logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: BLAŻLAK ROBERT
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/19
Nr opisu: 0000048449
Autorzy: Robert Blażlak, Andrzej Pomykalski.
Tytuł: Regionalne uwarunkowania transferu technologii.
Tytuł równoległy: Regional conditions for technology transfer.
Czasopismo: Prz. Organ. 2015 nr 1 s.11-17, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0137-7221

Uwagi wewnętrzne: Andrzej Pomykalski ma afiliację: Społeczna Akademia Nauk.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
2/19
Nr opisu: 0000046763
Autorzy: Robert Blażlak, Konstanty Owczarek.
Tytuł: Regional determinants of technology transfer.
Cytata wydawnicza: Current problems of management of modern organizations in Poland and in Ukraine.
Adres wydawniczy: Łódź, 2014
Szczegóły: s.9-24
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Syst. Zarz. i Innow.
Uwagi wewnętrzne: DIG_046763
Zasięg publikacji/pracy: M
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
3/19
Nr opisu: 0000046789
Autorzy: Andrzej Pomykalski, Robert Blażlak.
Tytuł: Współczesne tendencje zarządzania organizacjami poprzez innowacje.
Tytuł równoległy: Contemporary trends in the management of organizations through innovation.
Czasopismo: Stud. Ekonom. (Uniw. Ekonom. Katow.) 2014 z.183 s. 141-150, sum.
Uwagi:Innowacyjność współczesnych organizacji. Kierunki i wyniki badań. Część 2.
p-ISSN: 2083-8611

Uwagi wewnętrzne: DIG_046789
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
4/19
Nr opisu: 0000041531
Autorzy: Robert Blażlak, Konstanty Owczarek.
Tytuł: Modele transferu technologii.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydaw. Politech. Łódz., 2013
Szczegóły: 231 s., sum.24 cm. (Monografie Politechniki Łódzkiej).
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISBN: 978-83-7283-574-1

Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
5/19
Nr opisu: 0000046977
Autorzy: Robert Blażlak, Konstanty Owczarek.
Tytuł: Współczesne uwarunkowania transferu technologii.
Tytuł równoległy: Modern determinant of technology transfer.
Czasopismo: Management 2012 Vol. 16 nr 1 + 1 dysk optyczny (CD_ROM) CD-ROM s.694-708, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Syst. Zarz. i Innow.
p-ISSN: 1429-9321

Uwagi wewnętrzne: DIG_046977 Zawarte na płycie CD artykuły są integralną cześcią czasopisma "Management" (nr 1/2012)
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
6/19
Nr opisu: 0000031518
Autorzy: Andrzej Pomykalski, Robert Blażlak.
Tytuł: Zarządzanie sieciowe a innowacyjność przedsiębiorstw.
Cytata wydawnicza: Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje, technologie, kryzys.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2011
Szczegóły: s.129-146
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Nauk. Społ. i Zarz. Technol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_031518
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
7/19
Nr opisu: 0000032551
Autorzy: Robert Blażlak, Konstanty Owczarek.
Tytuł: Zarządzanie technologią - czynniki przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Tytuł równoległy: Technology management - a factor in enterprises' competitive advantage.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. Pozn. 2011 nr 171 s.11-18, sum.
Uwagi:Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Ujęcie sektorowe.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1689-7374

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
8/19
Nr opisu: 0000027919
Autorzy: Grzegorz Szymański, Robert Blażlak.
Tytuł: The information technology influence oi innovation processes within network organizations.
Cytata wydawnicza: Information Systems in Management V.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
Szczegóły: s.65-74sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Syst. Zarz. Innow.
Uwagi wewnętrzne: DIG_027919
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
9/19
Nr opisu: 0000027927
Autorzy: Robert Blażlak.
Tytuł: Network organizations vs. technology transfer.
Cytata wydawnicza: Innowacje 2009: człowiek i technologie.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2010
Szczegóły: s.328-338
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Syst. Zarz. Innow.
Uwagi wewnętrzne: DIG_027927
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
10/19
Nr opisu: 0000032547
Autorzy: Andrzej Pomykalski, Robert Blażlak.
Tytuł: Istota innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Tytuł równoległy: Essence of innovations in management.
Cytata wydawnicza: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. Teoria i praktyka.
Adres wydawniczy: Katowice, 2010
Szczegóły: s.34-41, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Syst. Zarz. i Innow.
Uwagi wewnętrzne: DIG_032547
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
11/19
Nr opisu: 0000027894
Autorzy: Robert Blażlak.
Tytuł: Struktury sieciowe a innowacyjność przedsiębiorstw.
Cytata wydawnicza: Klastry w gospodarce regionu.
Adres wydawniczy: Łódź, 2010
Szczegóły: s.22-42, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
12/19
Nr opisu: 0000014379
Autorzy: Robert Blażlak.
Tytuł: Rozwój struktury sieciowej przykładem podnoszenia innowacyjności MŚP w odniesieniu do branży tekstylno-odzieżowej.
Cytata wydawnicza: Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim.
Adres wydawniczy: Łódź, 2007
Szczegóły: s.421-429
Lokalizacja dokumentu: 103573
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
13/19
Nr opisu: 0000014980
Autorzy: Robert Blażlak.
Tytuł: Internet technologia wspomagająca kształtowanie się klastrów branżowych w regionie łódzkim.
Cytata wydawnicza: Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego.
Adres wydawniczy: Lublin, 2007
Szczegóły: s.155-159
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Innow. i Mark.
Uwagi wewnętrzne: DIG_014980
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
14/19
Nr opisu: 0000009279
Autorzy: Bogdan Mazurek, Robert Blażlak.
Tytuł: Regionalne uwarunkowania funkcjonowania klastra branży tekstylno-odzieżowej w woj. łódzkim.
Cytata wydawnicza: Przedsiębiorstwa sektora tekstylnego - teraźniejszość i przyszłość.
Adres wydawniczy: Łódź, 2006
Szczegóły: s.259-269
Lokalizacja dokumentu: 101335
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
15/19
Nr opisu: 0000011921
Autorzy: Robert Blażlak, Małgorzata Ławniczek.
Tytuł: Mała firma a sieciowe uwarunkowania rozwoju nowego produktu.
Cytata wydawnicza: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Koncepcje i metody. T.1
Adres wydawniczy: Łódź, 2005
Szczegóły: s.199-207
Lokalizacja dokumentu: 105683/s
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
16/19
Nr opisu: 0000001160
Autorzy: Robert Blażlak.
Tytuł: Rola Technologii Informacyjnej w zarządzaniu Centrum Zaawansowanej Technologii.
Cytata wydawnicza: Informatyka narzędziem współczesnego zarządzania.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Pol. Jap. Wyż. Szk. Tech. Komp., 2004
Szczegóły: s.469-475
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Ekon. i Markt.
Uwagi wewnętrzne: DIG_001160
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
17/19
Nr opisu: 0000001203
Autorzy: Robert Blażlak.
Tytuł: Technologia informacyjna a marketing innowacji na przykładzie Centrum Zaawansowanej Technologii.
Cytata wydawnicza: Marketing. Doświadczenia i perspektywy.
Adres wydawniczy: Gdańsk, 2004
Szczegóły: s.51-56
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Ekon. i Mark.
Uwagi wewnętrzne: DIG_001203
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
18/19
Nr opisu: 0000005752
Autorzy: Robert Blażlak.
Tytuł: Centra zaawansowanej technologii a działalność innowacyjna firm sektora MSP w regionie.
Cytata wydawnicza: Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydaw. Politech. Łódz., 2004
Szczegóły: s.19-25
Lokalizacja dokumentu: 102383/s
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
19/19
Nr opisu: 0000001224
Autorzy: Robert Blażlak.
Tytuł: Rola technologii informacyjnej we wprowadzaniu na rynek nowych produktów na przykładzie centrum zaawansowanej technologii.
Cytata wydawnicza: Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarczej.
Adres wydawniczy: Poznań, 2004
Szczegóły: s.265-270
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Ekon. i Mark.
Uwagi wewnętrzne: DIG_001224
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ