011379
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska, Jacek Otto.
Tytuł: Region w integracji w aspekcie wyzwań Strategii Lizbońskiej.
Cytata wydawnicza: Od zmian globalnych do rozwoju lokalnego.
Adres wydawniczy: Lublin, 2006
Szczegóły: s.89-97
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Miedzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_011379
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
83/93
Nr opisu: 0000009665
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska.
Tytuł: Wpływ interwencji strukturalnych UE na przedsiębiorczość lokalną.
Cytata wydawnicza: Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim. T.2.
Adres wydawniczy: Łódź, 2006
Szczegóły: s.158-167
Lokalizacja dokumentu: 106668/s
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
84/93
Nr opisu: 0000009668
Autorzy: Marianna Greta, Krzysztof Lewandowski.
Tytuł: Znaczenie instytucji doradczych w polityce regionalnej Niemiec.
Cytata wydawnicza: Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim. T.2.
Adres wydawniczy: Łódź, 2006
Szczegóły: s.243-252
Lokalizacja dokumentu: 106668/s
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
85/93
Nr opisu: 0000010484
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska.
Tytuł: Konkurencyjność sektora MSP w zjednoczonej Europie - wybrane zagadnienia.
Cytata wydawnicza: Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi.
Adres wydawniczy: Łódź, 2005
Szczegóły: s.100-109
Lokalizacja dokumentu: 105675/s
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
86/93
Nr opisu: 0000013930
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska.
Tytuł: Wyzwania rozwojowe dla wspólnotowej polityki regionalnej w świetle uwarunkowań lizbońskich.
Tytuł równoległy: Challenges of the development for the European Union's regional policy in a view of Lizbon' conditions.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Org. Zarz. 2006 z.42 s.183-191, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 989.
Lokalizacja dokumentu: P-2607
p-ISSN: 0137-2599

Uwagi wewnętrzne: Jedna z autorek artykułu podpisana jest jako Maria Greta.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
87/93
Nr opisu: 0000006610
Autorzy: Jacek Otto, Marianna Greta, Elżbieta Jędrych.
Tytuł: Marketing concept in contemporary market - chosen problems.
Cytata wydawnicza: ECOMA 2005. Economy and Management of Enterprises in transition Economies in the Global Market Environment. Proceedings of the International Scientifoc Conference. Pt. 2
Adres wydawniczy: [B.m.], 2005
Szczegóły: 1 dysk optyczny s.343-346
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Autom.
Uwagi wewnętrzne: DIG_006610
Półrocze: 1
Kraj: CZE
Język: eng
88/93
Nr opisu: 0000007234
Autorzy: Marianna Greta.
Tytuł: Euroregionalizacja a konkurencyjność przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim - przykład euroregionu Saar-Lor-Lux.
Tytuł równoległy: Euroregionalization and competitiveness of enteprises in the single market - example of the euroregion Saar-Lor-Lux.
Cytata wydawnicza: Euromarketing Strategia Przedsiębiorstw na Rynku Europejskim. V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego.
Adres wydawniczy: Kraków, 2005
Szczegóły: 106-111 s.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_007234
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
89/93
Nr opisu: 0000007238
Autorzy: Jacek Otto, Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska.
Tytuł: Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach jednolitego rynku europejskiego.
Cytata wydawnicza: Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku.
Adres wydawniczy: Szczecin, 2005
Szczegóły: s.143-149sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_007238
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
90/93
Nr opisu: 0000007235
Autorzy: Marianna Greta.
Tytuł: Polityka regionalna Wspólnot Europejskich w warunkach poszerzonego rynku z uwzględnieniem Strategi Lizbońskiej.
Cytata wydawnicza: Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku.
Adres wydawniczy: Szczecin, 2005
Szczegóły: s.29-38
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_007235
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
91/93
Nr opisu: 0000001401
Autorzy: Marianna Greta.
Tytuł: Integracja sąsiedzka. Znaczenie euroregionów.
Cytata wydawnicza: Integracja europejska. Podręcznik akademicki
Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
Szczegóły: s.457-474
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_001401
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
92/93
Nr opisu: 0000001536
Autorzy: Marianna Greta.
Tytuł: Inicjatywy Wspólnotowe w europejskiej polityce regionalnej - jako przyklad partnerstwa w politykach WE.
Cytata wydawnicza: Partnerstwo w regionie.
Adres wydawniczy: Szczecin, 2004
Szczegóły: s.61-69
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Międzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_001536
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
93/93
Nr opisu: 0000001532
Autorzy: Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska.
Tytuł: Zasady polityki regionalnej Wspólnot Europejskich (WE) wyrazem partnerstwa w polityce integracyjnej.
Cytata wydawnicza: Partnerstwo w regionie.
Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pol. Tow. Ekon., 2004
Szczegóły: s.43-50
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Integr. i Mark. Miedzynar.
Uwagi wewnętrzne: DIG_001532
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ