logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: GOLIŃSKA-PIESZYŃSKA MAŁGORZATA
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/24
Nr opisu: 0000046901
Autorzy: Małgorzata Golińska-Pieszyńska.
Tytuł: Kreowanie i rozwój kapitału intelektualnego w łódzkiej sferze nauki.
Tytuł równoległy: Creation and development of intelectual capital in Lodz field of science.
Cytata wydawnicza: Gospodarka regionalna w teorii i praktyce
Adres wydawniczy: Wrocław, 2014
Szczegóły: s.33-41, sum.
Uwagi wewnętrzne: DIG_046901
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
2/24
Nr opisu: 0000046905
Autorzy: Małgorzata Golińska-Pieszyńska.
Tytuł: Intellectual capital as an important element of knowledge management.
Tytuł równoległy: Kapitał intelektualny jako ważny element zarządzania wiedzą.
Cytata wydawnicza: Local and regional economy in theory and practice.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2014
Szczegóły: s.43-55
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Syst. Zarz. i Innow.
Uwagi wewnętrzne: DIG_046905
Półrocze: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
3/24
Nr opisu: 0000041739
Autorzy: Małgorzata Golińska-Pieszyńska.
Tytuł: Contemporary innovative practices in a regional context of the Łódź region.
Tytuł równoległy: Współczesne praktyki innowacyjne w kontekście regionalnym w oparciu o region łódzki.
Cytata wydawnicza: Regional economy in theory and practice.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2013
Szczegóły: s. 259-266, streszcz.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Syst. Zarz. i Innow.
Uwagi wewnętrzne: DIG_041739
Zasięg publikacji/pracy: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
4/24
Nr opisu: 0000047002
Autorzy: Małgorzata Golińska-Pieszyńska.
Tytuł: Polityka wiedzy a działalność badawczo-rozwojowa organizacji.
Tytuł równoległy: Knowledge policy and research and development activity of an organization.
Cytata wydawnicza: Społeczeństwo informacyjne - rozwój e-gospodarki i gospodarki opartej na wiedzy.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2013
Szczegóły: s.31-47, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Syst. Zarz. i Innow.
Uwagi wewnętrzne: DIG_047002
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
5/24
Nr opisu: 0000046985
Autorzy: Małgorzata Golińska-Pieszyńska.
Tytuł: Kapitał intelektualny w sferze nauki - warunki rozwoju.
Adres wydawniczy: Warszawa : Ofic. Wydaw. Szk. Gł. Handl., 2013
Szczegóły: 297 s.24 cm
p-ISBN: 978-83-7378-830-5

Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
6/24
Nr opisu: 0000037022
Autorzy: Małgorzata Golińska-Pieszyńska.
Tytuł: Kapitał intelektualny w łódzkiej sferze nauki.
Cytata wydawnicza: Jakość zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach.
Adres wydawniczy: Łódź, 2012
Szczegóły: s.83-96
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
Zasięg publikacji/pracy: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
[sprawdź dostępność w katalogu BPŁ]
7/24
Nr opisu: 0000040361
Autorzy: Małgorzata Golińska-Pieszyńska.
Tytuł: Skłonność do innowacji i główne ograniczenia procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach wobec wyzwań współczesności.
Tytuł równoległy: Tendency to innovation and the main limits of innovative process towards challenges of contemporary time.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Org. Zarz. 2012 z.48 s.63-75, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1143.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0137-2599

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
8/24
Nr opisu: 0000028370
Autorzy: Małgorzata Golińska-Pieszyńska.
Tytuł: Kapitał społeczny jako źródło zwiększania efektywności organizacji.
Tytuł równoległy: Social capitalas as a source of increasing effecticeness of the organization.
Cytata wydawnicza: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2010
Szczegóły: s.178-187
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Chem.
Uwagi wewnętrzne: DIG_028370
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
9/24
Nr opisu: 0000032552
Autorzy: Małgorzata Golińska-Pieszyńska.
Tytuł: Kreowanie nowego oblicza Łodzi poprzez wizerunek miasta kreatywnego.
Tytuł równoległy: New image of Lodz as a creative city.
Czasopismo: Studia Miej. 2010 nr 1 s.39-47
forma: odb.
Uwagi:Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miasta.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Syst. Zarz. i Innow.
p-ISSN: 2082-4793

Uwagi wewnętrzne: DIG_032552
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
10/24
Nr opisu: 0000027915
Autorzy: Małgorzata Golińska-Pieszyńska.
Tytuł: Kreowanie wiedzy a kapitał intelektualny w organizacji.
Cytata wydawnicza: Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnych organizacjach.
Adres wydawniczy: Łódź
Szczegóły: s.29-47
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Syst. Zarz. Innow.
Uwagi wewnętrzne: DIG_027915
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
11/24
Nr opisu: 0000027987
Autorzy: Małgorzata Golińska-Pieszyńska.
Tytuł: Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wyd. Nauk. Scholar., 2009
Szczegóły: 236 s.
p-ISBN: 978-8307383-348-7

Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
12/24
Nr opisu: 0000023817
Autorzy: Małgorzata Golińska-Pieszyńska.
Tytuł: Działalność badawczo-rozwojowa w Łodzi jako jeden z czynników konkurencyjności miasta.
Tytuł równoległy: The R and D activity in Lodz as a factor of the city's competitiveness.
Cytata wydawnicza: Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast.
Adres wydawniczy: Opole, 2008
Szczegóły: s.159-168
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Innow. i Mark.
Uwagi wewnętrzne: DIG_023817
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
13/24
Nr opisu: 0000018704
Autorzy: Małgorzata Golińska-Pieszyńska.
Tytuł: Transfer i alokacja wiedzy w sferze B+R w regionie łódzkim.
Cytata wydawnicza: Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2008
Szczegóły: s.146-156
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Innow. Mark.
Uwagi wewnętrzne: DIG_018704
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
14/24
Nr opisu: 0000014368
Autorzy: Małgorzata Golińska-Pieszyńska.
Tytuł: Czynnik ludzki w kreowaniu innowacji.
Cytata wydawnicza: Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim.
Adres wydawniczy: Łódź, 2007
Szczegóły: s.56-65
Lokalizacja dokumentu: 103573
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
15/24
Nr opisu: 0000014979
Autorzy: Małgorzata Golińska-Pieszyńska.
Tytuł: Wiedza jako nośnik wartości dodanej.
Tytuł równoległy: The knowledge as a courier of additional value.
Cytata wydawnicza: Nowe wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług.
Adres wydawniczy: Katowice, 2007
Szczegóły: s.345-354, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Innow. i Mark.
Uwagi wewnętrzne: DIG_014979
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
16/24
Nr opisu: 0000014986
Autorzy: Małgorzata Golińska-Pieszyńska.
Tytuł: Nauka a konkurencyjność małej firmy.
Tytuł równoległy: Science and competitiveness of small firms.
Czasopismo: Pr. Nauk. Akad. Ekon. Oskara Langego Wroc. 2007 nr 1161, Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Innow. i Mark.
p-ISSN: 0324-8445

Uwagi wewnętrzne: DIG_014986
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
17/24
Nr opisu: 0000014984
Autorzy: Małgorzata Golińska-Pieszyńska.
Tytuł: Łódzka sfera B+R jako jeden z czynników konkurencyjności regionu.
Tytuł równoległy: The area R+D in the region of Lodz as a factor of region's competition.
Cytata wydawnicza: Procesy restrukturyzacji i konkurencyjność w przemyśle i usługach.
Adres wydawniczy: Katowice, 2007
Szczegóły: s.442-448sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Innow. i Mark.
Uwagi wewnętrzne: DIG_014984
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
18/24
Nr opisu: 0000009656
Autorzy: Małgorzata Golińska-Pieszyńska.
Tytuł: Parki technologiczne a intraregionalna polityka innowacyjna.
Cytata wydawnicza: Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim. T.1.
Adres wydawniczy: Łódź, 2006
Szczegóły: s.356-362
Lokalizacja dokumentu: 106646/s
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
19/24
Nr opisu: 0000011915
Autorzy: Małgorzata Golińska-Pieszyńska.
Tytuł: Fundusze strukturalne a konkurencyjność nauki i przedsiębiorstw.
Cytata wydawnicza: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Koncepcje i metody. T.2
Adres wydawniczy: Łódź, 2005
Szczegóły: s.382-389
Lokalizacja dokumentu: 105696/s
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
20/24
Nr opisu: 0000018270
Autorzy: Małgorzata Golińska-Pieszyńska.
Tytuł: Działalność badawczo-rozwojowa - koncepcje jej kształtowania i determinanty jej dalszego rozwoju.
Tytuł równoległy: The research-development activity - conceptions of formation and stimulation of further development.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Politech. Łódz. Org. Zarz. 2007 z.43 s.95-104, sum.
Uwagi:W serii gł. nr 1018.
Lokalizacja dokumentu: P-2607
p-ISSN: 0137-2599

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
21/24
Nr opisu: 0000006978
Autorzy: Małgorzata Golińska-Pieszyńska.
Tytuł: Mechanizmy promujące innowacje w MŚP w świetle integracji europejskiej.
Tytuł równoległy: Promption's actions of innovations in SME in the context of european integration.
Cytata wydawnicza: Oblicza współczesnego zarządzania organizacją.
Adres wydawniczy: Zielona Gora, 2005
Szczegóły: s.205-213
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Innow. i Markt.
Uwagi wewnętrzne: DIG_006978
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
22/24
Nr opisu: 0000001177
Autorzy: Małgorzata Golińska-Pieszyńska.
Tytuł: Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim.
Tytuł równoległy: The innovation of small and medium entrprises in the region of Łódź.
Cytata wydawnicza: Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji.
Adres wydawniczy: Zielona Góra, 2004
Szczegóły: s.37-43, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Ekon. i Mark.
Uwagi wewnętrzne: DIG_001177
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
23/24
Nr opisu: 0000001234
Autorzy: Małgorzata Golińska-Pieszyńska.
Tytuł: Zarządzanie wiedzą - zarys koncepcji.
Czasopismo: Stud. Kupieckie 2004 nr 2 s.195-200, 2004
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Ekon. i Mark.
p-ISSN: 1428-4561

Uwagi wewnętrzne: DIG_001234
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
24/24
Nr opisu: 0000005753
Autorzy: Małgorzata Golińska-Pieszyńska.
Tytuł: Transfer innowacji technologicznych w regionie łódzkim.
Cytata wydawnicza: Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydaw. Politech. Łódz., 2004
Szczegóły: s.46-52
Lokalizacja dokumentu: 102383/s
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ