logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: CHROŃSKA KAROLINA
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/24
Nr opisu: 0000034955
Autorzy: Anita Przepiórkowska, Karolina Chrońska.
Typ patentu: Patent
Kraj opatentowania: Polska
Numer patentu: 210955
Międzynarodowa klasyfikacja patentowa Int Cl./sup: Int.Cl. C08L 13/00 (2006.01)Int.Cl. C08L 89/06 (2006.01)
Tytuł patentu: Mieszanka kauczukowa karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego o polepszonych właściwościach mechanicznych oraz sposób przygotowania tej mieszanki.
Właściciel, kraj: Politechnika Łódzka. Polska
Data opublikowania: Opubl. 30.03.2012
Kraj: POL
Język: pol
2/24
Nr opisu: 0000034954
Autorzy: Anita Przepiórkowska, Karolina Chrońska.
Typ patentu: Patent
Kraj opatentowania: Polska
Numer patentu: 210954
Międzynarodowa klasyfikacja patentowa Int Cl./sup: Int.Cl. C08L 9/02 (2006.01)Int.Cl. C08L 89/06 (2006.01)
Tytuł patentu: Mieszanka kauczukowa kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego o polepszonych właściwościach mechanicznych oraz sposób przygotowania tej mieszanki.
Właściciel, kraj: Politechnika Łódzka. Polska
Data opublikowania: Opubl. 30.03.2012
Kraj: POL
Język: pol
3/24
Nr opisu: 0000034956
Autorzy: Mirosława Prochoń, Anita Przepiórkowska, Karolina Chrońska.
Typ patentu: Patent
Kraj opatentowania: Polska
Numer patentu: 210962
Międzynarodowa klasyfikacja patentowa Int Cl./sup: Int.Cl. C08H 1/06 (2006.01)Int.Cl. C08L 9/02 (2006.01)Int.Cl. C08K 3/22 (2006.01)Int.Cl. C08F 236/06 (2006.01)
Tytuł patentu: Zastosowanie hydrolizatu keratyny piór ptasich.
Właściciel, kraj: Politechnika Łódzka. Polska
Data opublikowania: Opubl. 30.03.2012
Kraj: POL
Język: pol
4/24
Nr opisu: 0000030932
Autorzy: Anita Przepiórkowska, Karolina Chrońska, Mirosława Prochoń, Marian Zaborski.
Typ patentu: Patent
Kraj opatentowania: Polska
Numer patentu: PL 208946 (B1)
Międzynarodowa klasyfikacja patentowa Int Cl./sup: Int.Cl. C08L 9/02 (2006.01)Int.Cl. C08L 13/00 (2006.01)Int.Cl. C08K 13/08 (2006.01)
Tytuł patentu: Sposób otrzymywania napełniacza elastomerów oraz mieszanka gumowa elastomeru zawierająca ten napełniacz.
Właściciel, kraj: Politechnika Łódzka. Polska
Data opublikowania: Opubl. 30.06.2011
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
5/24
Nr opisu: 0000025141
Autorzy: Karolina Chrońska, Anita Przepiórkowska.
Tytuł: Wpływ kolagenu na właściwości kauczuku NBR.
Tytuł równoległy: The effect of collagen on the properties of NBR rubber.
Cytata wydawnicza: 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Szczegóły: s.132
Lokalizacja dokumentu: 106874
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
6/24
Nr opisu: 0000023524
Autorzy: Anita Przepiórkowska, Karolina Chrońska, Mirosława Prochoń.
Tytuł: Biopolimery napełniaczami elastomerów.
Czasopismo: Chemik 2009 R.62 nr 6 supl. s.55-56
Uwagi:VI Kongres Technologii Chemicznej. Materiały kongresowe. T.2. Warszawa, 21 - 25 czerwca 2009 r.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Apar. Proces.
p-ISSN: 0009-2886

Uwagi wewnętrzne: DIG_023524
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
7/24
Nr opisu: 0000022334
Autorzy: Karolina Chrońska, Anita Przepiórkowska.
Tytuł: Comparison of the effects of collagen and modified collagen fillers on the properties of XNBR rubber.
Czasopismo: J. Appl. Polym. Sci. 2009 Vol.114 nr 4 s.1984-1991
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0021-8995

Uwagi wewnętrzne: Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: USA
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.203
Punktacja MNiSW: 27.000
8/24
Nr opisu: 0000022187
Autorzy: Anita Przepiórkowska, Karolina Chrońska, Mirosława Prochoń.
Tytuł: Nano-sized chalk-protein deposits as filler of elastomers.
Czasopismo: J. Appl. Polym. Sci. 2009 Vol.114 nr 2 s.800-805
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0021-8995

Uwagi wewnętrzne: Scopus. Compendex.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: USA
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.203
Punktacja MNiSW: 27.000
9/24
Nr opisu: 0000015222
Autorzy: Karolina Chrońska, Anita Przepiórkowska.
Tytuł: Buffing dust as a filler of carboxylated butadiene-acrylnitrile rubber and butadiene-acrylonitrile rubber.
Czasopismo: J. Hazard. Mater. 2008 Vol.151 nr 2-3 s.348-355
p-ISSN: 0304-3894

Uwagi wewnętrzne: DIG_015222. Science Direct. Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: NLD
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.975
Punktacja MNiSW: 24.000
10/24
Nr opisu: 0000017926
Autorzy: Karolina Chrońska, Anita Przepiórkowska.
Tytuł: Corrigendum to "Buffing dust as a filler of carboxylated butadiene-acrylnitrile rubber and butadiene-acrylonitrile rubber". [J. Hazard. Mater. 151 (1-2) (2008) 348-355].
Czasopismo: J. Hazard. Mater. 2008 Vol.158 nr 1 s.218
p-ISSN: 0304-3894

Uwagi wewnętrzne: DIG_017926. Science Direct. Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: NLD
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.975
Punktacja MNiSW: 24.000
11/24
Nr opisu: 0000020011
Autorzy: Anita Przepiórkowska, Karolina Chrońska, Mirosława Prochoń.
Tytuł: Biodegradowable elastomeric vulcanizates.
Czasopismo: Rubber Chem. Technol. 2008 Vol.81 nr 4 s.723-735
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0035-9475

Uwagi wewnętrzne: Compendex. Scopus.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: USA
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.631
Punktacja MNiSW: 15.000
12/24
Nr opisu: 0000019576
Autorzy: Karolina Chrońska, Anita Przepiórkowska.
Tytuł: Biodecomposable collagen-elastomer composites.
Cytata wydawnicza: VII International Polymer Seminar. Program.
Adres wydawniczy: Gliwice, 2008
Szczegóły: s.40
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Chem. Fiz. Polim.
Uwagi wewnętrzne: DIG_019576
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
13/24
Nr opisu: 0000016626
Autorzy: Anita Przepiórkowska, Karolina Chrońska.
Tytuł: Biorozkładalne kompozyty kolagenowo-elastomerowe.
Tytuł równoległy: Biodegradable collagen-elastomer composites.
Cytata wydawnicza: 50th Anniversary Polish Chemical Society and Polish Association of Chemical Engineers Congress and 11th EuCheMS - DCE. International Conference on Chemistry and the Environment. Abstract book.
Adres wydawniczy: Toruń, 2007
Szczegóły: s.132
Lokalizacja dokumentu: 104168
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
14/24
Nr opisu: 0000016742
Autorzy: Anita Przepiórkowska, Karolina Chrońska, Marian Zaborski.
Tytuł: Chrome-tanned leather shavings as a filler of butadiene-acrylonitrile rubber.
Czasopismo: J. Hazard. Mater. 2007 Vol.141 nr 1 s.252-257
p-ISSN: 0304-3894

Uwagi wewnętrzne: DIG_016742. Science Direct.
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: NLD
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
15/24
Nr opisu: 0000016953
Autorzy: Anita Przepiórkowska, Karolina Chrońska, Mirosława Prochoń.
Tytuł: Nanometryczne osady kredowo-białkowe napełniaczem elastomerów.
Tytuł równoległy: Nanometersized chalk-protein precipitates as a filler of elastomers.
Cytata wydawnicza: XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Elastomery 2007. "Przemysł Gumowy - Nauka i Praktyka".
Adres wydawniczy: [B.m.], 2007
Szczegóły: s.48-49
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Polim. i Barw.
Uwagi wewnętrzne: DIG_016953
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: poleng
16/24
Nr opisu: 0000011691
Autorzy: Anita Przepiórkowska, Mirosława Prochoń, Karolina Chrońska, Marian Zaborski.
Tytuł: Separation of a nanofiller from tannery effluents.
Czasopismo: J. Soc. Leather Technol. Chem. 2006 Vol.90 nr 1 s.7-9
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Polim. i Barw.
p-ISSN: 0144-0322

Uwagi wewnętrzne: DIG_011691
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: GBR
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
17/24
Nr opisu: 0000011572
Autorzy: Karolina Chrońska, Anita Przepiórkowska.
Tytuł: Pył i proszek skórzany napełniaczem kauczuku 1,4 - cis - poliizoprenowego.
Cytata wydawnicza: Konferencja Technologia Polimerów, Stan Obecny i Perspektywy Postępu. Streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2006
Szczegóły: s.[1]
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Chem. Fiz. Polim.
Uwagi wewnętrzne: DIG_011572
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
18/24
Nr opisu: 0000010752
Autorzy: Anita Przepiórkowska, Karolina Chrońska, Mirosława Prochoń, Marian Zaborski.
Tytuł: Nowe możliwości zagospodarowania odpadów przemysłu skórzanego.
Tytuł równoległy: New possibilities for managing the leather industry wastes.
Czasopismo: Przem. Chem. 2006 T.85 nr 8-9 Cz.1 s.971-975, sum.
Uwagi:TECHEM 5. V Kongres Technologii Chemicznej "Ochrona Środowiska". Poznań 11-15 września 2006 r.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0033-2496

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
19/24
Nr opisu: 0000010265
Autorzy: Karolina Chrońska, Mirosława Prochoń, Anita Przepiórkowska, Marian Zaborski.
Tytuł: Nowe możliwości zagospodarowania odpadów przemysłu skórzanego.
Cytata wydawnicza: TECHEM 5. V Kongres Technologii Chemicznej. Streszczenia. T.2.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Szczegóły: s.22
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Apar. Proces.
Uwagi wewnętrzne: Pełny tekst Przem. Chem. 2006 nr 8-9
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
20/24
Nr opisu: 0000011732
Autorzy: Karolina Chrońska, Anita Przepiórkowska.
Tytuł: Pył i proszek skórzany napełniaczami kauczuku 1,4-cis-poliizoprenowego.
Cytata wydawnicza: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Materiały zjazdowe.
Adres wydawniczy: Gdańsk, 2006
Szczegóły: s.120
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Chem. Fiz. Polim.
Uwagi wewnętrzne: DIG_011732
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
21/24
Nr opisu: 0000008315
Autorzy: Karolina Chrońska, Anita Przepiórkowska.
Tytuł: Effect of a chrome-tanned leather powder on the properties of 1,4-cis-polyisoprene vulcanizate.
Czasopismo: Ann. Pol. Chem. Soc. 2005 Vol.1 s.371-375
forma: odb.
Uwagi:Preliminary reports presented during XLVIII Annual Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers and Technicians of Chemical Industry. Poznań, Poland, September 18-22, 2005.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Polim. i Barw.
p-ISSN: brak

Uwagi wewnętrzne: DIG_008315. ISBN 83-89936-12-7.
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
22/24
Nr opisu: 0000008035
Autorzy: Michał Tyburczy, Marian Zaborski, Włodzimierz Baryń, Radosław Podsiadły, Volodymir Khavryutchenko, Oleksey Khavryutchenko, Karolina Chrońska.
Tytuł: Wpływ substancji o budowie ciekłokrystalicznej na aktywność krzemionki w kauczuku etylenowo-propylenowym.
Tytuł równoległy: Influence of substances of liquid crystal structure on activity of silica in ethylene-propylene rubber.
Czasopismo: Elastomery 2005 T.9 nr 5 s.3-13, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Polim. i Barw.
p-ISSN: 1427-3519

Uwagi wewnętrzne: DIG_008035
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Kod współpracy międzynarodowej: UKR
Język: pol
23/24
Nr opisu: 0000008153
Autorzy: Marian Zaborski, Anita Przepiórkowska, Mirosława Prochoń, Karolina Chrońska.
Tytuł: Materiały polimerowe z surowców odnawialnych.
Cytata wydawnicza: XLVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Materiały Zjazdowe.
Adres wydawniczy: Poznań, 2005
Szczegóły: s.[1]
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Technol. Polim. i Barw.
Uwagi wewnętrzne: DIG_008153
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
24/24
Nr opisu: 0000008151
Autorzy: Karolina Chrońska, Anita Przepiórkowska.
Tytuł: Wpływ proszku skórzanego na właściwości wulkanizatów syntetycznego 1,4-cis-poliizoprenu.
Cytata wydawnicza: XLVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Materiały Zjazdowe.
Adres wydawniczy: Poznań, 2005
Szczegóły: s.[1]
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Polim. i Barw.
Uwagi wewnętrzne: DIG_008151
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ