logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: FRAJTAK MAGDALENA
Liczba odnalezionych rekordów: 30Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/30
Nr opisu: 0000040219
Autorzy: Izabela Witońska, Stanisław Karski, Magdalena Frajtak.
Typ patentu: Patent
Kraj opatentowania: Polska
Numer patentu: 214011
Międzynarodowa klasyfikacja patentowa Int Cl./sup: Int. Cl. B01J 27/02 (2006.01)Int. Cl. B01J 23/44 (2006.01)Int. Cl. C07B 33/00 (2006.01)Int. Cl. C07C 51/00 (2006.01)
Tytuł patentu: Katalizator selektywnego utleniania glukozy w fazie ciekłej tlenem do glukonianu sodu oraz sposób wytwarzania tego katalizatora.
Właściciel, kraj: Politechnika Łódzka. Polska
Data opublikowania: Opubl. 28.06.2013
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
2/30
Nr opisu: 0000037898
Autorzy: Magdalena Frajtak, Izabela Witońska.
Tytuł: Selektywność i stabilność katalizatorów Pd-Te/Al2O3 w reakcji utleniania glukozy w fazie ciekłej.
Tytuł równoległy: Selectivity and stability of Pd-Te/Al2O3 catalysts in liquid-phase oxidation of glucose.
Czasopismo: Przem. Chem. 2012 T.91 nr 2 s.193-198, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0033-2496

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.344
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
3/30
Nr opisu: 0000031963
Autorzy: Izabela Witońska, Magdalena Frajtak, Stanisław Karski.
Tytuł: Selective oxidation of glucose to gluconic acid over Pd-Te supported catalysts.
Czasopismo: Appl. Catal. A 2011 Vol.401 nr 1-2 s.73-82
p-ISSN: 0926-860X

Uwagi wewnętrzne: DIG_031963. Elsevier.
Zasięg czasopisma: M
Kraj: NLD
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.903
Punktacja MNiSW: 35.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
4/30
Nr opisu: 0000032925
Autorzy: Magdalena Frajtak, Stanisław Karski, Izabela Witońska.
Tytuł: The role of intermetallic compounds in the reaction of selective glucose oxidation over Pd-Te/support catalysts.
Cytata wydawnicza: InterTech 2011. IV International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists. Proceedings.
Adres wydawniczy: Poznań, 2011
Szczegóły: s.288-292
Kraj: POL
Język: eng
5/30
Nr opisu: 0000032298
Autorzy: Izabela Witońska, Stanisław Karski, Magdalena Frajtak.
Tytuł: Katalizatory Pd-Te/nośnik do selektywnego utleniania glukozy do kwasu glukonowego w fazie ciekłej.
Tytuł równoległy: Supported Pd-Te catalysts for selective oxidation of glucose to gluconic acid in liquid phase.
Czasopismo: Przem. Chem. 2011 T.90 nr 3 s.475-480, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0033-2496

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.414
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
6/30
Nr opisu: 0000031961
Autorzy: Natasza Krawczyk, Izabela Witońska, Aleksandra Królak, Magdalena Frajtak, Stanisław Karski.
Tytuł: Catalytic hydrogenation of nitrates on Pd-In/TiO2 catalysts.
Czasopismo: Rev. Roum. Chim. 2011 T.56 nr 6 s.595-600
p-ISSN: 0035-3930

Uwagi wewnętrzne: DIG_031961
Zasięg czasopisma: M
Kraj: ROU
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.418
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
7/30
Nr opisu: 0000031959
Autorzy: Magdalena Frajtak, Izabela Witońska, Aleksandra Królak, Natasza Krawczyk, Stanisław Karski.
Tytuł: The influence of tellurium addition to supported palladium catalysts on their catalytic properties in glucose oxidation.
Czasopismo: Rev. Roum. Chim. 2011 T.56 nr 6 s.631-635
p-ISSN: 0035-3930

Uwagi wewnętrzne: DIG_031959
Zasięg czasopisma: M
Kraj: ROU
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.418
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
8/30
Nr opisu: 0000031960
Autorzy: Aleksandra Królak, Izabela Witońska, Natasza Krawczyk, Magdalena Frajtak, Stanisław Karski.
Tytuł: Stability of Pd/SiO2 and Pd-Tl/SiO2 catalysts in hydrodechlorination of 2,4-dichlorophenol.
Czasopismo: Rev. Roum. Chim. 2011 T.56 nr 6 s.625-630
p-ISSN: 0035-3930

Uwagi wewnętrzne: DIG_031960
Zasięg czasopisma: M
Kraj: ROU
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.418
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
9/30
Nr opisu: 0000029170
Autorzy: Magdalena Frajtak, Stanisław Karski, Izabela Witońska.
Tytuł: Highly stable Pd/Te/SiO2 catalyst for glucose oxidation.
Cytata wydawnicza: RomCat 2010. 9th International Symposium of the Romanian Catalysis Society. Book of abstracts.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2010
Szczegóły: s.87-88
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_029170
Półrocze: 1
Kraj: ROU
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
10/30
Nr opisu: 0000029076
Autorzy: Magdalena Frajtak, Stanisław Karski, Izabela Witońska.
Tytuł: Wpływ dodatku telluru do nośnikowych katalizatorów palladynowych na ich aktywność i selektywność w reakcji utleniania glukozy.
Cytata wydawnicza: XLII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne. [XLII OKK]. "Nowe Procesy Katalityczne".
Adres wydawniczy: Kraków, 2010
Szczegóły: s.46
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_029076
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
11/30
Nr opisu: 0000021989
Autorzy: Waldemar Maniukiewicz, Izabela Witońska, Magdalena Frajtak, Stanisław Karski.
Tytuł: Rentgenowskie badania katalizatorów Pd-Au/SiO2 do slektywnego utleniania glukozy do kwasu glukanowego.
Cytata wydawnicza: 51 Konwersatorium Krystalograficzne. III Sesja Naukowa i Warsztaty PTK. Program. Streszczenia komunikatów. Lista uczestników i autorów prac.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2009
Szczegóły: s.257-258
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_021989
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
12/30
Nr opisu: 0000025332
Autorzy: Natasza Krawczyk, Izabela Witońska, Stanisław Karski, Aleksandra Królak, Magdalena Frajtak.
Tytuł: Aktywność i selektywność katalizatorów Pd-In/nośnik w reakcji redukcji azotanów.
Tytuł równoległy: The activity and selectivity to nitrogen of Pd-In/support catalysts in reduction of nitrates.
Cytata wydawnicza: 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Szczegóły: s.259
Lokalizacja dokumentu: 106874
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
13/30
Nr opisu: 0000025319
Autorzy: Aleksandra Królak, Stanisław Karski, Izabela Witońska, Magdalena Frajtak, Natasza Krawczyk.
Tytuł: Katalityczne wodoroodchlorowanie 2,4-dichlorofenolu na katalizatorach Pd-Bi/nośnik (nośnik: SiO2, Al2O3).
Tytuł równoległy: Catalytic hydrodechlorination of 2,4-dichlorophenol on Pd-Bi/support catalysts (support: SiO2, Al2O3).
Cytata wydawnicza: 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Szczegóły: s.246
Lokalizacja dokumentu: 106874
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
14/30
Nr opisu: 0000025321
Autorzy: Natasza Krawczyk, Stanisław Karski, Aleksandra Królak, Magdalena Frajtak.
Tytuł: Kinetyka katalitycznego uwodorniania azotanów(V) i azotanów(III) w warunakch nadmiaru wodoru.
Tytuł równoległy: Kinetic of catalysis hydrogenation of nitrate and nitrite in water in respect to using the hydrogen in abundance.
Cytata wydawnicza: 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Szczegóły: s.247
Lokalizacja dokumentu: 106874
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
15/30
Nr opisu: 0000025328
Autorzy: Magdalena Frajtak, Izabela Witońska, Stanisław Karski, Natasza Krawczyk, Aleksandra Królak.
Tytuł: Selektywne utlenianie glukozy na katalizatorach Pd-Au/nośnik.
Tytuł równoległy: Selective oxidation of glucose on Pd-Au-support catalysis.
Cytata wydawnicza: 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Szczegóły: s.255
Lokalizacja dokumentu: 106874
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
16/30
Nr opisu: 0000025320
Autorzy: Magdalena Frajtak, Izabela Witońska, Stanisław Karski, Natasza Krawczyk, Aleksandra Królak.
Tytuł: Własności fizykochemiczne katalizatorów Pd-Au/Sio2 stosowanych w reakcji selektywnego utleniania glukozy.
Tytuł równoległy: Physicochemical properties of Pd-Au/SiO2 catalysts applied in selective glucose oxidation.
Cytata wydawnicza: 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Szczegóły: s.246
Lokalizacja dokumentu: 106874
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
17/30
Nr opisu: 0000025331
Autorzy: Aleksandra Królak, Stanisław Karski, Izabela Witońska, Magdalena Frajtak, Natasza Krawczyk, Karolina Zaleśna.
Tytuł: Wodoroodchlorowanie 2,4-dichlorofenolu w fazie ciekłej na katalizatorach Pd/nośnik (nośnik: Al2O3, SiO2, C, grafit).
Tytuł równoległy: Hydrodechlorination of 2,4-dichlorophenol in liquid phase on Pd/support catalysts (support: 2O3, SiO2, C, graphite).
Cytata wydawnicza: 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Szczegóły: s.259
Lokalizacja dokumentu: 106874
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
18/30
Nr opisu: 0000024092
Autorzy: Danuta Czakis-Sulikowska, Agnieszka Czylkowska, Mirosława Markiewicz, Magdalena Frajtak.
Tytuł: Synthesis and properties of complexes of Gd(III), Tb(III), Ho(III) and Tm(III) with 4,4'-bipyridine and dichloroacetates.
Czasopismo: Pol. J. Chem. 2009 Vol.83 nr 11 s.1893-1901
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0137-5083

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523
Punktacja MNiSW: 20.000
19/30
Nr opisu: 0000025491
Autorzy: Izabela Witońska, Stanisław Karski, Magdalena Frajtak.
Tytuł: The possible role of intermetallic compounds in catalytic properties of Pd-M/support systems.
Czasopismo: Pol. J. Environ. Stud. 2009 Vol.18 nr 1B s.253-258
Uwagi:The 6th International Conference "Catalysis and Adsorption in Fuels Processing and Environmental Protection". Szklarska Poręba, September 17-20, 2008.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
p-ISSN: 1230-1485

Uwagi wewnętrzne: DIG_025491. Artykuł pochodzi z numeru specjalnego Polish Journal of Environmental Studies, którego BPŁ nie posiada.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.947
Punktacja MNiSW: 13.000
20/30
Nr opisu: 0000025533
Autorzy: Izabela Witońska, Stanisław Karski, Aleksandra Królak, Natasza Krawczyk, Magdalena Frajtak.
Tytuł: Catalytic hydrodechlorination of 2,4-dichlorophenol on Pd-M/SiO2 catalysts (M=Au, Bi, Fe, Tl).
Cytata wydawnicza: VIII International Conference "Mechanisms of Catalytic Reactions", dedicated to the 70th anniversary of the birth of Professor Kirill I. Zamaraev. Abstracts. Vol.1.
Adres wydawniczy: Novosibirsk, 2009
Szczegóły: s.198
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_025533
Półrocze: 2
Kraj: RUS
Język: eng
21/30
Nr opisu: 0000025553
Autorzy: Izabela Witońska, Stanisław Karski, Natasza Krawczyk, Aleksandra Królak, Magdalena Frajtak.
Tytuł: Kinetic study of hydrogenation of nitrate and nitrite in water over bimetallic 5%Pd-2%In/SiO2 catalysts.
Cytata wydawnicza: VIII International Conference "Mechanisms of Catalytic Reactions", dedicated to the 70th anniversary of the birth of Professor Kirill I. Zamaraev. Abstracts. Vol.2.
Adres wydawniczy: Novosibirsk, 2009
Szczegóły: s.236
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_025553
Półrocze: 2
Kraj: RUS
Język: eng
22/30
Nr opisu: 0000025525
Autorzy: Izabela Witońska, Stanisław Karski, Natasza Krawczyk, Aleksandra Królak, Magdalena Frajtak.
Tytuł: Role of support in the activity and selectivity to nitrogen of Pd-In/support catalysts in reduction of nitrates.
Cytata wydawnicza: VIII International Conference "Mechanisms of Catalytic Reactions", dedicated to the 70th anniversary of the birth of Professor Kirill I. Zamaraev. Abstracts. Vol.1.
Adres wydawniczy: Novosibirsk, 2009
Szczegóły: s.90
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_025525
Półrocze: 2
Kraj: RUS
Język: eng
23/30
Nr opisu: 0000025529
Autorzy: Izabela Witońska, Stanisław Karski, Magdalena Frajtak, Natasza Krawczyk, Aleksandra Królak.
Tytuł: Selective oxidation of glucose on Pd-Au/support catalysts.
Cytata wydawnicza: VIII International Conference "Mechanisms of Catalytic Reactions", dedicated to the 70th anniversary of the birth of Professor Kirill I. Zamaraev. Abstracts. Vol.1.
Adres wydawniczy: Novosibirsk, 2009
Szczegóły: s.159
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_025529
Półrocze: 2
Kraj: RUS
Język: eng
24/30
Nr opisu: 0000016442
Autorzy: Izabela Witońska, Magdalena Frajtak, Natasza Krawczyk, Aleksandra Królak, Stanisław Karski.
Tytuł: Aktywność i selektywność katalizatorów bimetalicznych Pd-M/nośnik w wybranych reakcjach chemicznych.
Tytuł równoległy: Activity and selectivity of supported bimetallic Pd-based catalysts in chemical reactions.
Czasopismo: Przem. Chem. 2008 T.87 nr 1 s.55-62, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0033-2496

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.254
Punktacja MNiSW: 15.000
25/30
Nr opisu: 0000020372
Autorzy: Izabela Witońska, Magdalena Frajtak, Natasza Krawczyk, Aleksandra Królak, Stanisław Karski.
Tytuł: Właściwości sorpcyjne i katalityczne układów Pd-Ag/nośnik w redukcji azotanów(V) w wodzie.
Tytuł równoległy: Sorptive and catalytic properties of Pd-Ag/support systems in the nitrates(V)reduction in water.
Czasopismo: Przem. Chem. 2008 T.87 nr 9 s.941-946, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0033-2496

Uwagi wewnętrzne: Opis na podstawie odbitki z I-17.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.254
Punktacja MNiSW: 15.000
26/30
Nr opisu: 0000016586
Autorzy: Izabela Witońska, Stanisław Karski, Magdalena Frajtak, Natasza Krawczyk, Aleksandra Królak.
Tytuł: Temperature-programmed desorption of H2 from the surfaces of Pd/support and Pd-Ag/support catalysts (support = Al2 O3, SiO2.
Czasopismo: React. Kinet. Catal. Lett. 2008 Vol.93 nr 2 s.241-248
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0133-1736

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Compendex.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: HUN
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.610
Punktacja MNiSW: 10.000
27/30
Nr opisu: 0000020387
Autorzy: Magdalena Frajtak, Stanisław Karski, Izabela Witońska.
Tytuł: Optymalizacja warunków rozdziału mieszaniny laktoza/laktobionian wapnia za pomocą techniki HPLC.
Cytata wydawnicza: VIII Konferencja Chromatograficzna. Zastosowanie Technik Chromatograficznych w Analizie Środowiskowej i Klinicznej.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Szczegóły: s.91
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_020387
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
28/30
Nr opisu: 0000016244
Autorzy: Stanisław Karski, Izabela Witońska, Magdalena Frajtak, Natasza Krawczyk, Aleksandra Królak.
Tytuł: Właściwości katalityczne układów Pd-Fe/Al2O3 w redukcji azotanów(V) i azotanów(III).
Tytuł równoległy: Catalytic properties of Pd-Fe/Al2O3 systems in the reduction of nitrates(V) and nitrates(III).
Cytata wydawnicza: 50th Anniversary Polish Chemical Society and Polish Association of Chemical Engineers Congress and 11th EuCheMS - DCE. International Conference on Chemistry and the Environment. Abstract book.
Adres wydawniczy: Toruń, 2007
Szczegóły: s.174
Lokalizacja dokumentu: 104168
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
29/30
Nr opisu: 0000016245
Autorzy: Stanisław Karski, Izabela Witońska, Magdalena Frajtak, Natasza Krawczyk, Aleksandra Królak.
Tytuł: Wpływ oddziaływań międzymetalicznych w układach Pd-In/Al2O3 na ich selektywność w redukcji azotanów.
Tytuł równoległy: The influence of intermetallic interaction in Pd-In/Al2O3 systems on the selectivity in the reduction of nitrates.
Cytata wydawnicza: 50th Anniversary Polish Chemical Society and Polish Association of Chemical Engineers Congress and 11th EuCheMS - DCE. International Conference on Chemistry and the Environment. Abstract book.
Adres wydawniczy: Toruń, 2007
Szczegóły: s.172
Lokalizacja dokumentu: 104168
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
30/30
Nr opisu: 0000016300
Autorzy: Stanisław Karski, Izabela Witońska, Magdalena Frajtak, Natasza Krawczyk, Aleksandra Królak.
Tytuł: Temperature-programmed reduction and desorption study of Pd-Ag/support catalysts.
Cytata wydawnicza: XI Polish-Ukrainian Symposium Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications. Program and proceedings.
Adres wydawniczy: Lublin, 2007
Szczegóły: s.49
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_016300
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ